1/23/2014
Izmene Kodeksa vezano za
Izuzeće radi terapijske
upotrebe (ISTUE)
Dr Marija Anđelković
Antidoping agencija Republike Srbije
TUE (Therapeutic Use Exemption) Izuzeće za terapeutsku upotrebu zabranjene supstance kod sportista
1
1/23/2014
Standardni TUE proces
stop
Odbijen
Sportista sme da
uzme lek
Odobren
Zabranjeno
Razmatranje
TUE komiteta
Lista
zabranjenih
doping
sredstava
Kriterijumi za odobravanje TUE

Neuzimanje zabranjenih supstanci ili metoda
značajno bi pogoršalo zdravlje sportiste

Terapijsko korišćenje zabranjenih doping supstanci
i/ili metoda neće izazvati nikakvo dodatno
poboljšanje sportskih sposobnosti

Ne postoji adekvatna terapijska alternativa
zabranjenoj doping supstanci i/ili metodi

Neophodnost korišćenja zabranjenih doping
supstanci i/ili metoda nije posledica njihovog
prethodnog neterapeutskog korišćenja
2
1/23/2014
Zbog kojih dijagnoza su sportisti u Srbiji
prijavili TUE u 2013?
DIJAGNOZA (akutne i hronične bolesti)
St.post distensio m.trapesii l.sin
Diabetes mellitus I
Azospermia
Sy Lumbale, Discus Hernia L5-S1
Urticaria accuta
Cervicobrachialgia
Bronchospasam
Ruptura partialis mus.gastrocnemius,
Tendinitids Achilii
Urticaria accuta, Oedema laringitis
St.post distensio m.adductor magnus lat.sin.
Acute asthmatic bronchitis
Lumboishialgia l.dex.
Diabetes mellitus I
Sterilitas prim.
Asthma Bronchiale
Rhinosinusitis acuta
Lumboishialgia
Dens extractionem
Rhinosinusitis acuta
LEK KOJI SE NALAZI NA ZABRANJENOJ LISTI
Betamethasone
Insulin
Human menopausal gonadotrophin (hMG)
Methylprednisolone
Methylprednisolone
Dexamethasone
Prednisone
Dexamethasone
Methylprednisolone
Betamethasone
Triamcinolone
Dexamethasone
Insulin retard
Dexamethasone
Formoterol
Methylprednisolone
Dexamethasone
Dexamethasone
Methylprednisolone
Za koje sve bolesti sportisti
treba da traže TUE odobrenje?
MEDICAL CONDITION
NAME OF PROHIBITED SUBSTANCE
Adrenal Insufficiency
androgenic activity, Spironolactone
E i
Epinephrine
h i (Ad
(Adrenaline),Systemic
li ) S t i
Glucocorticosteroids
Testosterone or human Chorionic Gonadotropin
Beta-blockers, Diuretics
Beta-2 agonists, Glucocorticosteroids
Insulin
Testosterone
Recombinant growth hormone
• Za sve bolesti
koje moraju da se
leče zabranjenim
ADHD
Methylphenidate,
Amphetamine
Glucocorticosteroids,
Testosterone,
Gestagens with
supstancama sa Liste zabranjenih
doping
sredstava!
Anaphylaxis
Androgen Deficiency-Male Hypogonadism
Arterial Hypertension
Asthma
Diabetes Mellitus
Female to Male Transsexual Athletes
Growth Hormone Deficiency (adult)
Growth Hormone Deficiency
(child. and adol.)
Infertility/Polycystic Ovarian Syndrome
Inflammatory Bowel Disease
Intravenous Infusion
Intrinsic Sleep Disorders
Post Infectious Cough
Musculoskeletal Injuries
Renal Transplantation
Sinusitis/Rhinosinusitis
Recombinant hGH
Clomiphene citrate, Spironolactone
Glucocorticosteroids
Intravenous Infusion or injection of
>50 mL per 6 hour period
Modafinil , Dexamphetamine, Methylphenidate
Oral glucocorticosteroids
Glucocorticosteroids, Narcotic analgesics
Glucocorticoids, Beta-Blockers , Diuretics ,
Erythropoietin
Oral decongestant (pseudoephedrine)
3
1/23/2014
Zašto TUE mora da postoji?
Astma - primer upotrebe/zloupotrebe leka u sportu
Astma je najčešće hronično oboljenje među olimpijskim sportistima
Lekovi za astmu se sve učestalije prepisuju kod finskih olimpijskih sportista –
s razlogom ili ne?
Za sportiste koji su se takmičili na OG u Londonu skoro svi
TUE uneseni u ADAMS su bili ili za supstance koje više nisu
zabranjene (inhalatorni beta2 agonosti) ili nevažeći TUE ili
kratkog roka odobrenja
*Opada broj sportista koji traže TUE za insulin iako je sve
više sportista sa dijagnozom dijabetesa melitusa?!
Među zabranjenim supstancama nalaze se
“lekovi” za najzastupljenije bolesti kod sportista
4
1/23/2014
Između medicinskog tretmana i poboljšanja
sportskih performansikakvo je mišljenje 645 danskih sportista o TUE?
Iskustva sportista koji su prošli TUE postupak
Moram da
koristim lek da bi
se takmičio pod
jednakim
uslovima
Ne volim da
uzimam lek
koji zahteva
prijavu TUE
Drugi sportisti
gledaju na moj
TUE kao na
prevaru
Osećam da
TUE jeste
neka vrsta
male prevare
5
1/23/2014
Sportisti koji su imali odobren TUE smatraju da
sportisti uopšteno dobijaju odobren TUE bez jasne medicinske potrebe
i da koriste veće doze lekova od propisanih
Sporisti žele ferplej i protivnici su zloupotrebe TUE!
6
1/23/2014
Šta je novo u TUE proceduri od 2015.godine?
ISTUE 2015 –
značajne promene
 NEMA VEĆIH PROMENA U KRITERIJUMIMA ZA
ODOBRENJE TUE ILI U PROCESU PRIJAVE TUE
 RETORAKTIVNI TUE JE MOGUĆ SAMO U TAČNO
ODREĐENIM HITNIM SITUACIJAMA
 SVAKA NADO, IF I VELIKA INTERNACIONALNA
TAKMIČENJA IMAJU SVOJU TUE NADLEŽNOST
 SVAKI NADO,IF I ORGANIZATORI VELIKIH
INTERNACIONALNIH TAKMIČENJA MORAJU
MEĐUSOBNO DA PRIZNAJU TUE UKOLIKO
ZADOVOLJAVA SVE ISTUE KRITERIJUME
 WADA I CAS REŠAVAJU SPOROVE I ŽALBE OKO TUE
 TUE PROCEDURA TREBA BA BUDE JEDNOSTAVNIJA I
PRILAGOĐENA SPORTISTI
7
1/23/2014
Svaki TUE mora da se prijavi
30 dana pre takmičenja osim u slučaju
retroaktivnog TUE kada:
 Kada je neophodan hitan tretman
 Kada opravdano nije bilo dovoljno
vremena da se prijavi TUE
 Kada pravila dopuštaju prijavu
retroaktivnog TUE
 Kada se WADA i ADO slože da se
pravičnost istrage zahteva
odobrenje retroaktivnog TUE
Svaka ADO, IF I organizatori velikih internacionalnih
takmičenja imaju svoju nadležnost nad TUE
NADO odobrava TUE za
nacionalnog sportistu
Npr.ADAS odobrava TUE
za atletičara na
državnom prvenstvu
IF odobrava TUE za
internacionalnog sportistu
Npr.IAAF odobrava TUE
za atletičara na svetskom
prvenstvu
OI odobrava TUE za
olimpijskog kandidata
Npr. OI odobrava TUE na
Olimpijskim igrama
Ako TUE od NADO zadovoljava sve
kriterijume IF će ga priznati; u
protivnom TUE važi samo za
nacionalna
i
l
ttakmičenja
k ič j
Ako TUE od IF zadovoljava sve
kriterijume OI će ga priznati; u
protivnom TUE važi samo za
internacionalna takmičenja
Ako TUE od NADO i IF zadovoljava
sve kriterijume OI će ga priznati; u
protivnom TUE važi samo za
nacionalna/internacionalna
takmičenja ADO koje su ga odobrile
8
1/23/2014
Piramida priznavanja TUE
TUE procedura za sportistu
koji se takmiči na nacionalnom nivou
Prijava
TUE
TUE odbor nacionalne
antidoping agencije
Sportista se takmiči na
nacionalnom nivou
npr.državno prvenstvo Srbije u
atletici
Nacionalno žalbeno
telo za TUE
Sportista
može da
se žali
Odbijen TUE
Odobren TUE
9
1/23/2014
TUE procedura na velikim
internacionalnim takmičenjima
Da li sportista već ima
prijavljen TUE?
Da li je TUE automatski
priznat od strane IF ili
organizatora takmičenja?
DA
Prijavi TUE radi
priznavanja
DA
TUE odbor IF
ili velikog int.
takmičenja
NE
TUE
priznat
i
t
Nema daljeg
procesa
NE
TUE
nepriznat
TUE
odbijen
TUE
odobren
Sportista može
da se žali na
nepriznavanje
WADA i na
kraju do CAS
Sportista može
da se žali na
odbijanje
WADA i na
kraju do CAS
Šta sve ove promene znače u praksi?
Sportista
odlazi kod
lekara zbog
bolesti
Lekar odlučuje da
prepiše lek koji u sebi
ima zabranjenu
supstancu,npr.sistemski
kortikosteroid
Lekar mora da sportisti da preda
kompletnu medicinsku
dokumentaciju radi odobravanja
TUE; ukoliko se sportista takmiči na
internacionalnom nivou, medicinski
izveštaj mora da bude na engleskom
Sportista popunjen
TUE predaje u ADO i
ne sme da počne sa
korišćenjem terapije
dok ne dobije
odobrenje
Zbog transparentnosti TUE procedure i
potrebnog međusobnog priznavanja TUE,
odobrenje NEĆE BITI MOGUĆE NAKON
UPOTREBE LEKA ili ako NEDOSTAJE
KOMPLETNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA!
Sportista i lekar
zajedno
popunjavaju
TUE formular
Odbijen
Razmatratranje
TUE komiteta
ADO
Odobren
Obavezno unošenje
podataka u ADAMS i
njihova dostunost WADA
koja revidira sve zahteve
i dokumentaciju
10
1/23/2014
Ukoliko sportista ne želi da rizukuje
dovoljno je da popuni:
know?
HVALА NA PAŽNJI!
©WADA – Version 2.0 – April 2009
11
Download

Izmena kodeksa vezano za izuzeće 2014