Tabela br. 2
2. STIPENDIJE FONDA ''BOŠNJACI'' (SREDSTVA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA) – RANG LISTE
Na osnovu konkursa Fonda ''Bošnjaci''objavljenog u Dnevnom listu ''Avaz'' od 10.09.2010. godine, listu ''Preporod'' od 15.09.2010. godine i našoj internet stranici od 07.09.2010. godine objavljujemo rang liste aplikanata za dodjelu stipendija, po Univerzitetima, utvrđene na 14. sjednici Upravnog odbora od 24.11.2010. godine, studentima u akademskoj 2010/11. godini.
2.1. UNIVERZITET U SARAJEVU
RED. PREZIME
BR.
IME
NAZIV FAKULTETA
SJEDIŠTE FAKULTETA
GODINA STATUS APLIKANTA
STUDIJA
BROJ BODOVA
1
Hadžiabdić
Amila
Pravni fakultet Sarajevo
IV
Trog. Stipendista
100
2
Joldić
Mustafa
Fakultet zdravstvenih studija
Sarajevo
IV
Trog. Stipendista
100
3
Džambegović
Ifeta
Pravni fakultet
Sarajevo
IV
Trog. Stipendista
100
4
Perenda
Erma
ETF, Telekomikacije
Sarajevo
III
66
5
Ćemer
Azra
Stomatološki fakultet
Sarajevo
I
61
6
Karadža
Bega
PMF, Fizika
Sarajevo
I
55
7
Drndo
Kadina
Šumarski fakultet
Sarajevo
I
50
8
Kuduzović
Romano
Akademija lik.umjetnosti, Graf.dizajn
Sarajevo
I
50
9
Vranjkovina
Kenan
Fakultet zdravstvenih studija
Sarajevo
II
49
10
Špago
Samira
ETF, TK
Sarajevo
II
48
11
Hodžić
Sidik
ETF, EE
Sarajevo
I
47
12
Mehić
Alema
Filozofski fakultet
Sarajevo
I
47
13
Lutvić ‐ Karišik
Halisa
Ekonomski fakultet
Sarajevo
III
46
14
Karić
Minela
Farmacija
Sarajevo
I
44
15
Čelik
Amina
EFF
Sarajevo
I
44
16
Škrebo
Emina
Arhitektonski fakultet
Sarajevo
I
44
17
Dautbašić
Nedis
ETF, EE
Sarajevo
III
43
18
Katana
Sabina
Pravni fakultet
Sarajevo
III
43
19
Fazlibegović
Emina
Medicinski fakultet
Sarajevo
III
40
20
Opardija
Adisa
PMF, Fizika
Sarajevo
I
39
21
Mihaljević
Evelina
Filozofski fakultet
Sarajevo
II
39
22
Ćoralić
Irma
Medicinski fakultet
Sarajevo
V
39
23
Ibričić
Arijana
Filozofski fakultet
Sarajevo
III
39
24
Mujić
Azra
Filozofski fakultet
Sarajevo
I
38
25
Homoraš
Armin
Medicinski fakultet
Sarajevo
III
38
26
Križanović
Minela
Filozofski fakultet
Sarajevo
III
38
27
Smajlović
Amela
Filozofski fakultet
Sarajevo
III
38
28
Likić
Emina
Mašinski fakultet
Sarajevo
I
37
29
Karalić
Lejla
Pedagoška akademija
Sarajevo
I
37
30
Šehović
Amil
Poljoprivredno preh. fakultet
Sarajevo
III
35
31
Sinanović
Nusreta
ETF
Sarajevo
I
35
32
Puška
Jasmin
Mašinski fakultet
Sarajevo
I
35
33
Kazić
Elmina
PMF, Hemija
Sarajevo
I
35
34
Mujak
Zineta
PMF, Matematika
Sarajevo
II
34
35
Hodžić
Elmedina
Filozofski fakultet
Sarajevo
I
34
36
Juklo
Adna
FKN, Kriminalistika
Sarajevo
III
34
37
Smailbegović
Midheta
Pedagoški fakultet
Sarajevo
I
33
38
Hrusto
Samra
ETF, AE
Sarajevo
I
33
39
Hadžibegović
Lejla
Ekonomski fakultet
Sarajevo
II
31
40
Bećar
Imran
Filozofski fakultet
Sarajevo
II
30
41
Čišija
Ajla
FKS, Komunikacije
Sarajevo
III
30
42
Čičak
Denis
Farmacija
Sarajevo
III
30
43
Bajrić
Jasmina
Farmacija
Sarajevo
III
30
44
Smajlović
Sanjin
Pravni fakultet
Sarajevo
IV
29
45
Aldžić
Senija
PMF, Hemija
Sarajevo
I
29
46
Redžović
Dino
Pravni fakultet
Sarajevo
I
28
47
Egrlić
Emina
ETF, AE
Sarajevo
II
28
48
Herić
Semir
ETF, AE
Sarajevo
II
27
49
Hadžić
Ena
Arhitektonski fakultet
Sarajevo
II
26
50
Ibrahimović
Aldina
Fakultet zdravstvenih studija
Sarajevo
III
26
51
Kišić
Elmedin
FSK, Komunikacije
Sarajevo
I
26
52
Kazlagić
Armana
Medicinski fakultet
Sarajevo
III
25
53
Litrić
Amel
FASTO
Sarajevo
IV
25
54
Špirtović
Melisa
Ekonomski fakultet
Sarajevo
III
25
55
Herić
Ajdin
ETF, TK
Sarajevo
III
25
56
Kovač
Ishak
PMF, Hemija
Sarajevo
II
24
57
Idrizović
Vanja
ETF, EE
Sarajevo
II
24
58
Hajdarpašić
Esmir
Pravni fakultet
Sarajevo
IV
24
59
Prguda
Lejla
Ekonomski fakultet
Sarajevo
II
23
60
Pešković
Semiha
Medicinski fakultet
Sarajevo
V
15
61
Demirović
Selma
Filozofski fakultet
Sarajevo
III
15
62
Sulejmanagić
Zlatan
Filozofski fakultet
Sarajevo
I
15
63
Kasić
Emin
Medicinski fakultet
Sarajevo
II
15
64
Kuldija
Elma
Ekonomski fakultet
Sarajevo
III
15
65
Nalić
Berina
Saobraćajni fakultet
Sarajevo
I
15
66
Komnenić
Dean
Mašinski fakultet
Sarajevo
I
14
67
Begović
Džana
Muzička akademija
Sarajevo
I
11
68
Dizdar
Sanela
Arhitektonski fakultet
Sarajevo
II
10
69
Hindija
Almedina
Poljoprivredno preh. fakultet
Sarajevo
III
10
70
Hejub
Amra
Stomatološki fakultet
Sarajevo
V
7
71
Kalem
Emir
PMF, Hemija
Sarajevo
IV
7
72
Milkunić
Dejan
Muzička akademija
Sarajevo
IV
6
73
Alomerović
Arnel
Fakultet zdravstvenih studija
Sarajevo
III
5
74
Hadžić
Ilma
Ekonomski fakultet
Sarajevo
III
3
75
Porča
Amina
PMF, Geografija
Sarajevo
II
Prosjek
0
76
Šeljpić
Mersiha
FSK
Sarajevo
III
Prosjek
0
77
Škrebo
Ema
Filozofski fakultet
Sarajevo
I
Prosjek
0
78
Čomor
Aldina
Šumarski fakultet
Sarajevo
I
Prosjek
0
79
Živalj
Zejfa
Ekonomski fakultet
Sarajevo
II
Prosjek
0
80
Kaldžija
Naida
PMF, Hemija
Sarajevo
II
Prosjek
0
81
Delalić
Kanita
Ekonomski fakultet
Sarajevo
II
Prosjek
0
82
Halilhodžić
Neira
Medicinski fakultet
Sarajevo
I
Prosjek
0
83
Bečirhodžić
Nerma
PMF, Biologija
Sarajevo
III
Prosjek
0
84
Selimović
Selma
FSK
Sarajevo
II
Prosjek
0
85
Makić
Harun
IUS
Sarajevo
I
Privatni fakultet
0
86
Veljović
Emina
Američki Univerzitet
Sarajevo
II
Privatni fakultet
0
87
Hadžialijagić
Elzana
Fakultet za javnu upravu
Sarajevo
II
Privatni fakultet
0
88
Kečo
Kemal
Burch, Menadžment
Sarajevo
I
Privatni fakultet
0
89
Dizdarević
Aldina
Fakultet za javnu upravu
Sarajevo
II
Privatni fakultet
0
90
Bećić
Tarik
IUS, FEHS
Sarajevo
I
Privatni fakultet
0
91
Orman
Anela
IUS, Psihologija
Sarajevo
II
Privatni fakultet
0
92
Softić
Nudžejma
Filozofski fakultet
Sarajevo
II ciklus
II ciklus
0
93
Vatić
Meliha
Pravni fakultet
Sarajevo
II ciklus
II ciklus
0
94
Hadžiabdić
Dženita
Pravni fakultet
Sarajevo
II ciklus
II ciklus
0
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 8.
2.2. UNIVERZITET U TUZLI
1
Bešić
Edvina
Filozofski fakultet
Tuzla
IV
Trog. Stipendista
100
2
Smailagić
Amra
Fakultet elektrotehnike
Tuzla
3
Husić
Zlatan
RGGF
Tuzla
IV
Trog. Stipendista
100
IV
Trog. Stipendista
100
4
Mustačević
Džejna
Medicinski fakultet
Tuzla
V
Trog. Stipendista
100
5
Brčić
Merisa
Mašinski fakultet
Tuzla
III
61
6
Ikanović
Sandra
ADU, Produkcija
Tuzla
IV
60
7
Karić
Maisa
Ekonomski fakultet
Tuzla
II
56
8
Mustafić
Zineta
Ekonomski fakultet
Tuzla
I
55
9
Ibišević
Elvedin
ETF
Tuzla
III
51
10
Hasanović
Mirnes
Elektrotehnički fakultet, Energetika
Tuzla
I
49
11
Smajić
Almira
Pravni fakultet
Tuzla
I
49
12
Hadžić
Mustafa
Filozofski fakultet
Tuzla
II
45
13
Husić
Esmir
Farmacija
Tuzla
V
34
14
Mrkaljević
Merima
Pravni fakultet
Tuzla
IV
43
15
Ahmetović
Aldin
Medicinski fakultet
Tuzla
IV
41
16
Džizić
Asmira
Filozofski fakultet, Žurnalistika
Tuzla
II
40
17
Šarac
Asmir
ETF
Tuzla
I
40
18
Halidović
Medina
ETF
Tuzla
IV
40
19
Novalić
Alma
Farmacija
Tuzla
V
40
20
Mešić
Šehida
Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet
Tuzla
III
39
21
Perenda
Anesa
Filozofski fakultet
Tuzla
II
39
22
Salkić
Mevlida
Tehnološki fakultet
Tuzla
II
36
23
Bajrić
Zerina
PMF, Biologija
Tuzla
I
36
24
Topčić
Haris
Pravni fakultet
Tuzla
II
36
25
Pirić
Amir
Mašinski fakultet
Tuzla
II
35
26
Mehmedović
Arnela
Filozofski fakultet
Tuzla
III
35
27
Nukić
Nedžada
Edukacijsko‐rehabilitacijski fakultet
Tuzla
III
34
28
Novalić
Selma
Ekonomski fakultet
Tuzla
III
33
29
Mujić
Mirzana
Farmacija
Tuzla
V
31
30
Husemanović
Asja
Filozofski fakultet
Tuzla
II
30
31
Omerović
Hana
Filozofski fakultet
Tuzla
II
30
32
Hadžić
Jasmina
ETF
Tuzla
II
29
33
Hasanović
Seid
ETF, Energetika
Tuzla
IV
26
34
Hadžić
Amela
ETF, Tehnička informatika
Tuzla
I
25
35
Hodžić
Amir
Visoka zdravstvena medicinska škola
Tuzla
IV
25
36
Mulahmetović
Anela
Filozofski fakultet
Tuzla
IV
25
37
Modrić
Sabina
RGGF
Tuzla
IV
21
38
Selimović
Adi
Elektrotehnika
Tuzla
I
20
39
Čolo
Lejla
Ekonomski fakultet
Tuzla
II
20
40
Dervić
Nedim
Medicinski fakultet
Tuzla
I
19
41
Avdić
Jasmin
Filozofski fakultet
Tuzla
II
18
42
Kupusović
Alija
Energetika
Tuzla
III
16
43
Malikić
Eldina
Tehnološki fakultet
Tuzla
II
15
44
Malkić
Adil
Građevinski fakultet
Tuzla
II
15
45
Džinić
Armin
ETF
Tuzla
I
14
46
Arifhodžić
Nadina
Pravni fakultet
Tuzla
II
9
47
Dedić
Admir
Filozofski fakultet
Tuzla
III
Prosjek
0
48
Husović
Edin
Pravni fakultet
Tuzla
I
Prosjek
0
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 8.
2.3. UNIVERZITET U MOSTARU
1
Dedović
Omer
Građevinski fakulteti, Konstruktivni
Mostar
IV
Trog. Stipendista
100
2
Dedović ‐ Klarić
Amina
Nastavnički fakultet, Hemija
Mostar
IV
Trog. Stipendista
100
3
Velić
Edita
FIT
Mostar
I
45
4
Dumpor
Orhan
Građevinski fakulteti, Konstruktivni
Mostar
I
44
5
Šemić
Meliha
Ekonomski fakultet
Mostar
IV
42
6
Pelo
Aida
Nastavnički fakultet, Biologija
Mostar
IV
41
7
Kovač
Amra
Pravni fakultet
Mostar
III
41
8
Balić
Tina
Nastavnički fakultet, Psihologija
Mostar
II
40
9
Šahinagić
Mirsada
Građevinski fakultet, Konstreuktivni
Mostar
IV
39
10
Manjušak
Dajana
Pravni fakultet
Mostar
III
35
11
Čajdin
Merisa
Pravni fakultet
Mostar
IV
35
12
Omanović
Elvis
Mašinski fakultet; Kompjuterski inžinjering
Mostar
III
34
13
Memić
Ajla
Građevinsik fakultet, Konstruktivni
Mostar
I
33
14
Bešlić
Nedim
Mašinski fakultet, Konstruktivni
Mostar
I
30
15
Lavić
Suada
Fakultet humanističkih nauka
Mostar
III
30
16
Šahbaz
Almir
FIT
Mostar
I
29
17
Tipura
Lamija
Ekonomski fakultet
Mostar
III
29
18
Džino
Senida
Nastavnički fakultet, Psihologija
Mostar
IV
29
19
Dautbegović
Majra
Mašinski fakultet
Mostar
I
29
20
Jašarević
Melisa
Nastavnički fakultet, Psihologija
Mostar
III
25
21
Begluk
Azra
Fakultet humanističkih nauka
Mostar
III
25
22
Jahić
Ajla
Pravni fakultet
Mostar
III
24
23
Drljević
Nihada
Pravni fakultet
Mostar
III
14
24
Talić
Benjamin
FIT
Mostar
II
11
25
Marić
Naida
Ekonomski fakultet
Mostar
IV
26
Subašić
Indira
Nastavnički fakultet, Sociologija
Mostar
I
27
Subašić
Selmir
Fakultet humanističkih nauka, Engleski jezik
Mostar
III
Prosjek
0
28
Gaštan
Arifa
Pravni fakultet
Mostar
II
Prosjek
0
29
Tabaković
Eldin
Agromediteranski fakultet, Voćarstvo
Mostar
III
Prosjek
0
30
Mičijević
Anisa
Fakultet humanističkih nauka
Mostar
III
Prosjek
0
Zenica
II
5
Prosjek
0
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 8.
2.4. UNIVERZITET U ZENICI
1
Karalić
Nadira
Ekonomski fakultet
51
2
Šabanović
Melisa
Pedagoški fakultet
Zenica
III
49
3
Garanović
Vahdeta
IPF, Soc.ped.
Zenica
III
47
4
Karalić
Sumeja
Pedagoški fakultet
Zenica
III
41
5
Mekić
Irmela
IPF, Soc.ped.
Zenica
II
41
6
Mehičić
Albina
Pravni fakultet
Zenica
III
39
7
Mešinović
Ramiza
IPF, Soc.ped.
Zenica
II
37
8
Čančar
Amela
Pedagoški fakultet
Zenica
I
36
9
Purić
Begzada
Pedagoški fakultet
Zenica
II
36
10
Mejrić
Muniz
Mašinski fakultet
Zenica
I
35
11
Islambegović
Merima
Ekonomski fakultet
Zenica
III
30
12
Heco
Erma
Ekonomski fakultet
Zenica
III
26
13
Šarić
Lamija
Ekonomski fakultet
Zenica
III
24
14
Mahmić
Merima
Ekonomski fakultet
Zenica
III
22
15
Krivić
Belma
Ekonomski fakultet
Zenica
I
21
16
Huseinbašić
Irma
Ekonomski fakultet
Zenica
IV
20
17
Buljubašić
Alma
Pravni fakultet Zenica
IV
20
18
Fajković
Dženan
Ekonomski fakultet
Zenica
IV
5
19
Skender
Edin
Mašinski fakultet
Zenica
III
3
20
Domin
Melisa
Mašinski fakultet
Zenica
I
Prosjek
0
21
Pašalić
Esma
Filozofski, Književnost naroda BiH
Zenica
I
Prosjek
0
22
Osmančević
Jasmina
Pravni fakultet
Zenica
I
Prosjek
0
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 8.
2.5. UNIVERZITET U BIHAĆU
1
Hafurić
Edita
Pedagoški fakultet, Matematika i inf.
Bihać
IV
49
2
Delić
Šejla
Pedagoški fakultet, Razredna nastava
3
Velić
Naida
Pedagoški fakultet, Bosanski jezik
Bihać
I
45
Bihać
III
44
4
Kišmetović
Lejla
Pedagoški fakultet, Predškolski odgoj
Bihać
I
42
5
Bratić
Senija
Ekonomski fakultet
Bihać
III
36
6
Bajrić
Amra
Pedagoški fakultet, Engleski
Bihać
IV
35
7
Šahinović
Amra
Ekonomski fakultet
Bihać
III
35
8
Halilić
Azra
Pedagoški fakultet, Razredna nastava
Bihać
IV
30
9
Pajalić
Majda
Tehnički fakultet, Informatika
Bihać
I
20
10
Gračić
Belma
IPF
Bihać
II
15
11
Grošić
Jasmina
Pedagoški fakultet, Njemački jezik
Bihać
I
Prosjek
0
12
Ćoralić
Timi
Građevinski fakultet
Bihać
I
Prosjek
0
13
Kevilj
Ammar
Tehnički fakultet, Elektrotehnika
Bihać
II
Prosjek
0
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 8.
2.6. UNIVERZITET U SARAJEVU, ODJEL U GORAŽDU
1
Čakar
Aida
PMF, Matematika, nastavni (SA)
Goražde
I
38
2
Jukić
Senaida
Ekonomski fakultet
Goražde
III
34
3
Šovšić
Aida
Pravni fakultet
Goražde
I
16
4
Zec
Almina
Pravni fakultet
Goražde
II
8
5
Korjenić
Nedim
Ekonomski fakultet
Goražde
I
Prosjek
0
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 2.
2.7. UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
1
Spahić
Jasmin
Poslovna informatika
Banja Luka
I
46
2
Halilić
Sanela
Pravni fakultet
Banja Luka
III
44
3
Bastah
Selma
Filološki fakultet, Njemački jezik
Banja Luka
I
41
4
Jašarević
Sabina
Filozofski fakultet, Učiteljski
Banja Luka
II
36
5
Đogić
Erna
Ekološki fakultet, Engleski jezik
Banja Luka
IV
25
6
Klokić
Mirza
Mašinski fakultet, Matematika
Banja Luka
I
Prosjek
0
7
Dobrečević
Bojan
ETF; Računarsto i informatika
Banja Luka
II
Prosjek
0
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 2.
2.8. UNIVERZITET U TRAVNIKU
1
Čajdin
Rusmira
Pedagoški fakultet
Travnik
II
35
2
Muslimović
Aida
FF; Razredna nastava
Travnik
III
3
Riđić
Kenan
EDA; Bosanski jezik
Travnik
III
Privatni fakultet
0
4
Karić
Fatima
Univerzitet ''Vitez''
Travnik
III
Privatni fakultet
0
32
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 2.
2.9. UNIVERZITET U BRČKOM
1
Šabanović
Harun
Ekonomski fakultet
Brčko
I
45
2
Dedić
Mustafa
Pravni fakultet (TZ)
Brčko
III
33
3
Ivković
Aleksandra
Ekonomski fakultet
Brčko
II
31
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 2.
2.10. UNIVERZITET U SARAJEVU, ODJEL U SREBRENICI
1
Beširović
Nadira
Filozofski fakultet, Turski jezik (TZ)
Srebrenica
II
51
2
Mustafić
Azra
Pravni fakultet
Srebrenica
IV
39
Stipendije dobijaju aplikanti zaključno sa rednim brojem 2.
NAPOMENA:
1. Ukoliko se u međuvremenu utvrdi da je neko od stipendista dvostruki korisnik stipendije ili iz drugih razloga nema pravo na stipendiju, stipendiju umjesto njega dobija sljedeći kandidat sa rang liste (kod istog broja bodova prednost imaju učesnici seminara u organizaciji Fonda ''Bošnjaci'', šehidske porodice i aplikanti sa većim prosjekom ocjena) .
2. Kandidati imaju pravo na pismenu žalbu u roku od 7 (sedam) dana od dana objave rang liste. Pismene žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na poznatu adresu. Naknadne žalbe neće biti uzete u razmatranje.
3. Po okončanja žalbenog postupka, o preciznom datumu i mjestu potpisivanja Ugovora obavjestit ćemo vas putem naše internet stranice. Sarajevo, 25.11.2010. godina
Download

BODOVNE LISTE 2010-11 KONACNO OBJAVA