Udruženje "Spajalica"
Grbavička 6A, 71 000 Sarajevo, BiH
[email protected]
PRELIMINARNI REZULTATI
[autogenerisani rezultati]
[ukupno: 264 aplikacija]
[kandidati koji su zadovoljavaju kriterije konkursa te su ispravno popunili i potvrdili aplikaciju]
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
1.
Emina (Salko) Ždero
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
83.74
2.
Amra (Zlatko) Karajic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
82.89
3.
Selma (Orhan) Beganović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
82.5301
4.
Ibrahim (Esad) Stiglic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
82.14
5.
Ermina (Katka) Hot
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
81.99
6.
Anida (Nedžad) Bečirhodžić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
81.5
7.
Zlata (Enver) Sadiković
VETERINARSKI FAKULTET
3
80.5
8.
Dijana (Radmilo) Radovic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
80
9.
Amna (Esma) Sarajlić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
79.99
10.
Edis (Nevzet) Gilić
VETERINARSKI FAKULTET
3
79.1
11.
Maida (Ekrem) Herac
PEDAGOŠKI FAKULTET
3
78.66
12.
Sana (Salem) Ademović
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
78.4419
13.
Alma (Sadik) Vilić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
77.74
14.
Zlatan (Goran) Likić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
77.375
15.
Emina (Sakib) Karalić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
77.16
16.
Dženisa (Asim) Pilipović
FILOZOFSKI FAKULTET
4
76.45
17.
Emina (Omer) Šarić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
75.7
18.
Almir (Husein) Grosic
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
75.5
19.
Tijana (Josip) Matičević
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
75.16
20.
Amir (Zilko) Kršić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
75
21.
Azra (Nakib) Ćemer
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
4
74.75
22.
AMELA (HUSEIN) HUSKIC
FILOZOFSKI FAKULTET
3
74.5
23.
Nedžib (Dževad) BRLJAK
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
74.16
24.
Bojana (Milosava) Buzić
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
74.15
25.
Sabina (Bahrudin) Karić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
74
26.
Jasmina (Mirsad) Memić
PRAVNI FAKULTET
4
73.99
27.
Kenan (Mukebir) Begović
MAŠINSKI FAKULTET
3
72
28.
Tatjana (Zoran) Bekrić
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
71.5
29.
Arnela (Adem) Radmilovic
FILOZOFSKI FAKULTET
2
71.5
30.
Alma (Suad) Magrdžija
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
71.34
31.
Džula (Enes) Hasičić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
70.5
32.
Redzo (Halil) Lemezan
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
2
70.33
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
33.
Alma (Nedzad) Nurikic
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
3
69.3
34.
Samra (Nedim) Redzovic
MAŠINSKI FAKULTET
2
68.5
35.
Berina (Mufid) Mihaljevic
FILOZOFSKI FAKULTET
2
68
36.
Martina (Nada) Liješnić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
67.75
37.
Alma (Zijad) Herak
EKONOMSKI FAKULTET
2
67.3875
38.
Irma (Sabid) Čaušević
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
67.31
39.
Marin (Tomislav) Novaković
MEDICINSKI FAKULTET
6
66.8
40.
Maida (Mustafa) Hamzic
EKONOMSKI FAKULTET
2
66
41.
Armin (Husejin) Bajrić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
65.15
42.
Šejla (Spaho) Muratović
PRAVNI FAKULTET
3
65.06
43.
Amina (Muniba) Bralić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
63.7644
44.
Haris (Ćamil) Ačkar
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
63.4644
45.
Amila (Ašir) Starčević
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
61.9233
46.
Lamija (Hasan) Smajić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
61.6667
47.
Vernesa (Ahmed) Muratović
MEDICINSKI FAKULTET
6
61.6667
48.
Fata (Šaćir) Suljić
VETERINARSKI FAKULTET
5
58.75
49.
Almira (Zehra) Konjić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
58.6781
50.
Tarik (Samir) Čalkić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
58.5
51.
Ahmed (Hamdija) Mujčinović
ŠUMARSKI FAKULTET
5
58.5
52.
Neđmina (Dževad) Ademović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
57.3333
53.
Zerina (Esad) Durmić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
56.63
54.
Hadžera (Muhjudin) Bećoja
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
4
56.615
55.
Adisa (Selko) Salčin
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
55.6875
56.
Samra (Marko) Kalajdžić
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
3
55.0433
57.
Amer (Enver) Silajdžić
EKONOMSKI FAKULTET
3
54.95
58.
Ena (Nusret) Žunić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
54.8925
59.
Suzana (Miodrag) Milidrag
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
54.74
60.
Nejra (Seid) Rezaković
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
54.3333
61.
Aldijana (Cazim) Adrovic
PRAVNI FAKULTET
4
53.24
62.
Arnela (Ibro) Selimovic
FILOZOFSKI FAKULTET
2
53
63.
Emina (Nusret) Mujčić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
52.455
64.
Amna (Maid) Suljic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
52.25
65.
Merima (Ermin) Murica
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
52
66.
Armin (Rešid) Jusović
MEDICINSKI FAKULTET
5
51.5
67.
Aida (Adem) Mostić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
50.925
68.
Stjepana (Franjo) Zloušić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
50.55
69.
Suvada (Huso) Kovač
VETERINARSKI FAKULTET
5
50.5167
70.
Almedina (Ahmet) Žuljko
EKONOMSKI FAKULTET
2
50.25
71.
Amra (Arjana) Hadžiahmetović
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
50.05
72.
Hana (Salih) Čehaja
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
49.58
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
73.
Esma (Hasan) Mujkanović
FILOZOFSKI FAKULTET
2
49.2083
74.
Amna (Jusuf) Basic
MEDICINSKI FAKULTET
4
49
75.
Emina (Džihad) Hadžić
EKONOMSKI FAKULTET
2
48.8333
76.
Ragib (Amir) Smajic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
48.45
77.
Emina (Halil) Matuh
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
47.875
78.
Haris (Fahrudin) Mekic
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
3
47.85
79.
Amina (Emro) Tahirović
FILOZOFSKI FAKULTET
2
47.75
80.
Semra (Ibrahim) Zilic
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
47.675
81.
Emina (Salko) Voloder
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
2
47.625
82.
Amela (Abid) Pokvić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
47.4167
83.
Ajla (Mustafa) Pajo
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
46.8125
84.
ALMA (FATIMA) DRINIĆ
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
46.4933
85.
Muhamed (Ibrahim) Mujić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
46.05
86.
Mirza (Refik) Kahrović
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
45.5
87.
Belmin (Nijaz) Dinar
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
45.035
88.
Selma (Hajrudin) Avdibegović
ŠUMARSKI FAKULTET
3
44.6
89.
Vildana (Suvad) Kalbić (*)
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
44.375
90.
Anela (Mirsad) Duvnjak
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
44.3233
91.
Amila (Mirsad) Kevrić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
44.1667
92.
Refika (Mirsad) Sušić
EKONOMSKI FAKULTET
3
44.125
93.
Asmir (Asim) Bošnjaković
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
43.65
94.
Hasan (Hasan) Kamenjaković
FILOZOFSKI FAKULTET
3
43.35
95.
Semir (Salkan) Šetkić
MAŠINSKI FAKULTET
3
43.3333
96.
Ema (Nusret) Destanovic
FILOZOFSKI FAKULTET
3
43.3333
97.
Enela (Nadina) Selimović
FILOZOFSKI FAKULTET
3
43.1667
98.
Dženeta (Sakib) Kaikčija
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
43.08
99.
Amina (Samid) Buljina
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
42.79
100. Ema (Bahrudin) Trtak
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
42.19
101. Dženana (Rešad) Hadžimešić
PRAVNI FAKULTET
4
42.1488
102. Amila (Muris) Hajduković
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
42
103. Sedina (Ibrahim) Spahić
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
42
104. Lejla (Džemail) Nukić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
41.75
105. Zana (Hasan) Karić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
41.3333
106. Ajla (Himzo) Mrkulić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
41.3
107. Binela (Sifet) Piljug
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
38.9
108. Vildana (Samir) Bajrica
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
38.83
109. Alisa (Raza) Praso
PRAVNI FAKULTET
4
37.99
110. Anel (Ahmet) Čolak
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
37.625
111. Azra (Nihad) Talić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
37.3333
112. Selma (Eniz) Pašagić
MEDICINSKI FAKULTET
5
37.15
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
113. Adin (Dževad) Džanko
MEDICINSKI FAKULTET
6
37
114. Enisa (Senad) Panjeta
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
36.25
115. Dalida (Asim) Begić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
36.1667
116. Haris (Fahir) Dilberović
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
36.14
117. Amila (Kemal) Svraka
PRAVNI FAKULTET
4
35.59
118. Berina (Azem) Šahinović
EKONOMSKI FAKULTET
3
35.5
119. Elmedina (Nusreta) Čavrk
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
35.15
120. Omar (Fuad) Hodžić
EKONOMSKI FAKULTET
3
35
121. Amra (Izet) Zuka
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
34.9433
122. Ajan-Rijad (Nura) Mukabel
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
34.08
123. Anel (Saud) Tahirbegović
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
33.6
124. Vedrana (Branko) Ćosić Salihagić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
33.25
125. Irma (Safet) Subašić
EKONOMSKI FAKULTET
2
33.25
126. Samir (Samed) Oglečevac
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
33.04
127. Ivana (Stjepan) Petrović
FILOZOFSKI FAKULTET
2
33
128. Naida (Sakib) Selimović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
32.9
129. Zijada (Đevad) Salešević
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
32.49
130. Ermin (Fahrija) Kico
MAŠINSKI FAKULTET
3
32.3333
131. Amela (Omer) Džaferović
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
32.3167
132. Zijad (Sulejman) Čaušević
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
32.0833
133. Ajla (Hajrudin) Gobeljić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
32
134. Selma (Fehim) Sokolar
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
31.95
135. Amra (Enver) Brkić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
31.6437
136. Senija (Fikret) Samka
FARMACEUTSKI FAKULTET
5
31.5
137. Lamija (Admir) Fetić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
31.5
138. Velibor (Mile) Savčić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
30.5
139. Danira (Alma) Dodik
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
6
30.5
140. Melisa (Mujo) Idrizović
MAŠINSKI FAKULTET
2
30.25
141. Berina (Fuad) Kapetanovic
MEDICINSKI FAKULTET
6
30.15
142. Anida (Enes) Abazović
MEDICINSKI FAKULTET
6
30
143. Rahmana (Namir) Pamić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
29.65
144. Rahmana (Namir) Pamić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
29.65
145. Rahmana (Namir) Pamić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
29.65
146. Senka (Imran) Dedić
MEDICINSKI FAKULTET
6
29.5
147. Maida (Hamdija) Mehinović
MEDICINSKI FAKULTET
5
29.1
148. Mirsad (Nihad) Kadić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
2
29
149. Melkisa (Zikrija) Crljenković
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
28.99
150. AMIR (SUVAD) STRUKAN
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
5
28.9
151. Ajdina (Adnan) Batalović
PRAVNI FAKULTET
3
28.785
152. Milica (Nebojša) Stanišić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
28.66
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
153. Edis (Šefik) Hajlovac
EKONOMSKI FAKULTET
3
28.5
154. Ajla (Refik) Crnkić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
28
155. Ifeta (Fikret) Zahirovic
MEDICINSKI FAKULTET
4
27.75
156. Silva (Zaim) Kurtović
EKONOMSKI FAKULTET
2
27.7362
157. Fatme (Majed) Maarouf
EKONOMSKI FAKULTET
3
27.25
158. Nermina (Ibro) Fetić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
27.2
159. Rahmana (Namir) Pamić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
26.7
160. Andrea (Dario) Martinović
FARMACEUTSKI FAKULTET
5
26.5
161. Alma (Enes) Račić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
26.49
162. Antonio (Ivica) Šimunović
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
5
26.35
163. Nerma (Damir) Begović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
26.33
164. Edin (Pašaga) Mešić
EKONOMSKI FAKULTET
3
26
165. Dženana (Jasmin) Veladžić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
26
166. Dženita (Adem) Aganović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
25.8333
167. ALDINA (JUSUF) SUBAŠIĆ
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
4
25.75
168. Elma (Emina) Velić
PEDAGOŠKI FAKULTET
3
25.66
169. Dino (Avdija) Mehmedović
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
25.65
170. Nejla (Nihad) Huskić
EKONOMSKI FAKULTET
2
25.5625
171. Suad (Fadil) Kubat
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
25.5
172. Amila (Samir) Tukulija
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
25.46
173. Mirza (Senad) Kordić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
25.33
174. Ena (Samir) Hasečić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
25.3
175. Melisa (Mirsad) Vrabac
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
25.1425
176. Haris (Ćazim) Mehić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
4
24.7
177. Nermin (Izet) Dervišević
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
24.5
178. Dženan (Adil) Porča
FILOZOFSKI FAKULTET
2
24.5
179. Amila (Nijaz) Muhić
MEDICINSKI FAKULTET
2
24.3
180. Emina (Nermin) Hot
PRAVNI FAKULTET
3
24.16
181. Elvira (Smail) Karović
PRAVNI FAKULTET
2
23.83
182. Nasiha (Nevzeta) Jesenković
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
3
23.75
183. Raif (Fehim) Aličić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
23.5
184. Ajna (Sabina) Jusić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
23.1667
185. Alma (Rusmir) Mečević
ARHITEKTONSKI FAKULTET
2
22.75
186. Merjem (Resul) Kaljanac
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
22.5
187. Ermina (Ekrem) Begovic
MEDICINSKI FAKULTET
4
22.5
188. Eldin (Zerin) Mujačić
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
22.5
189. Adisa (Safet) Novalija
PRAVNI FAKULTET
2
22.33
190. Vehid (Envera) Jašarević
MAŠINSKI FAKULTET
2
22.25
191. Zerina (Nahid) Kadrić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
21.5
192. Vedrana (Vlado) Kir
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
21.5
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
193. Edina (Nedžib) Vučelj (*)
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
21.33
194. Ajla (Pašo) Kilim
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
21.11
195. Ala (Pašo) Kilim
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
21.11
196. Damir (Rusmira) Omerbegović
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
20.55
197. Selma (Nahida) Duvnjak
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
20.5
198. Amina (Ismet) Šabanović
MEDICINSKI FAKULTET
3
20.35
199. Edin (Nedžib) Vučelj (*)
MUZIČKA AKADEMIJA
2
20.33
200. Medina (Elvedina) Plavac
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
19.58
201. Leonard (Ivo) Kvesić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
19.5
202. Benjamin (Jasmina) Beganović
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
19.5
203. Amina (Salko) Mrgan
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
18.5
204. Ajla (Sakib) Čizmo
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
18
205. Sanjin (Alija) Šarić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
18
(*) Više kandidata iz iste porodice apliciralo! (Više kandidata može aplicirati ali ne i dobiti stipendiju iz iste porodice!)
[kandidati koji nisu su zadovoljavaju kriterije konkursa ili nisu ispravno popunili odnosno potvrdili aplikaciju]
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
1.
Salko (Mersed) Botić
GRAĐEVINSKI FAKULTET (4) - 80.49
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
2.
Edis (Nevzet) Gilić
VETERINARSKI FAKULTET (3) - 79.1
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
3.
Azra (Enes) Srebrović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (4) - 76.49
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
4.
Almira (Suad) Horić
PRAVNI FAKULTET (4) - 75.49
Nije student UNSA.
5.
Abdurrahman (Ramo)
Durmiš
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (3) - 75.05
Nije student UNSA.
6.
Admira (Ferid) Nuković
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (5) - 75
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
7.
Kemal (Nezir) Ušćuplić
PRAVNI FAKULTET (4) - 74.99
Nije student UNSA. Nije prvi put redovno
upisani u akademsku 2013/14. godinu
8.
Elma (Enver) Crnovršanin
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (4) - 74.99
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
9.
Nermina (Zijad) Sljivic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (2) - 73.33
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
10. Emina (Avdo) Smajić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (3) - 72.75
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
11. Aladin (Hazim) Nadarević
GRAĐEVINSKI FAKULTET (2) - 71.88
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
12. Mediha (Osmo) Huskić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (4) - 70.25
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
13. Medina (Eniz) Karahodžić
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 67.66
Nije student UNSA.
14. Elma (Hajrudin) Memčić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 67.33
Nije student UNSA.
15. Medina (Eniz) Karahodžić
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 67.16
Nije student UNSA.
16. Medina (Eniz) Karahodžić
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 67.16
Nije student UNSA.
17. Zlata (Rifet) Kapetan
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 67
Student već prima stipendiju
18. Alija (Osman) Bilal
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 62.41
Prijava poništena!
19. Ante (Ankica) Raguž
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 56.3875 Nije student UNSA.
20. Aida (Zuhdija) Makic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (3) - 56.285
Nije student UNSA.
21. Danira (Ramiza) Karović
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 55.4833
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
22. Suhra (Salko) Zukic
FARMACEUTSKI FAKULTET (5) - 54.625
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
23. Minela (Izet) Snaga
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (4) - 52.49
Student već prima stipendiju
24. Zerina (Dzevad) Begovic
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 50.7
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
25. Vildana (Samir) Fatić
MEDICINSKI FAKULTET (5) - 50.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
26. Anja (Boško) Kavić
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI (3) - 49.15
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (SMS poslan!)
27. Maida (Ahmet) Jugovic
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 48.75
Nije student UNSA.
28. Lejla (Mevlida) Miso
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 48
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
29. Nejra (Ramiz) Hurem
EKONOMSKI FAKULTET (3) - 47.875
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu
30. Elvedin (Husein) Tahirović
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG… (3) - 46.16
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu
31. Damira (Hajrulah) Atić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 45.955
Nije student UNSA.
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 43.25
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
33. Arnela (Huso) Kurtović
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 43
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
34. Amina (Hamdo) Ušanović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 42.6
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
35. Ivana (Predrag) Latinović
MEDICINSKI FAKULTET (2) - 41.63
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu Aplikacija
nije potvrđena! (SMS poslan!)
36. Azra (Rasim) Šahinović
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI (3) - 37.16
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
37. VANJA (BRANKO) HERBEZ
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 36.3967
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
38. Esmira (Abida) Mujkić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (2) - 35.33
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
39. Esmira (Abida) Mujkić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (2) - 35.33
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
40. Sanja (Ljubo) Krstić
GRAĐEVINSKI FAKULTET (3) - 34.5
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
41. Belma (Kasim) Bečiragić
PRAVNI FAKULTET (2) - 34.08
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
32.
MINELA (SEDŽAD)
LONČAR
Adna (Aida
42. Islambegović-Mahmutović) ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (3) - 31.35
Rakić
Student već prima stipendiju
43. Minela (Salko) Maksumić
PEDAGOŠKI FAKULTET (3) - 31.16
Nije student UNSA.
44. Adnan (Ramo) Tajic
MEDICINSKI FAKULTET (4) - 30.8333
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
45. Kenan (Vahid) Dželo
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (3) - 30.7
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
46. Melisa (Esad) Kaljanac
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (4) - 29.49
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
MEDICINSKI FAKULTET (6) - 29
Nije student UNSA.
48. Belma (Dzevad) Kukuljac
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (3) - 28.585
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
49. Jasmina (Isak) Pečenković
GRAĐEVINSKI FAKULTET (3) - 28.55
Nije student UNSA.
50. Sanja (Boško) Prelić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (3) - 28.3267
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
51. Armin (Nijaz) Perenda
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (4) - 27.49
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
52. Selma (Refija) Brajanović
FARMACEUTSKI FAKULTET (5) - 27.05
Student već prima stipendiju Aplikacija
nije potvrđena! (Email poslan)
53. Rijad (Halid) Poračanin
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (3) - 25.4
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu
54. Merima (Nihad) Begic
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA… (2) - 25.15
Student već prima stipendiju
47.
Adnan (Dzemal)
Hasanović
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
55. Amela (Adem) Ajanovic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 24.33
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
56. Elvedin (Ismet) Kovač
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 23
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
57. Ena (Miralem) Penava
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 22.7
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
58. Nadija (Mustafa) Ekinović
MEDICINSKI FAKULTET (3) - 21
Student već prima stipendiju
59. Aldin (Azem) Imamovic
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,… (2) - 17.83
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
© Copyright Udruženje "Spajalica", 2012.
Download

Udruženje Spajalica