ASOCIJACIJA RADIO AMATERA BOSNE I HERCEGOVINE
UDRUŽENJE GRADJANA RADIO KLUB "KAKANJ" KAKANJ
E73EKK
ul. Osmana Džafića P+3 72240 KAKANJ
Žiro račun: IK Banka poslovnica Kakanj l340200000081498
[email protected] www.radioklubkakanj.net
AKTIVNOSTI RADIO KLUBA „KAKANJ“
KAKANJ E 73 EKK U 2013 GODINI
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
_______________________________________________________________________
EDNA SARAJLIĆ NAJBOLJA TAKMIČARKA DO 15. GODINA U B i H
Za uspješne aktivnosti i zapažene rezultate u 2012 godini Upravni odbor Asocijacije
radio amatera u Bosni i Hercegovini je nagradio određen broj članova i klubova za
aktivnost i takmičarske rezultate u 2012 godini. Među nagrađenima je i naš član
Edna Sarajlić aktivni član i takmičar u ARG-i (amaterskoj radio goniometriji)
predložena za nagradu i diplomu za najbolju takmičarku do 15. godina u 2012.
godini u Bosni i Hercegovini.
Inače Edna je najuspješniji naš takmičar i u toku ove godine na 8 takmiičenja
osvojila je : 4 zlatne, 1. srebrenu i 2. bronzane medalje
Svečana skupština i uručenja nagrada održat će se 29.12.2012. godine u Sarajevu
prostori Miting pointa a u povodu 20 godina od prijema Bosne i Hercegovine u ITU
(International Telekomunikation Union)
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
________________________________________________________________________
OBUKA NOVIH ČLANOVA U OSNOVNOJ ŠKOLI „AHMED
MURADBEGOVIĆ“ DONJI KAKANJ
Od 08.02. 2013. godine kada su se članovi radio kluba Kakanj predstavili
zainteresiovanim učenicima u osnovnoj školi „Ahmed Muradbegović“ donji Kakanj
nastavljeno je sa obukom učenika koji su izrazili želju da se uključe u jednu
od sekcija pri radio klubu. Planirana obuka obuhvata upoznavanje i rad na
amaterskim radio stanicama, radioamaterska pravila i ponašanje , telekomunikacije i
prenos radio talasa na daljinu, morzeova azbuka, radio tehnika i elektronske
komponente.
Po završetku obuke kandidati licence CEPT klase koje izdaje Regulatorna agencija
za komunikacije B i H i oni su stručno osposobljeni za rukovanje sredstvima veze te
mogu biti uključeni u sistem za veze civilne zaštite općine u kriznim situacijama te
če im ovo osnovno znanje dobro doči u ovim aktivnostima.
Isto tako obuhvačena je i obuka u amaterskoj radio goniometriji koja je jedna od
takmičarskih disciplina i veoma je popularna kod mlađeg uzrasta a kroz b isto se
obrađuje, kretanje po nepoznatom terenu, topografija, čitanje karata, orijentacija i dr.
Nastava se odvija jednom sedmično i izvodi se u učionicama navedene osnovne
škole a istu realizuju naši mlađi članovi :rasmin Čolak, Tarik Hodžič, Edna Sarajlić
Amina Šemić i drugi uz asistenciju starijih članova kluba.
Moramo se zahvaliti direktoru g-dinu Bečirhodžić Đemalu koji nam je dao na
raspolaganje učionice u školi i nastavnicu Almu Trako.
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
_________________________________________________________________
OTVARANJE ARG SEZONE I TAKMIČENJE
„TUZLA OPEN 2013.“
Ovogodišnja sezona u amaterskoj radio gonoiometriji je počela takmičenjem u
Tuzli pod nazivom „Tuzla open 2013.“ održano 06.04. 2013. na terenima Kiseljaka
kod jezera Modrac. Za naš klub takmičilo se 10 takmičara od kojih je bilo pet koji
su prvi put na takmičenju a to su učenici osnovne škole Ahmed Muradbegović“
donji Kakanj:
Delibašić Mirela, Čizmo Dženita,Alajbegović Adnan,Alajbegović Tarik i Delibašić Nejra
a od iskusnijih takmičara bili su Sarajlić Edna, Čolak Nedim, Šemić Amina, Čolak
Rasmin i Merdić Muhamed. U ukupnom palasmanu od 11. radio klubova zauzeli smo
peto mjesto a naši najbolji pojedinci su več iskusni: Sarajlić Edna , zlatna medalja,
Čolak Rasmin srebrena medalja i Delibašićć Nejra peto mjesto.
Na takmičenje u Tuzlu poveli smo sve zainteresovane nove članove tako da su se na
licu mjesta upoznali kako se realizuje takmičenje u ARG.
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
___________________________________________________________________
3.Foxoring Smetovi 13.04.2013. godine (Prvo mjesto na Smetovima )
U povodu 12. aprila dana općine Zenica radio klub „ Zenica“ E71EZC organizovao je
treći po redu „foxoring“ gdje takmičari pored toga što moraju poznavati osnovna
pravila amatarrske goniometrije i poznavanje orijentacije i topografije to jest kretanje
pomopću karte i busole.. Takmičenje je održano na lokaliteu Smetovi u okolino
radioamaterskog doma i proteklo je veoma dobro a pored malo hladnog vjetra sve
ostalo je bilo ugodno i „toplo“. Zahvala domačinu na profesionalno obavljenom
takmičenju. Naš radio klub je predstavljalo 29 članova od toga 23 takmičara koji
su već na početku ove takmičarske sezone pokazali da če biti među favoritima.
Osvojili smo ukupno 8 medalja od toga su 3. zlatne, 4 srebrene i 1. bronzana.
1. Sarajlić Edna
u kategoriji
2 .Behramović Adelisa u kategoriji
3 .Haračić Nedžmina u kategoriji
4. Kičo Aida
u kategoriji
5 .Begović Ajdin
u kategoriji
6 .Delibašić Mirela
u kategoriji
7. Čolak Nedim
u kategoriji
8 Čelebić Bahrija
u kategoriji
Ž-14 zlatna medalja
Ž-16 zlatna medalja
Ž-19 zlatna medalja
Ž-14 srebrena medalja
M-16 srebrena medalja
Ž-16 srebrena medalja
M-14 srebrena medalja
Ž-16 bronzana medalja
U ukupnom plasmanu radio klub „Kakanj“ u konkurenciji 9 radio klubova osvojio
je prvo mjesto.
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
_______________________________________________________________________
ARG TAKMIČENJE „GORAŽDE OPEN 2013.“
Takmičenje u amaterskoj radio goniometrij pod nazivom „Goražde open 2013.“
Održano je dana 11.05.2013. godine na terenima u blizini Vitkovića , je ponovo
bio test za naše „stare“ i „nove „ takmičare ovi prije da potvrde svoje znanje a
novi da primijene ono što se radilo teoretski. Za odlazak u Goražde prijavilo se
30 članova od čega 19 takmičara a ostalo su bili ,vođa puta , trener-instruktor ,
mehanićar i roditelji djece.
Na drugom takmičenju se pokazalo da u narednom peridu možemo s pravom
računati na „nove“ članove pošto su ovaj put osvojili dosta bodova i tako u
ukupnom plasmanu u konkurenciji deset radio klubova oasvojili pehar i drugo
mjesto.
Pojedinačni rezultati:
Kategorija Ž-15
Aida Kičo
Amila Talić
Bahrija Čelebić
1. mjesto, zlatna medalja
2. mjesto , srebrena medalja
4. mjesto
Kategorija M-15
Nedim Čolak
Muhamed Merdić
Elvedin Šljivo
1. mjesto , zlatna medalja
3 mjesto , bronzana medalja
4. mjesto
Kategorija Ž-19
Nadžmina Haračić
Amina Šemić
3. mjesto , bronzana medalja
4. mjesto
Kategorija M-19 Adnana Alajbeegović 5. mjesto
Kategorija Ž-21
Alma Lušija
3. mjesto , bronzana medalja.
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
_______________________________________________________________________
KAKANJSKI RADIO AMATERI PONOVO NAJBOLJI
U mjesnoj zajednici Stjepan Polje kod Gračanice , u sklopu obilježavanja manifestacije „Dani
mjesne zajednice“ , održano je više vjerskih , kulturnih i sportskih dešavanja ,među kojima je
i takmičenje u amaterskoj radio goniometriji.
Na ovom takimičenju je učestvovalo 14 radio klubova iz čitave BiH ,sa preko 200 stotine
takmičara i gostiju.
Mjesna zajednica Stjepan Polje se ovom prilikom pokazala kao pravi „domaćin“ te su sve
svoje resurse uključili i iskoristili da bi se takmičari i gosti osjećali ugodno. Ovom prilikom , u
ime našeg kluba, upućujemo iskrene čestitke Radio klubu Stjepan Polje E73ESP i Savjetu MZ
na uspješnoj organizaciji ovog radio amaterskog druženja i takmičenja.
Na ovom takmičenju naš radio klub je predstavljalo 35 članova, od čega 23 takmičara u 6
kategorija. I ovaj put naši radio amateri su opravdali epitet favorita, gdje su osvojili 1. mjesto
u konkurenciji klubova.
Ovim uspjehom smo pokazali da smo konkurencija iskusno starijim radio klubovima.
U realizaciji niza naših uspjeha pomoć smo dobijali od drugih radio klubova u vidu opreme
goniometara- prijemnika , jer naš kluib ne posjeduje dovoljan broj istih . Naime, mi
posjedujemo samo 10 goniometara – prijemnika a imamo zainteresovanih takmičara tri puta
više.
Napominjemo da je najzaslužniji za ovaj uspjeh ženski , ljepši dio naše ekipe.
Kategorija Ž – 15 :
Edna Sarajlić –
1. mjesto , zlatna medalja
Aida Kičo 2. mjesto, srebrena medalja
Altijana Čizmić – 3. mjesto, bronzana medalja
Kategorija Ž – 19 :
Amila Talić –
1. mjesto , zlatna medalja
Bahrija Čelebić – 2. mjesto srebrena medalja
Nejra Delibašić – 5. mjesto
Kategorija Ž – 21 :
Nedžima Haračić –
2. mjesto , srebrena medalja
Adelisa Behramović – 3. mjesto , bronzana medalja
Dženita Čizmo – 4. mjesto
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
_______________________________________________________________________
TAKMIČENJE U AMATERSKOJ RADIOGONIOMETRIJI „KAKANJ OPEN 2013“
ODRŽANO 09.06.2013. GODINE NA PONIJERIMA
Proteklog vikenda održano je takmičenje u amaterskoj radio goniometriji pod nazivom
„Kakanj open 2013.“ na lokalitetu Ponijera a u organizaciji radio kluba
„Kakanj“..Večina takmičara i gostiju stigli su u subotu i konačili su u u objektima koji
se izdaju u vikend naselju Ponijeri a došli su iz 14 klubova B i H : Brčko,
Gračanica,Tuzla, Srebreniuk, Sarajevo, Ilijaš,Goražde,Zenica,Lipnica,Zavidovići,Banovići,
Doboj, Lipnica, Stjepan polje.
Za takmičenje se prijavilo preko 120 takmičara a na start je izašlo 98 takmičara
koji su se takmičili u 10 kategorija. Najbrojniji na ovom takmičenju bili su takmičari iz
radio klub a Stjepan polje koji su nastupili sa 25 takmičara, zatim radio klub Tuzla 16
takmičara,Brčko 11, i Goražde 10 takmičara. Za naš klub takmićilo se 7 mlađih
članova, iz osnoivne škole „Ahmed Muradbegović“ donji Kakanj i koji su u veoma
jakoj konkurenciji uspjeli osvojiti 6 mjesto u konkurenciji klubova. Za naš klub
takmičili su se
Kategorija Ž-15- Dženita Čizmo 1. mjesto, Aida Kičo 6. mjesto,Amina Haračić 7.
mkjesto, kategorija M-15- Elvedin Šljivo 3. mjesto,Adnan Alajbegović 4. mjesto, Asmir
Smaka 7. mjesto i Faris Alajbegović 13.
Inače takmičenje u ARG „Kakanj open 2013.“ Godine održano je pod pokroviteljstvom
općinskog načelnika gospodina Nermina Mandre , u ime načelnika takmičarima i
gostima kojih je bilo preko 200, obratio se i takmičenje otvorio gospodin Hrusto
Nurudin načelnik civilne zaštgite općine Kakanj,
Po veoma lijepom i sunačnom vremenu na zadovoljstvo svih učesnika u prelijepom
ambijentu Ponijera takmičenje je provedeno besprijekorno.
Vrhunac je bio kiada je na završetak takmičenja stigao i naša zvijezda ZMBT-5
Denijal Ahmetović koji je na molbu naših članova odvojio vrijeme i prisustvovao
završetku takmičenja odnosno uručio diplome, medalje i pehare.
Na kraju nemožemo a da ne spomenemo one
takmičenja a to su: općinski Načelnik Nerfmin
Nurudinom na čelu, Nova trgovina S Kakanj
U organizaciji ovog takmičenja angasžovano je
pripremi i realizaciji ovog takmičenja a više
srednjih škola koji su veoma dobro obavili
koji su pomogli u realizaciji ovog
Mandra, služba civilne zaštite sa Hrusto
i Kakanj –sport.
oko 40 članova kluba koji su radili na
od pololvice su učenici osnovnih i
postavljene zadatke.
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
_________________________________________________________________________
UČEŠĆE
NA TAKMIČENJU „13. MEMORIJAL NEDŽIB ČELJO“ GRAČANICA
U nedjelju 11.08.2013. godine u organizaciji radio kluba „Gračanica“ iz Gračanice
održano je takmičenje u amaterskoj rasdio goniometriji „13. memorijal Nedžib Čeljo“
na kojem je uzelo učešće 11 radio klubova iz B i H.
Naš radio klub je učestvovao sa 22 člana od čega 17 takmičara u 5 kategorija
i prema očekivanju smo imali dobar uspjeh u ukupnom plasmanu osvojili smo
pehar i drugo mjesto .
I ovaj put ženski dio ekipe je donio najviše poena a najviše zahvaljujući sestrama
Aidi i Saidi Kičo koje su u kategoriji djevojčica 15. godina osvojile zlatnu i
srebrenu medalju.
Takmičartska staza je bila izuzetno teška i zahtjevna tako da su po veoma toplom
vrermenu naši takmičari pokazali da su opravdano u samom vrhu ovog sportskotehničkog takmičenja a to pokazuju i rezultati u ovoj godini.
Pojedinačni rezultati:
Kategorija Ž-15
Saida Kičo
1. mjesto zlatzna medalja
Aida Kičo
2. m,jesto srebrena medalja
Edna Sarajlić 5 mjesto
Ž-19
Adelisa Behramović 5 mjesto
Ž-21
Nedžmina Haračić
5 mjesto
M-19 Eldar Lušija 2. mjesto srebrena medalja
M-15
Faris Alajbegović 5. mjesto
M-21 Rasmin Čolak 3. mjesto bronzana medalja
U konkurenciji 80 takmičara naši članovi su pokazali svoje znanje i vještinu i u
jakoj konkurenciji opravdano osvojili drugo mjesto i donijeli još jedan pehar u
svoj klub. Prvo mjesto osvojili su članovi radio kluba „Stjepan Polje a treće
Banovići
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
________________________________________________________________________
„ZAVIDOVIĆI OPEN 2013.“ ODRŽANO NA TERENIMA U BLIZINI
ZAVIDOVIĆA
U nedjelju 118.08.2013. godine na terenima u blizini Zavidovića održano je
tradicionalno takmičenje u amaterskoj radio goniometriji pod nazivom „Zavidovići
open 2013“ trinaesto po redu. Start je bio na 4 kilometru
uz rijeku Gostović
a staza je vodila do ispod Kleka i cilj je bio u neposrednoj blizini gradskog
stadiona. Po veoma toplom i sparnom vremenu takmičenje je uspješno realizovano
i osim manjih ogrebotina nije bilo povreda takmičara.
Ekipa našeg kluba je ovaj put nastupila sa nešto manje takmičara obzirom sda je
jedan dio bio spriječen drugim obavezama i unatoć tome 12 naših takmičara su
osvojili 82 poena, 17 manje od prvoplasiranog Stjepan polja, što je bilo
ubjedljivo za 2. mjesto i još jedan pehar u vitrinama našeg kluba.
Inače na ovom otvorenom prvenstvu učešće je uzelo 85 takmičara iz 13 radio
klubova iz B i H koji su razvrstani u 8 starosnih kategorija (muški- ženski)
I ovaj put naši mladi takmičari su pokazali da dosadašnji rezultati nisu slučajni i
uzkupno su osvojili 4. zlatne, 1. srebrna, i 2. bronzane medalje.
Pojedinačni rezultati:
Kategorija Ž-15
1. mjesto zlatna medalja
Edna Sarajlić
M-15
M-15
2. mjesto srebrna medalja
3. mjesto bronzana medalja
Nedim Čolak
Faris Alajabegović
Ž-19
1.mjesto zlatna medalja
Adelisa Behramović
Ž-21
Ž-21
1. mjesto zlatna medalja
3. mjesto bronzana medalja
Nedžmina Haračić
Amina Šemić
M-21
1. mjesto zlatna medalja
Rasmin Čolak
Na kraju ovog perida takmičenja možemo biti zadovoljni što aktivnosti u klubu
što u takmičarskom dijelu jer u prolteklih šest takmičenja osvojili smo ukupno:
dva prva tri druga i jedno peto mjesto što je do sada največi rezultat ovog
kluba..Za ove rezultate zaslužni su svi članovi kluba a sve ovo ne bismo mogli
realizovati bez velike pomoći g-dina Nermina Mandre Načelnika općine i službe
Civilne zaštite na čelu sa Hrusto Nurudinom.
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
_____________________________________________________________________
NAČELNIK NERMIN MANDRA U POSJETI RADIO KLUBU „KAKANJ“
Dana 18.01.2013. u prostorijama našeg kluba održan je sastanak sa načelnikom općine Kakanj
Mandra Nerminom. Kaknjski radio amateri su se načelniku Mandri predstavili kroz kratak
informativni brifing o istorijatu kluba , aktivnostima u proteklom periodu , rezultatima rada i
budućim planovima. Ukazano je na aktuelnu problematiku te je tražena pomoć u
prevazilaženju iste. Ovaj sastanak su upotpunili: predsjednik Asocijacije radio amatera BiH
Sead Čeljo , menađer za RMZO ( radio mreža za opasnost ) Faruk Brodlić i član radio
amaterskog kluba „Drina“ iz Goražda Senaid Pleh. Na ovom sastanku su bili i
dugogodišnji članovi našeg kluba Suad Spahić i Neimarlija Halim.
Načelnik Mandra je iskazao zadovoljstvo zbog postojanja jednog ovakvog udruženja koje
svoj grad predstavlja na najbolji mogući način kroz nizanje uspjeha u radio amaterskim
takmičenjima.
Zaključak sastanka je da će načelnik Mandra i općinska administracija pružiti svaku vrstu
pomoći našem klubu u cilju uspješnog nastavka 44. godišnje tradicije kluba.
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
Izvjestaj sa takmicenja 9.ARG UKT KUP „Zenica 2013“
Dana 29.09.2013 u organizaciji radio kluba Zenica E71EZC odrzan je jesenji arg ukt kup pod
nazivom 9.JAUK na lokalitetu Smetovi.Nas radio klub je i na ovom takmicenju uzeo ucesce
sa 20 članova kluba od čega je u takmicenju uzelo 8 takmicara koliko smo i imali UKT
uređaja ( 6 nasih i 2 posuđena uređaja).
Prije samog pocetka samog starta vremenski uslovi nisu bili naklonjeni takmicarima jer
pocela da pada kisa,no i pored svega takmicenje je pocelo sa zakasnjenjem od 15 minuta.
Tokom samog takmicenja vremenske prilike su se popravile tako da su takmicari osim blata
na vecim dionicama uspjesno zavrsili takmicenje.
Na ovogodisnji 9.JESENJI ARG UKT KUP „ZENICA 2013“ ucesce je uzelo 8 radio klubova
sa 38 tamičara u 10 kategorija.U veoma jakoj konkurenciji takmicara iz radio klubova koji u
ovoj disciplini imaju vise iskustva nasi takmicari su ostvarili zapazen uspjeh.
Pojedinacni plasman nasih takmicara:
Kategorija M-15:
Nedim Čolak 1.mjesto, zlatna medalja
Kategorija Ž-15:
Aida Kičo 3.mjesto, bronzana medalja
Edna Sarajlić 4.mjesto
Kategorija M-19: Adnan Alajbegović 3.mjesto, bronzana medalja
Benjamin Memčić 5.mjesto
Kategorija Ž-19:
Adelisa Behramović 2.mjesto, srebrena medalja
Amina Šemić
Kategorija Ž-21:
5.mjesto
Nedžmina Haračić 2.mjesto, srebrena medalja
Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013
Ućešče u CQ WW DX Contest 2013
U sklopu planskih aktivnosti za 2013. godinu planirano je učešće u
svjetskom takmičenju pod nazivom CQ WW DX Contest 2013, koje se održava
25-27.10.2013. godine i trajalo neprekidno 48 sati.
Cilj takmičenja je da radioamateri iz cijelog svijeta uspostavljaju, što je moguče više
veza, sa drugim radioamaterima iz što je moguče više zemalja.
Pored amaterske radio goniometrije u kojoj su se naši članovi dokazali u proteklom
peridu odlućili smo da se aktiviramo i na KT (kratkom talasu ) te na vrijeme
pripremili uređaje, antene i formirali takmičarski tim sa zadatkom da u 48 satnom
takmičenju uradi što više veza.
Več dugi niz godina nije vladala ovakva atmosfera u klubu gdje su stariji i
iskusniji operatori pokušavali da mlađim operatorima „pokažu“ kako se radi u
takmičenjima što su mladi veoma brzo savladali. U prvih nekoliko sati takmičenja
pokazuje se da nemamo ni približno kvalitetnu opremu, radio stanice, antene za ovakvo
svjetsko takmičenje, no i pored toga mladi ne odustaju i strpljivo čekaju da bi
uradili što više veza
.Mada se skoro sve radilo „ručno“ naši takmičari nisu posustali istrajali su do
kraja takmičenja sa dosta urađenih veza- zemalja i sa velikim iskustvom za naredna
takmičenja.
Radio stanice kojima radio klub raspolaže su uglavnom prijeratnog porijekla koje su
sve testove prošle tokom rata , pokazale su da još nisu za odbaciti ali treba nešto i
zanoviti kako bi se postigli bolji takmičarski rezultati. Samim tim i zbog mlađih
operatora i mogučnosti uvezivanja radio stanica i kompjutera, kako bi bar malo
pratili trend drugih radioamatera kod nas i u svijetu.
Sve u svemu možemo biti zadovoljni ovim našim prvim nastupom na ovakom
takmičenju te smo svi iz ovoga izvukli pouku: kako , sa čime i na koji način
pripremati se za naredna takmičenja.
Možemo sa sigurnošću reći da imamo dovoljno kvalitetnih operatora koji su jako
zainteresovani samo je neophodno nabaviti kvalitetniju opremu, radio stanice i antene,
a sa entuzijazmom koji imaju naši članovi moraju doći i rezultati
Zadnji vikend u novembru je isto takmičenje samo što se ovaj put radi telegrafijom,
i pokušaćemo da otklonimo nedostatke koje smo imali prilikom ovog proteklog
takmičenja i nadamo se i boljem rezultatu.
Največi teret u pripremi i realizaciji takmičenja snijeli su Čolak Rasmin-Rale
E73CRK, Čolak Nedim E 73 NEC i Memčić Benjamin - Benjo E73BEN.
Veliku pomoć u pripremei i realizaciji ovog kao i učešća na svim dosadašnjim
takmičenjnima imali smo od općinskog načelnika g-dina Nermina Mandre kao i
službe civilne zaštite općine Kakanj na čelu sa g-dinom Nurudinom Hrustom .
Potraga za sljedecom radio stanicom
Beno poziva CQ Contest de E73EKK
Download

Pregled ARG aktivnosti radio kluba u 2013