IV godina studija
Predmet - Planiranje u preduzećima
Raspored studenata po grupama za izradu Plana prodaje
GRUPA 1
GRUPA 2
GRUPA 3
GRUPA 4
GRUPA 5
GRUPA 6
Marijanović Denis
Fejzić Arijana
Šotra Maja
Hadžić Sabina
Zahirović Merima
Delić Muhamed
Bajramović Alma
Memišević Maid
Kurbašić Melita
Delić Selma
Bakula Ivana
Islamović Fadil
Muco Zerina
Đana Ajdin
Budim Marija
Nalić Darija
Bajrić Arnela
Mecavica Amir
Terzić Đenar
Mulaomerović Muhamed
Husejnović Selma
Beganović Emina
Hadžan Amra
Mujčić Tarik
Omerović Irma
Sikira Ramiza
Husejnović Ilma
Čeliković Nedim
Garić Zinaida
Škulj Delila
Bilajac Dženan
Sikira Merima
Okan Azra
Neziri Nedžad
Delić Amel
Bibić Azra
GRUPA 7
GRUPA 8
GRUPA 9
GRUPA 10
GRUPA 11
GRUPA 12
GRUPA 13
Delihasanović Damir
Dajić Ena
Rahmanović Admira
Delić Almedin
Alispahić Amra
Husejnović Emina
Cogo Edina
Merdžanić Haris
Delibašić Ajla
Marković Vedrana
Klepić Aldin
Delić Delila
Imamović Amar
Kasapović Nermana
Hadžikadunić Haris
Mutapčić Sabrina
Helvida Azra
Aganbegović Idriz
Bašić Nedžad
Krivić Belma
Musić Azra
Kasum Benjamin
Mujić Adnan
Hodžić Nedžmina
Arnaut Murisa
Kovač Elmin
Mujčinović Sanin
Zajimović Nadina
Mašić Zlatan
Muslić Sanida
Kobilica Amra
Begović Elvira
Kordić Ermin
Galamić Sanja
Selimović Sanjin
Ahmić Adis
Kovačević Amir
Delić Sanel
Bišić Mustafa
Bešić Armin
Download

ovdje