Univerzitet u Zenici
Ekonomski fakultet
Smjer: Menadžment preduzeća
Rezultati prvog testa iz predmeta Vođenje firme
Prezime i ime
Aganbegović Idriz
Ahmić Adis
Alispahić Amra
Bajramović Alma
Bajrić Arnela
Bakula Ivana
Bašić Nedžad
Begović Elvira
Bešić Armin
Bibić Azra
Budim Marija
Čeliković Nedim
Dajić Ena
Delibašić Ajla
Delić Amledin
Delić Delila
Delić Muhamed
Delić Selma
Delihasanović Damir
Đana Ajdin
Fejzić Arijana
Galamić Sanja
Garić Zinaida
Hadžan Amra
Hadžić Sabina
Hadžikadunić Haris
Helvida Azra
Hodžić Nedžmina
Husejnović Emina
Husejnović Ilma
Husejnović Selma
Imamović Amar
Islamović Fadil
Kasapović Nermana
Kasum Benjamin
Kobilica Amra
Kordić Ermin
Kovač Elmin
Kovačević Amir
Krivić Belma
Kurbašić Melita
Broj osvojenih bodova
19
22,5
23
23
21,5
25
18
14
14,5
18,5
23,5
18,5
20,5
17
17
22,5
18,5
16
19,5
20,5
19
17,5
21,5
21
17
21
22,5
21,5
14,5
24
23
19
17,5
21
20,5
14,5
20
21,5
16,5
23
25
Marjanović Denis
Marković Vedrana
Mašić Zlatan
Mecavica Amir
Memišević Maid
Merdžanić Haris
Muco Zerina
Mujčić Tarik
Mujčinović Sanin
Mujić Adnan
Mulaomerović Muhamed
Mutapčić Sabrina
Nalić Darija
Neziri Nedžad
Okan Azra
Omerović Irma
Rahmanović Admira
Selimović Sanjin
Sikira Merima
Sikira Ramiza
Škulj Delila
Šotra Maja
Terzić Đenar
Zahirović Merima
21,5
23
14
24,5
18,5
20
22,5
23
12
15,5
23,5
11
23
20
21
22,5
19,5
16,5
21
0
14,5
21
16
23
NAPOMENE: Studenti koji su osvojili manje od 13 bodova, obavezni su prvi test polagati ponovo.
Izuzetak su studenti koji su ostvarili 12 bodova – ukoliko na drugom testu ostvare minimalno 14
bodova, prvi test ne moraju polagati ponovo. Uvid u radove u terminu konsultacija kod asistenta.
Zenica, 21.04.2014. godine
Predmetni nastavnik: doc. dr. Dijana Husaković
Predmetni asistent: mr. sc. Emir Skopljak
Download

Rezultati prvog testa iz predmeta Vođenje firme