Register schválených dotácií v oblasti športu v roku 2014
Zo zoznamu vyberte prijímateľa dotácie, nižšie sa zobrazí tabuľka všetkých podporených požiadaviek. Farebné kódy pre "Účel" a "Podprogram" sú vysvetlené v záhlaví hárka.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
- pretláčanie
rukou - Slovenská asociácia pretláčania rukou
56
- psie záprahy - Slovenský zväz psích záprahov
410
- rádiový orientačný beh - Slovenský zväz rádioamatérov
5
- ragby
- Slovenská rugbyová únia
- rybárstvo (rybárstvo) - Slovenský rybársky zväz
- rybárstvo (rybolovná technika) - Slovenský zväz rybolovnej techniky
- sane - Slovenský zväz sánkarov
- skialpinizmus - Slovenská skialpinistická asociácia
- softbal - Slovenská softballová asociácia
- squash - Slovenská squashová asociácia
- stolný tenis - Slovenský stolnotenisový zväz
- streľba - Slovenský strelecký zväz
- šach - Slovenský šachový zväz
- šerm - Slovenský šermiarsky zväz
- šípky - Združenie šípkarských organizácií
- taekwondo (ITF) - Slovenský zväz Taekwon - Do ITF
- taekwondo (WTF) - Slovenská asociácia Taekwondo WTF
- tanečný šport - Slovenský zväz tanečného športu
- tanečný šport (akrobatický rokenrol) - Slovenský zväz akrobatického Rock and Rollu
- tenis - Slovenský tenisový zväz
- triatlon - Slovenská triatlonová únia
- veslovanie - Slovenský veslársky zväz
- vodné lyžovanie - Slovenský zväz vodného lyžovania
- vodný motorizmus - Slovenský zväz vodného motorizmu
- volejbal - Slovenská volejbalová federácia
- vzpieranie - Slovenský zväz vzpierania
PČ
1
2
3
4
5
Prijímateľ:
IČO:
Právna forma:
Sídlo:
Účet:
Slovenský zväz rádioamatérov
896896
občianske združenie
Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 5
SK7502000022250113333012
026 01
026 02
026 03
026 04
026 05
Predmet dotácie
športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví
výber a príprava športových talentov
športovec Dolníková Veronika, za 2. miesto na MEJ (jednotlivci pásmo 2 m)
športovec Mačinská Jana, za 1. miesto na ME (foxoring)
tréner Mitelman Milan, za výsledok športovca (2. m. MEJ - Veronika Dolníková )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Šport/Aktivita
rádioamatéri
rádioamatéri
rádioamatéri
rádioamatéri
rádioamatéri
Účel
1
1
3
3
3
Vysvetlivky účelov
Športové odvetvia
Športová príprava vybraných športovcov
Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2012 a trénerov mládeže
Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí
Opatrenia osobitného významu v oblasti športu
Šport a zdravie
Futbalové štadióny
Príprava ZOH 2022
Futbalové štadióny
Svetová zimná univerziáda - investície
Organizovanie svetovej zimnej univerziády
Vysvetlivky podprogramov
Šport na školách a rekreačný šport
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví
Športovo talentovaná mládež
Materiálno-technický rozvoj športu
Koordinácia projektov a prierezové činnosti
SPOLU:
Podprogram
026 02
026 03
026 02
026 02
026 02
46 320,00
Dotácia
34 300
10 700
150
840
330
SF
5%
5%
0%
0%
0%
Download

4188_2014-registerdotacii.pdf