Udruženje "Spajalica"
Grbavička 6A, 71 000 Sarajevo, BiH
[email protected]
PRELIMINARNI REZULTATI
[autogenerisani rezultati]
[ukupno: 391 aplikacija]
[kandidati koji su zadovoljavaju kriterije konkursa te su ispravno popunili i potvrdili aplikaciju]
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
1.
Ilma (Salajdin) Hodović
MUZIČKA AKADEMIJA
4
87.49
2.
Arnela (Hakija) Halaba
EKONOMSKI FAKULTET
3
87.05
3.
Edina (Esad) Omerović
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
5
86
4.
Neira (Hasija) Ahmetagić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
84.24
5.
Irma (Selim) Nezirević
FILOZOFSKI FAKULTET
3
82.85
6.
Hana (Dževad) Jusufbegović
FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU
4
82.5733
7.
Eldin (Mirsad) Ramović
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
82.49
8.
Mirela (Ragib) Žiga
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
81.585
9.
Alina (Ibrahim) Omanović
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
81.1
10.
Dženisa (Asim) Pilipović
FILOZOFSKI FAKULTET
3
80.5
11.
Sabaheta (Ramiz) Jonuzović
MEDICINSKI FAKULTET
6
80.5
12.
Arnela (Eniz) Karahodžić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
80.49
13.
Armin (Ekrem) Ćehić
EKONOMSKI FAKULTET
3
80
14.
Monika (Željko) Tadic
MUZIČKA AKADEMIJA
2
80
15.
Ibrahim (Esad) Stiglic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
79.46
16.
Amra (Zlatko) Karajic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
79.41
17.
Amela (Aiša) Pačariz (*)
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
78.99
18.
LEJLA (SENAD) KOZICA
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
78.99
19.
Sumeja (Senahid) Harčević
FILOZOFSKI FAKULTET
3
78.8
20.
Sandra (Seid) Hamzić
VETERINARSKI FAKULTET
4
78.25
21.
Selma (Enes) Špago
MAŠINSKI FAKULTET
3
77.5
22.
Emin (Mujo) Mehmedović
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
3
77.5
23.
SABIRA (ISADA) RIZVIC
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
77
24.
Jovana (Ljubomir) Mićić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
76.66
25.
Merita (Enisa) Klokić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
76.49
26.
Azra (Hazir) Čelik
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
76.49
27.
Medina (Damira) Hodžić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
2
75.4
28.
Neđmina (Dževad) Ademović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
75
29.
Muamer (Semir) Skrobo
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
74.9
30.
Amila (Asim) Karadža
FILOZOFSKI FAKULTET
3
73.8
31.
Merdin (Fahrudin) Hujić
EKONOMSKI FAKULTET
3
73.75
32.
Zehra (Dževad) Muratović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
73.25
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
33.
Azra (Nakib) Ćemer
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
3
73.1
34.
Amir (Zilko) Kršić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
73
35.
Amela (Fadil) Dubinovic
PRAVNI FAKULTET
4
72.99
36.
Fahrudin (Hilmija) Baltić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
72.66
37.
Maja (Dragica) Ivić
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
2
72.625
38.
Dalila (Sead) Fulan
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
72.6
39.
Arnela (Sulejman) Trebinjac
FILOZOFSKI FAKULTET
2
72.5
40.
Emina (Sakib) Karalić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
72.33
41.
Alma (Sadik) Vilić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
72.06
42.
Ezana (Mujo) Galijašević
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
71.83
43.
ZENAIDA (ZIJAD) HODZIC
PRAVNI FAKULTET
4
71.39
44.
Ermina Hot (Katka) Hot
PEDAGOŠKI FAKULTET
3
71.16
45.
Elmedin (Kana) Tiro
EKONOMSKI FAKULTET
2
71.08
46.
Enijad (Ševko) Osmančević
FILOZOFSKI FAKULTET
2
71
47.
Jasmina (Sakib) Đogić
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
70.9
48.
Anes (Ešaf) Dervišić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
70.66
49.
Eda (Mirsada) Melkić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
70.5
50.
AMELA (HUSEIN) HUSKIĆ
FILOZOFSKI FAKULTET
2
70.5
51.
Sabina (Bahrudin) Karić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
70
52.
Armin (Zejr) Zukić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
69.83
53.
Jasmina (Mirsad) Memić
PRAVNI FAKULTET
3
69.66
54.
Esmeralda (Sefir) Rodic
PEDAGOŠKI FAKULTET
2
68.83
55.
Emina (Muzafir) Karamujic
PRAVNI FAKULTET
3
68.7475
56.
Asmira (Dževad) Alispahić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
68
57.
Minela (Aladin) Mujezinović
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
68
58.
Alem (Ćamil) Škulj
MAŠINSKI FAKULTET
2
67.5
59.
Edin (Nezir) Hamzic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
67.05
60.
Harun (Ešref) Aličković
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
3
66.6667
61.
Safet (Husein) Fejzić
VETERINARSKI FAKULTET
2
66.5
62.
Alma (Suad) Magrdžija
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
65.5475
63.
Azra (Ejub) Ugarak
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
64.4286
64.
Emina (Sadik) Beganović
MEDICINSKI FAKULTET
6
62.05
65.
Marin (Tomislav) Novaković
MEDICINSKI FAKULTET
5
61.8833
66.
Amila (Šerif) Halilović
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
61.365
67.
Emina (Midhat) Nezirević
MUZIČKA AKADEMIJA
4
60.49
68.
Senad (Ferid) Džanović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
5
60
69.
Elvira (Refija) Musić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
59.99
70.
Almaida (Hamdija) Hirkic
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
59.35
71.
Vernesa (Ahmed) Muratović
MEDICINSKI FAKULTET
5
59
72.
Ena (Edin) Redžić
EKONOMSKI FAKULTET
3
58.75
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
73.
Maida (Fikret) Ibrahimović
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
2
58.73
74.
Naim (Mehudin) Dervić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
58.66
75.
Lana (Jasenko) Sandžaktarević
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
58.125
76.
Fatmira (Nesiha) Brkić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
58
77.
Ajdin (Asim) Hamzić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
57.485
78.
Džana (Almir) Hakulija
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
57.465
79.
Omar (Safet) Gluhić
EKONOMSKI FAKULTET
2
57
80.
Merjema (Ismet) Šljivo
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
56.91
81.
Azra (Osman) Isovic (*)
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
56.455
82.
Muhamed (Halid) Krkalić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
5
56.4
83.
Nikolina (Marina) Ramljak
ARHITEKTONSKI FAKULTET
2
56.3333
84.
Armin (Jusuf) Tolja
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
2
56.3229
85.
Emra (Ismet) Kulo
MAŠINSKI FAKULTET
2
56
86.
Sumeja (Rajif) Poško
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
55.99
87.
Selma (Selim) Mujagić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
3
55.66
88.
Rasema (Osman) Isovic (*)
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
55.6425
89.
Irna (Sabid) Causevic (*)
PRAVNI FAKULTET
4
55.39
90.
Lejla (Hazim) Duranovic
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
3
55.375
91.
Edin (Ferid) Kalkan
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
55.1667
92.
ADINA (SMAJIL) SULJIĆ
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
54.99
93.
Mario (Miroslav) Vuletić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
54.8067
94.
Anida (Hadzo) Bajrovic
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
6
54.375
95.
Fatima (Nedžib) Dizdarević
EKONOMSKI FAKULTET
3
54.3375
96.
Selma (Nedžad) Hasanbašić
EKONOMSKI FAKULTET
2
53.9167
97.
Samra (Enver) Silajdžić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
53.285
98.
Maja (Suljo) Abadžija
FILOZOFSKI FAKULTET
5
53.175
99.
Ajka (Husein) Konjić
ARHITEKTONSKI FAKULTET
2
53
100. Tarik (Samir) Čalkić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
53
101. Amer (Zahid) Merdan
EKONOMSKI FAKULTET
3
52.6667
102. Aleksandra (Nebojša) Zonjić
EKONOMSKI FAKULTET
3
52.5
103. Azra (Safija) Ćerimović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
52.4967
104. Selma (Mubin) Očanović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
52.25
105. Amel (Mehmedalija) Krvavac
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
52.125
106. Sabrina (Zijad) Hadžić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
3
51.66
107. Selma (Ahmet) Višća
MEDICINSKI FAKULTET
6
51.2667
108. Emsada (Dževad) Salkić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
51.0714
109. Željka (Koviljka) Grgić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
50.9375
110. Almira (Admir) Konjić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
50.5
111. Minela (Izet) Snaga
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
50.21
112. Mirela (Sehudin) Kapetanović
FILOZOFSKI FAKULTET
3
49.9667
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
113. Alen (Sehvad) Kopić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
49.825
114. Šejla (Jasminka) Behlić
EKONOMSKI FAKULTET
3
49.75
115. Dragana (Jozo) Barić
EKONOMSKI FAKULTET
3
49.5
116. Irma (Sabid) Causevic (*)
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
2
49.33
117. Esma (Rufad) Ribić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
49.3
118. Semir (Pašan) Hrvo
MEDICINSKI FAKULTET
5
49.1667
119. Faris (Fuad) Mujkić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
49.075
120. Muamer (Fikret) Zahirović (*)
PEDAGOŠKI FAKULTET
3
48.66
121. Ermina (Idriz) Valjevac
EKONOMSKI FAKULTET
3
48.6167
122. Semina (Đulaga) Đulić
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
47.89
123. Kerima (Ibrahim) Karavdić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
3
47.535
124. BELMA (NIHAD) PANDŽO
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
47.43
125. Lejla (Muhamed) Bezdrob
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
47.405
126. Medina (Džemal) Pašanbegovic
MEDICINSKI FAKULTET
3
47.3333
127. Gorana (Dragan) Matuh
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
47.3267
128. Ivana (Nikica) Bošnjak
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
47.16
129. Adisa (Jusuf) Vrebac
EKONOMSKI FAKULTET
2
47
130. Nermin (Amir) Ćatić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
46.8006
131. Dženana (Azra) Bričič
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
46.65
132. Haris (Fahrudin) Mekić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
2
46.5
133. Semra (Ibrahim) Zilic
PEDAGOŠKI FAKULTET
3
46.375
134. Elmin (Mirsad) Škulj
MAŠINSKI FAKULTET
2
46.125
135. Nedžad (Fikret) Zahirović (*)
PEDAGOŠKI FAKULTET
2
45.58
136. Dalila (Mevludin) Goran
EKONOMSKI FAKULTET
2
45.1667
137. Ajsa (Mirsad) Hadzic
MAŠINSKI FAKULTET
2
44.5
138. Aldin (Samir) Alibegović
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
5
44
139. Edin (Hamza) Mešević
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
3
43.75
140. Jasmin (Enes) Salkić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
43.75
141. Zerina (Ramo) Pračić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
43.6667
142. Alena (Fikret) Pehlić
MEDICINSKI FAKULTET
6
43.5
143. Emina (Omer) Šarić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
42.75
144. Elma (Međid) Agić
EKONOMSKI FAKULTET
2
42.5
145. Luka (Mara) Gabrić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
42.4883
146. Enisa (Kemal) Škandro
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
42.16
147. Nejra (Ramiz) Hurem
EKONOMSKI FAKULTET
2
41.875
148. Neir (Amir) Hozić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
41.775
149. Enesa (Refik) Smajić
VETERINARSKI FAKULTET
3
41.75
150. Minela (Husein) Coric
EKONOMSKI FAKULTET
2
41.25
151. Adis (Besim) Tutusic
ŠUMARSKI FAKULTET
4
40.75
152. Haris (Ćazim) Mehić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
40.66
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
153. Azra (Amir) Agić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
40.49
154. Emina (Safija) Čano
PRAVNI FAKULTET
2
40.455
155. Jasmina (Edhem) Drkić
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
40.24
156. Muhamed (Meho) Velić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
40.1667
157. Iza (Asim) Jašarević
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
40
158. Selma (Džafer) Ferhatović
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
39.8088
159. Aida (Amir) Nuhefendić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
39.325
160. Alma (Ismet) Galijašević
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
39.1833
161. Meliha (Mehmed) Burić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
38.9933
162. Toni (Marko) Miličević
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
38.6875
163. Šejla (Ismet) Džanić
MEDICINSKI FAKULTET
6
37.75
164. Adis (Mujo) Imamović
PRAVNI FAKULTET
3
37.66
165. Alma (Hamdija) Drinić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
37.455
166. Erna (Hasan) Husić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
5
37.3
167. Azra (Hajrudin) Sakic
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
3
37.2767
168. Muhamed (Ibrahim) Mujić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
37
169. HAFIZA (BAJRO) ADEMOVIĆ
FILOZOFSKI FAKULTET
2
37
170. Aida (Goran) Turković
PRAVNI FAKULTET
4
36.99
171. Ajla (Himzo) Mrkulić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
36
172. Ajna (Šemso) Šabić
ARHITEKTONSKI FAKULTET
2
36
173. Aida (Rusmina) Selmanovic
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
35.99
174. Mustafa (Đavid) Kadić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
35.85
175. Haris (Fahir) Dilberović
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
35.535
176. Adin (Dževad) Džanko
MEDICINSKI FAKULTET
5
35.5
177. Ajla (Halid) Zahirovic
VETERINARSKI FAKULTET
2
35
178. Lejla (Zijad) Beganović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
35
179. Hana (Dragiša) Đogović
PRAVNI FAKULTET
4
34.89
180. Amela (Bahra) Mehanović
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
34.64
181. Maja (Amir) Bradarić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
34.54
182. Mevlida (Zihnija) Sušić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
34.5
183. Aden (Salih) Hadžić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
34.4
184. Aid (Mevlida) Avdagić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
34.1875
185. Harun (Veid) Nović
PRAVNI FAKULTET
4
33.84
186. Arnel (Zijad) Đedović
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
33.6465
187. Belma (Enes) Purić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
32.99
188. Dženita (Jasmin) Kurić
MUZIČKA AKADEMIJA
4
32.99
189. Azra (Mevludin) Sadiković
PRAVNI FAKULTET
4
32.99
190. Edin (Eniz) Salamović
EKONOMSKI FAKULTET
2
32.75
191. Naida (Adem) Hodžić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
32.75
192. Vildana (Suvad) Kalbić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
32.3125
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
193. Tajana (Erol) Bišćević - Kozlica
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
3
32.16
194. Azra (Esad) Hodžć
MEDICINSKI FAKULTET
6
32
195. Semir (Mesud) Mehović
FARMACEUTSKI FAKULTET
5
32
196. Anesa (Azem) Agović
PRAVNI FAKULTET
2
31.9014
197. Alen (Salih) Skopljak
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
4
31.89
198. Nejla (Kemo) Mašić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
31.75
199. Neira (Hazir) Ćatović
FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU
3
31.56
200. Muhamed (Nusret) Sofović
EKONOMSKI FAKULTET
3
30.725
201. Sabina (Damir) Muminović
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
30.65
202. Aziza (Aziz) Salić
EKONOMSKI FAKULTET
3
30.5
203. Boris (Tonči) Baković
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
30.49
204. Sabina (Fuad) Efendić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
30.4
205. Amra (Semir) Dervić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
30.25
206. Azra (Izet) Ajanović
ARHITEKTONSKI FAKULTET
5
30
207. Sanja (Ljubo) Krstić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
30
208. Armin (Muamer) Hajduković
MEDICINSKI FAKULTET
6
30
209. Mirha (Husein) Kaldžija
PRAVNI FAKULTET
4
29.99
210. Emina (Mujo) Jahić
PRAVNI FAKULTET
4
29.99
211. Vildana (Izeta) Omerovic
FILOZOFSKI FAKULTET
2
29.85
212. VELIDA (SAKIB) ROTIĆ
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
29.74
213. Amina (Amir) Šurković
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
29.14
214. Nermin (Mirsal) Nukić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
29
215. Nermina (Šemsudin) Aruković
MEDICINSKI FAKULTET
5
29
216. Arnela (Safet) Salkić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
28.5
217. Senka (Fejzo) Sulejmanović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
28.49
218. Medin (Murat) Džanković
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
28.41
219. Amina (Amira) Mašović
PRAVNI FAKULTET
2
28.33
220. Dragan (Dušan) Zelenović
FILOZOFSKI FAKULTET
3
28
221. Ajdina (Adnan) Batalović
PRAVNI FAKULTET
2
27.555
222. Haris (Mirsad) Turudić
MAŠINSKI FAKULTET
3
27.5
223. Nadina (Nusret) Suljic
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
27.35
224. Melisa (Mirsad) Hasanović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
27.16
225. Adna (Haso) Alilović
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
27
226. Nedžad (Ismet) Topić
ARHITEKTONSKI FAKULTET
3
27
227. Rasim (Ahmo) Omanović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
26.86
228. Adnan (Elvedin) Bratić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
26.83
229. Meldisa (Mevludin) Husejnovic
EKONOMSKI FAKULTET
3
26.5
230. Ajla (Refik) Crnkić
ŠUMARSKI FAKULTET
2
26.5
231. Damir (Amir) Hodžić
EKONOMSKI FAKULTET
3
26.5
232. Samir (Samed) Oglecevac
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
26.35
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
233. Nermina (Mehmedalija) Keserović
EKONOMSKI FAKULTET
3
26
234. BELMA (ŠEFIK) IBRAŠIMOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
25.875
235. Mirnes (Mujo) Hasanagić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
25.66
236. Edis (Samir) Gijo
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
25.66
237. Adnan (Zijad) Kurić
MAŠINSKI FAKULTET
3
25.5
238. Nejra (Zahid) Prelo
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
25.3
239. Aida (Muharem) Pidro
MEDICINSKI FAKULTET
3
25
240. Almedina (Alija) Bećirović
EKONOMSKI FAKULTET
3
25
241. Emina (Mirsad) Borovac
MEDICINSKI FAKULTET
3
24.5
242. Edis (Nevzet) Gilić
VETERINARSKI FAKULTET
2
24.15
243. Antonio (Ivica) Šimunović
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
4
24.05
244. Adnan (Senad) Makic
ARHITEKTONSKI FAKULTET
3
24
245. Amra (Avdo) Džindo
FILOZOFSKI FAKULTET
2
24
246. Selma (Mustafa) Zrnić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
24
247. Aida (Zahid) Mešić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
23.83
248. Rabina (Senat) Pasalic
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
23.5
249. Maida (Hamdija) Mehinović
MEDICINSKI FAKULTET
4
23.5
250. Admira (Azmir) Mehinović
FILOZOFSKI FAKULTET
2
23.5
251. Merima (Sadik) Habul
EKONOMSKI FAKULTET
2
23.5
252. Anesa (Džafer) Drakovac
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
23.35
253. Emina (Nermin) Hot
PRAVNI FAKULTET
2
22.83
254. Amna (Halid) Šukrija
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
22.7
255. Aldin (Senad) Osmančević
ŠUMARSKI FAKULTET
3
22.5
256. Sana (Mensudin) Bradarić
MEDICINSKI FAKULTET
2
22.5
257. Nejra (Azim) Gadžo
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
22.23
258. Elvedin (Ismet) Kovač
EKONOMSKI FAKULTET
2
22.15
259. Nihad (Muharem) Hot
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
22
260. Đelila (Suvad) Pašić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
3
21.65
261. Anela (Rušid) Sikira
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
21.35
262. Elma (Emina) Velić
PEDAGOŠKI FAKULTET
2
21.28
263. Almir (Senad) Hadžić
MAŠINSKI FAKULTET
2
20.7
264. Ermin (Fahrija) Kico
MAŠINSKI FAKULTET
2
20.5
265. Nermina (Medžid) Trako
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
20.3333
266. Nadija (Mustafa) Ekinović
MEDICINSKI FAKULTET
2
20
267. Ajla (Ramiz) Špago
EKONOMSKI FAKULTET
2
20
268. Amila (Jasminko) Smolo
FILOZOFSKI FAKULTET
2
20
269. Uroš (Siniša) Radović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
19.83
270. Mevlida (Dzevad) Avdagic
MEDICINSKI FAKULTET
2
19.5
271. Erma (Sinan) Adžem
MAŠINSKI FAKULTET
2
19.5
272. Ilhana (Sezaija) Muslimović
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
19
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
273. Enisa (Senad) Panjeta
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
18.55
274. Muamera (Omer) Boškailo
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
18.5
275. Kenan (Mirsad) Uzunović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
18.35
276. Samira (Ibrahim) Kljajić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
18
277. Almir (Zahid) Gluhić
MAŠINSKI FAKULTET
3
18
278. Ermina (Avdo) Uzunović
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
18
279. Umihana (Esed) Alijević
MEDICINSKI FAKULTET
2
17
280. Mesud (Ibrahim) Klisura
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
17
281. Nermina (Nezir) Mujić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
2
16
(*) Više kandidata iz iste porodice apliciralo! (Više kandidata može aplicirati ali ne i dobiti stipendiju iz iste porodice!)
[kandidati koji nisu su zadovoljavaju kriterije konkursa ili nisu ispravno popunili odnosno potvrdili aplikaciju]
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
1.
Aida (Sulejman) Musić
EKONOMSKI FAKULTET (4) - 83.99
Nije student UNSA.
2.
Esma (Safet) Balihodžić
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 81.8839
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
3.
Lejla (Sadija) Gobeljic
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 79.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
4.
Ajla (Meho) Marić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 78.58
Nije student UNSA.
5.
Zlatan (Rejhana)
Omerčević
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 76.875
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
6.
Delila (Hamdo) Palalija
PEDAGOŠKI FAKULTET (4) - 76.74
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
7.
Šejla (Spaho) Muratović
PRAVNI FAKULTET (2) - 75.53
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
8.
Šejla (Spaho) Muratović
PRAVNI FAKULTET (2) - 75.53
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
9.
Jasmina (Jovan)
Stevanović
GRAĐEVINSKI FAKULTET (3) - 75.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
10.
Nedeljko (Mile) Vasic
MAŠINSKI FAKULTET (3) - 74.15
Prijava poništena!
11.
Amina (Mirsad) Đipa
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 73.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
12.
Branka (Radislav) Lazić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (3) - 73.16
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
13.
Mediha (Osmo) Huskić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (3) - 72.35
Aplikacija nije potvrđena! (Kliknutno na
link u Emailu!)
14.
Džejla (Nijaz) Džakmić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 72.25
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
15.
Adin (Zedin) Hujdur
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 71.8833
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
16.
Azra (Enes) Srebrovic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (3) - 70.66
Dupla prijava! Aplikacija nije potvrđena!
(Email poslan)
17.
Semira (Meho) Gerzic
ŠUMARSKI FAKULTET (3) - 70.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
18.
Semira (Meho) Gerzić
ŠUMARSKI FAKULTET (3) - 70.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
19.
Sejada (Fahrudin) Begić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 70
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
20.
Maja (Stojan) Diljkan
MEDICINSKI FAKULTET (3) - 70
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
21.
Haris (Mujo) Kljajic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (2) - 69.83
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
22.
HARIS (MUHAMED)
DELIMUSTAFIC
GRAĐEVINSKI FAKULTET (2) - 69.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
23.
Abdurrahman (Ramo)
Durmiš
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (2) - 69.5
Nije student UNSA.
24.
Miralem (Mensur) Šljivo
MAŠINSKI FAKULTET (2) - 68.85
Nije student UNSA.
25.
Ajdin (Nermin) Šabić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 68.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
26.
Nemanja (Slavko) Popović
VETERINARSKI FAKULTET (3) - 64.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
27.
Selma (Refija) Brajanović
FARMACEUTSKI FAKULTET (4) - 57.5167
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
28.
Selma (Refija) Brajanović
FARMACEUTSKI FAKULTET (4) - 57.5167
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
29.
Suhra (Salko) Zukic
FARMACEUTSKI FAKULTET (4) - 55.625
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
30.
Amina (Samid) Buljina
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (3) - 53.36
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
31.
Subha (Meho) Džafić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (4) - 53.09
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
32.
Benjamin (Nedim) Dedić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (2) - 52.5
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu
33.
Merima (Emir) Bešlija
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (3) - 51.66
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
34.
Aida (Davud) Haračić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA… (5) - 51.625
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
35.
Dženeta (Mehmedalija)
Amidžić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 51.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
36.
Fata (Šaćir) Suljić
VETERINARSKI FAKULTET (4) - 50.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
37.
Naida (Jasminka) Kavgić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI… (4) 50.1567
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
38.
Amra (Himzo)
Ibrahimbegovic
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 50.01
Nije student UNSA.
39.
Hikmeta (Mirzet) Arnaut
MEDICINSKI FAKULTET (6) - 49.375
Nije student UNSA.
40.
Almir (Džemal) Begić
MAŠINSKI FAKULTET (3) - 49.3125
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
41.
Ammar (Meho) Kulaš
PRAVNI FAKULTET (4) - 48.49
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
42.
Minela (Salko) Maksumić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 47.08
Nije student UNSA.
43.
Belmin (Mustafa)
Mešanović
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (2) - 46.7467
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
44.
Ivana (Slavko) Radić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 44.2
Student već prima stipendiju Aplikacija
nije potvrđena! (Email poslan)
45.
Muhamed (Aziz) Tulić
PRAVNI FAKULTET (2) - 43.83
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
46.
Muhamed (Aziz) Tulić
PRAVNI FAKULTET (2) - 43.83
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
47.
Muhamed (Aziz) Tulić
PRAVNI FAKULTET (2) - 43.83
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
48.
Muris (Sakip) Nuhodžić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (2) - 43.7
Prijava poništena!
49.
Muris (Sakip) Nuhodžić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (2) - 43.7
Prijava poništena!
50.
Muris (Sakip) Nuhodžić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (2) - 43.7
Prijava poništena!
51.
DRAGANA (MLAĐEN)
MIOVČIĆ
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 43.33
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
52.
Edis (Nevzet) Gilić
VETERINARSKI FAKULTET (2) - 42.9
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
53.
Sadmir (Mufid) Mustafić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (2) - 42.1667
Student već prima stipendiju
54.
Naida (Medo) Mešić
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 40.75
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
55.
SELMA (MIRALEM)
VRUĆAK
FILOZOFSKI FAKULTET (4) - 39.49
Nije student UNSA.
56.
Azra (Mersija)
Džeferbegović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 39.35
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu Aplikacija
nije potvrđena! (Email poslan)
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
57.
Vedran (Dragan) Francuz
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (5) - 39
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
58.
Emina (Salkan) Mekić
EKONOMSKI FAKULTET (4) - 38.54
Nije student UNSA.
59.
Jasmin (Velija) Katica
VETERINARSKI FAKULTET (5) - 37.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
60.
Haris (Remzo) Fazlić
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI (2) - 37.48
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
61.
Amira (Amir) Kljajić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,… (3) - 37.41
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
62.
Irma (Zijad) Halilagić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (4) - 36.99
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
63.
Aida (Goran) Turković
PRAVNI FAKULTET (4) - 36.99
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
64.
Irma (Izet) Tuzlak
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI (4) - 36.49
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
65.
Emina (Mehrija) Hodžić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (2) - 36.1633
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
66.
Hena (Nermina) Bečić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 35.83
Nije student UNSA.
67.
Lejla (Kasim) Moćević
VETERINARSKI FAKULTET (4) - 34.65
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
68.
Muris (Sakip) Nuhodžić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (2) - 33.7
Prijava poništena!
69.
Armin (Senka) Piralić
PEDAGOŠKI FAKULTET (4) - 32.89
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
70.
Adela (Edib) Jašić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (4) - 32.74
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
71.
Hava (Nail) Hasanovic
EKONOMSKI FAKULTET (3) - 32.66
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
72.
Branka (Drago) Peulić
MEDICINSKI FAKULTET (5) - 32.65
Nije student UNSA. Aplikacija nije
potvrđena! (Email poslan)
73.
Amira (Šuajb) Čeliković
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (3) - 32.3333 Nije student UNSA. Dupla prijava!
74.
Almedina (Sabahudin)
Hatarić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (3) - 32.16
Nije student UNSA.
75.
Tajana (Erol) Bišćević
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG… (3) - 32.16
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
76.
Admir (Miral) Kurtić
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 31.93
Nije student UNSA.
77.
Zlata (Enver) Sadiković
VETERINARSKI FAKULTET (2) - 31.65
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
78.
Sedin (Nihad) Lakača
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,… (2) - 31.55
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
79.
Majda (Ibrahim) Hozanović STOMATOLOŠKI FAKULTET SA… (5) - 31.35
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
80.
Sabina (Zuhdija) Redžić
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 31.33
Nije student UNSA.
81.
Marko (Nedjo) Kenjic
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI… (4) - 30.74
Nije student UNSA.
82.
Semir (Najil) Mutapčić
FILOZOFSKI FAKULTET (4) - 30
Nije student UNSA.
83.
Hasna (Nail) Lutvić
FARMACEUTSKI FAKULTET (5) - 29.9
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
84.
Merima (Mehmedalija)
Oćuz
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (3) - 29.55
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
85.
Mirzada (Mersud) Kobilić
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI (2) - 29
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
86.
Šerifa (Suad) Behić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (3) - 27.95
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
87.
Almedina (Bajramović)
Nihada
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI (2) - 27.33
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
88.
Suada (Osman) Ramic
EKONOMSKI FAKULTET (3) - 27.3
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
89.
Dalila (Aziz) Mizic
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 26
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
90.
Ajla (Ibrahim) Turnić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (3) - 25
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
91.
Sabina (Elvedin) Selimović GRAĐEVINSKI FAKULTET (3) - 25
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
92.
Sabina (Elvedin) Selimović GRAĐEVINSKI FAKULTET (3) - 25
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
93.
Kenan (Mukebir) Begović
MAŠINSKI FAKULTET (2) - 24.3333
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
94.
Senadin (Asim) Kličić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 24
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
95.
Nermin (Hasan) Beridan
GRAĐEVINSKI FAKULTET (2) - 23.75
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu
96.
Haris (Asim) Tihak
GRAĐEVINSKI FAKULTET (2) - 23.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
97.
Almina (Zijo) Muslic
PRAVNI FAKULTET (4) - 22.49
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
98.
Ermin (Fahrija) Kico
MAŠINSKI FAKULTET (2) - 20.5
Prijava poništena!
99.
Dino (Suvad) Bešić
VETERINARSKI FAKULTET (2) - 20.5
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu
100. Armin (Muhamed) Turkić
PRAVNI FAKULTET (4) - 19.75
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
101. Hana (Jakub) Genjac
MAŠINSKI FAKULTET (2) - 19.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
102. Klaudija (Zdenko) Kuliš
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (2) - 19.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
103. Amar (Hasan) Trako
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 19
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
104. Dino (Zijad) Agovic
ŠUMARSKI FAKULTET (3) - 19
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
105. Edina (Fikret) Aletić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 18.83
Nije student UNSA. Nije prvi put redovno
upisani u akademsku 2013/14. godinu
106. Amina (Murat) Lendo
VETERINARSKI FAKULTET (2) - 17.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
107. Ivana (Olgica) Luburić
ARHITEKTONSKI FAKULTET (2) - 17.5
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2013/14. godinu Aplikacija
nije potvrđena! (Email poslan)
108. Ismar (Ismet) Muslija
ARHITEKTONSKI FAKULTET (2) - 16.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
109. Idriz (Aziz) Tihic
MAŠINSKI FAKULTET (3) - 15.85
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
110. Armin (Ramiz) Berberović
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG… (2) - 14.33
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
© Copyright Udruženje "Spajalica", 2012.
Download

Udruženje Spajalica