Udruženje "Spajalica"
Grbavička 6A, 71 000 Sarajevo, BiH
[email protected]
PRELIMINARNI REZULTATI
[autogenerisani rezultati]
[ukupno: 420 aplikacija]
[kandidati koji su zadovoljavaju kriterije konkursa te su ispravno popunili i potvrdili aplikaciju]
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
1.
Edina (Esad) Omerović
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
4
84.43
2.
Mario-Dino (Ivan) Hadžić
FILOZOFSKI FAKULTET
1
84.3967
3.
Tajana (Erol) Bišćević (*)
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
2
84
4.
Zijad (Sulejman) Čaušević
GRAĐEVINSKI FAKULTET
1
83.33
5.
Amina (Esad) Fejzić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
82.5
6.
Alen (Hasan) Tucaković
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
82.5
7.
Jasmin (Rifet) Mahić
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
4
82.5
8.
HARUN (SALIH) IŠERIĆ
PRAVNI FAKULTET
1
82.45
9.
Enijad (Sevko) Osmancevic
FILOZOFSKI FAKULTET
1
81.9967
10.
Emina (Ćazim) Prlja
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
1
81.9967
11.
Abida (Lutvo) Perenda
MEDICINSKI FAKULTET
6
81.92
12.
Emina (Salko) Voloder
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
1
81.67
13.
Vasva (Salih) Palić
FILOZOFSKI FAKULTET
1
81.6633
14.
ARMIN (ZEJR) ZUKIĆ
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
1
81.1667
15.
Emin (Simaid) Fazlic
EKONOMSKI FAKULTET
1
80.93
16.
Vehid (Vahida) Ramić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
80.6633
17.
Samir (Muris) Srebrenica
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
4
80.45
18.
Delila (Kasim) Šeho
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
79.9967
19.
Amina (Huso) Smailbegović
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
1
79.33
20.
Mustafa (Fata) Kruščica
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
1
79.275
21.
Eldin (Mirsad) Ramović
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
79.15
22.
Safet (Husein) Fejzić
VETERINARSKI FAKULTET
1
78.6667
23.
Martina (Bruno) Vištica
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
78.34
24.
Alen (Davor) Duspara
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
78.25
25.
Irma (Selim) Nezirević
FILOZOFSKI FAKULTET
2
77.71
26.
AMELA (OMER) Pačariz (*)
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
77.5
27.
Sandra (Seid) Hamzić
VETERINARSKI FAKULTET
3
77
28.
Dalila (Edina) Fejzagić
ARHITEKTONSKI FAKULTET
3
76.89
29.
Selma (Esad) Malićević
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
5
76.7
30.
Eniza (Eniz) Imamovic
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
1
76.1667
31.
Nevzet (Nevres) Šehić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
1
75.9967
32.
Selma (Ibrahim) Duraković
PEDAGOŠKI FAKULTET
2
75.95
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
33.
Vedad (Asef) Hodžić
PRAVNI FAKULTET
4
75.6
34.
Mario (Pero) Alilović
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
75.6
35.
Neđmina (Dževad) Ademović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
75.33
36.
Rusmir (Angijan) Islamović
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
75
37.
Amila (Tahir) Helja
PRAVNI FAKULTET
4
75
38.
Dalila (Alija) Ahmetovic
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
74.99
39.
Džejla (Albisa) Maslić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
74.16
40.
Emina (Fadil) Dubravic
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
2
74.04
41.
Ena (Huso) Hodžić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
74
42.
Adisa (Selko) Salčin
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
1
73.6113
43.
Azra (Hazir) Čelik
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
73.5
44.
Emina (Dervis) Alibegovic
FARMACEUTSKI FAKULTET
4
73.1
45.
Amila (Nezir) Smajic
MAŠINSKI FAKULTET
3
72.99
46.
Selim (Izet) Isaković
MAŠINSKI FAKULTET
1
72.83
47.
Abdulah (Izet) Hamzić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
72.6667
48.
Dzenan (Mahir) Alijagic
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
72.66
49.
Mario (Miroslav) Vuletic
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
72.5
50.
Senahid (Besim) Malanović
EKONOMSKI FAKULTET
1
72.1967
51.
Almina (Zihnija) Ramić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
1
71.33
52.
Senita (Dževad) Salkić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
1
71.1633
53.
Mirnesa (Vejsil) Čurić
FARMACEUTSKI FAKULTET
5
70.775
54.
Šejla (Rasim) Grahović
EKONOMSKI FAKULTET
2
70.66
55.
Azra (Enes) Srebrović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
70.16
56.
Sumeja (Zehrid) Doljančić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
70.01
57.
Ilda (Salem) Ajkunić
FILOZOFSKI FAKULTET
1
69.5217
58.
Adin (Dževad) Džanko
MEDICINSKI FAKULTET
4
69.38
59.
Lamija (Rasim) Kermo
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
69.05
60.
Dzana (Dzevad) Feriz
EKONOMSKI FAKULTET
2
69.035
61.
Selma (Enes) Špago
MAŠINSKI FAKULTET
2
68.9457
62.
Mirnesa (Senad) Milic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
68.55
63.
Izudin (Hasnija) Salkic
MAŠINSKI FAKULTET
1
67.5522
64.
Kenan (Osman) Hebibovic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
66.66
65.
Adis (Emin) Hebibović
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
4
66.4429
66.
Merisa (Razim) Duraković
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
66
67.
Senida (Ibrahim) Zuka
PRAVNI FAKULTET
2
65.5
68.
Sebina (Senad) Salkic
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
1
65.1078
69.
Amela (Ševada) Muhović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
64.6217
70.
Berina (Semir) Mulić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
63.955
71.
Lejla (Taib) Reko
FILOZOFSKI FAKULTET
3
62.74
72.
Maja (Lozan) Ivic
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
1
62.6217
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
73.
Minela (Ramiz) Isović
EKONOMSKI FAKULTET
1
62.6217
74.
Elvedin (Ismet) Kovač
EKONOMSKI FAKULTET
1
62.33
75.
Miroslav (Mirko) Valan
VETERINARSKI FAKULTET
5
62.175
76.
Samir (Muradifa) Beharić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
60.6633
77.
Amila (Šerif) Halilović
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
59.4375
78.
Amina (Neđad) Karahasan
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
59.0383
79.
NAIM (MEHUDIN) DERVIĆ
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
2
58.75
80.
Anida (Almir) Omeragić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
1
58.2467
81.
Adis (Safet) Lizalo
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
57.69
82.
Ahmed (Hamdija) Mujčinović
ŠUMARSKI FAKULTET
3
57.49
83.
Sejid (Husejin) Abaz
EKONOMSKI FAKULTET
1
57.0383
84.
Senaida (Tahir) Fejzic
FILOZOFSKI FAKULTET
1
56.5633
85.
Vildana (Suvad) Kalbić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
1
56.455
86.
Azra (Nasko) Ramić
PRAVNI FAKULTET
4
56.25
87.
Svjetlana (Rajko) Stanisic
FILOZOFSKI FAKULTET
3
55.9275
88.
Mahir (Suad) Hidić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
4
55.75
89.
Mirzet (Salih) Kobilica
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
55.44
90.
Hana (Jakub) Genjac
MAŠINSKI FAKULTET
1
55.205
91.
Haris (Zijad) Karahodža
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
54.8525
92.
Tea (Hasan) Dervišić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
54.49
93.
Minela (Sadik) Bešić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
54.44
94.
Samir (Fuad) Begović
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
54.125
95.
Rasema (Osman) Isovic (*)
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
1
54.0625
96.
Azra (Osman) Isovic (*)
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
1
54.0625
97.
Lejla (Sejda) Hastor
EKONOMSKI FAKULTET
3
53.99
98.
Hamza (Mirsada) Pivić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
53.8233
99.
Lamija (Indira) Horozić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
53.4
100. Azra (Alija) Ahmespahić
PEDAGOŠKI FAKULTET
3
53.125
101. Irnesa (Idaet) Ibrahimovic
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
53.115
102. Ismir (Hido) Camović
PRAVNI FAKULTET
2
52.75
103. Mirzet (Nijaz) Kahrić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
52.74
104. Aldijana (Ćazim) Adrović
PRAVNI FAKULTET
3
52.5
105. Minela (Husein) Ćorić
EKONOMSKI FAKULTET
1
52.08
106. ENIS (FIKRET) OMERDIC
FILOZOFSKI FAKULTET
1
51.9967
107. Emina (Nihad) Kurić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
51.615
108. Željka (Koviljka) Grgić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
51.5838
109. Ajiša (Muhamed) Sinanović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
51.5433
110. Gorana (Dragan) Matuh
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
51.5
111. Elma (Dervo) Milišić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
51.5
112. Šuhra (Salko) Zukić
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
51.275
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
113. Almir (Mensur) Vardo (*)
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
50.7567
114. Vlasta (Vlastimir) Glišić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
50.7
115. Almina (Zijo) Muslić
PRAVNI FAKULTET
3
50.625
116. AIDA (MIDHAD) ĐONLAGIĆ
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
50.585
117. Merima (Nusret) Čarković
PRAVNI FAKULTET
3
50.5
118. Alma (Ahmo) Mehanović
FILOZOFSKI FAKULTET
3
50.49
119. Admir (Nijaz) Hodžić
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
50.4
120. Nisveta (Naim) Omerdić (*)
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
49.94
121. Merima (Emir) Manjušak
VETERINARSKI FAKULTET
3
49.75
122. Enes (Salih) Zahirović
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
1
49.53
123. Aldina (Zuvdija) Feratović
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
49.35
124. Armin (Senad) Tenic
VETERINARSKI FAKULTET
4
49
125. Jasmin (Džemal) Babić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
48.99
126. Aid (Ahmed) Avdagić (*)
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
1
48.75
127. Selma (Ahmet) Višća
MEDICINSKI FAKULTET
5
48.6667
128. Amila (Rasim) Ramić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
48.5
129. Sakib (Enver) Lepić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
48.45
130. Hilmo (Hajrudin) Curić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
1
48.0467
131. Medina (Naser) Mušanovic
PRAVNI FAKULTET
4
48.0167
132. Nedzmina (Dzevad) Alijagic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
48
133. Elmina (Hasiba) Kazic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
48
134. BEKIRA (HAZIM) MEHIC
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
1
47.9167
135. Elvedin (Junuz) Halilovic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
1
47.6633
136. Amina (Zijad) Lelo
EKONOMSKI FAKULTET
3
47.1567
137. Elida (Erdan) Neković
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
46.35
138. Amela (Omer) Džaferović
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
1
46.33
139. Adnan (Sado) Žilić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
46.25
140. Aldina (Said) Smajlovic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
45.99
141. Osman (Munir) Makić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
1
45.9557
142. Emir (Samid) Buljina (*)
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
45.75
143. Edina (Munib) Ahmetspahić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
45.75
144. Neira (Hajrudin) Gurda
EKONOMSKI FAKULTET
2
45.66
145. Šejla (Dijana) Kulenović
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
45.5
146. Amina (Samid) Buljina (*)
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
45.35
147. Amir (Ahmed) Avdagić (*)
MAŠINSKI FAKULTET
1
44.9135
148. Suad (Mustafa) Palić
PRAVNI FAKULTET
1
44.1333
149. Dženana (Kasim) Velić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
43.99
150. Merima (Omer) Valentić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
2
43.75
151. Emina (Enez) Mešić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
43.475
152. Haris (Ćazim) Mhić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
43.41
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
153. Mirza (Amela) Bečić
FILOZOFSKI FAKULTET
1
43.2667
154. Indira (Emina) Sefo
EKONOMSKI FAKULTET
1
43.255
155. Husein (Ibrahim) Tučić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
43.24
156. ILDA (NEDŽAD) DINAR
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
43
157. Muamer (Zikrija) Muratović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
42.8333
158. Merdin (Fahrudin) Hujić
EKONOMSKI FAKULTET
2
42.6975
159. Ajla (Samir) Mahmutović
MAŠINSKI FAKULTET
1
42.4967
160. Sumejja (Aljo) Cikotić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
42.0925
161. AZRA (MUHAMED) TIHAK
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
42
162. Binela (Sifet) Piljug
GRAĐEVINSKI FAKULTET
1
42
163. Edin (Hajrudin) Šarić
ŠUMARSKI FAKULTET
3
41.24
164. Emina (Muhamed) Murić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
41.24
165. Admir (Abdulah) Hodžić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
41.1567
166. Franjo (Ivan) Leovac
FILOZOFSKI FAKULTET
1
41.0333
167. Šejla (Jasminka) Behlić
EKONOMSKI FAKULTET
2
40.91
168. Edina (Edin) Hasanspahic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
40.84
169. Dženan (Suvad) Pašić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
1
40.83
170. Mirza (Šemo) Banda
MAŠINSKI FAKULTET
2
40.4
171. Selma (Mirsad) Muftić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
1
40.3333
172. Mahir (Omer) Proho
EKONOMSKI FAKULTET
1
40.33
173. Azmir (Sead) Mustafica
ŠUMARSKI FAKULTET
2
40.26
174. Benjamin (Jehudin) Omerhodžić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
1
39.9967
175. Armin (Tufik) Gačić
MEDICINSKI FAKULTET
2
39.84
176. Melisa (Mensud) Kubura
FARMACEUTSKI FAKULTET
5
39.7
177. Armin (Mehmedalija) Terzić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
39.49
178. Ema (Bahrudin) Trtak
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
39.4167
179. Alma (Hajrudin) Curić (*)
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
39.41
180. Erna (Emir) Hadžijusufović
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
1
39.17
181. Semina (Mujo) Mukić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
39.16
182. MANTISA (ZIKRET) DZANANOVIC
MEDICINSKI FAKULTET
6
39.02
183. Maida (Senad) Ramić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
38.99
184. Hadis (Vahid) Hibić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
38.89
185. Selma (Senahid) Pašalić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
38.3167
186. Azra (Amir) Agić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
38
187. Amir (Selver) Karahodžić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
37.99
188. Dženan (Vahid) Čolaković
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
37.7467
189. Azra (Mensur) Turčinović
PRAVNI FAKULTET
2
37.6
190. Emina (Osman) Egrlić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
37.59
191. ERMINA (IBRAHIM) BEGIĆ
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
37.5
192. Mahir (Mirsad) Salihbasšić
MAŠINSKI FAKULTET
3
37.49
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
193. Dajana (Suzana) Pašić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
1
37.33
194. Alma (Ismet) Galijasevic
PEDAGOŠKI FAKULTET
3
37.0833
195. Ina (Vjekoslav) Barić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
36.64
196. Benjamin (Hamdo) Smriko
VETERINARSKI FAKULTET
4
36.5875
197. Mersiha (Hidajet) Ćatić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
36.2233
198. Ismar (Ismet) Hačam
FILOZOFSKI FAKULTET
3
36.19
199. Adis (Mujo) Imamović
PRAVNI FAKULTET
3
35.8333
200. Sajma (Suvad) Selmic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
35.8233
201. ALDINA (IBRAHIM) ALDŽIĆ
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
1
35.7812
202. Edis (Hamed) Spahovic
EKONOMSKI FAKULTET
3
35.59
203. Jasmin (Enes) Salkic
ŠUMARSKI FAKULTET
2
35.285
204. Jasminko (Mensura) Vidaković
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
1
35.2633
205. Jasmina (Senad) Beslagic
MAŠINSKI FAKULTET
2
35.16
206. Almedina (Sadik) Kadrić
FILOZOFSKI FAKULTET
1
35.1167
207. Adnan (Esed) Čučuković
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
34.75
208. Vildana (Izeta) Omerovic
FILOZOFSKI FAKULTET
1
34.73
209. Merima (Esma) Džinić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
2
34.66
210. Dženeta (Ekrem) Otuzbir
FILOZOFSKI FAKULTET
2
34.66
211. EZANA (MIRSAD) ŠEKIĆ
FILOZOFSKI FAKULTET
2
34.56
212. Elvira (Ermin) Sefo (*)
VETERINARSKI FAKULTET
2
34.475
213. Ajdina (Adnan) Batalovic
PRAVNI FAKULTET
1
34.375
214. Jasmin (Senad) Kurtić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
4
34.375
215. Sandra (Ajsa) Mecan Zigic
FILOZOFSKI FAKULTET
1
34.33
216. Aida (Alma) Frljak
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
34.15
217. ANES (EMINA) ČOVČIĆ
MAŠINSKI FAKULTET
3
34.115
218. Arnela (Hakija) Halaba
EKONOMSKI FAKULTET
2
33.86
219. Minela (Nijaz) Rastoder
MEDICINSKI FAKULTET
5
33.45
220. Sabrina (Zijad) Hadžić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
33.4
221. Sabrina (Zikret) Hasancevic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
1
33.33
222. Sabina (Sabahudin) Hadžialić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
1
33.33
223. Mirna (Dragana) Mlikota
MUZIČKA AKADEMIJA
1
32.5
224. Alma (Smajil) Mešić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
1
32.5
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
32.2
226. Arnela (Kemal) Omerhodzic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
1
32.0633
227. Malik (Munevera) Pašić
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI
3
32.05
228. Haris (Hikmet) Karasalihović
PRAVNI FAKULTET
3
32
229. Monika (Mladen) Ban
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
1
32
230. Dražen (Andrija) Krešić
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI
2
31.96
231. Adnan (Sead) Škulj
MAŠINSKI FAKULTET
3
31.64
232. Aida (Rusmina) Selmanović
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
3
31.5
225.
Saša Gazibegović (Vedad)
Gazibegović
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
233. Irma (Senad) Adžem
EKONOMSKI FAKULTET
3
31.49
234. Šemsa (Šemso) Ćatić
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
31.35
235. Semir (Vahid) Dorić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
31.15
236. Almira (Hedija) Bejtić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
31
237. Ladina (Jusuf) Kolenda
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
30.99
238. Mustafa (Ševal) Marmarac
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
1
30.7967
239. Nusreta (Nusret) Sinanovic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
30.69
240. Irma (Suad) Mirojević
FILOZOFSKI FAKULTET
1
30.6667
241. Esma (Ramo) Duranović
FILOZOFSKI FAKULTET
2
30.66
242. Ishak (Mehmedalija) Kovač
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
30.65
243. Đejlana (Fadil) Aganović
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
30.49
244. Ehlimana (Nail) Lutvić (*)
EKONOMSKI FAKULTET
3
30.49
245. Jasna (Mehmedalija) Sirćo
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
30.49
246. Adnan (Elvedin) Bratić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
1
30.4333
247. Sadmir (Mufid) Mustafić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
1
30.33
248. Mirnela (Ahmet) Golubovic
VETERINARSKI FAKULTET
4
30.25
249. Ljiljana (Jovanka) Janjić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
30.16
250. Nadija (Azra) Ekinović
MEDICINSKI FAKULTET
1
30.0033
251. Izabela (Ševka) Selimović
PEDAGOŠKI FAKULTET
4
30
252. ARNESA (ŠAHSUDIN) KOBIĆ
ARHITEKTONSKI FAKULTET
3
29.99
253. Adna (Zaim) Šarac
ARHITEKTONSKI FAKULTET
3
29.74
254. Dženisa (Enez) Čajić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
29.7
255. Boris (Tonči) Baković
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
29.6
256. Anja (Meliha) Botić
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
3
29.5
257. Gordana (Božana) Vasić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,…
4
29.5
258. Ena (Samir) Mesihovic
PRAVNI FAKULTET
3
29.15
259. ALMA (ŠINAZ) RAMIĆ
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
28.99
260. Uma (Reuf) Hadžikadunić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
28.45
261. Hasna (Nail) Lutvić (*)
FARMACEUTSKI FAKULTET
4
28.4
262. Emina (Memsud) Kadrić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
1
28.1967
263. Aldin (Emir) Sinan
MAŠINSKI FAKULTET
2
28.16
264. Sanida (Sabit) Keško
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
28.115
265. Denis (Abid) Zjajo
MEDICINSKI FAKULTET
6
28.02
266. Kanita (Nurko) Agić
EKONOMSKI FAKULTET
2
28.01
267. Amra (Adem) Begović
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
4
28
268. Lejla (Elvedin) Korić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
27.95
269. Esad (Nermina) Bičo
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
1
27.5667
270. Sabina (Sejad) Haračić
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
3
27.5
271. Neira (Hazir) Ćatović
FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU
2
27.5
272. Semir (Amira) Tahunić
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
2
27.16
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
273. Kenan (Smajil) Imširović
EKONOMSKI FAKULTET
3
26.99
274. IVONA (BORIS) ČEČURA
FILOZOFSKI FAKULTET
3
26.85
275. Nedžija (Fuad) Šarić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
26.615
276. Ajla (Amir) Ihtijarević
FAKULTET ZA JAVNU UPRAVU
2
26.5
277. Meho (Ramo) Garanović
FILOZOFSKI FAKULTET
2
26.16
278. Aldin (Samir) Alibegović
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA…
4
26.08
279. Indira (Haso) Baljić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
26.01
280. Vernesa (Ćazim) Mulić
PRAVNI FAKULTET
3
26
281. ADNA (FUAD) KADIC
VETERINARSKI FAKULTET
1
26
282. Senka (Senad) Imamović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
3
26
283. Ajdin (Aida) Gujić
PRAVNI FAKULTET
2
26
284. Dino (Vedad) Karahusic
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI…
3
25.99
285. Emina (Hasan) Abaz
FARMACEUTSKI FAKULTET
3
25.95
286. Emina (Mirsad) Borovac
MEDICINSKI FAKULTET
2
25.85
287. Dalila (Hatidža) Kurtalić
MEDICINSKI FAKULTET
4
25.53
288. Nermana (Zijad) Medija
MAŠINSKI FAKULTET
3
25.49
289. Merima (Fatima) Mrdić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
25.25
290. Anastasija (Tatjana) Ćorović
MEDICINSKI FAKULTET
1
25.1667
291. Lejla (Taib) Vranešić
FILOZOFSKI FAKULTET
2
25.06
292. Ajdin (Derviš) Ahmetspahić
FILOZOFSKI FAKULTET
3
25
293. Anita (Husein) Hafizovic
FILOZOFSKI FAKULTET
3
24.99
294. Emir (Ahmo) Džinić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
3
24.99
295. Semka (Ediba) Migić
EKONOMSKI FAKULTET
3
24.89
296. Selmir (Elmedin) Milanović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
4
24.75
297. Alma (Ekrem) Mujezinović
EKONOMSKI FAKULTET
2
24.66
298. Amra (Mirsad) Botonjić (*)
PRAVNI FAKULTET
4
24.6
299. Mirela (Vasvija) Ohranović
EKONOMSKI FAKULTET
2
24.16
300. Emin (Mujo) Mehmedović
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
2
24.16
301. Sanela (Zahid) Ljubijankić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
2
24
302. Rijad (Fuad) Hadzic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
3
23.99
303. Emina (Denana) Muharemovic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
3
23.49
304. Lejla (Suad) Iskrić
GRAĐEVINSKI FAKULTET
3
23.4
305. Munira (Muris) Hrustić
EKONOMSKI FAKULTET
2
23.16
306. ANAMARIJA (IVICA) VLAŠIĆ
ARHITEKTONSKI FAKULTET
2
23.16
307. Merjem (Enes) Čolpa
MUZIČKA AKADEMIJA
2
23
308. Emina (Fehim) Peco
FILOZOFSKI FAKULTET
2
22.91
309. Ilhana (Sezaija) Muslimović
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
22.85
310. Arijana (Rasim) Ibrović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
22.7
311. Osman (Kemal) Mehinagic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
22.5
312. Zehra (Dževad) Muratović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
22.31
IME (IME RODITELJA) PREZIME FAKULTET
GODINA STUDIJA
BROJ BODOVA
313. Amar (Mehmed) Čorbo
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
22.31
314. Adna (Saudin) Bečić
EKONOMSKI FAKULTET
2
22.16
315. Amar (Zečević) Seima
FILOZOFSKI FAKULTET
2
22.16
316. Dino (Suvad) Bešić
VETERINARSKI FAKULTET
1
22.1333
317. Mirza (Hasna) Ademovic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
2
21.16
318. Aida (Senad) Huskić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
2
21.16
319. Arnela (Sead) Mesanovic
FARMACEUTSKI FAKULTET
2
20.9
320. Nedim (Šerfan) Divjan
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I…
2
20.66
321. Adina (Sajim) Čolakovć
GRAĐEVINSKI FAKULTET
2
20.51
322. Arnela (Zijad) Selimić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
20
323. Haris (Fuad) Bajric
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
20
324. Naida (Slobodan) Damadžić
EKONOMSKI FAKULTET
2
19.66
325. Sabina (Hamdo) Sijerčić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
2
18.66
326. Armin (Ramiz) Berberović
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG…
2
16
(*) Više kandidata iz iste porodice apliciralo! (Više akndidata može aplicirati ali ne i dobiti stipendiju iz iste porodice!)
[kandidati koji nisu su zadovoljavaju kriterije konkursa ili nisu ispravno popunili odnosno potvrdili aplikaciju]
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
1.
Emina (Omer) Šarić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (1) - 82.6633
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
2.
ALDINA (IBRAHIM) ALDŽIĆ
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (1) - 82.4533 Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
3.
Ahmed (Asmir) Lišančić
VETERINARSKI FAKULTET (1) - 82
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
4.
Slađana (Rajko) Subotić
PRAVNI FAKULTET (1) - 81.3667
Nije student UNSA.
5.
Faris (Rasim) Kadic
MAŠINSKI FAKULTET (1) - 80.6667
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
6.
Selma (Muharem) Selman
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI (3) - 79
Nije student UNSA.
7.
Halida (Uzeir) Ibišević
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (1) - 78.4167 Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
8.
Amer (Behaija)
Osmanbegovic
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (1) - 75.9208
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
9.
Anas (Hamad) Al Ismail
FILOZOFSKI FAKULTET (1) - 75.3333
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
10. Selma (Ibrahim) Duraković PEDAGOŠKI FAKULTET (2) - 73.95
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
11. Ibrahim (Esad) Stiglic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (2) - 73.3
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
12. Elmedin (Kana) Tiro
EKONOMSKI FAKULTET (1) - 73.0833
Nije student UNSA.
13. Nela (Ifet) Muslim
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI… (2) - 72.81
Student već prima stipendiju
14. Medina (Naser) Dedić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (2) - 72.66
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
15. Anida (Behidža) Muslija
MAŠINSKI FAKULTET (3) - 72.49
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
16. Medina (Kasim) Žuljko
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI… (2) - 71.11
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
17. Mirnesa (Vejsil) Čurić
FARMACEUTSKI FAKULTET (5) - 70.775
Prijava poništena!
18. Mediha (Osmo) Huskić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 70.66
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
19. Amela (Šerifa) Burzić
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA… (1) - 66.295
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
MEDICINSKI FAKULTET (2) - 65.84
Nije student UNSA.
20.
Maja (Slobodan)
Božičković
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
21. Hasija (Avdo) Ramić
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 64.49
Nije student UNSA.
22. Amel (Agan) Ahmic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (3) - 64.465
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
23. Tarik (Samir) Čalkić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (1) - 63.7467
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
PRAVNI FAKULTET (1) - 63.5
Nije student UNSA.
25. Dajana (Zoran) Perisic
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (1) - 60
Nije student UNSA.
26. Haris (Nasir) Ohran
MAŠINSKI FAKULTET (2) - 58.4933
Student već prima stipendiju
27. Aida (Dževahid) Golubić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (1) - 57.5583 Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
28. Ahmedin (Mujo) Bilić
PRAVNI FAKULTET (1) - 57.5
Nije student UNSA.
29. Nermina (Naim) Omerdić
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (1) - 55.4133
Nije student UNSA. Dupla prijava!
30. Admira (Meliha) Nuković
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (3) - 55.24
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
31. Naida (Medo) Mešić
FILOZOFSKI FAKULTET (1) - 54.58
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
32. Fejsal (Munir) Čelebić
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 54
Nije student UNSA.
33. Azra (Halim) Đugum
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA… (3) - 52.26
Dupla prijava! Aplikacija nije potvrđena!
(Email poslan)
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 51.9625
Nije student UNSA.
35. Selma (Zlatan) Keseerovic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (1) - 50.9967
Student već prima stipendiju
36. Selmir (Hasan) Salkic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 50.66
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
37. Amila (Halim) Đugum
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA… (2) - 50.39
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
VETERINARSKI FAKULTET (3) - 50.1667
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu Aplikacija
nije potvrđena! (Email poslan)
39. Arnela (Nijaz) Omanović
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (2) - 49
Nije student UNSA. Nije prvi put redovno
upisani u akademsku 2012/13. godinu
40. Elma (Ahmo) Čolaković
VETERINARSKI FAKULTET (3) - 48.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
41. Aida (Hidajet) Jahic
PRAVNI FAKULTET (3) - 48
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
42. Nahida (Nahid) Idrizovic
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG… (4) - 47.85
Nije student UNSA. Nije prvi put redovno
upisani u akademsku 2012/13. godinu
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
43. Nuredin (Omer) Cosic
MAŠINSKI FAKULTET (3) - 46.865
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
44. Elmana (Nermin) Gušić
MEDICINSKI FAKULTET (1) - 46.67
Nije student UNSA.
45. Zerina (Dževad) Begović
FILOZOFSKI FAKULTET (1) - 45.4633
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
MEDICINSKI FAKULTET (4) - 44.3467
Nije student UNSA.
47. Minela (Salko) Maksumić
PEDAGOŠKI FAKULTET (1) - 44.0833
Nije student UNSA.
48. Hasan (Husein) Muftic
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (3) - 43.875
Student već prima stipendiju
49. Selim (Izet) Isaković
MAŠINSKI FAKULTET (1) - 43.6633
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
50. Amela (Senad) Ljubović
GRAĐEVINSKI FAKULTET (1) - 42.8
Nije student UNSA.
51. Martina (Ratko) Gengo
MEDICINSKI FAKULTET (1) - 42.57
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
52. Sumeja (Samir) Žgalj
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (3) - 40.8233
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
53. Tarik (Husejin) Čehić
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (2) - 40.625
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
54. Hamza (Adil) Muratspahic
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA (2) - 39.7
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
24.
34.
38.
46.
Šeherzada (Sajid)
Jakupović
Ivana (Vladisav)
Prodanovic
Enver (Mehmed)
Demirača
Adnan (Dzemal)
Hasanovic
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
55. Daria (Zdravko) Matić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (1) - 39.6667
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
56. ADNAN (BIRNAS) BURIĆ
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (1) - 39.6667 Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
57. Aida (Emina) Velispahić
EKONOMSKI FAKULTET (3) - 38.5
Nije student UNSA.
58. Enesa (Refik) Smajić
VETERINARSKI FAKULTET (2) - 38.375
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
59. Ammar (Hazim) Fejzic
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (3) - 37.74
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
60. Nerma (Raza) Hrvačić
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET (1) - 36.5
Nije student UNSA.
61. Hašim (Haso) Asdasd
ARHITEKTONSKI FAKULTET (2) - 36.16
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
62. Azema (Asim) Kadic
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (4) - 35.9
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
63. Amar (Dzemal) Banjic
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA… (1) - 35.7833
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
64. Ahmed (Nihad) Karalić
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI… (3) - 34.49
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
65. Arnela (Hakija) Halaba
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 33.86
Prijava poništena!
66. Dzenita (Ekrem) Mrkulic
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,… (1) - 33.8333
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (2) - 33.66
Prijava poništena!
68. Asja (Nurudin) Draganovic
MUZIČKA AKADEMIJA (3) - 33.5
Nije student UNSA.
69. Zehra (Ahmet) Adilović
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (5) - 32.3571
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
70. Almir (Senada) Ljeskovica
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 32.21
Nije student UNSA.
71. Samra (Edhem) Sušić
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET (1) - 31.7667 Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
72. Harun (Senad) Huskić
MEDICINSKI FAKULTET (1) - 31.67
Nije student UNSA.
PEDAGOŠKI FAKULTET (3) - 30.85
Nije student UNSA.
74. Rudi (Gergelj) Balaž
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (1) - 28.8633
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
75. Alnesa (Esad) Murtić
EKONOMSKI FAKULTET (3) - 28.49
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
76. Elmina (Senad) Muhić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (3) - 27.99
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
77. Aldijana (Zahid) Merdan
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA (3) - 27.5
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
78. Edna (Fikreta) Bašić
PRAVNI FAKULTET (3) - 27.5
Nije student UNSA. Nije prvi put redovno
upisani u akademsku 2012/13. godinu
79. Azra (Amra) Ohran
ŠUMARSKI FAKULTET (3) - 26.99
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
80. Sara (Senad) Husejnovic
MAŠINSKI FAKULTET (2) - 26.6
Nije student UNSA.
81. Maida (Mevludin) Sejdic
FILOZOFSKI FAKULTET (3) - 26.49
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 25.66
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
83. Adnan (Seid) Džakmić
EKONOMSKI FAKULTET (3) - 25.49
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
84. Leila (Vedina) Hodžić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 25.16
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
85. Nihada (Hasib) Bećirović
FILOZOFSKI FAKULTET (2) - 25.16
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
86. Adna (Nusko) Suljevic
EKONOMSKI FAKULTET (3) - 23.59
Aplikacija nije potvrđena! (Kliknutno na
link u Emailu!)
87. Neira (Mensur) Sakić
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (2) - 22.86
Aplikacija nije potvrđena! (SMS poslan!)
67.
73.
82.
Almedina (Sabahudin)
Hatarić
Munevera (Munever)
Beširović
Muhamed (Husejin)
Ahmetspahić
IME I PREZIME
FAKULTET, GODINA STUDIJA I BODOVI
OBRAZLOŽENJE
Mirnes (Sabahudin)
Mehanović
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 22.66
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
89. Nikola (Radenko) Matic
ARHITEKTONSKI FAKULTET (2) - 22.5
Nije student UNSA.
90. Vildana (Đemal) Pirija
EKONOMSKI FAKULTET (2) - 21.66
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
88.
91. Amela (Senad) Pajazetovic FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I… (3) - 21.49
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
92. Belmin (Halid) Muratagić
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU,… (2) - 20.16
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
93. Amila (Enisa) Bajić
GRAĐEVINSKI FAKULTET (2) - 18.66
Nije prvi put redovno upisani u
akademsku 2012/13. godinu
94. Benjamin (Fehim) Bejtić
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG… (2) - 17.75
Aplikacija nije potvrđena! (Email poslan)
© Copyright Udruženje "Spajalica", 2012.
Download

Udruženje Spajalica