13.10.2014
13:13:29
ROGATICA
NARODNA SKUPŠTINA RS
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
6.449
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
6.448
Nevažeći neoznačeni glasački listići
88
Nevažeći ostali glasački listići
202
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
290
Ukupan broj važećih glasova
6.158
Ukupan broj svih glasačkih listića
6.448
Politički subjekti
6
DOMOVINA
8
ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA
108
26
13
SNAGA NARODA
16
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1
31
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
182
36
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS
466
43
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS
45
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
46
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
48
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
4
66
STRANKA PRAVEDNE POLITIKE
4
72
PARTIJA EKONOMSKE I SOCIJALNE PRAVDE
1
76
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
1
77
SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS
86
PRVA STRANKA
87
NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
90
BORCI ZA NOVU POLITIKU
91
SELJAČKA STRANKA
2.419
2.133
628
37
100
0
13
5
30
13.10.2014
Nacionalne manjine
13:13:29
13.10.2014
13:13:29
DOMOVINA
18
1
VRABAC EJUB
2
KORMAN MEDIHA
3
GRABOVICA HAJRUDIN
74
4
SUBAŠIĆ SAMIR
12
5
LUGONJA VEDRANA
17
6
KOMARICA JASMIN
10
9
ZA PRAVDU I RED-LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA
13
1
JAKOVLJEVIĆ BILJANA
1
BLAGOJEVIĆ DRAGO
0
2
STANAR JELENA
1
3
KUSMUK MILOŠ
0
SNAGA NARODA
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
2.190
1
JAGODIĆ MILORAD
2
MRDA DANIJELA
3
VIDAKOVIĆ MARKO
4
PEJOVIĆ BOJAN
93
5
PAJIĆ VERA
79
6
OSTOJIĆ VLADO
99
7
RADOVIĆ BRANA
33
8
KOVAČEVIĆ SANJA
24
9
ŽDRALE SLAVKO
31
73
141
SOCIJALISTIČKA PARTIJA
6
1
ŠANTIĆ DEJAN
2
VASILJEVIĆ MILOSAVA
3
TODOROVIĆ GORAN
4
LAZIĆ BORISLAV
7
5
KRČO DANKA
5
6
MITRIĆ VITOMIR
1
7
PAJIĆ BILJANA
4
8
NIKOLIĆ SANDRA
1
9
MARKOVIĆ BRANKO
3
156
15
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ - NS - SRS
408
1
NEŠIĆ NENAD
2
ČVORO MILENA
48
3
BERJAN DEJAN
23
4
SAVIĆ VLADIMIR
54
5
PAJIĆ OGNJANKA
6
MIČIĆ SANJA
81
7
KOVAČEVIĆ NEDELJKO
36
211
13.10.2014
8
STAJIĆ SNEŽANA
9
SOKOLOVIĆ MILORAD
13:13:29
84
196
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA-SDS/PENZIONERI-PUP/RADIKALI-SRS RS
1
BJELICA MILOVAN
355
2
KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ SONJA
153
3
BOŽOVIĆ MARINKO
4
MOTIKA NOVAK
5
BOGDANOVIĆ LJILJANA
54
6
BOŽIĆ SNJEŽANA
71
7
BOROVČANIN DRAGO
50
8
ŠIPOVAC DRAGAN
38
9
DERIKONJA BOJANA
46
57
1.753
PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
576
1
ĐERIĆ ZORAN
2
KENJIĆ KOVILJKA
3
BRČKALO MIROSLAV
30
4
TERZIĆ LJUBICA
10
5
PEJIĆ MILAN
36
6
MOKRANIN TATJANA
7
LIPIĆ GORAN
8
DIVČIĆ MIROSLAV
20
9
MACANOVIĆ VANJA
11
9
151
6
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
28
1
ZOLOTA ADEM
2
HASANOVIĆ HAZIMA
1
3
ČARDAKOVIĆ RAMO
7
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
SAVČIĆ BILJANA
3
STRANKA PRAVEDNE POLITIKE
1
MILADINOVIĆ NIKOLINA
3
2
BLAGOJEVIĆ VESELIN
0
PARTIJA EKONOMSKE I SOCIJALNE PRAVDE
1
RAJIĆ NEMANJA
0
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
1
ČOLAKOVIĆ MILOJICA
0
SRPSKA NAPREDNA STRANKA - SNS
1
ŽIVKOVIĆ RADOSAV
12
2
BUČEVAC LJILJANA
5
3
MIROVIĆ SLAVIŠA
1
4
ZUROVAC DUŠAN
2
5
MIHAJLOVIĆ MINJA
33
13.10.2014
13:13:29
8
6
ĐAKOVIĆ MIODRAG
7
BRKIĆ SLOBODAN
8
BOBIĆ ŽANA
3
9
MUTLAK TATJANA
3
1
NIŠAVIĆ RADISLAV
0
2
PANIĆ KATARINA
0
64
PRVA STRANKA
NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
1
TRAPARA ZORAN
4
2
AMOVIĆ MIRJANA
1
3
LASICA SINIŠA
0
4
ELČIĆ BOJAN
0
5
TRAPARA TANJA
0
6
BJELICA LJUBICA
0
7
KOSORIĆ MILE
0
8
JUGOVIĆ GORANA
0
9
PERKOVIĆ SLOBODAN
7
BORCI ZA NOVU POLITIKU
1
MAUNAGA DRAŽEN
2
2
ČEVRIZ-NIŠIĆ VERA
0
3
MAKSIMOVIĆ STRAHINJA
1
4
ĐOGO MILIJANA
0
5
SAMARDŽIĆ MIODRAG
0
SELJAČKA STRANKA
26
1
VITOMIR MLADEN
2
PLANOJEVIĆ SLAVICA
1
3
ŠARENAC NEVEN
0
4
PLANOJEVIĆ SPOMENKA
1
5
KRSMANOVIĆ NENAD
0
6
ŠLJIVIĆ SVJETLANA
1
7
ČOBOVIĆ SAŠA
0
8
PLANOJEVIĆ PREDRAG
0
Download

Rezultati izbora za narodnu skupštinu RS