KONAČNA RANG LISTA ZA SMEŠTAJ UČENICA U DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA - UŽICE,
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. godinu
D E V O J Č I C E
4
3
2
2
4
4
2
4
3
4
1
3
2
4
4
4
2
4
2
3
2
2
5
4
3
3
S3
3
6
5
5
3
5
3
7
E2
VIII
SREDNJA
ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA
5.00
4.88
5.00
4.88
4.58
5.00
5.00
5.00
4.93
4.92
5.00
2
S3
VII
4.93
4.73
4.93
4.87
4.71
4.70
4.83
4.83
4.81
4.75
4.75
4.75
BODOVI PO
OSNOVU
ŠKOLSKOG
USPEHA
38.00
37.16
38.00
37.16
35.06
38.00
38.00
38.00
37.51
37.44
34.28
37.09
35.97
35.90
36.81
36.81
36.67
36.25
36.25
36.25
PRIHODI PO ČLANU
PORODICE
7576.29
0.00
4066.36
4644.50
2789.20
2613.34
3484.10
0.00
0.00
3836.54
4339.60
4558.14
0.55
0.07
3274.00
0.00
0.00
0.00
4134.37
4853.49
BODOVI PO
OSNOVU
PRIHODA
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
1
1
3
3
1
1
VASPITNODISCIPLIN.MERE
Umetnička
Umetnička
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Umetnička
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Ekonomska
VI
POHVALE I
NAGRADE
112
177
35
116
151
22
150
97
28
19
137
79
65
174
93
17
105
77
90
32
ODE.
Pavlović Bojana
Savić Julija
Nikolić Ljilja
Jezdović Sunčica
Mijušković Sara
Ćupović Katarina
Pušičić Katarina
Savić Sanja
Sekulić Dušica
Sekulić Jovana
Janjić Jelena
Bjelić Milica
Mitrović Dragana
Jadžić Dunja
Ranitović Katarina
Rondić Ajla
Simić Aleksandra
Grabovčić Marina
Jelić Nikolija
Mićić Milica
ŠKOLA I RAZRED
RAZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PREZIME I IME UČENIKA
Broj prijave
Red.
broj
V
UKUPNO
BODOVA
46.00
45.16
44.00
43.16
43.06
43.00
43.00
43.00
42.51
42.44
42.28
42.09
41.97
41.90
41.81
41.81
41.67
41.25
41.25
41.25
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tokić Tamara
Zlatanović Tijana
Sretenović Tanja
Pujović Marijana
Rvović Katarina
Stjepanović Milica
Stojić Irina
Brajović Bojana
Hadžibulić Amela
Mandić Tijana
Sićović Vesna
Popović Mirjana
Popović Zorana
Langović Jovana
Tanasković Sara
Ninčić Tamara
Aleksić Danijela
Basarić Aleksandra
ðoković Anastasija
Hodžić Almasa
Simović Sara
Rañen Tijana
Cvijović Nevena
Bjelić Marijana
Janović Nikolija
Stojanović Jovana
Dosković Tijana
Lazarević Stanka
175
87
147
47
34
171
48
53
132
119
33
30
82
21
24
78
67
167
107
11
59
117
3
12
130
61
27
7
Umetnička
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Tehnička škola
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Gimnazija
Gimnazija
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Ekonomska
2
4
2
4
3
3
4
2
2
4
2
3
2
2
4
2
1
1
1
1
1
2
3
1
3
1
2
3
1
4
1
S3
3
3
4
2
4
4
E1
6
6
2
5
1
4.60
4.58
4.71
4.67
4.67
4.67
4.67
4.65
4.50
4.50
4.50
4.64
4.62
4.47
4.75
4.59
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5
3
4.56
4.40
5.00
4.86
5.00
5.00
4
4.53
4.83
4
E1
5.00
5.00
4.93
4.50
4.50
35.20
35.06
35.97
35.69
35.69
35.69
35.69
35.55
34.50
34.50
34.50
35.48
35.34
34.29
36.25
35.13
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
34.92
33.80
34.76
34.71
34.58
34.50
34.50
1610.89
5049.50
2090.43
0.00
0.00
0.00
0.00
8031.25
3687.30
2532.27
0.18
3296.66
5367.37
5363.00
12485.22
6970.00
5.02
0.00
6358.22
3213.33
6015.67
5437.00
2070.00
1798.00
10621.26
5478.67
0.00
0.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
41.20
41.06
40.97
40.69
40.69
40.69
40.69
40.55
40.50
40.50
40.50
40.48
40.34
40.29
40.25
40.13
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
39.92
39.80
39.76
39.71
39.58
39.50
39.50
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Panić Marijana
Stojić Anñelija
Velimirović Dušica
Čović Sanja
Bašović Ena
Simić Milka
Spajić Kristina
Sekulić Milka
Milinković Bojana
Blagojević Irena
Rvović Ana
Vlasonjić Ana
Prijović Aleksandra
Cvijetić Sanja
ðokić Ivana
Korać Dina
Nešković Danijela
Sudžuk Azra
Dželebdžić Milijana
Janković Naña
Pušičić Marjana
Tomović Dragica
Mitrović Anica
Didanović Slavica
Milovanović Marija
Pešić Marija
Kuzmanović Milica
Zemanić Dalija
148
49
162
36
123
173
126
29
20
154
13
51
55
52
4
156
152
102
50
165
149
145
143
31
146
83
168
124
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Gimnazija
Ekonomska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
T.Š. R.Ljubičić
T.Š. R.Ljubičić
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Muzička
2
3
3
4
2
4
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
3
3
1
1
4
1
1
2
3
3
1
1
6
5
S3
7
2
7
4.50
4.50
4.50
4.20
4.47
4.45
5.00
4.67
5.00
4.85
4.76
4.93
4.70
5.00
4.43
4.58
5.00
5.00
5.00
5.00
4.85
5.00
5.00
5.00
4.78
5.00
5.00
5.00
4.53
4.73
5.00
5.00
5.00
4.73
4.73
1
4.38
5.00
4.86
4.67
4.67
PA
3
4.50
4.06
4.83
4.58
4.64
4.86
4.60
4.80
5.00
4.80
3
4.33
4.75
4.83
4.71
4.79
4.80
4.67
4.73
4.67
T1
S4
6
4.31
4.29
4.43
4.75
5.00
4.78
4.50
4.53
4.66
4.73
4.60
34.50
34.50
34.50
32.40
34.29
34.15
34.06
34.04
34.01
34.00
35.00
35.00
33.71
33.67
33.66
33.60
34.50
31.42
33.37
33.32
33.31
33.23
33.18
33.17
33.03
34.01
32.88
32.83
5308.33
0.00
0.00
5481.16
0.00
2800.02
3161.00
0.00
1527.36
0.00
10181.11
12632.94
5932.25
0.00
0.00
7347.21
15716.84
0.00
0.71
4758.41
3484.10
2529.62
5600.00
4785.40
5538.75
11617.91
0.49
0.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
2
2
39.50
39.50
39.50
39.40
39.29
39.15
39.06
39.04
39.01
39.00
39.00
39.00
38.71
38.67
38.66
38.60
38.50
38.42
38.37
38.32
38.31
38.23
38.18
38.17
38.03
38.01
37.88
37.83
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Ikonić Marija
Jevtović Dragica
Ljiljanić Ivana
Ranitović Anastasija
Ranković Milica
Beganović Hana
Stefanović Ljiljana
Mujezinović Almira
Hadžibulić Nina
Otašević Dragana
Reljić Slañana
Jagodić Vesna
Bradić Tijana
Aleksić Marija
Bjelović Marija
Radović Neda
Kijanović Kristina
Pavlović Katarina
Steljić Sandra
Arsenović Andrijana
Didanović Svetlana
Drobnjak Andrijana
Marković Kristina
Jezdimirović Sandra
ðajić Jovana
Savić Ana
Tošić Sanja
Milosavljević Stojka
131
2
81
92
155
125
121
5
133
57
134
74
88
23
160
42
71
75
37
114
1
86
166
54
140
96
38
128
Medicinska
Gimnazija
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Ekonomska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Tehnička škola
3
3
2
2
1
1
3
2
3
3
3
1
1
4
4
1
4
2
1
1
2
1
1
1
4
4
1
2
3
2
4
5
4.26
4.25
4.25
4.25
4.75
4.67
4.64
4.64
4.53
4.53
4.67
4.73
7
1
4
1
4
4.21
4.06
4.20
4.20
4.20
4.66
4.75
4.57
4.71
4.67
4.87
4.60
4.73
BS
S3
4.18
4.17
4.75
4.57
4.53
4.53
S3
S2
4.00
4.00
4.50
4.67
4.50
4.71
4.60
4.73
4.67
4.73
4
4.12
5.00
4.75
4.67
4.79
4.57
4.57
4.40
4.53
4.53
4.53
4.80
4.27
5
3
4.08
4.08
4.50
1
4.57
4.73
4.80
4.07
32.82
32.75
32.75
32.75
32.53
32.50
32.47
31.42
32.40
32.40
32.40
32.38
33.36
32.26
32.19
32.17
31.00
31.00
31.97
32.97
31.84
32.76
32.64
31.57
31.56
31.56
32.55
31.49
3004.81
5471.00
0.00
3274.00
0.00
4726.89
0.00
7083.50
3687.30
4906.66
5538.25
0.50
13741.00
0.00
5373.17
2878.00
0.00
3644.54
0.00
13241.67
0.00
9855.58
12287.82
3020.67
0.40
0.00
13658.00
1.96
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
4
5
1
1
1
37.82
37.75
37.75
37.75
37.53
37.50
37.47
37.42
37.40
37.40
37.40
37.38
37.36
37.26
37.19
37.17
37.00
37.00
36.97
36.97
36.84
36.76
36.64
36.57
36.56
36.56
36.55
36.49
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Drobnjaković Jadranka
Kovačević Ivana
Gudurić Ružica
Banduka Dobrina
Nikolić Milica
Bujić Jovana
Jakovljević Kristina
Nikačević Anñela
Novaković Danijela
Rvović Miljana
Vujić Jelena
Pavlović Dragana
Kuč Minela
Joksimović Dragana
Tošić Bojana
ðisić Milica
Obradović Anñela
Filipović Danka
ðukić Milka
Stefanović Marija
Jovanović Danijela
Tijanić Jelena
Božović Tanja
Petrović Nevena
Ranitović Kristina
Penezić Jelica
Baković Aleksandra
Nestorović Katarina
66
139
40
14
122
101
89
106
99
69
172
72
62
161
10
68
103
6
176
120
108
44
109
136
91
60
113
63
Ekonomska
Ekonomska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Ekonomska
T.Š. R.Ljubičić
Ekonomska
Medicinska
Ekonomska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Ekonomska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
1
2
1
1
1
4
2
3
4
2
2
1
1
3
2
3
1
1
3
2
1
1
3
2
1
1
3
3
4.92
4.64
4.40
4.00
SO
3.90
4.50
4.50
4.50
4.57
4.14
4.57
4.27
4.53
4.26
4.53
4.67
4.40
5
5
7
6
S1
4
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.50
4.25
4.57
4.29
4.53
4.53
4.06
4.53
2
4
6
BS
S3
BS
3.53
3.94
3.93
4.50
4.25
4.36
4.50
4.33
4.26
4.80
4.33
3.86
3.85
4.67
4.17
4.57
4.14
4.20
4.20
4.20
4.53
S3
3
3.83
3.82
4.50
4.25
6
6
4.28
4.36
4.13
4.27
4.07
4.67
3.79
3.79
31.43
30.30
31.27
31.22
31.03
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
31.00
30.91
30.80
27.71
30.58
30.51
31.48
30.35
30.02
29.95
30.87
29.82
29.81
29.74
29.72
30.71
29.53
29.53
0.00
10.35
3143.34
5472.35
7626.50
3143.34
0.00
6472.38
3409.29
0.00
7798.75
0.92
0.00
0.00
0.00
2514.67
10003.00
5712.79
0.00
0.00
10074.24
5743.66
4439.55
4579.82
3298.89
8575.12
3565.78
1592.57
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
1
3
36.43
36.30
36.27
36.22
36.03
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
35.91
35.80
35.71
35.58
35.51
35.48
35.35
35.02
34.95
34.87
34.82
34.81
34.74
34.72
34.71
34.53
34.53
133
134
135
136
137
138
Grozdanić Katarina
Sklopić Nevena
Langovć Mladenka
Nešović Nevena
Obrenović Jovana
Puškić Valentina
157
85
8
16
84
158
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
Gimnazija
Gimnazija
Medicinska
2
2
3
2
2
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ljubičić Andrea
Radošević Aleksandra
Ružić Maja
Špica Jovana
Radojević Slavica
Roljević Ana
Lojaničić Tanja
Milosavljević Zorka
Ušendić Milivojka
Bojanić Bojana
Lazić Danijela
Pavlović Jovana
Sarić Teodora
Milekić Danica
Joksimović Zorana
Tošić Aleksandra
Vitorović Sanja
Janković Andrijana
Ljubičić Anñela
Aničić Tamara
ðokić Dragana
163
144
110
118
142
138
111
127
94
98
170
73
18
26
43
9
56
153
164
95
115
Medicinska
Ekonomska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Ekonomska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Ekonomska
T.Š. R.Ljubičić
Umetnička
T.Š. R.Ljubičić
Umetnička
Medicinska
Medicinska
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Ekonomska
3
3
3
2
2
2
2
3
2
4
1
1
1
2
3
3
1
1
4
1
1
S4
4
1
2
2
N I S U P R I M LJ E N E
5
PA
7
G1
1
4
4
S1
BS
S1
4.08 4.35 4.20 3.80
4.16 4.07 4.27 3.93
4.00 4.26 4.13 4.56
7
1
1
4.17 4.21 3.73 4.00
4.20 3.86 3.62 4.31
2
3.83 3.93 4.07 4.60
3.67 4.36 4.13 4.27
3.64
3.75
3.73
3.73
3.73
3.58
28.48
29.25
29.11
29.11
29.11
28.06
0.00
0.00
3952.00
6621.39
0.16
8081.36
5
5
5
5
5
5
3.71
3.71
3.71
3.71
3.85
3.56
3.69
3.69
3.69
3.54
28.97
28.97
28.97
28.97
29.95
27.92
28.83
28.83
28.83
27.78
28.75
28.75
29.66
27.50
25.40
28.20
28.19
27.98
27.85
28.75
28.75
1.04
2.01
4906.68
0.00
9910.78
0.00
0.00
1.96
0.00
5822.04
0.28
0.92
10203.00
4844.51
0.00
0.00
0.00
0.00
1.04
10954.00
10628.77
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
3.50
3.20
3.60
3.55
1
1
1
1
1
3
34.48
34.25
34.11
34.11
34.11
34.06
33.97
33.97
33.97
33.97
33.95
33.92
33.83
33.83
33.83
33.78
33.75
33.75
33.66
33.50
33.40
33.20
33.19
32.98
32.85
32.75
32.75
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Bandović Aleksandra
Pejović Milka
Kijanović Miljana
Minić Danica
Veruović Marica
Ćirović Jelena
Ćirović Željana
Simić Milica
Dimitrijević Ana
Dolaš Milica
Dukanić Dajana
Milojević Andrijana
Nikačević Svetlana
Kremić Anñela
Nestorović Anastasija
Dimitrijević Marijana
Vidović Natalija
Jusović Marisa
Ljujić Vanja
70
135
46
45
100
141
15
104
39
76
64
41
25
129
169
159
80
58
100
Medicinska
Ekonomska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Umetnička
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
Gimnazija
Tehnička škola
Medicinska
Umetnička
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
Medicinska
T.Š. R.Ljubičić
T.Š. R.Ljubičić
2
3
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
3
1
1
3
2
1
1
6
BS
3.50
3.50
3.75
4.08
4.00
3.93
3.93
3.67
3.93
3.87
3
4
3.42
3.38
3.83
3.87
3.83
3.87
3.68
3.86
3.70
3.62
3.40
3.80
3.93
3.87
4
3.31
4.00
3.92
4.07
3.64
3.60
3.53
3.53
3.53
1
3.27
4.00
4.20
3.92
4.07
3.53
3.73
3.20
4.25
1
4
3.00
2.81
3.17
2.92
- učenica se opredelila za drugi Dom.
3.29
3.14
3.20
3.20
3.20
3.07
27.50
27.50
27.32
27.21
26.94
26.66
26.60
26.43
26.18
26.17
26.60
25.59
25.89
25.64
28.44
24.00
22.67
22.51
21.58
0.00
3600.49
4544.00
5589.00
7111.11
5193.00
6252.23
0.00
4178.53
6500.00
12918.33
7061.00
8647.24
9010.00
33476.14
2540.00
5397.71
0.00
0.00
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
1
5
5
5
5
32.50
32.50
32.32
32.21
31.94
31.66
31.60
31.43
31.18
31.17
30.60
30.59
29.89
29.64
29.44
29.00
27.67
27.51
26.58
Komisija za upis :
1. Vidić Radoje, predsednik komisije
2. Ljubojević Mirjana, član komisije
3. Rmandić Nevenka, član komisije
Download

Devojcice-konacna lista