Farmaceutska
Komora
Srbije
KONTINUIRANA EDUKACIJA
Dogadjaj ID: 42
Akreditovani program ID: B-130
Vrsta: Stručni sastanci u okviru udruženja
Tema: Savremeni pristup kontracepciji
Organizator: Udruženje farmaceuta Vojvodine
Subotica, 07.03.2010. - 07.03.2010.
R.b.
Član ID Ime i Prezime
Način učešća
Bodovi
1
0021 Svetlana Brkić
Slušalac
3
2
0022 Gordana Novković
Slušalac
3
3
0023 Marija Marcijuš
Slušalac
3
4
0024 Jelena Đurović
Slušalac
3
5
0025 Dragana Đukanović-Bilenjkij
Slušalac
3
6
0107 Ksenija Gaćeša Kvrgić
Slušalac
3
7
0232 Marija Tojzan
Slušalac
3
8
0235 Goran Kvrgić
Slušalac
3
9
0295 Zorana Zrnić
Slušalac
3
10
0296 Ruža Jovanić
Slušalac
3
11
0297 Ivanka Milošev
Slušalac
3
12
0299 Danica Vujičić
Slušalac
3
13
0301 Anñelija Sokola
Slušalac
3
14
0304 Dragana Bakovljev
Slušalac
3
15
0305 Ružica Arsenov
Slušalac
3
16
0347 Tanja Jovanov
Slušalac
3
17
0395 Dubravka Martinov
Slušalac
3
18
0400 Slañana Tomić-Gostojić
Slušalac
3
19
0403 Gordana Božo
Slušalac
3
20
0404 Juliana Ilin
Slušalac
3
21
0405 Slavica Priljeva
Slušalac
3
22
0406 Nadica Kovač
Slušalac
3
23
0409 Jovanka Ćurčić
Slušalac
3
24
0410 Ljubica Mihajlov
Slušalac
3
25
0411 Ana Kiš-Sakal
Slušalac
3
26
0412 Ivanka Mirčov
Slušalac
3
27
0415 Branislava Pozojević
Slušalac
3
28
0418 Lucija Matanović-Krčmar
Slušalac
3
Farmaceutska Komora Srbije
Štampano 22.4.2010.
Strana 1 od 6
R.b.
Član ID Ime i Prezime
Način učešća
Bodovi
29
0419 Borka Knežević
Slušalac
3
30
0420 Snežana Cvijanović
Slušalac
3
31
0421 Delija Maksimović
Slušalac
3
32
0424 Živana Novaković
Slušalac
3
33
0425 Aleksandra Đurić
Slušalac
3
34
0426 Aleksandra Jović
Slušalac
3
35
0428 Biljana Blanuša
Slušalac
3
36
0429 Olgica Kirćanski
Slušalac
3
37
0430 Anñelija Momčilović
Slušalac
3
38
0433 Ljubica Radoš
Slušalac
3
39
0436 Silvana Đivuljskij
Slušalac
3
40
0439 Mirjana Gigov
Slušalac
3
41
0448 Zorica Marinić
Slušalac
3
42
0449 Emilija Mihajlović
Slušalac
3
43
0491 Smiljka Uljarević
Slušalac
3
44
0587 Tatjana Crnjanski
Slušalac
3
45
0642 Julijana Šarčević
Slušalac
3
46
0643 Ana Budinčević
Slušalac
3
47
0644 Gordana Aleksić
Slušalac
3
48
0645 Ninoslav Čolić
Slušalac
3
49
0646 Jasna Čolić
Slušalac
3
50
0647 Aranka Čolić
Slušalac
3
51
0661 Mira Marić
Slušalac
3
52
0786 Danilka Zvekić-Popović
Slušalac
3
53
0792 Gabriela Jelovac
Slušalac
3
54
0818 Snežana Đorñević
Slušalac
3
55
0859 Edit Menjhart-Domanj
Slušalac
3
56
0863 Anka Činčurak
Slušalac
3
57
0885 Dušanka Đenadija
Slušalac
3
58
0898 Marta Mojzeš
Slušalac
3
59
0902 Tatjana Kovačić
Slušalac
3
60
0904 Budimir Prekajski
Slušalac
3
61
0905 Vladimir Drobnjaković
Slušalac
3
62
0909 Stanislava Knežević
Slušalac
3
63
0965 Ibolja Pletikosić-Benak
Slušalac
3
64
1000 Nataša Zakić
Slušalac
3
65
1002 Katarina Šarčević
Slušalac
3
66
1007 Valerija Sič-Trifunović
Slušalac
3
67
1009 Kristina Dujin
Slušalac
3
68
1019 Aleksandra Brkljač-Vulin
Slušalac
3
69
1022 Kornelija Prole
Slušalac
3
70
1023 Andrea Fekete
Slušalac
3
71
1025 Ibolja Lalić-Mezeji
Slušalac
3
72
1027 Magdolna Utaši
Slušalac
3
73
1029 Eva Sabo-Nañ
Slušalac
3
74
1033 Mitar Božović
Slušalac
3
75
1094 Natalija Birdić
Slušalac
3
Farmaceutska Komora Srbije
Štampano 22.4.2010.
Strana 2 od 6
R.b.
Član ID Ime i Prezime
Način učešća
Bodovi
76
1144 Daniela Spevak
Slušalac
3
77
1167 Nebojša Vučković
Slušalac
3
78
1183 Mira Lalić
Slušalac
3
79
1190 Olgica Madžar
Slušalac
3
80
1191 Milica Mihić
Slušalac
3
81
1194 Branka Kovačević
Slušalac
3
82
1255 Nadežda Putić
Slušalac
3
83
1266 Sofija Velimirović
Slušalac
3
84
1271 Tamara Đurić-Živković
Slušalac
3
85
1287 Sonja Radojičić
Slušalac
3
86
1293 Jasmina Idrizović-Kolarski
Slušalac
3
87
1298 Zorica Bezbradica
Slušalac
3
88
1299 Biljana Nemet
Slušalac
3
89
1308 Zora Bojanić
Slušalac
3
90
1315 Marija Zeković
Slušalac
3
91
1332 Branka Medić
Slušalac
3
92
1339 Radojka Čupić
Slušalac
3
93
1342 Zorica Prvanov
Slušalac
3
94
1347 Gordana Petrov
Slušalac
3
95
1359 Jelena Jovelić
Slušalac
3
96
1362 Siniša Rebuš
Slušalac
3
97
1365 Đurñica Vladisavljević
Slušalac
3
98
1367 Marija Pavlović
Slušalac
3
99
1381 Ibolja Erdelji-Čabai
Slušalac
3
100
1390 Anñelka Mijatov
Slušalac
3
101
1403 Verica Ćosović
Slušalac
3
102
1408 Slavica Latinović
Slušalac
3
103
1409 Svetlana Radeta
Slušalac
3
104
1410 Veselinka Đogović
Slušalac
3
105
1412 Snežana Ćurić
Slušalac
3
106
1416 Nada Ilić
Slušalac
3
107
1456 Ljubica Momčilović
Slušalac
3
108
1461 Aleksandra Dejić Paunović
Slušalac
3
109
1464 Igor Gajić
Slušalac
3
110
1465 Emina Rajić
Slušalac
3
111
1469 Gabriela Živoin
Slušalac
3
112
1471 Sonja Šijan
Slušalac
3
113
1479 Ivana Baričić
Slušalac
3
114
1489 Dušanka Vladisavljević
Slušalac
3
115
1492 Tatjana Marković
Slušalac
3
116
1493 Jelena Kolarić
Slušalac
3
117
1495 Jelena Đukić
Slušalac
3
118
1500 Nevena Grba
Slušalac
3
119
1503 Evica Antić
Slušalac
3
120
1504 Slobodanka Mihailović
Slušalac
3
121
1505 Jovanka Narančić
Slušalac
3
122
1506 Vesna Svilar
Slušalac
3
Farmaceutska Komora Srbije
Štampano 22.4.2010.
Strana 3 od 6
R.b.
Član ID Ime i Prezime
Način učešća
Bodovi
123
1510 Zlata Nañ
Slušalac
3
124
1516 Dragica Ivetić
Slušalac
3
125
1520 Tanja Nišić
Slušalac
3
126
1521 Mirjana Mišović
Slušalac
3
127
1557 Višnja Maljković
Slušalac
3
128
1573 Dragana Radovanović
Slušalac
3
129
1574 Milisav Radovanović
Slušalac
3
130
1596 Danica Basarić
Slušalac
3
131
1617 Nada Knežević
Slušalac
3
132
1656 Ibolja Nemet
Slušalac
3
133
1682 Ankica Veselinov
Slušalac
3
134
1685 Slavka Đivuljskij
Slušalac
3
135
1687 Roža Gutvein
Slušalac
3
136
1708 Slañana Blažić
Slušalac
3
137
1733 Andreja Matijašević
Slušalac
3
138
1737 Gordana Đerñ
Slušalac
3
139
1744 Ibolja Tot-Išasegi
Slušalac
3
140
1745 Eva Pap
Slušalac
3
141
1820 Zagorka Bajić
Slušalac
3
142
1880 Jadranka Savčić
Slušalac
3
143
1888 Magdolna Papp-Mihalj
Slušalac
3
144
1889 Eva Gubičak
Slušalac
3
145
1890 Roža Pece
Slušalac
3
146
1904 Marina Mijatović
Slušalac
3
147
1950 Gabriela Berenji-Balaša
Slušalac
3
148
2065 Dejana Pulai
Slušalac
3
149
2077 Biljana Bogdanić
Slušalac
3
150
2093 Stanislava Milenov-Babić
Slušalac
3
151
2106 Mira Malbašić
Slušalac
3
152
2193 Vidosava Knežev
Slušalac
3
153
2200 Katarina Mijatov
Slušalac
3
154
2222 Gordana Grošin
Slušalac
3
155
2275 Žužana Fišer
Slušalac
3
156
2278 Mira Petrović
Slušalac
3
157
2319 Jelena Prelević
Slušalac
3
158
2327 Dušanka Galetin
Slušalac
3
159
2339 Branka Mlañenović
Slušalac
3
160
2350 Jasmina Čanković-Stjelja
Slušalac
3
161
2352 Mina Saulić
Slušalac
3
162
2353 Marija Narančić
Slušalac
3
163
2355 Judit Sečedi
Slušalac
3
164
2371 Otilija Jakab
Slušalac
3
165
2396 Edit Kermeci
Slušalac
3
166
2397 Gordana Pilić
Slušalac
3
167
2402 Desanka Vujnović-Mihajlović
Slušalac
3
168
2409 Sonja Janjatović
Slušalac
3
169
2414 Eva Somoru
Slušalac
3
Farmaceutska Komora Srbije
Štampano 22.4.2010.
Strana 4 od 6
R.b.
Član ID Ime i Prezime
Način učešća
Bodovi
170
2415 Timea Šipoš-Kolar
Slušalac
3
171
2423 Jasmina Babić-Radonjić
Slušalac
3
172
2424 Stojanka Đaković
Slušalac
3
173
2439 Branislav Kostić
Slušalac
3
174
2442 Jutka Penk
Slušalac
3
175
2455 Ljiljana Vuković
Slušalac
3
176
2456 Terezija Seman
Slušalac
3
177
2457 Danijela Mekić
Slušalac
3
178
2459 Dragana Đurić-Bulatović
Slušalac
3
179
2460 Dušica Polić
Slušalac
3
180
2480 Svetlana Marićević
Slušalac
3
181
2497 Ivanka Krajčir
Slušalac
3
182
2522 Gordana Iličić
Slušalac
3
183
2561 Mirosava Tomić
Slušalac
3
184
2616 Anñelka Manigodić
Slušalac
3
185
2617 Viera Ukraden
Slušalac
3
186
2632 Marinika Spariosu-Gerau
Slušalac
3
187
2633 Marija Martin-Paunić
Slušalac
3
188
2635 Valerija Zedi
Slušalac
3
189
2645 Angela Šterbik-Levai
Slušalac
3
190
2647 Radmila Knežević
Slušalac
3
191
2673 Kornelia Pivnički-Kuti
Slušalac
3
192
2723 Zorica Bubnjević
Slušalac
3
193
2747 Sanja Lončar
Slušalac
3
194
2748 Tatjana Božić
Slušalac
3
195
2862 Julijana Skitšak
Slušalac
3
196
2985 Ilonka Bartoš-Makai
Slušalac
3
197
2986 Svetlana Stojkov-Rudinski
Slušalac
3
198
2994 Mirjana Stefanović
Slušalac
3
199
3114 Asmina Vujić
Slušalac
3
200
3115 Ljupka Karlovčan
Slušalac
3
201
3150 Srbislav Malešev
Slušalac
3
202
3222 Violeta Sloboda
Slušalac
3
203
3291 Jelena Purgić
Slušalac
3
204
3321 Vojislava Stanković
Slušalac
3
205
3342 Jelena Blažin
Slušalac
3
206
3345 Slavica Bradonjić
Slušalac
3
207
3352 Dušica Pržulj
Slušalac
3
208
3357 Ljiljana Mudri
Slušalac
3
209
3360 Kristina Ularik
Slušalac
3
210
3452 Ljiljana Krstić
Slušalac
3
211
3455 Milena Arsenov
Slušalac
3
212
3462 Jelena Marčetić
Slušalac
3
213
3517 Biljana Tomić
Slušalac
3
214
3572 Magdolna Šoljmoši
Slušalac
3
215
3588 Vesna Tričković-Budimir
Slušalac
3
216
3593 Jelena Rapaić
Slušalac
3
Farmaceutska Komora Srbije
Štampano 22.4.2010.
Strana 5 od 6
R.b.
Član ID Ime i Prezime
Način učešća
Bodovi
217
3595 Eva Kečenovič
Slušalac
3
218
3596 Marina Matijević
Slušalac
3
219
3647 Gordana Šljivančanin
Slušalac
3
220
3712 Bojana Zrnić
Slušalac
3
221
3730 Jasmina Vukša
Slušalac
3
222
3750 Goran Vidaković
Slušalac
3
223
3791 Sandra Čupić
Slušalac
3
224
3795 Miljana Medarević
Slušalac
3
225
3836 Radmila Laković
Slušalac
3
226
3856 Savka Vujasin Nužda
Slušalac
3
227
3865 Tamaš Sirak
Slušalac
3
228
3868 Mirjana Radaković
Slušalac
3
229
3870 Tamara Šuljan
Slušalac
3
230
3872 Mariana Šimig
Slušalac
3
231
3882 Bojana Stankić
Slušalac
3
232
3891 Jovana Vukićević
Slušalac
3
233
3893 Miroslav Miljatović
Slušalac
3
234
3907 Vesna Madžarev
Slušalac
3
235
3920 Jelena Jarić
Slušalac
3
236
3921 Maja Kvrgić
Slušalac
3
237
3924 Milana Knežević
Slušalac
3
238
3944 Snežana Santrač
Slušalac
3
239
3963 Sonja Krestić
Slušalac
3
240
4014 Dušanka Tanjević
Slušalac
3
241
4062 Zita Rapaić
Slušalac
3
242
4074 Vladimir Čupić
Slušalac
3
243
4100 Ekaterina Milosavljević
Slušalac
3
244
4123 Tatjana Pinćir
Slušalac
3
245
4160 Danijela Pušić
Slušalac
3
246
4232 Jelena Obradović
Slušalac
3
247
4251 Nikolina Kljajić
Slušalac
3
248
4267 Maja Šajatović
Slušalac
3
249
4271 Nevena Ćiković
Slušalac
3
250
4374 Ljiljana Stojičić
Slušalac
3
Farmaceutska Komora Srbije
Štampano 22.4.2010.
Strana 6 od 6
Download

OVDE - Udruženje Farmaceuta Vojvodine