JESENJI VIVALDI FORUM: HR FORUM
ALHEMIJA1
Mokra Gora, 19-22. septembar 2012.
1
VIKIPEDIJA: Alhemija (lat. alchimia, alchymia, od arap. ‫ )ءايميخ‬je grana filozofije prirode iz koje se u 17. i 18. veku razvila
moderna hemija i farmakologija. U davna vremena alhemija se smatrala kraljevskom veštinom. Najčešće se smatra da je
sinteza zlata i drugih plemenitih metala bila jedini cilj alhemičara. Međutim, vrhunski majstori alhemije su ovo smatrali samo za
sporedni efekat važnije, suštinske transformacije materije.
Vivaldi HR forumi su pravo mesto za sve one koji se bave ljudima. Namenjen je svima koji direktno
ili indirektno učestvuju u razvoju ljudskih resursa, a posebno onima koji svoju misiju vide u jačanje
funkcije HR kao strateškog biznis partnera u kompanijama, institucijama i organizacijama.
Na ovogodišnjem Jesenjem Vivaldi HR Forumu posvetićemo se izvrsnim ljudima, organizacijima i
'alhemiji' koja je potrebna da bismo dali vrhunske rezultate. Tokom četiri panela, tri inspirativna
gosta govornika, dve radionice i 72 sata nezaboravnog druženja pokrenućemo važne teme iz ove
oblasti, i kao i predhodnih godina, diskutovati, razmenjivati iskustva, i dati motiv za razmišljanje.
Tematske celine:








Lepota razlikovanja
Izvrsna radna mesta vs. izvrsni ljudi
Piramida ličnog razvoja
Dirigovanje organizacijom
Misija, vizija i sistem vrednosti
Generalni direktori vs. direktori ljudskih resursa
Multikulturalne razlike
Merenje rezultata i potencijala zaposlenih
Osim toga biće upriličen HR Bazar – B2B, zamišljen kao susret HR zajednice sa organizacijama koje
se bave zapošljavanjem, executive search-om, outplacement-om, kao i radionice „Nagrađivanje po
učinku“ i „Više od igre“.
Učesnici Foruma su HR direktori, menadžeri i HR profesionalci nadležni za razvoj ljudskih resursa u
domaćim i međunarodnim kompanijama, institucijama i organizacijama privatnog i javnog sektora.
Očekivanja su da zajednički definišemo pravce daljih aktivnosti u ovoj oblasti radi podizanja
standarda, nivoa znanja i veština zaposlenih i onih koji se bave ljudskim resursima.
PROGRAM
Sreda, 19. septembar
17:00 – 19:00
20:00 –
Dolazak, smeštaj i registracija učesnika
Recepcija hotela “Mećavnik”
Zajednička večera
Restoran Viskonti
Lola klasik
Četvrtak, 20. septembar - ČOVEK
Drvo se na drvo naslanja, a čovek na čoveka.
09:00 – 09:15
09:15 – 10:30
OTVARANJE FORUMA
Amfiteatar Noam Čomski: Pozdravne reči domaćina skupa
Srđan Janićijević, osnivač i direktor Mokrogorske škole menadžmenta
Gost govornik - LEPOTA RAZLIKOVANJA
Vojislav Žanetić, suvlasnik marketinske agencije Mozaik
10:30 – 11:00
11:00 – 13:00
Diskusija
Kafe pauza
Restoran Viskonti
Panel 1: IZVRSNA RADNA MESTA vs. IZVRSNI LJUDI
Uvodničar i moderator: Dragana Vukosavić, direktor ljudskih resursa, Victoria Group
Komentatori:
Cristiano Franchino, HR biznis partner, Fiat Srbija
Aleksandra Stefanović, direktor ljudskih resursa Kappa Star
Jelena Lisac, direktor ljudskih resursa, ATOS
13:00 – 14:30
14:30-16:00
Grupna diskusija
Ručak
Restoran Viskonti
Panel 2: PIRAMIDA LIČNOG RAZVOJA
Uvodničar i moderator: Maja Neable, direktor ljudskih resursa, Telenor
Komentatori:
Ana Dučić, direktor ljudskih resursa, Delta Holding
Miroljub Puškić, zamenik generalnog direktora, JKP Informatika
Bojana Glogovac, direktor ljudskih resursa, Apatinska pivara
16:00 – 16:30
16:30 – 18:00
20:00
Grupna diskusija
Kafe pauza
Restoran Viskonti
RADIONICA 1: Nagrađivanje po učinku na trzistu Srbije i regiona (Pay for Performance)
Olga Svoboda, direktor, Consulteam
Večera sa prijateljima škole
Domaćin večeri UNIQA osiguranje
Petak, 21. septembar - ORGANIZACIJA
Budućnost je već ovde! Jedino još uvek nije ravnomerno raspoređena.
09:00 – 10:30
Gost govornik: DIRIGOVANJE
Dejan Savić, Šef dirigent, Narodno pozorište
10:30 – 11:00
11:00 – 13:00
Diskusija
Kafe pauza
Restoran Viskonti
Panel 3: MISIJA, VIZIJA i SISTEM VREDNOSTI
Uvodničar i moderator: Nataša Prodanović Pjević, direktor sektora za ljudske resurse, Coca-Cola
Hellenic Srbija i Crna Gora
Komentatori:
Biljana Cvetić, direktor ljudskih reursa, Metalac
Nataša Stamenković*, direktor ljudskih resursa, NIS Gazprom neft
Đorđe Hadžikostić, direktor ljudskih resursa, Ringier
13:00 – 14:30
14:30 – 16:00
Grupna diskusija
Ručak
Restoran Viskonti
Panel 4: DIREKTORI VS LJUDSKI RESURSI
Uvodničar i moderator: Srdjan Janićijević, osnivač i direktor Mokrogorske škole menadžmenta
Gosti:
Pavle Marjanovic, generalni direktor, Actavis
Mladen Grujić*, vlasnik, Lilly……………..
Bojan Radun*, izvršni direktor, Nectar
16:00 – 16:30
16: 30 – 18:00
18:00 – 19:00
20:00
Otvorena diskusija na terasi restorana Viskonti
Kafe pauza
Restoran Viskonti
RADIONICA 2: Merenje rezultata i potencijala zaposlenih (Sve što možeš izmeriti možeš i popraviti)
Marijana Stojanović, direktor ljudskih resursa, Marbo Product
HR BAZAR – B2B
Susret HR zajednice sa organizacijama koje se bave zaposljavanjem, executive search-om,
outplacement-om
Moderator: Miloš Tucaković, Stanton Chase
Večera sa prijateljima škole
Domaćin večeri ATOS
Subota, 22. septembar - ALHEMIJA
09:00 – 10:30
GOST PREDAVAČ: HR I IZAZOVI GLOBALIZACIJE: Balkanci u globalnim i međukulturalnim
kancelarijama (šta Balkanci treba da znaju o strancima i šta stranci treba da znaju o Balkancima)
mag. Zoran Ćirjaković, profesor, Fakultet za medije i komunikaciju
10:30 – 11:00
11:00 -12:30
12:30 – 13:00
13:00 –
Diskusija
Kafe pauza
Restoran Viskonti
RADIONICA 3: VIŠE OD IGRE
Dr. Zoran Ilić, Master Skills
ZAVRŠNA REČ & ZAKLJUČCI
Ručak
Restoran Viskonti
Download

JESENJI VIVALDI FORUM: HR FORUM ALHEMIJA1