Rang lista
Upisni krug: 1 Broj prijava: 246 Upisna kvota: 150 Datum kreiranja: 16.07.2014 11:58:19
R.B. Učenik
Matović Milan
1.
(Prijepolje)
Radulović Vladimir
2.
(Kraljevo)
Đorđević Marko
3.
(Kruševac)
Račić Miloš
4.
(Aleksandrovac)
Samardžić Ivan
5.
(Mali Zvornik)
Škola/Razred
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Uspeh
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Prosek: 4,88
Bodovi: 34,16
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
T* P* K* Materijalno
Dinara: 7169,47
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 0,09
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 1,14
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 11456,03
0 0 0
Bodovi: 4
Dinara: 12359,85
0 0 0
Bodovi: 4
O.gr.* UKUPNO
Ne
43,00
Ne
43,00
Ne
42,16
Ne
42,00
Ne
42,00
6.
Radulović Novica
(Kraljevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
0 0 0
Dinara: 9813,33
Bodovi: 4
Ne
42,00
7.
Rašković Boris
(Kraljevo)
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 4,85
Bodovi: 33,95
0 0 0
Dinara: 6250,25
Bodovi: 5
Ne
41,95
8.
Radivojević Ivan
(Majdanpek)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 4,77
Bodovi: 33,39
0 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
41,39
9.
Grujović Miloš
(Čačak)
Škola: ESTŠ
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 4,77
Bodovi: 33,39
0 0 0
Dinara: 3446,50
Bodovi: 5
Ne
41,39
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 4,75
Bodovi: 33,25
Prosek: 4,73
Bodovi: 33,11
Prosek: 5,00
Ne
41,25
Ne
41,11
Ne
41,00
Radović Marko
(Valjevo)
Jolović Andrija
11.
(Zvečan)
Janković Ivan
12.
10.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 3,53
Bodovi: 5
Dinara: 4033,20
Bodovi: 5
Dinara: 18680,45
(Čačak)
Vujović Dragiša
13.
(Kraljevo)
14.
Pucarević Borko
(Prijepolje)
Petrović Miloš
15. (Pirot)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Milić Stefan
(Petrovac na Mlavi)
Ivanović Stefan
(Prokuplje)
Vidojević Marko
(Kraljevo)
Veljović Nemanja
(Blace)
Barać Nikola
(Novi Pazar)
Vulićević Miloš
(Leposavić)
Đokić Danilo
(Novi Pazar)
Petrović Marko
(Raška)
Marković Jovan
(Niš)
Dimitrijević Dušan
25.
(Prokuplje)
Vukašinović Jovan
26.
(Novi Sad)
24.
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 4 Bodovi: 3
Bodovi: 35,00
Prosek: 4,71
Bodovi: 32,97
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 4,69
Bodovi: 32,83
0 0 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 4,62
Bodovi: 32,34
0 0 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: GIMNAZIJA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: MUZIČKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: MUZIČKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,75
Bodovi: 33,25
Prosek: 4,60
Bodovi: 32,20
Prosek: 4,60
Bodovi: 32,20
Prosek: 4,73
Bodovi: 33,11
Prosek: 4,58
Bodovi: 32,06
Prosek: 4,58
Bodovi: 32,06
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 0 0
4 0 0
Bodovi: 3
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
40,97
Dinara: 4,32
Bodovi: 5
Ne
40,83
Dinara: 5221,91
Bodovi: 5
Ne
40,34
Ne
40,25
Ne
40,20
Ne
40,20
Ne
40,11
Ne
40,06
Ne
40,06
Ne
40,00
Ne
40,00
Ne
40,00
Ne
40,00
Ne
40,00
Dinara: 13545,20
Bodovi: 4
Dinara: 3925,60
Bodovi: 5
Dinara: 4548,72
Bodovi: 5
Dinara: 10786,46
Bodovi: 4
Dinara: 7475,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 5150,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 6635,70
Bodovi: 5
Dinara: 5651,97
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Bešević Stefan
(Novi Pazar)
Premović Zoran
(Leposavić)
Milovanović Filip
(Kruševac)
Kostić Marko
(Gornji Milanovac)
Vesković Darko
(Gornji Milanovac)
Škola: MUZIČKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 4,57
Bodovi: 31,99
Prosek: 4,83
Bodovi: 33,81
Prosek: 4,54
Bodovi: 31,78
Prosek: 4,54
Bodovi: 31,78
Prosek: 4,54
Bodovi: 31,78
Ivanović Marko
(Jagodina)
Ostraćanin Mirko
(Raška)
Miloradović Aleksandar
(Ćuprija)
Bulatović Vladimir
(Kraljevo)
Maloparac Nikola
(Požega)
Lešević Marko
(Novi Pazar)
Račić Željko
(Kruševac)
Jovanović Jovan
(Paraćin)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: MUZIČKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: UMETNIČKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,53
Bodovi: 31,71
Prosek: 4,53
Bodovi: 31,71
Prosek: 4,53
Bodovi: 31,71
Prosek: 4,53
Bodovi: 31,71
Prosek: 4,67
Bodovi: 32,69
Prosek: 4,50
Bodovi: 31,50
Prosek: 4,50
Bodovi: 31,50
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Jovanović Miloš
(Kosjerić)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 4,53
Bodovi: 31,71
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 19344,39
Bodovi: 3
Dinara: 6250,00
Bodovi: 5
Dinara: 5290,84
Bodovi: 5
Dinara: 7112,05
Bodovi: 5
Dinara: 376,16
Bodovi: 5
Dinara: 7830,75
Bodovi: 5
Dinara: 0,99
Bodovi: 5
Dinara: 3203,37
Bodovi: 5
Dinara: 11357,60
Bodovi: 4
Dinara: 6045,94
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
39,99
Ne
39,81
Ne
39,78
Ne
39,78
Ne
39,78
Ne
39,71
Ne
39,71
Ne
39,71
Ne
39,71
Ne
39,69
Ne
39,50
Ne
39,50
0 0 0
Dinara: 12591,50
Bodovi: 4
Ne
39,00
0 0 0
Dinara: 10087,84
Bodovi: 4
Ne
38,71
41. Nikolić Nikola
(Ćuprija)
Furtula Danilo
42.
(Ivanjica)
Dizdarević Igor
43.
(Raška)
Đorđević Željko
44.
(Čačak)
Mihajlović Aleksandar
45.
(Kruševac)
Drobnjak Zoran
46.
(Prijepolje)
Adamović Aleksandar
47.
(Požarevac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 4,77
Bodovi: 33,39
Prosek: 4,62
Bodovi: 32,34
Prosek: 4,74
Bodovi: 33,18
Prosek: 4,88
Bodovi: 34,16
Prosek: 4,45
Bodovi: 31,15
Prosek: 4,27
Bodovi: 29,89
0 0 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,69
Bodovi: 32,83
0 0 0
Nešovanović Kristijan
(Arilje)
Milutinović Aleksa
49.
(Valjevo)
Lazić Uroš
50.
(Petrovac na Mlavi)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,26
Bodovi: 29,82
Prosek: 4,54
Bodovi: 31,78
Prosek: 4,68
Bodovi: 32,76
Kajević Haris
(Prijepolje)
Pavlović Bojan
52.
(Kruševac)
Marković Nikola
53.
(Požarevac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: GIMNAZIJA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 4,23
Bodovi: 29,61
Prosek: 4,23
Bodovi: 29,61
Prosek: 4,23
Bodovi: 29,61
Komatović Dušan
(Kruševac)
55. Milutinović Nikola
(Gornji Milanovac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,65
Bodovi: 32,55
0 0 0
Prosek: 4,64
Bodovi: 32,48
0 0 0
48.
51.
54.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 5233,75
Bodovi: 5
Dinara: 20520,03
Bodovi: 3
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 13320,57
Bodovi: 4
Dinara: 16210,47
Bodovi: 4
Dinara: 3645,87
Bodovi: 5
Dinara: 7578,36
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 20819,17
Bodovi: 3
Dinara: 6592,52
Bodovi: 5
Dinara: 2013,50
Bodovi: 5
Dinara: 2,13
Bodovi: 5
Dinara: 19,58
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 4,49
Bodovi: 5
Ne
38,39
Ne
38,34
Ne
38,18
Ne
38,16
Ne
38,15
Ne
37,89
Ne
37,83
Ne
37,82
Ne
37,78
Ne
37,76
Ne
37,61
Ne
37,61
Ne
37,61
Ne
37,55
Ne
37,48
Plašić Predrag
(Kraljevo)
Ivanović Nikola
57.
(Kosovska Mitrovica)
Bekčić Aleksandar
58.
(Raška)
Krsmanović Vladimir
59.
(Užice)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,63
Bodovi: 32,41
Prosek: 4,20
Bodovi: 29,40
Prosek: 4,20
Bodovi: 29,40
Prosek: 4,61
Bodovi: 32,27
Svičević Aleksa
(Prijepolje)
Filipović Stefan
61.
(Užice)
Kragović Miloš
62.
(Raška)
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,18
Bodovi: 29,26
Prosek: 4,31
Bodovi: 30,17
Prosek: 4,58
Bodovi: 32,06
63. Todorović Stefan
(Kraljevo)
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 5,00
Bodovi: 35,00
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: GIMNAZIJA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,13
Bodovi: 28,91
Prosek: 4,23
Bodovi: 29,61
Prosek: 4,23
Bodovi: 29,61
Prosek: 4,80
Bodovi: 33,60
Prosek: 4,08
Bodovi: 28,56
Prosek: 4,08
Bodovi: 28,56
Prosek: 4,65
Bodovi: 32,55
56.
60.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Blagojević Đorđe
(Ćuprija)
Vučković Nemanja
(Kraljevo)
Savić Marko
(Užice)
Drašković Zoran
(Požarevac)
Preljević Ćamil
(Prijepolje)
Zlatanović Petar
(Kragujevac)
Milenković Dimitrije
(Kragujevac)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 1,44
Bodovi: 5
Dinara: 1847,30
Bodovi: 5
Dinara: 3500,67
Bodovi: 5
Dinara: 5661,25
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 9234,47
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 33103,28
Bodovi: 2
Dinara: 7812,67
Bodovi: 5
Dinara: 12306,39
Bodovi: 4
Dinara: 12263,68
Bodovi: 4
Dinara: 21573,27
Bodovi: 3
Dinara: 3953,20
Bodovi: 5
Dinara: 6015,53
Bodovi: 5
Dinara: 13091,86
Bodovi: 4
Ne
37,41
Ne
37,40
Ne
37,40
Ne
37,27
Ne
37,26
Ne
37,17
Ne
37,06
Ne
37,00
Ne
36,91
Ne
36,61
Ne
36,61
Ne
36,60
Ne
36,56
Ne
36,56
Ne
36,55
71. Timotijević Vladan
(Ostalo)
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Biorac Predrag
(Novi Pazar)
Pavlović Radomir
(Valjevo)
Čolanić Stevan
(Čačak)
Dimitrijević Milan
(Čačak)
Trikoš Stefan
(Kraljevo)
Zdravić Nikola
(Trstenik)
Milošević Mateja
(Paraćin)
79. Aleksić Lazar
(Kruševac)
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Milošević Nemanja
(Beograd-Savski Venac)
Ljubisavljević Danijel
(Smederevska Palanka)
Ćirović Milovan
(Raška)
Filipović Uroš
(Užice)
Arbutina Miloš
(Beograd-Sopot)
Goljović Neboiša
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 4,07
Bodovi: 28,49
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: MUZIČKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,63
Bodovi: 32,41
Prosek: 4,15
Bodovi: 29,05
Prosek: 4,29
Bodovi: 30,03
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Prosek: 4,42
Bodovi: 30,94
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,41
Bodovi: 30,87
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 3,54
Bodovi: 24,78
Prosek: 4,39
Bodovi: 30,73
Prosek: 4,37
Bodovi: 30,59
Prosek: 4,08
Bodovi: 28,56
Prosek: 3,93
Bodovi: 27,51
Prosek: 3,50
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 11802,52
Bodovi: 4
Dinara: 9506,64
Bodovi: 4
Dinara: 18561,10
Bodovi: 3
Dinara: 15,41
Bodovi: 5
Dinara: 6826,72
Bodovi: 5
Dinara: 4906,67
Bodovi: 5
Dinara: 0,23
Bodovi: 5
Dinara: 6061,80
Bodovi: 5
Dinara: 12239,71
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 9234,47
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 12303,22
Ne
36,49
Ne
36,41
Ne
36,05
Ne
36,03
Ne
36,00
Ne
36,00
Ne
36,00
Ne
35,94
Ne
35,87
Ne
35,78
Ne
35,73
Ne
35,59
Ne
35,56
Ne
35,51
Ne
35,50
(Raška)
Dolaš Marko
86.
(Užice)
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Bodovi: 24,50
Prosek: 3,92
Bodovi: 27,44
87. Đorđević Ivica
(Kraljevo)
Škola: MEDICINSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 4,06
Bodovi: 28,42
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: MEDICINSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 4,32
Bodovi: 30,24
Prosek: 4,29
Bodovi: 30,03
Prosek: 3,86
Bodovi: 27,02
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Prosek: 4,28
Bodovi: 29,96
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: MAŠINSKO-TEHNIČKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,85
Bodovi: 26,95
Prosek: 3,85
Bodovi: 26,95
Prosek: 3,83
Bodovi: 26,81
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,39
Bodovi: 30,73
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Marković Dušan
(Čačak)
Stašić Luka
(Kraljevo)
Milošević Dušan
(Kovin)
Grujić Dušan
(Despotovac)
Živković Nemanja
(Brus)
Pomana Petar
(Pančevo)
Samardžić Nemanja
(Paraćin)
Radonjić Milija
(Raška)
Marković Mihajlo
(Paraćin)
Premović Njegoš
97.
(Raška)
Rakonjac Žarko
98.
(Ostalo)
96.
99.
Radisavljević Đorđe
(Petrovac na Mlavi)
Prosek: 3,85
Bodovi: 26,95
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bodovi: 4
Dinara: 6500,00
Bodovi: 5
Dinara: 14489,56
Bodovi: 4
Dinara: 1,37
Bodovi: 5
Dinara: 1,09
Bodovi: 5
Dinara: 11,82
Bodovi: 5
Dinara: 13964,77
Bodovi: 4
Dinara: 17227,37
Bodovi: 4
Dinara: 10502,53
Bodovi: 4
Dinara: 6276,70
Bodovi: 5
Dinara: 0,64
Bodovi: 5
Dinara: 5464,42
Bodovi: 5
Dinara: 6957,14
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 13146,97
Bodovi: 4
Ne
35,44
Ne
35,42
Ne
35,24
Ne
35,03
Ne
35,02
Ne
35,00
Ne
35,00
Ne
35,00
Ne
34,96
Ne
34,95
Ne
34,95
Ne
34,95
Ne
34,81
Ne
34,73
100. Krunić Stefan
(Kraljevo)
Mihajlović Nemanja
101.
(Pančevo)
Jelesijević Miloš
102.
(Požega)
Petrović Stefan-Filip
103.
(Kraljevo)
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Škola: ESTŠ
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,81
Bodovi: 26,67
Prosek: 3,80
Bodovi: 26,60
Prosek: 4,08
Bodovi: 28,56
0 0 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,78
Bodovi: 26,46
0 0 0
Škola: UMETNIČKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: MEDICINSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 4,20
Bodovi: 29,40
Prosek: 4,20
Bodovi: 29,40
Prosek: 3,77
Bodovi: 26,39
Prosek: 3,77
Bodovi: 26,39
Prosek: 3,73
Bodovi: 26,11
Prosek: 4,30
Bodovi: 30,10
Prosek: 4,00
Bodovi: 28,00
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,85
Bodovi: 26,95
Jovašević Marko
(Čačak)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,42
Bodovi: 30,94
Nikolić Aleksa
(Prokuplje)
Dimitrijević Milan
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 3,69
Bodovi: 25,83
Prosek: 3,69
Nasković Nemanja
(Kruševac)
Iričanin Jovan
(Kruševac)
Putniković Dejan
(Valjevo)
Zarija Viktor
(Pančevo)
Miljković Veljko
(Kraljevo)
Pavlović Aleksa
(Jagodina)
Veljković Veljko
(Raška)
111. Marjanović Vojislav
(Čačak)
112.
113.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 5250,00
Bodovi: 5
Dinara: 18491,44
Bodovi: 3
Dinara: 5028,75
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 7143,52
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 6,33
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 16190,74
Bodovi: 4
Dinara: 23609,61
Bodovi: 3
Ne
34,67
Ne
34,60
Ne
34,56
Ne
34,46
Ne
34,40
Ne
34,40
Ne
34,39
Ne
34,39
Ne
34,11
Ne
34,10
Ne
34,00
0 0 0
Dinara: 12728,99
Bodovi: 4
Ne
33,95
0 0 0
Dinara: 21307,06
Bodovi: 3
Ne
33,94
Ne
33,83
0 0 0
Dinara: 5172,69
Bodovi: 5
Dinara: 0,80
114. (Jagodina)
Razred: 2
Bodovi: 3
Bodovi: 25,83
Milenković Sava
(Niš)
Jovanović Stefan
116.
(Kruševac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,69
Bodovi: 25,83
Prosek: 3,67
Bodovi: 25,69
Čukić Stefan
(Novi Pazar)
Jevtić Aleksandar
118.
(Raška)
119. Gašić Dušan
(Kruševac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,66
Bodovi: 25,62
Prosek: 3,79
Bodovi: 26,53
115.
117.
Prosek: 3,64
Bodovi: 25,48
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 5223,00
Bodovi: 5
Dinara: 11291,75
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
33,83
Ne
33,83
Ne
33,69
Ne
33,62
Ne
33,53
Ne
33,48
120.
Jakonić Aleksandar
(Čačak)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,06
Bodovi: 21,42
4 0 0
Dinara: 4013,70
Bodovi: 5
Ne
33,42
121.
Vasilijević Bratislav
(Kruševac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,62
Bodovi: 25,34
0 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
33,34
Zečević Lazar
(Kraljevo)
Jočić Stefan
123.
(Kruševac)
Škola: MEDICINSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,76
Bodovi: 26,32
Prosek: 4,04
Bodovi: 28,28
Ne
33,32
Ne
33,28
Tomašević Stefan
(Zubin Potok)
Simidžić Stefan
125.
(Kruševac)
Antonijević Uroš
126.
(Varvarin)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,18
Bodovi: 29,26
Prosek: 4,03
Bodovi: 28,21
Prosek: 4,03
Bodovi: 28,21
Ne
33,26
Ne
33,21
Ne
33,21
Agatonović Marko
127. (Kruševac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,60
Bodovi: 25,20
0 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
33,20
Brajović Vojo
(Prijepolje)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,60
Bodovi: 25,20
0 0 0
Dinara: 5047,50
Bodovi: 5
Ne
33,20
122.
124.
128.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 11954,91
Bodovi: 4
Dinara: 3547,76
Bodovi: 5
Dinara: 13233,67
Bodovi: 4
Dinara: 4224,00
Bodovi: 5
Dinara: 8,85
Bodovi: 5
129. Topalović Aleksandar
(Vrnjačka Banja)
Vukićević Strahinja
130.
(Kraljevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: UMETNIČKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,17
Bodovi: 29,19
Prosek: 4,17
Bodovi: 29,19
Milutinović Srefan
(Jagodina)
Karadžić Dositej
132.
(Novi Pazar)
Đeković Nikola
133.
(Raška)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 4,02
Bodovi: 28,14
Prosek: 4,16
Bodovi: 29,12
Prosek: 4,15
Bodovi: 29,05
Leštanin Marko
(Novi Pazar)
Milutinović Darko
135. (Aleksandrovac)
Škola: ESTŠ
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,56
Bodovi: 24,92
0 0 0
Prosek: 3,56
Bodovi: 24,92
131.
134.
0 0 0
Dinara: 10734,15
Bodovi: 4
Dinara: 14040,96
Bodovi: 4
Ne
33,19
Ne
33,19
Ne
33,14
Ne
33,12
Ne
33,05
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
32,92
0 0 0
Dinara: 8546,72
Bodovi: 5
Ne
32,92
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 1,02
Bodovi: 5
Dinara: 14517,02
Bodovi: 4
Dinara: 9963,22
Bodovi: 4
136.
Pokimica Luka
(Novi Pazar)
Škola: ESTŠ
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,69
Bodovi: 25,83
0 0 0
Dinara: 16854,44
Bodovi: 4
Ne
32,83
137.
Dinčić Marko
(Vlasotince)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,69
Bodovi: 25,83
0 0 0
Dinara: 11658,00
Bodovi: 4
Ne
32,83
Džunić Dušan
(Pirot)
Bujaković Radenko
139.
(Prijepolje)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,54
Bodovi: 24,78
Prosek: 3,54
Bodovi: 24,78
Ne
32,78
Ne
32,78
Todorov Miljan
(Pirot)
Vujović Aleksandar
141.
(Kraljevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,54
Bodovi: 24,78
Prosek: 3,54
Bodovi: 24,78
Ne
32,78
Ne
32,78
Matić Luka
(Prokuplje)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,53
Bodovi: 24,71
Ne
32,71
Mijajlović Aleksandar
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,53
Ne
32,71
138.
140.
142.
143.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 3362,75
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 4865,25
Bodovi: 5
Dinara: 6406,33
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 5637,32
(Kragujevac)
Dikić Đorđe
(Novi Pazar)
Grković Stefan
145.
(Raška)
Bodovi: 24,71
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,53
Bodovi: 24,71
Prosek: 3,50
Bodovi: 24,50
Mijatović Duško
(Čačak)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,50
Bodovi: 24,50
Milićević Dušan
(Brus)
Paunović Nenad
148.
(Žagubica)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,60
Bodovi: 25,20
Prosek: 3,87
Bodovi: 27,09
Košanin Vladimir
(Kraljevo)
Pavlović Danilo
150.
(Aranđelovac)
Jelić Stefan
151. (Ivanjica)
Škola: EKONOMSKO-TRGOVINSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,69
Bodovi: 25,83
Prosek: 3,83
Bodovi: 26,81
Tošić Bojan
(Valjevo)
Momirović Stefan
153.
(Petrovac na Mlavi)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,53
Bodovi: 24,71
Prosek: 3,50
Bodovi: 24,50
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,92
Bodovi: 27,44
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,92
Bodovi: 27,44
Prosek: 3,77
Bodovi: 26,39
Škola: ESTŠ
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,33
Bodovi: 23,31
144.
146.
147.
149.
152.
154.
Veselinović Vladimir
(Raška)
Kujundžić Miloš
(Zrenjanin)
Milenković Jovan
156.
(Paraćin)
155.
157.
Bekčić Dragan
(Novi Pazar)
Prosek: 3,40
Bodovi: 23,80
Bodovi: 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 3375,75
Bodovi: 5
Dinara: 1299,91
Bodovi: 5
Dinara: 7,94
Bodovi: 5
Dinara: 10139,67
Bodovi: 4
Dinara: 0,21
Bodovi: 5
Dinara: 20747,96
Bodovi: 3
Dinara: 4930,00
Bodovi: 5
Dinara: 120,86
Bodovi: 5
Dinara: 12000,00
Bodovi: 4
Dinara: 9988,30
Bodovi: 4
Dinara: 10244,59
Bodovi: 4
Dinara: 9351,53
Bodovi: 4
Dinara: 7994,00
Bodovi: 5
Dinara: 4004,00
Bodovi: 5
Ne
32,71
Ne
32,50
Ne
32,50
Ne
32,20
Ne
32,09
Ne
31,83
Ne
31,81
Ne
31,80
Ne
31,71
Ne
31,50
Ne
31,44
Ne
31,44
Ne
31,39
Ne
31,31
158. Čolović Stefan
(Kragujevac)
Dugalić Branislav
159. (Kraljevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,33
Bodovi: 23,31
Prosek: 3,73
Bodovi: 26,11
0 0 0
160.
Čamagić Strahinja
(Kragujevac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,73
Bodovi: 26,11
161.
Živković Darko
(Ljig)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,30
Bodovi: 23,10
Tomašević Radivoje
(Zubin Potok)
Đekić Stefan
163.
(Beograd-Barajevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,83
Bodovi: 26,81
Prosek: 3,40
Bodovi: 23,80
Čorbić Nikola
(Raška)
Jevremović Vukajlo
165.
(Kraljevo)
Luković Dragoljub
166.
(Čačak)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: EKONOMSKO-TRGOVINSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 3,53
Bodovi: 24,71
Prosek: 3,23
Bodovi: 22,61
Prosek: 3,23
Bodovi: 22,61
Planić Gojko
167. (Prijepolje)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
162.
164.
Dinara: 666,66
Bodovi: 5
Ne
31,11
0 0 0
Dinara: 7352,05
Bodovi: 5
Ne
31,11
0 0 0
Dinara: 4393,33
Bodovi: 5
Ne
31,10
Ne
30,81
Ne
30,80
Ne
30,71
Ne
30,61
Ne
30,61
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 13233,67
Bodovi: 4
Dinara: 13800,99
Bodovi: 4
Dinara: 21552,84
Bodovi: 3
Dinara: 2,29
Bodovi: 5
Dinara: 7062,82
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
30,55
0 0 0
Dinara: 6637,00
Bodovi: 5
Ne
30,40
Ne
30,34
Ne
30,31
Ne
30,25
Prosek: 3,20
Bodovi: 22,40
Vidaković Nebojša
(Ivanjica)
Zagrađanin Đorđe
170.
(Sjenica)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 3,62
Bodovi: 25,34
Prosek: 3,33
Bodovi: 23,31
Bjelić Isidor
(Nova Varoš)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,75
Bodovi: 26,25
Miljković Miloš
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 3,60
171.
31,31
0 0 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
169.
Ne
0 0 0
Dinara: 3419,84
Bodovi: 5
Prosek: 3,65
Bodovi: 25,55
Cvetković Andreja
(Pirot)
168.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 5,02
Bodovi: 5
Dinara: 9381,66
Bodovi: 4
Dinara: 10104,74
Bodovi: 4
Dinara: 4679,63
172. (Negotin)
Razred: 1
Bodovi: 0
Bodovi: 25,20
Bošković Ivan
(Kraljevo)
Trifunović Nemanja
174.
(Aleksandrovac)
Čitlučanin Petar
175. (Raška)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,59
Bodovi: 25,13
Prosek: 3,13
Bodovi: 21,91
Milenović Stefan
(Kruševac)
Mihajlović Andrija
177.
(Kruševac)
Tešić Stefan
178.
(Bajina Bašta)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,13
Bodovi: 21,91
Prosek: 3,70
Bodovi: 25,90
Prosek: 3,27
Bodovi: 22,89
Mitrović Lazar
(Paraćin)
Ranđelović Nikola
180.
(Leskovac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,54
Bodovi: 24,78
Prosek: 3,53
Bodovi: 24,71
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,08
Bodovi: 21,56
0 0 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 3,08
Bodovi: 21,56
Stević Nemanja
(Ćuprija)
Bjelić Matija
(Nova Varoš)
Belaković Petar
173.
176.
179.
181.
Bošković Nikola
(Kraljevo)
Bradić Nikola
(Kruševac)
Lekić Nikola
183. (Raška)
182.
184.
185.
186.
Ne
30,20
Ne
30,13
Ne
29,91
Ne
29,91
Ne
29,91
Ne
29,90
Ne
29,89
Ne
29,78
Ne
29,71
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
29,56
0 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
29,56
Prosek: 3,08
Bodovi: 21,56
0 0 0
Dinara: 7392,71
Bodovi: 5
Ne
29,56
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Prosek: 3,07
Bodovi: 21,49
0 0 0
Dinara: 7639,80
Bodovi: 5
Ne
29,49
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 3,64
Bodovi: 25,48
Prosek: 3,47
Ne
29,48
Ne
29,29
Prosek: 3,13
Bodovi: 21,91
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 688,93
Bodovi: 5
Dinara: 6981,01
Bodovi: 5
Dinara: 4407,30
Bodovi: 5
Dinara: 4906,50
Bodovi: 5
Dinara: 16210,47
Bodovi: 4
Dinara: 12849,91
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 10104,74
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
(Kraljevo)
Stanković Marko
187.
(Ćuprija)
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Bodovi: 24,29
Prosek: 3,58
Bodovi: 25,06
Savić Bojan
(Valjevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 3,15
Bodovi: 22,05
Vujić Aleksandar
(Užice)
Mitić Dušan
190.
(Smederevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: UMETNIČKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 3,43
Bodovi: 24,01
Prosek: 3,43
Bodovi: 24,01
188.
189.
191.
Stanisavljević Marko
(Prokuplje)
192.
Stojanović Luka
(Trstenik)
193.
Milosavljević Filip
(Paraćin)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 9792,20
Bodovi: 4
Dinara: 10472,25
Bodovi: 4
Dinara: 3284,40
Bodovi: 5
Dinara: 31933,66
Bodovi: 2
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
29,06
Ne
29,05
Ne
29,01
Ne
29,01
Ne
28,80
Prosek: 3,40
Bodovi: 23,80
0 0 0
Škola: UMETNIČKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,37
Bodovi: 23,59
0 0 0
Dinara: 4133,33
Bodovi: 5
Ne
28,59
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,37
Bodovi: 23,59
0 0 0
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Ne
28,59
Petrović Kristijan
(Ćuprija)
Stevanović Vladimir
195.
(Aleksinac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Prosek: 2,93
Bodovi: 20,51
Prosek: 2,93
Bodovi: 20,51
Ne
28,51
Ne
28,51
Čolić Marko
(Užice)
Žerađanin Nikola
197.
(Vrnjačka Banja)
Andrijanić Dimitrije
198.
(Kraljevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,34
Bodovi: 23,38
Prosek: 3,47
Bodovi: 24,29
Prosek: 3,31
Bodovi: 23,17
Ne
28,38
Ne
28,29
Ne
28,17
Dumanović Filip
199. (Vrnjačka Banja)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Ne
28,16
Ne
27,67
194.
196.
200.
Zečević Aco
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 2,88
Bodovi: 20,16
Prosek: 2,81
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Dinara: 6064,00
Bodovi: 5
Dinara: 6084,74
Bodovi: 5
Dinara: 5466,18
Bodovi: 5
Dinara: 10841,84
Bodovi: 4
Dinara: 211,38
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 4461,97
(Čačak)
Točilovac Aleksandar
201.
(Novi Pazar)
Videnović Petar
202.
(Svrljig)
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Bodovi: 19,67
Prosek: 2,80
Bodovi: 19,60
Prosek: 2,80
Bodovi: 19,60
Radisavljević Darko
(Paraćin)
Milovanović Aleksa
204.
(Kruševac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 2,92
Bodovi: 20,44
Prosek: 3,20
Bodovi: 22,40
Islamović Altin
(Novi Pazar)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,18
Bodovi: 22,26
Ćurčić Ivan
(Čačak)
Živković Stefan
207.
(Paraćin)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,16
Bodovi: 22,12
Prosek: 3,29
Bodovi: 23,03
Perić Marko
(Požarevac)
Čingelić Milan
209.
(Kraljevo)
Popadić Danijel
210.
(Sjenica)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,14
Bodovi: 21,98
Prosek: 2,85
Bodovi: 19,95
Prosek: 3,13
Bodovi: 21,91
Miljković Đorđe
(Žagubica)
Obućina Đorđe
212.
(Valjevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 2,67
Bodovi: 18,69
Prosek: 3,23
Bodovi: 22,61
Špica Đorđe
(Prijepolje)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 3,07
Bodovi: 21,49
Kaličanin Nikola
(Užice)
Petrović Vladan
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 3,04
Bodovi: 21,28
Prosek: 3,04
203.
205.
206.
208.
211.
213.
214.
215.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,94
Bodovi: 5
Dinara: 10231,19
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 5215,00
Bodovi: 5
Dinara: 16805,47
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 10500,00
Bodovi: 4
Dinara: 11,79
Bodovi: 5
Dinara: 1,45
Bodovi: 5
Dinara: 9900,82
Bodovi: 4
Dinara: 6037,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 3191,24
Ne
27,60
Ne
27,60
Ne
27,44
Ne
27,40
Ne
27,26
Ne
27,12
Ne
27,03
Ne
26,98
Ne
26,95
Ne
26,91
Ne
26,69
Ne
26,61
Ne
26,49
Ne
26,28
Ne
26,28
(Pirot)
Višnjić Vladan
216.
(Ivanjica)
Čolović Saša
217.
(Raška)
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: POLJOPRIVREDNA
Razred: 3 Bodovi: 3
Bodovi: 21,28
Prosek: 2,60
Bodovi: 18,20
Prosek: 2,73
Bodovi: 19,11
Đinović Vladimir
(Tutin)
Ćirić Stefan
219.
(Aleksinac)
Kršljanski Nemanja
220.
(Beograd-Sopot)
Andrejić Nikola
221.
(Kruševac)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 2,96
Bodovi: 20,72
Prosek: 2,53
Bodovi: 17,71
Prosek: 2,93
Bodovi: 20,51
Prosek: 2,91
Bodovi: 20,37
Spasojević Nemanja
(Valjevo)
Nestorović Slobodan
(Valjevo)
Gledić Nikola
(Žabari)
Borović Marko
(Čačak)
Mijajlović Miroslav
(Ražanj)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 2,60
Bodovi: 18,20
Prosek: 3,01
Bodovi: 21,07
Prosek: 2,98
Bodovi: 20,86
Prosek: 2,97
Bodovi: 20,79
Prosek: 2,38
Bodovi: 16,66
Ristić Petar
(Vrnjačka Banja)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 2,80
Bodovi: 19,60
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 2,79
Bodovi: 19,53
Prosek: 2,77
Bodovi: 19,39
Prosek: 2,77
218.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
Nestorović Marko
(Raška)
Jovanović Dejan
229.
(Loznica)
Stojanović Ivan
230.
228.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 8241,35
Bodovi: 5
Dinara: 13223,79
Bodovi: 4
Dinara: 1497,14
Bodovi: 5
Dinara: 8415,14
Bodovi: 5
Dinara: 8465,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 11592,25
Bodovi: 4
Dinara: 13037,00
Bodovi: 4
Dinara: 16952,83
Bodovi: 4
Dinara: 8862,76
Bodovi: 4
Dinara: 3,50
Bodovi: 5
Dinara: 2674,39
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 3216,09
Ne
26,20
Ne
26,11
Ne
25,72
Ne
25,71
Ne
25,51
Ne
25,37
Ne
25,20
Ne
25,07
Ne
24,86
Ne
24,79
Ne
24,66
Ne
24,60
Ne
24,53
Ne
24,39
Ne
24,39
(Kruševac)
Lazić Bojan
231.
(Valjevo)
Đurđević Nemanja
232.
(Aleksandrovac)
Đorđević Mihajlo
233.
(Kragujevac)
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 3 Bodovi: 3
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Bodovi: 19,39
Prosek: 2,62
Bodovi: 18,34
Prosek: 2,71
Bodovi: 18,97
Prosek: 2,69
Bodovi: 18,83
Drmanac Stefan
(Kraljevo)
Škola: EKONOMSKO-TRGOVINSKA
Razred: 4 Bodovi: 3
Prosek: 2,69
Bodovi: 18,83
Kolarević Miloš
(Valjevo)
Kuzmanović Marko
(Kraljevo)
Gavrilović Vladan
(Čačak)
Radonjić David
(Kraljevo)
Erac Predrag
(Kraljevo)
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 2 Bodovi: 3
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 2,26
Bodovi: 15,82
Prosek: 2,40
Bodovi: 16,80
Prosek: 2,63
Bodovi: 18,41
Prosek: 2,63
Bodovi: 18,41
Prosek: 2,62
Bodovi: 18,34
Dimić Stanko
(Kraljevo)
Novaković Dragan
(Kraljevo)
Dinić Uroš
(Žagubica)
Radović Miloš
(Valjevo)
Milosavljević Nikola
(Leposavić)
Škola: MAŠINSKO-TEHNIČKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ŠUMARSKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: MAŠINSKO-TEHNIČKA
Razred: 1 Bodovi: 0
Prosek: 2,76
Bodovi: 19,32
Prosek: 2,60
Bodovi: 18,20
Prosek: 2,54
Bodovi: 17,78
Prosek: 2,54
Bodovi: 17,78
Prosek: 2,48
Bodovi: 17,36
Đorđević Stefan
Škola: ŠUMARSKA
Prosek: 2,60
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bodovi: 5
Dinara: 20078,05
Bodovi: 3
Dinara: 6777,69
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 27657,85
Bodovi: 2
Dinara: 2,13
Bodovi: 5
Dinara: 8997,77
Bodovi: 4
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 2431,11
Bodovi: 5
Dinara: 8385,78
Bodovi: 5
Dinara: 12425,14
Bodovi: 4
Dinara: 6,44
Bodovi: 5
Dinara: 2,47
Bodovi: 5
Dinara: 6593,00
Bodovi: 5
Dinara: 0,00
Bodovi: 5
Dinara: 17501,37
Ne
24,34
Ne
23,97
Ne
23,83
Ne
23,83
Ne
23,82
Ne
23,80
Ne
23,41
Ne
23,41
Ne
23,34
Ne
23,32
Ne
23,20
Ne
22,78
Ne
22,78
Ne
22,36
Ne
21,20
(Kraljevo)
Dimić Nikola
246.
(Kraljevo)
Razred: 1 Bodovi: 0
Škola: ESTŠ
Razred: 1 Bodovi: 0
NAPOMENA:
T* = Bodovi za takmičenja
P* = Bodovi za pohvale
K* = Kazneni bodovi
O.gr.* = Osetljiva društvena grupa
Primljeni su svi učenici zaključno sa rednim brojem 150.
Bodovi: 18,20
Prosek: 2,44
Bodovi: 17,08
0 0 0
Bodovi: 3
Dinara: 12425,14
Bodovi: 4
Ne
21,08
Download

Rang lista - Dom učenika kraljevo