Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o izboru narodnih poslanika («Službeni
glasnik RS», br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. zakon, 18/04, 85/05 – dr.
zakon, 101/05 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon, 28/11 – odluka US i 36/11),
Republička izborna komisija, na sednici održanoj 5. marta 2014. godine,
donela je
R E Š E NJ E
O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE
Utvrđuje se Zbirna izborna lista kandidata za izbore za narodne poslanike
Narodne skupštine, raspisane za 16. mart 2014. godine, i to:
1. ALEKSANDAR VUČIĆ – BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO (Srpska
napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija,
Srpski pokret obnove, Pokret socijalista)
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
ALEKSANDAR VUČIĆ
1970
dipl. pravnik
NOVI BEOGRAD
2.
DR NEBOJŠA
STEFANOVIĆ
1976
doktor ekonomskih
nauka
NOVI BEOGRAD
3.
JADRANKA JOKSIMOVIĆ
1978
dipl. politikolog za
međunarodne poslove
BEOGRAD
4.
GORAN KNEŽEVIĆ
1957
dipl. ekonomista
ZRENJANIN
5.
RADOMIR NIKOLIĆ
1976
dipl. menadžer
KRAGUJEVAC
6.
MAJA GOJKOVIĆ
1963
advokat
NOVI SAD
7.
VANJA UDOVIČIĆ
1982
dipl. inženjer
organizacionih nauka
BEOGRAD
8.
ALEKSANDAR VULIN
1972
dipl. pravnik
BEOGRAD
9.
DR ALEKSANDRA TOMIĆ
1969
doktor ekonomskih
nauka
BEOGRAD
10.
DR MILORAD MIJATOVIĆ
1947
doktor matematičkih
nauka
NOVI SAD
11.
ZORAN BABIĆ
1971
dipl. mašinski inženjer
VRNJAČKA BANJA
12.
MARIJA OBRADOVIĆ
1974
novinar
BEOGRAD
13.
VEROLJUB ARSIĆ
1969
privatni preduzetnik
POŽAREVAC
14.
VEROLJUB MATIĆ
1953
dipl. inženjer geodezije
KOCELJEVA
15.
DUBRAVKA FILIPOVSKI
1967
dipl. pedagog
BEOGRAD
16.
ALEKSANDAR JOVIČIĆ
1987
dipl. ekonomista
BEOGRAD
-2-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
17.
PROF. DR MARKO
ATLAGIĆ
1949
univerzitetski profesor
BEOGRAD
18.
ALEKSANDRA ĐUROVIĆ
1976
profesor srpskog jezika
i književnosti
BEOGRAD
19.
ALEKSANDAR
MARTINOVIĆ
1976
doktor pravnih nauka
RUMA
NOVI BEOGRAD
20.
DR BRANKO ĐUROVIĆ
1957
redovni profesor
Medicinskog fakulteta
Univerziteta u
Beogradu
21.
KATARINA RAKIĆ
1979
dipl. pravnik
GROCKA
22.
ALEKSANDAR JUGOVIĆ
1975
profesor srpskog jezika
i književnosti
ČAČAK
23.
VLADIMIR ĐUKANOVIĆ
1979
dipl. pravnik
BEOGRAD
24.
IRENA VUJOVIĆ
1983
dipl. ekonomista master
BEOGRAD
25.
LJUBIŠA STOJMIROVIĆ
1950
profesor univerziteta
BEOGRAD
26.
MOMIR STOJANOVIĆ
1958
general u penziji
NIŠ
27.
JANA LJUBIČIĆ
1978
dipl. pravnik
ZEMUN
28.
MILETA POSKURICA
1954
profesor univerziteta
KRAGUJEVAC
29.
BRANISLAV BLAŽIĆ
1957
hirurg
BEOGRAD
30.
MILENA BIĆANIN
1964
profesor istorije
SURČIN
31.
MARIJAN RISTIČEVIĆ
1958
poljoprivrednik
INĐIJA
32.
MILAN KOVAČEVIĆ
1962
profesor
SREMSKA
MITROVICA
33.
JELENA MIJATOVIĆ
1977
vaspitač
BEOGRAD,
PALILULA
34.
VUČETA TOŠKOVIĆ
1941
penzioner
NOVI SAD
35.
MIROSLAV MARKIĆEVIĆ
1958
mašinski tehničar
ČAČAK
36.
BILJANA PANTIĆ PILJA
1983
advokat
NOVI SAD
37.
DRAGAN ŠORMAZ
1967
političar
SMEDEREVO
38.
DR PREDRAG MIJATOVIĆ
1950
lekar - ginekolog
VRŠAC
39.
IVANA STOJILJKOVIĆ
1981
dipl. inženjer pejzažne
arhitekture
UŽICE
-3-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
40.
IVAN BAUER
1967
profesor univerziteta
BEOGRAD, STARI
GRAD
41.
ALEKSANDAR ČOTRIĆ
1966
književnik
BEOGRAD, STARI
GRAD
42.
MILANKA JEVTOVIĆ VUKOJIČIĆ
1960
dipl. socijalni radnik
PRIBOJ
43.
MIODRAG LINTA
1969
profesor istorije
BEOGRAD
44.
MILANKA KARIĆ
1957
dipl. pravnik
BEOGRAD
45.
JASMINA OBRADOVIĆ
1961
pravni tehničar
NOVI SAD
46.
GORAN KOVAČEVIĆ
1970
dipl. ekonomista
KRAGUJEVAC
47.
MUJO MUKOVIĆ
1963
dipl. inženjer građevine
TUTIN
48.
VESNA MARKOVIĆ
1974
dipl. ekonomista
BEOGRAD, ZEMUN
49.
PROF. DR NEBOJŠA
PETROVIĆ
1961
profesor univerziteta
BEOGRAD
50.
PROF. DR VLADIMIR
MARINKOVIĆ
1976
profesor univerziteta
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
51.
DR LJUBICA MRDAKOVIĆ TODOROVIĆ
1962
magistar primarijus,
doktor ginekologije i
akušerstva
NIŠ
52.
VELIMIR STANOJEVIĆ
1964
dipl. inženjer
poljoprivrede
ČAČAK
53.
MIRKO KRLIĆ
1955
novinar
ZRENJANIN
54.
DR VESNA RAKONJAC
1967
lekar
KRUŠEVAC
55.
DR OBRAD ISAILOVIĆ
1950
doktor medicine
BEOGRAD,
OBRENOVAC
56.
DR SLOBODAN
GVOZDENOVIĆ
1965
lekar - ginekolog
VALJEVO
57.
OLGICA BATIĆ
1981
advokat
BEOGRAD,
OBRENOVAC
58.
NEBOJŠA TATOMIR
1968
dipl. FTV producent
JAGODINA
59.
DRAGOMIR KARIĆ
1949
privrednik
BEOGRAD
60.
PROF. DR VESNA
BESAROVIĆ
1946
redovni profesor
Pravnog fakulteta
Univerziteta u
Beogradu
BEOGRAD,
VRAČAR
61.
ŽIKA GOJKOVIĆ
1972
menadžer u ekonomiji
SOMBOR
-4-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
62.
MLADEN GRUJIĆ
1966
dipl. inženjer
organizacije rada
BEOGRAD,
VRAČAR
63.
MILJANA NIKOLIĆ
1971
specijalista
anesteziologije sa
reanimatologijom
KOSOVSKA
MITROVICA
64.
IGOR BEČIĆ
1971
magistar industrijskog
menadžmenta
VRBAS
65.
SAŠA MIRKOVIĆ
1972
dipl. pravnik
ZAJEČAR
66.
KATARINA ŠUŠNJAR
1990
student
SURČIN
67.
LJILJANA MALUŠIĆ
1958
dipl. sociolog
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
68.
DRAGAN NIKOLIĆ
1960
advokat
VRANJE
69.
ZLATA ĐERIĆ
1958
magistar književnosti
SOMBOR
70.
DR MUAMER BAČEVAC
1977
doktor medicine
NOVI PAZAR
71.
DRAGOLJUB ZINDOVIĆ
1965
dipl. ekonomista
PRIJEPOLJE
72.
DUŠICA STOJKOVIĆ
1979
dipl. politikolog za
međunarodne poslove
BEOGRAD
73.
MILOVAN DRECUN
1957
politikolog
BEOGRAD
74.
ZORAN BOJANIĆ
1959
ekonomista
KRALJEVO
75.
ALEKSANDRA MALETIĆ
1982
dipl. psiholog
NOVI SAD
76.
BOJAN ZIRIĆ
1983
dipl. informatičar
SUBOTICA
77.
ŽELJKO SUŠEC
1977
profesor
PANČEVO
78.
OLIVERA PEŠIĆ
1979
dipl. ekonomista
LESKOVAC
79.
DEJAN ANDREJEVIĆ
1971
dipl. ekonomista
NIŠ
80.
MEHO OMEROVIĆ
1959
dipl. politikolog
BEOGRAD,
PALILULA
81.
DR GORDANA ZORIĆ
1954
doktor medicine specijalista
KOVIN
82.
DR RADOSLAV JOVIĆ
1957
lekar specijalista
KRALJEVO
83.
DR VLADIMIR ORLIĆ
1983
doktor nauka –
elektrotehnike i
računarstva
BEOGRAD,
ČUKARICA
84.
BILJANA ILIĆ - STOŠIĆ
1964
dipl. politikolog –
profesor filozofije i
sociologije
KRAGUJEVAC
-5-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
85.
RADMILO KOSTIĆ
1971
dipl. ekonomista
PIROT
86.
DR DARKO LAKETIĆ
1975
doktor medicinskih
nauka
PROKUPLJE
87.
DR DRAGANA BARIŠIĆ
1975
lekar
KRUŠEVAC
88.
ŽARKO BOGATINOVIĆ
1964
dipl. inženjer
poljoprivrede
LESKOVAC
89.
DR JEZDIMIR VUČETIĆ
1947
hirurg
LOZNICA
90.
BRANKA BOŠNJAK
1956
dipl. inženjer
arhitekture
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
91.
ALEKSANDAR
JABLANOVIĆ
1980
dipl. pravnik
LEPOSAVIĆ
92.
MIRKO ČIKIRIZ
1963
dipl. pravnik
KRAGUJEVAC
93.
LJILJANA KOSORIĆ
1957
pedijatar
KOSJERIĆ
94.
ZORAN PRALICA
1967
dipl. ekonomista
BEOGRAD
95.
ŽIVAN ĐURIŠIĆ
1947
sudija u penziji
VELIKA PLANA
96.
SANJA NIKOLIĆ
1980
novinar
BEOGRAD,
ZVEZDARA
97.
MILIJA MILETIĆ
1968
veterinarski tehničar
SVRLJIG
98.
DRAGAN JOVANOVIĆ
1972
dipl. inženjer mašinstva
TOPOLA
99.
LJILJANA NESTOROVIĆ
1968
novinar
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
100.
MIODRAG NIKOLIĆ
1950
elektroinženjer
JAGODINA
101.
SLOBODAN PERIĆ
1964
privrednik
PETROVAC NA
MLAVI
102.
DUŠICA NIKOLIĆ
1962
ekonomista
BEOGRAD
103.
ZORAN MILEKIĆ
1955
građevinski tehničar
KUČEVO
104.
DR ALEKSANDAR
RADOJEVIĆ
1965
lekar pneumoftiziolog
ČAČAK
105.
IRENA ALEKSIĆ
1978
profesor engleskog
jezika
KRALJEVO
106.
MILOŠ TOŠANIĆ
1964
dipl. menadžer master
LAZAREVAC
107.
DUŠAN STUPAR
1956
dipl. menadžer
BEOGRAD
108.
MIRJANA MARJANOVIĆ
1979
mašinski tehničar
SURČIN
-6-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
109.
NIKOLA JOLOVIĆ
1977
dipl. ekonomista
NOVI PAZAR
110.
SVETISLAV VUKMIRICA
1972
dipl. pravnik
KIKINDA
111.
MARIJA STEVANOVIĆ
1977
dipl. inženjer
tehnologije
SVILAJNAC
112.
NEBOJŠA BERIĆ
1972
dipl. inženjer
elektrotehnike
SOMBOR
113.
BOBAN BIRMANČEVIĆ
1969
dipl. ekonomista
ŠABAC
114.
NADICA NIKOLIĆ TANASIJEVIĆ
1970
dipl. arheolog
GROCKA
115.
MILAN KNEŽEVIĆ
1952
profesor univerziteta
KRAGUJEVAC
116.
VELIBOR STOJKOVIĆ
1966
preduzetnik
VLASOTINCE
117.
SONJA VLAHOVIĆ
1969
dipl. ekonomista
NOVI BEOGRAD
118.
MILOSAV MILOJEVIĆ
1954
preduzetnik
ARANĐELOVAC
119.
VLADETA KOSTIĆ
1972
profesor hemije
LIPLJAN
120.
MILENA TURK
1986
dipl. hemičar
TRSTENIK
121.
JOVICA JEVTIĆ
1975
dipl. inženjer
elektrotehnike
RAŠKA
122.
DEJAN KOVAČEVIĆ
1979
inženjer industrijskog
menadžmenta
GORNJI
MILANOVAC
123.
TANJA TOMAŠEVIĆ
DAMNJANOVIĆ
1982
dipl. pravnik
VRŠAC
124.
VLADIMIR PETKOVIĆ
1979
pogonski tehničar
mašinske obrade
BARAJEVO
125.
ALEKSANDAR MARKOVIĆ
1981
dipl. ekonomista
BEOGRAD
126.
LJIBUŠKA LAKATOŠ
1972
profesor fizičkog
vaspitanja
STARA PAZOVA
127.
DALIBOR RADIČEVIĆ
1976
dipl. inženjer mašinstva
ALEKSINAC
128.
MILAN STEVANOVIĆ
1958
dipl. matematičar
BEOGRAD
129.
LJILJANA BERONJA
1959
doktor medicine
KULA
130.
ŽARKO MIĆIN
1982
dipl. pravnik
NOVI SAD
131.
NINOSLAV GIRIĆ
1955
lekar specijalista
LESKOVAC
132.
BILJANA SAVOVIĆ
1960
pravnik
SEČANJ
-7-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
133.
SAŠA MAKSIMOVIĆ
1976
inženjer prehrambene
tehnologije
NOVI BEČEJ
134.
MLADEN LUKIĆ
1977
dipl. inženjer
šumarstva
BAJINA BAŠTA
135.
MIRJANA ĐOKOVIĆ
1966
master ekonomskih
nauka
ČAČAK
136.
NENAD NIKOLIĆ
1987
apsolvent prava
BEOGRAD
137.
VLADAN MILOŠEVIĆ
1962
inženjer poljoprivrede
VLADIMIRCI
138.
NEVENKA MILOŠEVIĆ
1966
profesor razredne
nastave
IVANJICA
139.
MILINKO ŽIVKOVIĆ
1960
dipl. ekonomista
BOR
140.
ZORAN ANTIĆ
1962
dipl. inženjer
šumarstva
JAGODINA
141.
OLIVERA PAULJESKIĆ
1971
dipl. hemičar
ŽAGUBICA
142.
DRAŽEN JARIĆ
1978
dipl. ekonomista
BAČKA PALANKA
143.
VLADICA DIMITROV
1974
lekar specijalista
DIMITROVGRAD
144.
ADRIANA ANASTASOV
1985
dipl. ekonomista
NIŠ
145.
MILAN ĐURICA
1967
privatni preduzetnik
NOVI BEOGRAD
146.
ZORAN JOZIĆ
1969
profesor razredne
nastave
BLACE
147.
MIRJANA ANDRIĆ
1959
dipl. politikolog novinar
BEOGRAD
148.
NENAD MITROVIĆ
1973
ekonomista
BUJANOVAC
149.
BRATIMIR VASILJEVIĆ
1953
ekonomista
NIŠ
150.
VELINKA TOŠIĆ
1963
profesor srpskog jezika
LOZNICA
151.
DRAGAN PAUNOVIĆ
1959
dipl. defektolog
VELIKO GRADIŠTE
152.
DRAGAN ALEKSIĆ
1963
dipl. inženjer mašinstva
OSEČINA
153.
VIOLETA LUTOVAC
1986
doktor medicine
VARVARIN
154.
DR ALEKSANDAR
PERANOVIĆ
1976
lekar
ŠABAC
155.
DR ALEKSANDAR
PAJOVIĆ
1958
doktor medicine
LUČANI
156.
SUZANA ŠARAC
1981
dipl. ekonomista
BEOGRAD
157.
MILORAD CVETANOVIĆ
1962
dipl. sportski pedagog
BEOGRAD,
MLADENOVAC
158.
MILAN NOVAKOVIĆ
1963
dipl. inženjer
poljoprivrede
NOVI SAD
-8-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
159.
JELISAVETA PRIBOJAC
1956
dipl. pravnik
KRALJEVO
160.
KRSTIMIR PANTIĆ
1972
dipl. inženjer
metalurgije
LAZAREVAC
161.
IVICA JEVTIĆ
1960
lekar specijalista
SMEDEREVO
162.
VESNA SIMIĆ
1966
advokat
KNJAŽEVAC
163.
DEJAN NEKTARIJEVIĆ
1961
stomatolog
SMEDEREVSKA
PALANKA
164.
VLADO BABIĆ
1960
lekar, specijalista
medicine rada
SOMBOR
165.
SANJA TUCAKOVIĆ
1973
dipl. ekonomista
KRAGUJEVAC
166.
GORAN VUKADINOVIĆ
1965
dipl. ekonomista
LESKOVAC
167.
DUŠAN JANKOVIĆ
1954
doktor veterinarske
medicine - specijalista
IRIG
168.
BRANKA JANKOVIĆ
1964
dipl. pravnik
SREMSKI
KARLOVCI
169.
DRAGAN POLOVINA
1953
advokat
BEOGRAD, STARI
GRAD
170.
GORAN MLADENOVIĆ
1979
dipl. ekonomista
VLADIČIN HAN
171.
ANA FILIPOVIĆ
1980
dipl. vaspitač
predškolske ustanove
KRAGUJEVAC
172.
BRANIMIR RANČIĆ
1953
primarijus doktor
neuropsihijatar
NIŠ
173.
STEFAN TOMAŠEVIĆ
1984
dipl. pravnik
BEOGRAD
174.
MILIJANA MATIĆ
1984
strukovni informatičar
LJIG
175.
KRSTO JANJUŠEVIĆ
1981
dipl. inženjer
industrijskog
menadžmenta
PRIBOJ
176.
ZORAN SAVANOV
1959
kožarski tehničar
DEBELJAČA
177.
SVETLANA NIKOLIĆ PAVLOVIĆ
1955
lekar specijalista
kardiolog
ĆUPRIJA
178.
MIROSLAV NIKOLIĆ
1969
voćar
KNIĆ
179.
LJUBIVOJE SLAVKOVIĆ
1952
dipl. pravnik
NIŠ
180.
KATICA VIJUK
1968
inženjer organizacije
rada
ŠID
181.
JOVAN DAJA
1956
radnik
BELA CRKVA
182.
MILOŠ JOJIĆ
1955
ekonomista
BAČKI PETROVAC
-9-
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
183.
NADICA KOSTIĆ
1954
medicinska sestra
VLASOTINCE
184.
VLADICA MARIČIĆ
1987
master – pravnik
NIŠ
185.
DUŠKO NEDINIĆ
1968
advokat
PETROVAC NA
MLAVI
186.
SANDRA BOŽIĆ
1979
dipl. politikolog za
međunarodne poslove
PANČEVO
187.
ZORAN MIŠELJIĆ
1960
dipl. građevinski
inženjer
SMEDEREVO
188.
BRANISLAV BLAŽEVIĆ
1970
dipl. inženjer
šumarstva
TITEL
189.
MARIJANA MARKOVIĆ
1973
specijalista mašinskog
inženjerstva
LAZAREVAC
190.
ZORAN ŠARAC
1952
hirurg
GNJILANE
191.
MAJA MAČUŽIĆ
1977
dipl. ekonomista
KRALJEVO
192.
VERA JOVANOVIĆ
1947
ekonomista
BEOGRAD
193.
MILAN MARKOVIĆ
1992
student pravnog
fakulteta
GROCKA
194.
SAŠA MARJANOVIĆ
1978
rentgen tehničar
GOLUBAC
195.
JASMINA STEVANOVIĆ
1972
dipl. politikolog
SUBOTICA
196.
ELENA BILIĆ
1972
profesor razredne
nastave
BEOGRAD,
PALILULA
197.
NIKOLA RADONJIĆ
1987
dipl. pravnik
NOVI BEOGRAD
198.
IVANA BELIĆ
1976
mašinski inženjer
KLADOVO
199.
ALEKSANDAR EROR
1977
dipl. geograf
BEOGRAD,
ZVEZDARA
200.
SRĐAN SPASOJEVIĆ
1966
dipl. pravnik
KRALJEVO
201.
DR MIRJANA KRKIĆ
1981
doktor medicine
ĆIĆEVAC
202.
NIKO BODROŽIĆ
1953
ekonomista
INĐIJA
203.
DEJAN RAJČIĆ
1966
dipl. pravnik
NIŠ
204.
STANKA MIHAJLOV
1965
domaćica
ADA
205.
JELENA JOVANOVIĆ
1990
ekonomski tehničar
MEROŠINA
206.
MR DRAGAN VELJIĆ
1955
magistar ekonomskih
nauka – dipl. pravnik
BEOGRAD,
ČUKARICA
- 10 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
207.
TANJA RADOVANOVIĆ
1969
profesor
ŠABAC
208.
NATAŠA IVANOVIĆ
1978
dipl. vaspitač
PETROVAC NA
MLAVI
209.
VLADIMIR UDOVIČIĆ
1965
doktor fizičkih nauka
BEOGRAD
210.
SANJA BUGARSKI
1973
ekonomista
KULA
211.
VESNA MIKULIĆ
1989
dipl. vaspitač
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
212.
DEJAN TORBICA
1974
dipl. ekonomista
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
213.
SONJA TODOROVIĆ
1976
magistar
poljoprivrednih nauka
TEMERIN
214.
DRAGAN BLAGOJEVIĆ
1962
tekstilni inženjer
ALEKSANDROVAC
215.
JASMINA MANDIĆ
1979
student fakulteta za
poslovne i finansijske
studije
GROCKA
216.
LJILJANA BABIĆ
1984
dipl. ekonomista
BRUS
217.
VLADAN MILOŠEVIĆ
1976
dipl. ekonomista
DESPOTOVAC
218.
STANISLAVA HRNJAK
1976
profesor razredne
nastave
KIKINDA
219.
JELENA ŽARIĆ KOVAČEVIĆ
1981
dipl. pravnik
NIŠ
220.
MIODRAG RANĐELOVIĆ
1950
inženjer tekstila
NIŠ, PANTELEJ
221.
MARKO MILOVANOVIĆ
1982
dipl. pravnik
BEOGRAD
222.
MILJANA MILUTINOVIĆ
1985
dipl. inženjer
industrijskog
menadžmenta
PARAĆIN
223.
HELENA RADOVANOVIĆ
1967
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
ČUKARICA
224.
GORAN LALIĆ
1988
master ekonomista
BEOGRAD
225.
LJILJANA
BARJAKTAREVIĆ
1983
poljoprivredni tehničar
VELIKA PLANA
226.
JOVICA ZARIĆ
1970
ekonomista
BEOGRAD
227.
DIMITRIJE VIDANOVIĆ
1975
dipl. geograf
PIROT
228.
MILICA RANKOVIĆ
1968
trgovac
ŠABAC
229.
STANISLAVA JANOŠEVIĆ
1986
master ekonomije
ZRENJANIN
230.
ZORAN MARTINOVIĆ
1963
dipl. pravnik
NOVI BEOGRAD
- 11 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
231.
KOVILJKA STAMENOVIĆ
1958
psiholog
PIROT
232.
NEMANJA JOKSIMOVIĆ
1990
student
NOVI BEOGRAD
233.
MARKO ŠĆEPANOVIĆ
1976
profesor civilne
bezbednosti
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
234.
SNEŽANA VUKADINOVIĆ
1967
dipl. sociolog
PROKUPLJE
235.
DANIJELA MANOV
1977
doktor medicine
LEBANE
236.
MILAN DAMČEVIĆ
1959
ekonomista
BEOGRAD
237.
MILICA NIKOLIĆ
1989
učiteljica
KOSJERIĆ
238.
JELENA RADOSAVLJEVIĆ
- PETROVIĆ
1973
dipl. specijalni pedagog
SMEDEREVO
239.
ČEDOMIR POKRAJAC
1958
vazduhoplovno –
tehnički inspektor
SURČIN
240.
SLAVICA SAVIĆ
1948
dipl. inženjer
NOVI BEOGRAD
241.
DR GORDANA SAVIĆ
1961
doktor stomatologije
LESKOVAC
242.
JONEL LAZAR
1953
magistar ekonomije marketing
BEOGRAD,
PALILULA
243.
JELENA BLAGOJEVIĆ
1983
advokatski pripravnik
VELIKA PLANA
244.
MARIJA BOŽOVIĆ POPOVIĆ
1982
master dipl. pravnik
INĐIJA
245.
PAVLE KOVAČEVIĆ
1940
doktor medicinskih
nauka
BEOGRAD,
RAKOVICA
246.
CVIJA VASIĆ
1970
informatički tehničar
NOVI SAD
247.
NEMANJA STAROVIĆ
1982
profesor istorije –
master
NOVI SAD
248.
DRAGAN TODOROVIĆ
1969
dipl. pravnik
PIROT
249.
GORJANA MARINKOVIĆ
1990
dipl. komunikolog
STARA PAZOVA
250.
DR MIRSAD ĐERLEK
1967
lekar
NOVI PAZAR
- 12 -
2. IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija
ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS),
Jedinstvena Srbija (JS)“
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
IVICA DAČIĆ
1966
dipl. politikolog
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
2.
MILAN KRKOBABIĆ
1952
dipl. ekonomista
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
3.
PROF. DR SLAVICA ĐUKIĆ
- DEJANOVIĆ
1951
lekar
KRAGUJEVAC
4.
DRAGAN MARKOVIĆ
1960
privatni preduzetnik
JAGODINA,
KONČAREVO
5.
DR DIJANA
VUKOMANOVIĆ
1967
doktor političkih nauka
BEOGRAD
6.
KONSTANTIN ARSENOVIĆ
1940
general pukovnik u
penziji
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
7.
PROF. DR ŽARKO
OBRADOVIĆ
1960
profesor univerziteta
BEOGRAD,
VRAČAR
8.
MIRA PETROVIĆ
1956
ekonomista
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
9.
ALEKSANDAR ANTIĆ
1969
dipl. ekonomista
BEOGRAD
10.
MILUTIN MRKONJIĆ
1942
dipl. građevinski
inženjer
BEOGRAD
11.
MOMO ČOLAKOVIĆ
1940
ekonomista
NOVI SAD
12.
MARJANA MARAŠ
1970
apsolvent medicinskog
fakulteta
VRBAS, RAVNO
SELO
13.
DR JOVAN KRKOBABIĆ
1930
doktor političkih nauka
u penziji
BEOGRAD, ZEMUN
14.
PETAR PETROVIĆ
1951
dipl. pravnik
JAGODINA
15.
STEFANA MILADINOVIĆ
1981
politikolog
BEOGRAD,
RAKOVICA
16.
BRANKO RUŽIĆ
1975
dipl. politikolog
BEOGRAD,
ČUKARICA
17.
DUŠAN BAJATOVIĆ
1967
elektroinženjer i dipl.
ekonomista
NOVI SAD
18.
PROF. DR SNEŽANA
BOGOSAVLJEVIĆ BOŠKOVIĆ
1964
profesor univerziteta
ČAČAK, JEŽEVICA
19.
ZVONIMIR STEVIĆ
1957
dipl. pravnik
PRIŠTINA,
BADOVAC
- 13 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
20.
NEVENA STOJANOVIĆ
1986
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
MLADENOVAC
21.
PROF. DR PETAR
ŠKUNDRIĆ
1947
profesor univerziteta
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
22.
DR NOVICA TONČEV
1962
doktor građevine
SURDULICA,
BOŽICA
23.
VERA PAUNOVIĆ
1947
ekonomista u penziji
BEOGRAD,
LAZAREVAC
24.
SRĐAN KRUŽEVIĆ
1977
dipl. ekonomista
NOVI SAD
25.
IVANA DINIĆ
1985
dipl. inženjer
elektrotehnike
NIŠ, MEDIJANA
26.
BORISAV KOVAČEVIĆ
1943
dipl. filolog u penziji
BEOGRAD, ZEMUN
27.
VOJISLAV VUJIĆ
1975
dipl. ekonomista
VRNJAČKA BANJA
28.
MILENA ĆORILIĆ
1944
penzioner
ŠABAC
29.
SRĐAN DRAGOJEVIĆ
1963
filmski reditelj i
scenarista
BEOGRAD
30.
NENAD MILOSAVLJEVIĆ
1954
estradni umetnik
BEOGRAD, STARI
GRAD
31.
DR MILAN LATKOVIĆ
1949
specijalista opšte
hirurgije
RUMA, VITOJEVCI
32.
MILAN KORAĆ
1929
penzioner
NOVI SAD
33.
SUZANA SPASOJEVIĆ
1970
dipl. pravnik
SMEDEREVO
34.
MIROLJUB STANKOVIĆ
1946
penzioner
NIŠ
35.
MARIJA JEVĐIĆ
1981
ekonomista
KRALJEVO
36.
MILISAV PETRONIJEVIĆ
1949
nastavnik matematike
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
37.
MILETIĆ MIHAJLOVIĆ
1951
profesor
PETROVAC NA
MLAVI
38.
ĐORĐE MILIĆEVIĆ
1978
dipl. ekonomista
VALJEVO
39.
JELISAVETA VELJKOVIĆ
1951
penzioner
SREMSKI
KARLOVCI
40.
MILJANA ZINDOVIĆ
1981
dipl. pravnik
KRALJEVO
41.
ĐORĐE KOSANIĆ
1967
magistar
biomedicinskog
inženjeringa
KRAGUJEVAC
42.
MILORAD STOŠIĆ
1954
oficir telekomunikacija
u penziji
NIŠ
43.
VANJA VUKIĆ
1978
master ekonomije
BEOGRAD
- 14 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
44.
SINIŠA MAKSIMOVIĆ
1959
ekonomista
KRUŠEVAC
45.
MIRJANA DRAGAŠ
1950
dipl. sociolog
BEOGRAD, ZEMUN
46.
GROZDANA BANAC
1951
pravnik
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
47.
MR DEJAN RADENKOVIĆ
1971
magistar ekonomskih
nauka
PRIŠTINA
48.
NEĐO JOVANOVIĆ
1962
advokat
UŽICE
49.
SLOBODAN VELIČKOVIĆ
1947
penzioner
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
50.
GORDANA TOPIĆ
1971
profesor razredne
nastave
PANČEVO,
BANATSKO NOVO
SELO
51.
ĐORĐE ČABARKAPA
1980
strukovni menadžer
hotelijerstva
BEOGRAD,
RAKOVICA
52.
MOMČILO VUKSANOVIĆ
1952
slikar - ikonopisac
DESPOTOVAC
53.
NENAD BOROVČANIN
1979
dipl. pravnik
LOZNICA
54.
JELENA STOJANOVIĆ
1980
dipl. pravnik
NIŠ
55.
ZORAN KASALOVIĆ
1967
dipl. ekonomista
ŽITIŠTE
56.
STOJAN BOSIĆ
1947
penzioner
SMEDEREVO
57.
DR RUŽA AVALIĆ
1955
specijalista fizikalne
medicine i rehabilitacije
- fizijatar
INĐIJA
58.
MILIVOJE ERČEVIĆ
1950
penzioner
TRSTENIK,
STOPANJA
59.
ĐORĐE ĐOKOVIĆ
1985
menadžer
BEOGRAD
60.
DUNJA SIMONOVIĆ BRATIĆ
1981
dipl. filozof
BEOGRAD, STARI
GRAD
61.
ŽIVORAD DRAŽOVIĆ
1940
penzioner
KRALJEVO, UŠĆE
62.
RADE BASTA
1979
profesor
NOVI SAD, FUTOG
63.
MILANA NINKOVIĆ
1974
dipl. inženjer
tehnologije
VALJEVO
64.
VLADAN ZAGRAĐANIN
1968
dipl. pravnik
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
65.
VESNA STEPIĆ
1982
dipl. inženjer
poljoprivrede
VLADIMIRCI,
VUČEVICA
66.
DOBROSAV MARIĆ
1978
dipl. ekonomista
LOZNICA, GORNJI
DOBRIĆ
- 15 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
67.
ZORAN ANĐELKOVIĆ
1958
profesor
BEOGRAD
68.
RADOVAN AREŽINA
1969
dipl. defektolog
KLADOVO
69.
NATAŠA GAĆEŠA
1968
dipl. ekonomista
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
70.
JELENA STOJANOVIĆ
1982
dipl. ekonomista
NOVI SAD
71.
ŽIVOJIN STEFANOVIĆ
1943
dipl. pravnik
LESKOVAC
72.
DR MIRKO NIKOLIĆ
1967
lekar specijalista
ZAJEČAR
73.
DRAGANA DANILOVIĆ
1979
master ekonomije
NOVI SAD
74.
BOŽIDAR ILIĆ
1954
dipl. ekonomista
NIŠ
75.
VIDOJKO PANAJOTOVIĆ
1960
inženjer poljoprivrede
PIROT, CEROVA
76.
ČEDOMIR PROTIĆ
1936
penzioner
LUČANI
77.
DEJAN JOVANOVIĆ
1988
dipl. ekonomista
UŽICE
78.
IVANA STARČEVIĆ
1974
ekonomista
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
79.
PERIŠA SIMONOVIĆ
1961
psihijatar
BEOGRAD,
VRAČAR
80.
PROF. DR SINIŠA SEVIĆ
1972
doktor medicinskih
nauka - infektolog
NOVI SAD
81.
MILIJANA ĐURKOVIĆ VUČETIĆ
1951
dipl. pravnik
BLACE
82.
DR MIROSLAV
STOJANOVIĆ
1949
subspecijalista endokrinolog
ĆUPRIJA
83.
DUŠANKA KUKOLJ
1957
pravnik
POŽAREVAC
84.
RADOVAN ROVČANIN
1941
profesor fizike
PRIBOJ
85.
VESNA ŽIVKOVIĆ
1965
strukovni vaspitač
KRUŠEVAC
86.
SRĐAN MITROVIĆ
1981
dipl. ekonomista
GNJILANE
87.
NEGOVAN STANKOVIĆ
1960
dipl. pravnik
VRANJE
88.
DRAGAN JOVANOVIĆ
1957
dipl. mašinski inženjer
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
89.
NADA JANIĆIJEVIĆ
1961
pravni tehničar
ODŽACI, RATKOVO
90.
ZORAN PROKIĆ
1964
doktor veterinarske
medicine
KRAGUJEVAC
- 16 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
91.
RADIŠA UROŠEVIĆ
1951
estradni umetnik
KRAGUJEVAC
92.
STEVAN MATIĆ
1938
penzioner
ŠABAC
93.
DR VERA DRAŽIĆ
1957
lekar
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
94.
MARKO MALJKOVIĆ
1967
dipl. inženjer
JAGODINA
95.
GORDANA JOSIPOVIĆ
1975
ekonomista
KOSJERIĆ
96.
SINIŠA STAMENKOVIĆ
1949
dipl. inženjer za
vodoprivredne
melioracije
KLADOVO
97.
ZORAN PUSLOJIĆ
1963
lekar specijalista internista gastroenterolog
NEGOTIN,
KOBIŠNICA
98.
MILOŠ LATINOVIĆ
1963
master političkih nauka
KIKINDA
99.
LJUBICA MILOŠEVIĆ
1947
penzioner
ARANĐELOVAC
100.
BUDIMIR MIHAJLOVIĆ
1953
dipl. ekonomista
VRANJE
101.
VESNA RADOSAVLJEVIĆ
1981
dipl. vaspitač - master
LEPOSAVIĆ,
LEŠAK
102.
NIKOLA KRPIĆ
1941
lekar u penziji
KRALJEVO
103.
PROF. DR IGOR
NOVAKOVIĆ
1970
profesor univerziteta
NIŠ, PALILULA
104.
JELENA VUJIĆ
1979
dipl. pravnik
ALEKSANDROVAC
105.
PROF. DR RADIVOJE
MITROVIĆ
1957
profesor univerziteta
BEOGRAD, STARI
GRAD
106.
RADOVAN BOLJANOVIĆ
1936
penzioner
SENTA
107.
DANICA BUKVIĆ
1951
lekar
LAZAREVAC
108.
DRAGOSLAV ĐUKANOVIĆ
1943
dipl. pravnik
ĆUPRIJA
109.
ŽELJKO MALUŠIĆ
1963
preduzetnik
ZRENJANIN
110.
VIDOJE JOVANOVIĆ
1961
profesor
LJUBOVIJA,
VRHPOLJE
111.
MILICA DRONJAK
1943
penzioner
STARA PAZOVA,
SURDUK
112.
MARJAN ALEKSIĆ
1969
dipl. ekonomista
BELA CRKVA
113.
RADOMIR VELJKOVIĆ
1949
penzioner
KNJAŽEVAC
114.
VESNA ŠALOVIĆ
1968
lekar
BEOGRAD,
SURČIN, BEČMEN
- 17 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
115.
BOJAN MILOVANOVIĆ
1960
specijalista urgentne
medicine
RAŠKA
116.
ZORAN VASIĆ
1962
dipl. ekonomista
JAGODINA
117.
MILANA KOSANOVIĆ
1987
master psiholog
BAČKA TOPOLA
118.
SREĆKO BOSIĆ
1960
hirurg
POŽAREVAC
119.
MILAN JANKOVIĆ - ŽIRE
1954
ekonomski tehničar
BEOGRAD,
GROCKA, UMČARI
120.
JELENA VUKOVIĆ
1972
dipl. pravnik
KRAGUJEVAC
121.
ŽIKICA NESTOROVIĆ
1975
dipl. ekonomista
LESKOVAC
122.
BORISLAV STANIČKOV
1955
dipl. politikolog
SOMBOR
123.
SNEŽANA GRUJIĆ
1966
ekonomista
NIŠ
124.
LJUBIŠA TOMIĆ
1954
profesor tehničkog
obrazovanja
REKOVAC, PEČIĆ
125.
JOVANKA DINIĆ
1987
apsolvent
BOR
126.
MILADIN RISTANOVIĆ
1941
dipl. inženjer
tehnologije
ČAČAK, GORNJA
GOREVNICA
127.
DEJAN PISAREVIĆ
1965
inženjer saobraćaja
VELIKA PLANA,
MILOŠEVAC
128.
SLOBODAN JEREMIĆ
1949
penzioner
ČAJETINA, RUDINE
129.
RADMILA SARIĆ
1949
dipl. biolog
BEOGRAD,
VRAČAR
130.
SAŠA ĐORĐEVIĆ
1970
dipl. ekonomista
GADŽIN HAN,
SEMČA
131.
MR SLOBODAN
VOJINOVIĆ
1953
mr ekonomskih nauka
SUBOTICA
132.
NATAŠA PANTELIĆ
1977
preduzetnik
KOCELJEVA,
SUBOTICA
133.
SEFEDIN ŠEHOVIĆ
1960
profesor
TUTIN
134.
SANJA STANČEVIĆ
1970
dipl. agronom
BEOGRAD
135.
RADOSLAV KOMLENOVIĆ
1964
dipl. profesor fizičkog
vaspitanja
KRUŠEVAC
136.
PROF. DR ALEKSANDAR
GAJIĆ
1950
profesor mašinskog
fakulteta
BEOGRAD,
BARAJEVO,
BAĆEVAC
137.
MIJODRAG ČITAKOVIĆ
1949
dipl. elektroinženjer
BAJINA BAŠTA
138.
LJILJANA MLADENOVIĆ
1956
dipl. pravnik
LESKOVAC
- 18 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
139.
MILUTIN STEFANOVIĆ
1943
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
VRAČAR
140.
BOJAN RADMAN
1979
inženjer poljoprivrede
BAČKA PALANKA,
OBROVAC
141.
MILA GRUJIČIĆ
1967
informatičar
VALJEVO
142.
NIKOLA LOVIĆ
1936
penzioner
KOVIN
143.
NADICA VUKOVIĆ
1969
profesor veterine
BEOGRAD
144.
PROF. DR ZORAN
RADOVANOVIĆ
1970
profesor univerziteta
NIŠ, PANTELEJ
145.
VLADAN MILIĆEVIĆ
1968
dipl. ekonomista
VRŠAC
146.
RADMILA ĆIRKOVIĆ
1950
penzioner
UŽICE
147.
PETAR JELIĆ
1964
poljoprivredni tehničar
SMEDEREVSKA
PALANKA, VLAŠKI
DO
148.
MR LJUBIŠA ĐUROVIĆ
1951
mr ekonomskih nauka
BEOGRAD,
PALILULA
149.
SLAVOLJUB NIKOLIĆ
1934
lekar specijalista u
penziji
BEOGRAD,
ZVEZDARA
150.
BOJANA ĐORĐEVIĆ
1976
dipl. ekonomista
KRUŠEVAC
151.
MILOŠ ĐERIĆ
1983
dipl. ekonomista
APATIN
152.
NIKOLA VIDIĆ
1949
novinar
ŠID, BAČINCI
153.
DANIJELA STOJADINOVIĆ
1969
specijalista kliničke
biohemije
SVILAJNAC
154.
DANIJELA DRAGIŠIĆ MESINGER
1984
dipl. sociolog
KULA
155.
MILUN STANOJEVIĆ
1952
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
MLADENOVAC
156.
DRAGOMIR NIKOLIĆ
1952
dipl. ekonomista
BOJNIK
157.
MILUTIN ĐURIĆ
1954
dipl. ekonomista
ARANĐELOVAC
158.
ANGELINA
MILOSAVLJEVIĆ
1944
dipl. inženjer
tehnologije u penziji
KRUŠEVAC
159.
AKADEMIK PROF. DR
MILUTIN STOJKOVIĆ
1942
redovni profesor
univerziteta
RUMA
160.
MR SUZANA JANKOVIĆ
1974
mr geografije
LAJKOVAC
161.
VLADAN ĐUKIĆ
1959
pilot u penziji
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
162.
ŽIVOTIJE JOVANOVIĆ
1949
dipl. pravnik
JAGODINA,
ŠULJKOVAC
- 19 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
163.
DANILO PILJEVIĆ
1941
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
GROCKA,
KALUĐERICA
164.
SAŠA LJUBINKOVIĆ
1975
dipl. ekonomista
BEOGRAD, ZEMUN
165.
MARIJA JORDANOVIĆ
1988
master matematičar
TRGOVIŠTE,
GORNJA TRNICA
166.
SRĐAN MILANOVIĆ
1966
pravnik
DESPOTOVAC,
RAVNA REKA
167.
MILKA KARAĆ
1960
lekar, specijalista
radiolog
SRBOBRAN,
TURIJA
168.
PREDRAG ĐORĐEVIĆ
1965
dipl. inženjer
agronomije
REKOVAC
169.
VESELIN MARKOVIĆ
1955
dipl. pravnik
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
170.
SANDRA BAILOVIĆ
1982
saobraćajno transportni tehničar
NOVI SAD
171.
ZORAN BORTIĆ
1965
inženjer prehrambene
tehnologije
ŠABAC
172.
ZORAN NIKOLIĆ
1958
dipl. pravnik
KOVIN
173.
AZRA HAMIDOVIĆ
1965
dipl. profesor razredne
nastave
NOVI PAZAR
174.
ŽARKO NEŠOVIĆ
1958
turistički tehničar
PROKUPLJE
175.
DANIJELA MAJSTOROVIĆ
1984
profesor razredne
nastave
POŽEGA
176.
AHMED BAČEVAC
1939
penzioner
TUTIN
177.
DR GORAN ĐORĐEVIĆ
1961
doktor medicine
specijalista
NIŠ
178.
MILIVOJE STEGIĆ
1937
penzioner
OPOVO
179.
DRAGAN MAKSIMOVIĆ
1959
elektrotehničar
BEOGRAD,
SOPOT, POPOVIĆ
180.
ZORICA MILOJKOVIĆ
1959
profesor razredne
nastave
ALEKSINAC,
BRADARAC
181.
DR BRANISLAV
MAUKOVIĆ
1954
doktor veterinarske
medicine
ŠID
182.
ANA JOVANOVIĆ
1982
dipl. politikolog
BEOGRAD,
PALILULA
183.
MIODRAG FILIPOVIĆ
1954
ekonomista
ŽABARI,
OREOVICA
184.
BILJANA ILIĆ
1953
penzioner
SOPOT, MALA
IVANČA
185.
SLOBODAN ŽIVKOVIĆ
1970
mašinski tehničar
POŽAREVAC
- 20 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
186.
IBRO IBRAHIMOVIĆ
1970
dipl. ekonomista
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
187.
MIODRAG NIKOLIĆ
1953
dipl. pravnik
KRAGUJEVAC
188.
ANDREA PEURAČA
1988
strukovni ekonomista
KULA, LIPAR
189.
VLADIMIR CVETIĆ
1979
inženjer ratarstva
BEOGRAD
190.
HRANISLAV PERIĆ
1953
radnik
MEROŠINA
191.
DEJAN MANIĆ
1973
dipl. ekonomista master
VRANJE
192.
MILENA ŽARKOVIĆ
1949
penzioner
NOVI SAD,
SREMSKA
KAMENICA
193.
NIKOLA EMBER
1969
dipl. mašinski inženjer
TEMERIN
194.
BRANISLAV DILPARIĆ
1953
elektroinženjer
NOVA VAROŠ
195.
ZORA APIĆ
1957
lekar
BEČEJ
196.
JOVAN MUTUC
1947
penzioner
ČOKA, PADEJ
197.
MARIJA STANOJLOVIĆ
1988
doktor medicine
TOPOLA, KLOKA
198.
MR DEJAN KULUNDŽIĆ
1976
magistar fizičke kulture
NOVI PAZAR
199.
ZAGORKA BEŠIĆ
1952
dipl. inženjer tehnolog
BEOGRAD
200.
MILUCU ŽIVKOV
1956
advokat
VRŠAC
201.
RADOMIR MILUNOVIĆ
1964
dipl. inženjer
poljoprivrede
TRSTENIK
202.
PREDRAG SRDIĆ
1978
dipl. pravnik
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
203.
JOVANA KOCIĆ
1989
dipl. ekonomista
NIŠ, CRVENI KRST
204.
DEJAN IGNJATOVIĆ
1972
građevinski tehničar
GADŽIN HAN,
VELIKI KRČIMIR
205.
DR MOMIR JOVANOVIĆ
1963
lekar specijalista
neurohirurgije
ĆUPRIJA, SENJE
206.
BRATISLAV VUKOVIĆ
1957
dipl. pravnik
PANČEVO
207.
GORDANA TRNIĆ - ILIČIĆ
1983
master sporta
KIKINDA
208.
DANICA RISTIĆ
1958
penzioner
BEOGRAD,
PALILULA
209.
ZORAN MILOJKOVIĆ
1960
dipl. ekonomista
PARAĆIN,
GLAVICA
210.
MILISAV MIRKOVIĆ
1952
službenik
GORNJI
MILANOVAC,
NEVADE
- 21 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
211.
MIODRAG ĐORĐEVIĆ
1948
oficir u penziji
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
212.
SNEŽANA NEGIĆ
1962
građevinski tehničar
LAJKOVAC,
JABUČJE
213.
RADOJE NOVAKOVIĆ
1940
penzioner
BEOGRAD,
RAKOVICA
214.
NEBOJŠA STOJANOVIĆ
1964
dipl. inženjer
poljoprivrede
VLASOTINCE
215.
VESNA JOVICKI
1964
profesor pedagogije i
psihologije
BAČKA PALANKA
216.
DR PREDRAG TERZIĆ
1967
doktor stomatologije
PRIBOJ
217.
DRAGAN PAVLOVIĆ
1961
dipl. ekonomista
LOZNICA, LEŠNICA
218.
NELA SPASIĆ
1971
domaćica
VRANJE
219.
ĐORĐO ŠARIĆ
1950
dipl. mašinski inženjer
BAČKI PETROVAC
220.
VLADIMIR JOVANOVIĆ
1946
penzioner
BEOGRAD,
PALILULA
221.
DRAGOSLAV STANKOVIĆ
1958
ekonomista
DOLJEVAC,
PUKOVAC
222.
RADICA KRPIĆ
1952
lekar
BRUS
223.
MIODRAG PRIBILOVIĆ
1957
dipl. pravnik
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
224.
ADAM TADIĆ
1958
dipl. inženjer mašinstva
LUČANI, GUČA
225.
ŽELJKA MILOŠEVIĆ
1970
profesor informatike,
ekonomista
ZRENJANIN
226.
LJUBOMIR STANKOVIĆ
1948
penzioner
BEOGRAD,
VRAČAR
227.
MILANKO BOŽOVIĆ
1976
turistički tehničar
ČAJETINA
228.
ALEKSANDRA MATIĆ
1976
dipl. pravnik
NIŠ
229.
RADE GRUJIĆ
1953
profesor fizike
KRUPANJ
230.
ZORAN ĆOĆIĆ
1968
dipl. inženjer
poljoprivrede
ALEKSANDROVAC,
GORNJI VRATARI
231.
DRAGANA MILOVANOVIĆ
1986
profesor razredne
nastave
BOJNIK
232.
MOMIR PEJANOVIĆ
1930
penzioner
POŽAREVAC
233.
SLAVOJKA ĐURIČIĆ
1954
dipl. pravnik
STARA PAZOVA
234.
NIKOLA MIZDRAK
1983
nastavnik
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
235.
SLOBODAN BOŽIĆ
1963
privatni preduzetnik
UB
- 22 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
236.
TIJANA PEJOVIĆ
1989
student
BOGATIĆ, SALAŠ
CRNOBARSKI
237.
RADIŠA JOVANOVIĆ
1967
dipl. mašinski inženjer
SMEDEREVO,
ŠALINAC
238.
MILINKO MIJAILOVIĆ
1960
profesor narodne
odbrane
IVANJICA
239.
MILOSAVA PAVLOVIĆ
1958
dipl. komunikolog
PANČEVO
240.
ČEDOMIR JANKOVIĆ
1967
doktor veterinarske
medicine - specijalista
hirurg
KOCELJEVA
241.
DR OLIVERA PERIŠIĆ
1978
doktor medicine
ARANĐELOVAC
242.
BOJAN ŠEVO
1978
naučni istraživač
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
243.
BLAGOJE CONIĆ
1974
samostalni stručni
saradnik za poslove
saobraćaja
UB
244.
MILJAN STOJANOVIĆ
1976
dipl. ekonomista
VLADIČIN HAN,
STUBAL
245.
MIRJANA MILOSAVLJEVIĆ
1981
dipl. specijalni pedagog
BOLJEVAC
246.
NENAD MARJANOVIĆ
1979
saobraćajni tehničar
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
247.
DRAGAN POPOVIĆ
1960
dipl. inženjer
agronomije
OSEČINA
248.
OLIVER RADOŠEVIĆ
1964
dipl. inženjer
elektronike
PROKUPLJE
249.
BILJANA JEVTIĆ
1987
inženjer tehnologije
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
250.
GORDANA CMILJANOVIĆ
1973
doktor medicine
MALI ZVORNIK
3. Demokratska stranka Srbije – Vojislav Koštunica
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
VOJISLAV KOŠTUNICA
1944
doktor pravnih nauka
BEOGRAD, STARI
GRAD
2.
SLOBODAN SAMARDŽIĆ
1953
profesor univerziteta
BEOGRAD, STARI
GRAD
3.
DONKA BANOVIĆ
1963
profesor engleskog
jezika i književnosti
DIMITROVGRAD
4.
NENAD POPOVIĆ
1966
privrednik
BEOGRAD,
VRAČAR
5.
ALEKSANDAR POPOVIĆ
1971
profesor univerziteta
BEOGRAD, STARI
GRAD
- 23 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
6.
DUŠICA MORČEV
1978
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
ČUKARICA
7.
MILOŠ ALIGRUDIĆ
1964
advokat
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
8.
SLAVIŠA RISTIĆ
1961
dipl. ekonomista
ZUBIN POTOK
9.
MILICA VOJIĆ MARKOVIĆ
1959
dipl. pedagog
VALJEVO
10.
ANDREJA MLADENOVIĆ
1975
pravnik
BEOGRAD, ZEMUN
11.
JOVAN PALALIĆ
1971
advokat
BAČKA PALANKA
12.
BOJANA BOŽANIĆ
1981
profesor engleskog
ČAJETINA
13.
DEJAN MIHAJLOV
1972
dipl. pravnik
BEOGRAD,
VRAČAR
14.
MIODRAG DIMITRIJEVIĆ
1955
dipl. inženjer
poljoprivrede
NOVI SAD
15.
GORICA GAJIĆ
1958
dipl. ekonomista
SVILAJNAC
16.
MILAN LAPČEVIĆ
1969
dipl. inženjer mašinstva
NIŠ
17.
MIROSLAV PETKOVIĆ
1968
dipl. pravnik
ČAČAK
18.
MARIJANA MARJANOVIĆ
1960
profesor
UB
19.
ZORAN SAVIĆ
1962
lekar - pedijatar
KOSOVSKA
MITROVICA
20.
PREDRAG DŽAJEVIĆ
1968
dipl. inženjer mašinstva
KRAGUJEVAC
21.
MILICA DUKA
1987
student
ALIBUNAR
22.
PETAR PETKOVIĆ
1980
istraživač saradnik
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
23.
DRAGAN MARŠIĆANIN
1950
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
VRAČAR
24.
MIRJANA
BARJAKTAREVIĆ
1968
doktor medicine pedijatar
VELIKA PLANA
25.
MARKO MILUTINOVIĆ
1985
dipl. pravnik - master
BEOGRAD,
ČUKARICA
26.
ŽELJKO TOMIĆ
1965
kulturolog
BEOGRAD,
ZVEZDARA
27.
RUŽICA IGIĆ
1957
univerzitetski profesor
NOVI SAD
28.
ALEKSANDAR PEJČIĆ
1968
profesor fizičkog
vaspitanja
LESKOVAC
29.
DRAGAN DANIČIĆ
1982
apsolvent
BEOGRAD,
PALILULA
30.
MILICA MADŽAREVIĆ
1987
student
PANČEVO
- 24 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
31.
SAŠA DUJOVIĆ
1966
vojni penzioner
BEOGRAD, ZEMUN
32.
MIODRAG STOLIĆ
1968
inženjer elektrotehnike
VUČITRN
33.
MIRJANA STANOJČIĆ VASIĆ
1951
lekar
GORNJI
MILANOVAC
34.
VUKOSAV TOMAŠEVIĆ
1958
novinar
PRIJEPOLJE
35.
ŽIVOTA STARČEVIĆ
1968
profesor
JAGODINA
36.
GORDANA DRAŽIĆ
1964
doktor medicine
LAZAREVAC
37.
NIKOLA LAZIĆ
1974
doktor stomatologije
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
38.
MILAN MILUTIN
1989
dipl. pravnik
NOVI SAD
39.
LJILJANA LJUMOVIĆ
1959
dipl. pravnik
KOSOVSKA
MITROVICA
40.
NEMANJA PETROVIĆ
1984
agroekonomista
LAJKOVAC
41.
SLAVIŠA STALETOVIĆ
1964
dipl. ekonomista
ŠTRPCE
42.
JASMINA KOVAČEVIĆ
1962
ekonomski tehničar
BEOGRAD, ZEMUN
43.
LJUBIŠA ĐOKOVIĆ
1960
specijalista radiologije
KRALJEVO
44.
SAŠA ANĐELKOVIĆ
1970
dipl. veterinar
KRUŠEVAC
45.
SVETLANA POPOVIĆ
1963
dipl. inženjer
poljoprivrede
SREMSKA
MITROVICA
46.
BRANKO GAVRILOVIĆ
1982
master matematičar
UŽICE
47.
VLADIMIR GVOZDENOVIĆ
1963
dipl. ekonomista
ŠABAC
48.
DUŠICA IVANKOVIĆ KATIĆ
1963
profesor razredne
nastave
PARAĆIN
49.
DRAGAN KAROVIĆ
1954
dipl. saobraćajni
inženjer
RAŠKA
50.
RADOSLAV BUBANJ
1943
univerzitetski profesor
u penziji
NIŠ, MEDIJANA
51.
IVANA TRAILOVIĆ
1991
student
ĆUPRIJA
52.
ZORAN MIŠČEVIĆ
1961
profesor pedagogije
SREMSKA
MITROVICA
53.
DRAGOVAN VOJINOVIĆ
1961
dipl. inženjer
poljoprivrede
ARANĐELOVAC
54.
GORDANA PEROVIĆ
1974
građevinski inženjer
PRIBOJ
55.
IVAN DIMIĆ
1969
dipl. inženjer
elektrotehnike
ALEKSINAC
56.
RADIŠA UROŠEVIĆ
1956
trgovac
TOPOLA
- 25 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
57.
JADRANKA BONIĆ
1966
doktor specijalista
pedijatar
NIŠ, PALILULA
58.
NIKOLA PEŠIĆ
1986
lekar
BEOGRAD, STARI
GRAD
59.
BORKO ILIĆ
1980
dipl. ekonomista
NOVI SAD
60.
JASMINA ILIĆ
1972
dipl. pravnik
POŽAREVAC
61.
VLADIMIR ZAHARIJEV
1962
programer
BOSILEGRAD
62.
RADOMIR NAUMOV
1946
dipl. inženjer
elektrotehnike
BEOGRAD,
PALILULA
63.
GORDANA MILOVANOVIĆ
1979
dipl. ekonomista
BALJEVAC
64.
RADOJE KRSTOVIĆ
1965
geometar
BLACE
65.
SLOBODAN
DAMNJANOVIĆ
1963
advokat
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
66.
LIDIJA PAVLOVIĆ
1983
dipl. pravnik
KRALJEVO
67.
ANDREJA MILIVOJEVIĆ
1982
dipl. politikolog
BEOGRAD, STARI
GRAD
68.
DEJAN ČULIĆ
1971
dipl. inženjer
informatike
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
69.
MILENIJA RAKIĆ
1973
hemijski tehničar
KRUŠEVAC
70.
ĐORĐE MAMULA
1951
advokat
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
71.
MILAN RADULOVIĆ
1948
profesor univerziteta
BEOGRAD, ZEMUN
72.
BOJANA PAVLOVIĆ
1966
dipl. geograf
JAGODINA
73.
ZORAN SANDIĆ
1970
poljopriv. inženjer
ZRENJANIN
74.
MARKO ŠLJUKIĆ
1975
ekonomski tehničar
KULA
75.
JELENA CVETKOVIĆ
1987
apsolvent
BEOGRAD,
ZVEZDARA
76.
DEJAN PUDAR
1986
maturant gimnazije
KIKINDA
77.
OBRAD AVDALOVIĆ
1952
profesor
LJUBOVIJA
78.
ZORICA JOVANOVIĆ
1948
doktor medicine
BEOGRAD,
RAKOVICA
79.
GORAN ĐORĐEVIĆ
1972
advokat
NIŠ, MEDIJANA
80.
GORAN SARIĆ
1970
mašinski inženjer
NOVI PAZAR
81.
DANIJELA JANIĆIJEVIĆ
1989
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
GROCKA
Zanimanje
Prebivalište
- 26 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
82.
MOMČILO GOLUBOVIĆ
1952
profesor
PROKUPLJE
83.
PREDRAG NEDELJKOVIĆ
1972
dipl. inženjer
šumarstva
IVANJICA
84.
DANIELA KRIVOKAPIĆ
1954
specijalista
anesteziolog
BEOGRAD,
VRAČAR
85.
SLAVOLJUB MATIĆ
1960
dipl. ekonomista
POŽAREVAC
86.
RADE JOVIĆ
1971
hemijski tehničar
SURDULICA
87.
SVETLANA MILOVANOVIĆ
1959
profesor književnosti
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
88.
ALEKSANDAR ZORIĆ
1990
student
BEOGRAD, STARI
GRAD
89.
DAMIR ŠIMPRAGA
1983
saobraćajni tehničar
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
90.
DARINKA NIKOLIĆ
KOVAČEV
1969
organizator kulturnih
aktivnosti
BEOGRAD,
PALILULA
91.
VLADAN VIRIJEVIĆ
1988
apsolvent
UŽICE
92.
ĐORĐE GOLUBOVIĆ
1977
profesor
BEOGRAD,
ČUKARICA
93.
RADMILA STANJEVIĆ
1952
advokat
BEOGRAD,
VRAČAR
94.
ZORAN MILIĆEVIĆ
1962
ekonomista
BEOGRAD,
GROCKA
95.
MILENKO VULIĆEVIĆ
1950
dipl. inženjer rudarstva
BEOGRAD,
LAZAREVAC
96.
JAGODA ANDRIĆ
1965
dipl. socijalni radnik
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
97.
VLADIMIR KOŠUTIĆ
1956
lekar
ODŽACI
98.
SLAVE BOJADŽIEVSKI
1981
dipl. inženjer
arhitekture
PANČEVO
99.
SLAĐANA RADISAVLJEVIĆ
1968
profesor matematike
KRAGUJEVAC
100.
VEROSLAV KARLIČIĆ
1966
mašinski inženjer
SJENICA
101.
RADOMIR BOJOVIĆ
1962
lekar, hirurg
UŽICE
102.
VESNA ALEKSIĆ
1965
dipl. biolog
ARANĐELOVAC
103.
ZORAN IVANOVIĆ
1980
ekonomski tehničar
POŽEGA
104.
SAŠA MILANOV
1970
inženjer elektrotehnike
BOSILEGRAD
105.
MILICA MOMČILOVIĆ
1962
profesor
LESKOVAC
106.
DEJAN MLAĐENOVIĆ
1970
dipl. istoričar
BAJINA BAŠTA
- 27 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
107.
STANIMIR CVIJOVIĆ
1958
profesor
PRIBOJ
108.
MARINA FURTULA
1983
student
BEOGRAD, ZEMUN
109.
BOBAN TRIFUNOVIĆ
1972
lekar
GOLUBAC
110.
DRAGAN MARKOVIĆ
1972
dipl. inženjer
metalurgije
BOR
111.
ALEKSANDRA FELBAB
1975
prosvetni radnik
KIKINDA
112.
BRANISLAV JOVANOVIĆ
1959
dipl. građevinski
inženjer
BEOGRAD,
MLADENOVAC
113.
MIRKO JOKANOVIĆ
1966
dipl. inženjer
poljoprivrede
SEČANJ
114.
GORDANA VAKULA
1962
dipl. pravnik
KULA
115.
NIKOLA JANKOVIĆ
1967
dipl. ekonomista
VRNJAČKA BANJA
116.
SLOBODAN MARTINOVIĆ
1945
ekonomski tehničar u
penziji
SMEDEREVSKA
PALANKA
117.
NEVENKA BOROVAC
1971
poslovni sekretar
STARA PAZOVA
118.
MARKO MILETIĆ
1966
dipl. inženjer
saobraćaja
SUBOTICA
119.
ALEKSANDAR
AVRAMOVIĆ
1976
dipl. inženjer geodezije
POŽAREVAC
120.
SLAVICA FJODOROV
1959
službenik
PROKUPLJE
121.
MILAN ĆOSIĆ
1957
novinar
VLADIMIRCI
122.
DEJAN KOJIĆ
1969
dipl. inženjer
poljoprivrede
ŠID
123.
DRAGICA LOVČEVIĆ
1955
dipl. građevinski
inženjer
ŠABAC
124.
GORDANA JOVANOVIĆ
1966
dipl. inženjer
poljoprivrede
LESKOVAC
125.
MILOŠ ĐURIN
1986
student
PANČEVO
126.
VINKA MARJANOVIĆ
1972
profesor fizike
MALI ZVORNIK
127.
MALENKO MAJSTOROVIĆ
1966
dipl. inženjer
poljoprivrede
BOGATIĆ
128.
VLADO KOVAČEVIĆ
1970
saobraćajni tehničar
ŽITIŠTE
129.
VESNA SREDIĆ
1963
dipl. ekonomista
UŽICE
130.
VLADAN SAVIĆEVIĆ
1961
dipl. inženjer
saobraćaja
ČAČAK
- 28 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
131.
BOŽIDAR RAJIĆ
1973
profesor razredne
nastave
ZAJEČAR
132.
SNEŽANA MILOŠEVIĆ
1969
ekonomista
BEOGRAD, ZEMUN
133.
GORAN ŠUPIĆ
1975
dipl. inženjer
poljoprivrede
BAČKA TOPOLA
134.
RADE NIKOLIĆ
1970
inženjer elektrotehnike
ZAJEČAR
135.
MARINA MILIĆ
1976
dipl. pravnik
ZAJEČAR
136.
GORAN RADOMIROVIĆ
1972
dipl. grafičar
KRUŠEVAC
137.
BOŽIDAR MARJANOVIĆ
1963
dipl. politikolog
BEOGRAD,
RAKOVICA
138.
MILANA VASIĆ
1980
dipl. pravnik
ZRENJANIN
139.
DRAGAN ČOVIĆ
1957
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
140.
DRAGAN PETROVIĆ
1971
profesor geografije
KNJAŽEVAC
141.
SONJA ŠĆEKIĆ
1965
dipl. sociolog
NIŠ
142.
RADIŠA ĐORĐEVIĆ
1961
doktor-viši naučni
saradnik
poljoprivrednih nauka
RAČA
143.
MARKO TANČIK
1987
dipl. inženjer
menadžmenta
NOVI SAD
144.
BILJANA RISTIĆ
1975
dipl. ekonomista
NIŠ, PANTELEJ
145.
SREDO PAJIĆ
1958
dipl. ekonomista
ZRENJANIN
146.
BOŽIDAR POPOVIĆ
1982
radnik
NOVA CRNJA
147.
SNEŽANA JANJIĆ
1972
profesor srpskog jezika
SMEDEREVSKA
PALANKA
148.
ĐURO PROLIĆ
1965
elektrotehničar
SUBOTICA
149.
SLOBODAN STANOJEVIĆ
1962
doktor veterinarske
medicine
BEOGRAD,
RAKOVICA
150.
NEDA NOVAKOVIĆ
1952
profesor srpskog jezika
ALEKSINAC
151.
ŽARKO PETRONIJEVIĆ
1988
student
BEOGRAD,
ČUKARICA
152.
RADOVAN MIHAJLOVIĆ
1957
doktor specijalista
interne medicine
NIŠ
153.
DANIELA TOŠIĆ
1966
elektroinženjer
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
154.
DRAGIŠA BADIVUK
1958
mr agroekonomijemenadžer
BEOGRAD,
VRAČAR
155.
DEJAN STAMENKOVIĆ
1975
dipl. ekonomista
VRANJE
- 29 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
156.
IVANA DRAGIĆ
1989
dipl. master pedagog
NOVI BEČEJ
157.
VOJO GOBELJIĆ
1950
lekar radiolog
JAGODINA
158.
BOGOLJUB POPOVIĆ
1952
dipl. ekonomista
NIŠ
159.
RUŽICA MIHAJLOVIĆ
1961
prosvetni radnik
NEGOTIN
160.
DRAGOSLAV DUGALIĆ
1962
doktor medicine
specijalista
KRALJEVO
161.
MOMČILO VUCELJA
1955
referent
PANČEVO
162.
JELICA SANTRAČ
1956
magistar tehničkih
nauka
SUBOTICA
163.
DRAGOSLAV ILIĆ
1968
dipl. mašinski inženjer
KRAGUJEVAC
164.
SRĐAN JOVANOVIĆ
1961
ekonomista
LESKOVAC
165.
GRADIJELA ANDREJEVIĆ
1966
tehnolog, tehničar
BATOČINA
166.
DUŠAN KUZMANOVIĆ
1985
dipl. pravnik
BEOGRAD,
BARAJEVO
167.
MLADEN SAVIĆ
1992
student
NIŠ, MEDIJANA
168.
DUŠANKA STEFANOVIĆ
1958
pravnik
VLADIMIRCI
169.
BORIVOJE JONOVIĆ
1945
penzioner
NEGOTIN
170.
RADOSAV DINČIĆ
1954
ekonomista
VELIKA PLANA
171.
MIROSLAVA TANASKOVIĆ
1942
dipl. ekonomista
(penzioner)
ČAČAK
172.
RADOICA NOŽANIĆ
1965
privatni preduzetnik
RUMA
173.
BOJAN STANKOVIĆ
1986
strukovni ekonomista
PEĆINCI
174.
JELENA VLADUŠIĆ
1983
marketing menadžer
BAČKA TOPOLA
175.
DARKO GRAHOVAC
1968
građevinski tehničar
SEČANJ
176.
MILENKO VIĆENTIJEVIĆ
1967
dipl. inženjer mašinstva
PETROVAC NA
MLAVI
177.
MILIJANA JOVANOVIĆ
1948
penzioner (pravnik)
ALEKSANDROVAC
178.
GORAN IVANKOVIĆ
1963
lekar specijalista
urologije
PARAĆIN
179.
VLADIMIR STEFANOVIĆ
1986
dipl. pravnik
KRUPANJ
180.
OLIVERA JANJIĆ
1971
dipl. inženjer hemije
VRANJE
181.
GORAN IVANOVIĆ
1962
preduzetnik
SVILAJNAC
- 30 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
182.
PAVEL KUKUČKA
1958
analitičar
BEOGRAD,
SURČIN
183.
TATJANA ALEKSIĆ
1975
dipl. pravnik
KNJAŽEVAC
184.
SPASOJE STEFANOVIĆ
1962
dipl. ekonomista
KLINA
185.
VLADICA STOJANOVIĆ
1961
profesor istorije
NIŠ
186.
VESNA STOJKOVIĆ
1963
dipl. inženjer hemije
VRANJE
187.
JOVICA PETROVIĆ
1959
administrator
VLADIČIN HAN
188.
VITOMIR STOJILKOVIĆ
1978
dipl. ekonomista
BEOČIN
189.
MILORATKA BOJOVIĆ
1969
privatni preduzetnik
SMEDEREVO
190.
MITAR PAVLOVIĆ
1961
doktor medicine
specijalista
SREMSKA
MITROVICA
191.
MILOŠ CRNOMARKOVIĆ
1962
profesor istorije
STARA PAZOVA
192.
JELENA TRIPKOVIĆ
1957
pedagog
TRSTENIK
193.
ŽIVICA JOVIĆ
1971
magistar biotehničkih
nauka
ŽABARI
194.
MRĐAN UROŠEVIĆ
1975
dipl. ekonomista
LESKOVAC
195.
KATARINA VESELINOVIĆ
1972
doktor medicine
LEBANE
196.
IGOR ALEKSIĆ
1977
dipl. biolog
VRANJE
197.
ČEDOMIR ŽIVANOVIĆ
1949
penzioner
LUČANI
(VAROŠICA)
198.
JOVANA KRSTIĆ
1988
dipl. pravnik
LESKOVAC
199.
MIROSLAV TOMIĆ
1948
penzioner
VARVARIN
200.
DUŠKO MILOŠEVIĆ
1958
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
ČUKARICA
201.
SUZANA MINČIĆ
1966
krojač, konfekcionar
NIŠ, PALILULA
202.
SAŠA LAZIĆ
1967
mašinski tehničar
POŽAREVAC
203.
ZORAN MILANOVIĆ
1961
strukovni menadžer za
poslove komunikacije
SMEDEREVO
204.
MIRJANA STOJILJKOVIĆ
1958
lekar
NIŠ, MEDIJANA
205.
MILAN RADOJKOVIĆ
1958
maturant gimnazije
NIŠ, PALILULA
206.
NEMANJA STEVANČEV
1990
student
SOMBOR
207.
SLAVICA PAVLIN ROKVIĆ
1950
politikolog
POŽAREVAC
- 31 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
208.
GORAN POPOVIĆ
1967
dipl. inženjer geodezije
GORNJI
MILANOVAC
209.
ZORAN STOJANOVIĆ
1968
pravnik
VLADIČIN HAN
210.
MILOSAVA GROZDIĆ
1957
privatni preduzetnik
ŽAGUBICA
211.
ALEKSANDAR KOPRIVICA
1972
privatni preduzetnik
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
212.
MILOŠ KERKEZ
1976
stomatolog
BEOGRAD, ZEMUN
213.
VERA ISAILOVIĆ
1950
lekar
IVANJICA
214.
DUŠAN MARKOVIĆ
1988
dipl. politikolog
BEOGRAD,
PALILULA
215.
SRĐAN STEFANOVIĆ
1984
medicinski tehničar
VALJEVO
216.
JASMINA BOBIĆ
1965
dipl. arhitekta
SOMBOR
217.
SAŠA MARIĆ
1971
dipl. inženjer
saobraćaja
SMEDEREVO
218.
MILAN PAVLOVIĆ
1952
saobraćajni tehničar
BEOGRAD,
OBRENOVAC
219.
KATARINA VULIĆ
1978
master inženjer
menadžmenta
NOVI SAD
220.
GAVRO VUKIĆ
1948
profesor
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
221.
JOVAN STANOJČIĆ
1978
dipl. pravnik
RUMA
222.
SNEŽANA
RADOSAVLJEVIĆ
1957
dipl. ekonomista
BLACE
223.
LJUBOMIR RADIČEVIĆ
1978
dipl. pravnik
LUČANI
224.
MLADEN KASAVICA
1963
dipl. menadžer
BEOGRAD,
VRAČAR
225.
DRAGANA SAVIĆ
1986
student
RUMA
226.
MILE STOJKOVIĆ
1977
mašinski tehničar
ŽAGUBICA
227.
SLAVOLJUB RISTIĆ
1975
mašinski tehničar
BUJANOVAC
228.
SLAVICA VASOVIĆ
1970
učiteljica
KOSJERIĆ
229.
MILAN TEPIĆ
1968
viši trener
NOVI SAD
230.
GORAN VUJANIĆ
1954
profesor
BEOGRAD,
PALILULA
231.
JELENA PETRONIJEVIĆ
1992
student
BEOGRAD,
LAZAREVAC
- 32 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
232.
GORAN MITROVIĆ
1969
zemljoradnik
KULA
233.
ISIDORA ĐORĐEVIĆ
1989
student
BEOGRAD,
PALILULA
234.
IVANA STEFANOVIĆ
1970
dipl. menadžer
BOR
235.
SINIŠA RANĐELOV
1962
radnik, mašinovođa
DIMITROVGRAD
236.
BRANISLAV ŠOŠKIĆ
1979
dipl. ekonomista
SOMBOR
237.
ZORANA MARINKOVIĆ
1987
student
BEOČIN
238.
NEBOJŠA RISTIĆ
1970
građevinski inženjer
ĆIĆEVAC
239.
MILOMIR MATOVIĆ
1964
dipl. inženjer mašinstva
TRSTENIK
240.
TIJANA TOPALOVIĆ
1992
student
NOVA CRNJA
241.
DEJAN SAVIĆ
1955
lekar
TUTIN
242.
DRAGOLJUB BANKOVIĆ
1976
dipl. mašinski inženjer
SRBOBRAN
243.
SLAVICA LUKIĆ
1983
poljoprivredni tehničar
BOGATIĆ
244.
LJUBIŠA PANTIĆ
1961
doktor medicine,
specijalista fizikalne
medicine i rehabilitacije
ALEKSANDROVAC
245.
SLAĐANA DRAGUMILO
1973
samostalni tehnolog
BAČKA PALANKA
246.
MIOMIR STANKOVIĆ
1981
profesor
BATOČINA
247.
HRISTIVOJE ANTIĆ
1953
potpukovnik u penziji
BRUS
248.
JOVANKA ANDRIĆ
1969
dipl. dramski umetnik
KRUŠEVAC
249.
DRAGAN KRIVOŠIJA
1969
poljoprivrednik
INĐIJA
250.
GOJKO PEROVIĆ
1970
ekonomista
VRBAS
Zanimanje
Prebivalište
4. ČEDOMIR JOVANOVIĆ – LDP, BDZS, SDU
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
ČEDOMIR JOVANOVIĆ
1971
dipl. dramaturg
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
2.
DR ŽARKO KORAĆ
1947
psiholog
BEOGRAD, STARI
GRAD
3.
NATAŠA MIĆIĆ
1965
advokatica
UŽICE
4.
NENAD MILIĆ
1962
dipl. pravnik
BEOGRAD,
ZVEZDARA
- 33 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
5.
IVAN ANDRIĆ
1974
master ekonomije
BEOGRAD,
RAKOVICA
6.
RANKA SAVIĆ
1958
dipl. pravnik
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
7.
SEAD ŠAĆIROVIĆ
1976
profesor
NOVI PAZAR
8.
BOJAN ĐURIĆ
1978
dipl. pravnik
BEOGRAD, ZEMUN
9.
RADMILA GEROV
1967
dipl. inženjer
elektronike
NEGOTIN
10.
DUŠAN MIJIĆ
1953
preduzetnik
NOVI SAD
11.
KENAN HAJDAREVIĆ
1975
dipl. mašinski inženjer
PRIBOJ
12.
JUDITA POPOVIĆ
1956
advokat
ZRENJANIN
13.
SAMIR TANDIR
1984
auditor HALAL kvaliteta
PRIJEPOLJE
14.
IŠTVAN HUĐI
1965
elektromehaničar
SUBOTICA
15.
DUŠICA ANĐELKOVIĆ
1966
dipl. politikog
BEOGRAD,
VRAČAR
16.
PROF. DR SRĐAN PEŠIĆ
1963
profesor univerziteta
NIŠ
17.
MARKO NIKOLIĆ
1969
dipl. inženjer mašinstva
KRAGUJEVAC
18.
DR AMELA ZORANIĆ
1979
univerzitetski profesor
NOVI PAZAR
19.
LJUBIŠA SIMOVIĆ
1961
istoričar umetnosti
KRALJEVO
20.
MLADEN BAŠIĆ
1981
Novi nar
BEOGRAD,
PALILULA
21.
MILANA BRISIĆ
1978
dipl. klasični filolog
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
22.
ALEKSANDAR KRSTIĆ
1961
dipl. pravnik
NIŠ
23.
DRAGAN MILOVANOVI Ć
1955
mašinski tehničar
BEOGRAD, ZEMUN
24.
DANIJELA VELJOVIĆ RADOVANOVI Ć
1972
preduzetnica
ARANĐELOVAC
25.
ZAIM REDŽEPOVIĆ
1980
dipl. pravnik
TUTIN
26.
SRĐAN KAMPERELIĆ
1974
preduzetnik
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
27.
SLAĐANA JOVIĆ
1969
profesor hemije i
engleskog jezika
NIŠ
28.
DR ZORAN JOVIĆ
1958
lekar - specijalista
LOZNICA
29.
KOSTA ANDRIĆ
1983
dipl. pravnik
BEOGRAD, STARI
GRAD
30.
BRANKICA TERZIĆ
1956
privatni preduzetnik
ČAČAK
- 34 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
31.
GORAN HADŽAJLIĆ
1970
preduzetnik
IRIG
32.
FAHRUDIN ALAGIĆ
1961
dipl. mašinski inženjer
PRIBOJ
33.
RADMILA NOVAKOVIĆ
1956
penzioner
VALJEVO
34.
PREDRAG PATIĆ
1967
dipl. ekonomista
PANČEVO
35.
ANITA MITIĆ
1990
dipl. politikolog
BEOGRAD,
VRAČAR
36.
RANKO BUKARA
1967
poljoprivredni tehničar
RAŠKA
37.
MILAN ČIČULIĆ
1978
advokat
ŠABAC
38.
ĐORĐO ŽUJOVIĆ
1987
student
BEOGRAD,
ZVEZDARA
39.
MR MERSIJA CAMOVIĆ
1986
profesor magistar
SJENICA
40.
DR NENAD RISTOVIĆ
1969
lekar
ZAJEČAR
41.
JASMIN HODŽIĆ
1983
dipl. politikolog
PRIBOJ
42.
TATIJANA MILIĆ
1970
pejzažni arhitekta
SMEDEREVO
43.
JAROSLAV POPOVIĆ
1965
ekonomista
BAČKI PETROVAC
44.
MIRJANA BALOG
KORMANJOŠ
1972
dipl. inženjer
tehnologije
PANČEVO
45.
OMER DURAKOVIĆ
1961
preduzetnik
PRIJEPOLJE
46.
SEAD REDŽOVIĆ
1974
profesor
NOVI PAZAR
47.
DRAGAN
RADOSAVLJEVIĆ
1966
master inženjer
mašinstva
POŽAREVAC
48.
DUŠANKA PETRAK
1966
dipl. pedagog
KOVAČICA
49.
MR ZDRAVKO PETROVIĆ
1981
magistar književnih
nauka
BEČEJ
50.
SAŠA ŠUĆUROVIĆ
1968
preduzetnik
NOVI BEČEJ
51.
NEVENA SUBOTIĆ
1972
dipl. komunikolog
NOVI BEČEJ
52.
ROBERT ŠEBEK
1974
preduzetnik
SUBOTICA
53.
FADIL NIKŠIĆ
1976
privatni preduzetnik
SJENICA
54.
TAMARA IVANIŠEVIĆ
1972
advokat
BEČEJ
55.
DEJAN MARKOVIĆ
1975
dipl. politikolog
BEOGRAD,
RAKOVICA
- 35 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
56.
MILOŠ KUZMANOVI Ć
1984
preduzetnik
KRAGUJEVAC
57.
VESNA JAĆOVIĆ
1964
nastavnik razredne
nastave
PLANDIŠTE
58.
KAROLJ KERMECI
1947
penzioner
KANJIŽA
59.
ENES CURIĆ
1974
dipl. građevinski
inženjer
NOVI PAZAR
60.
ATIFA ŠALJIĆ
1963
profesor
TUTIN
61.
NIKOLA ČAMPAREVIĆ
1983
ekonomista
KNIĆ
62.
DR. SPEC. MIODRAG
JOVANOVI Ć
1969
dr. specijalista
ortopedske hirurgije
BOR
63.
DRAGICA KUSTUDIĆ
1957
dipl. ekonomista
SUBOTICA
64.
GORAN DUGIĆ
1975
autoelektričar
SMEDEREVSKA
PALANKA
65.
MILINKA NIKOLIĆ
1954
učitelj muzike
PIROT
66.
DRAGAN BISENIĆ
1973
strukovni fizioterapeut
ČAČAK
67.
SABAHUDIN HAJDAREVIĆ
1963
advokat
PRIJEPOLJE
68.
ALEKSANDAR VESOVIĆ
1971
profesor hemije
POŽEGA
69.
MARIJA JEVTOVIĆ
1973
apsolvent arheologije
PRIJEPOLJE
70.
DRAGAN NIKOLIĆ
1964
ekonomista
VLADIČIN HAN
71.
MILAN DAMJANOVIĆ
1975
pravnik
KOSJERIĆ
72.
DR SC. MED. OLGICA
ĐURKOVIĆ - ĐAKOVIĆ
1956
naučni savetnik
BEOGRAD,
VRAČAR
73.
STANISLAVA VARGA
1982
dipl. pravnik
TEMERIN
74.
HAJRO TUTIĆ
1947
penzioner
NOVI PAZAR
75.
ČASLAV RADIĆ
1951
privatni preduzetnik
VLADIČIN HAN
76.
RAICA MILIĆEVIĆ
1962
dipl. ekonomista
NIŠ
77.
MILORAD JOVANOVIĆ
1944
advokat
JAGODINA
78.
ANA SAVIĆ
1988
dipl. inženjer građevine
LUČANI
79.
GORAN BOGUNOVIĆ
1980
dipl. politikolog
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
80.
JOVAN NAJDENOV
1989
dipl. politikolog za
međunarodnu politiku
BEOGRAD,
ZVEZDARA
81.
JASMINA NIKŠIĆ
1984
dipl. pravnik
NOVI PAZAR
- 36 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
82.
ŽELJKO BODROŽIĆ
1970
Novi nar
KIKINDA
83.
NEMANJA CABUNAC
1982
hemijski tehničar
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
84.
LARA PETROVIĆ
1971
master inženjer
tehnologije
NIŠ
85.
DRAGIŠA STOJILJKOVIĆ
1958
ekonomista
KRALJEVO
86.
DR ZORAN TODOROVIĆ
1953
doktor medicinskih
nauka, infektolog
KRAGUJEVAC
87.
ANITA ALIOSKI
1987
studentkinja
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
88.
DR SEJFUDIN MUMINOVIĆ
1961
doktor
SJENICA
89.
DR ŽELJKO BOJOVIĆ
1969
kardiohirurg
BEOGRAD,
VRAČAR
90.
JASMINA STOJIMIROVIĆ
1972
specijalista fitopatolog,
agronom
POŽAREVAC
91.
DUŠAN GAMSER
1955
preduzetnik
BEOGRAD, ZEMUN
92.
MILAN SAMARDŽIĆ
1968
profesor matematike
KRALJEVO
93.
MILICA RADOVIĆ
1983
dipl. ekonomistkinja
BEOGRAD,
RAKOVICA
94.
ANA POPOVIĆ
1979
dipl. klasični filolog
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
95.
SMAIL ALIĆ
1962
inženjer šumarstva
TUTIN
96.
BRANKO RŠUMOVIĆ
1967
inženjer mašinstva
BEOGRAD,
ZVEZDARA
97.
ŽARKO KOVAČ
1961
inženjer mašinstva
VALJEVO
98.
GORAN KRČMAREVIĆ
1979
prof. fizičkog vaspitanja
SMEDEREVO
99.
JADRANKA PERIĆ
1977
strukovni inženjer
građevinarstva specijalista
NOVI BEČEJ
100.
EDIS DURGUTOVIĆ
1983
inženjer informatike
KRAGUJEVAC
101.
ZORAN PLEĆEVIĆ
1958
dipl. građevinski
inženjer
UŽICE
102.
SABIRA HADŽIAVDIĆ
1975
profesor
PRIJEPOLJE
103.
FILIP MARKOV
1987
mašinski inženjer
BEOGRAD,
PALILULA
104.
NEVENA JOVANOVIĆ
1988
dipl. ekonomista
strukovnih studija
SMEDEREVSKA
PALANKA
105.
MIRJANA MILIVOJEVIĆ
1972
dipl. inženjer
organizacije rada
BEOGRAD,
RAKOVICA
106.
MILAN MILOVIĆ
1989
student Filozofskog
fakulteta
UB
- 37 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
107.
BORIS KOVAČEVIĆ
1982
dipl. pravnik
KRAGUJEVAC
108.
ZORANA MITROVIĆ
1962
tehnolog kvaliteta
TRSTENIK
109.
EDIN ZEĆIROVIĆ
1979
dipl. inženjer građevine
NOVI PAZAR
110.
BOJAN BALAŽ
1984
dipl. komunikolog
BEOGRAD,
ČUKARICA
111.
MARIJA BENKE
1986
apsolvent Filološkog
fakulteta
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
112.
GORAN HARDI
1970
poljoprivredni tehničar
KULA
113.
DRAGAN ĐURĐEVIĆ
1955
dipl. inženjer mašinstva
KRUŠEVAC
114.
MAJA RAJLIĆ
1981
dipl. pravnik
BEOGRAD,
GROCKA
115.
DRAGAN NINKOVIĆ
1963
poljoprivrednik
PEĆINCI
116.
SMAJO SERHATLIĆ
1947
doktor kineske
medicine
BEOGRAD
117.
BILJANA BUJOŠEVIĆ
1977
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
ZVEZDARA
118.
JOŽEF KIRALJ
1960
hemijski tehničar
NOVI BEČEJ
119.
TOMISLAV PETROVIĆ
1965
dipl. veterinar
SMEDEREVO
120.
ANIKO KOBREHEL
1974
koordinator za opšte,
pravne i kadrovske
poslove
KANJIŽA
121.
EDIN STRIKOVIĆ
1986
pravnik
PRIJEPOLJE
122.
MARKO JOVANOVI Ć
1983
elektrotehničar
automatike
BEOGRAD, SOPOT
123.
MISALA PRAMENKOVIĆ
1980
profesor islamskih
nauka
TUTIN
124.
DR SPEC. IVAN ILIĆ
1970
lekar specijalista
PIROT
125.
SLOBODAN
NEGOVANOVIĆ
1947
dipl. građevinski
inženjer
RUMA
126.
MILICA NOVAKOVIĆ
1948
laboratorijski tehničar
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
127.
MILOŠ VASILJEVIĆ
1983
dipl. pravnik
BLACE
128.
IVAN DESPOTOVIĆ
1989
student
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
129.
MIROSLAVA JOVANOVIĆ
1986
studentkinja
BEOGRAD,
PALILULA
130.
FERID BULIĆ
1984
dipl. pravnik
NOVI PAZAR
- 38 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
131.
NEMANJA STEFANOVIĆ
1987
elektroinženjer
automatike
BEOGRAD,
PALILULA
132.
JELENA MILEKIĆ
1975
nastavnik razredne
nastave
BEOGRAD, ZEMUN
133.
BRANKO KRSTIĆ
1971
referent
SOMBOR
134.
MARKO CRNOGLAVAC
1987
student
BLACE
135.
MILENA VIĆEVIĆ
1981
profesorka razredne
nastave
UŽICE
136.
IGOR ZLATKOVIĆ
1975
advokat
VRANJE
137.
MITHAT LUKAČ
1973
profesor
NOVI PAZAR
138.
MR IVANKA RADU HALABRIN
1959
magistar socijalnog
rada i socijalne politike
PANČEVO
139.
DEJAN ŽIVKOVIĆ
1967
preduzetnik
BOLJEVAC
140.
MR DANKO RUNIĆ
1982
magistar ljudskih prava
i demokratije
BEOGRAD,
VRAČAR
141.
LIDIJA PIROŠKI
1967
ekonomista
NOVI SAD
142.
ALEKSANDAR NIKOLIĆ
1984
apsolvent zaštite na
radu
NIŠ
143.
MILOJE OSTOJIĆ
1961
dipl. inženjer
menadžmenta
IVANJICA
144.
RAMIZA KARIŠIK
1962
penzioner
SJENICA
145.
VUKAŠIN POPOVIĆ
1986
dipl. inženjer
saobraćaja
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
146.
MILOVAN GOJKOVIĆ
1955
dipl. geodetski inženjer
BEOGRAD,
ZVEZDARA
147.
GORDANA MARKOVIĆ
1961
profesor razredne
nastave
ŠABAC
148.
KUJTIM SADRIU
1978
apsolvent filološkog
fakulteta
PREŠEVO
149.
IVAN POPOVIĆ
1982
privatnik
BEOGRAD,
RAKOVICA
150.
SNEŽANA TODOROVIĆ
1962
dipl. defektolog logoped
MAJDANPEK
151.
MUHAMED BAŠIĆ
1983
master ekonomije
PRIJEPOLJE
152.
BRANISLAV
MAJSTOROVIĆ
1976
advokat
NOVI SAD
153.
LJILJANA JANKU
1967
profesor
ZRENJANIN
154.
IVAN MLAKAR
1976
mašinski inženjer
POŽAREVAC
- 39 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
155.
SLOBODAN JOVANOVIĆ
1955
dipl. pravnik
ARANĐELOVAC
156.
IVANA SAKIĆ
1986
studentkinja
BEOGRAD,
RAKOVICA
157.
DR PREDRAG LAZIĆ
1976
lekar specijalista
anesteziolog
GOLUBAC
158.
ALDIN KURTOVIĆ
1984
ekonomista - privatni
preduzetnik
SJENICA
159.
SVETLANA SABO
1966
bibliotekar
SREMSKA
MITROVICA
160.
DRAGO KOVAČEVIĆ
1953
novinar
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
161.
DEJAN KARAMARKOVIĆ
1972
menadžer u kulturi
BEOGRAD, ZEMUN
162.
DR DUŠANKA POPOVIĆ
1950
lekar pedijatar
IVANJICA
163.
VOJISLAV NOVAKOVIĆ
1937
penzioner
BEOGRAD,
VRAČAR
164.
VLADIMIR PRODOVIĆ
1979
dipl. politikolog za
novinarstvo i
komunikologiju
KNJAŽEVAC
165.
FIKRETA SULJOVIĆ
1973
ekonomista
BEOGRAD,
ČUKARICA
166.
DR DANILO PETROV
1984
doktor stomatologije
BEOGRAD,
VRAČAR
167.
DR MIRSAD ŠAČIĆ
1959
kardiolog
NOVI PAZAR
168.
MILICA ALEKSIĆ
1977
dipl. istoričar
KRALJEVO
169.
ADRIJAN POLOJAC
1993
student
KRAGUJEVAC
170.
BRANISLAV BERIĆ
1960
poljoprivrednik
BOGATIĆ
171.
DR ALEKSANDRA
BORIČIĆ
1967
profesor strukovnih
studija, doktor tehničkih
nauka
NIŠ
172.
DR MUSTAFA FETIĆ
1969
profesor univerziteta
NOVI PAZAR
173.
DRAGOSLAV CVETKOVIĆ
1966
saobraćajni tehničar
SMEDEREVO
174.
MIRJANA MANIĆ
1966
vaspitačica
KRAGUJEVAC
175.
SAŠA RISTIĆ
1975
dipl. inženjer
organizacionih nauka
BEOGRAD
176.
DR ZORAN MILOVANOVIĆ
1975
doktor veterinarske
medicine
TOPOLA
177.
NEVENA STOŠIĆ
1989
student pravnog
fakulteta
NIŠ
- 40 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
178.
DEJAN STEVANOVIĆ
1974
inženjer poljoprivredne
proizvodnje
PROKUPLJE
179.
DR. SPEC. SEAD LIČINA
1962
doktor specijalista
ortoped, - hirurg traumatolog
NOVI PAZAR
180.
SANDRA LAZIĆ
1987
studentkinja
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
181.
ŽIVOJIN DAVIDOVIĆ
1950
dipl. arhitekta
BEOGRAD, STARI
GRAD
182.
VELJKO CICMIL
1980
dipl. politikolog
VRBAS
183.
BRANISLAVA ĆIRKOVIĆ
1968
dipl. inženjer
poljoprivrede
ARILJE
184.
BOJAN DIMITRIJEVIĆ
1965
dipl. inženjer
elektrotehnike
NIŠ
185.
ŽIVICA BUGARSKI
1984
elektromehaničar
KOVAČICA
186.
ALISA TALOVIĆ
1982
sociolog
PRIJEPOLJE
187.
MARKO DRAJIĆ
1984
dipl. politikolog za
međunarodne poslove
BEOGRAD,
VRAČAR
188.
MIŠA KRSTIĆ
1957
dipl. inženjer
organizacionih nauka
BEOGRAD, ZEMUN
189.
DEJANA JOVANOVIĆ
1970
inženjer eksploatacije
PTT saobraćaja
KRUŠEVAC
190.
SINIŠA MITRESKI
1970
hemijski tehničar
PANČEVO
191.
ZLATKO MILANOVIĆ
1963
dipl. ekonomista
KRAGUJEVAC
192.
IVANA NEDELJKOVIĆ
1981
dipl. geograf
BEOGRAD,
VRAČAR
193.
JONUZ DŽANKOVIĆ
1953
profesor
NOVI PAZAR
194.
DANILO DŽUDOVIĆ
1986
student
NIŠ
195.
KRISTINA KASTELEC
1995
učenica
BEOGRAD, ZEMUN
196.
MILOŠ JOVANOVIĆ
1977
saobraćajni tehničar
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
197.
NIKOLA PLANIĆ
1980
preduzetnik
UŽICE
198.
DR JASMINA JELENKOVIĆ
1968
specijalista za plućne
bolesti i tuberkulozu
NEGOTIN
199.
LAZAR ČOLIĆ
1986
student - apsolvent
RUMA
200.
MR TEŠRIF ŠAČIĆ
1962
magistar islamskih
nauka
SJENICA
201.
MIRJANA MLADENOVIĆ
1972
privatni preduzetnik
SMEDEREVO
- 41 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
202.
DUŠAN PERIĆ
1978
veterinarski tehničar
POŽAREVAC
203.
ZORAN SAVIĆ
1961
mašinski inženjer
JAGODINA
204.
ADRIJANA MIJAILOVIĆ
1988
maturant gimnazije
SMEDEREVSKA
PALANKA
205.
MILJAN ISAKOV
1986
pravnik
NOVI BEČEJ
206.
DEJAN KOCIĆ
1974
master inženjer
organizacionih nauka
BEOGRAD,
ZVEZDARA
207.
MURADIJA NOKIĆ
1952
penzioner
NOVI PAZAR
208.
MIJODRAG JANJIĆ
1957
saobraćajni inženjer
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
209.
DALIBOR KEKIĆ
1969
preduzetnik
BEČEJ
210.
DEJANA JOVANOVIĆ
1992
student
KRAGUJEVAC
211.
DUŠAN ĐORĐEVIĆ
1987
radio voditelj
KRUŠEVAC
212.
MILAN JOVANOVIĆ
1974
pravnik
BELA PALANKA
213.
NINA BEKA
1950
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
VRAČAR
214.
BIRAN ČELEBIĆ
1979
pedagog islamskih
nauka
PRIJEPOLJE
215.
MILOŠ ĐURKIĆ
1985
ekonomista
ŠABAC
216.
MAJA KANAZIR
1978
homeopata
INĐIJA
217.
MILUTIN BRKIĆ
1984
mehaničar šinskih
vozila
BEOGRAD,
ZVEZDARA
218.
BOJAN RACE
1972
profesor fizičkog
vaspitanja
SUBOTICA
219.
DRAGANA JELESIĆ
1979
dipl. inženjer ekologije
ŠABAC
220.
ZORAN RADISAVLJEVIĆ
1965
dipl. inženjer
elektronike
TRSTENIK
221.
EDIN ĐERLEK
1987
apsolvent islamskih
nauka
BEOGRAD,
ČUKARICA
222.
MAJA JAŠAREVIĆ
1983
ekonomista - operativni
menadžer
POŽAREVAC
223.
DEJAN ALEKSIĆ
1972
profesor književnosti
KRALJEVO
224.
DRAGIŠA MILJKOVIĆ
1983
dipl. menadžer
strukovnih studija
VLASOTINCE
225.
JELENA KOSTIĆ
1978
dipl. ekonomista
NIŠKABANJA
226.
TOMISLAV MIJIĆ
1962
medicinski tehničar transfuzista
LOZNICA
227.
STEFAN KOPRIVICA
1991
student
NOVI SAD
- 42 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
228.
RIJALDA MUHOVIĆ
1988
profesorka
SJENICA
229.
ZLATKO KLIMOVIĆ
1962
elektrotehničar mreža i
postrojenja
POŽAREVAC
230.
NENAD LJUBENOVI Ć
1977
profesor harmonike
BEOGRAD,
PALILULA
231.
SANJA MILETIĆ
1988
menadžerka u kulturi i
medijima
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
232.
DEJAN OBRADOVIĆ
1966
računovođa
RAČA
233.
DEJAN JOVANOVIĆ
1965
modelar
KOVAČICA
234.
MILICA JOVANOVIĆ
1988
apsolventkinja
filološkog fakulteta
ARANĐELOVAC
235.
RADOVAN ARSIĆ
1960
muzički saradnik
BEOGRAD,
PALILULA
236.
ILIJA ĐORĐEVIĆ
1986
apsolvent na
ekonomskom fakultetu
NIŠKA BANJA
237.
BILJANA GRBIĆ
1973
akademski slikar
LOZNICA
238.
VLADETA JOVANOVIĆ
1969
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
ČUKARICA
239.
ZOLTAN GULJAŠ
1972
dipl. inženjer
tehnologije
BEČEJ
240.
DR MARIJA KOVAČEVIĆ
1949
doktor specijalista
anesteziolog
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
241.
SAŠA MILANOVIĆ
1965
dipl. inženjer
elektronike
LEBANE
242.
ESMIR SALKOVIĆ
1991
student
NOVI PAZAR
243.
MARIJA ĐORĐEVIĆ
1979
dipl. pravnica
JAGODINA
244.
DRAGAN KRKLJUŠ
1969
dipl. inženjer
elektrotehnike - master
NOVI SAD
245.
UROŠ JOVANOVIĆ
1984
apsolvent na pravnom
fakultetu
NIŠ
246.
CANA ĆIROVIĆ
1965
pravnik
ČAJETINA
247.
STRAHINJA RADULOVIĆ
1992
student
ZRENJANIN
248.
MR ALEKSANDAR DUBAIĆ
1984
magistar računarskih
nauka
BEOGRAD,
ZVEZDARA
249.
BAHRA PLOJOVIĆ
1975
master pedagog
NOVI PAZAR
250.
ALEKSANDAR RAŠOVIĆ
1982
audio producent
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
Zanimanje
Prebivalište
- 43 -
5. Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István –
Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
BALINT PASTOR
1979
dipl. pravnik - master
SUBOTICA
2.
LASLO VARGA
1976
dipl. pravnik
PALIĆ
3.
ELVIRA KOVAČ
1982
dipl. ekonomista
ZRENJANIN
4.
ARPAD FREMOND
1981
profesor razredne
nastave
PAČIR
5.
ZOLTAN PEK
1962
narodni poslanik
SENTA
6.
ANAMARIJA VIČEK
1973
logoped - master
NOVI SAD
7.
LAJOŠ LANTOŠ
1944
penzioner
VRŠAC
8.
BALINT JUHAS
1982
dipl. ekonomista
MALI IĐOŠ
9.
MARTA TERTELI TELEK
1976
nastavnik
MARTONOŠ
10.
LASLO FEHER
1962
dipl. inženjer
saobrađaja
BAČKO GRADIŠTE
11.
TIVADAR BUNFORD
1962
dipl. ekonomista građevinski inženjer
SUBOTICA
12.
ELVIRA JANOŠI
1955
psiholog, sportski
radnik
PALIĆ
13.
DEŽE ČEJTEI
1962
elektro inženjer
BANATSKO
ARANĐELOVO
14.
JUDIT ČAPO
1968
tehničar pravne struke
BEZDAN
15.
PETER GEBLEŠ
1978
profesor razredne
nastave
ADA
16.
ROZALIJA EKRES
1957
dipl. ekonomista
TEMERIN
17.
JOŽEF HEGEDIŠ
1969
doktor veterinarske
medicine
BAJMOK
18.
ROBERT RUŽA
1988
sistem administrator
NOVA CRNJA
19.
ROBERT FAZEKAŠ
1976
sistemski administrator
STARA MORAVICA
20.
ŽUŽANA KALMAN
1974
učiteljica
GORNJI BREG
21.
KRISTIJAN ZOLTAN
1961
građevinski inženjer
KULA
22.
ARPAD KIŠ
1955
preduzetnik
BAJMOK
23.
ŽUŽANA KOVAČ
1965
profesor razredne
nastave
TORDA
24.
LEONORA RADIČ
1988
student
DOROSLOVO
- 44 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
25.
TAMAŠ POŠA
1980
radnik opštinske
uprave
BOGARAŠ
26.
LASLO MOLNAR
1973
mašinski inženjer
BEČEJ
27.
ERIKA FARAGO
1982
inženjer agronomije
BAJMOK
28.
TIVADAR BOGOŠ
1965
poljoprivredni inženjer
SKORENOVAC
29.
ATILA ŠEFER
1977
urbanista
STARA MORAVICA
30.
ŽUŽANA VATAI
1960
sekretar mesne
zajednice
SENTA
31.
AKOŠ BERGEL
1983
dipl. biolog
SRBOBRAN
32.
LEHEL KERMEŠ
1982
poljoprivrednik
ČANTAVIR
33.
NOEMI HORVAT
1984
profesor razredne
nastave
ČOKA
34.
ATILA PRIBILA
1968
profesor filozofije
SOMBOR
35.
JOŽEF SABO
1966
preduzetnik
ADORJAN
36.
EMEŠE DEČOV
1988
istoričar
BAČKO PETROVO
SELO
37.
IMRE KERN
1949
dipl. inženjer
tehnologije
SUBOTICA
38.
ATILA MOLNAR
1977
profesor biologije i
hemije
ZRENJANIN
39.
IREN KRISTIAN
1983
ekonomista
FEKETIĆ
40.
ATILA GEČE
1986
inženjer informatike
ADA
41.
FERENC BANČI
1964
inženjer mehanizacije
RUMENKA
42.
ANDREA KIKIĆ
1977
master ekonomije
SUBOTICA
43.
SABINA KIŠ
1984
dipl. inženjer
organizacionih nauka
DEBELJAČA
44.
ROBERT ELVEĐI
1983
ekonomista
SVETOZAR
MILETIĆ
45.
ROBERT FEJSTAMER
1979
dipl. ekonomista
KANJIŽA
46.
VLADIMIR BODOR
1983
dipl. pravnik
BAČKA PALANKA
47.
MIRELA BALINT NOVAK
1984
dipl. ekonomistamaster
SUBOTICA
48.
ATILA KABOK
1982
student
RUSKO SELO
49.
ŠANDOR EGEREŠI
1964
dipl. ekonomista
BAČKA TOPOLA
50.
ATILA JUHAS
1967
pomođnik pokrajinskog
sekretara
SENTA
- 45 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
51.
ŽUŽANA BOCONADI
1977
ekonomski tehničar
BEČEJ
52.
BELA BUTAŠ
1982
advokatski pripravnik
SUBOTICA
53.
TIBOR BALO
1959
profesor
NOVI BEČEJ
54.
KATALIN SANKA
1967
radnik
SVILOJEVO
55.
JOŽEF APRO
1963
zemljoradnik
TOTOVO SELO
56.
PAVLE ELHART
1953
ugostitelj
VAJSKA
57.
TEREZIJA GLIGOR
1974
inženjer hortikulture
SUBOTICA
58.
KAROLJ RANC
1953
privatni preduzetnik
PANČEVO
59.
ATILA BABI
1964
dipl. pravnik
BAČKA TOPOLA
60.
HAJNALKA BURANJ
1980
student
SENTA
61.
ROLAND KABOK
1980
televizijski reditelj
NOVI SAD
62.
ZOLTAN ŠIFLIŠ
1952
filmski reditelj
SUBOTICA
63.
JULIJANA KOVAČ
1960
inženjer zaštite na radu
NOVI KNEŽEVAC
64.
ŠANDOR ČIKOŠ
1968
prosvetni radnik
APATIN
65.
ZOLTAN ŠARNJAI
1958
veterinar
KANJIŽA
66.
RENATA PETERVARI
1990
student
BEČEJ
67.
ROBERT VEREŠ
1973
kontrolor
BAČKO
DUŠANOVO
68.
TIVADAR BORBELJ
1990
novinar
ZRENJANIN
69.
KORNELIA MIRIĆ
NAMESTOVSKI
1981
profesor razredne
nastave
BAČKA TOPOLA
70.
KAROLJ MESAROŠ
1951
pomoćnik predsednika
opštine
SENTA
71.
DR FERENC DUJMOVIĆ
1950
profesor medicinskog
fakulteta, lekar
specijalista
TEMERIN
72.
ETELKA DIRNER
1951
penzioner
SUBOTICA
73.
NEBOJŠA MARJANOVIĆ
1964
profesor matematike
BEOGRAD
74.
IMRE HALGATO
1955
dipl. inženjer građevine
FEKETIĆ
75.
ANITA KOVAČ OLAJOŠ
1984
arhitekta
SENTA
- 46 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
76.
RIČARD TRIPOLSKI
1982
elektro inženjer
BEČEJ
77.
IŠTVAN OLAH
1957
referent arhiviranja
SUBOTICA
78.
PATRICIA PINTER
1991
student
PADEJ
79.
MARIJA BORŠOŠ
1965
domađica
TELEČKA
80.
MIHALJ KOVAČ
1955
mašinski inženjer
ADA
81.
ANDOR DELI
1977
dipl. pravnik - magistar
NOVI SAD
82.
TIBOR ALADŽIĆ
1972
elektro inženjer
ŠUPLJAK
83.
EDIT SARKA
1967
strukovni vaspitač
HETIN
84.
ŠANDOR DUDAŠ
1983
mašinski inženjer
NOVO ORAHOVO
85.
KORNEL KOPAS
1983
zemljoradnik
KEVI
86.
ROBERT ŠANTA
1975
mašinski inženjer
BAČKO PETROVO
SELO
87.
ANA SIČ
1964
profesor istorije
BAČKI VINOGRADI
88.
RUDOLF POSA
1957
novinar
NOVI SAD
89.
JOŽEF KLENANC
1953
službenik
BOGOJEVO
90.
ELA DOBO
1982
ekonomista
KANJIŽA
91.
LASLO KORHEC
1946
penzioner
KULA
92.
LORANT MAĐAR
1974
doktor medicine
SUBOTICA
93.
RAMONA ZOMBORI
1994
učenik
SAJAN
94.
ENDRE HUSAK
1966
poljoprivredni tehničar
PAČIR
95.
TIBOR PATAKI
1963
profesor istorije
SENTA
96.
MELINDA LADIŠIĆ
1969
službenik administrator
NOVI SAD
97.
ZOLTAN HEČKO
1984
maš. inženjer
termotehnike
SUBOTICA
98.
JANOŠ VAJDA
1946
nastavnik
TORDA
99.
DIANA DOMANJ DUDAŠ
1981
dipl. ekonomista
BAČKA TOPOLA
100.
TIBOR PLETIKOSIĆ
1964
nastavnik
OROM
101.
IMRE GAJDOŠ
1972
pogonski elektro
tehničar
BEČEJ
- 47 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
102.
TINDE KOVAČ
1967
dipl. inženjer tekstilne
mašinske struke
SUBOTICA
103.
LASLO ALFELDI
1969
poljoprivrednik
ŠUŠARA
104.
ATILA HODOVANJ
1966
službenik
KUPUSINA
105.
IBOLJA VESELINOV
1960
vaspitačica
HORGOŠ
106.
VALENTIN VARGA
1993
student
BEČEJ
107.
GABOR TOT
1986
dipl. inženjer
poljoprivrede - master
SUBOTICA
108.
ĐENĐI NIKOČEV
1977
ekonomski tehničar
SANAD
109.
ZOLTAN MARKUŠ
1944
elektro instalater VK u
penziji
BAČKA TOPOLA
110.
ĐERĐ AGO
1962
komunalni radnik
BOGARAŠ
111.
RUŽICA VAĐINA
1957
domađica
PLAVNA
112.
MATE AĐANSKI
1987
dipl. istoričar
ČANTAVIR
113.
FERENC ŠIMON
1965
profesor
ZRANJANIN
114.
DORA LEŠTAR-KALOCI
1964
psihijatar
BAČKA TOPOLA
115.
IGOR SEGEDINSKI
1981
sekretar sportskog
saveza
SENTA
116.
ROBERT URBAN
1975
bravar
BEČEJ
117.
MIRELA SIČ
1982
administrator
PALIĆ
118.
ERVIN BAKOŠ
1980
baštovan
LUKINO SELO
119.
RUDOLF ŠOTI
1960
poljoprivrednik
BAGREMOVO
120.
ANIKO NOGRADI
1972
nastavnik
OROM
121.
MILOŠ BOBAK
1975
ekonomista
BAČKA PALANKA
122.
PETER BLAU
1953
dipl. elektro inženjer
KELEBIJA
123.
HAJNALKA KRIZBAI
1947
učitelj u penziji
VRŠAC
124.
ŽOLT ČORDAŠ
1977
mašinbravar
POBEDA
125.
JOŽEF BOBAN
1962
pomoćnik predsednika
opštine
GORNJI BREG
126.
ILDIKO ŠNEJDER-ŠARA
1977
dipl. ekonomista
BUDISAVA
127.
ENGI SABOLČ
1975
polj. proizvođač
BAČKI VINOGRADI
128.
ČONGOR MESAROŠ
1978
veterinarski tehničar
BAČKI MONOŠTOR
- 48 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
129.
IBOLJA KURTA
1982
kuvar
STANIŠIĆ
130.
JENE REVID
1961
nastavnik
HORGOŠ
131.
DEŽE NEMET
1953
dipl. inženjer
elektrotehnike
SRBOBRAN
132.
BRIGITA NAĐ
1994
student
HAJDUKOVO
133.
IMRE ERDEŠ
1981
poljoprivrednik
NOVI ITEBEJ
134.
ATILA RUDIČ
1970
rukovalac
poljoprivrednih mašina
GUNAROŠ
135.
MONIKA TALOŠ
1966
učiteljica
TORNJOŠ
136.
IMRE NAĐ
1954
prfesor univerziteta
TEMERIN
137.
ATILA LASLO
1983
nastavnik tehničkog i
informatičkog
obrazovanja
ČANTAVIR
138.
ANDRIJANA BAUER
ŽIVKOVIĆ
1980
inženjer šumarstva
SREMSKA
MITROVICA
139.
ŽOLT ŽULJEVIČ
1977
pogonski
elektrotehničar
PAČIR
140.
DANIEL KALMAR
1986
zemljoradnik
KEVI
141.
ELEONORA DELIĆ
1980
dipl. farmaceut
PETROVARADIN
142.
IŠTVAN BIČKEI
1964
vozač-mehaničar
HAJDUKOVO
143.
TIBOR TOT
1971
poljoprivredni
proizvođač
JAZOVO
144.
ETELKA GAL
1955
penzioner
STARA MORAVICA
145.
NANDOR BIRICKI
1976
preduzetnik
TREŠNJEVAC
146.
ZOLTAN KIŠ
1957
poljoprivredni
proizvođač
BAČKO PETROVO
SELO
147.
ANGELA ČEH
1982
generalni menadžer
SUBOTICA
148.
ROBERT NEMET
1973
elektro tehničar
ZRENJANIN
149.
LASLO CIFRA
1955
dipl. ekonomista
ODŽACI
150.
HENRIETE NAĐ
1974
vaspitačica
ADA
151.
BOGLARKA TALOŠ
1982
nastavnik kat.
veronauke
BEČEJ
152.
LASLO MARKI
1965
preduzetnik
HAJDUKOVO
153.
LASLO HORTI
1760
pravni tehničar
DEBELJAČA
- 49 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
154.
GABRIELA PINTER
1981
vaspitačica
PAČIR
155.
ZOLTAN BARAT
1965
mašinski inženjer
MALE PIJACE
156.
ELVIRA KOČIŠ
1970
knjigovođa
BEČEJ
157.
ZOLTAN SULOCKI
1962
hemičar
SUBOTICA
158.
ČABA ZOMBORI
1966
profesor tehničkog i
informatičkog
obrazovanja
ČOKA
159.
HILDA FODOR
1953
nastavnik matematike
MALI IĐOŠ
160.
KRISTIAN SEGEDINSKI
1988
student
SENTA
161.
ZOLTAN SELEŠI
1954
preduzetnik
KAĆ
162.
MARGIT KERMEŠ HUSAR
1957
penzioner
ČANTAVIR
163.
TIBOR NEMET
1969
preduzetnik
TORDA
164.
ROBERT ČAKI
1982
mašinski inženjer
MALI IĐOŠ
165.
ŽUŽANA HUSAR FARKAŠ
1969
domaćica
TORNJOŠ
166.
VIKTOR BERTRAN
1971
automehaničar
BAČ
167.
LASLO KEREKEŠ
1962
dipl. pravnik
SUBOTICA
168.
RAMONA TOT
1987
student
KIKINDA
169.
ROBERT GERGELJ
1962
trgovac
GORNJI BREG
170.
MIHAJLO KOVAČ
1947
grafičar
TITEL
171.
ANASTAZIJA TOLDI
1971
profesor razredne
nastave
SUBOTICA
172.
RUDOLF LOŠONC
1976
poljoprivrednik
NEUZINA
173.
MIKLOŠ GUJAŠ
1951
poljoprivrednik
STARA MORAVICA
174.
PIROŠKA TUKAČ
1967
nastavnik
OROM
175.
ARON MADARAS
1980
dipl. sociolog, novinar
NOVI SAD
176.
KAROLJ GAL
1948
penzioner
SUBOTICA
177.
ILEANA - ELA MARIAS
1953
trgovac
VRBICA
178.
OSKAR KLEBEČKO
1977
zidar
POBEDA
179.
ANDRAŠ SABADOŠ
1972
poljoprivrednik
SRBOBRAN
180.
ANITA ERDELJI
1991
student
SUBOTICA
Zanimanje
Prebivalište
- 50 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
181.
LEVENTE KORPA
1986
student
NOVA CRNJA
182.
EMIL AĐANSKI
1987
elektrotehničar
BAČKA TOPOLA
183.
ERŽEBET KALMAR
1964
domaćica
BOGARAŠ
184.
FERENC BATORI
1953
penzioner
BUDISAVA
185.
LASLO ĐURITA
1969
poljoprivredni tehničar
STARI ŽEDNIK
186.
VALERIJA ŠVELER
1962
medicinska sestra
TOBA
187.
JOLANKA RAJČANJI
1964
rukovodilac u etno
turizmu
ČONOPLJA
188.
PERICA KOVAČ
1960
poljoprivrednik
PLAVNA
189.
ZLATKO MILODANOVIĆ
1966
mašinovođa
SUBOTICA
190.
ČABA DUNAI
1984
veterinarski tehničar
OSTOJIĆEVO
191.
TIMEA ĐETVAI
1987
dipl. ekonomista
NOVO ORAHOVO
192.
HENRIH HAUK
1969
tehničar drumskog
saobraćaja
SUBOTICA
193.
ERIKA BABINSKI
1987
vaspitač
BELO BLATO
194.
HAJNALKA KLEBEČKO
MAKAI
1960
dipl. ekonomista
PAČIR
195.
TIBOR KATONA
1950
penzioner
BAČ
196.
EMEŠE BERENJI
1991
poljoprivredni
proizvođač
BAČKI VINOGRADI
197.
ERŽEBET TANASIJEVIĆ
1950
profesor istorije
KOVIN
198.
MARKO PIUKOVIĆ
1959
VKV mašinbravar
SUBOTICA
199.
JOŽEF SABO
1971
poljoprivredni
proizvođač
SAJAN
200.
LEONA POSTOŠ
1982
vaspitač
GUNAROŠ
201.
EDIT BANČI
1974
dipl. ekonomista
RUMENKA
202.
MARKO SADOVIĆ
1964
stolar
SUBOTICA
203.
DANIJELA MAKRA
1987
master učitelj
RABE
204.
ANIKO FABRIK
1976
knjigovođa
BAČKA TOPOLA
205.
ROŽA NAĐ
1970
domađica
ADA
- 51 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
206.
JULIANA RAC BORBAŠ
1982
profesor razredne
nastave
BEČEJ
207.
IZABELA RAFAI
1960
dipl. ekonomista
SUBOTICA
208.
RENATA SEKEREŠ
1989
diplomiran inženjer
menadžmenta
ZRENJANIN
209.
GABRIELA LAĆAK
1967
građevinski tehničar
BAJŠA
210.
IZABELA URBAN
1959
vaspitač
TEMERIN
211.
ATILA NAĐ
1988
student
SUBOTICA
212.
IBOJA KOČIŠ
1968
domaćica
BANATSKA
TOPOLA
213.
ADEL BOŠNJAK
1987
fizioterapeut
BAJŠA
214.
ARNOLD KERČOV
1977
elektroinženjer
ZRENJANIN
215.
ANGELA SITAŠ
1983
student
FEKETIĆ
216.
GABRIJELA KOVAČEVIĆ
1956
dipl. inženjer građevine
BAČKA PALANKA
217.
IGOR SEDLAK
1976
KV vodoinstalater
SUBOTICA
218.
VIOLETA MESAROŠ
1981
pravnik
ZRENJANIN
219.
ENIKE HARMAT
1988
domaćica
POBEDA
220.
ŽUŽANA VARGA
1968
domaćica
KEVI
221.
IŠTVAN KOVAČ
1957
zemljoradnik
TORDA
222.
EDITA DEAK-TOT
1963
trgovac
VAJSKA
223.
KATALINA SIRAK
1967
domaćica
MOKRIN
224.
DRAGANA LASLO
1987
grafički tehničar
ČELAREVO
225.
JOŽEF BEREC
1930
knjigovođa u penziji
ČOKA
226.
ŽUŽANA PAŠTI
1950
penzioner
CRVENKA
227.
DOBRICA ČPAJAK
1982
vozač
SUBOTICA
228.
AGNEŠ ŽELI
1970
nastavnik razredne
nastave
NOVI BEČEJ
229.
LIVIJA GLUŠČEVIĆ
1975
čistačica
SIVAC
230.
ANDREA GRUNČIĆ
1984
sekretar
SUBOTICA
- 52 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
231.
MIHALJ BALOG
1950
penzioner
RUMA
232.
KAROLINA HUĐIK
1981
bibliotekar
KULA
233.
ROZIKA MIČIK
1967
domaćica
BIKOVO
234.
OTO POŽAR
1961
prehrambeni tehničar
CRNA BARA
235.
HILDA ŠOŠ
1970
inženjer prehrambene
tehnologije, inženjer
hemijske tehnologije
BEČEJ
236.
LIVIA SABO BATANČ
1976
dipl. inženjer
agronomije
SUBOTICA
237.
KAROLJ GUBA
1977
dipl. inženjer
informatike
PADEJ
238.
RENATA ŠOMORAI
1995
likovni tehničar
ZRENJANIN
239.
JASMINA MOLNAR
1989
tehničar arhitekture
BANATSKI DVOR
240.
FERENC TOT
1945
penzioner
OSTOJIĆEVO
241.
HERMINA MILAČKI
1994
student
SRBOBRAN
242.
JUSTINA ČORDAŠ TOT
1982
profesor informatike
MIHAJLOVO
243.
ČILA ĐERI
1973
učitelj - profesor
razredne nastave
ZRENJANIN
244.
ERŽEBET PETEŠ
1975
zubni tehničar
NOVI ITEBEJ
245.
HELENA KOLAR
1984
nastavnik engleskog
jezika i dipl. esteta
SUBOTICA
246.
LASLO PAPIŠTA
1969
štampar
NOVI SAD
247.
MARTA DOBO
1972
dipl. ekonomista
PALIĆ
248.
JANOŠ DOGNAR
1945
penzioner
VRBAS
249.
ERŽEBET PAP-PATAI
1968
profesor istorije
ZRENJANIN
250.
JANOŠ FEJFAR
1949
dipl. mašinski inženjer
SUBOTICA
- 53 -
6. SRPSKA RADIKALNA STRANKA – DR VOJISLAV ŠEŠELJ
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
DR VOJISLAV ŠEŠELJ
1954
profesor univerziteta
ZEMUN
2.
NEMANJA ŠAROVIĆ
1974
dipl. pravnik
BEOGRAD
3.
LJILJANA MIHAJLOVIĆ
1965
ekonomista
ZEMUN
4.
MILORAD MIRČIĆ
1956
dipl. inženjer
tehnologije
NOVI SAD
5.
ZORAN KRASIĆ
1956
dipl. pravnik
BEOGRAD
6.
VJERICA RADETA
1955
dipl. pravnik
ZEMUN
7.
ĐURAĐ JAKŠIĆ
1977
profesor istorije
NOVI SAD
8.
MR MARKO MILENKOVIĆ
1974
asistent Univerziteta u
Nišu
ŽITORAĐA
9.
NATAŠA JOVANOVIĆ
1966
turistički vodič
KRAGUJEVAC
10.
TOMISLAV LJUBENOVIĆ
1951
inženjer metalurgije
LESKOVAC
11.
NIKOLA SAVIĆ
1959
profesor
NIŠ
12.
LIDIJA DIMITRIJEVIĆ
1975
master ekonomista
LESKOVAC
13.
MLADEN OBRADOVIĆ
1980
apsolvent teologije
ZEMUN
14.
IVAN IVANOVIĆ
1978
inženjer menadžmenta
ARANĐELOVAC
15.
MILANKA SIMIĆ
1989
strukovni ekonomista
BEČMEN
16.
DOBROSAV DOBRIĆ
1961
dipl. inženjer
agronomije
ZVEČAN
17.
ZORAN DESPOTOVIĆ
1965
veterinar
PRIJEPOLJE
18.
IVANA ZEČEVIĆ
1961
profesor
TITEL
19.
SRETO PERIĆ
1959
dipl. pravnik
LJUBOVIJA
20.
MILORAD KRSTIN
1955
poljoprivredni tehničar
TARAŠ
21.
IRENA MILJKOVIĆ
1974
saradnik u prirodnim
naukama
KURŠUMLIJA
22.
RODOLJUB MILOŠEVIĆ
1957
maturant gimnazije
POŽAREVAC
- 54 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
23.
MOMČILO DUVNJAK
1958
saobraćajni tehničar
KRUŠEVAC
24.
DR GORANKA AŠĆERIĆ
1965
lekar
TURIJA
25.
ALEKSANDAR ŠEŠELJ
1993
student
ZEMUN
26.
ZVONKO MIHAJLOVIĆ
1972
ekonomista
ŠTRPCE
27.
JASMINKA OLUIĆ
1961
novinar
BEOGRAD
28.
VOJISLAV KULAČANIN
1973
tekstilni tehničar
VAŠICA
29.
MILOVAN RADOVANOVIĆ
1954
pravnik
ALEKSINAC
30.
DRAGANA TRAJKOVIĆ
1968
mašinski inženjer
LAZAREVAC
31.
MILJAN DAMJANOVIĆ
1984
dipl. inženjer
organizacionih nauka
BEOGRAD
32.
ZORAN OGNJANOVIĆ
1954
dipl. ekonomista
revizor
BEOGRAD
33.
BILJANA ŽIVOJINOVIĆ
1978
službenik
BEOGRAD
34.
GORAN ČVOROVIĆ
1971
master teoretičar
umetnosti
VRANJE
35.
SLOBODAN BEZBRADICA
1976
dipl. elektroinženjer
RASTINA
36.
IVANA BORAC
1966
lektor srpskog jezika
ZEMUN
37.
BOJAN ILIĆ
1979
mašinski tehničar
PIROT
38.
BOŽIDAR DELIĆ
1956
penzioner
BEOGRAD
39.
ANA SAMARDŽIĆ
1988
apsolvent medicine
BEOGRAD
40.
MILOVAN ŠEGRT
1969
tehničar finalne
prerade drveta
MAJDANPEK
41.
VLADAN TOMOVIĆ
1980
profesor istorije
ZUBIN POTOK
42.
NADA VASIĆ
1954
ekonomski tehničar
BEOGRAD
43.
BOJAN MLADENOVIĆ
1973
dipl. prostorni planer
BEOGRAD
44.
SAŠA TRIFUNOVIĆ
1981
istoričar
ČAČAK
45.
MARINA RISTIĆ
1974
administrativni radnik
BEOGRAD
46.
VITOMIR PLUŽAREVIĆ
1950
šumarski tehničar
VRDNIK
47.
NIKOLA LALIĆ
1945
ekonomista
BAJMOK
48.
ZLATIJA SEVIĆ
1960
daktilograf
BEOGRAD
49.
DR NIKOLA ŽUTIĆ
1952
doktor istorijskih nauka
STARI BANOVCI
- 55 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
50.
DR MILE RAKIĆ
1956
profesor
BEOGRAD
51.
IVANA DIZDAREVIĆ
1971
preduzetnik
BEOGRAD
52.
BRANISLAV RANKIĆ
1962
dipl. inženjer
metalurgije
KALUĐERICA
53.
MR GORAN MIHAJLOVIĆ
1963
magistar tehničkih
nauka
TRSTENIK
54.
ANA NIKODINOVIĆ POZNANOVIĆ
1979
službenik
BEOGRAD
55.
TIHOMIR PERIĆ
1963
energetičar
NIŠ
56.
DRAGAN BOZALO
1970
hemijski tehničar
GAJDOBRA
57.
BILJANA NIKOLIĆ
1974
dipl. inženjer
poljoprivrede
MIONICA
58.
ZDRAVKO TOPALOVIĆ
1965
strukovni ekonomista
BEOGRAD
59.
GORAN PAVLOVIĆ
1964
privatni preduzetnik
PARAĆIN
60.
SNEŽANA AVRAMOVIĆ
1962
mašinski tehničar
ZEMUN
61.
MILAN ĆUK
1956
privatni preduzetnik
BAČKI GRAČAC
62.
DR ALEKSANDAR
PETKOVIĆ
1950
lekar hirurg
NIŠ
63.
VERICA KARIĆ
TOMASOVIĆ
1976
specijalista hemijskih
nauka
RAČA
64.
MR SRBOLJUB ŽIVANOVIĆ
1953
magistar tehničkih
nauka
JELENČA
65.
MILAN MILOVANOVIĆ
1954
pravnik
UŽICE
66.
DRAGANA VIDOJKOVIĆ
1974
dipl. filolog opšte
lingvistike
BOR
67.
SLOBODAN VUKOVIĆ
1953
autolimar
BORČA
68.
DRAGAN TRIFUNOVIĆ
1966
rukovalac centralnog
grejanja
KRUŠEVAC
69.
ZORICA KONTIĆ
1980
tehničar PTT
saobraćaja
BANATSKI
DESPOTOVAC
70.
DRAGUTIN PERIĆ
1958
dipl. pravnik
PRIŠTINA
71.
DUŠAN ILIĆ
1980
ekonomista
BEOGRAD
72.
LIDIJA LATINKIĆ
1957
preduzetnik
RALJA
73.
DRAGAN MLADENOVIĆ
1956
inženjer organizacije
rada
BARIČ
- 56 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
74.
DRAGAN ŽIKIĆ
1952
mašinski tehničar
KRAGUJEVAC
75.
CVETA MILANOV
1962
trgovac
DIMITROVGRAD
76.
VUKO TASIĆ
1954
privatni preduzetnik
BEOGRAD
77.
BRATIMIR SPASIĆ
1956
pravnik
PROKUPLJE
78.
TARA KRASIĆ
1989
student
BEOGRAD
79.
LJUBIŠA KUKOLJ
1962
inženjer saobraćaja
BEOGRAD
80.
DRAGAN MEDIĆ
1959
profesor
BAČ
81.
GORDANA GAJIĆ
1967
službenik
SMEDEREVSKA
PALANKA
82.
VASILIJE MINIĆ
1940
penzioner
PANČEVO
83.
ZORAN ČEPERKOVIĆ
1968
elektromehaničar
TEMERIN
84.
VERA FILIPOVIĆ
1962
penzioner
KNIĆ
85.
FILIP STOJANOVIĆ
1944
pedagog
BEOGRAD
86.
SULEJMAN SPAHO
1949
radnik
LOZNICA
87.
RUŽICA NIKOLIĆ
1976
dipl. defektolog
surdolog
BEOGRAD
88.
SRĐO KOMAZEC
1958
dipl. inženjer građevine
NOVA PAZOVA
89.
VLADIMIR NIKOLIĆ
1982
viši muzički vodič
prevodilac
ARANĐELOVAC
90.
ANA VELIČKOVIĆ
1971
laborant biologije
KRUŠEVAC
91.
GORAN RADOJIČIĆ
1961
dipl. inženjer
šumarstva
SURDULICA
92.
MILAN GAJEVAC
1979
privatni preduzetnik
SREMSKA
MITROVICA
93.
MIRJANA ŽIVKOVIĆ
1946
ugostiteljski tehničar
JAGODINA
94.
DRAGAN ĐERKOVIĆ
1956
privatni preduzetnik
KRALJEVO
95.
MILE STAMENKOVIĆ
1954
penzioner
ZEMUN
96.
ANA MINIĆ
1973
dipl. hemijski tehnolog
RAŠKA
97.
NIKOLA ĐUKANOVIĆ
1980
apsolvent demografije
BEOGRAD
98.
SRĐAN STOJILJKOVIĆ
1970
profesor istorije
NIŠ
99.
ZORICA KNEŽEVIĆ
1954
dipl. pravnik
LOZNICA
- 57 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
100.
UROŠ ALAVANJA
1949
penzioner
VRANIĆ
101.
MILORAD JELAČA
1951
dipl. inženjer mašinstva
PRIGREVICA
102.
DOLORES RADENKOVIĆ
1979
student
BEOGRAD
103.
MIROSLAV MALBAŠA
1979
ekonomski tehničar
BEOGRAD
104.
VEROLJUB MICIĆ
1966
autolakirer
ŽABARI
105.
SNJEŽANA BUNIĆ
1962
administrativni radnik
POŽAREVAC
106.
DARKO VUJČIN
1965
turistički tehničar
PERLEZ
107.
STOJAN TINTOR
1955
dipl. inženjer
elektrotehnike
TEMERIN
108.
LJILJANA VEZMAR
1973
tehničar drumskog
saobraćaja
SIRIG
109.
ZORAN INJAC
1968
vozač
SURČIN
110.
JOVICA STOJMENOVIĆ
1959
ekonomski tehničar
BUJANOVAC
111.
VLASTA KOSTIĆ
1947
profesor sociologije
BEOGRAD
112.
BOJAN KRSTIĆ
1971
profesor razredne
nastave
NIŠ
113.
NIKOLA ANTONIJEVIĆ
1943
mašinski inženjer
NEGOTIN
114.
ANA PETKOVIĆ
1982
ekonomista
LAZAREVAC
115.
STAMAT MILOVANOVIĆ
1962
dipl. inženjer
poljoprivrede
ŽAGUBICA
116.
LJUBIŠA SAVATIJEVIĆ
1960
mašinski inženjer
BOLJEVAC
117.
DUŠICA MILOSAVLJEVIĆ
1982
filolog srpskog jezika i
književnosti
RITOPEK
118.
BOBAN MIJOVIĆ
1974
preduzetnik ugostitelj
BLACE
119.
MIROSLAV NEŠKOVIĆ
1953
doktor stomatologije
BAJINA BAŠTA
120.
VALENTINA LIČINAR
1982
apsolvent
BEOGRAD
121.
LJUBOMIR JOKIĆ
1978
dipl. pravnik
NOVI SAD
122.
ZORAN ĆIRIĆ
1958
vozač
ŽITORAĐA
123.
JELENA DELIĆ
1961
ekonomski tehničar
RUMA
124.
TODOR ŠLJIVAR
1957
trgovac
BEOGRAD
125.
NENAD RISTIĆ
1978
elektrotehničar
automehanike
BEOGRAD
126.
NADA PAUNOVIĆ
1963
prehrambeni tehničar
BAČKA TOPOLA
127.
MILAN NIKOLIĆ
1954
dipl. inženjer mašinstva
ARILJE
- 58 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
128.
PETAR MITIĆ
1956
advokat
VRANJE
129.
VESNA JELIĆ-KVRGIĆ
1961
ekonomski tehničar
SURČIN
130.
BRATISLAV MILOŠEVIĆ
1964
penzioner
KRALJEVO
131.
MILOJICA KALIČANIN
1957
privatni preduzetnik
SJENICA
132.
MIRJANA ARSENIJEVIĆ
1963
vaspitač
BEOGRAD
133.
DANE ANIČIĆ
1967
geometar
IVANJICA
134.
DR STAŠKO STOJKOVIĆ
1968
pedijatar
NIŠ
135.
GORDANA VIDOVIĆ
1964
administrativni radnik
ZEMUN
136.
ZLATOJA MOMČILOV
1951
poljoprivrednik
OPOVO
137.
GORAN RANČIĆ
1960
sss gimnazija
BABUŠNICA
138.
BRANKA ŠEVIĆ
1968
medicinska sestra
BAČKI PETROVAC
139.
STEVAN TEOFILOV
1963
elektrotehničar
SIVAC
140.
SVETISLAV JOVIĆ
1957
dipl. politikolog
VLASOTINCE
141.
MARICA ŠIMONJI
1963
kozmetički tehničar
ZEMUN
142.
BOJAN MARKOVIĆ
1974
saobraćajni tehničar
VRBAS
143.
ZORAN TEŠIĆ
1965
dipl. ekonomista
BEOČIN
144.
SNEŽANA MUŠICKI
1974
profesor srpskog jezika
NOVI SAD
145.
BRANKO PROTIĆ
1983
student
VALJEVO
146.
MILAN MANDIĆ
1949
penzioner
TEMERIN
147.
MARIJA MIHALJ
1986
farmaceutski tehničar
ZEMUN
148.
SLAVIŠA MILENTIJEVIĆ
1972
privatni preduzetnik
LEPOSAVIĆ
149.
ALEKSANDAR
RENOVČEVIĆ
1983
profesor književnosti
LJUBOVIJA
150.
DARINKA MILJUŠ
1975
dipl. ekonomista
APATIN
151.
MARKO JOVANOVIĆ
1987
politikolog
LOZNICA
152.
MILUTIN ŽIVKOVIĆ
1952
privatni preduzetnik
NOVA VAROŠ
153.
DIVNA BABIĆ
1949
dipl. pravnik
SOMBOR
154.
SRBOLJUB SPASOJEVIĆ
1951
penzioner
KRALJEVO
- 59 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
155.
SRĐAN ČORBIĆ
1965
specijalista inženjer
menadžmenta
proizvodnje
RAŠKA
156.
MILICA VELJKOVIĆZDRAVKOVIĆ
1970
farmaceutski tehničar
BOJNIK
157.
RADE JOKIĆ
1989
tehničar drumskog
saobraćaja
TEMERIN
158.
PAVLE LUŽAIĆ
1968
SSS
PAČIR
159.
JELENA RISTIĆ
1984
student
LESKOVAC
160.
IVICA MILANKOV
1977
dipl. ekonomista
NOVO MILOŠEVO
161.
LJUBOMIR GLAVAŠEVIĆ
1956
preduzetnik
KRČEDIN
162.
MARINA NEDELJKOVIĆ
1989
dipl. sociolog
NOVI SAD
163.
LAZAR ČAVIĆ
1973
mašinski tehničar
DONJI TOVARNIK
164.
ZORAN LONČAREVIĆ
1985
master informacione
tehnologije
NOVI PAZAR
165.
ELIZABETA MILIĆ
1971
student
VALJEVO
166.
MILAN TODOROVIĆ
1941
alatničar
RAKOVICA SELO
167.
GORAN ILIĆ
1970
poljoprivrednik
ČESTEREG
168.
MILIJANA KITIĆ
1968
učitelj
PRIŠTINA
169.
NIKOLA RADAKOVIĆ
1960
elektromonter
SRPSKA CRNJA
170.
NIKOLA TRIVUNOVIĆ
1966
strukovni inženjer
mašinstva
ĐURĐEVO
171.
MILICA BAJILO
1988
student
NOVI SAD
172.
NENAD PAVLICA
1975
mašinski tehničar
GORNJI
MILANOVAC
173.
RADOVAN FILIPOVIĆ
1976
muzičar
ČAČAK
174.
DANIJELA MUTAVDŽIĆ
1973
hemijski tehničar
ZVEČAN
175.
NEBOJŠA MLADENOVIĆ
1967
mašinski tehničar
NIŠ
176.
MIODRAG JOCIĆ
1960
električar
PIROT
177.
ANKICA SMILJANIĆ
1987
dipl. ekonomista
MALI ZVORNIK
178.
MR VLADA ĐORĐEVIĆ
1966
magistar biotehničkih
nauka
LESKOVAC
- 60 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
179.
DRAGAN STANKOVIĆ
1970
privatni preduzetnik
MEDVEĐA
180.
DANA PEJOVIĆ
1966
dipl. inženjer
tehnologije
NOVA VAROŠ
181.
ALEKSANDAR MARKOVIĆ
1983
automehaničar
LAJKOVAC
182.
ALEKSANDAR JOSIPOVIĆ
1976
mašinbravar
BEOGRAD
183.
DRAGANA CAKOVIĆ
1977
dipl. pravnik
PRIJEPOLJE
184.
ALEKSANDAR JOVANOVIĆ
1978
mašinbravar
BOR
185.
MILOŠ UŠLJEBRKA
1992
student
BEOGRAD
186.
MILENA AVRAMOVIĆ
1954
dipl. ekonomista
GORNJI
MILANOVAC
187.
MILOŠ HRKALOVIĆ
1989
dipl. politikolog
BEOGRAD
188.
DRAGAN VESELINOVIĆ
1971
ekonomski tehničar
BEOGRAD
189.
SANJA GOLUBOVIĆ
1967
tehničar hortikulture
ČAČAK
190.
MIHAILO KOVAČEVIĆ
1976
doktor stomatologije
BEOGRAD
191.
MIROSLAV TOMIĆ
1943
mehaničar
BARAJEVO
192.
MILANA RELJIĆ
1987
student
RUMENKA
193.
BRANKO DRAGOVIĆ
1957
preduzetnik
BEOGRAD
194.
MIODRAG KOVRLIJA
1948
pravnik
BEOGRAD
195.
MILENA MLADENOVIĆ
1952
ekonomski tehničar
NIŠ
196.
ALEKSANDAR SMILJANIĆ
1960
elektrotehničar
BEOGRAD
197.
MILAN VUČIĆEVIĆ
1965
mašinbravar
LAZAREVAC
198.
SNEŽANA ŽIVKOVIĆ
1959
tehničar
telekomunikacija
NIŠ
199.
ZORAN MITIĆ
1962
privatni preduzetnik
PIROT
200.
MIODRAG STANKOVIĆ
1961
radnik
NOVI BEOGRAD
201.
ZORICA ARANĐELOVIĆ
1961
ekonomski tehničar
NIŠ
202.
BUDIMIR RADMANOVIĆ
1990
student
SOPOT
203.
MIOMIR JOVIĆ
1952
moler-farbar
BEOGRAD
204.
OLIVERA ĐELINOVIĆ
1960
dipl. inženjer
agronomije
KAČAREVO
- 61 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
205.
ALEKSANDAR MILIĆ
1985
dipl. pravnik
UŽICE
206.
PETAR JEVTIĆ
1976
ekonomski tehničar
VLADIMIRCI
207.
DUŠICA STEVOVIĆ
1955
tekstilni radnik
BRUS
208.
ZORAN MILOVANOVIĆ
1954
konfekcionar
BATOČINA
209.
NENAD PETROVIĆ
1967
privatni preduzetnik
DESPOTOVAC
210.
RADICA JOCIĆ
1962
profesor
BELA PALANKA
211.
BRANISLAV KOSTIĆ
1943
saobraćajni inženjer
PARAĆIN
212.
MIROLJUB RANKOVIĆ
1949
automehaničar
SVILAJNAC
213.
LJILJANA PEŠIĆ
1966
cvećar
SMEDEREVO
214.
DRAGAN TOŠIĆ
1957
ekonomista
VLADIČIN HAN
215.
ALEKSANDAR ILIĆ
1970
sportski radnik
LOZNICA
216.
DRAGANA DAJOVIĆ
1980
konfekcionar
BEOGRAD
217.
STOJKO STOJANOVIĆ
1977
radnik
ZEMUN
218.
MILOŠ ČEPERKOVIĆ
1967
menadžer prodaje
VRNJAČKA BANJA
219.
GORDANA TASIĆ
1955
mašinski tehničar
BUJANOVAC
220.
ŽELJKO BOGUNOVIĆ
1964
ekonomista
ĆIĆEVAC
221.
DEJAN MARINKOVIĆ
1992
student
KRUŠEVAC
222.
RUŽA STANKOVIĆ
1966
ekonomista
VRANJE
223.
MIODRAG POPOVIĆ
1960
pogonski električar
TRGOVIŠTE
224.
GORAN STOJANOVIĆ
1962
mašinski tehničar
BOR
225.
MILANKA ĆOĆIĆ
1958
privatni ugostitelj
ALEKSANDROVAC
226.
RADOMIR PETROVIĆ
1950
metaloglodač
MAJDANPEK
227.
DRAŠKO NAUMOVIĆ
1962
privatni preduzetnik
MALO CRNIĆE
228.
NATAŠA VELJKOVIĆ
1976
ekonomski tehničar
NOVI PAZAR
229.
DOBRICA VLAJIĆ
1964
preduzetnik
TABANOVAC
- 62 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
230.
DRAGAN STOJADINOVIĆ
1958
elektrotehničar
POŽAREVAC
231.
MARTA MIĆIĆ
1981
građevinski tehničar
SREMSKA
MITROVICA
232.
DANILO PEJAK
1959
trgovac
BAČKA PALANKA
233.
ČEDOMIR JANKOVIĆ
1984
ekonomista
TEMERIN
234.
LJILJANA MANDIĆ
1984
ekonomski tehničar
VAŠICA
235.
ZORAN ABRAMOVIĆ
1961
elektrotehničar
SUBOTICA
236.
DALIBOR
RADOSAVLJEVIĆ
1973
penzionisano vojno lice
ZRENJANIN
237.
IVANKA LUČIĆ
1961
kozmetolog
SUBOTICA
238.
STOJAN CVETKOVIĆ
1958
poljoprivredni inženjer
LEBANE
239.
GOJKO STRAHINJIĆ
1945
geometar
CRNA TRAVA
240.
MILANA GRBIĆ
1986
apsolvent
ZRENJANIN
241.
ZORAN STANKOVIĆ
1975
trgovac
LAPOVO
242.
DRAGAN JOVANOVIĆ
1960
poštar
ALEKSINAC
243.
JELENA SOVILJ
1980
dipl. ekonomista
BAČKA PALANKA
244.
GORAN PAPRICA
1977
elektrozavarivač
JAGODINA
245.
DRAŽEN VUJIĆ
1984
elektrotehničar
energetike
SRBOBRAN
246.
LJILJANA MARKOVIĆ
1952
ekonomski tehničar
BOGATIĆ
247.
ZORAN KARAN
1962
dipl. menadžer u sportu
NOVI SAD
248.
MILAN KOVAČIĆ
1975
student
SOPOT
249.
JELENA MARKOVIĆ
1983
tekstilni tehničar
BAČKA PALANKA
250.
MILENKO MILANOVIĆ
1968
radnik
ZEMUN
- 63 -
7. UJEDINJENI REGIONI SRBIJE – MLAĐAN DINKIĆ
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
MLAĐAN DINKIĆ
1964
magistar ekonomskih
nauka
BEOGRAD
2.
SAŠA MILENIĆ
1967
profesor filozofije
KRAGUJEVAC
3.
VERICA KALANOVIĆ
1954
magistar tehničkih
nauka
TRSTENIK
4.
VIDOJE PETROVIĆ
1961
oficir
LEŠNICA
5.
BRANISLAV JOVANOVIĆ
1955
dipl. pravnik
NIŠ
6.
SUZANA GRUBJEŠIĆ
1963
dipl. politikolog
BEOGRAD
7.
BOŠKO NIČIĆ
1960
dipl. ekonomista
ZAJEČAR
8.
VLADAN VASIĆ
1971
magistar ekonomskih
nauka
PIROT
9.
SLAVICA SAVELJIĆ
1965
dipl. sociolog
KRAGUJEVAC
10.
MILAN ĐOKIĆ
1972
magistar fizičke kulture
KNJAŽEVAC
11.
MIROSLAV ALEKSIĆ
1978
dipl. ekonomista
TRSTENIK
12.
ANA NOVKOVIĆ
1965
profesor razredne
nastave
KOVIN
13.
PREDRAG MARKOVIĆ
1955
izdavač
BEOGRAD
14.
NENAD KITANOVIĆ
1968
poljoprivrednik
DOLJEVAC
15.
DRAGANA ŽIVANOVIĆ
1973
dipl. inženjer
poljoprivrede
RAČA
16.
NEBOJŠA ZDRAVKOVIĆ
1969
profesor univerziteta
KRAGUJEVAC
17.
MILAN STOŠIĆ
1958
elektrotehničar
KRAGUJEVAC
18.
SNEŽANA ŽIVANOVIĆ
KATIĆ
1971
doktor biotehničkih
nauka
KRAGUJEVAC
19.
SLAVIŠA ZLATANOVIĆ
1967
dipl. inženjer građevine
LESKOVAC
20.
IVAN JOKOVIĆ
1961
pravnik
ZAJEČAR
21.
VESNA KOVAČ
1965
ekonomista
BEOGRAD
22.
IVAN JEGOROVIĆ
1983
sportski trener
OBRENOVAC
23.
UROŠ TRAJKOVIĆ
1969
doktor specijalista
pedijatar
VRANJE
- 64 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
24.
DANIJELA VUJIČIĆ
1978
dipl. pravnik
K. MITROVICA
25.
DANILO LJEVNAIĆ
1976
dipl. ekomomista
S. MITROVICA
26.
PERICA KIRIDŽIĆ
1970
privatni preduzetnik
STAJIĆEVO
27.
SANJA STAJIĆ
1977
doktor medicine
MEROŠINA
28.
ZORAN OSTOJIĆ
1956
dipl. ekonomista novinar
BEOGRAD
29.
VEROLJUB STEVANOVIĆ
1946
dipl. mašinski inženjer
KRAGUJEVAC
30.
SNEŽANA STOJANOVIĆ
PLAVŠIĆ
1961
dipl. psiholog
LESKOVAC
31.
MILAN POPOVIĆ
1949
turizmolog
PIROT
32.
BRANISLAV MITROVIĆ
1966
profesor informatike
UŽICE
33.
JELENA TRAVAR MILJEVIĆ
1979
dipl. inženjer
upravljanja tehničkim
sistemima u medicini
ŽITIŠTE
34.
DALIBOR MITIĆ
1978
advokat
PARAĆIN
35.
STEVICA SPAJIĆ
1971
dipl. ekonomista
POŽAREVAC
36.
JELENA JEVTIĆ
1959
magistar ekonomskih
nauka
NOVI SAD
37.
DARKO MILETIĆ
1965
doktor medicine
JAGODINA
38.
MILAN DOPUĐA
1980
magistar kvaliteta i
bezbednosti hrane
SMEDEREVO
39.
NADICA MOMIROV
1967
prevodilac norveškog
jezika
SUBOTICA
40.
DRAGAN BLAŽIĆ
1969
dipl. inženjer
saobraćaja
KRUŠEVAC
41.
JOVAN NEŠOVIĆ
1970
magistar tehničkih
nauka
KRALJEVO
42.
NELA CVETKOVIĆ
1970
dipl. ekonomista
VRANJE
43.
NEBOJŠA IVANOV
1963
dipl. pravnik
DIMITROVGRAD
44.
DEJAN KULJA
1980
profesor fizičkog
vaspitanja
TITEL
45.
VESNA NAĐ
1966
specijalista pedijatrije
KULA
46.
VLADAN NOVOVIĆ
1981
dipl. politikolog
BOR
47.
JOŽEF ŠANDOR
1961
marketinženjer
menadžer
SENTA
48.
BLAGICA TODOROVIĆ
1974
dipl. ekonomista master
SVILAJNAC
Zanimanje
Prebivalište
- 65 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
49.
VLADIMIR ILIĆ
1963
dipl. ekonomista
POŽAREVAC
50.
NIKOLA JOVANOVIĆ
1948
lekar specijalista
internista
TRSTENIK
51.
VESNA PEROVIĆ - KURKO
1962
dipl. ekonomista
BOR
52.
MIODRAG MILJKOVIĆ
1958
dipl. mašinski inženjer
TRSTENIK
53.
NENAD STEVANOVIĆ
1969
dipl. ekonomista
OSEČINA
54.
NINA SAMARDŽIĆ
1970
dipl. ekonomista
BEOGRAD
55.
MILAN ČAČIĆ
1973
strukovni ekonomista
BEOČIN
56.
GORAN STANKOVIĆ
1975
specijalista - strukovni
menadžer
ALEKSANDROVAC
57.
IVANA KOVAČEVIĆ
1965
profesor pedagogije
NOVI SAD
58.
BRATISLAV PETROVIĆ
1975
dipl. ekonomista
VLASOTINCE
59.
MOMČILO SPASIĆ
1952
lekar, specijalista
urgentne medicine
ČAČAK
60.
RADMILA ŠTULIĆ
1968
lekar specijalista psihijatar
BAJINA BAŠTA
61.
ZORAN ILIĆ
1964
doktor veterinarske
medicine
LEBANE
62.
GRUJICA VELJKOVIĆ
1963
dipl. pravnik
ALEKSINAC
63.
SLAVICA SIMOVIĆ
1972
dipl. ekonomista
POŽEGA
64.
ZORAN VIDANOVIĆ
1965
dipl. pravnik
NIŠKA BANJA
65.
NEBOJŠA KRSTIĆ
1964
primarijus doktor
medicinskih nauka,
kardiolog
NIŠ, MEDIJANA
66.
TANJA GLIŠIĆ
1983
master kulturologije
LOZNICA
67.
ĆAMIL HAJRIZOVIĆ
1959
dipl. inženjer
tehnologije
TUTIN
68.
MIHAJLO ZDRAVKOVIĆ
1983
dipl. ekonomista
NIŠ
69.
SLAVICA MILJKOVIĆ
PETROVIĆ
1957
dipl. mašinski inženjer
KRAGUJEVAC
70.
BORKO JOVANOVIĆ
1979
dipl. inženjer
elektrotehnike
ČAČAK
71.
DRAGIŠA LATINOVIĆ
1961
tehnolog ulja
SRPSKA CRNJA
72.
MIRJANA SKORIĆ
1980
dipl. politikolog
RAŠKA
- 66 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
73.
ZORAN VORKAPIĆ
1965
dipl. inženjer mašinstva
- master
PLANDIŠTE
74.
NEGOVAN STANARČIĆ
1959
dipl. pravnik
ŠABAC
75.
DANIJELA VELJKOVIĆ
1972
magistar zaštite životne
sredine
ALEKSINAC
76.
DRAGI DAMNJANOVIĆ
1958
lekar pedijatar
ŽAGUBICA
77.
ALEKSANDAR LJUBIĆ
1971
mašinski inženjer
BEOGRAD
78.
SAŠICA ANTONIJEVIĆ
VUJIĆ
1967
strukovni ekonomista
MALO CRNIĆE
79.
ARANĐEL STOJKOVIĆ
1973
inženjer mašinstva
BRUS
80.
VELIBOR MILOJIČIĆ
1963
pomoćni istraživač
matematike
KULA
81.
ANĐELKA PEJČINOVIĆ
BRKIĆ
1970
dipl. ekonomista
PARAĆIN
82.
ALEKSANDAR DAMJANIĆ
1971
lekar
ARANĐELOVAC
83.
GORAN LJUBIĆ
1966
SB tehničar
DOLJEVAC
84.
IVANA GRBIĆ
1978
dipl. politikolog
BEOGRAD
85.
PERICA ĐORĐEVIĆ
1964
profesor
SMEDEREVSKA
PALANKA
86.
MILIĆ MILOVIĆ
1950
dipl. mašinski inženjer
KNIĆ
87.
MILENA MANOJLOVIĆ
KNEŽEVIĆ
1967
dipl. ekonomista
LOZNICA
88.
MILAN PEŠIĆ
1978
magistar nauka fizičke
kulture
NIŠ
89.
ZORAN JOTIĆ
1968
inženjer mašinstva
POŽEGA
90.
DANICA VASILJEVIĆ
1965
dipl. ekonomista
BEOGRAD
91.
ĐORĐE POPOV
1968
elektroničar
NOVI BEČEJ
92.
DARKO TOMIĆ
1974
ekonomista
TRGOVIŠTE
93.
MAJA STOJANOVIĆ
1965
psiholog
NIŠ
94.
NENAD PERIĆ
1951
maturant gimnazije
VELIKA PLANA
95.
NIKOLA RADOJIČIĆ
1973
dipl. inženjer
poljoprivrede
VALJEVO
96.
HRISTIJANA POPOVIĆ
1968
master dipl. defektolog
BEOGRAD
97.
MIRO LAZAREVIĆ
1954
specijalista hirurgije
GORNJI
MILANOVAC
Prebivalište
- 67 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
98.
RADOMIR ZOTOVIĆ
1959
preduzetnik
BAČKI PETROVAC
99.
SONJA RADISAVLJEVIĆ
1978
dipl. inženjer mašinstva
LAZAREVAC
100.
DALIBOR JEKIĆ
1977
dipl. ekonomista
KRAGUJEVAC
101.
DUŠAN MLADENOVIĆ
1974
dipl. ekonomista
ZAJEČAR
102.
MILICA VASIĆ
1989
student
ŠABAC
103.
ŽELJKO DAMNJANOVIĆ
1974
privatni preduzetnik
VARVARIN
104.
ĐORĐE ĐUKIĆ
1948
penzioner
ŽABALJ
105.
MARIJA JOVANOVIĆ
ĐUSIĆ
1977
master vaspitač
KRALJEVO
106.
NENAD MARKOVIĆ
1975
dipl. inženjer
elektrotehnike
KOSTOLAC
107.
RODOLJUB
STANIMIROVIĆ
1969
ugostitelj
SMEDEREVSKA
PALANKA
108.
SNEŽANA STOJILJKOVIĆ
1954
profesor univerziteta
NIŠ
109.
LJUBINKO ĐOKIĆ
1954
dipl. inženjer mašinstva
LOZNICA
110.
BRANISLAV ĐORĐEVIĆ
1964
dipl. inženjer mašinstva
LESKOVAC
111.
MARIJA ĐORĐEVIĆ
1971
dipl. pravnik
ĆUPRIJA
112.
MARKO SAVIĆ
1964
mehaničar hidraulike i
pneumatike
TRSTENIK
113.
KAMENKO BRATKOVIĆ
1983
dipl. inženjer
poljoprivrede
BATOČINA
114.
TIJANA MUTAVDŽIĆ
1987
student
UŽICE
115.
MILAN STAMBOLIJA
1962
preduzetnik
EČKA
116.
DUŠAN ALEKSIĆ
1982
dipl. ekonomista
KRAGUJEVAC
117.
TATJANA DUKIĆ
1970
dipl. ekonomista
SURDULICA
118.
DUŠAN STEVANOVIĆ
1964
dipl. inženjer
tehnologije
VRNJAČKA BANJA
119.
NIKOLA STAMENKOVIĆ
1988
master ekonomista
VLADIČIN HAN
120.
MARIJA MARKOTA
1967
dipl. ekonomista
NIŠ
121.
MIROLJUB BOŽINOVIĆ
1965
dipl. ekonomista
KNJAŽEVAC
122.
MILORAD DRAMIĆANIN
1961
lekar epidemiolog
IVANJICA
123.
DANIJELA NIKOLIĆ
1976
dipl. pravnik
JAGODINA
- 68 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
124.
JUSUF MUJEZINOVIĆ
1961
privatni preduzetnik
NOVI PAZAR
125.
GORAN IVIĆ
1964
hirurg specijalista
SREMSKA
MITROVICA
126.
SUZANA POPOVIĆ - IRIĆ
1966
dipl. ekonomista
VRANJE
127.
BORIS ĐURĐEV
1972
dipl. geograf
BELA CRKVA
128.
GORAN PETKOVIĆ
1963
profesor
BEOGRAD
129.
ISIDORA ĆOROVIĆ
1989
student
KRAGUJEVAC
130.
RADIŠA KOVAČEVIĆ
1979
dipl. elektro inženjer
LUČANI
131.
BORA CVETKOVIĆ
1982
ekonomski tehničar
LESKOVAC
132.
SANJA VOLIĆ
1981
dipl. politikolog
BEOGRAD
133.
DRAGAN KOSTIĆ
1956
lekar specijalista
interne medicine
BABUŠNICA
134.
NENAD TODOROVIĆ
1965
dipl. inženjer mašinstva
NOVA VAROŠ
135.
LIDIJA IVANOVIĆ
1965
radnik
KNJAŽEVAC
136.
HASAN DŽANOVIĆ
1953
organizator poslovanja
u ugostiteljstvu
PRIBOJ
137.
GORAN MALBAŠA
1970
profesor tehničkog
obrazovanja
ARANĐELOVAC
138.
IVANA NINČIĆ
1977
maturant gimnazije
BEOGRAD
139.
DUŠAN VUJOVIĆ
1979
profesor fizičkog
vaspitanja
BANATSKO
VELIKO SELO
140.
MILORAD GRBIĆ
1968
carinik - špediter
RUMA
141.
TAMARA GEORGIEV
1981
dipl. ekonomista
DIMITROVGRAD
142.
VLADAN VLAJIĆ
1975
strukovni ekonomista
PETROVAC NA
MLAVI
143.
DRAGAN ANDRIĆ
1966
dipl. inženjer
poljoprivrede
OSEČINA
144.
BOJANA MITROVIĆ
1987
inženjer zaštite životne
sredine
SMEDEREVO
145.
BOBAN LAZAREVIĆ
1975
lekar opšte prakse
RAŠKA
146.
VLADAN GLIŠIĆ
1971
doktor veterinarske
medicine
MLADENOVAC
147.
SLAĐANA CVETKOVIĆ
1964
labaratorijski tehničar
za biologiju
LESKOVAC
148.
ĐORĐE LAZAREVIĆ
1971
poljoprivrednik
KRAGUJEVAC
149.
ALEKSANDAR MILETIĆ
1975
dipl. inženjer
poljoprivrede
REKOVAC
- 69 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
150.
IVANA STOJČIĆ
1973
filmski producent
BEOGRAD
151.
MILKO TODOROVIĆ
1965
optometrista - optičar
ZAJEČAR
152.
DRAGAN JANJIĆ
1969
dipl. ekonomista
VRANJE
153.
ALEKSANDRA MIŠKOV
1972
dipl. ekonomista
NOVI SAD
154.
IVICA NEŠIĆ
1980
dipl. ekonomista
LESKOVAC
155.
NEBOJŠA BUĆAN
1960
dipl. inženjer rudarstva
BOR
156.
VIORIKA BLAŽIN
1950
dipl. socijalni radnik
ZRENJANIN
157.
NENAD MILAŠINOVIĆ
1970
trgovac
ŠID
158.
RADOVAN RISTOVIĆ
1970
dipl. matematičar
UŽICE
159.
BILJANA STOJANOVIĆ
1962
dipl. sociolog
VLASOTINCE
160.
SAŠA SPASIĆ
1971
profesor
UB
161.
STEVAN DMITROVIĆ
1980
dipl. menadžer
BEOGRAD
162.
ALEKSANDRA ĆATO
1988
student
BEOGRAD
163.
MILAN PETROVIĆ
1969
ekonomista
KRAGUJEVAC
164.
JOVAN KOSTIĆ
1974
dipl. saobraćajni
inženjer
ALIBUNAR
165.
STANA JOVIČIĆ
1942
dipl. ekonomista
NOVI SAD
166.
JOVICA MARINKOVIĆ
1961
dipl. ekonomista
LESKOVAC
167.
STANOJE STOJANOVIĆ
1958
pravnik
GADŽIN HAN
168.
NEVENKA ĐAKONOV
1954
strukovni sanitarno ekološki inženjer
NOVI SAD
169.
BRANISLAV MARIĆ
1960
dipl. inženjer mašinstva
SEVOJNO
170.
ALEKSANDAR TOŠIĆ
1976
specijalista
politikologije
BEOGRAD
171.
MILKA VUČIĆ
1966
dipl. inženjer
informatike
ČAČAK
172.
NEMANJA MILJKOVIĆ
1984
dipl. ekonomista
BEOGRAD
173.
ZORAN ĐORĐEVIĆ
1954
privatni preduzetnik
KRUŠEVAC
174.
MILENA STANKOVIĆ MITROVIĆ
1966
stomatolog
VLASOTINCE
175.
MILAN ANUŠJAK
1972
dipl. inženjer
elektrotehnike
KISAČ
- 70 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
176.
IVICA RADOSAVLJEVIĆ
1965
dipl. mašinski inženjer
RAŽANJ
177.
MILJANA KOVAČEVIĆ
1986
inženjer zaštite životne
sredine
NIŠKA BANJA
178.
ZORAN BOGIĆEVIĆ
1976
dipl. pravnik
S. MITROVICA
179.
MIROSLAV PETROVIĆ
1971
dipl. inženjer
arhitekture
KRUŠEVAC
180.
SONJA ŠTEFANSKI ZORIĆ
1970
kulturolog
S. MITROVICA
181.
GORAN KULJANIN
1958
doktor medicine
ortoped
SMEDEREVO
182.
NEBOJŠA PAVLOVIĆ
1958
profesor univerziteta
RAČA
183.
ANDRIJANA PETKOVIĆ
1981
poljoprivredni tehničar
ZRENJANIN
184.
PETAR TIKVEDŽIJA
1958
dipl. ekonomista
ŠABAC
185.
RANKO VLAISAVLJEVIĆ
1973
strukovni inženjer
mašinstva
NOVI BEOGRAD
186.
MARIJA BRKIĆ
1976
dipl. defektolog
GORNJI
MILANOVAC
ALEKSANDROVAC
187.
MIROSLAV ĆALIĆ
1970
dipl. inženjer
prehrambene
tehnologije biljnih
proizvoda
188.
RAJKO STEVANOVIĆ
1958
komercijalista
ZAJEČAR
189.
DEJANA ONULOV
1989
student
RADOJEVO
190.
OBRAD TURKOVIĆ
1982
dipl. ekonomista
KRAGUJEVAC
191.
DUŠAN MRKIĆ
1960
dipl. ekonomista
NOVI SAD
192.
KATARINA NIKOLIN
1981
dipl. ekonomista
NOVI KNEŽEVAC
193.
BOJAN STOJADINOVIĆ
1980
službenik
KRAGUJEVAC
194.
BOJAN RADIBRATOVIĆ
1965
profesor razredne
nastave
KRALJEVO
195.
DRAGANA POVRENOVIĆ
1964
dipl. biolog
BEOGRAD
196.
MIRKO JEVTIĆ
1982
profesor matematike
TOPOLA
197.
NOVICA NIKOLIĆ
1980
dipl. inženjer
elektrotehnike
LESKOVAC
198.
TATJANA VURUNA
1961
ekonomski tehničar
BEOGRAD
199.
MILAN NIKOLIĆ
1983
trgovinski tehničar
NIŠ
200.
RADOVAN VUKOMANOVIĆ
1985
inženjer informatike
KRALJEVO
- 71 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
201.
IVANA MILOŠEVIĆ
1972
master arhitekture
TRSTENIK
202.
BORIS HERMAN
1981
specijalni pedagog
KRAGUJEVAC
203.
SLAVKO ŽIVKOVIĆ
1954
dipl. pravnik
POŽAREVAC
204.
DANIJELA RAKOVIĆ
JOVANOVIĆ
1977
pravnik
ARANĐELOVAC
205.
RADIVOJ JUHIK
1971
dipl. pravnik
SREMSKI
KARLOVCI
206.
PETAR KORDIĆ
1986
dipl. politikolog
BEOGRAD
207.
MARINA JOKIĆ
1969
medicinska sestra
SMEDEREVSKA
PALANKA
208.
BOJAN PUTIĆ
1975
dipl. inženjer mašinstva
ZRENJANIN
209.
MARKO STANOJLOVIĆ
1985
doktor medicine
KRUŠEVAC
210.
JULIJA JOVANOVIĆ
1978
dipl. ekonomista
TRSTENIK
211.
NEBOJŠA ARSENIJEVIĆ
1966
dipl. inženjer
agronomije
KNIĆ
212.
NENAD PANČIĆ
1985
viši med. tehn. instrumentar
PARAĆIN
213.
IVANA ŠAPIĆ
1986
dipl. ekonomista
BEOGRAD
214.
PREDRAG PANTIĆ
1986
preduzetnik
BEOGRAD
215.
SINIŠA MANOJLOVIĆ
1968
dipl. inženjer
saobraćaja
JAGODINA
216.
SNEŽANA MLADENOVIĆ
1975
grafički dizajner
BEOGRAD
217.
VIDOSAV STANKOVIĆ
1960
službenik
SURDULICA
218.
GORAN VIDOJEVIĆ
1972
poljoprivrednik
JAGODINA
219.
DAVORKA MITROVIĆ
1985
dipl. ekonomista
POŽAREVAC
220.
SLAVIŠA PEROVIĆ
1978
dipl. ekonomista
OBRENOVAC
221.
VLADAN MILIĆ
1967
doktor veterinsrske
medicine
ČAČAK
222.
SNEŽANA STOLIĆ
1983
dipl. menadžer u
hotelijerstvu
BOR
223.
VUKMAN RAKOČEVIĆ
1977
mašinski inženjer
KRALJEVO
224.
ALEKSANDAR BOGIĆEVIĆ
1973
poljoprivredni tehničar
OBRENOVAC
225.
MARIJANA STEVANOVIĆ
1975
dipl. psiholog
JAGODINA
- 72 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
226.
KRISTIAN HEREDI
1981
inženjer elektrotehnike
SENTA
227.
DEJAN ZLATANOVIĆ
1978
mašinski tehničar
OBRENOVAC
228.
KATARINA
MILOSAVLJEVIĆ
1972
privatni preduzetnik
KRAGUJEVAC
229.
NEBOJŠA BERAK
1966
magistar ekonomskih
nauka
NOVI SAD
230.
ŽIVOTA MIRČETIĆ
1976
vozač
OBRENOVAC
231.
MARIJA ŽARČANIN
STANIŠIĆ
1978
dipl. pravnik
KRALJEVO
232.
DARKO HRISTOV
1964
dipl. ekonomista
NIŠ
233.
ZORAN PANTOVIĆ
1973
profesor razredne
nastave
GORNJI
MILANOVAC
234.
JELENA ĐORĐEVIĆ STEVANOVIĆ
1973
preduzetnik
OBRENOVAC
235.
MILAN STANČIĆ
1988
ekonomski tehničar
NIŠ
236.
VLADAN ČEPERKOVIĆ
1976
privatni preduzetnik
VRNJAČKA BANJA
237.
MILICA TRAJKOVIĆ
1988
dipl. novinar
NIŠ
238.
MARIJA VAŽIĆ
1987
dipl. ekonomista
NIŠ
239.
IVAN LAZAREVIĆ
1985
veterinarski tehničar
OBRENOVAC
240.
JELENA PETROVIĆ
1991
ekonomski tehničar
NIŠKA BANJA
241.
MARIJA SAKULAC
1991
mašinski tehničar
ZEMUN
242.
JELENA VUČKOVIĆ
1987
dipl. tehnolog
NIŠ
243.
SANDRA TOMIĆ
1986
dipl. ekonomista
BEOGRAD
244.
NIKOLA MESIĆ
1991
inženjer elektrotehnike
i telekomunikacija
ZEMUN
245.
MARIJANA MATIĆ
1964
magistar ekonomskih
nauka
NIŠKA BANJA
246.
NENAD ĐUNISIJEVIĆ
1974
dipl. menadžer
BEOGRAD
- 73 -
8. „SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU“
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
DRAGAN ĐILAS
1967
dipl. mašinski inženjer
VRAČAR
2.
BOJAN PAJTIĆ
1970
doktor pravnih nauka
NOVI SAD
3.
NATAŠA VUČKOVIĆ
1967
advokat
SAVSKI VENAC
4.
DRAGOLJUB MIĆUNOVIĆ
1930
profesor univerziteta
NOVI BEOGRAD
5.
MIODRAG STOJKOVIĆ
1964
naučnik - profesor na
medicinskom fakultetu
LESKOVAC
6.
GORDANA ČOMIĆ
1958
dipl. fizičar
NOVI SAD
7.
DRAGAN ŠUTANOVAC
1968
dipl. inženjer mašinstva
ZVEZDARA
8.
ZORAN ŽIVKOVIĆ
1960
ekonomista
VRAČAR
9.
AIDA ĆOROVIĆ
1961
novinarka
NOVI PAZAR
10.
BORISLAV STEFANOVIĆ
1974
dipl. pravnik
NOVI SAD
11.
GORAN ĆIRIĆ
1960
dipl. inženjer
elektronike
NIŠ
12.
VESNA MARTINOVIĆ
1970
advokat
PANČEVO
13.
JOVAN MARKOVIĆ
1972
magistar didaktičko
metodičkih nauka
UŽICE
14.
MILAN PETRIĆ
1976
strukovni ekonomista
ZVEZDARA
15.
JOVANA JOVANOVIĆ
1988
studentkinja
KRAGUJEVAC
16.
DEJAN NIKOLIĆ
1979
profesor fizičke kulture
SOKO BANJA
17.
BALŠA BOŽOVIĆ
1983
dipl. pravnik
STARI GRAD
18.
VESNA MARJANOVIĆ
1969
dipl. pravnik
PALILULA
19.
VLADIMIR PAVIĆEVIĆ
1978
docent
ZVEZDARA
20.
ZAHARIJE TRNAVČEVIĆ
1926
novinar
PALILULA
21.
ALEKSANDRA JERKOV
1982
magistar političkih
nauka
NOVI SAD
22.
DUŠAN MILISAVLJEVIĆ
1968
doktor medicine profesor na
medicinskom fakultetu
NIŠ - MEDIJANA
23.
IVAN JOVANOVIĆ
1977
inženjer informatike
KRALJEVO
24.
NADA KOLUNDŽIJA
1952
dipl. politikolog
NOVI BEOGRAD
- 74 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
25.
PETAR KUNTIĆ
1960
dipl. agronom
SUBOTICA
26.
SINIŠA LAZIĆ
1967
magistar ekonomskih
nauka
SOMBOR
27.
ZITA DRAGIN MIRICKI
1966
inženjer metalurgije
ADA
28.
RADOSLAV MILOJIČIĆ
1984
strukovni ekonomista
SMEDEREVSKA
PALANKA
29.
ŽELJKO VESELINOVIĆ
1974
dipl. ekonomista
VOŽDOVAC
30.
TANJA ROGANOVIĆ
1971
profesor srpske
književnosti i jezika
NOVI SAD
31.
MARKO BASTAĆ
1984
dipl. producent
STARI GRAD
32.
MILENA KOVAČEVIĆ
1980
dipl. pravnik
NOVI SAD
33.
MAJA VIDENOVIĆ
1979
dipl. pravnik
NOVI BEOGRAD
34.
VLADIMIR TODORIĆ
1977
dipl. pravnik
VOŽDOVAC
35.
RADIŠA MILOŠEVIĆ
1961
profesor
BATOČINA
36.
GORICA MOJOVIĆ
1952
profesor
STARI GRAD
37.
OLIVER DULIĆ
1975
specijalista ortopedske
hirurgije i
traumatologije
SUBOTICA
38.
DUŠAN OBRADOVIĆ
1985
dipl. politikolog
KRAGUJEVAC
39.
TATJANA PAŠIĆ
1964
dipl. pravnik
VRAČAR
40.
VLADIMIR GOGIĆ
1983
izvršni menadžer
NIŠ
41.
BRANISLAV KATANČEVIĆ
1956
primarijus doktor
medicine, specijalista
fizijatrije
KRUŠEVAC
42.
LJILJANA LUČIĆ
1953
sociolog
STARI GRAD
43.
LJUBAN PANIĆ
1985
dipl. ekonomista
VRŠAC
44.
DUŠAN NIKEZIĆ
1973
ekonomista
STARI GRAD
45.
JOVANA JOKSIMOVIĆ
1987
student apsolvent
NOVI BEOGRAD
46.
ALEKSANDAR
TODOROVIĆ
1965
advokat
VRAČAR
47.
SLOBODAN KOCIĆ
1966
dipl. politikolog
LESKOVAC
48.
EVA PETRAŠ
1967
dipl. inženjer
poljoprivrede
KOVAČICA
- 75 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
49.
BRATISLAV TOMIĆ
1960
dipl. inženjer građevine
ZRENJANIN
50.
DRAGAN POPOVIĆ
1966
pravnik
DONJI MILANOVAC
51.
ALENA BUKILIĆ
1988
politikolog
VRAČAR
52.
GORAN JAIĆ
1980
ekonomista strukovnih
studija
ZVEZDARA
53.
SRĐAN MILIVOJEVIĆ
1965
dipl. inženjer
poljoprivrede
KRUŠEVAC
54.
SUNČICA BOŽIĆ
1977
administrativni radnik
INĐIJA
55.
NEBOJŠA ĆERAN
1964
dipl. inženjer tehnolog
OBRENOVAC
56.
GORAN S. PETROVIĆ
1966
advokat
POŽAREVAC
57.
DRAGANA KOMATINA
1975
dipl. pravnik
ALIBUNAR
58.
ŽELJKO JOVETIĆ
1976
profesor fizičke kulture
OBRENOVAC
59.
GORAN STEFANOVIĆ
1972
advokat
VRANJE
60.
OLIVERA JOVIĆ
1971
dipl. inženjer hemijskog
i biohemijskog
inžinjerstva
LESKOVAC
61.
MILOVAN MIĆOVIĆ
1960
profesor
POŽEGA
62.
ZORAN ALIMPIĆ
1965
dipl. inženjer
šumarstva
ČUKARICA
63.
MARIJA ZEKIĆ
1955
nastavnik matematike
PARAĆIN
64.
DARKO MIHAJLOVIĆ
1972
dipl. inženjer
elektrotehnike
BOR
65.
TOMISLAV BOGUNOVIĆ
1955
magistar geografije
BAČ
66.
DANIJELA POPOVIĆ
1977
bankarski službenik
VLADIČIN HAN
67.
NENAD VELICKI
1979
dipl. pravnik
VRBAS
68.
BRATISLAV TRIFUNOVIĆ
1962
doktor medicinskih
nauka, hirurg
DESPOTOVAC
69.
TEODORA VLAHOVIĆ
1953
dipl. pravnik
NOVI SAD
70.
NORBERT CVIJANOV
1976
ekonomista
SUBOTICA
71.
DRAGAN BRAJOVIĆ
1963
magistar elektrotehnike
- profesor
ČAČAK
72.
SANJA MILADINOVIĆ
1980
dipl. pedagog
MEROŠINA
73.
MILIVOJ VREBALOV
1966
ekonomista
NOVI BEČEJ
74.
DEJAN NEŠIĆ
1969
magistar ekonomskih
nauka
VLADIMIRCI
75.
SILVIJA STOJKOVIĆ
WOJTASIK
1974
dipl. ekonomista
RAŽANJ
Prebivalište
- 76 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
76.
ALEKSANDAR JANKOVIĆ
1972
advokat
JAGODINA
77.
ZORAN SEIZOVIĆ
1962
dipl. matimatičar
VRNJAČKA BANJA
78.
BRANKA SAVIĆ
1956
knjižničar
BARAJEVO
79.
NEBOJŠA ANDRIĆ
1961
pravnik
RAKOVICA
80.
ŽIVOJIN NIKOLIĆ
1949
mašinski inženjer
KRUŠEVAC
81.
LEONA VISLAVSKI
1956
penzionisana
medicinska sestra
ŽABALJ
82.
ALEKSANDAR STEPANIĆ
1984
dipl. pravnik
NOVI SAD
83.
DRAGAN MILENKOVIĆ
1959
službenik
ŽITIŠTE
84.
MLADENA ALEKSIĆ
1952
doktor specijalista
veterinarske medicine
ARILJE
85.
MILAN POPOVIĆ
1948
ekonomista
ZVEZDARA
86.
ALEKSANDRA ŽIVKOVIĆ
1984
dipl. inženjer pejzažne
arhitekture i hortikulture
SMEDEREVSKA
PALANKA
87.
MILISAV PETKOVIĆ
1961
dipl. inženjer rudarstva
VOŽDOVAC
88.
NEMANJA DRAGIĆEVIĆ
1982
dipl. inženjer
organizacionih nauka
SAVSKI VENAC
89.
DANIJELA MILETIĆ
MILADINOVIĆ
1964
dipl. klinički psiholog
KRALJEVO
90.
BRUNO URBANOVSKI
1956
lekar specijalista urolog
APATIN
91.
ALEKSANDAR BIJELIĆ
1975
menadžer
NOVI BEOGRAD
92.
DRAGICA PETROVIĆ
1955
lekar
ŠABAC
93.
LAZAR PETROVIĆ
1965
poljoprivredni
proizvođač
MLADENOVAC
94.
IVAN STOJANOVIĆ
1972
profesor matematike
VLASOTINCE
95.
JOVANA MEHANDŽIĆ
ĐURĐIĆ
1978
profesor engleskog
jezika i književnosti
VRAČAR
96.
JOVAN TIŠMA
1969
magistar ekonomije
STARA PAZOVA
97.
STANIŠA MITROVIĆ
1968
privatni preduzetnik
JAGODINA
98.
JASMINA KRSMANOVIĆ
1953
profesor engleskog
jezika
VOŽDOVAC
99.
BOGDAN TATIĆ
1979
dipl. pravnik
VRAČAR
100.
ANDREJ ŠPANOVIĆ
1985
dipl. ekonomista
SREMSKA
MITROVICA
- 77 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
101.
ANIKO ŠIRKOVA
1960
dipl. pravnica
SENTA
102.
SAVO DOBRANIĆ
1964
dipl. pravnik
KIKINDA
103.
ZORAN PAJKIĆ
1960
dipl. farmaceut
GOLUBAC
104.
ANA IGNJATOV
1976
dipl. defektolog
ČUKARICA
105.
MILOŠ PEJČIĆ
1982
dipl. menadžer
ODŽACI
106.
VLADIMIR PETROVIĆ
1974
programerski saradnik
IRIG
107.
BILJANA BOBIĆ
1984
student
BAČKA PALANKA
108.
DRAGAN MANČIĆ
1978
inženjer elektrotehnike
KNJAŽEVAC
109.
MOMČILO STEFANOVIĆ
1960
pravnik
VUČITRN
110.
ANITA GRUJIĆ
1986
pravnik
VRANJE
111.
IGOR SALAK
1980
dipl. pravnik - master
ŽITIŠTE
112.
MIODRAG STANKOVIĆ
1979
master ekonomista
NIŠ
113.
DANIELA KOSTOV PEJČEV
1968
profesor informatike
DIMITROVGRAD
114.
VLADIMIR KUZMANOVIĆ
1987
dipl. ekonomista
STARI GRAD
115.
DUŠKO RAKIĆ
1974
profesor istorije
VALJEVO
116.
ALEKSANDRA
VIĆENTIJEVIĆ
1963
stomatološka sestra
VOŽDOVAC
117.
BRANISLAV KREKIĆ
1983
dipl. ekonomista
ZEMUN
118.
VLADIMIR JEVTOVIĆ
1980
pravni tehničar
KRAGUJEVAC
119.
DRAGANA ZEČEVIĆ
1965
dipl. inženjer
arhitekture
IVANJICA
120.
JOVICA ALEKSIĆ
1948
poljoprivredni tehničar
LESKOVAC
121.
MIROSLAV KRIŠAN
1968
elektrotehničar
KOVAČICA
122.
GORDANA TRŠEK
1951
ekonomista u penziji
PALILULA
123.
LAZAR GREBER
1981
dipl. ekonomista
KULA
124.
DALIBOR ROŽIĆ
1976
master istoričar
NOVI SAD
125.
KOSANA GRČIĆ
1960
profesor biologije
LAJKOVAC
126.
DANILO BOBIĆ
1981
profesor fizičkog
vaspitanja
TEMERIN
127.
MIROSLAV KENDRIŠIĆ
1958
lekar specijalista
otorinolaringolog
SREMSKA
MITROVICA
- 78 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
128.
ELIZABETA TUMBAS
1959
dipl. inženjer pejzažne
arhitekture
SUBOTICA
129.
DUŠAN PETROV
1991
student
PALILULA
130.
BORIS ILIĆ
1985
dipl. ekonomista
ČOKA
131.
DRAGANA MIRKIĆ
1989
student ekonomije
POŽEGA
132.
BRANISLAV VUJOVIĆ
1964
dipl. pravnik
RAKOVICA
133.
JANKO PETROVIĆ
1985
ekonomista
PEĆ
134.
GABRIJELA SAJANKOVIĆ
1975
ekonomista
KULA
135.
LJUBOMIR VALENTIROVIĆ
1969
geometar
ŠID
136.
ESIDOL PERIĆ
1964
doktor stomatologije specijalista oralne
higijene
MALO CRNIĆE
137.
GORANKA VILIMANOVIĆ
1960
dipl. pravnik
KRUŠEVAC
138.
DEJAN ĆIRIĆ
1966
ugostitelj
VRAČAR
139.
DEJAN ŽIVKOVIĆ
1969
dipl. ekonomista
NOVI BEOGRAD
140.
JASMINA PREDOJEVIĆ SIMOVIĆ
1962
doktor hemijskih nauka
KRAGUJEVAC
141.
FILIP ISAILOVIĆ
1989
dipl. pravnik
SAVSKI VENAC
142.
DRAGAN VUJEVIĆ
1967
dipl. ekonomista
NOVI BEOGRAD
143.
MILICA STOJNIĆ
1957
socijalni radnik
ŠABAC
144.
ŽIVORAD ANĐELKOVIĆ
1969
dipl. pravnik
PALILULA
145.
DRAGAN PAVLOVIĆ
1960
dipl. hemičar
PETROVAC NA
MLAVI
146.
JOVANA MAJSTOROVIĆ
1988
doktor medicine
VRAČAR
147.
DRAGAN MILAKOVIĆ
1976
dipl. inženjer
poljoprivrede
KOSJERIĆ
148.
EDIS UKIĆ
1986
dipl. pravnik
NOVI PAZAR
149.
DRAGOSLAVA ČUBRILO
1963
primarijus magistar
medicinskih nauka,
specijalista higijene
SOMBOR
150.
ĐURO GRUBOR
1952
mašinski inženjer
GROCKA
151.
SLOBODAN SAVIĆ
1970
dipl. inženjer mašinstva
BOGATIĆ
152.
JELENA ARSENOVIĆ
1981
doktor stomatologije
RUMA
153.
LAZAR TABANDŽELIĆ
1988
student
RUMA
154.
DRAGAN KOSTADINOVSKI
1960
dipl. pravnik
VRŠAC
155.
MILENA DŽAMBASANOVIĆ
1989
ekonomista
NOVI PAZAR
- 79 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
156.
IVAN RUSKOVIĆ
1985
dipl. pravnik
VRAČAR
157.
LJUBOMIR PAJOVIĆ
1983
privatni preduzetnik
PALILULA
158.
BOJANA SAVIĆ
1986
dipl. menadžer
RAKOVICA
159.
ŽIVKO PLANIĆ
1971
dipl. ekonomista
NOVI SAD
160.
VUKOMIR MITROVIĆ
1955
dipl. hemičar
KRALJEVO
161.
JOVANA BELIĆ
1987
master komunikolog
KOVAČICA
162.
STEFAN SIMIĆ
1986
dipl. ekonomista
SMEDEREVO
163.
NEBOJŠA GOJKOVIĆ
1970
profesor razredne
nastave
GORNJI
MILANOVAC
164.
MIRJANA PERIŠIĆ
1977
profesor muzike
LESKOVAC
165.
MIODRAG MILADINOVIĆ
1967
lekar
LESKOVAC
166.
ALEKSANDAR STANKOVIĆ
1984
menadžer
ZEMUN
167.
MIRJANA VELIMIROVIĆ
1948
lekar specijalista
ginekolog
SAVSKI VENAC
168.
MEHO CAMOVIĆ
1969
prosvetni radnik
NOVI PAZAR
169.
MILAN GAVRILOVIĆ
1959
dipl. inženjer mašinstva
MIONICA
171.
MILIVOJE STOJANOVIĆ
1982
dipl. ekonomista
ČUKARICA
172.
SAŠA VASILIĆ
1968
inženjer specijalista
elektrotehnike
PRIBOJ
173.
SANJA VRANIĆ
1969
specijalista pedijatrije
NOVA VAROŠ
174.
DRAGIŠA MARINKOVIĆ
1953
dipl. elektro inženjer
VOŽDOVAC
175.
FERENC VARGA
1957
dipl. građevinski
inženjer
SOMBOR
176.
NEDA SIMIĆ
1987
dipl. pravnica
NOVI BEOGRAD
177.
NENAD JAKOVLJEVIĆ
1957
dipl. inženjer
elektrotehnike
ZAJEČAR
178.
GORAN JEŠIĆ
1974
dipl. inženjer
poljoprivrede
INĐIJA
179.
VALENTINA MARKOVIĆ
1964
dipl. psiholog
BAJINA BAŠTA
180.
NEBOJŠA MILOSAVLJEVIĆ
1966
advokat
BLACE
181.
OGNJEN MARKOVIĆ
1973
dipl. ekonomista
BAČ
182.
TANJA MIHAJLO
1969
dipl. ekonomista
ČAČAK
183.
NENAD JOKSIMOVIĆ
1971
dipl. ekonomista
RAŠKA
170.
- 80 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
184.
NEMANJA SIMOVIĆ
1969
profesor fizičkog
vaspitanja
SUBOTICA
185.
IZABELA ŠERIĆ
1980
prof. razredne nastave
ODŽACI
186.
NEMANJA VUKADINOVIĆ
1977
dipl. ekonomista
ZAJEČAR
187.
VLADIMIR VUJIČIĆ
1983
preduzetnik
VRŠAC
188.
MAJA MILENKOVIĆ
1986
dipl. ekonomista
POŽAREVAC
189.
BRANISLAV KEVENSKI
1973
dipl. inženjer
poljoprivrede
BAČKI PETROVAC
190.
ROBERT ŠATAI
1959
nastavnik razredne
nastave
KANJIŽA
191.
MARIJA LEKOVIĆ
1963
dipl. građevinski
inženjer
ZVEZDARA
192.
SAŠA VUJIČIĆ
1974
saradnik na prirodnim
naukama
TOPOLA
193.
PREDRAG STOJKOVIĆ
1968
pravnik
GNJILANE
194.
MILENA PETROVIĆ
1983
prostorni planer
KRALJEVO
195.
SLOBODAN KAČAR
1957
profesor fizičkog
vaspitanja
NOVI SAD
196.
SLAĐAN MARKOVIĆ
1975
pravnik
VELIKO GRADIŠTE
198.
NIKOLA JAKOVLJEVIĆ
1955
lekar neuropsihijatar
LOZNICA
199.
ZORAN GAJIĆ
1967
dipl. politikolog
ČUKARICA
200.
MIRJANA MUNDŽIĆ
KRNČEVIĆ
1960
dipl. pravnik
NOVI SAD
201.
VLADIMIR TASIĆ
1971
doktor medicine,
specijalista ginekologije
i akušerstva
KOVIN
202.
NENAD SIMEUNOVIĆ
1972
doktor tehničkih nauka
NOVI SAD
203.
NEVENKA GROZDANOVIĆ
1986
dipl. novinarka komunikološkinja
VOŽDOVAC
204.
ŽIVKO STEVANOVIĆ
1960
dipl. mašinski inženjer
SURČUN
205.
LUKA APIĆ
1962
radnik - poljoprivrednik
BEOČIN
206.
STANKA TEODOROVIĆ
1965
profesor
ŠABAC
207.
IGOR ULETILOVIĆ
1987
dipl. ekonomista
ZEMUN
208.
MARKO DODIĆ
1986
student
PALILULA
209.
SANJA ĐURĐEVIĆ
1974
dipl. ekonomista
PEĆINCI
210.
LASLO TOT
1976
doktor stomatologije
NOVA CRNJA
197.
- 81 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
211.
GORAN RADOJEV
1979
magistar matematičkih
nauka - profesor
matematike
NOVI SAD
212.
SONJA NATEVIĆ
1985
doktorka medicine
NOVI BEOGRAD
213.
DRAGAN TRKLJA
1966
dipl. pravnik
SUBOTICA
214.
STANIMIR ČAJETINAC
1953
dipl. vojni inženjer
elektronike
TRSTENIK
215.
SLAĐANA MALETIĆ
1985
apsolvent
UB
216.
ZORAN MASAL
1966
dipl. ekonomista
ZEMUN
217.
MIKLOŠ DUBINJI
1963
tehničar za
telekomunikacije
VRBAS
218.
TIJANA BLAGOJEVIĆ
1980
doktor stomatologije
VRAČAR
219.
VELJKO RADUNOVIĆ
1985
politikolog
VRAČAR
220.
ŠIMAN IROVIĆ
1975
dipl. inženjer
saobraćaja
BELA CRKVA
221.
VESNA JAKOVLJEVIĆ
1964
profesor hemije
KURŠUMLIJA
222.
KRISTIJAN NIKOLIĆ
1971
specijalista radiolog
NEGOTIN
223.
JAN SUĐI
1958
toksikolog
NOVI SAD
224.
RADA POGAČAR
1959
dipl. pravnica
TITEL
225.
BOGDAN VUKSANOVIĆ
1984
fiziotarapeut
MLADENOVAC
226.
MARKO MIRKOVIĆ
1980
dipl. menadžer
NOVI SAD
227.
MINA BOŽOVIĆ
1964
inženjer poljoprivrede
PANČEVO
228.
ALEKSANDAR KOLIĆ
1983
dipl. master ekonomije
TRGOVIŠTE
229.
NENAD RADMANOVIĆ
1966
specijalista ginekologije
i akušerstva
PROKUPLJE
230.
OLIVERA RADNIĆ
1968
master dipl.
ekonomista
SUBOTICA
231.
IGOR MITROVIĆ
1985
student
BOR
232.
ALEKSANDAR
STAMENKOVIĆ
1963
dipl. građevinski
inženjer
NOVI BEOGRAD
233.
ZORICA VUČKOVIĆ
1960
dipl. psiholog
ZRENJANIN
234.
SINIŠA GROZDANOVIĆ
1960
dipl. ekonomista
NIŠKA BANJA
235.
DRAGIŠA MIRIĆ
1964
dipl. inženjer
poljoprivrede
PRIŠTINA
236.
ZORA TRUJIĆ - MIRKOVIĆ
1955
lekar - specijalista
neuropsihijatrije
MAJDANPEK
- 82 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
237.
GORAN STAMENOVIĆ
1963
magistar elektronike
PIROT
238.
MILAN SIMIĆ
1964
lekar specijalista
ŠABAC
239.
LJILJANA JOVČIĆ
1964
specijalista
rehabilitacije i
socioterapije
VOŽDOVAC
240.
NEMANJA STOJANOVIĆ
1980
master bioloških nauka
KRAGUJEVAC
241.
BORISAV MILOVANOVIĆ
1958
lekar specijalista
KRAGUJEVAC
242.
ZORICA GRBOVIĆ
1962
specijalista pedijatrije
PRIJEPOLJE
243.
JELENA MILINOVIĆ
1983
dipl. politikolog
PALILULA
244.
JOVAN LIČINA
1987
dipl. politikolog
PALILULA
246.
MARKO TOMIĆ
1987
student
ZVEZDARA
247.
ZDRAVKO PRŠIĆ
1987
student
KRUŠEVAC
248.
JULIJANA BAGDAL
1971
profesor istorije
ČOKA
249.
VESNA RAKIĆ VODINELIĆ
1950
doktor nauka
VRAČAR
245.
9. DVERI – BOŠKO OBRADOVIĆ
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
BOŠKO OBRADOVIĆ
1976
profesor književnosti
ČAČAK
2.
SLAVKO STEVANOVIĆ
1954
dipl. ekonomista
LEPOSAVIĆ
3.
JASMINA VUJIĆ
1953
profesor
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
4.
BRANIMIR NEŠIĆ
1974
profesor srpskog jezika
i književnosti
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
5.
DANILO TVRDIŠIĆ
1975
dipl. ekonomista
BEOGRAD, ZEMUN
6.
ZORICA KUBUROVIĆ
1951
lekar
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
7.
VLADAN GLIŠIĆ
1970
dipl. pravnik
ARANĐELOVAC
8.
SRĐAN NOGO
1981
dipl. pravnik
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
9.
MILA ALEČKOVIĆ NIKOLIĆ
1959
profesor psihologije i
psihijatrije
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
- 83 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
10.
IVAN KOSTIĆ
1975
dipl. ekonomista
VRBAS
11.
DRAGAN VESOVIĆ
1966
doktor stomatologije
KRALJEVO
12.
OLIVERA VULOVIĆ
1960
dipl. ekonomista
POŽEGA
13.
BORKO PUŠKIĆ
1981
saobraćajni inženjer
PRIJEPOLJE
14.
PREDRAG MITROVIĆ
1971
magistar ekonomskih
nauka
LESKOVAC
15.
VESNA KALABIĆ
1957
penzioner
VALJEVO
16.
ZORAN BUŠIĆ
1970
dipl. inženjer
poljoprivrede
LJIG
17.
SAŠA ILIJIĆ
1973
veroučitelj
KNJAŽEVAC
18.
LJILJANA ABRAMOVIĆ SAVIĆ
1947
doktor medicinskih
nauka lekar pedijatar
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
19.
JUGOSLAV KIPRIJANOVIĆ
1976
dipl. inženjer
organizacije
BEOGRAD,
ZVEZDARA
20.
LJUBOMIR PROTIĆ
1943
profesor univerziteta
BEOGRAD,
PALILULA
21.
VIOLETA BLAGA
1963
književnica
PANČEVO
22.
RATKO LIČINA
1964
službenik
BEOGRAD, ZEMUN
23.
LJUBOMIR KOSTIĆ
1976
profesor istorije
NIŠ, PANTELEJ
24.
BRANKA BABOVIĆ
1984
sekretarica
BEOGRAD,
GROCKA
25.
MILENKO BABORAC
1966
komercijalista
SREMSKI
KARLOVCI
26.
RADOŠ PEJOVIĆ
1978
profesor srpskog jezika
i književnosti
ZRENJANIN
27.
RADMILA VASIĆ
1967
dipl. građevinski
inženjer
BEOGRAD,
ZVEZDARA
28.
SLAVIŠA MILETIĆ
1979
agronom
LOZNICA
29.
NEBOJŠA ĐORĐEVIĆ
1971
rudarski tehničar
OBILIĆ
30.
SVETLANA ČORBIĆ
1983
dipl. ekonomista
KRALJEVO
31.
DRAGAN KRSMANOVIĆ
1959
oficir avijacije u penziji
UŽICE
32.
DEJAN ŽIVANOVIĆ
1980
advokat
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
33.
VERICA GOLUBOVIĆ
1987
student
PRIJEPOLJE
34.
BORA MILANOVIĆ
1955
dipl. inženjer mašinstva
VRANJE
- 84 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
35.
MIROSLAV DREKIĆ
1978
elektrotehničar
automatike
STARA PAZOVA
36.
BILJANA RUBAKOVIĆ
1960
profesor
ČAČAK
37.
ĐURO ŠKRBIĆ
1979
preduzetnik
BAČKA PALANKA
38.
ALEKSANDAR STOJČIĆ
1972
umetnik
ODŽACI
39.
RADA ZDRAVKOVIĆ
1970
ekonomski tehničar
STARA PAZOVA
40.
ALEKSANDAR
RANĐELOVIĆ
1971
preduzetnik
VLASOTINCE
41.
MILAN PAREZANOVIĆ
1981
dipl. ekonomista
LUČANI
42.
MILICA BOROVIĆ
1967
daktilo korespondent
INĐIJA
43.
ALEKSANDAR
TANASKOVIĆ
1974
dipl. ekonomista
ČAČAK
44.
SAŠA MAKSIMOVIĆ
1968
dipl. ekonomista
KULA
45.
SVETLANA JOVANOVIĆ
1958
profesor
KRUŠEVAC
46.
MILAN MASLAĆ
1972
specijalista
stomatološke protetike
SREMSKA
MITROVICA
47.
SRETEN JOKIĆ
1973
dipl. inženjer
elektrotehnike
BEOGRAD,
RAKOVICA
48.
MARIJA SAVIĆ
1971
administrativni radnik
GORNJI
MILANOVAC
49.
MILJOJKO JELIĆ
1962
profesor fizičke kulture
SJENICA
50.
MARKO STEFANOVIĆ
1982
dip. muzičar
akordenista
NOVI PAZAR
51.
BILJANA JAKŠEVAC
1967
prevodilac
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
52.
SAŠA STANKOVIĆ
1977
nastavnik
BOR
53.
DUŠAN RANČIĆ
1981
dipl. filosof
PIROT
54.
ALEKSANDRA VRANIĆ
1991
student
SOMBOR
55.
DEJAN DIMITRIJEVIĆ
1972
dipl. ekonomista
ZAJEČAR
56.
SRBOLJUB MICKIĆ
1978
elektrotehničar
računara
PARAĆIN
57.
ALEKSANDRA ĆALIĆ
1992
student
BEOGRAD, ZEMUN
58.
OLIVER MILISAVLJEVIĆ
1972
saradnik u prirodnim
naukama
KURŠUMLIJA
59.
RATKO RAKONJAC
1983
profesor geografije
PRIJEPOLJE
- 85 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
60.
MARIJA BUDIŠIN
1988
student
BEOGRAD,
PALILULA
61.
GORAN MILENKOVIĆ
1970
dipl. inženjer
metalurgije
LEPOSAVIĆ
62.
JUGOSLAV TAJIĆ
1979
dipl - muzički pedagog
BEOGRAD,
RAKOVICA
63.
MAJA BLAGOJEVIĆ
1977
ekonomista
ZRENJANIN
64.
DRAGAN MANIĆ
1980
inženjer
agromenadžmenta
KOVAČICA
65.
NEMANJA NEDELJKOVIĆ
1988
pravnik
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
66.
DRINKA MERĆEP
1959
doktor veterinarskih
nauka
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
67.
DRAGAN ĆENDIĆ
1975
preduzetnik
ČAČAK
68.
IGOR MINASIJAN
1978
inženjer elektronike
PARAĆIN
69.
STANA ĐEKIĆ
1972
advokat
VALJEVO
70.
BOŠKO GLAVČIĆ
1969
profesor engleskog
jezika
KRALJEVO
71.
MILAN GUŠAVAC
1991
student
NOVI SAD
72.
KATICA PERKUČIN
1964
geografski tehničar
NOVI KNEŽEVAC
73.
MIODRAG KOJIĆ
1962
dipl. inženjer
šumarstva
BEOGRAD,
SURČIN
74.
PREDRAG CVETINOVIĆ
1980
dipl. inženjer prerade
drveta
STARA PAZOVA
75.
MAŠA VUJANOVIĆ
1973
dipl. ekonomista, menadžer u trgovini
BEOGRAD, ZEMUN
76.
ZORAN PAVLOVIĆ
1972
profesor istorije
BEOGRAD,
GROCKA
77.
RADOMIR VIDRIĆ
1976
mašinski inženjer
ZRENJANIN
78.
MIRJANA MRĐA MILUTIN
1961
preduzetnik
NOVI SAD
79.
GORAN MILANOVIĆ
1961
dipl. inženjer
poljoprivrede
POŽAREVAC
80.
VELJKO ČUPIĆ
1972
menadžer
BEOGRAD, ZEMUN
81.
JASMINA MITROVIĆ
1962
lekar opšte prakse
LESKOVAC
82.
DRAGAN MUTAVDŽIĆ
1976
dipl. ekonomista
KRUŠEVAC
83.
SAŠA NOVAKOVIĆ
1970
službenik
PETROVAC NA
MLAVI
- 86 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
84.
VIOLETA TASIĆ
1970
radnik
KNJAŽEVAC
85.
DALIBOR DAŠIĆ
1974
profesor informatike
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
86.
ZORAN ANTIĆ
1962
mašinski tehničar
JAGODINA
87.
DANIJELA UROŠEVIĆ
1967
vaspitač
KRAGUJEVAC
88.
DRAGAN DŽELETOVIĆ
1992
student
SMEDEREVO
89.
SREĆKO ALEKSIĆ
1962
dipl. inženjer mašinstva
KRAGUJEVAC
90.
NADEŽDA GANIĆ
1977
trgovac
BAČKA PALANKA
91.
DRAGAN ISAKOVIĆ
1978
dipl. menadžer
ARILJE
92.
MIŠO NENADIĆ
1971
radnik
IVANJICA
93.
ALEKSANDRA
STOJANOVIĆ
1989
student
VLADIČIN HAN
94.
VIDAK MILAČIĆ
1971
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
95.
TOMISLAV PETROVIĆ
1950
profesor fakulteta
NIŠ
96.
KATICA GAJIĆ
1950
penzioner
KNJAŽEVAC
97.
MILAN GINIĆ
1971
nastavnik likovne
kulture
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
98.
MILAN ROGANOVIĆ
1969
lekar
ČAČAK
99.
TANJA KORAĆ STOILKOVIĆ
1973
dizajner tekstila
NIŠ
100.
ŽELJKO MARJANOVIĆ
1976
ekonomista u turizmu
ČAJETINA
101.
KOSTA CARINA
1960
ugostitelj
PANČEVO
102.
JOVANA VELIMIROVIĆ
1980
domaćica
LJIG
103.
SRĐAN JEVĐEVIĆ
1974
elektrotehničar
energetike
PRIBOJ
104.
NIKOLA VUKAŠINOVIĆ
1978
privatni preduzetnik
BEOGRAD,
ZVEZDARA
105.
SLAVICA TRIFUNOVIĆ
1977
dipl. inženjer voćarstva
i vinogradarstva
KOSJERIĆ
106.
VLADIMIR MATIĆ
1981
advokat
BEOGRAD,
RAKOVICA
107.
MIROLJUB BJELIĆ
1971
profesor tehničkog
obrazovanja
PRIJEPOLJE
- 87 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
108.
VINKA JAKOVLJEVIĆ
1960
ekonomista
SREMSKA
MITROVICA
109.
IGOR VELIĆ
1986
inženjer saobraćaja
BOR
110.
RADOMIR MANDIĆ
1969
dipl. inženjer rudarstva
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
111.
MAJA MITIĆ
1982
dipl. pravnik
VRANJE
112.
IVAN DROBNJAK
1983
doktor stomatologije
BEOGRAD,
ZVEZDARA
113.
MILAN DOŠEN
1979
poljoprivrednik
ODŽACI
114.
RADA RAJOVIĆ
1983
informatičar
UŽICE
115.
DEJAN PERIĆ
1973
doktor veterinarske
medicine
BOGATIĆ
116.
MILUTIN KUZMANOVIĆ
1984
ekonomski tehničar
LUČANI
117.
GORDANA BUĐELAN
1971
rudarski tehničar
MAJDANPEK
118.
NENAD STOJANOVIĆ
1977
privatni preduzetnik
VRANJE
119.
MILOVAN PETROVIĆ
1970
dipl. inženjer
agroekonomije
ŠABAC
120.
VESNA ĐALIĆ
1965
medicinska sestra vaspitač
RAŠKA
121.
DRAGOSLAV BAJOVIĆ
1951
dipl. pravnik
PRIBOJ
122.
VLASTA MLADENOVIĆ
1956
književnik i bibliotekar
NEGOTIN
123.
SLOBODANKA
DIMITRIJEVIĆ
1976
medicinska sestra
ZAJEČAR
124.
RATOMIR KRSTIĆ
1981
advokat
NIŠ, PALILULA
125.
ŽELJKO MAKSIMOVIĆ
1974
doktor medicine
UŽICE
126.
JELENA MIĆIĆ
1992
student
KOCELJEVA
127.
DEJAN KONSTANTINOVIĆ
1972
elektrotehničar
ŠID
128.
RADENKO KONDIĆ
1975
profesor
NOVI SAD
129.
KATARINA STOJKOVIĆ
1982
dipl. defektolog
JAGODINA
130.
ALEKSANDAR KRUNIĆ
1993
student
RUMA
131.
VLADIMIR DAČIĆ
1983
student
SREMSKI
KARLOVCI
132.
SVETLANA STANKOVIĆ
1983
hemijski laborant
BOR
- 88 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
133.
JOVICA MILUTINOVIĆ
1976
preduzetnik
DESPOTOVAC
134.
ACO NIKOLIĆ
1989
student
LUČANI
135.
ĐINA PARK
1984
sportski menadžer
BEOGRAD, STARI
GRAD
136.
MILENKO MIJAILOVIĆ
1954
dipl. ekonomista
BOGATIĆ
137.
ŽELJKO DROBAC
1972
nezaposlen
KNJAŽEVAC
138.
VIOLETA DOSKOVIĆ
1975
dipl. teolog
PRIJEPOLJE
139.
NEBOJŠA VLAJKOVIĆ
1953
službenik
BEOGRAD,
ČUKARICA
140.
SAŠA NOVAKOVIĆ
1973
marketing menadžer
BEOGRAD ,
ZVEZDARA
141.
TANJA POPOVIĆ
1970
profesor
ČAČAK
142.
DUŠKO PEJKOVIĆ
1965
elektrotehničar
BEOGRAD, STARI
GRAD
143.
DRAGAN SIMONOVIĆ
1985
student
ZAJEČAR
144.
ŽELJKA POTEŽICA
1971
dipl. menadžer
VRBAS
145.
MILAN TRIFUNOVIĆ
1978
električar
KOSJERIĆ
146.
NIKOLA SREDOJEVIĆ
1988
profesor razredne
nastave
KRUPANJ
147.
JASMINA RADIŠIĆ
1993
student
ODŽACI
148.
ANDREAS GROZDAN
1975
stolar
BELA CRKVA
149.
VLADAN ŠAPONJIĆ
1968
doktor medicine,
specijalista
epidemiologije
KRALJEVO
150.
MARIJA ZINAIĆ
1977
profesor srpskog jezika
NOVI SAD
151.
NEBOJŠA STANKOVIĆ
1960
pukovnik u penziji
GORNJI
MILANOVAC
152.
MILOŠ AŠANIN
1979
trgovac
KRUŠEVAC
153.
LJILJANA RANKOVIĆ
1979
profesor
ČAČAK
154.
NENAD TMUŠIĆ
1982
dipl. agronom
VRBAS
155.
DALIBOR PETROVIĆ
1975
konobar
NOVI SAD
156.
BILJANA PAVLOVIĆ
1973
tehničar tekstila
KRAGUJEVAC
- 89 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
157.
MARKO RADULOVIĆ
1977
doktor medicine
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
158.
VLADIMIR MALINIĆ
1986
ekonomski tehničar
ALEKSANDROVAC
159.
DRAGANA MARKOVIĆ
1980
domaćica
PETROVAC NA
MLAVI
160.
NEBOJŠA ĐUKIĆ
1981
građevinski inženjer
ALEKSANDROVAC
161.
DRAGAN MILOSAVLJEVIĆ
1972
saradnik u prirodnim
naukama
KURŠUMLIJA
162.
SNEŽANA VAJAGIĆ
1961
ekonomista
NOVI SAD
163.
NENAD ĐURĐEVIĆ
1982
poljoprivrednik
JAGODINA
164.
NOVICA MARJANOVIĆ
1951
profesor istorije
POŽAREVAC
165.
VESNA CVETKOVIĆ
1959
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
ZVEZDARA
166.
NENAD STOJANOVIĆ
1970
dipl. inženjer
organizacionih nauka
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
167.
BOJAN GAJIĆ
1973
dipl. inženjer
šumarstva
BAČKA PALANKA
168.
JASMINA RADIVOJEVIĆ
1976
dipl. ekonomista
BEOGRAD ,
ČUKARICA
169.
GORAN ĐORĐEVIĆ
1963
radnik poštonoša
PETROVAC NA
MLAVI
170.
DEJAN PETROVIĆ
1971
dipl. matematičar
POŽEGA
171.
DRAŽENKA MARIČIĆ
1977
doktor političkih nauka
BEOGRAD,
PALILULA
172.
IVAN STANOJKOVIĆ
1965
preduzetnik
ODŽACI
173.
SLOBODAN STANIŠIĆ
1960
kamenorezac
VLASOTINCE
174.
JELENA KRSTIĆ
1979
negovateljica
KNJAŽEVAC
175.
IVAN MILOVANOVIĆ
1976
elektroinženjer
NEGOTIN
176.
VLADISLAV ĐORĐEVIĆ
1969
profesor
NOVI SAD
177.
KOVILJKA PEKOVIĆ
1954
profesor srpskog jezika
i književnosti
SJENICA
178.
DEJAN ZLATKOVIĆ
1986
inženjer mašinstva
BOR
179.
RADOMIR DRAŽIĆ
1985
profesor istorije
KIKINDA
180.
JELENA RADIVOJEVIĆ
1979
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
ČUKARICA
- 90 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
181.
MILAN RESIMIĆ
1979
magistar menadžmenta
BEOGRAD,
VOŽDOVAC
182.
PREDRAG JOVANOVIĆ
1960
mašinski tehničar
KRAGUJEVAC
183.
JASMINA MAVRENOVIĆ
1962
profesor razredne
nastave
BEOGRAD,
SURČIN
184.
MIRKO KOZIĆ
1980
dipl. istoričar
ZRENJANIN
185.
SAVO DIKIĆ
1973
mašinski tehničar
NOVI SAD
186.
SNEŽANA KNEŽEVIĆ RADOVANOVIĆ
1972
advokat
POŽEGA
187.
SLOBODAN NIČIĆ
1958
dipl. inženjer mašinstva
NOVI SAD
188.
DUŠAN OSTOJIĆ
1988
student
BEOGRAD,
OBRENOVAC
189.
ALEKSANDRA GAŠPAR
1992
student
BEOGRAD,
SURČIN
190.
ZORAN MALINIĆ
1981
trgovac
ZRENJANIN
191.
NIKOLA ĆETKOVIĆ
1987
dipl. pravnik
BEOGRAD,
ČUKARICA
192.
LIDIJA STANKOVIĆ
1958
advokat
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
193.
MILOŠ BAJAGIĆ
1956
dipl. turizmolog
BEOGRAD, STARI
GRAD
194.
MILOŠ ŽIVKOVIĆ
1969
novinar
ŠABAC
195.
JADRANKA ŠULEIĆ
1976
profesor nemačkog
jezika
SMEDEREVO
196.
VLADIMIR ĐILAS
1978
pravnik
VRŠAC
197.
STEPAN STEPANOVIĆ
1961
dipl. mašinski inženjer
BEOGRAD,
RAKOVICA
198.
DANIJELA VUJISIĆ
1966
profesor
BEOGRAD,
ZVEZDARA
199.
DRAGAN ŽIVANIĆ
1972
predavač strukovnih
studija
SREMSKA
MITROVICA
200.
MIODRAG PREKOVIĆ
1983
apsolvent FPN - a
ARANĐELOVAC
201.
DIJANA DEVETAK KAČAR
1973
nezaposlena
BEOGRAD,
SURČIN
202.
NEBOJŠA STEPANOVIĆ
1981
dipl. slikar - restaurator
BEOGRAD, ZEMUN
203.
MILOŠ VEKIĆ
1981
kulinarski tehničar
BEOGRAD,
ČUKARICA
204.
VANJA MILIVOJČEVIĆ
1981
apsolvent teologije
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
205.
VUKAN VUKOV
1984
dipl. ekolog za zaštitu
životne sredine
VRŠAC
- 91 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
206.
GORAN RADULOVIĆ
1967
mašin bravar
POŽEGA
207.
NINA VASIĆ
1987
dipl. ekonomista
ŠABAC
208.
MILOŠ PAVLOVIĆ
1989
dipl. istoričar
LESKOVAC
209.
ZORAN JOKSIMOVIĆ
1978
dipl. menadžer
ARANĐELOVAC
210.
GORIJANA PETROVIĆ
1977
ekonomista
LOZNICA
211.
MILAN ŠLJAPIĆ
1971
ekonomista
ZRENJANIN
212.
DRAGAN STANKOVIĆ
1978
privatni preduzetnik
VLADIČIN HAN
213.
ANA TIMOTIJEVIĆ
1979
doktor medicine
NOVI PAZAR
214.
ŽIVKO ŠIJAN
1961
pravnik
SREMSKA
MITROVICA
215.
DMITAR KOVLJENIĆ
1958
dipl. pravnik
SREMSKI
KARLOVCI
216.
ZORICA PRVANOVIĆ
1953
domaćica
KNJAŽEVAC
217.
ALEKSANDAR
STEVANOVIĆ
1976
preduzetnik
BAČKA PALANKA
218.
PERIŠA MILOVANOVIĆ
1988
strukovni inženjer
elektrotehnike i
računarstva
ŠABAC
219.
LJUBICA CINCOVIĆ
1959
komercijalista
BEOGRAD,
ZVEZDARA
220.
DUŠAN DIMITRIJEVIĆ
1984
pravnik
LESKOVAC
221.
SAŠA INJAC
1976
strukovni menadžer
TEMERIN
222.
VANJA CAR
1981
novinar
SOMBOR
223.
IVAN MIDOVIĆ
1980
tehničar N.U. mašina
BEOGRAD,
ČUKARICA
224.
VLADIMIR TRIFUNOV
1975
konfekcionar
STARA PAZOVA
225.
ANA MILOVANOVIĆ
1978
profesor
ARILJE
226.
SLAVIŠA POPOVIĆ
1983
grafički dizajner
PIROT
227.
DARKO MIHAJLOVIĆ
1975
preduzetnik
DESPOTOVAC
228.
LJILJANA SERGEJ
1958
upravni tehničar
BEOGRAD, STARI
GRAD
229.
ALEKSANDAR ILIĆ
1974
tekstilni inženjer
LOZNICA
- 92 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
230.
IVAN BABIĆ
1982
preduzetnik
PRIJEPOLJE
231.
SANJA VEKIĆ
1981
magistar poljskog
jezika
BEOGRAD,
ČUKARICA
232.
MILOVAN SARIĆ
1953
inženjer elektrotehnike
LJIG
233.
DEJAN AKSIĆ
1984
lift monter
BEOGRAD,
GROCKA
234.
ALEKSANDRA PAROŠKI
1985
medicinska sestra
BEOGRAD,
ČUKARICA
235.
DRAGOLJUB PAVLOVIĆ
1954
automehaničar
BEOGRAD, SAVSKI
VENAC
236.
VLADAN TOMAŠEVIĆ
1972
veterinarski tehničar
LUČANI
237.
JELENA BAŠICA
1992
student
NOVI SAD
238.
NEMANJA LUKIĆ
1991
student
SREMSKI
KARLOVCI
239.
STRAHINJA JANIĆ
1976
pravnik
ZRENJANIN
240.
SLOBODANKA ĐOKIĆ
1979
dipl. pravnik
POŽEGA
241.
MILOŠ STEFANOVIĆ
1986
dipl. ekonomista
BEOGRAD, ZEMUN
242.
RADE RAKETIĆ
1975
ugostitelj
NOVA VAROŠ
243.
SANELA TRIFUNOVIĆ
1987
student
ALEKSANDROVAC
244.
PETAR GLIŠOVIĆ
1986
dipl. ekonomista
BEOGRAD,
LAZAREVAC
245.
STEFAN GRKOVIĆ
1991
student
BEOGRAD,
GROCKA
246.
MILICA STANISAVLJEVIĆ
1983
poljoprivrednik
SVRLJIG
247.
NEMANJA
MILOSAVLJEVIĆ
1984
dipl. inženjer
arhitekture i dipl. teolog
VLADIČIN HAN
248.
ALEKSANDAR VASILJEVIĆ
1988
sportski trener
KRUPANJ
249.
ALEKSANDRA
RADOTOVIĆ
1974
menadžer
BEOGRAD,
PALILULA
250.
JELENA BOŽIĆ
1988
profesor
SOMBOR
- 93 -
10. SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin
SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
DR SULEJMAN UGLJANIN
1953
doktor stomatologije
NOVI PAZAR
2.
ENIS IMAMOVIĆ
1984
profesor
NOVI PAZAR
3.
SABINA DAZDAREVIĆ
1982
dipl. inženjer
elektrotehnike
NOVI SAD
4.
MUSTAFA BALTIĆ
1983
dipl. arheolog
SJENICA
5.
SELMA DŽINOVIĆ
1987
dipl. inženjer
elektrotehnike
PRIJEPOLJE
6.
MR AMELA SAKOVIĆ
1987
magistar prehrambene
tehnologije
PRIBOJ
7.
NATAŠA TOŠIĆ
1980
advokat
ZAJEČAR
8.
AHMEDIN ŠKRIJELJ
1982
dipl. pravnik
NOVI PAZAR
9.
BAJRO GEGIĆ
1954
profesor matematike
TUTIN
10.
EDINA HAMIDOVIĆ
1987
master ekonomije
SJENICA
11.
ADMIR MUŠOVIĆ
1984
profesor
PRIJEPOLJE
12.
ENISA ŠIPKA
1981
dipl. pravnik
PRIBOJ
13.
NAFILJ SEJDOVIĆ
1971
dipl. ekonomista
NOVI PAZAR
14.
ŠEMSUDIN KUČEVIĆ
1959
dipl. politikolog
TUTIN
15.
ANIDA MUJOVIĆ
1988
dipl. ekonomista
SJENICA
16.
EDIB KAJEVIĆ
1974
dipl. ekonomista
PRIJEPOLJE
17.
SIMBAD ĆELOVIĆ
1963
dipl. ekonomista
PRIBOJ
18.
SELMA HODŽIĆ
1991
student
NOVI PAZAR
19.
KASO AVDOVIĆ
1955
profesor ruskog jezika
SJENICA
20.
SABAHUDIN OBUĆINA
1961
profesor hemije
PRIJEPOLJE
21.
EMINA FAZLIĆ
1986
ekonomista
PRIBOJ
- 94 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
22.
ALDIN ZORANIĆ
1984
profesor
NOVI PAZAR
23.
MUHEDIN FIJULJANIN
1965
dipl. politikolog
SJENICA
24.
SADIJA HODŽIĆ
1962
dipl. ekonomista
PRIJEPOLJE
25.
MITHAT ŠABANOVIĆ
1977
dipl. pravnik
NOVI PAZAR
26.
SENAD MAHMUTOVIĆ
1972
dipl. ekonomista
SJENICA
27.
AMELA SPAHIĆ
1976
dipl. pravnik
NOVI PAZAR
28.
NASER HODŽIĆ
1957
dipl. ekonomista
SJENICA
29.
HAZBO MUJOVIĆ
1965
dipl. inženjer mašinstva
SJENICA
30.
SELMA KULOGLIJA
1983
dipl. inženjer
poljoprivrede
PRIBOJ
31.
HUSNIJA METOVIĆ
1959
lekar specijalista
SJENICA
32.
FAHRUDIN ĐEKIĆ
1984
dipl. pravnik
NOVI PAZAR
11. BORIS TADIĆ – Nova demokratska stranka – Zeleni, LSV
– Nenad Čanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za
Vojvodinu, Demokratska levica Roma
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
MIODRAG RAKIĆ
1975
dipl. pravnik
BEOGRAD
2.
NENAD ČANAK
1959
dipl. ekonomista
NOVI SAD
3.
OLENA PAPUGA
1964
profesor rusinskog
jezika i književnosti
KULA
4.
NINOSLAV STOJADINOVIĆ
1950
profesor univerziteta
NIŠ
5.
JANKO VESELINOVIĆ
1965
doktor pravnih nauka
NOVI SAD
6.
MARINIKA TEPIĆ
1974
dipl. filolog
PANČEVO
7.
DUŠAN PETROVIĆ
1966
advokat
ŠABAC
8.
MARKO ĐURIŠIĆ
1968
inženjer informatike
BEOGRAD
9.
SNEŽANA MALOVIĆ
1976
dipl. pravnik
BEOGRAD
10.
ALEKSANDAR SENIĆ
1978
dipl. inženjer građevine
RAČA
11.
BOJAN KOSTREŠ
1974
dipl. ekonomista
ZRENJANIN
- 95 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
12.
BRANKA KARAVIDIĆ
1958
elektrotehničar
MAJDANPEK
13.
IVAN KARIĆ
1975
dipl. inženjer geologije
BEOGRAD,
OBRENOVAC
14.
ĐORĐE STOJŠIĆ
1977
dipl. ekonomista
SREMSKA
MITROVICA
15.
BILJANA HASANOVIĆ KORAĆ
1955
advokat
VRŠAC
16.
GORAN BOGDANOVIĆ
1963
dipl. inženjer
poljoprivrede
LEPOSAVIĆ
17.
BLAGOJE BRADIĆ
1955
stomatolog
NIŠ
18.
NADA LAZIĆ
1950
dipl. hemičar
NOVI SAD
19.
SLOBODAN HOMEN
1972
advokat
BEOGRAD
20.
MIROSLAV MARINKOVIĆ
1961
doktor veterinarske
medicine
SVILAJNAC
21.
IVA ĐINĐIĆ - ĆOSIĆ
1975
dipl. pravnik
BEOGRAD
22.
VLADIMIR PAVLOV
1969
profesor istorije
NOVI SAD
23.
KONSTANTIN
SAMOFALOV
1982
dipl. pravnik
BEOGRAD
24.
SANJA STARČEVIĆ
1980
politikolog
BEOGRAD
25.
MIODRAG ĐIDIĆ
1954
dipl. pravnik
KRUŠEVAC
26.
NIKOLA DIMITRIJEVIĆ
1987
student
PARAĆIN
27.
NATAŠA CVJETKOVIĆ
1974
profesor razredne
nastave
ŠID
28.
NENAD KONSTANTINOVIĆ
1973
advokat
BEOGRAD
29.
ZDRAVKO STANKOVIĆ
1980
ekonomista
BEOGRAD, ZEMUN
30.
VUKICA VASIĆ
1970
dipl. ekonomista
POŽAREVAC
31.
DRAGOSLAV ĆIRKOVIĆ
1954
dipl. inženjer zaštite
životne sredine
NIŠ
32.
SLAVOLJUB MITOV
1961
doktor medicine
VLASOTINCE
33.
VESNA SANTO
1972
nastavnik razredne
nastave
SUBOTICA
34.
MILAN STANIMIROVIĆ
1960
novinar
VRBAS
35.
SLOBODAN PEJIĆ
1968
doktor medicine
VRANJSKA BANJA
36.
SVETLANA VUJOVIĆ
1952
penzioner
NOVI SAD
- 96 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
37.
NEBOJŠA CAKIĆ
1962
dipl. pravnik
LESKOVAC
38.
DRAGAN VUJADINOVIĆ
1953
magistar ekonomije
KOSJERIĆ
39.
LJILJANA ZDRAVKOVIĆ
1950
dipl. elektrotehnički
inženjer
BEOGRAD,
LAZAREVAC
40.
ARON ČONKA
1976
profesor
ADA
41.
VLATKO RATKOVIĆ
1965
dipl. pravnik
RUMA
42.
MAJA PETRUŠEVSKI
1985
dipl. psiholog
NIŠ
43.
GORAN MILJKOVIĆ
1970
ekonomista
BELA PALANKA
44.
MIĆO STOJANOVIĆ
1966
strukovni menadžer
KIKINDA
45.
LJILJANA ĐUKIĆ
1963
dipl. ekonomista
master
NOVI SAD
46.
SRĐAN MIKOVIĆ
1961
advokat
PANČEVO
47.
IVAN STEVANOVIĆ
1977
lekar
SMEDEREVO
48.
BOJANA VUČKOVIĆ
1978
turistički tehničar
PROKUPLJE
49.
IGOR RATKOVIĆ
1979
dipl. menadžer
KRAGUJEVAC
50.
JOVAN DAMJANOVIĆ
1947
viši ugostitelj
BEOGRAD, ZEMUN
51.
RAJKA DOJČINOVIĆ
1973
dipl. istoričar
SURDULICA
52.
GORAN STOJKOVIĆ
1968
dipl. inženjer mašinstva
ŽITORAĐA
53.
JOVAN STINGIĆ
1971
dipl. pravnik
KLADOVO
54.
MILANA JANKOVIĆ
1993
student
RUMA
55.
ZVEZDAN BABIĆ
1966
dipl. pravnik
ĆIĆEVAC
56.
STEVAN ĐAKOVIĆ
1976
dipl. pravnik
TRSTENIK
57.
JOVANA PETROVIĆ
1950
doktor medicinskih
nauka - specijalista
medicinske biohemije
BEOGRAD
58.
GORAN JOVANOVIĆ
1973
saobraćajni tehničar
KRAGUJEVAC
59.
NELI ĐORĐEVIĆ
1974
dipl. mašinski inženjer
BOLJEVAC
60.
DUŠICA SAVIĆ
1959
elektrotehničar
SMEDEREVSKA
PALANKA
61.
MALIŠA ALIMPIJEVIĆ
1968
magistar
elektrotehničkih nauka
DESPOTOVAC
- 97 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
62.
DRAGIŠA VLAHOVIĆ
1982
dipl. politikolog
BEOGRAD
63.
MIRA MILINKOVIĆ
1979
magistar biotehničkih
nauka
ČAČAK
64.
ŽELJKO BRESTOVAČKI
1967
mehanizator
ŠID
65.
IVICA GLIŠIĆ
1979
dipl. inženjer
arhitekture
GOLUBAC
66.
OLIVERA PETKOVIĆ
1969
dipl. inženjer
tehnologije
ĆUPRIJA
67.
STRAJIN NEDOVIĆ
1976
master menadžer
ljudskih resursa
ČAJETINA
68.
GEORGIOS
KONSTANTINIDIS
1961
pedijatar
NOVI SAD
69.
RADMILA LJUBINKOVIĆ
1951
lekar
PANČEVO
70.
DARKO GAVRILOVIĆ
1966
doktor istorijskih nauka
NOVI SAD
71.
MARTA HORVAT ODRI
1962
prof. mađarskog jezika
SVETOZAR
MILETIĆ
72.
MARIJA GAZIMIROVIĆ
1956
penzioner
BEOGRAD,
SURČIN
73.
ALEKSANDAR
BRANKOVIĆ
1970
dipl. inženjer
elektrotehnike
ZAJEČAR
74.
ZVONKO MARKOVIĆ
1961
lekar-specijalista
ginekologije i
akušertsva
KRALJEVO
75.
SONJA PAPLACKO
1987
dipl. politikolog
NOVI SAD
76.
ALEKSANDAR
ALEKSIJEVIĆ
1973
ortoped
VRNJAČKA BANJA
77.
GORAN MIHAJLOVIĆ
1963
statističar
RAŠKA
78.
DESANKA MILENKOVIĆ
1958
lekar pedijatar
VRANJE
79.
NENAD VASIĆ
1961
ekonomista
BEOGRAD
80.
DEJAN ČAPO
1978
profesop tehničkog
obrazovanja
ZRENJANIN
81.
KATALIN FAZEKAŠ
1960
medicinska sestra
ZRENJANIN
82.
GORAN MITIĆ
1958
dipl. ekonomista
NIŠ
83.
GORAN JOVIĆ
1972
dipl. menadžer
STARA PAZOVA
84.
NEDA NOVAKOVIĆ
1980
dipl. defektolog
BEOGRAD
85.
IVAN MIJAJLOVIĆ
1981
strukovni menadžer
JAGODINA
- 98 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
86.
DEJAN AVRAMOVIĆ
1968
privatni preduzetnik
SMEDEREVSKA
PALANKA
87.
VESNA BOŠKOVIĆ
1969
dipl. pravnik
BEOGRAD
88.
DRAGAN ANDRIĆ
1975
dipl. pravnik
SUBOTICA
89.
MLADOMIR SRETENOVIĆ
1955
dipl. inženjer mašinstva
LUČANI
90.
VESNA JEREMIĆ DRAGOJEVIĆ
1964
doktor stomatologije
SMEDEREVO
91.
RATKO JOVANOVIĆ
1948
inženjer poljoprivrede
ALEKSANDROVAC
92.
MARIJA BAJIĆ
1966
učiteljica
MOKRIN
93.
ALEKSANDAR JOVANOVIĆ
1976
master sociologije
NOVI SAD
94.
BRANKO NINIĆ
1974
dipl. inženjer
proizvodnog
menadžmenta
LEPOSAVIĆ
95.
ANTUN HORVAT
1962
tehničar visokogradnje
SUBOTICA
96.
MARINA JANKOVIĆ
1970
dipl. pravnik
NIŠ
97.
MILAN ŠEVIĆ
1981
dipl. inženjer zaštite
bilja
TOPOLA
98.
VLADA TRIFUNOVIĆ
1977
dipl. ekonomista
ŠABAC
99.
ĐURĐINA JERINKIĆ
1974
dipl. pravnica
KIKINDA
100.
MOMČILO TODOROVIĆ
1960
ortoped doktor
medicinskih nauka
ĆUPRIJA
101.
RADOMIR JOVANOVIĆ
1965
dipl. inženjer
poljoprivrede - master
KRUŠEVAC
102.
VESNA TRIFUNAC
1957
profesor
KIKINDA
103.
PREDRAG JOVANOVIĆ
1968
doktor stomatologije
BOJNIK
104.
ZVONIMIR STANKOV
1951
ekonomista
BEČEJ
105.
DOBRILA LAZAREVIĆ HADŽIJEVSKI
1967
dipl. ekonomista
KRAGUJEVAC
106.
SLAVIŠA GRUJIĆ
1960
filmski i TV snimatelj
NOVI SAD
107.
GORAN DANČETOVIĆ
1980
radnik
OBILIĆ
108.
GORDANA ĐUKIĆ
1963
dipl. ekonomista
ODŽACI
109.
ŽELJKO ČAPELJA
1973
mašinski tehničar
BEOGRAD
110.
IGOR CVIJOVIĆ
1979
dipl. elektroinženjer
KRAGUJEVAC
111.
RADMILA PAVLOVIĆ RADIĆ
1963
lekar specijalista
PARAĆIN
- 99 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
112.
DANIEL PETROVIĆ
1964
dipl. inženjer
tehnologije
ŽITIŠTE
113.
JELENKO MIĆIĆ
1955
dipl. inženjer rudarstva
BEOGRAD
114.
JELKA VASOJEVIĆ
1977
profesor srpskog jezika
i književnosti
NOVI PAZAR
115.
ZORAN PETROV
1965
ekonomista
DIMITROVGRAD
116.
SRĐAN KOZLINA
1968
doktor veterinarske
medicine
SREMSKA
MITROVICA
117.
MILICA IGIĆ
1958
lekar transfuziologije
PIROT
118.
VESNA LAŽETIĆ
1960
dipl. pravnik
SOMBOR
119.
KAROLJ ČIZIK
1960
dipl. inženjer tehnolog
SENTA
120.
SANJA ČEKOVIĆ
1957
preduzetnik
NEGOTIN
121.
VLADIMIR PUPAVAC
1983
dipl. mašinski inženjer
BEOGRAD
122.
JOVAN PAUL
1957
hemijski tehničar
KULA
123.
VESNA MILJUŠ
1958
master profesor
biologije
NOVI SAD
124.
ĐORĐE ANTONIJEVIĆ
1991
student
KRAGUJEVAC
125.
NIKOLA BOŽINOVIĆ
1988
student
NIŠ
126.
MONIKA GVOZDENOVIĆ
1983
dipl. defektolog
ŠABAC
127.
RADOVAN RADOVANOVIĆ
1960
ekonomista
BAČKA TOPOLA
128.
MILOŠ TEODOROVIĆ
1985
veterinarski tehničar
BOGATIĆ
129.
BRANKA TADIĆ
1985
dipl. politikolog za
međunarodne poslove
VRBAS
130.
MAJA MRNUŠTIK
1979
magistar pravnih nauka
NOVI SAD
131.
DRAGAN PETKOVIĆ
1973
dipl. inženjer
elektrotehnike
GNJILANE
132.
BILJANA JOVANOVIĆ
1962
dipl. pravnik
NIŠ
133.
JAN LITAVSKI
1983
magistar političkih
nauka
KOVAČICA
134.
SRĐAN DENČIĆ
1964
specijalista opšte
hirurgije
PIROT
135.
JANA DIVAC
1990
student
PRIJEPOLJE
136.
RADOLJUB ALEKSIĆ
1961
profesor mašinstva
BRUS
137.
ALEKSANDAR RADINOVIĆ
1986
ekonomista
VLADIMIRCI
138.
IVANA STOJILJKOVIĆ
1988
dipl. pravnik master
političkih nauka
PANČEVO
Zanimanje
Prebivalište
- 100 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
139.
BOBAN STANKOVIĆ
1966
dipl . inženjer
poljoprivrede
LESKOVAC
140.
MILIVOJ BEŠLIN
1979
magistar istorijskih
nauka
NOVI SAD
141.
RADMILA DOMANOVIĆ
1951
penzioner
RAČA
142.
ZORAN ĐORĐEVIĆ
1962
preduzetnik
TRGOVIŠTE
143.
JOVAN AKSENTIJEVIĆ
1954
dipl. ekonomista
BEOČIN
144.
DIJANA STEVANOVIĆ
1989
strukovni ekonomista
ODŽACI
145.
DRAGAN JOVIĆ
1948
dipl. građevinski
inženjer
APATIN
146.
DRAGAN NENADOV
1981
ekonomista
SOMBOR
147.
GORDANA ŠEVARLIĆ
1962
dipl. inženjer
agronomije
ČAČAK
148.
LJUBODRAG RADEVIĆ
1963
doktor medicine kardiolog
NIŠ
149.
MARKO VUČKOVIĆ
1984
student
KRAGUJEVAC
150.
SANDRA TRIFUNOVIĆ
STOJANOVIĆ
1976
menadžer
NOVI SAD
151.
MARINEL PETRIKA
1978
ekonomski tehničar
VRŠAC
152.
SLAĐAN MILJKOVIĆ
1967
hemijski tehničar
VLADIČIN HAN
153.
LENA ĐORĐEVIĆ
1956
profesor geografije
LEBANE
154.
ALEKSANDAR IVANOVIĆ
1982
pravnik
BEOGRAD
155.
DRAGAN KRASIĆ
1961
profesor univerziteta
NIŠ
156.
VLADISLAVA MILANKOV
1987
poljoprivrednik
SRPSKA CRNJA
157.
JOVAN PANIĆ
1979
ekonomista
ŽABALJ
158.
NEBOJŠA PAJOVIĆ
1969
tehničar za zaštitu
životne sredine
BEOGRAD
159.
NEVENA PAUNOVIĆ
1995
učenica
KRAGUJEVAC
160.
MARIJA RADOJČIĆ
1982
ekonomistkinja
IRIG
161.
JOVAN CVETKOVIĆ
1995
učenik
SMEDEREVSKA
PALANKA
162.
BILJANA STANISAVLJEVIĆ
1963
profesor razredne
nastave
BEOGRAD
163.
SAŠA DELIĆ
1987
master ekonomista
PROKUPLJE
- 101 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
164.
MILAN ČOLIĆ
1960
službenik
BEOGRAD
165.
SNEŽANA VUKIĆ
1982
doktor medicine
KIKINDA
166.
ŽELJKO RAJČEVIĆ
1965
advokat
APATIN
167.
JOVAN MAJSKI
1951
dipl. ekonomista
BEOGRAD, ZEMUN
168.
SLAVICA OLUJIĆOBRADOVIĆ
1952
dipl. inženjer
hortikulture
IRIG
169.
ĐORĐE ŽIVANČEV
1982
dipl. ekonomista
NOVI SAD
170.
MIRANA DMITROVIĆ
1979
sociolog
SUBOTICA
171.
ALEKSANDAR
PRODANOVIĆ
1969
dipl. inženjer mašinstva
SREMSKA
MITROVICA
172.
VUK JOVANOVIĆ
1978
inženjer elektrotehnike
SUBOTICA
173.
JOVAN RADIŠIĆ
1987
student
NOVA VAROŠ
174.
SLAVICA DEJKOVIĆ
1964
dipl. defektolog
JAGODINA
175.
JELENA ŠIKMAN
1981
magistar evropskih
studija
NOVI SAD
176.
DARKO ĐUKIĆ
1974
fizičar
BEOGRAD
177.
RAZUMENKA MARKOVIĆ
1966
ekonomista
POŽEGA
178.
ZORAN DRAGIN
1960
advokat
PANČEVO
179.
DRAGAN DREŠEVIĆ
1969
radnik
KNIĆ
180.
DANIJELA ĆIRIĆ
1976
ekonomista
PIROT
181.
IŠTVAN TARI
1953
pisac
BEČEJ
182.
BOJANA BEGOVIĆ
1987
dipl. politikolog
ZRENJANIN
183.
GORDANA JEFTIĆ
1960
profesor razredne
nastave
BEOGRAD
184.
ZORICA ZUROVAC
1951
viša medicinska sestra
BEOGRAD, BORČA
185.
KORNEL ZARIJA
1941
advokat
PANČEVO
186.
JELENA PEJČIĆ
1985
dipl. pravnik
LESKOVAC
187.
EMINA KOVAČEVIĆ
1987
dipl. pravnik
BEOGRAD
188.
BOBAN PAVLOVIĆ
1972
dipl. ekonomista
BUJANOVAC
- 102 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
189.
SANDRA RISTIĆ
1978
ekonomista
BELA CRKVA
190.
MILOŠ MILOŠEVIĆ
1961
dipl. pravnik
ŠABAC
191.
VLADICA TOŠIĆ
1974
profesor istorije
PIROT
192.
SNEŽANA VOŠTINAROV
1962
dipl. veterinar
BEOGRAD
193.
MILANA GAJINOV
1965
knjižničar
SRBOBRAN
194.
JASENKA ĐAKOVIĆ
1979
medicinska sestra
SREMSKA
MITROVICA
195.
ZVONIMIR STANTIĆ
1955
politikolog
SUBOTICA
196.
BOJANA NOVAKOVIĆ
1984
dipl. profesor biologije
SREMSKA
MITROVICA
197.
MARKO RACKOV
1982
dipl. ekonomista
BEOGRAD
198.
MILINKA MAĆERAK
1955
doktor stomatologije
STARA PAZOVA
199.
TIJANA MILOŠEVIĆ
1983
dipl. pravnica
NOVI SAD
200.
NEBOJŠA ZELENOVIĆ
1975
dipl. pravnik
ŠABAC
201.
MARIJANA POPOV
1978
prehrambeni tehnolog
ZRENJANIN
202.
TIJANA PROKOPOVIĆ
1989
dipl. ekonomista
LESKOVAC
203.
OLIVER PETKOVIĆ
1978
profesor matematike i
računarstva
PANČEVO
204.
JELENA MANČIĆ
1984
dipl. sociolog
NIŠ
205.
LAURA SAKAL
1983
novinar
SUBOTICA
206.
MIROSLAV ŽUŽIĆ
1945
dramski umetnik
PANČEVO
207.
ANAMARIJA AVRAMOVIĆ
1984
dipl. pravnik
IRIG
208.
ANA NASTASIJEVIĆ
1975
lekar
BEOGRAD, ZEMUN
209.
ANDRIJA MIJAILOVIĆ
1987
student
BEOGRAD
210.
ANA PATAKI
1983
dipl. sociolog
NOVI SAD
211.
ZORAN PLASKOVIĆ
1948
politikolog
BEOGRAD
212.
NENAD MITROVIĆ
1970
doktor veterinarske
medicine
VLADIČIN HAN
213.
DRAGANA MILIĆ
1962
vaspitač
BEOGRAD
- 103 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
214.
DANIEL BORBAŠ
1985
student
NOVI SAD
215.
ALEKSANDAR KRAVIĆ
1958
dipl. pravnik
NOVI SAD
216.
VERICA VUJANIĆ
1948
referent
BEOGRAD
217.
DRAGANA DUKIĆ
1985
vaspitač
KIKINDA
218.
FILIP TOPIĆ
1990
student
BEOGRAD
219.
DUŠICA PUZIĆ
1986
apsolvent
NOVI SAD
220.
JARMILA AGARSKI
1968
farmaceutski tehničar
NOVI SAD
221.
RATKO BAJČETIĆ
1965
magistar
poljoprivrednih nauka
NOVI SAD
222.
ZLATKA TAKAČ
1972
pravni tehničar
ŽABALJ
223.
KATARINA SENIĆ
1991
student
KRAGUJEVAC
224.
RADOMIR JELIĆ
1974
službenik
BEČEJ
225.
SLOBODANKA MARKOV
1977
klasični filolog
NOVI SAD
226.
RADOLJUB MITIĆ
1958
inženjer informatike
RAŽANJ
227.
BOGDAN KOLARSKI
1975
inženjer elektrotehnike
NOVI SAD
228.
NATAŠA TERBEC
1969
dipl. ekonomista
SOMBOR
229.
ROBERT VIZI
1975
novinar
NOVI SAD
230.
IBOLJA PALUŠEK
1961
krojačica
BAČKA TOPOLA
231.
DAMIR KLIŠANIĆ
1964
geodetski tehničar
BEOČIN
232.
STIPAN IVANKOVIĆ
1965
dipl. pravnik
SOMBOR
233.
JELENA ILIĆ
1983
dipl. menadžer u
turizmu
ŽABALJ
234.
IVANA DRAGUTINOVIĆ
1991
student
UŽICE
235.
ĐORĐO PRSTOJEVIĆ
1973
dipl. ekonomista
ZRENJANIN
236.
FERENC MESAROŠ
1956
poljoprivrednik
BAČKA TOPOLA
237.
NIKOLETA SELENA
1992
studentkinja
BEOČIN
238.
PAVLE ĐUKIĆ
1957
dipl. turizmolog
PANČEVO
239.
ALEKSANDAR JANDRIĆ
1977
radnik obezbeđenja
NOVI SAD
- 104 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
240.
HASINA RATKOV
1989
student
NOVI SAD
241.
SLOBODAN GOJKOVIĆ
1951
dipl. sociolog
PRIJEPOLJE
242.
SLAVKO GAVRILOVIĆ
1967
dipl. inženjer
šumarstva za pejzažnu
arhitekturu
VALJEVO
243.
MAJA STOJILJKOVIĆ
1979
dipl. turizmolog
NOVI SAD
244.
MILOŠ SAVIĆ
1986
dipl. pravnik
NIŠ, MEDIJANA
245.
JOVAN RATKOVIĆ
1975
politikolog životne
sredine
BEOGRAD
246.
JOVANKA KOPRIVICA
1960
lekar
ZRENJANIN
247.
GORAN JOSIPOVIĆ
1977
privatni preduzetnik
LJUBOVIJA
248.
KOLJA KOČIŠ
1982
dipl. menadžer u
turizmu
NOVI SAD
249.
DRAGANA MILOŠEVIĆ
1972
dipl. biolog
NOVI SAD
250.
JELENA SIJ
1963
službenik
ŽITIŠTE
12. TREĆA SRBIJA – ZA SVE VREDNE LJUDE
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
ALEKSANDAR PROTIĆ
1978
audio - vizuelni umetnik
BEOGRAD
2.
MIROSLAV PAROVIĆ
1984
master elektrotehnike
SREMSKA
KAMENICA
3.
DR NADA TABŠ
1950
klinički embriolog
NOVI SAD
4.
ALEKSANDAR ĐURĐEV
1980
dipl. inženjer
NOVI SAD
5.
DR ANDREJ FAJGELJ
1978
doktor filologije
NOVI SAD
6.
DRAGANA ĐUKOVIĆ
1980
novinar
SREMSKA
KAMENICA
7.
MIROJE JOVANOVIĆ
1979
dipl. pravnik - master
NOVI SAD
8.
DR BRANIMIR JOVANOVIĆ
1955
doktor tehničkih nauka
BEOGRAD
9.
JOVANA MAJSTOROVIĆ
1983
magistar međunarodne
ekonomije
BEOGRAD
10.
SLOBODAN JOVANOVIĆ
1977
bravar
NOVI SAD, STARI
LEDINCI
11.
DR BOGDAN ŽIVANOVIĆ
1970
lekar
SREMSKI
KARLOVCI
- 105 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
12.
MILANKA BRKIĆ
1971
dipl. filozof
NOVI SAD
13.
MILOŠ NIKOLIĆ
1988
dipl. pravnik
LAPOVO
14.
SAVA STAMBOLIĆ
1989
apsolvent prava
SUBOTICA
15.
SUNČICA MARKOVIĆ
1980
dipl. slikar
NOVI SAD
16.
MR ŽIVKO ĆURČIĆ
1981
magistar
poljoprivrednih nauka
NOVI SAD, ČENEJ
17.
MR GORAN SEČUJSKI
1976
magistar ekonomskih
nauka
NOVI SAD
18.
MIRJANA MILEUSNIĆ
1980
ekonomski tehničar
VETERNIK
19.
SAVA SAJKO
1983
istoričar umetnosti
BEOGRAD
20.
MILUTIN KIJANOVIĆ
1951
dipl. politikolog
NOVI SAD
21.
MAJA FAMILIĆ
1973
dipl. strukovni vaspitač
NOVI SAD
22.
MIROSLAV ILIĆ
1981
profesor istorije
NOVI SAD
23.
NENAD RADAKOVIĆ
1976
preduzetnik
STARA PAZOVA
24.
LJUBICA ERKIĆ
1979
dipl. inženjer
industrijskog
menadžmenta
SREMSKA
KAMENICA
25.
KRISTIJAN OBŠUST
1986
arheolog i antropolog
NOVI SAD
26.
RADOVAN MILOVANKIĆ
1966
master informatičkog
menadžmenta
KRUŠEVAC
27.
JELENA ŠKUNDRIĆ BABIĆ
1980
dipl. pravnik
NOVI SAD
28.
MITAR ŠOBOT
1982
master elektrotehnike
NOVI SAD
29.
MARKO TESLIĆ
1983
informatičar i dipl.
ekonomista
NOVI SAD
30.
NATAŠA ŠPARAVALO
1983
dipl. ekonomista
BEOGRAD
31.
NIKOLA MARINKOVIĆ
1985
marketing koordinator
BEOGRAD
32.
BRANKO ĆIRJAKOVIĆ
1985
privatni preduzetnik
SUBOTICA
33.
JELENA MILIĆ
1984
dipl. inženjer
prehrambene
tehnologije - master
NOVI SAD
34.
PROF. DR MILAN
GALOGAŽA
1941
profesor univerziteta u
penziji
SREMSKA
KAMENICA
35.
SRĐAN MLADENOVIĆ
1978
dipl. politikolog
BEOGRAD
36.
JOVANA PREMOVIĆ
1993
student
BEOGRAD
37.
BOJAN STOJKOVAC
1967
penzioner
NOVI SAD
- 106 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
38.
DUŠAN TUBIĆ
1957
doktor veterine
ŠAJKAŠ
39.
DUŠICA VUKOSAVLJEVIĆ
1974
veb dizajner
ZEMUN
40.
GOJKO VUKOJE
1983
dipl. ekonomista master
NOVI SAD
41.
VLADISLAV MANDIĆ
1982
dipl. teolog
BEOGRAD
42.
ALEKSANDRA
OBRENOVIĆ
1979
master inženjer
organizacionih nauka
BEOGRAD
43.
GORAN MILENKOVIĆ
1987
dipl. inženjer
arhitekture
NOVI SAD
44.
VLADIMIR GVOIĆ
1984
dipl. inženjer
reinženjeringa
NOVI SAD
45.
VANJA BOŽIĆ
1991
student
BEOGRAD
46.
DRAGIŠA VASILJEVIĆ
1980
radnik
NOVI SAD
47.
DAVOR PEREULA
1985
master inženjer
saobraćaja
NOVI SAD
48.
BOJANA NIKIĆ
1976
prevodilac
BEOGRAD
49.
VLADICA ĐURĐEVIĆ
1976
ugostitelj
LAPOVO
50.
VLADO ĐUKOVIĆ
1980
strukovni ekonomista
BEOGRAD
51.
SLAĐANA NEDELJKOVIĆ
1971
viši savetnik za životno
osiguranje
BEOGRAD
52.
VLADISLAV CAP
1979
dipl. inženjer
elektrotehnike i
računarstva
NOVI SAD
53.
VASO BOŽIĆ
1987
student
NOVI SAD
54.
MAJA JOVIČIĆ
1982
ekonomista
BEOGRAD
55.
VUKAN POPOVIĆ
1967
dipl. ekonomista
KULA
56.
JOVICA STOJKOVIĆ
1967
turistički radnik
BEOGRAD,
KORAĆICA
57.
JELENA OMČIKUS
1988
student
SREMSKI
KARLOVCI
58.
ĐORĐE PROKIĆ
1964
ugostitelj
SREMSKA
MITROVICA
59.
ĐORĐE RADIVOJEVIĆ
1981
dipl. politikolog
BEOGRAD
60.
MARIJA JOKIĆ
1987
vaspitačica
BEOGRAD,
KALUĐERICA
61.
DALIBOR KEKIĆ
1986
student
ČURUG
- 107 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
62.
DEJAN MILANOVIĆ
1978
dipl. inženjer
saobraćaja
NOVI SAD
63.
DRAGANA VRAČEVIĆ
1983
privatni preduzetnik
BEOGRAD
64.
JOVAN LABUS
1960
ugostitelj
SREMSKA
MITROVICA
65.
MARKO RADONJIĆ
1986
dipl. politikolog
KRAGUJEVAC
66.
MAJA STOŠKOVIĆ
1977
magistar ekonomskih
nauka
BEOGRAD
67.
VLADIMIR VUKADINOVIĆ
1976
trgovac
STARA PAZOVA
68.
BOGDAN KUKIĆ
1985
student
NOVI SAD
69.
JOVANA RENDULIĆ
1989
dipl. ekonomista
BEOGRAD
70.
BRANISLAV JOVANOVIĆ
1984
saobraćajni inženjer
NOVI SAD
71.
JOVAN ILIĆ
1956
preduzetnik
NOVI SAD
72.
MILENA NINIĆ
1955
penzioner
BEOGRAD
73.
IVAN PETKOVSKI
1985
inženjer hemijske
tehnologije
ŠABAC
74.
DUŠAN JANJIĆ
1971
elektrotehničar
SREMSKI
KARLOVCI
75.
DRAGICA ANĐELIĆ
1981
novinar
BEOGRAD
76.
VLADIMIR ĐUKIĆ
1987
dipl. ekonomista
BEOGRAD
77.
DALIBOR JEŽ
1977
saobraćajni tehničar
NOVI SAD
78.
LJILJANA MILOJEVIĆ
1967
trgovac menadžer
BEOGRAD
79.
SRĐAN RADOVIĆ
1990
privatni preduzetnik
SUBOTICA
80.
VLADO RADAKOVIĆ
1979
nautički tehničar
SREMSKI
KARLOVCI
81.
NEVENA RADOVANOVIĆ
1988
ekonomista
BEOGRAD
82.
ALEKSANDAR
ZDRAVKOVIĆ
1988
student
BEOGRAD
83.
MARKO PANTOVIĆ
1984
ekonomista
ČAČAK
84.
ANDRIJANA VUKOVIĆ
1993
student
BEOGRAD
85.
MIROSLAV RAJINOVIĆ
1981
teolog
BEOGRAD
Zanimanje
Prebivalište
- 108 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
86.
MOMČILO ĆULUM
1983
dipl. inženjer
poljoprivrede
NOVI SAD
87.
ANDRIJANA JANIĆIJEVIĆ
1992
student
BEOGRAD
88.
ĐORĐE ĐORĐEVIĆ
1984
tehničar niskogradnje
NOVI SAD
89.
MARKO MILIĆ
1985
student
BEOGRAD
90.
NATAŠA PAVKOV
1987
master industrijskog
menadžmenta
NOVI SAD
91.
VLADIMIR HOSTIĆ
1986
dipl. pravnik
NOVI SAD
92.
SAVA VEČIĆ
1959
zemljoradnik
JAMENA
93.
JELENA PROTIĆ
1956
penzioner
BEOGRAD
94.
MOMČILO GRUJIĆ
1978
dipl. mašinski inženjer
ZRENJANIN
95.
BOŽO TOMIĆ
1959
viši radiološki tehničar
KULA
96.
MARIJA BOGIĆEVIĆ
1986
ugostiteljski tehničar
MARKOVAC
97.
DANKO PASKALJEVIĆ
1979
apsolvent građevine
NOVI SAD
98.
SLOBODAN LJUBOTINA
1984
privatni preduzetnik
SUBOTICA
99.
NATAŠA PETROVIĆ
1989
dipl. komunikolog
BEOGRAD
100.
STEVAN PAVKOV
1983
dipl. ekonomista
BAČKA PALANKA
101.
IVAN LUKIĆ
1990
tehničar za industrijsku
farmaceutsku
tehnologiju
KRUŠEVAC
102.
BILJANA RISTIĆ
1973
dipl. prehrambeni
tehnolog
BEOGRAD
103.
SLAVKO CVEJIĆ
1952
penzioner
BEOGRAD
104.
DEJAN KULAČIN
1980
autoelektričar
SRBOBRAN
105.
MAJA VRAČEVIĆ
1973
dipl. ekonomista
BEOGRAD
106.
BORIS NEBESNI
1979
penzioner
INĐIJA
107.
NIKOLA RADMAN
1985
preduzetnik
NOVI SAD
108.
LJILJANA CVEJIĆ
1987
vaspitačica
BEOGRAD,
KALUĐERICA
109.
IVAN PAVLOVIĆ
1986
privatni preduzetnik
BEOGRAD
110.
MLADEN ĐORĐEVIĆ
1972
novinar
BEOGRAD
111.
SOFIJA KRAGULJ
1982
poljoprivredni tehničar
SREMSKI
KARLOVCI
- 109 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
112.
LAZAR STOJADINOVIĆ
1973
profesionalno vojno lice
MLADENOVAC
113.
VUKAŠIN MIJATOVIĆ
1991
sportski radnik
BEOGRAD
114.
NATALIJA PETKOVIĆ
SAJKO
1986
baletska igračica
BEOGRAD
115.
IGOR MAKSIMOVIĆ
1989
dipl. ekonomista
BEOGRAD
116.
DUŠAN BOŽIĆ
1983
ekonomista
BEOGRAD
117.
MARIJA VUKAŠINOVIĆ
1971
blagajnik
NOVI SAD
118.
MITAR BOŽIĆ
1983
dipl. ekonomista
BEOGRAD
119.
SLOBODAN ŽIVANOVIĆ
1974
tehničar drumskog
saobraćaja
MLADENOVAC
120.
NATAŠA ŠOBOT
1989
medicinska sestra
NOVI SAD
121.
ALEKSANDAR NAJDESKI
1989
student
BEOGRAD
122.
NIKOLA PEROVIĆ
1991
ugostiteljski radnik
BEOGRAD
123.
MAJA MIĆKOVIĆ
1985
dipl. inženjer
menadžmenta
NOVI SAD
124.
PETAR SEKULIĆ
1991
elektrotehničar
računara
BEOGRAD
125.
BORISLAV LAZIĆ
1987
ugostiteljski radnik
BEOGRAD
126.
TIJANA JOVANOVIĆ
1983
grafički dizajner
NOVI SAD
127.
IVAN CVEJIĆ
1983
PTT monter
BEOGRAD
128.
PAVLE ANOKIĆ
1989
saobraćajni tehničar
BEOGRAD
129.
SVETLANA VUKOJE
1988
dipl. pravnik
NOVI SAD
130.
MARKO MARINKOVIĆ
1987
sportski radnik
BEOGRAD
131.
GORAN MIHAILOVIĆ
1977
bravar
BEOGRAD
132.
NATALIJA ŠEKULARAC
1981
dipl. inženjer
preduzetnog
menadžmenta
NOVI SAD
133.
SLAVOLJUB PETKOVIĆ
1971
privatni preduzetnik
BEOGRAD
134.
FILIP NAJDESKI
1989
student
BEOGRAD
135.
PETRA JOJIĆ
1975
prehrambeni tehničar
SREMSKI
KARLOVCI
- 110 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
136.
NEMANJA PROTIĆ
1982
teolog
BEOGRAD
137.
VLADIMIR VUJIN
1978
dipl. ekonomista
ZRENJANIN
138.
ROŽA MILINKOVIĆ
1971
strukovni ekonomista
NOVI SAD
139.
STANOJA NIKOLIĆ
1950
muzičar
LESKOVAC
140.
MILOŠ RUJEVIĆ
1989
informatički saradnik
BEOGRAD
141.
STANISLAVA ĐUKIĆ
1985
student
NOVI SAD
142.
ŽARKO STOJAKOVIĆ
1982
dipl. politikolog za
međunarodne studije
BEOGRAD
143.
ŽARKO SEKULIĆ
1981
dipl. inženjer
saobraćaja
BEOGRAD
144.
SANJA RODIĆ
1983
strukovni ekonomista
NOVI SAD
145.
ANDRIJA BLANUŠA
1982
master prava
BEOGRAD
146.
NEDO MARIĆ
1981
ugostiteljski radnik
BEOGRAD
147.
MAJA OBRADOVIĆ
1992
trgovinski tehničar
SREMSKI
KARLOVCI
148.
BOJAN CVETKOVIĆ
1975
elektrotehničar
BEOGRAD
149.
MARKO PERUĆICA
1980
master ekonomije
BEOGRAD
150.
VESNA RAJIČ
1989
dipl. ekonomista
BEOGRAD
151.
ALEKSANDAR
JEREMENKO
1983
dizajner
BEOGRAD
152.
DRAGAN MAKSIMOVIĆ
1993
student
BEOGRAD
153.
ANA ČUBRAK
1990
student
BEOGRAD
154.
PETAR NINIĆ
1985
dipl. ekonomista
BEOGRAD
155.
ŽARKO VUJOVIĆ
1989
strukovni ekonomista
BEOGRAD
156.
ALEKSANDRA JEŽ
1973
pravni tehničar
NOVI SAD
157.
SAŠA JOVANOVIĆ
1968
komercijalni tehničar
KRUŠEVAC
158.
DRAGOSLAV
STEVANOVIĆ
1960
mašinski tehničar
NOVI SAD
159.
BRANKA KASALICA
1960
službenik
KULA
160.
ALEKSANDAR STOJKOVIĆ
1984
dipl. inženjer
menadžmenta - master
POŽAREVAC
Zanimanje
Prebivalište
- 111 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
161.
ALEKSANDAR NENEZIĆ
1974
privatni preduzetnik
BEOGRAD
162.
DUNJA VUJANOVIĆ
1991
tehničar hidrogradnje
NOVI SAD
163.
ĐORĐE MILIĆ
1970
operater u komandnom
centru
NOVI SAD
164.
DRAGAN SAVKOVIĆ
1982
mašinski inženjer
NOVI SAD
165.
JELENA KANAZIR
1981
galanterijski radnik
SREMSKI
KARLOVCI
13. CRNOGORSKA PARTIJA – Josip Broz
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
NENAD STEVOVIĆ
1962
dipl. politikolog, dipl.
ekonomista
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
2.
JOSIP BROZ
1947
ekonomista
BEOGRAD
3.
NATAŠA JELIĆ
1966
komercijalista
BAČKA TOPOLA
4.
MILOŠ PAOVIĆ
1972
dipl. ekonomista
ALEKSINAC
5.
MITAR ERAKOVIĆ
1957
magistar tehničkih
nauka
NOVI SAD
6.
ALEKSANDRA VUČINIĆ
1968
profesor književnosti
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
7.
VUK VUKMIROVIĆ
1988
dipl. menadžer
BEOGRAD
8.
VLADIMIR POPOVIĆ
1977
dipl. ekonomista
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
9.
ALEKSANDRA PEROVIĆ
1979
ekonomista
VRBAS
10.
MILO MILOJKO
1980
službenik
FEKETIĆ
11.
DUŠAN ŽUGIĆ
1972
preduzetnik
NOVI SAD
12.
VERA IVANOVIĆ
VUKMIROVIĆ
1951
dipl. mašinski inženjer
BEOGRAD
13.
DANILO JELIĆ
1988
menadžer u turizmu i
hotelijerstvu
BAČKA TOPOLA
14.
DEJAN DABANOVIĆ
1965
radnik
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
15.
JOVANA ROGANOVIĆ
1990
student
PROKUPLJE
16.
TADIJA ERAKOVIĆ
1934
doktor defektoloških
nauka i doktor
pedagoških nauka
NOVI SAD
- 112 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
17.
LJUBOMIR KRUNIĆ
1950
ekonomista
VRBAS, BAČKO
DOBRO POLJE
18.
JELENA DRAGUTINOVIĆ
1977
novinar - saradnik
PROKUPLJE
19.
LABUD SPIČANOVIĆ
1976
preduzetnik
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
20.
LJILJANA VUKOVIĆ
1972
službenik
VRBAS, BAČKO
DOBRO POLJE
21.
RADOSAV KRIVOKAPIĆ
1953
dramski umetnik
PROKUPLJE
22.
BILJANA PURIĆ
1975
profesor geografije
FEKETIĆ
23.
LJUBOMIR PEROVIĆ
1947
penzioner
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
24.
RADOJICA MIHAJLOVIĆ
1964
autolakirer
RAČA, VUČIĆ
25.
MINA BJELETIĆ
1989
master inženjer
VRBAS
26.
ZORAN ĐUROVIĆ
1971
službenik
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
27.
MIRELA RADOJIČIĆ
1976
ekonomista
FEKETIĆ
28.
BRANKO KOSTIĆ
1940
penzioner
KULA
29.
TAMARA LAZOVIĆ
1982
hemijski tehnolog
FEKETIĆ
30.
MILAN ARANĐELOVIĆ
1955
preduzetnik
PROKUPLJE
31.
MIRJANA STEVOVIĆ
1966
visoko stručni vaspitač
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
32.
MIRKO VUJOVIĆ
1983
radnik
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
33.
SNEŽANA JOSIFOVIĆ
1970
preduzetnik
NOVI SAD
34.
SINIŠA PEROVIĆ
1977
službenik
VRBAS
35.
DRAGAN MARTINOVIĆ
1984
inženjer agronomije
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
36.
MIRJANA ROGANOVIĆ
1968
službenik
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
37.
RADE PETROVIĆ
1962
vozač
PROKUPLJE
38.
TOMISLAV MARKOVIĆ
1940
penzioner
VRBAS
39.
MILORANKA PETKOVIĆ
1951
penzioner
RAČA
40.
GORDANA KRIVOKAPIĆ
1960
medicinska sestra
PROKUPLJE
Zanimanje
Prebivalište
- 113 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
41.
NIKOLA BANOVIĆ
1990
službenik
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
42.
VESNA ŽMUKIĆ
1967
trgovinski tehničar
FEKETIĆ
43.
JOVICA JOKSIMOVIĆ
1972
preduzetinik
PROKUPLJE
44.
MAGDOLNA KIŠ
1973
bankarski
komercijalista
BAČKA TOPOLA
45.
NIKOLA MUHADINOVIĆ
1987
službenik
MALI IĐOŠ,
LOVĆENAC
46.
BILJANA VAVAN
1969
PTT radnik
PROKUPLJE
47.
DANILO MILETIĆ
1951
penzioner
VRBAS
48.
ALEKSANDRA ŽUGIĆ
1990
student
PROKUPLJE
49.
MILOŠ GAGOVIĆ
1962
službenik
VRBAS, BAČKO
DOBRO POLJE
50.
SANJA BAJIĆ
1976
poslovni sekretar
BEOGRAD
14. LISTA NACIONALNIH ZAJEDNICA-BDZ-MPSZ-DZHMRM-MEP-Emir Elfić
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
EMIR ELFIĆ
1977
dipl. ekonomista
NOVI PAZAR
2.
ŠERIF MARUKIĆ
1970
dipl. ekonomista
NOVI PAZAR
3.
ERŽEBET GAZDIK
1957
penzioner
SRBOBRAN
4.
ĐORĐE ČOVIĆ
1964
profesor
PALIĆ
5.
LASLO RAC SABO
1957
programer
SENTA
6.
MELINDA SEKEREŠ
1984
mašinski tehničar
NOVI BEČEJ
7.
AZRA ZATRIĆ
1978
dipl. učitelj
NOVI PAZAR
8.
MIRSAD JAVOROVAC
1973
preduzetnik
NOVI PAZAR
9.
BALINT LASLO
1987
geograf za prostorni
razvoj i razvoj naselja
SUBOTICA
10.
NIKO LEKO
1957
radnik
SUBOTICA
11.
KATALIN EDEŠ
1954
profesor fizike
SENTA
12.
FERENC ERDMAN
1962
građevinski tehničar
NOVI BEČEJ
- 114 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
13.
JASMINA GICIĆ
1970
dipl. psiholog
NOVI PAZAR
14.
NEDŽAD KAHROVIĆ
1969
preduzetnik
PRIJEPOLJE
15.
GABOR SLIVKA
1974
inženjer agronomije
DOLINE
16.
ROZA VOJNIĆ PURČAR
1961
penzioner
SUBOTICA
17.
PAL NAĐ ABONJI
1964
profesor tehničkog
obrazovanja
SENTA
18.
FERENC ROMODA
1960
ekonomski tehničar
BEČEJ
19.
NERMIN GICIĆ
1970
dipl. žurnalista
NOVI PAZAR
20.
SELMA ĆOSOVIĆ
1984
dipl. ekonomista
PRIJEPOLJE
21.
GABOR ZUBČIK
1988
programer softvera
BAČKO PETROVO
SELO
22.
LAJČO ZELIĆ
1946
penzioner
SUBOTICA
23.
TIBOR KAZINCI
1970
pravnik
SENTA
24.
SABINA GUSINAC
1974
viša poslovna
NOVI PAZAR
25.
AMELA TANDIR
1987
dipl. vaspitač
predškolske djece
NOVI PAZAR
26.
SEMIR BAJRAKTAREVIĆ
1992
student
NOVI PAZAR
27.
ĐULA LASLO
1952
penzioner
SUBOTICA
28.
ANITA ČOVIĆ
1989
student
PALIĆ
29.
ROBERT KALAMAN
1968
inžinjer elektrotehnike
SENTA
30.
KATALIN FEJEŠ
1948
penzioner
BAČKO GRADIŠTE
31.
ADMIR TANDIR
1986
student
NOVI PAZAR
32.
MERISA MARUKIĆ
1992
student
NOVI PAZAR
33.
KLARA BIRO
1984
preduzetnik
JERMENOCI
34.
ANTUN VOJNIĆ PURČAR
1955
radnik
SUBOTICA
35.
EVA MIKLOŠ
1959
organizator priredbi
SENTA
36.
ZOLTAN SEBELEDI
1960
instalater centralnog
grejanja
NOVI BEČEJ
- 115 -
15. DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
SAŠA RADULOVIĆ
1965
dipl. inženjer
elektrotehnike
BEOGRAD
2.
DUŠAN PAVLOVIĆ
1969
profesor univerziteta
BEOGRAD
3.
MILENA MAJKIĆ
1973
profesor fizike
BEOGRAD
4.
ALEKSANDAR
STEVANOVIĆ
1976
konsultant
BEOGRAD
5.
JASMINA NIKOLIĆ
1971
profesor
BEOGRAD
6.
TATJANA MACURA
1981
menadžer
ZEMUN
7.
MILOŠ NIKOLIĆ
1985
dipl. politikolog
BEOGRAD
8.
LATINKA MILANA GRBIĆ
1970
magistarka rodih
studija
NOVI SAD
9.
IGOR STANOJEVIĆ
1975
direktor, dipl.
ekonomista
NIŠ
10.
BRANKA STAMENKOVIĆ
1968
prevodilac
BEOGRAD, NOVI
BEOGRAD
11.
IGOR KOSTIĆ
1976
inženjer informatike
KRAGUJEVAC
12.
RELJA GROS
1983
dipl. inženjer master
NOVI SAD
13.
MARIJA RANĐELOVIĆ
1975
profesor logike i
filozofije
NIŠ
14.
LIDIANA BEKA
1983
lekar
PANČEVO
15.
SLOBODAN MARTINOVIĆ
1966
master političkih nauka
SUBOTICA
16.
VESNA MIHAJLOVIĆ
1970
ekonomista
NOVI SAD
17.
DRAGAN SPALEVIĆ
1976
preduzetnik
ŠABAC
18.
PETAR SIMOVIĆ
1971
dipl. inženjer
arhitekture
KRAGUJEVAC
19.
KATARINA RADOVIĆ
1985
dipl. psiholog
PARAĆIN
20.
MILOŠ NIKOLIĆ
1968
dipl. pravnik
ZRENJANIN
21.
SRETEN BELOŠEVIĆ
1975
dipl. inženjer mašinstva
ČAČAK
22.
ALEKSANDRA KOSTIĆ
1986
ekonomista
KRAGUJEVAC
23.
NENAD BOŽIĆ
1971
dipl. inženjer mašinstva
KRAGUJEVAC
24.
IGOR GAJIĆ
1974
mašinski tehničar
NIŠ
25.
MARIJA RISTIĆ
1987
master inženjer
arhitekture
KRAGUJEVAC
26.
ŽARKO KARANOVIĆ
1966
preduzetnik
NOVI SAD
- 116 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
27.
SRĐAN STANKOVIĆ
1975
nastavnik biologije
PANČEVO
28.
VESNA VUKOVIĆ
1958
lekar specijalista neuropsihijatar
ŠABAC
29.
GORAN JOVANOVIĆ
1977
dipl. inženjer
saobraćaja
NIŠ
30.
SAVA ŽIVANIĆ
1973
preduzetnik
NOVI SAD
31.
NADA STOJILKOVIĆ
1984
dipl. filolog grčkog
jezika
ŠABAC
32.
MIROSLAV ŠOKČIĆ
1985
ftv reditelj/producent
SUBOTICA
33.
ŽELJKO DONIĆ
1982
profesor
BEOGRAD
34.
JOVANA MARINKOVIĆ
1986
dipl. filolog
ŠABAC
35.
DANIJEL ANĐELKOVIĆ
1980
programer
NIŠ
36.
IVAN LEKIĆ
1975
profesor fizičkog
vaspitanja
NOVI SAD
37.
TANJA DIŠIĆ
1988
dipl. filolog
ŠABAC
38.
MILAN TOŠIĆ
1980
dipl. pravnik
NIŠ
39.
DARKO ĆALDOVIĆ
1983
dipl. inženjer mašinstva
KRAGUJEVAC
40.
VESNA JOKIĆ
1979
ekonomski tehničar
ŠABAC
41.
SPASOJE JURIŠIN
1982
dipl. inženjer mašinstva
DESPOTOVO
42.
IVAN ĆOSIĆ
1991
student
ŠABAC
43.
SLAĐANA BELOŠEVIĆ
1973
doktor medicine
ČAČAK
44.
NIKOLA RADOVIĆ
1958
veterinar
PARAĆIN
45.
MILOŠ MARKOVIĆ
1982
dipl. inženjer master
NOVI SAD
46.
BOJANA KNEŽEVIĆ
1985
student
PANČEVO
47.
MILOŠ BOŠKOVIĆ
1985
veb programer
NIŠ
48.
MILOŠ SAVANOVIĆ
1983
dipl. inženjer
računarstva i
elektrotehnike
NOVI SAD
49.
JOVANA PERKOVIĆ
1980
dipl. filozof
SREMSKI
KARLOVCI
50.
MILAN KRČADINAC
1990
ekonomista
PANČEVO
51.
MILIVOJ ĐORĐIĆ
1975
master poslovne
administracije
NOVI SAD
- 117 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
52.
MILICA STIKIĆ
1965
hemijski tehničar
ZRENJANIN,
STAJIĆEVO
53.
MILAN NENADOVIĆ
1977
menadžer prodaje
ŠABAC
54.
MILAN PETROVIĆ
1975
nezavisni novinar i
ugostitelj
ŠABAC
55.
ĐURĐICA JOJIĆ NOVAKOVIĆ
1977
ekonomista
NOVI SAD
56.
MILOŠ KNEŽEVIĆ
1982
preduzetnik
ŠABAC
57.
BORISLAV KRAJČINOVIĆ
1979
menadžer
ŠABAC
58.
JELENA SAVANOVIĆ
1990
dipl. politikolog
ZRENJANIN
59.
BOJAN CVETINOV
1983
dipl. inženjer
elektrotehnike
NOVI SAD
60.
NEMANJA RADOJEVIĆ
1989
student
KRAGUJEVAC
61.
MILICA KOSTIĆ
1990
student
NIŠ, NIŠKA BANJA
62.
IVAN MILORADOVIĆ
1989
student
KRAGUJEVAC
63.
STRAHINJA JOVANOVIĆ
1985
teniski trener
BEOGRAD
64.
ANA JEREMIĆ
1978
student
GORNJI
MILANOVAC
65.
DALIBOR NIKOLOVSKI
1977
serviser računara i IT
opreme
GLOGONJ
66.
VLADIMIR BANDOVIĆ
1984
IT administrator
EČKA
16. „KOALICIJA GRAĐANA SVIH NARODA I NARODNOSTI
(RDS – SDS)“
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
MIROSLAV BESERMENJI
1962
doktor veterinarske
medicine
SREMSKA
MITROVICA
2.
IVAN FERKO
1974
dipl. ekonomista
NOVI SAD - KISAČ
3.
TATJANA STEPANČEVIĆ
1964
inženjer tekstila
SREMSKA
MITROVICA
4.
RADOVAN JEKNIĆ
1961
profesor književnosti
NOVI SAD - KAĆ
5.
INES BESERMENJI
1987
dipl. politikolog
međunarodnih odnosa
SREMSKA
MITROVICA
6.
NEBOJŠA KUZMANOVIĆ
1962
doktor književnih nauka
NOVI SAD
7.
BUDIMIR SABO – DAJKO
1985
doktor medicine
VRBAS – KUCURA
8.
GORAN BAJŠANSKI
1985
dipl. ekonomista
NOVI SAD
- 118 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
9.
NATAŠA MAKAJI –
MUDROH
1974
strukovni vaspitač
NOVI SAD SREMSKA
KAMENICA
10.
ANA HRĆAN – LESKOVAC
1969
profesor razredne
nastave
PETOVARADIN
11.
RANKO JELAČA
1956
KV radnik
SREMSKA
MITROVICA
12.
MARINA SABO
1983
farmaceutski tehničar
NOVI SAD – KISAČ
13.
BOGDAN RAC
1966
profesor rusinskog
jezika
NOVI SAD
14.
DRAGAN RUDAKOV
1959
dipl. ekonomista
NOVI SAD
15
LILJANA SOKOLOVA
1955
doktor medicine
SOMBOR
16.
MILOSLAV ĐUROVKA
1988
saradnik u prirodnim
naukama
NOVI SAD – KISAČ
17.
SENKA IVAN
1989
dipl. filolog
VRBAS – KUCURA
18.
ENES HUBIJAR
1956
ekonomista
NOVI SAD
19.
MONIKA ABOĐI MITROVIĆ
1988
profesor rusinskog
jezika
SREMSKA
MITROVICA
20.
NEDELJKO DRLJAČA
1971
inženjer zaštite na radu
NOVI SAD
21
ZORICA BASTL
1972
tehničar prerade drveta
SREMSKA
MITROVICA
22.
MILORAD PRODANOV
1965
ugostitelj
TITEL – ŠAJKAŠ
23.
ZORICA FIRIC
1957
inženjer tehnologije
prerade drveta
SREMSKA
MITROVICA
24
BRANISLAV ČEMAN
1994
tehničar dizajna
NOVI SAD – KISAČ
25.
MARIJA STOJNIĆ
1946
penzioner
SREMSKA
MITROVICA
26.
ALEKSANDRA VLASKI
1971
trgovac
NOVI SAD
27.
DANIEL ROMAN
1938
penzioner
SREMSKA
MITROVICA
- 119 -
17. Grupa građana „PATRIOTSKI FRONT –
DR BORISLAV PELEVIĆ“
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
MILICA ĐURĐEVIĆ
1990
apsolvent političkih
nauka
VOŽDOVAC
2.
ZORAN ZEČEVIĆ
1956
hirurg
ARANĐELOVAC
3.
ZORAN MIĆOVIĆ
1957
preduzetnik
LAZAREVAC
4.
KATARINA KOMAZEC
1990
dipl. filolog
ČUKARICA
5.
BORISLAV PELEVIĆ
1956
profesor
ZVEZDARA
6.
RADIŠA PAVLOVIĆ
1964
mašinski tehničar
KRAGUJEVAC
7.
RANKO JOVANOVIĆ
1943
kamenorezac
KOSJERIĆ
8.
JELENA NEDELJKOVIĆ
1992
student
BEOGRAD
9.
DRAGAN ĐORĐEVIĆ
1980
ekonomski tehničar
KRAGUJEVAC
10.
STEFAN STAMENKOVSKI
1982
preduzetnik
BEOGRAD
11.
DRAGUTIN STANOJLOVIĆ
1959
referent
KRAGUJEVAC
12.
TIJANA UROŠEVIĆ
1984
filozof
PALILULA
13.
SRĐAN MIHAJLOVIĆ
1973
menadžer
međunarodnog
marketinga
NIŠ
14.
NENAD MIRKOVIĆ
1961
radnik
BLACE
15.
MARIA POPOVIĆ
1974
inženjer preduzetnog
menadžmenta
LAZAREVAC
16.
DAMNJAN KNEŽEVIĆ
1988
student
ČUKARICA
17.
BRANISLAV BOŽOVIĆ
1971
strukovni ekonomista
KOSOVSKA
MITROVICA
18.
SLAĐANA JANJIĆ
1979
preduzetnik
GORNJI
MILANOVAC
19.
IGOR RADIĆ
1983
dipl.
ZUBIN POTOK
20.
RADIVOJE RADIVOJEVIĆ
1991
student
VALJEVO
21.
TEODORA MIKOVIĆ
1990
student
VOŽDOVAC
22.
ALEKSANDAR ILIĆ
1989
student fakulteta
tehničkih nauka
NOVI SAD
ekonomista
- 120 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
23.
MILENKO OSTOJIĆ
1961
programer
KOSJERIĆ
24.
MILADINKA KNEŽEVIĆ
1956
farmaceut
ZEMUN
25.
PREDRAG PUŠKAŠ
1977
rukovalac mehanizacije
unutrašnjeg transporta
LAZAREVAC
26.
VUKAŠIN DIMIĆ
1938
penzioner
NOVI BEOGRAD
27.
ALEKSANDRA DENKIĆ
1991
student
VITINA
28.
VLADIMIR JOVIĆ
1983
fizioterapeutski
tehničar
STARI GRAD
29.
BRANISLAV SLAVKOVIĆ
1980
medicinski tehničar
ZVEČAN
30.
ANDREA RAIČEVIĆ
1992
prehrambeni tehničar
ŠABAC
31.
NEMANJA MILOŠEVIĆ
1995
radio - tonac
LAZAREVAC
32.
IGOR PROŠIĆ
1993
student
PALILULA
33.
KATARINA MINIĆ
1994
student
ZVEZDARA
34.
RADIŠA MLADENOVIĆ
1974
mašinbravar
LEPOSAVIĆ
35.
ALEKSANDAR BJELAN
1987
strukovni inžinjer
arhitekture
VOŽDOVAC
36.
JELENA KOSTIĆ
1986
viši dijetetičar nutricionista
BEOGRAD
37.
LAZAR MIJIĆ
1992
student
SAVSKI VENAC
38.
SAŠA LAZAREVIĆ
1967
mašinski tehničar
LAZAREVAC
39.
IVANA GRAJNEROVIĆ
1992
tehničar grafičke
dorade
SAVSKI VENAC
40.
MILJAN PROKIĆ
1977
poljoprivrednik
MEROŠINA
41.
NJEGOŠ PELEVIĆ
1968
inženjer geodezije
ZEMUN
42.
TIJANA DRAGOVIĆ
1994
student
VOŽDOVAC
43.
ZORAN BOJOVIĆ
1968
magistar
agroekonomije
NOVI BEOGRAD
44.
MILAN VIŠNJIĆ
1964
mašinski inženjer
NOVI SAD
45.
JELENA MIHAJLOVIĆ
1994
student pravnog
fakulteta
NIŠ
46.
NEBOJŠA ŽIVOJINOVIĆ
1963
menadžer
SMEDEREVO
47.
ŽELJKO RANKOVIĆ
1990
elektromehaničar za
mašine i opremu
LAZAREVAC
48.
GORDANA RADOJIČIĆ
1962
preduzetnik
KRAGUJEVAC
Zanimanje
Prebivalište
- 121 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
49.
MIROSLAV BAKOVIĆ
1974
vozač
PRIJEPOLJE
50.
JELENA VUKADINOVIĆ
1991
mašinski tehničar
LAZAREVAC
51.
PETAR PEKMEZOVIĆ
1946
dipl. mašinski inženjer
RAKOVICA
52.
STEFAN ISAILOVIĆ
1991
student
VOŽDOVAC
53.
NEVENA ĐOKIĆ
1969
frizer
LAZAREVAC
54.
VEDRAN ĆOSIĆ
1978
ekonomista
ZVEZDARA
55.
NIKOLA JAKOVLJEVIĆ
1979
vulkanizer
LAZAREVAC
56.
ALEKSANDRA
VIDOJKOVIĆ
1980
medicinska sestra
NIŠ
57.
IVAN NEDELJKOVIĆ
1987
tehničar drumskog
saobraćaja
SURČIN
58.
VANJA STOJANOVIĆ
1989
student
VRAČAR
59.
MARIJA MAČKOVIĆ
1975
birotehničar
NIŠ - PALILULA
60.
MARKO STOJKOVIĆ
1993
student
VITINA
61.
BOJAN MIJAILOVIĆ
1994
elektrotehničar
LAZAREVAC
62.
MONIKA GAZIBARA
1987
student
VRAČAR
63.
DRAGAN RANĐELOVIĆ
1969
diplomirani ekonomista
NIŠ - PALILULA
64.
NIKOLA ĐORĐEVIĆ
1985
student
NIŠ
65.
JOVANA VUKOBRATOVIĆ
1993
student
VOŽDOVAC
66.
TATJANA MILENKOVIĆ
1977
domaćica
NIŠ
67.
ALEKSANDAR DRAŽIĆ
1979
elektrotehničar
LAZAREVAC
68.
ALEKSANDAR
DIMITRIJEVIĆ
1982
profesor
LAZAREVAC
69.
LJILJANA STANOJEVIĆ
1954
diplomirani pravnik
NIŠ
70.
NEBOJŠA RADULOVIĆ
1993
ekonomski tehničar
NOVI SAD
- 122 -
18. Ruska stranka – Slobodan Nikolić
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
SLOBODAN NIKOLIĆ
1957
ekonomista
ŠABAC
2.
RUFINA PAVLOV
1974
umetnički dizajner
ČURUG
3.
PETAR LATINOVIĆ
1951
vojni penzioner
KIKINDA
4.
ILIJA RADOVANOVIĆ
1993
student
KRAGUJEVAC
5.
HERCEN RADONJIĆ
1960
ekonomista
CRVENKA
6.
OLENA STANOJEVIĆ
1973
knjigovođa
VLADIMIRCI
7.
IGOR SKURATOVIĆ
1961
dipl. ing. poljoprivrede
SREMSKA
MITROVICA
8.
NENAD MOMČILOVIĆ
1978
privatni preduzetnik
KRUŠEVAC
9.
EKATARINA MILADINOV
1958
menadžer
NOVI SAD
10.
SRĐAN JOVIĆ
1985
profesor istorije
NIŠ
11.
NENAD LEBHERC
1968
elektrotehničar
VOJKA
12.
ALEKSANDRA JOVIĆ
1968
profesor ruskog jezika
VLASOTINCE
13.
DUŠAN PEŠIĆ
1979
šumarski tehničar
PROKUPLJE
14.
IVICA BELAKOVIĆ
1976
radnik
KRALJEVO
15.
ŽELJANA NIKOLIĆ
1976
administrativni radnik
VRBAS
16.
NEBOJŠA SAVIĆ
1964
inženjer urbane
ekologije
NIŠ
17.
RADIVOJE MILJANIĆ
1956
medicinski tehničar
NOVI SAD
18.
DRAGINJA PRELIĆ
1971
tekstilni tehničar
ČAČAK
19.
SIMA VUKOJIČIĆ
1973
mašinski tehničar
ALEKSANDROVAC
20.
MILOŠ ILIĆ
1993
mašinski tehničar
BOGATIĆ
21.
NEDA MITIĆ
1987
dipl. menadžer
ekonomije
KRUŠEVAC
22.
STEFAN DUMANOVIĆ
1994
student
VRNJAČKA BANJA
23.
SLAVIŠA STOJANOVIĆ
1966
inženjer. organizacije
rada
LAĆARAK
24.
ALEKSANDRA
MILOSAVLJEVIĆ
1993
administrativni tehničar
KRAGUJEVAC
25.
MILOMIR GLIŠIĆ
1977
dipl. ekonomista
LOZNICA
26.
SLOBODAN KOVAČ
1947
dipl. inženjer
arhitekture
BEOGRAD
- 123 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
27.
ALEKSANDRA KALOČANJ
- MOHAČI
1972
vaspitač – majstor
maske
KIKINDA
28.
STEVO JUKIĆ
1951
menadžer
NOVI SAD
29.
MILOVAN SPASIĆ
1955
penzioner
ČITLUK
30
MILA BEŽANOVIĆ
1955
dipl. pravnik
VRNJAČKA BANJA
31.
DEJAN BOŽINOVIĆ
1976
KV trgovac
SVRLJIG
32.
VLADIMIR DJAKIV
1975
mašinista
ZEMUN
33.
MILICA TOPALOVIĆ
1964
domaćica
VLADIMIRCI
34.
STEVAN VORGIĆ
1954
pravnik
SOMBOR
35.
SVETLANA VUČIĆEVIĆ
1971
profesor ruskog jezika
VALJEVO
36.
DEJAN MARKOVIĆ
1983
student
LESKOVAC
37.
KRISTINA MILADINOV
1984
dipl. inženjer za ljudske
resurse
NOVI SAD
38.
IVAN PAVLOVIĆ
1978
saobraćajni tehničar
KRUŠEVAC
39.
BRANISLAV ĐURIĆ
1972
rukovaoc građvinskim
mašina
ŠABAC
40.
VESNA BANKOVIĆ
1972
hemijski tehničar
LEBANE
41.
GORAN STAMENKOVIĆ
1969
tehničar mlekarstva
LESKOVAC
42.
MILOŠ NIKOLIĆ
1978
poslovođa
VRBAS
43.
SANJA MARTIĆ
1983
dipl. ekonomista
SOMBOR
44.
STEFAN TRIFUNOVIĆ
1990
tehničar za rashladne
uređaje
PROKUPLJE
45.
NOVICA MIHAILOVIĆ
1948
penzioner
SENTA
46.
BRANISLAVA IVKOVIĆ
1981
agent osiguranja
KIKINDA
47.
MILUTIN STRIZOVIĆ
1963
preduzetnik
ČAČAK
48.
BRANISLAV JANJUŠEVIĆ
1953
inženjer. zaštite na
radu
BAČKA TOPOLA
49.
MIRJANA STEFANOVIĆ
1953
direktor knjigov.
agencije
BEOGRAD
50.
DRAGAN KOVAČ
1960
poljoprivredni mašinski
tehničar
ŠID
51.
NEMANJA VILIĆ
1991
student
RAKOVAC
52.
DIJANA DRLAČIĆ
1969
mašinski tehničar
LJUBOVIJA
53.
SAVA JOVANOVIĆ
1964
mašinski tehničar
VLASOTINCE
- 124 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
54.
NIKOLA LEČIĆ
1991
elektromehaničar
PROKUPLJE
55.
MARIJA PETROVIĆ
1991
dipl. ekonomista
BEOČIN
56.
MILAN SUŠIĆ
1956
dipl. ekonomista
SOMBOR
57.
NATAŠA LALOVIĆ
1994
student
MIONICA
58.
MILENKO ŠARENAC
1948
penzioner
BEOGRAD
59.
TIJANA MARKOVIĆ
1993
administrativni radnik
BAČKA TOPOLA
60.
PREDRAG DIMITRIĆ
1971
građevinski tehničar
KRUPANJ
61.
DEJAN TEODOROVIĆ
1979
elektroinstalater
RUMA
62.
MARIJANA DESPOTOVIĆ
1974
komercijalni tehničar
LOZNICA
63.
NEBOJŠA RANĐELOVIĆ
1976
preduzetnik
ZEMUN
64.
MARIJA RIZNIĆ
1991
radnik
KRALJEVO
65.
DRAGAN LAZIĆ
1960
autolimar
ŠID
66.
VLADA ANDRIĆ
1943
poljoprivrednik
VARNA
67.
MIRJANA NIKOLIĆ
1960
penzioner
RUMA
68.
SANDRA JUKIĆ
1976
farmaceut
NOVI SAD
69.
VIDOJE VESELINOVIĆ
1991
student
VLADIMIRCI
70.
IVANA DOBROSAVLJEV
1982
nutricionista
ČOKA
71.
DIMITRIJE MARKOVIĆ
1977
poljoprivrednik
MIONICA
72.
ZORICA MLAĐENOVIĆ
1963
radnik
ŠABAC
73.
STEVA BOGOSAVLJEVIĆ
1977
muzičar
RUMA
19. PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANJE - RIZA HALIMI
PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – RIZA HALIMI
Kandidati na izbornoj listi su:
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
1.
RIZA HALIMI
1947
profesor fizike
PREŠEVO
2.
ŠAIP KAMBERI
1964
dipl. pravnik
BUJANOVAC
3.
AFERDITA MUSTAFA
1969
doktor pedijatar
BUJANOVAC
4.
FATMIR HASANI
1957
profesor hemije
BUJANOVAC
- 125 -
Red.
broj
Ime i prezime
Datum
rođenja
Zanimanje
Prebivalište
5.
SAHITI FLJORIM
1975
saobraćajni tehničar
MEDVEĐA
6.
ARDITA SINANI
1980
ekonomista
PREŠEVO
7.
ISMET SADIKI
1945
učitelj
BUJANOVAC
8.
FEJMIJA BEJIĆ
1968
profesor OTO
MEDVEĐA
9.
KADRIJE AHMEDI
1964
doktor specijalista
PREŠEVO
Broj: 013-302/14
U Beogradu, 5. marta 2014. godine
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
PREDSEDNIK
prof. dr Dejan Đurđević
Download

(PDF, 831KB)