INTERNE
KOMPANIJSKE
NOVINE
12
OKTOBAR 2013
www.neoplanta.co.rs
Adaptirana upravna zgrada
Uspešne radne akcije
Renovirano prasilište
UVODNA REČ
www.neoplanta.co.rs
efikasnost u narednom periodu doveli na željeni nivo.
Izuzetno važno je napomenuti i to da smo dobili
pozitivno mišljenje inspekcijskih organa Uprave za veterinu
na usklađenost pogona i procesa sa standardima EU. Drugim
rečima, očekujemo zvanično stavljanje na listu izvoznika od
strane ovlašćenih institucija Evropske Unije u Briselu, što će
nam otvoriti vrata za plasman robe na to tržište. Ovo je
odličan rezultat za Neoplantu, ali tu naš posao nije završen.
Naprotiv, pred nama je sada odgovornost da radimo na
održavanju standarda, kao i kontinuiranom unapređenju.
Poštovane kolege,
Navršava se punih šest godina od ulaska Neoplante
u sastav Nelta, i mog angažovanja na poziciji generalnog
direktora kompanije. Obeležavanjem ovog jubileja završiće
se i moj rad u Neoplanti. Na čelu firme zameniće me
Slobodan Vasilić, dok ću ja svoju profesionalnu karijeru
nastaviti na poziciji direktora Nelta Srbija.
Pored najave ovih organizacionih promena,
prethodni kvartal obeležilo je još nekoliko značajnih
događaja, a prvi u nizu je svakako promena vlasničke
strukture kompanije. Naime, nakon procesa dokapitalizacije,
javne ponude i na kraju prinudnog otkupa, Nelt je sa
povezanim firmama postao gotovo 100 odsto vlasnik
Neoplante.
Uz to, posle brojnih izazova sa kojima smo se
suočavali tokom prethodne dve godine, projekat adaptacije
fabrike bliži se kraju. U potpunosti je završena druga etapa,
obavljena adaptacija upravne zgrade i započeta
rekonstrukcija odeljenja konzerve koja bi, zajedno sa
dovršetkom radova na energetskoj infrastrukturi, trebalo da
se završi do kraja januara 2014. godine. Time će biti
zaokružen i finalizovan sveukupan plan adaptacije i
dogradnje i stvoreni uslovi za punu funkcionalnost
proizvodnih operacija. Manje lepa vest je da smo kao rezultat
preseljenja proizvodnje polutrajnih i trajnih kategorija u nove
pogone i kasnijeg prilagođavanja na nove uslove rada, i
pored napora i preduzetih mera, zabeležili određeni nivo
neefikasnosti. Iako se situacija iz nedelje u nedelju
poboljšava, jasno vam je da svi, bez izuzetka, moramo da
damo maksimalan doprinos kako bismo produktivnost i
I dalje čvrsto verujem da su ljudi najbitniji faktor
uspešne organizacije. Projekat rekonstrukcije, i uopšte
realizacija kapitalnih investicija u vidu nabavke nove opreme
i sredstava, znači samo stvaranje dobrih uslova za rad.
Međutim, ključ uspeha Neoplante leži u vama, u odgovornim, vrednim i poštenim zaposlenima. Od krucijalnog je
značaja da svi radimo na sebi, sopstvenom usavršavanju,
učenju i razvoju, kao i negovanju zdravih međuljudskih
odnosa i timskog duha. Zahvaljujujući tome, uspeli smo da
izrastemo u lidera u mesnoj industriji, samo tako ćemo uspeti
da zadržimo ovu poziciju, uprkos svim izazovima i
promenama.
Hvala vam svima na saradnji tokom prethodnih šest
godina. Hvala vam na trudu i radu, hvala vam što ste u
ključnim trenucima činili korak više. Bila mi je čast i
zadovoljstvo da budem deo Neoplanta kolektiva, da širim
svoja znanja, a verujem i da doprinesem dobrim rezultatima i
pozitivnim trendovima koje Neoplanta u kontinuitetu
ostvaruje. Izuzetno mi je drago što sam upoznao dosta
kvalitetnih ljudi sa kojima ću zasigurno ostati u kontaktu.
Neoplanta će uvek biti u mom srcu, a jedan od mojih ličnih
ciljeva biće da doprinesem njenom još većem značaju u
okviru Nelt grupe. Kao direktor Nelta Srbija, činiću sve što
mogu da se ostvari sinergija na najvišem nivou i unaprede
procesi koji će podržati dalji rast Neoplanta biznisa.
S poštovanjem,
Boris Mačak, generalni direktor
3
VESTI
VESTI IZ NELTA
Dečiji dan u Neltu
Otvorena izložba najboljih idejnih rešenja
vinarije i destilarije u kompleksu Nelta
www.neoplanta.co.rs
Rekonstrukcija fabrike u završnoj fazi
U toku adaptacija upravne zgrade
Tokom proteklog kvartala, uspešno je završeno
preseljenje kompletne opreme iz kobasičarije, a novi pogon
je pušten u rad. U toku su radovi na hodnicima hladnjače i
ekspediciji svežeg mesa, čiji je početak bio uslovljen
preseljenjem opreme i Neltovog magacina u novi pogon. Uz
to saniramo pod u komorama za defrostaciju.
Radovi na adaptaciji upravne zgrade krenuli su
početkom avgusta. Veći deo aktivnosti odvijao se po planu
dok nismo utvrdili da postojeći sistem grejanja gubi vodu. S
obzirom na to da ovi radovi nisu predviđeni osnovnim
planom te da utiču na ostale aktivnosti, doći će do
pomeranja rokova za završetak ovog projekta inicijalno
predviđenog za 2. oktobar .Očekujemo da će svi radovi biti
završeni do 12. oktobra.
Kobasičarija
Kompanija Nelt organizovala je u nedelju, 25.
avgusta u Dobanovcima, prvi Dečiji dan. To je bila prilika da
zaposleni naše majke–kompanije dovedu najmlađe članove
svojih porodica i pokažu im svoj radni prostor. Kako bi ova
poseta deci bila zanimljivija, Nelt je obezbedio 28 animatora
koji su sa devojčicama i dečacima prolazili kroz različite
stanice za zabavu i druženje.
Najmlađi posetioci imali su priliku da obiđu
kancelarije i skladište, da se uvere da rade sirene na
izloženim vozilima iz Nelt voznog parka, ali i da se bave
sportskim aktivnostima, slikanjem, iscrtavanjem lica i
drugim kreativnim radovima u organizovanim radionicama.
Nenad Juhas
Otvorena nova mesara u Zemunu
Na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu otvorena
je krajem juna izložba najboljih studentskih radova
prijavljenih na konkurs za idejno rešenje vinarije i destilerije,
koja će biti izgrađena u kompleksu kompanije Nelt u
Dobanovcima. Konkurs je raspisan u saradnji sa
Arhitektonskim fakultetom, a prijavljen je ukupno 21 rad.
Stručni žiri koji su činili Vasilije Milunović, profesor
Arhitektonskog fakulteta, mr Aleksandar Videnović, docent
Arhitektonskog fakulteta, Milorad Cilić, autor TH projekta,
poznati arhitekta Goran Vojvodić, i Nebojša Šaponjić
Uz osveženje i grickalice, tri sata je brzo prošlo a
mališani su sa velikim poklon paketom i balonima,
zadovoljni otišli kući. Izrazili su želju da ponovo posete Nelt,
zbog čega se akcija Dečiji dan svakako smatra uspešnom.
Preseljenjem opreme u novi pogon stvoreni su uslovi
za početak radova na poslednjoj fazi rekonstrukcije fabrike –
adaptaciji pogona konzerve. Ona će se odvijati u dve faze
između kojih ćemo seliti proizvodne linije kako bismo
očuvali kontinuitet proizvodnog procesa. Pripreme za
početak radova, koje podrazumevaju preseljenje opreme i
ugovaranje posla su završene, a kompletni radovi bi po
planu trebalo da traju četiri meseca. S tim u vezi, projekat
rekonstrukcije fabrike bi trebalo da privedemo kraju do
kraja januara naredne godine.
Kobasičarija
U Zemunu je 12.jula počela sa radom nova
Neoplantina mesara. U njoj je primenjen inovativni koncept
izlaganja, kao i brending - “Moja mesara”. Kako bismo
stanovnike Zemuna bolje upoznali sa novootvorenim
maloprodajnim objektom, od 12. do 14. jula smo održali
promociju Neoplantinih prerađevina (Domaći kulen,
Dimljeno meso buta, Budimska kobasica, Moja radnja
pečenica), koja je imala dobar odziv i izazvala pozitivne
komentare o kvalitetu.
direktor kompanije Nelt, proglasio je tri prvoplasirana rada
od kojih će nakon dopune biti proglašeno pobedničko
rešenje po kom će projekat biti realizovan.
Ključni kriterijumi za ocenjivanje radova bili su
arhitektonsko urbanističko rešenje, uklopljenost
urbanističkog rešenja u postojeće okruženje, ispunjenost
prostornih i funkcionalnih zahteva i racionalnost i
ekonomičnost rešenja u celini.
4
5
POLJOPRIVREDA
ORGANIZACIONE PROMENE
ORGANIZACIONE PROMENE
Vesti sa ratarstva
Radnici ratarstva bili su tokom leta veoma vredni.
Žetvu pšenice su uspešno priveli kraju, nakon čega je
usledila priprema zemljišta za direktnu setvu uljane repice.
Takođe je završeno navodnjavanje parcela pod šećernom
repom i sojom.
Soja
Intenzivno se radilo i na zaštiti useva, a u mesecima
iza nas odrađeno je suzbijanje širokolisnih i uskolisnih
korova u soji i šećernoj repi. Uz to su rađeni tretmani od
ekonomski najznačajnijeg prouzrokovača bolesti šećerne
repe, Cercospora beticola, a obavljene su i redovne mere
nege i zaštite od bolesti, štetočina i korova u našem mladom
zasadu jabuka.
Prethodni kvartal u našoj kompaniji obeležile su i brojne
organizacione promene. Važno je istaći da je Slobodan Vasilić
imenovan za izvršnog direktora, a ovu funkciju obavljaće od
1.oktobra 2013.godine.
Slobodan Vasilić, novi izvršni direktor
Pored toga, polako prelazimo na nov način
proizvodnje, primenom tehnologije prema kojoj se jedno
prasilište zalučuje u jedan objekat odgoja. Takođe, u toku je
prikupljane ponuda za veliki remont mešaone i
automatizaciju, čime bi se značajno smanjio rastur i dobile
kvalitetnije umešane smeše.
Lepa vest sa farme je i dolazak dvoje novih kolega.
To su Damir Turković, koji je preuzeo vođenje mešaone
stočne hrane i veterinar Đorđe Matić, novi poslovođa tova
svinja.
Poseta farmi u Mađarskoj
Radnici Neoplante Đorđe Obrenović, Zdravko
Tomić, Siniša Gvoić i Rade Vojnović bili su početkom avgusta
u poseti farmi svinja u Boroti u Mađarskoj. Cilj ove posete je
bio razmena praktičnih iskustava sa kolegama iz Mađarske i
sticanje novih saznanja u oblasti svinjarstva koji bi kasnije
mogli biti implementirani u našoj kompaniji.
Šećerna repa
U prethodnom periodu, naš tim je pojačan za dvoje
novih kolega - Nenada Dulovića i Bojanu Marjanović.
Vesti sa farme svinja
U jednom delu komore prasilišta, zamenjeni su
tokom avgusta stari i ugrađeni novi podovi za krmače i
prasad, čime smo dobili PVC podove koji predstavljaju
standard u svinjarskoj proizvodnji. U planu je proširenje ovih
aktivnosti na još jednu komoru.
6
www.neoplanta.co.rs
Naše kolege su imale priliku da vide priplodne
nazimice i nerastove namenjene za plasman na inostrano
tržište i da razmene iskustva o raznim temama počev od
selekcije, samog funkcionisanja menadžmenta proizvodnje,
ciljeva i strategija koji se sprovode na period od četiri godine
pa sve do nastupanja na tržištu u okviru različitih tipova
udruženja. O navedenim temama govorili su Đerđ Kiš,
predsednik udruženja odgajivača svinja Mađarske i Čok
Lajoš, glavni selekcioner na farmi.
Utisci nakon boravka u Mađarskoj su pozitivni, pa se
nadamo da će se ova saradnja u budućnosti intenzivirati.
Slobodan Vasilić rođen je 1976. godine. Diplomirao je
2001. na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu,
smer menadžment. Ubrzo po završeku studija zaposlio se u
mesnoj industriji Gombit, gde je na poziciji marketing izvršioca bio
odgovoran za planiranje godišnjih marketinških aktivnosti, te
organizaciju i implementaciju BTL aktivnosti.
Nakon godinu dana sticanja iskustva u FMCG industriji,
prelazi u Frikom, na poziciju brend menadžera za sladolede, a već
2004. promovisan je u zamenika direktora marketinga. Nova
zaduženja i odgovornosti podrazumevali su razvoj i
implementaciju marketing plana, razvoj novih proizvoda,
definisanje cenovne strategije i kontrolu budžeta. U tom periodu
je uspešno relansiran i repozicioniran brend Frikom, a kompanija
je postala lider u kategoriji sladoleda, uz povećanje tržišnog
učešća sa 29 na 41 odsto.
Krajem 2005. godine, Slobodan u potrazi za novim
profesionalnim izazovima prelazi u Knjaz Miloš, gde je prvo radio
kao brend menadžer za Aqua Vivu, a potom i kao menadžer
kategorije za vode. Najvećim uspehom smatra relansiranje
brendova Aqua Viva, koje je rezultiralo skokom ovog brenda sa 4.
mesta na lidersku poziciju, i povećanjem tržišnog učešća sa 10 na
20 odsto.
Nakon nepune 3 godine provedene u Knjaz Milošu,
Slobodan dolazi u Neoplantu, na čelo marketinga i prodaje. Kao
direktor ovog sektora, bio je odgovoran za razvoj i implementaciju
strategija marketinga, prodaje i distribucije na svim tržištima na
kojima posluje Neoplanta, za razvoj cenovne strategije,
uspostavljanje prodajnih ciljeva, planiranje i kontrolu budžeta te
razvoj novih proizvoda i tržišta. Uspešno je relansirao i
repozicionirao brend Neoplanta, i lansirao ključne brendove
kompanije – Patelina, Pipi i Gudi i Prego. Danas je Neoplanta lider
na tržištu mesnih prerađevina (sve kategorije mesnih
prerađevina), sa preko 15 odsto, i tendencijom daljeg rasta.
Tečno govori engleski jezik, a poseduje i snažne
komunikacione i organizacione veštine. U slobodno vreme se bavi
sportom, najčešće skijanjem i košarkom. Oženjen je, otac dvoje
dece.
U Neoplanti se desilo još nekoliko organizacionih promena:
ź Bojan Bulatović avanzovao je sa pozicije Menadžer prodaje svežeg mesa za ključne kupce, na poziciju Menadžer prodaje svežeg mesa
ź Danijela Tuco, koja je ranije obavljala poslove Finansijskog analitičara, sada je na mestu Menadžera finansijske analize
ź Jovana Kragović, koja je do nedavno radila na poziciji Tehnologa istraživanja i razvoja, sada je Tehnolog finalne prerade u odeljenju
konzerve
ź Mitar Manastirac prešao je sa pozicije Finansijskog analitičara na poziciju Planera primarne proizvodnje, dok je Željko Anđušić,
takođe Finansijski analitičar, sada Planer potreba u Neoplanti
ź Slađana Simidžija koja je obavljala poslove Planera primarne proizvodnje, sada će raditi na mestu Finansijskog analitičara
ź Mladen Bereta prešao je sa pozicije Tehnologa kontrole kvaliteta, na mesto Tehnologa finalne prerade u odeljenju kobasičarija
ź Slađana Ilić, donedavno Radnik na pakovanju trajne konzerve, napredovala je na poziciju Kontrolora pakovanja trajne konzerve, a
Nikola Sovilj, nekadašnji Radnik na kuteru i mešalici, avanzovao je na poziciju Poslovođe pakeraja trajne konzerve
ź Slavomir Ramač, koji je radio kao Poslovođa pakeraja trajne konzerve, sad je na poziciji Poslovođe pakeraja polutrajnih proizvoda
ź Nikola Kosić je sa pozicije Radnika na kuteru i mešalici prešao na poziciju Poslovođe kobasičarije, dok Gordana Milanović, Radnik na
punjenju trajnih konzervi, sada obavlja poslove Kontrolora pakovanja trajne konzerve
Marija Vrčinac
7
VESTI
VESTI
www.neoplanta.co.rs
HALAL standard
BAS049:2010
Zašto nam je važno tačno i blagovremeno evidentiranje?
Obuka zaposlenih sa temom HALAL standarda održana je u Neoplati 7. septembra za ključne zaposlene u procesu
obezbeđivanja HALAL proizvoda.
Halal standard čini set pravila i smernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa islamskim verskim običajima.
Zahtevi Halal-a potiču iz Kurana i Šerijatskog zakona, koji propisuju šta je halal, tj. dozvoljeno, a šta je haram – zabranjeno.
Kada se kaže "dozvoljeno" misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom sveta
primenjuje ovaj način ishrane.
Halal između ostalog zabranjuje upotrebu: svinjskog mesa, krvi, alkohola, mesa mrtvih životinja, mesoždera,
magarca, psa, ptica grabljivica; hrane koja se priprema sa vinom, kolača sa bilo kojom vrstom alkohola, hrane koja sadrži
emulgatore na bazi svinjske ili životinjske masti itd.
Halal hrana je hrana, uključujući pića, koja su dozvoljena za konzumaciju u skladu sa islamskim pravilima i za
islamsko tržište. Haram hrana je proizvod koji nije dozvoljen prema islamskim propisima. Proces narušavanja halal statusa
proizvoda/usluga naziva se oharamljenje.
Halal su sljedeće životinje:
Sektor informacionih tehnologija (IT) je zajedno sa finansijama u prethodnom periodu organizovao niz obuka i
radionica sa temom vođenja robno - materijane evidencije u Neoplanti. Osnovni zadatak robno-materijalnog knjigovodstva
je praćenje sirovina, materijala i robe od njihovog ulaska do izlaska iz preduzeća u istom ili izmenjenom obliku.
a
b
c
domaće životinje kao što su goveda, bikovi, ovce, koze, deve, kokoši, guske, patke i purani,
divlje negrabljive (biljojedi) životinje kao što su jelen, antilopa, divokoza, divlja goveda
d
sve vrste riba sa krljuštima, škampi i jaja riba sa krljuštima uključujući njihove proizvode
divlje ptice negrabljivice kao što su golubovi, vrapci, prepelice, fazani, nojevi i druge
Pored korišćenja Halal sastojaka treba obratiti posebnu pažnju i na takozvanu kroskontaminaciju, odnosno
opasnost da u proizvodnji ili procesu pripreme hrane dođe do kontakta Halal sastojaka sa nedozvoljenim – Haram, što bi
poništilo "ispravnost" ukupnog proizvoda. To konkretno znači da se ne sme koristiti isti pribor ili posuđe za spremanje Halal i
ne-Halal hrane, mora se voditi računa o sastojcima sredstava za čišćenje (da ne sadrže alkohol), a proizvodne linije (procesna
tehnika, proizvodne trake, konvejeri i sl.) za proizvodnju Halal hrane moraju biti potpuno odvojeni od ostatka procesa koji
može biti "oharamljen".
Vesna Teodorović
Završen likovni konkurs za decu „Mikijeva i moja
avantura“
Nagradni konkurs „Mikijeva i moja avantura“, koji je
počeo 7. maja, završen je 1. septembra. Na naš portal
www.patelinajunior.rs pristiglo je više od 700 crteža dečaka i
devojčica do 12 godina, a najviše glasova osvojili su Vule
Adamović, Jana Stanisavljević i Nebojša Nedimović.
Prvoplasirani učesnik Vule osvojio je za sebe i svoju
porodicu produženi vikend u Parizu, uz karte za posetu
najpoznatijem zabavnom parku na svetu. Drugoplasirana
Jana kao nagradu je dobila produženi vikend na jezeru
8
Garda u Italiji, za celu porodicu, uz organizovane zabavne
sadržaje, dok je trećeplasirani Nebojša nagrađen
opremanjem sobe u Dizni stilu. Nagrade i diplome uručila im
je Maja Knežević, brend menadžer za Patelinu.
Verujemo da su se mladi takmičari zabavili i uživali u
našem nagradnom konkursu.
Šta je njegova svrha?
Ona se ogleda u obezbeđivanju kvalitetnih podataka za donošenje odluka i merenje rezultata rada. Da bi ispunila
svoju svrhu evidencija robno-materijalnih kretanja mora odgovarati realnom događaju. To znači da je događaj u sistem unet
tačno onako kako se desio, u momentu kada se desio, na osnovu proverenih podataka (utvrđenih merenjem ili brojanjem) i
da je događaj potvrđen od obe strane koje učestvuju u robno-materijalnoj razmeni, bilo da je u pitanju kretanje robe između
Neoplante i spoljnih saradnika ili između subjekata unutar preduzeća.
Koje to odluke leže na adekvatnom vođenju robno materijalne evidencije u Neoplanti?
Tačno i na vreme vođenje robno-materijalne
evidencije obezbeđuje stanja skladišta koja odgovaraju
stvarnom stanju. Na osnovu podataka o stanjima na
skladištu i adekvatno unetih receptura planiraju se zalihe
materijala koje treba da nam obezbede kontinualan proces
proizvodnje. Ukoliko utrošci nisu na vreme uneseni planeri
nabavke imaju pogrešnu informaciju da određenu sirovinu
ne treba da nabavljaju. S druge strane ukoliko nije na vreme
evidentirana proizvodnja, planeri proizvodnje imaju
pogrešnu informaciju da određeni artikal ne treba
proizvoditi. Adekvatno evidentiranje robno materijalnih
kretanja obezbeđuje i jedan od zahteva kvaliteta, a to je
sledljivost sirovine u procesu proizvodnje. Konačno,
obezbeđuje nam merenje rezultata, odnosno koliko smo
dobro uradili naš posao.
Tokom avgusta meseca održana je radionica na
kojoj je diskutovana izmena procedure unosa matičnih
podataka zajedno sa svim ključnim učesnicima, radionica
sa računopolagačima kako bi se uvidela iskakanja iz
procesa, obuka tehnologa za unos receptura u CSB i obuke
radnika u proizvodnji za unos skladišnih pokreta i šaržiranje
na mestu događaja. U narednom periodu nastavljamo sa
obukama i uređivanjem procedura koje se tiču robnomaterijalnih kretanja, sa ciljem da postignemo rad po
osnovnim principima, a to su:
1. Tačno onako kako se desilo
slika
2. U momentu kada se desilo
3. Tačni podaci - prebroj (izmeri)
4. Potvrdi
Milena Kojadinović, menadžer informacionih tehnologija
u Neoplanti, drži obuku o vođenju robno-materijalne evidencije
u našoj kompaniji
Milena Kojadinović
9
JUNACI BROJA
www.neoplanta.co.rs
RADNE AKCIJE:
Tokom leta su naše kolege učestvovale u dve radne akcije. Svi prisutni su bili veoma raspoloženi za rad što je dovelo do
toga da rezultati budu iznad svih očekivanja, a oni - naši junaci broja.
Velika akcija čišćenja i sređivanja kruga fabrike održana je 6. jula, pri čemu je očišćen ulazni deo kruga, od ambulante
do Neltovog magacina, okrečena kućica Nelta, portirnica i diskont, kompletno očišćena i sređena prostorija koja služi za
arhivu, kao i prostorija kod transporta. Postavljena je ograda na depou, očišćen je prostor oko i unutar depoa, ivičnjaci,
pokupljen je sav otpad na površini između bivše riblje fabrike i kotlarnice, očišćeno je i ofarbano 38 vatrogasnih aparata.
Sređeni su i svi garderobni ormari, poskidane nalepnice, skinuti tragovi flomastera... Ipak, najveći i najteži deo posla pripao je
Brinemo o Neoplanti
grupi koja je krčila i sekla šiblje i travu oko spoljašnjeg dela ograde.
Krajem avgusta je organizovana druga radna akcija, koja je obuhvatila postavljanje stubova našem mladom voćnjaku
jabuka. Svima koji su učestvovali, a to su najvećim delom radnici sektora poljoprivrede uz nekoliko kolega iz drugih sektora,
biće dodeljen prvi rod jabuka kao nagrada za trud, rad i brigu koju su pokazali prema Neoplanti. U radnoj akciji su nam pomogli
i štićenici rehabilitacionog centra “Duga”, kojima smo u ranijem periodu više puta donirali naše proizvode.
Obe radne akcije su bile izuzetno uspešne, a najlepše od svega bilo je to što su kolege pokazale zavidan nivo timskog
rada, samoinicijativno pomažući drugim timovima nakon obavljenog svog dela posla, što je i doprinelo ovakvim rezultatima.
HR
Nešto više o...
Milena Terzin, top performer i planer nabavke
Šta posebno volite u poslu koji trenutno obavljate?
Volim što svaki dan naučim nešto novo. Volim što
sam deo velikog tima i što tokom vremena vidim plodove
tog rada. Volim kontakt sa ljudima i raznovrsnost ovog posla.
Volim kako se osećam nakon dobrih pregovora.
www.neoplanta.co.rs
Treninzi, obuke, seminari
Kako biste opisali saradnju sa kolegama iz Vašeg sektora?
Nabavka je složen sektor. Ima nas devetoro i svaka
osoba je priča za sebe, a opet smo tako dobra kombinacija.
Lepo se razumemo, saslušamo jedni druge i onda kad su
problemi prisutni, pozitivna energija između nas čini da nam
dan bude lepši.
Milena Terzin u Neoplanti radi od 2009. godine, a
trenutno je na poziciji planera začina, aditiva i
repromaterijala, u sektoru nabavka. U našu kompaniju stigla
je po završetku Tehnološkog fakulteta, smer konzervisana
hrana, i u njoj stekla prvo radno iskustvo. Smatra da je „pravi
posao pronašao nju“, i uživa u idealnoj kombinaciji
tehnologije i komercijale.
Šta Vas je posebno privuklo da radite u Neoplanti?
Velika mogućnost učenja i unapređenja - samo je
potrebno biti otvoren i zainteresovan za napredak.
Svakodnevan rad sa kolegama iz različitih sektora daje jednu
širinu koju retko koji sektor može da vam pruži. Neoplanta je
velika kompanija i poznato ime, iza koga stoji kvalitet i
iskustvo, ali moram reći da sam tek nakon nekog vremena
shvatila da sam od ove prilike dobila i više nego što sam
očekivala.
Koji su najveći izazovi u poslu koji obavljate?
Najveći izazov je pronaći ravnotežu između sektora,
svima biti na usluzi, posao obaviti na najbolji mogući način.
Potrebna je dobra i fer komunikacija, razumevanje i
profesionalnost.
Kako provodite slobodno vreme, na koji način "punite
baterije"?
Suprug i ja imamo psa, Parson terijera, našu Izzu, sa
kojom uživam u svakodnevnim šetnjama. Slobodno vreme
provodim i među kutijama i bojama, jer mi je od skora
zanimacija i opuštanje “decoupage”, salvetna tehnika
ukrašavanja predmeta. Sasvim slučajno sam videla par
kutija urađeno decoupage tehnikom, i već sutradan
zakazala kurs zajedno sa koleginicom iz Proizvodnje,
Jelenom Latinović. Sa svakom kutijom sam sve više uživala…
Mogućnosti su neiscrpne, a nakon rada ostane jedno malo
delo koje me uveseljava.
Neoplanta nastavlja da ulaže u razvoj svojih
zaposlenih. U tom smislu, prethodni kvartal obeležili su
brojni seminari, kojima su prisustvovali radnici različitih
sektora. Kolege iz proizvodnje imale su priliku da prođu
HACCP obuku, tokom koje su se podsetili pravila lične i
higijene radnog mesta, kao i bezbednosti na radu. Na kraju
obuke su svi učesnici radili test, koji su uspešno položili.
Pored toga, prisustvovali su obuci o pravilnom lepljenju
deklaracija na proizvode, kako bi se još jednom podsetili na
pravila i značaj ovog dela proizvodnog procesa.
menadžmenta. Naš kolega Đorđe Bukvić usvojio je nova
saznanja iz oblasti “Lanac vrednosti”, dok su se Ivana
Gavrilović, Srđan Milić i Jovana Kragović putem seminara
“Dizajn, inovacija i razvoj proizvoda” dodatno edukovali o
ovoj temi. Kroz obuku “Upravljanje stresom” prošle su naše
kolege Tamara Jovanović i Ivan Partonjić, dok je ukupno 16
kolega iz različitih sektora prisustvovalo “Obuci za interne
auditore HALAL kvaliteta”, što je izuzetno značajno s
obzirom na to da Neoplanta intenzivno radi na dobijanju
HALAL sertifikata.
Ivana Canić, menadžer ljudskih resursa,
prisustvovala je obuci “Situaciono liderstvo”, dok su
koleginice iz sektora finansija, Jelena Plavšić i Danijela
Bukvić, stekle dodatna znanja iz oblasti finansijskog
I kolege sa ratarstva su tokom leta proširile znanja iz
svojih oblasti ekspertize. Oni su imali priliku da čuju nešto
više o gubicima zrna pšenice na žitnom kombajnu.
Šta podrazumeva Vaš posao? Kako izgleda jedan Vaš radni
dan?
Moj dan je veoma dinamičan jer svakodnevno
balansiram između planiranog i potrebnog, komuniciram
sa kolegama iz Proizvodnje, Razvoja, Marketinga,
zajedničkim snagama radimo na reazlizaciji svih projektnih
zadataka i izazova na tom putu. Tu smo da pronalazimo
najoptimalnije ponude za našu kompaniju, predstavljamo je
u svakoj prilici našim partnerima. Takođe sam dosta
uključena u optimizaciju procesa unutar našeg sektora.
12
13
EDUKATIVNA STRANA
EDUKATIVNA STRANA
Stres i kako ga pobediti!
Stres je svakodnevna pojava i neizbežan deo života, naročito u vremenima čestih promena i neizvesnosti.
Stresor = svaki zahtev za novim prilagođavanjem, svaka promena bilo da je pozitivna ili negativna
Stres = reakcija organizma na stresor koji prevazilazi mogućnost adaptacije.
Negativni efekti stresa
Na pojedinca
ź
ź
ź
ź
ź
Na organizaciju
Usporava lični razvoj
Smanjuje kreativnost
Smanjuje motivisanost i zadovoljstvo poslom
Narušava međuljudske odnose
Može dovesti do raznih bolesti i fizičkih tegoba
ź Umanjuje produktivnost
ź Dovodi do češćih greška u radu, odnosno
povećanja
troškova organizacije
ź Dovodi do konflikata, otežava saradnju, dovodi do
nepovoljne radne atmosfere
ź Ugrožavaju se odnosi sa okruženjem, sa klijentima
Reakcije na stres:
Reakcije na stres mogu biti pozitivne i negativne. One zavise od količine stresa i njegovog trajanja, ali su i stvar lične percepcije.
Ne možemo izbeći reakciju na stres, ali na nama je izbor kako ćemo gledati na njega i samim tim kako ćemo na njega reagovati.
Stres utiče na nas, ali i mi utičemo na njega!
Moguće reakcije
Reakcija: Bori se!
Reakcija: Beži!
Dovodi do agresivnosti, netolerantnosti, borba nije
usmerena na rešavnje problema, nego na pronalaženje
krivca
Dovodi do povećanog truda, zalaganja, napora da se stres
prevaziđe
Dovodi do prebacivanja odgovornosti, davanja lažnih
informacija, neodrađivanja zadataka do kraja
Ukoliko postoji realna opasnost ova reakcija pomaže
ljudima da se pobrinu za sebe i zaštite od povrede
Negativne reakcije na stres se javljaju kada stres doživljavamo kao preteran i dugotrajan, kao nešto lično, što je usmereno ka
nama samima, nešto nepravedno i nametnuto bez razloga. Ove reakcije nam odmažu, crpeći nam dodatnu energiju, koju bismo mogli da
iskoristimo na adaptaciju, odnosno rešavanje izazova. Samim tim umesto da se prilagođavamo mi stojimo u mestu, tražeći krivca a ne
rešenje i stres se održava.
Pozitivne reakcije na stres se javljaju kada imamo kontrolu nad stresom: kada se potrudimo da se informišemo i razumemo
zasto je došlo do promene, zašto je potreban dodatan napor da bi se prilagodilo na promenu, i kada promenu doživljavamo kao nešto što
je neophodno, a ne nešto što nam je nametnuto. Tada ulažemo dodatan trud i lakše nalazimo rešenje, lakše se prilagođavamo i
smanjujemo negativne posledice stresa.
Tamara Jovanović
Saveti za smanjenje stresa:
ź Ukoliko imate problema i osećate da ste pod velikim stresom pričajte o tome. Verbalizovanje problema dovodi do smanjenja stresa,
ź
ź
ź
ź
čak i kada još uvek nemamo rešenje.
Dobar san i zdrava ishrana smanjuju osećaj stresa i daju nam više energije za prevladavanje stresa
Bavite se sportom – na taj način ćete svoje negativne emocionalne reakcije na stres usmeriti na drugu aktivnost i osećaćete se bolje
Pijte puno vode- na taj način iz organizma izbacujete toksine i smanjujete verovatnoću pojavljivanja fiziološkoh reakcija na stres
Slušajte muziku i uvek pronađite vremena za smeh i šalu - na ovaj način podići ćete nivo serotonina, hormona sreće u organizmu i
lakše ćete se izboriti sa stresom koji proživljavate
14
www.neoplanta.co.rs
Šta možemo naučiti od gusaka?
Činjenica br.1
Kada jedna guska zamahne svojim krilima, to daje dodatni polet i olakšava letenje guskama koje se nalaze iza nje.
Leteći u „V“ formaciji, jato gusaka može 71% duže da leti nego što bi to mogla svaka ptica pojedinačno.
Lekcija 1
Ljudi koji imaju zajednički pravac (cilj) i osećaj zajedništva, mogu svoj cilj ostvariti brže i lakše, jer „putuju“ oslanjajući se jedni
na druge.
Činjenica br. 2
Kada jedna guska ispadne iz formacije, ona ubrzo oseti teškoću i otpor koji letenje van jata podrazumeva. Ona se brzo vrati u
jato kako bi iskoristila prednost snage zamaha guske ispred nje.
Lekcija 2
Kada bismo imali dovoljno razuma kao guske, ostali bismo u formaciji sa drugima koji idu u pravcu u kome želimo. Bili bismo
spremni da prihvatimo njihovu pomoć i podršku, a svoju podršku ponudili bismo drugima.
Činjenica br. 3
Kada se ptica koja predvodi jato umori, druga ptica preuzima vođstvo, a prva se vraća na začelje kako bi iskoristila
podsticajnu silu zamaha gusaka ispred nje.
Lekcija 3
Veoma se isplati imati praksu rotacije tokom obavljanja teških zadataka i deliti vođstvo u timu. Kao i u slučaju gusaka, i u
timovima postoji međuzavisnost među članovima u pogledu veština, sposobnosti, specifičnih znanja i talenata, kao i
resursa.
Činjenica br. 4
Guske koje lete u jatu gačući ohrabruju one koji su na čelu da održe brzinu kretanja.
Lekcija 4
Treba da vidimo računa da i naše „gakanje“ bude ohrabrujuće. U timovima u kojima ima više ohrabrivanja i podsticanja
među članovima, produktivnost raste. Moć ohrabrivanja koja dolazi „od srca“ i počiva na osnovnim vrednostima tima jeste
kvalitet koji treba svim našim timovima.
Činjenica br. 5
Kada se neka guska razboli, biva ranjena ili pogođena, druge dve guske automatski napuštaju jato i prate prvu gusku pri
spuštanju, kako bi joj pomogle ili pružile zaštitu. One ostaju sa ranjenom guskom sve dok ne ugine ili se ne oporavi. Zatim,
one polete u novoj manjoj „V“ formaciji ili se priključe nekom drugom jatu.
Lekcija 5
Kada bismo imali razuma kao guske, ostali bismo zajedno i podržavali jedni druge i u teškim trenucima, a ne samo dok smo
jaki i dok nam sve teče glatko.
izvor: “Lessons from the Geese”, Dr. Robert McNeis
15
KOLEGE DELE ZNANJE
KOLEGE DELE ZNANJE
www.neoplanta.co.rs
Ivan Partonjić sa treninga Upravljanje stresom u Timskom radu prenosi:
Kolega Srđan Milić prisustvovao je treningu “Dizajn proizvoda, inovacija i razvoj”, sa koga vam prenosi:
Stres je svakodnevna pojava, bolest modernog doba. Ako
je jedna osoba pod stresom, taj stres utiče i na ostale u timu i niko
ne može da iskaže svoje kvalitete u potpunosti i a takođe veća je
šansa da se prave greške u poslu.
Drugi ljudi su često najveći uzrok stresa, ali takođe mogu
biti i ključni u prevladavanju stresa. Pod uticajem stresa gase se
zone mozga koje imaju funkciju da razumemo nekoga, zato i češće
dolazi do konflikata i nerazumevanja.
Ako ne možemo da utičemo na uzrok stresa uvek možemo
uticati na naše shvatanje i doživljavanje istog. Ako je izvor stresa
loš odnos sa nekom osobom ili sektorom,ono što možemo jeste da
se potrudimo da razumemo i drugu stranu, ali takođe i da
preispitamo sami sebe, odnosno da budemo iskreni prema sebi
oko toga šta je ono što nam zaista smeta u odnosu sa drugom
stranom i koji odbrambeni mehanizam koristimo, koji nas
sprečava da rešimo problem.
Od 3000 novih ideja, samo 100 uđe u programe razvoja, od čega 10 bude potpuno projektno razvijeno. Od 10
odabranih projekata razvoja novih proizvoda, samo dva dožive lansiranje na tržište, sa podjednakim šansama za (ne)uspeh u
tržišnoj utakmici.
Proces razvoja novih i uspešnih proizvoda je multidisciplinarni, timski proces, sa
jasno utvrđenim koracima i pravilima koji počinje utvrđivanjem stvarnih potreba
potrošača. Istraživanje i klasifikacija potreba se obavlja putem “Kano metoda”, čiji
je cilj da markira (dis)funkcionalne i (ne)poželjne karakteristike proizvoda koji
razvijamo, te da nam jasno i precizno pokaže koje koristi potrošači očekuju od
proizvoda koji planiramo da razvijamo. Postavka “Kano metoda” na pogrešnim
osnovama, dovešće do toga da ćemo proizvod razviti u pravcu koji ne odgovara
potrebama potrošača i unapred ga osuditi na propast.
Ivana Canić je prisustvovala treningu Situaciono liderstvo, trening je bio odličan i
ona vam sa njega prenosi:
Liderski stil je obrazac ponašanja koji, po mišljenju drugih, duže vremena koristite
u ponašanju sa ljudima. Lider može da veruje da ljudima upravlja na jedan način, ali
pravu ocenu njegovog stila liderstva daju njegovi zaposleni.
Situaciono liderstvo je model koji podrazumeva da lider prilagođava svoj stil
vođenja ljudi konkretnim situacijama, konkretnim zadacima i okolnostima.
Situacioni lider ima obavezu da proceni koji nivo podrške i pomoći treba da pruži
zaposlenom u odnosu na težinu zadatka koji mu daje i na osnovu kompetenci koje
zaposleni ima.
Kada procenjujemo osobu za određeni zadatak procenjujemo:
Sledeća faza je funkcionalna analiza - definisanje seta funkcija koje novi proizvod treba da obavlja na bazičnom i
višem nivou, kao i definisanje komponenti proizvoda koje zadovoljavaju ove funkcije (a koje su očekivane od potrošača).
Prevedeno na jezik mesne industrije, bazična funkcija bi npr. bila zadovoljenje potrebe za svežinom proizvoda, a
komponenta proizvoda koja bi zadovoljavala ovu funkciju bila bi „pakovanje u zaštitnoj atmosferi“. Viša funkcija bi bila
„osećaj ekskluzivnosti“ koju prati komponenta „atraktivno i originalno pakovanje“. Naravno, nemoguće je sve funkcije koje
potrošači očekuju primeniti na jedan proizvod, tako da se u sledećoj fazi
generisanja koncepta proizvoda biraju za potrošače najznačajnije funkcije,
koje će definisati njegove buduće karakteristike (boja, oblik, ukus...). U ovoj
fazi je moguć razvoj više različitih koncepta jednog proizvoda, tako da u
sledećoj fazi vršimo odabir najboljeg koncepta na osnovu – analize
ekonomske isplativosti, kompetitivne analize i ispitivanja samih potrošača o
konceptu. Tek u ovoj fazi je moguća izrada prvog prototipa proizvoda!
Izabrani koncept se dalje razvija u fazi razvoja i izgradnje arhitekture
proizvoda koja podrazumeva grupisanje svih elemenata koje će definisati
izgled budućeg proizvoda.
Kako je razvoj novih proizvoda dugotrajan i skup proces koji troši resurse kompanije veoma je važno razmotriti
potencijal i sve mogućnosti za iskorišćavanje usvojenog koncepta za razvoj njegovih ekstenzija, npr. kod brenda „Pipi&Gudi“
razvoj različitih ukusa, manjih i većih pakovanja, brend ekstenzija, a sve na osnovu odabrane bazične recepture. Jedan dobro
odabrani koncept može da generiše mnogo novih uspešnih projekata!
KOMPETENCE
1. Znanja i veštine za konkretni zadatak
2. Prenosiva znanja i veštine
POSVEĆENOST
1. Motivacija za zadatak – zainteresovanost za zadatak
2. Samopouzdanje – osećaj osobe da je sposobna da ostvari cilj
Buducnost liderstva je u fleksibilnosti i prilagođavanju konkretnom kontekstu i specifičnim uslovima. Pogrešno je
verovati da postoji univerzalni recept liderstva za svaku situaciju i za sve zaposlene.
16
17
ŠARENA STRANA
KVIZ
www.neoplanta.co.rs
KOLIKO POZNAJEŠ NEOPLANTU?
Jačanje tima: logistika na raftingu Tarom
Zaposleni u sektoru logistike proveli su vreme u prirodi i
uživali u raftingu Tarom od 28. do 30. juna, sa ciljem jačanja
timskog duha u okviru svog sektora. Sa njima je boravila i
koleginica iz ljudskih resursa, koja je kolege upoznala sa novim
1.Koje godine je osnovana Neoplanta?
1) 1980. 2) 1981.
3) 1982. 4) 1983.
2.Kako se Neoplanta zvala pre 1980.godine?
1) Venac
2) Mesoproizvod
3) Industrija mesa “Novi Sad”
4) Novosadska mesara
3.Koje voće je posađeno u krugu
Neoplante ove godine?
1) Višnja 2) Kruška
3) Jabuka 4) Šljiva
Sanja Gajić
“Divno
iskus
da se k tvo i dobra p
olege
rilika
na pra upoznaju
vi način
”
”Divan način da
se kolege koje
svakodnevno po
slovno sarađuju
upoznaju i sa
druge strane,
uspostave i prija
teljske odnose
i
dodatno osnaže
tim kome prip
adaju. “
se suočavaju na poslu kao i donošenju novih rešenja za njihovo
prevazilaženje. Naravno, pored toga što su bili vredni i aktivni imali
su priliku da dožive nezaboravno adrenalinsko iskustvo spuštanja
kroz jedan od najlepših kanjona Evrope.
Vera Kovačević
18
2) 4945
3) 4949
4) 4950
8.Koliko grama ima Patelina:
7.Koji je poslednji brend lansiran od strane Neoplante?
1) Patelina
2) Pipi
3) Gudi
4) Neoplanta Delikates
Ana Vukmirović
1) 50g
2) 60g
3) 80g
4) 100g
10. Na šta se odnose HACCP principi:
1) Bezbednost na radu
2) Bezbednost proizvoda
3) Zastitu životne sredine
4) Organizaciju sektora proizvodnje
9. Koji trajni proizvod se najviše proizvodi?
1) Kulen
2) Budimska kobasica
3) Kant
4) Čajna kobasica
Dražen Martinović
“ Na
pro punila
v
sa s ela kva sam ba
voji
m k litetno terije,
ček
o
am
da i legam vreme
dem
a
o po , jedva
nov
o.”
Vera Kovačević, Ana Vukmirović, Đorđe Bukvić, Sanja Gajić,
Dražen Martinović, Zoran Mijić, Saša Sitarević i Lea Vujović
6.Koliko PREGO gotovih jela ima Neoplanta?
1) 6
2) 7
3) 8
4) 9
1) 4943
Drage kolege,
“ Bilo je odlicno. Rafting Tarom je
jedinstveno i nezaboravno iskustvo.
Takođe, drago mi je što sam se bolje
upoznala sa kolegama i što je
atmosfera bila odlična, ali i što su
efekti nakon timbildinga bili vidljivi.“
Lea Vujović
Molimo vas da, ukoliko želite, tačne odgovore iz kviza zaokružite u tabeli koja se nalazi ispod.
Tabelu isecite i dostavite je u sektor za ljudske resurse do kraja meseca.
Pet srećnih učesnika koji budu tačno odgovorili dobiće nagrade!
Ime i prezime zaposlenog:
.....................................................
.....................................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
3)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
Resenja ukrstenice iz prethodnog broja:
odmor, komarnik, pr, re, p, rumuni, rasa, g, vera kovačević, k, a, ir, j, ten, julija, ne, ep, i, as,
kamp, i, it, izvrsnost, sn, zidan, ara, ovi, ime, a, e, em, t, pv, ćup, d, c, milka, iril, m, je, im, rt,
g, će, idea, lj, june, o, i, gora, lak, at, nerastovi, bato, n, ako, ta, akva, o, san, s, to, jna, šest.
korporativnim vrednostima, a kroz brojne diskusije i kreativne
aktivnosti svi su prepoznali važnost svoje uloge u logistici i
Neoplanti kao celini. Takođe su diskutovali o izazovima sa kojima
onovali su
pote komp
le
i
a
n
li
a
n
zaboravni
“Spoj adre
ćanja na ne
e
S
.
ru
tu
n
adi
odličnu ava
slikama u n
m
ži
e
sv
o
st
spu
onoviti .“
o slicčno p
st
e
n
se
e
ć
da
5.Koliko Neoplanta ima
maloprodajnih objekata
u Novom Sadu?
1) 4
2) 5
3) 3
4) 6
4. Koji je dežurni broj
IT službe?
19
Redakcija: Nenad Juhas, Vesna Teodorović, Marija Vrčinac, Renata Tegeltija, Sektor marketinga i Sektor ljudskih resursa
Stručna podrška: Jelena Košutić, New Media Team; Dizajn: Magnet studio DOO
Download

Naša Neoplanta 12, Oktobar 2013