PRIVREMENA RANG LISTA ZA SMEŠTAJ UČENIKA U DOM ZA DECU I OMLADINU
"PETAR RADOVANOVIĆ" UŽICE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU
redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
5.
ime i prezime
Radović Snežana
Milutinović Suzana
Petrović Jelena
Tomić Tanja
Golubović Dijana
Jovanović Jelena
Dragutinović Sandra
Filipović Ivana
Šaponjić Marina
Raković Marija
Gavrilović Nataša
Bihorac Meliha
Sekulić Ivana
Stojković Jovana
Vuletić Slađana
Peković Branka
Marković Zorica
Petrićević Marijana
Šljukić Nevena
Aleksić Biljana
Dosković Sanja
Mijušković Slađana
Jaćović Jasmina
Jelisavčić Milica
Jelisavčić Jelena
Dragović Snežana
6.
7.
osnovna škola
8.
srednja
škola
5,00
5,00
4,93
4,85
4,50
4,5
4,58
4,58
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5
5,00
5,00
5
5
5
uspeh
38,00
38,00
37,51
36,95
34,50
34,50
35,06
35,06
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
materijalni
uslovi din.
0,69
1,63
7266,17
7665,85
5097,39
0
1692,22
11229,62
5474,83
0,00
0,00
3,27
6041,66
0,00
4957,54
5898,23
3749,33
5053,33
0,00
4091,83
0
1,75
0,00
6695,5
6695,5
1,81
mat.
vaspitno
pohvale i
uslovi
discip.
nagrade
bodovi
mere
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
4
5
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
ukupno
bodova
48,00
47,00
46,51
45,95
44,50
43,50
43,06
43,06
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Bošković Milena
Mikavica Snežana
Gajević Nevena
Andrić Aleksandra
Šalipur Lidija
Pilčević Katarina
Dragojević Dragana
Miković Tamara
Ćebić Jovana
Šunjevarić Marija
Srbljanović Ivana
Todorović Marija
Radović Tamara
Ćuković Milica
Šćepović Miljana
Ilić Nevena
Nestorović Teodora
Brajković Biljana
Pavlović Bojana
Jugović Sofija
Jakšić Marina
Đajić Anica
Kovačević Jovana
Janković Julija
Radović Zorana
Šarenac Ivana
Bošnjaković Ana
Milanović Ana
Savić Sanja
Šljivić Jovana
Biberović Nejra
Milosavljević Jovana
Grabovčić Željana
Panić Tanja
Gordić Dijana
5,00
4,93
4,93
4,50
4,92
4,91
4,91
4,88
4,88
4,88
4,88
4,87
4,87
4,87
4,86
4,86
5,00
5,00
5
4,85
4,85
4,83
4,4
4,54
4,82
4,82
4,82
4,82
4,82
4,82
4,82
4,82
4,82
4,38
4,38
38,00
37,51
37,51
34,50
37,44
37,37
37,37
37,16
37,16
37,16
37,16
37,09
37,09
37,09
37,02
37,02
38,00
38,00
38,00
36,95
36,95
36,81
33,80
34,78
36,74
36,74
36,74
36,74
36,74
36,74
36,74
36,74
36,74
33,66
33,66
0,25
4791,25
5030,50
7530,55
2062,00
2459,67
4,71
4155,56
2,00
0,59
6663,70
4784,50
4677,29
3,44
0
4161,12
9242,25
12793,10
13379,61
2775,27
7264,29
0,00
10,35
8500,00
5428,17
5777,88
5337,50
0,00
0,00
0,00
3500,00
6866,75
6166,46
0,00
0,74
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
43,00
42,51
42,51
42,50
42,44
42,37
42,37
42,16
42,16
42,16
42,16
42,09
42,09
42,09
42,02
42,02
42,00
42,00
42,00
41,95
41,95
41,81
41,80
41,78
41,74
41,74
41,74
41,74
41,74
41,74
41,74
41,74
41,74
41,66
41,66
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Radišić Ana
Tansković Marija
Ćirković Katarina
Bošković Tanja
Tasić Jelena
Kostić Julija
Šmrković Zerina
Kaljić Ajla
Bataković Jovana
Glavonjić Katarina
Radojević Jelena
Prijović Jelena
Grujičić Sandra
Živković Bojana
Ružić Sara
Dučić Dušica
Jonović Samra
Spajić Svetlana
Dučić Vesna
Pilčević Kristina
Drndar Alma
Melić Dila
Kašerić Jelena
Gojgić Nevenka
Cmiljanović Violeta
Zejak Irena
Kurkić Sara
Rizvanović Ermina
Tosunović Ivana
Sredojević Kristina
Perović Milica
Kostadinović Marina
Drndić Emina
Maksimović Anđelka
Jakšić Kristina
4,80
4,76
4,33
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
4,31
4,88
4,73
4,72
4,86
4,71
4,71
4,71
4,13
4,27
4,69
4,69
4,69
4,82
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,67
4,66
4,80
4,08
4,63
4,63
36,60
36,32
33,31
36,25
36,25
36,25
36,25
36,25
36,25
33,17
37,16
36,11
36,04
37,02
35,97
35,97
35,97
31,91
32,89
35,83
35,83
35,83
36,74
35,69
35,69
35,69
35,69
35,69
35,69
35,69
35,62
36,60
31,56
35,41
35,41
5629,63
5908,89
3571,42
0,00
0
3986,79
3570,00
5004,41
5900,3
2809,16
9073,25
3929,50
0,00
13272,96
1677,82
5553,48
7161,03
2915,36
0,00
2159,67
0,00
5514,50
12040,77
0,00
0,00
0,00
0,00
5041,66
5716,25
6609,01
6212,58
12729,60
4393,80
0,00
6423,66
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
3
4
3
4
41,60
41,32
41,31
41,25
41,25
41,25
41,25
41,25
41,25
41,17
41,16
41,11
41,04
41,02
40,97
40,97
40,97
40,91
40,89
40,83
40,83
40,83
40,74
40,69
40,69
40,69
40,69
40,69
40,69
40,69
40,62
40,60
40,56
40,41
40,41
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Popović Ankica
Despotović Ana
Vukašinović Marijana
Muminović Lejla
Mahmutović Kimeta
Pjanović Slađana
Nestorović Katarina
Brajković Tijana
Ninčić Snežana
Baković Aleksandra
Otašević Dragana
Todosijević Kristina
Višnjić Nena
Radovanović Tamara
Vratonjić Marija
Mijatović Sonja
Polić Dušica
Sekulić Jovana
Vuković Tijana
Radovanović Tijana
Lukić Dragana
Gavrilović Katarina
Bošković Bojana
Didanović Milina
Kuburović Marija
Didanović Ljubinka
Langović Darija
Pujović Anka
Pušičić Marijana
Tošić Milica
Pejović Anica
Spajić Slađana
Stojadinović Nataša
Nestorović Zorica
Negrojević Sofija
4,20
4,20
4,60
4,59
4,16
4,58
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,71
4,56
4,56
4,56
4,54
4,54
4,54
4,92 4,93 5,00
5,00
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
3,53
4,83 5,00 5,00
5,00
4,67
4,81
32,40
32,40
35,20
35,13
32,12
35,06
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,97
34,92
34,92
34,92
34,78
34,78
34,78
34,74
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
27,71
34,70
35,69
36,67
0,11
5616,91
4257,33
6,98
0
4442,20
1104,00
4264,37
4074,12
2500,00
4420,00
1976,00
1,46
3213,24
0,00
6326,98
8963,27
5385,58
0
1664
6906,64
3691,67
10,68
2,30
0,00
0,00
3749,33
5732,16
5494,83
0
1413,20
2915,36
0,00
12401,69
22315,6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
7
40,40
40,40
40,20
40,13
40,12
40,06
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
39,97
39,92
39,92
39,92
39,78
39,78
39,78
39,74
39,71
39,71
39,71
39,71
39,71
39,71
39,71
39,71
39,70
39,69
39,67
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Inđić Ivana
Marinković Marijana
Mitrović Marijana
Minić Marina
Camović Taida
Vujović Slađana
Ranitović Katarina
Sakić Naida
Čekarevac Dušica
Pejović Jana
Ćeha Isidora
Nerić Tanja
Nestorović Vera
Radivojević Aleksandra
Matović Ana
Ljubičić Anđela
Radovanović Jelena
Jovanović Bojana
Arsenović Danijela
Stanković Jovana
Kovačević Andrijana
Milinković Bojana
Sparić Andrea
Bjelić Jovana
Nalović Anela
Nešković Danijela
Dosković Neda
Nikačević Anđela
Knežević Sara
Vujašević Marina
Stjepanović Milica
Konatar Snežana
Rađen Marija
Murić Alma
Popović Brankica
4,81
4,91 4,92 4,93
5,00 5,00 4,86
5,00
4,87
4,50
4,50
4,50
4,5
4,5
4,5
4,50
4,50
4,50
4,07
4,07
5,00 5,00 4,87
4,80
4,06
4,63
4,92 4,93 4,87
4,83 4,78 5,00
4,93
5,00
4,60
4,92 4,86 4,87
5
5 4,53
5,00 4,78 4,80
4,87
4,93
4,87
4,00
4
5
5
5
5
4,42
5,00 4,79 4,67
4,92 4,71 4,73
4,93
5,00
4,41
4,83 4,86 4,93
4,92 5,00 5,00
4,73
5,00
4,40
4,40
4,40
36,67
34,58
34,53
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
34,50
31,49
31,49
34,42
31,42
35,41
34,39
34,32
35,20
34,16
34,06
34,04
31,00
31,00
35,00
33,94
33,93
33,88
33,87
33,86
34,86
33,80
33,80
33,80
18486,40
0,00
2,89
1366,20
2444,50
1,50
0
5.166,12
1,74
2459,02
0,00
5145,04
0,00
2557,00
4420,00
1,04
12188,43
2350,00
4458,06
8097,02
2953,40
2503,74
2783,27
0,39
3099,91
14443,8
0,00
4921,81
3809,84
0
3660,33
15579,25
5398,50
0,00
0,11
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
3
3
3
3
39,67
39,58
39,53
39,50
39,50
39,50
39,50
39,50
39,50
39,50
39,50
39,50
39,49
39,49
39,42
39,42
39,41
39,39
39,32
39,20
39,16
39,06
39,04
39,00
39,00
39,00
38,94
38,93
38,88
38,87
38,86
38,86
38,80
38,80
38,80
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
Pešić Marija
Rosić Katarina
Ajdačić Tanja
Cicmil Božana
Tomašević Dragana
Milovanović Violeta
Ristić Marijana
Rondić Aldijana
Rabasović Anđelija
Tanasković Sara
Davidović Aleksandara
Ikonić Marija
Popović Jelica
Janović Ana
Jadzić Jelena
Bendić Jelenka
Stanimirović Milunka
Tomović Olga
Ilić Ivana
Reljić Slađana
Bihorac Edita
Jakovljević Tatjana
Kuzeljević Danka
Tarić Šejla
Milićević Dragana
Stevanović Jelena
Milinković Milena
Cvijović Nevena
Joksimović Dragana
Avramović Magdalena
Sudzuk Azra
Terzić Marina
Vitorović Milica
Radošević Aleksdandra
Ćirović Ivana
5,00 4,93 4,93
4,83 4,85 4,80
5,00
4,80
4,53
4,83 5,00 5,00
5,00
4,38
4,5 4,71
5
4,75 4,86 4,73
5,00 4,71 4,87
5
4,86
4,60
4,08
4,50
4,50
4,83
4,58
5,00
4,83
4,78 4,66
4,64 4,87
5,00 4,80
4,57 4,8
4,87
5,00
4,86
4,86
4,05
4,75 4,71 4,67
4,50 4,64 4,73
4,87
5,00
4,00
5,00 4,78 4,53
4,50 4,64 4,80
4,53
4,87
4,27
4,27
4,56 4,57 4,86
4,80
3,83
4,5 4,64
4,8
4,8
4,25
4,59
4,50
4,75
4,83
4,69
4,71
4,64
4,71
4,50
4,57
4,60
4,67
4,60
4,53
4,73
4,80
4,87
4,60
4,80
4,66
4,23
4,33 4,69
4,8
4,8
4,20
34,76
33,74
34,71
34,70
33,66
33,62
33,60
33,57
31,56
34,50
34,50
33,50
33,41
34,41
33,36
31,35
33,25
33,02
31,00
32,97
32,92
32,89
32,89
32,88
29,81
32,80
32,75
32,73
32,69
32,66
32,66
32,64
32,61
32,59
32,40
8240,52
7077,00
8957,17
8032,33
3107,00
4176,69
4960,55
5622,98
12657,49
8793,12
9178,78
3468,78
5,24
9819,49
3,06
9833,94
3100,07
600,52
10296,48
5664,50
3,27
2867,40
5008,75
748,33
3055,59
5,31
5728,00
4621,97
0,00
0,00
0,00
0
0,00
2,01
5496,09
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
38,76
38,74
38,71
38,70
38,66
38,62
38,60
38,57
38,56
38,50
38,50
38,50
38,41
38,41
38,36
38,35
38,25
38,02
38,00
37,97
37,92
37,89
37,89
37,88
37,81
37,80
37,75
37,73
37,69
37,66
37,66
37,64
37,61
37,59
37,40
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
Grašanin Melisa
Grabovčić Marina
Filipović Maja
Gordić Kristina
Milosavljević Ivana
Bjelić Milica
Minić Katarina
Rađenović Marjana
Ljubičić Andrea
Veselinović Ivana
Drajić Danijela
Nikačević Svetlana
Hadzibulić Nina
Maksimović Tamara
Matić Nina
Aksentijević Kristina
Lazarević Stanka
Lisica Dragana
Đisić Milica
Šušnjević Marija
Radović Marija
Savić Ana
Damljanović Sanja
Filipović Rada
Melentijević Slađana
Pejović Milka
Tošić Aleksandra
Đurić Milica
Obradović Jelena
Langović Mladenka
Borović Sara
Ćirović Nataša
Joksimović Zorana
Kijanović Kristina
Božović Tanja
4,75 4,71 4,50
4,53
3,76
3,75
4,17 4,64 4,73
4,87
3,73
4,75 4,57 4,33
4,60
4,13
4,13
4,58
4,08
4,50
4,58
4,50
4,50
4,50
4,57
4,50
4,28
4,71
4,50
4,53
4,60
4,53
4,53
4,26
4,46
4,60
4,93
4,60
4,73
4,60
4,60
4,08
4,08
4,17 4,50 4,53
4,73
4,17 4,57 4,67
4,33 4,50 4,47
4,58 4,21 4,53
4,80
4,33
4,2
4,00
3,94
3,94
4,07
4
4,58
4,00
4,68
4,25
4,17
4,08
4,33
4,33
4,21
4,57
4,57
4,36
4,21
4,14
4,50
4,29
4,50
4,53
4,33
4,53
4,67
4,27
4,27
4,13
4,33
4,20
4,6
4,40
4,20
4,73
4,53
4,67
4,53
4,26
4,13
3,86
3,86
32,36
29,32
29,25
32,22
29,11
31,94
31,91
31,91
31,87
31,82
31,73
31,71
31,62
31,61
31,56
31,56
31,38
31,00
31,87
30,85
30,66
30,58
30,58
31,49
30,35
31,29
30,28
32,27
30,21
30,19
30,17
30,12
30,03
30,02
30,02
3562,11
0,00
6201,57
1828,81
6866,75
5761,00
1366,2
4034,83
1,04
0,00
0,00
7518,08
4111,66
7588,67
7500,00
5254,74
1,45
0,00
8683,00
6201,51
0
0,00
0
11229,62
2037,75
11980,00
0,00
20731,12
1420,69
3365,50
2538,06
3220
0,00
1,61
4160,72
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
37,36
37,32
37,25
37,22
37,11
36,94
36,91
36,91
36,87
36,82
36,73
36,71
36,62
36,61
36,56
36,56
36,38
36,00
35,87
35,85
35,66
35,58
35,58
35,49
35,35
35,29
35,28
35,27
35,21
35,19
35,17
35,12
35,03
35,02
35,02
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
Kojadinović Anđela
Milivojević Bojana
Mijailović Jelena
Arsović Nikolina
Lazić Jelika
Šalipur Magdalena
Kijanović Ana
Đorđević Ljiljana
Čolović Dragana
Radović Dajana
Radosavljević Ružica
Bijeljić Ivana
Brašnjević Katarina
Đukić Milka
Lučić Bojana
Toković Mirjana
Ponjavić Marina
Aćimović Bojana
Božović Jovana
Spajić Snežana
Ranković Marija
Đoković Milica
Kijanović Branka
Obradović Milena
Ljujić Sandra
Đurović Anđela
Čolić Jelena
Milovanović Marija
Gojgić Marijana
Dimitrijević Marijana
Prčetić Jelena
Tešić Katarina
Danilović Dušica
Radović Svetlana
Ćirović Dragana
4,00
3,83
3,82
3,53
3,81
3,80
3,75
3,67 3,79 4,53
4,67
3,73
3,69
3,69
3,58 4,07 4,53
4,27
4,53
4,25
3,92
3,75
3,00
4,13
4,67
4,20
4,53
4,66
3,67
3,78
4,28
4,14
3,71
3,93
3,93
4,27
4,00
4,27
4,53
3,60
3,60
4,00 4,21 4,00
4,00
3,75
3,83
4,09
4,21 3,73
3,93 3,73
3,71 3,87
4,07 3,6
3,80
3,73
4,20
4,06
3,67
3,56
3,53
3,53
3,50
3,50
0,00
3,41
3,67 4,14 3,80
3,58 3,64 3,73
3,75 3,71 3,67
4,00
3,87
3,60
3,33
31,00
29,81
29,74
27,71
29,67
29,60
29,25
29,16
29,11
28,83
28,83
28,79
28,69
28,65
30,57
28,46
28,46
28,21
28,20
28,20
28,02
27,92
27,71
27,71
27,50
27,50
27,42
27,32
27,07
27,00
26,87
27,32
25,94
25,78
26,31
8088,59
0,00
0
12732,60
0,08
2062,00
1,61
5844,49
0,00
5428,17
0,00
0,13
5028,00
0
18279,00
1687,00
0,00
4783,33
0,00
2915,36
0,00
0,15
4159,54
1420,69
4875,00
0,00
4728,25
5012,02
0,00
4065,53
0
11587,80
6186
0,69
9051,29
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
4
3
35,00
34,81
34,74
34,71
34,67
34,60
34,25
34,16
34,11
33,83
33,83
33,79
33,69
33,65
33,57
33,46
33,46
33,21
33,20
33,20
33,02
32,92
32,71
32,71
32,50
32,50
32,42
32,32
32,07
32,00
31,87
31,32
30,94
30,78
30,31
272
273
274
275
276
277
278
288
289
290
291
292
293
Pajović Mira
Purić Milica
Sofijanić Anđela
Lazarević Milica
Sredojević Ljilja
Jerotijević Katarina
Damljanović Milica
3,42
3,83
3,50
3,17
3,64
3,71
3,50
3,50
3,53
3,53
3,47
3,53
3,60
3,67
3,47
3,60
2,54
3,00 2,93 3,13
3,33
2,42
24,83
25,80
24,40
24,15
20,78
21,68
19,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,75
9729,41
5261,67
0,00
1443,80
0,00
6126,00
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
29,83
29,80
29,40
29,15
28,78
26,68
24,94
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Komisija Doma :
Nepotpuna dokumenta :
1.Hornjak Anastasija
1.Vesović Dragana, predsednik komisije
2. Petronijević Dragica, član komisije
3. Terzić Aleksandar, član komisije
Download

Devojcice privremena.pdf - Dom za decu i omladinu "Petar