Nagradni konkurs "Kreativna nastava 2011/12" - SVI RADOVI
Rb
rada
1
2
3
4
5
6
7
8
Ime autora
Jelena Abramović
Zorica Keker, Milanka Zarubica, Stojka
Pavlović
Snježana Bošković
Mirjana Rajović
Zoran Vojinović, Branislav Ćeranić
Nevenka Vulić
Zorica Božović
Dušan Bugarin
9
Magdalena Kilibarda
10
Tomislav Tomović
Srednja ekonomskougostiteljska škola
Gimnazija “Miloje
Dobrašinović”
11
Danka Šćepanović, Dragana Aprcović
OŠ "Kekec"
Sutomore
12
Rajka Nikolić
OŠ "Meksiko"
Bar
13
Biljana Obradović
Bijelo Polje
14
Dijana Milošević
OŠ "Vladislav Ribnikar"
OŠ "Narodni heroj Savo
Ilić"
15.
Vesna Miljanić
Nikšić
16
Biljana Borozan
OŠ "Luka Simonović"
OŠ "Narodni heroj Savo
Ilić"
Kotor
17
Desanka Malidžan, Anđić Branko
OŠ "Radojica Perović"
Podgorica
18
19
20
Lidija Ivanović
Vladimir Popović, Marijana Popović
Crnogorčević Zlata
Danilovgrad
Žabljak
Herceg-Novi
21
Dalija Ljutić
22
Damir Drašković
OŠ "Vuko Jovović"
OŠ "Dušan Obradović"
OŠ “Orjenski bataljon“
OŠ "Narodni heroj Savo
Ilić"
OŠ "Narodni heroj Savo
Ilić"
23
24
25
OŠ "Vladislav Ribnikar"
OŠ "Oktoih"
OŠ "Vuko Jovović"
SSŠ “Spasoje
Raspopović”
Bijelo Polje
Podgorica
Danilovgrad
26
Biljana Obradović
Sava Kovačević
Senka Jovanović
Vesko Mihailović, Dragana Danilović,
Danilo Mugoša, Snežana Lopičić
27
Radmila Ćeha
OŠ "Luka Simonović"
Nikšić
OŠ "Dušan Obradović"
SSŠ “Spasoje
Raspopović”
Srednja stručna škola
Žabljak
29
30
Sreten Lazarević, Stojanka-Ana Žugić,
Milanka Zarubica
Milica Stošić, Dragana Boričić, Vladimir
Đaković
Sanja Radojević
31
Zvonko Mijatović
OŠ "Anto Đedović"
Bar
28
Naziv škole
OŠ "Vuko Jovović"
Mjesto
Danilovgrad
Razred
I
VII, VI,
II
VII
VII
VIII
V
II
I
Predmet/i
CSBH
Biologija sa ekologijom,
Informatika, Priroda i društvo
Istorija, Građansko vaspitanje
CSBH
Fizičko vaspitanje, Engleski jezik
Poznavanje društva
Primijenjena elektronika
Biologija
Nikšić
Tema
Glas, slovo, riječ
Biodiverzitet
Durmitora
Buđenje Evrope
Dječak i zmija
Gojaznost
Grlimo te Podgorice
Ispravljači napona
Jedro i hromozomi
Microsoft
Matemathics kroz
primjere
OŠ "Dušan Obradović"
OŠ "Olga Golović"
OŠ “Vuko Jovović”
OŠ "Dušan Obradović"
OŠ "Sutjeska"
Srednja stručna škola
Srednja stručna škola
Žabljak
Nikšić
Danilovgrad
Žabljak
Podgorica
Berane
Bijelo Polje
II
Matemetika
Bijelo Polje
Nervni sistem
III
Kroz igru do znanja
Upoznajte dječja
prava
Nobelovac Česlav
Miloš
Sa druge strane
katedre
Sabiranje dvocifrenog
broja i desetice...
Svaka cjelina dvije
polovine ima
Vegetativni biljni
organi
Tehnička sredstva u
poljoprivredi
Moje mjesto
Vježbom do zdravlja
III
Biologija
Priroda i društvo, CSBH, Likovna
kultura
IX
ČOZ, CSHB
IX
CSBH
VIII
Informatika, Matematika
III
Matemetika
III
Matemetika, Likovna kultura
VIII
Biologija
VII
III
V
Osnovi tehnike
Priroda i društvo
Fizičko vaspitanje
V
Engleski jezik
VII
Engleski jezik
VII
II
VI
CSBH
CSBH
Informatika
Kotor
Kotor
Kotor
Podgorica
Podgorica
Bijelo Polje
My clothes
Virtual tour across
cultures
Oblici novinarskog
izražavanja
Online bukvar
Rad sa tabelama
Reciklaža
aluminijuma
Saobraćaj
sistematizacija
Zaustavimo nasilje,
mržnju, zlostavljanje gradimo povjerenje
Sušenje jabuka
Učenje
Virusi i antivirusna
zaštita
II
III
Priroda i društvo
IX
Engleski jezik, CSBH
II
III
Psihologija
VI
Informatika
Download

Rezultati 2011-12 Svi