TachoDrive 3
profesionalni alat za prikupljanje
i analiziranje podataka iz digitalnog tahografa i vozačkih kartica
TachoDrive 3 – je profesionalni uređaj prevashodno dizajniran za Kontrolna
tela, Dispečere i Saobradajnu kontrolu. Omogudava prokupljanje i analizu
podataka sa vozačkih kartica i iz memorije digitalnog tahografa. Uključujudi i
softver, omoguduje zadovoljavanje potreba za zakonski minimum prikupljanja i
memorisanja podataka u digitalnom sistemu. Omogudava prikupljanje podataka
direktno sa kartice vozača ( ugrađen slot) kao i iz memorije tahografa (putem
kabla). Ugrađen algoritam prekršaja omogudava analizu preuzetih podataka i
kreiranje i prikaz kratkih izveštaja o prekršajima na LCD kolornom displeju!
Karakteristike :
Tehnički podaci:
Kompatibilan sa svim digtalnim tahografima
Dimenzije:
Težina:
Opseg radne temperature:
Temperatura sladištenja:
Opseg izdržljivosti:
Napajanje:
Ugrađen Algoritam za detektovanje prekršaja
Ugrađen slot za karticu sa kontaktima – očitavanje kartica
vozača traje manje od 60 sekundi. Konektor koji mogučava
lako ubacivanje kartice, i omogudava manja oštedenja kartica.
LCD kolorni displej sa pozadinskim osvetljenjem
Dostupan Besplatni softver –TachoMatt Yellow Light koji se
besplatno može preuzeti sa sajta, koji omogudava
konfiguraciju TachoDrive 3 za prikupljanje specifičnih
podataka iz tahografa.
110.3x69.4x27.7 (LxWxH)
150g ( uključene baterije)
-5 do+55°C
-25 do +70 °C
IP-40
2 x AA NiMh baterija
Tahografski port;
USB port na računaru
Potrošnja:
max 65mA
Konekcija:
slot za karticu, USB ( kabl B)
Zahtevi PC sistema: WIN 7, Vista, XP, Pentium III 800 Mhz,
256 MB RAM, USB, TachoMatt Yellow
ili neki drugi softver za analizu
prikupljenih podataka
Izveštaji – mogu biti prikazani na kolornom displeju, takođe
mogu biti odštampani za direkno štampanje putem
BlueTooth ili po prenosu putem internet browser-a na
računaru.
Ugrađena Antivirusna zaštita - automatski uklanja opasno
detektovane fajlove.
BlueTooth modul - opciono
TD3 STD (Standard)
Vođica kartice LCD
Displej u boji
Algoritam prekršaja
1GB memorije
Automatic screen rotation (ASR)
Wireless štampanje izveštaja
Wireless prenos podataka
FS1. Izveštaj prekršaja ( vozačka kartica)
FS1. Sumarni izveštaj ( vozačka kartica)
FS1. Izveštaj aktivnosti – (vozačka kartica)
FS2. Analiza podataka iz tahografa ( poslednja kontrolna provera,
poslednja kalibracija, greške i događaji sa vozila, prekoračenje brzine,
dijagram brzine, kompanijsko zaključavanje, analiza manipulacije detektovanje promene naglog povedanja brzine i kočenja.
Stevcevic Co.
Bulevar Despota Stefana 204
11 060 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 329 16 26
+ 381 11 329 19 52
Fax: + 381 11 275 96 49
Web: www.stevcevic.com
Email: [email protected]
[email protected]
TD3 BT (Bluetooth)















€


€
€
€ - dostupno kao opcija
Download

TD3 STD (Standard) TD3 BT (Bluetooth) TachoDrive 3