TachoDrive 2
Za preuzimanje podataka iz
memorije digitalnog tahografa i vozačkih kartica
TachoDrive 2 – je uređaj dizajniran za prikupljanje podataka u
digitalnom tahografskom sistemu. Uključujudi i softver, omoguduje
zadovoljavanje potreba za zakonski minimum prikupljanja i
memorisanja podataka u digitalnom sistemu. Omogudava
prikupljanje podataka direktno sa kartice vozača ( ugrađen slot) kao
i iz memorije tahografa (putem kabla).
Tehnički podaci:
Karakteristike :
Kompatibilan sa svim digtalnim tahografima
Ugrađen slot za karticu sa kontaktima – očitavanje kartica
vozača traje manje od 60 sekundi. Konektor koji mogučava
lako ubacivanje kartice, i omogudava manja oštedenja kartica.
LED i zvučni signalni status – LED-ovi i zvučni signali
omogudavaju lakše pradenje procesa preuzimanja podataka.
Dostupan Besplatni softver –TachoMatt Yellow Light koji se
besplatno može preuzeti sa sajta, koji omogudava
konfiguraciju TachoDrive 2 za prikupljanje specifičnih
podataka iz tahografa.
Dimenzije:
Težina:
Opseg radne temperature:
Temperatura sladištenja:
Opseg izdržljivosti:
Napajanje:
110.3x69.4x27.7 (LxWxH)
150g ( uključene baterije)
-5 do+55°C
-25 do +70 °C
IP-40
2 x AA NiMh baterija
Tahografski port;
USB port na računaru
Potrošnja:
max 65mA
Konekcija:
slot za karticu, USB ( kabl B)
Zahtevi PC sistema: WIN 7, Vista, XP, Pentium III 800 Mhz,
256 MB RAM, USB, TachoMatt Yellow
ili neki drugi softver za analizu
prikupljenih podataka
Ergonomsko kudište – malih dimenzija.
USB port - ne zahteva nikakve drivere za povezivanje na PC.
TachoDrive 2 RS verzija - podaci sa vozačke kartice i
iz memorije tahografa mogu biti preneseni putem
telematskog uredjaja – Rs-232 porta i nezavisnog
IrOBEX standardnog protokola.
Stevcevic Co.
Bulevar Despota Stefana 204
11 060 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 329 16 26
+ 381 11 329 19 52
Fax: + 381 11 275 96 49
TachoDrive 2 Terminalna kutija – jako, metalno
kudište sa sistemom zaključavanja, koje može biti
montirano na zid na mestu koje je lako dostupno
vozačima i omogudava laku dostupnost uređaja radi
očitavanja vozačkih kartica.
Web: www.stevcevic.com
Email: [email protected]
[email protected]
Download

TachoDrive 2 Za preuzimanje podataka iz memorije digitalnog