TachoDrive Plus – Ključ
Za preuzimanje podataka iz memorije digitalnog tahografa
TachoDrive Plus – predstavlja dopunjenu verziu veoma popularnog
TachoDrive ključa za prikupljanje podataka iz memorije digitlnog
tahografa. Zadovoljava potrebe za zakoski minimum prikupljanja
podataka sa digitlnog tahografa. Implementirana poboljšanja
omogudavaju još lakše i efektivno korišdenje.
Tehnički podaci:
Karakteristike :
Driver smart dugme – dugme koje se koristi za brzo
preuzimanje podataka sa vozačke kartice pri čemu se
podrazumeva da je TachoDrive Plus konektovan na
tahograf i da je vozačka kartica u tahografu! ( takodje se
koristi za brzo ažuriranje softvera samog TachoDriva Plusa kada je on konektovan na USB port računara)
Dimenzije:
Težina:
Memorija:
Opseg radne temperature:
Temperatura sladištenja:
Opseg izdržljivosti:
Napajanje:
LED signalni Status – Signalni LED-ovi su locirani sa obe
strane uređaja, što omogudava lakše pradenje procesa.
Konekcija:
106x28x12
30g
1G
-5 do+55°C
-25 do +70 °C
IP-40
USB: 5V
Tahograf: 12-24V
Tahografski port;
USB port na računaru
Dostupan Besplatni softver –TachoMatt Yellow Light koji
se besplatno može preuzeti sa sajta, koji omogudava
konfiguraciju TachoDrive Plus-a za prikupljanje
specifičnih podataka iz tahografa
Personalizacija – mogudnost kupovine uređaja sa
sopstvenim logom.
Tahografski port
USB port
Smart dugme
LED signalni status
Stevcevic Co.
Bulevar Despota Stefana 204
11 060 Beograd, Srbija
Tel: + 381 11 329 16 26
+ 381 11 329 19 52
Fax: + 381 11 275 96 49
TD1S-ULT001-1107.1.2.0-TD_EN
Web: www.stevcevic.com
Email: [email protected]
[email protected]
Download

TachoDrive Plus – Ključ