Podaci o seminarima organizovanim od strane
KULTURKONTAKT AUSTRIA
Projekat: ECO NET
1
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: Kurs za poslovni engleski za nastavnike srednjih stručnih škola koji učestvuju u radu preduzeća
za vježbu
Kratak opis tema seminara:
-
Business correspondence – telephoning (rules for making a phone call, getting through, leaving and taking massages),
business letters, e-mails, faxes and memos
Company structure – company organisation, company departments
Presentation/ Marketing – talking with customers, presenting on a fair, introducing the company, presenting, catalogue,
flyer and folder
Job application
Feedback
Treneri/eksperti: Aleksandra Rakonjac (Bijelo Polje), Vida Milić (Pljevlja), Dragana Ivanović (Berane)
Datum i mjesto:. mart – jun 2012. godine, Bijelo Polje, Pljevlja i Berane
Trajanje: 64 školska časa
Nr.
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Name
Ime i prezime
Stadt
Grad
JMBG
Br. sert.
Srednja Elektro- Ekonomska škola
Bijelo Polje
Srednja Elektro- Ekonomska škola
Bijelo Polje
Srednja Elektro- Ekonomska škola
Bijelo Polje
2612968285028
KK-65-12
0302985285159
KK-66-12
0801973285052
KK-67-12
Danijela Kartal
Srednja stručna škola – Pljevlja
0408971295022
KK-68-12
Milica Čolović
Srednja stručna škola – Pljevlja
1010959295025
KK-69-12
Nada Jović
Srednja stručna škola – Pljevlja
0401958798436
KK-70-12
Branka Čampara
Srednja stručna škola „Vukadin
Vukadinović“ – Berane
3008954155007
KK-71-12
Aleksandra Bogavac
Branka Veličković
Valentina Veličković
2
8.
9.
10.
Daliborka Božović
Dušica Vujović
Mara Rakočević
Srednja stručna škola „Vukadin
Vukadinović“ – Berane
0406972255013
KK-72-12
Srednja stručna škola „Vukadin
Vukadinović“ – Berane
Srednja stručna škola „Vukadin
Vukadinović“ – Berane
2302977939902
KK-73-12
0309973275012
KK-74-12
3
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: "Pilotkurs za obrazovanje odraslih" – Program obrazovanja za sticanje osnovnih preduzetničkih
znanja i vještina „Kreni u biznis“
Kratak opis tema seminara:
-
I Modul „Osnivanje privrednog društva“
II Modul „Organizacija, upravljanje i marketing“
III Modul „Poslovanje privrednog društva“
Treneri/eksperti: Aleksandra Bogavac, Dinka Ivezić, Olivera Joksimović, Irma Rugovac, Biljana Lukić, Novica
Šarović, Duško Lučić, Dragan Nikčević
Datum i mjesto:. maj – jun 2012. godine, Bijelo Polje i Nikšić
Trajanje: 72 sati
Nr.
Br.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Name
Ime i prezime
Stadt
Grad
JMBG
Br. sert.
2704963285021
KK-46-12
Jadranka Slavković
Bijelo Polje
Jugoslav Radović
Bijelo Polje
1809968280128
KK-47-12
Alma Ljusković
Bijelo Polje
1402971285138
KK-48-12
Miloš Bulatović
Bijelo Polje
2006976280046
KK-49-12
Nebojša Tvrdisić
Bijelo Polje
1003965280130
KK-50-12
Bijelo Polje
0606984280012
KK-51-12
Bijelo Polje
2708959280045
KK-52-12
0703965260014
KK-53-12
Vukan Mrdak
Dragomir Bošković
18. Radisav Vujović
Nikšić
4
19.
20.
21.
22.
23.
Lidija Nilović
Olivera Šćepanović
Nebojša Jasikovac
Snežana Backović
Milijana Bošnjak
Ljudmila Petrović –
24. Njegoš – Kovačina
25.
26.
27.
28.
29.
Milan Kalezić
Mijodrag Golubović
Đoko Radulović
Miloš Drašković
Slobodan Mićković
Nikšić
0708974265039
KK-54-12
Nikšić
2102967736716
KK-55-12
Nikšić
1108978172198
KK-56-12
Nikšić
0612974265147
KK-57-12
Nikšić
2907984265142
KK-58-12
Nikšić
0111968265055
KK-59-12
Nikšić
0910976260011
KK-60-12
Nikšić
1606991260012
KK-61-12
Nikšić
06059480262894
KK-62-12
Nikšić
1810992262996
KK-63-12
Nikšić
2005982260190
KK-64-12
5
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: "Informatička obuka nastavnika srednjih stručnih škola koji učestvuju u radu preduzeća za
vježbu" – III dio
Kratak opis tema seminara:
-
napredne mogućnosti Word-a (rad sa praktičnim primjerima)
napredne mogućnosti Excel-a (rad sa praktičnim primjerima)
rad sa SharePoint rješenjem za razmjenu dokumenata
Treneri/eksperti: Dejan Stanić
Datum i mjesto:. 01.-03.03.2012. godine, Podgorica
Trajanje: 23,5 sati
Nr.
Br.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Name
Ime i prezime
Institution/ Schule
Institucija
JMBG
Br. sert.
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
2802964772041
KK-17-12
1402963215236
KK-11-12
0809959215018
KK-13-12
Marković Gorica
Srednja Ekonomska škola „Mirko Vešović“- Podgorica
1711962215022
KK-18-12
Vulanović Ljiljana
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola- Nikšić
1605970265026
KK-22-12
Vujičić Dragana
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola- Nikšić
2704978265019
KK-21-12
Jovanović Tatjana
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola- Nikšić
2005967215022
KK-14-12
Čolović Milica
Srednja stručna škola - Pljevlja
1010959295025
KK-10-12
Koletić Toni
Đurović Ksenija
Gogić Dunja
6
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Jović Nada
Srednja stručna škola - Pljevlja
0401958798436
KK-15-12
Kartal Danijela
Srednja stručna škola - Pljevlja
0408971295022
KK-16-12
Gimnazija Kotor
1806958235028
KK-19-12
1312958234010
KK-12-12
Mrdak Milica
Dragojević Tomislav
Gimnazija Kotor
Skenderović Ismet
Srednja stručna škola - Rožaje
2510959272017
KK-20-12
Agić Irfan
Srednja stručna škola - Rožaje
2003978272017
KK-9-12
7
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: "Informatička obuka nastavnika srednjih stručnih škola koji učestvuju u radu preduzeća za
vježbu" – II dio
Kratak opis tema seminara:
-
Organizacija podataka (fajlovi, folder)
Word
Rad sa grafikom
Excel
PowerPoint
Rad sa e-mailom
Treneri/eksperti: Dejan Stanić
Datum i mjesto:. 03.-05.11.2011. godine, Podgorica
Trajanje: 23,5 sati
Nr.
Br.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Name
Ime i prezime
Institution/ Schule
Institucija
JMBG
Br. sert.
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
2802964772041
KK-127-11
1402963215236
KK-128-11
0809959215018
KK-129-11
Marković Gorica
Srednja Ekonomska škola „Mirko Vešović“- Podgorica
1711962215022
KK-130-11
Vulanović Ljiljana
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola- Nikšić
1605970265026
KK-131-11
Vujičić Dragana
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola- Nikšić
2704978265019
KK-132-11
Koletić Toni
Đurović Ksenija
Gogić Dunja
8
50.
51.
Jovanović Tatjana
Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola- Nikšić
2005967215022
KK-133-11
Čolović Milica
Srednja stručna škola - Pljevlja
1010959295025
KK-134-11
0401958798436
KK-135-11
Srednja stručna škola - Pljevlja
0408971295022
KK-136-11
Gimnazija Kotor
1806958235028
KK-137-11
1312958234010
KK-138-11
52. Jović Nada
53.
54.
55.
56.
57.
Kartal Danijela
Mrdak Milica
Srednja stručna škola - Pljevlja
Dragojević Tomislav
Gimnazija Kotor
Skenderović Ismet
Srednja stručna škola - Rožaje
2510959272017
KK-139-11
Agić Irfan
Srednja stručna škola - Rožaje
2003978272017
KK-140-11
9
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: Kick-off seminar- razmjena iskustava
Kratak opis tema seminara:
- Preduzeća za vježbu- Ciljevi:
-
-
Na koji način će se preduzeća za vježbu povezati u naredne dvije godine?
Koja pitanja se moraju unaprijed riješiti kako bi se postigli ciljevi?
Koje zadatke preuzimaju pojedinačni partnerni, a koje ne?
Koje zadatke preuzima servis centar, koje ne?
Planirani stepen ekspanzije ovog koncepta
Analiza preduzeća
Radardiagram
4 Radne grupe: Motivacija i kreativnost učenika u PZV, međunarodna preduzeća, priručnik za učenike, PR i
kontakt sa realnim preduzećima (Izrada flajera i filma)
Sajam preduzeća za vježbu
Treneri/eksperti: Johannes Lindner, Beč
Datum i mjesto:. 07.-09.10.2011. godine, Bečići
Trajanje: 17 sati
Nr.
Br.
58.
59.
60.
61.
Name
Ime i prezime
Institution/ Schule
Institucija
Mjesto
JMBG
Br. sert.
Avdović Mervan
Srednja Stručna Škola
(Direktor)
Pljevlja
0807966290014
KK-103-11
Jović Nada
Srednja Stručna Škola
Pljevlja
0401958798436
KK-104-11
Čolović Milica
Srednja Stručna Škola
Pljevlja
1010959295025
KK-105-11
Kartal Danijela
Srednja Stručna Škola
Pljevlja
0408971295022
KK-106-11
10
Srednja Elektro- Ekonomska
škola
Srednja Elektro- Ekonomska
škola
Srednja Elektro- Ekonomska
škola
Bijelo Polje
2612968285028
KK-107-11
Bijelo Polje
0403952285111
KK-108-11
Bijelo Polje
0801973285052
KK-109-11
Kisjelica Milorad
MSŠ „Ivan Goran Kovačić“
Herceg Novi
3101958240017
KK-110-11
Mrdak Milica
Gimnazija Kotor
Kotor
1806958235028
KK-111-11
Kotor
1312958234010
KK-112-11
Bar
2906955715035
KK-113-11
Bar
0105955716074
KK-114-11
Bar
1107962225015
KK-115-11
Bar
0306954277021
KK-116-11
Nikšić
2903966265024
KK-117-11
Nikšić
0904965265046
KK-118-11
Nikšić
2704978265019
KK-119-11
Bogavac
62. Aleksandra
63.
Ivezić Dinka
Veličković
64. Valentina
65.
66.
Dragojević
67. Tomislav
68.
69.
70.
Vulić Vesna
Dobrković Vesna
Vujadinović Nataša
Hadžibegović
71. Šehrija
Gimnazija Kotor
Srednja Ekonomskougostiteljska škola
Srednja Ekonomskougostiteljska škola
Srednja Ekonomskougostiteljska škola
Srednja Ekonomskougostiteljska škola
Damjanović Vesna
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Vukotić Branka
Ekonomsko-ugostiteljska
škola- Nikšić
Vujičić Dragana
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Đikanović Jelena
Srednja Ekonomska škola
„Mirko Vešović
Podgorica
2711968215249
KK-120-11
Srednja Ekonomska škola
„Mirko Vešović
Podgorica
2009971215318
KK-121-11
76. Lukić Biljana
Đurović Ana
Srednja Ekonomska škola
Podgorica
1305979217985
KK-122-11
72.
73.
74.
75.
11
„Mirko Vešović“
77.
78.
79.
80.
81.
Pivljanin Ana
Klikovac Marina
Ljiljanić Miluša
Šarović Novica
Srednja Ekonomska škola
„Mirko Vešović
Srednja Ekonomska škola
„Mirko Vešović“
Srednja Ekonomska škola
„Mirko Vešović“
Srednja Ekonomska škola
„Mirko Vešović“
Podgorica
1903975265025
KK-123-11
Podgorica
1001960265157
KK-124-11
Podgorica
2701956187678
KK-125-11
Podgorica
1001966210214
KK-126-11
12
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: Multiplikation 2 / Obuka za nastavnike preduzeća za vježbu - "Multiplikacija –II dio"
Kratak opis tema seminara: Rad u sektorima – Nabavka robe; Priprema za sajam, Prodajni razgovor, Nakon
sajma; Rad u sektorima – Kupovina i prodaja; Realizacija robe;Obracun PDV(mjesecna prijava PDV); Prezentacija i
izrada home page; Obracun plata u pzv
Treneri/eksperti: Jelena Đikanović i Aleksandra Bogavac (zamjena za Valentinu Veličković)
Datum i mjesto:. 27.-28.09.2011. godine, Podgorica
Trajanje: 14 sati
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lista učesnika:
Prezime i ime
Nikčević Gordana
Vidić – Tasić Gordana
Vojinović Aleksandra
Stanković Tatjana
Vujošević Klaudija
Kuč Radmila
Drašković Veselin
8.
Pajović Mirčeta
9.
Pejović Stanica
10.
Vidaković Gordana
11.
12.
13.
Koprivica Branka
Klep Mišo
Džoni Šefika
Škola/institucija
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
JU Srednja mješovita škola „Braća
Selić“
JU Srednja mješovita škola „Braća
Selić“
JU Srednja mješovita škola „Vuksan
Đukić“
JU Srednja mješovita škola „Vuksan
Đukić“
Srednja mješovita škola „Mladost“
Srednja mješovita škola „Mladost“
JU Srednja mješovita škola „Bratstvojedinstvo“
Mjesto
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Kolašin
JMBG
3006969215011
0504969177674
0210972215311
2006971235026
2403974219012
0112956275019
0408971295022
Br. sert.
KK-89-11
KK-90-11
KK-91-11
KK-92-11
KK-93-11
KK-94-11
KK-95-11
Kolašin
2712950214012
KK-96-11
Mojkovac
0103963264015
KK-97-11
Mojkovac
0611960288016
KK-98-11
Tivat
Tivat
Ulcinj
0404972288016
2006985265017
0311958234010
KK-99-11
KK-100-11
KK-101-11
13
Br.
14.
Prezime i ime
Kroma Mirlind
Škola/institucija
JU Srednja mješovita škola „Bratstvojedinstvo“
Mjesto
Ulcinj
JMBG
1607960228028
Br. sert.
KK-102-11
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: Multiplikation 1/ Obuka za nastavnike preduzeća za vježbu - "Multiplikacija –I dio"
Kratak opis tema seminara: Pojam PZV, biznis ideja i biznis plan, SWOT analiza, registracija PZV, sektori u PZV,
prijem radnika i uloga nastavnika
Treneri/eksperti: Jelena Đikanović i Aleksandra Bogavac (zamjena za Valentinu Veličković)
Datum i mjesto:. 20.-21.09.2011. godine, Podgorica
Trajanje: 14 sati
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lista učesnika:
Prezime i ime
Nikčević Gordana
Vidić – Tasić Gordana
Vojinović Aleksandra
Stanković Tatjana
Vujošević Klaudija
Kuč Radmila
Kartal Danijela
8.
Drašković Veselin
9.
Pajović Mirčeta
10.
Pejović Stanica
11.
Vidaković Gordana
12.
13.
Koprivica Branka
Klep Mišo
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
Škola/institucija
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Srednja stručna škola
JU Srednja mješovita škola „Braća
Selić“
JU Srednja mješovita škola „Braća
Selić“
JU Srednja mješovita škola „Vuksan
Đukić“
JU Srednja mješovita škola „Vuksan
Đukić“
Srednja mješovita škola „Mladost“
Srednja mješovita škola „Mladost“
Mjesto
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Pljevlja
JMBG
3006969215011
0504969177674
0210972215311
2006971235026
2403974219012
0112956275019
0408971295022
Br. sert.
KK-74-11
KK-75-11
KK-76-11
KK-77-11
KK-78-11
KK-79-11
KK-80-11
Kolašin
2712950214012
KK-81-11
Kolašin
0103963264015
KK-82-11
Mojkovac
0611960288016
KK-83-11
Mojkovac
0404972288016
KK-84-11
Tivat
Tivat
2006985265017
0311958234010
KK-85-11
KK-86-11
14
Br.
14.
Prezime i ime
Džoni Šefika
15.
Kroma Mirlind
Škola/institucija
JU Srednja mješovita škola „Bratstvojedinstvo“
JU Srednja mješovita škola „Bratstvojedinstvo“
Mjesto
Ulcinj
JMBG
1607960228028
Br. sert.
KK-87-11
Ulcinj
1107972223010
KK-88-11
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: Obuka nastavnika za obrazovanje odraslih
Kratak opis tema seminara:
- Očekivanja, ciljevi i priprema za izvođenje dva pilot kursa (ciljna grupa, mjesto, trener, podjela vremena)
- Trener kao kreator tima – Širenje repertoara metoda
- Modeli poslovanja- mostovi između poslovne ideje
- Business plan
- Projektni menadžment i metode (uz osvrt na poslovni plan za sprovođenje u djelo)
- Obrazovanje odraslih kao projekat
- Koncept za obuku trenera iz oblasti preduzetništva
Treneri/eksperti: Johannes Lindner, Beč
Datum i mjesto: 29. - 31.08.2011. godine, Podgorica
Trajanje: 20 sati
1
2
3
4
5
IME
Irma Rugovac
ŠKOLA
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Aleksandra Bogavac
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo
Polje
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo
Polje
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo
Polje
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
Dinka Ivezić
Valentina Veličković
Jelena Đikanović
JMBG
1001974275015
2104979275010
2612968285028
0403952285111
0801973285052
2711968215249
Br. sert.
KK-41-11
KK-42-11
KK-43-11
KK-44-11
KK-45-11
KK-46-11
15
6
7
Novica Šarović
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
1001966210214
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: "Informatička obuka nastavnika srednjih stručnih škola koji učestvuju u radu preduzeća za vježbu"
Kratak opis tema seminara:
- Upoznavanje i rad sa hardverom i softeverom;
- Rad sa operativnim sistemima, organizacija podataka;
- Tekst procesor;
- Rad sa grafikom;
- Tabelarni proračuni;
- Multimedija;
- Internet, web pretraživači;
- Rad sa e-poštom
Ekspert: Dejan Stanić
Datum i mjesto: 7. - 9.04.2011. godine
Trajanje: 20 sati
Učesnici:
Rb
1
2
3
4
5
6
7
8
IME
NAME
Dunja Gogić
Toni Koletić
Ksenija Đurović
Gorica Marković
Ismet Skenderović
Irfan Agić
Milica Čolović
Milica Mrdak
ŠKOLA / INSTITUCIJA
SCHULE / INSTITUTION
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja stručna skola - Rožaje
Srednja stručna skola - Rožaje
Srednja stručna skola - Pljevlja
Gimnazija Kotor
JMBG
Br. sert.
0809959215018
KK-09-11
2802964772041
KK-10-11
1402963215236
1711962215022
2510959272017
2003978272017
1010959295025
1806958235028
KK-11-11
KK-12-11
KK-13-11
KK-14-11
KK-15-11
KK-16-11
16
9
10
11
12
13
Tanja Knežević
Ljiljana Vulanović
Tatjana Jovanović
Dragana Vujičić
Danijela Kartal
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ - Herceg Novi
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Srednja stručna skola - Pljevlja
0810976245018
1605970265026
2005967215022
2704978265019
0408971295022
KK-17-11
KK-18-11
KK-19-11
KK-20-11
KK-21-11
Projekat: ECO NET VI
Naziv seminara: Obuka nastavnika za obrazovanje odraslih
Kratak opis tema seminara:
- Analiza četiri ravni obuke odraslih (programske, materijalne, trenerske i institucionalne)
- Faktori uspjeha i neuspjeha
- Orijentacija procesa učenja
- Nastavni ciljevi
- Kriterijumi odabira nastavnog sadržaja
- „Nastava uz rad“
- Metode i organizacija nastave
Treneri/eksperti: Johannes Lindner, Beč
Datum i mjesto: 11. - 12.02.2011. godine, Podgorica
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
IME
Irma Rugovac
1
Olivera Joksimović
2
Dragan Nikčević
3
Duško Lučić
4
Aleksandra Bogavac
5
Dinka Ivezić
ŠKOLA
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo
Polje
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo
JMBG
1001974275015
2104979275010
0505976260168
0111962263018
2612968285028
0403952285111
Br. sert.
KK-03-11
KK-04-11
KK-07-11
KK-06-11
KK-08-11
KK-05-11
17
6
Biljana Lukić
Polje
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
Novica Šarović
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
7
8
2009971215318
1001966210214
KK-02-11
KK-01-11
Projekat: ECO NET FINAL
Naziv seminara: 1.1.1 "Razmjena iskustava u radu preduzeća za vježbu"
Kratak opis tema seminara:
- Od pilot-škole do sistemske ravni
- Razmjena iskustava na sve 4 ravni
- Kako lakše razumjeti ekonomiju
- Budućnost rada u preduzeću za vježbu
Treneri/eksperti: Johannes Lindner
Datum i mjesto: 1. - 2.11.2010. godine, Budva
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika (direktori su bili prisutni prvog dana seminara):
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
Prezime i ime
Branislav Đukić
Miloš Marić
Duško Lučić
Mervan Avdović
Momir Dragićević
Škola/institucija
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomsko-tehnička srednja škola
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Srednja stručna škola
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“
Mjesto
Podgorica
Bijelo Polje
Nikšić
Pljevlja
Herceg Novi
18
Lista učesnika:
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Prezime i ime
Mara Rakočević
Daliborka Božović
Vesna Damjanović
Ljiljana Vulanović
Tatjana Jovanović
Branka Vukotić
Aleksandra Bogavac
Ana Đurović
Novica Šarović
Biljana Lukić
Jelena Đikanović
Ana Kovačević
Ana Pivljanin
Božana Vujadinović
Miluša Ljiljanić
Nataša Vujadinović
Vesna Dobrković
Šehrija Hadžibegović
Vesna Vulić
Đula Bašić
Elvira Bašić
Danijela Kartal
Škola/institucija
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Elektro-ekonomska škola
Srednja škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Mirko Vešović“
Ekonomsko-ugostiteljska skola
Ekonomsko-ugostiteljska skola
Ekonomsko-ugostiteljska skola
Ekonomsko-ugostiteljska skola
Srednja škola „Bećo Bašić“
Srednja škola „Bećo Bašić“
Srednja stručna skola
Mjesto
Petnjica
Petnjica
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Nikšić
Bijelo Polje
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Bar
Bar
Bar
Bar
Plav
Plav
Pljevlja
JMBG
0309973275012
0406972255013
2903966265024
1605970265026
2005967215022
0904965265046
2612968285028
1305979217985
1001966210214
2711968215249
1903975265025
3110971215020
2701956187678
1107962225015
0306954277021
2906955715035
1204975798915
2607973919996
0408971295022
19
Br.
23
24
25
26
Prezime i ime
Milica Čolović
Milica Mrdak
Milorad Kisjelica
Tanja Knežević
Škola/institucija
Srednja stručna skola
Gimnazija
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“
Mjesto
Pljevlja
Kotor
Herceg Novi
Herceg Novi
JMBG
1010959295025
1806958235078
Mjesto
Cetinje
Cetinje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Kotor
Rožaje
Budva
Podgorica
Podgorica
Podgorica
JMBG
1408096021522
2706967255022
0302985285159
1712982225012
1806958235028
2003978272017
1101985215272
0708979215013
2306963215052
2701956187678
0810976245098
Projekat: ECO NET FINAL
Naziv seminara: 2.1.2 "Multiplikacija –II dio"
Kratak opis tema seminara:
- Rad u različitim sektorima preduzeća za vježbu
- Računovodstvo
- Marketing
- Priprema sajma preduzeća za vježbu
- Izrada sajta
Treneri/eksperti: mr Jelena Đikanović i Valentina Veličković
Datum i mjesto: 12. - 13.10.2010. godine, Podgorica
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prezime i ime
Stanka Abramović
Zorica Bošković
Branka Veličković
Tanja Omerhodžić
Milica Mrdak
Irfan Agić
Dijana Kostović
Tanja Radulović
Ljilja Milonjić
Miluša Ljiljanić
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
Škola/institucija
Srednja stručna škola
Srednja stručna škola
Srednja elektro-ekonomska škola
Srednja elektro-ekonomska škola
Gimnazija
Srednja stručna škola
Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
20
Br.
Prezime i ime
11. Ana Pivljanin
12. Dunja Gogić
13. Toni Koletić
14. Danijela Kartal
Škola/institucija
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Zavod za školovanje i profesionalnu
rehabilitaciju invalidne djece i omladine
Zavod za školovanje i profesionalnu
rehabilitaciju invalidne djece i omladine
JU Srednja stručna škola
Mjesto
Podgorica
Podgorica
JMBG
1903975265025
0809959215018
Podgorica
2802964772041
Pljevlja
0408971295022
Mjesto
Cetinje
Cetinje
Bijelo Polje
Bijelo Polje
Kotor
Budva
Budva
Podgorica
JMBG
1408096021522
2706967255022
0302985285159
1712982225012
1806958235028
2802959388918
1101985215272
0708979215013
Projekat: ECO NET FINAL
Naziv seminara: "Multiplikacija –I dio"
Kratak opis tema seminara:
- Pojam preduzeća za vježbu
- Biznis ideja i biznis plan
- SWOT analiza
- Registracija preduzeća za vježbu
- Sektori u preduzeću za vježbu
- Uloga nastavnika
Treneri/eksperti: mr Jelena Đikanović i Valentina Veličković
Datum i mjesto: 10. - 11.09.2010. godine, Podgorica
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prezime i ime
Stanka Abramović
Zorica Bošković
Branka Veličković
Tanja Omerhodžić
Milica Mrdak
Anđelka Košević
Dijana Kostović
Tanja Radulović
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
Škola/institucija
Srednja stručna škola
Srednja stručna škola
Srednja elektro-ekonomska škola
Srednja elektro-ekonomska škola
Gimnazija
Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“
Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
21
Br.
9.
10.
Prezime i ime
Ljilja Milonjić
Miluša Ljiljanić
Škola/institucija
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Mjesto
Podgorica
Podgorica
JMBG
2306963215052
2701956187678
Projekat: ECO NET FINAL
Naziv seminara: "Kick-off- Sticanje i razmjena iskustava u preduzeću za vježbu"
Kratak opis tema seminara:
- Osvrt na 6-godišnji rad preduzeća za vježbu
- Pojam preduzeća za vježbu
- Prezentacija projekta KulturKontakt Austria
- Godišnje planiranje u PZV
- Crnogorsko tržište PZV
- Nove poslovne ideje
- SWOT analiza
- Menadžment znanja
- Aplikacioni proces u PZV
- CV
- Upotreba priručnika PZV u nastavi
Ekspert: Michael Pöll, Beč
Datum i mjesto: 12. - 14.02.2010. godine, Podgorica
Trajanje: 20 sati
Direktori škola su bili prisutni 12.02.2010.
1
2
Ime i prezime
Branislav Đukić
Miloš Marić
Institucija
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo Polje
22
3
4
5
6
7
8
Duško Lučić
Mervan Avdović
Ramiza Kalamperović
Ramo Kolašinac
Momir Dragićević
Dragutin Pajković
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ekonomsko-ugostiteljska škola – Nikšić
Srednja stručna škola - Pljevlja
Ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar
Ekonomska škola „Bećo Bašić“ - Plav
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ – Herceg Novi
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ Berane
ŠKOLA
Olivera Knežević
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Branka Čampara
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Irma Rugovac
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Dušica Vujović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Petnjica
Mara Rakočević
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Petnjica
Daliborka Božović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Petnjica
Veselinka Bubanja
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Petnjica
Marija Damjanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Vesna Damjanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ljiljana Vulanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
JMBG
1309983275022
3008954155007
210479275010
23002977939902
0309973275012
0406972255013
2808978277009
0706974265036
2903966265024
1605970265026
23
11
12
13
14
15
16
17
18
Tatjana Jovanović
Branka Vukotić
Milka Rakonjac
Dinka Ivezić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Tufo Lukač
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Valentina Veličković
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
20
Novica Šarović
21
Biljana Lukić
22
Jelena Đikanović
26
27
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Ana Đurović
24
25
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
19
23
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Gorica Marković
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Božana Vujadinović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Nataša Vujadinović
Ekonomsko-ugostiteljska skola - Bar
Vesna Dobrković
Ekonomsko-ugostiteljska skola - Bar
Šehrija Hadžibegović
Ekonomsko-ugostiteljska skola - Bar
Đula Bašić
Srednja škola „Bećo Bašić“- Plav
2005967215022
0904965265046
0503958715147
2612968285028
1706957280017
1305979217985
1001966210214
2009971215318
2711968215249
1711962215022
3110971215020
1107962225015
0306951277021
1204975798195
24
28
29
30
31
32
33
0401958798436
Nada Jović
Srednja stručna skola - Pljevlja
Milica Čolović
Milica Mrdak
Tanja Knežević
Duško Lučić
Srednja stručna skola - Pljevlja
Gimnazija Kotor
Srednja stručna škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
1010959295025
1806958235028
0810976245018
0111962263018
Projekat: ECO NET V
Naziv seminara: "Multiplikacija –II dio"
Kratak opis tema seminara:
- Rad u različitim sektorima preduzeća za vježbu
- Računovodstvo
- Marketing
- Priprema sajma preduzeća za vježbu
- Izrada sajta
Treneri/eksperti: Jelena Đikanović i Valentina Veličković
Datum i mjesto: 09. - 10.10.2009. godine
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prezime i ime
Milica Čolović
Valerija Nenadić
Milka Rakonjac
Mara Rakočević
Marijana Barjaktarević
Daliborka Božović
Veselinka Bubanja
Tomislav Dragojević
Ljubinka Vujičić
Vesna Vulić
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
Škola/institucija
Srednja stručna škola
Srednja stručna škola
Srednja elektro-ekonomska škola
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“
Gimnazija
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Mjesto
Pljevlja
Pljevlja
Bijelo Polje
Berane
Berane
Petnjica
Petnjica
Kotor
Bar
Bar
JMBG
1010959295025
1709972295011
0503958715147
0309973275012
2301975275156
0406972255013
2808978277009
1312958234010
0502960185876
25
Br.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Prezime i ime
Božana Vujadinović
Violeta Đukanović
Ana Đurović
Dragana Ivanović
Milica Popadić
Milica Mrdak
Vesna Dobrković
Tanja Knežević
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
JU
Škola/institucija
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Ekonomska škola „Mirko Vešović“
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“
Gimnazija
Ekonomsko-ugostiteljska škola
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“
Mjesto
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Podgorica
Herceg Novi
Kotor
Bar
Herceg Novi
JMBG
3110971215020
0402974215331
1305979217985
0107980218006
1101981288011
1806958235028
0810976245018
Projekat: ECO NET V
Naziv seminara: "Multiplikacija –I dio"
Kratak opis tema seminara:
- Pojam preduzeća za vježbu
- Biznis ideja i biznis plan
- SWOT analiza
- Registracija preduzeća za vježbu
- Sektori u preduzeću za vježbu
- Uloga nastavnika
Treneri/eksperti: Jelena Đikanović i Valentina Veličković
Datum i mjesto: 27. - 28.08.2009. godine
Trajanje: 14 sati
Lista učesnika:
Rb.
Prezime i ime
1
Milica Čolović
2
3
Valerija Nenadić
Milka Rakonjac
4
Mara Rakočević
5
Marijana Barjaktarević
Škola/institucija
JU Srednja stručna škola
JU Srednja stručna škola
Mjesto
Pljevlja
Pljevlja
JMBG
1010959295025
1709972295011
JU Srednja elektro-ekonomska
škola
JU Srednja škola „Vukadin
Vukadinović“
JU Srednja škola „Vukadin
Bijelo Polje
0503958715147
Berane
0309973275012
Berane
2301975275156
26
Rb.
Prezime i ime
6
Daliborka Božović
7
Veselinka Bubanja
8
Tomislav Dragojević
9
Ljubinka Vujičić
10
11
Vesna Vulić
Božana Vujadinović
12
Violeta Đukanović
13
Ana Đurović
14
Dragana Ivanović
15
Milica Popadić
Škola/institucija
Vukadinović“
JU Srednja škola „Vukadin
Vukadinović“
JU Srednja škola „Vukadin
Vukadinović“
JU Gimnazija
Mjesto
JMBG
Petnjica
0406972255013
Petnjica
2808978277009
Kotor
1312958234010
JU Ekonomsko-ugostiteljska škola
Bar
0502960185876
JU Ekonomsko-ugostiteljska škola
Bar
2906955715035
JU Ekonomska škola „Mirko
Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko
Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko
Vešović“
JU Ekonomska škola „Mirko
Vešović“
JU Srednja škola „Ivan Goran
Kovačić“
Podgorica
3110971215020
Podgorica
0402974215331
Podgorica
1305979217985
Podgorica
0107980218006
Herceg Novi
1101981288011
27
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Usavršavanje trenera za obrazovanje odraslih"
Kratak opis tema seminara:
- Teorija PZV, osnivanje i organizacija
- Stručna didaktika ekonomije
- Socijalne mreže
- Biznis plan, ABC biznisa
- Mikrometode, slučajevi iz poslovne prakse
- Poslovne šanse
Trener/ekspert: Michael Pöll, Beč
Datum i mjesto: 09. - 11.05.2008. , Budva
Trajanje: 20 sati
Lista učesnika:
Ime
Škola
1
Valentina Veličković
JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo
Polje
2
mr Jelena Đikanović
JU Ekonomska škola „Mirko
Vešović“ Podgorica
28
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Obuka iz oblasti menadžmenta"
Trener/ekspert: Michael Pöll, Beč
Datum i mjesto: 23. - 25.03.2007. , Budva
Trajanje: 20 sati
Lista učesnika:
Rb
1
2
3
4
5
6
7
Ime
Dragutin Pajković
Ljubinka Čantrić
Olivera Joksimović
Svetozar Bojanić
Novica Šarović
Ana Kovačević
Miloš Marić
8
Dinka Ivezić
9
Valentina Veličković
10
Ranko Čabrilo
Škola
JU Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ Berane
JU Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ Berane
JU Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ Berane
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica
JU Ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica
JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo
Polje
JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo
Polje
JU Srednja elektro-ekonomska škola Bijelo
Polje
JU Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg
Novi
29
11
Vesna Mitrović
12
Mira Jovanović
13
14
15
Mladen Perović
Ljiljana Knežević
Tatjana Jovanović
JU Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg
Novi
JU Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg
Novi
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Produbljivanje znanja o PZV"
Kratak opis tema seminara:
- Razmjena iskustava o radu u preduzeću za vježbu, aktuelna dešavanja
- Održavanje međunarodnog sajma PZV
- Propozicije takmičenja PZV (Hypo Cup)
Trener/ekspert: Michael Pöll, Beč
Datum i mjesto: 17. - 19.11.2006. godine, Berane
Trajanje: 20 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
5
ŠKOLA
Marijana Barjaktarović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Veselinka Đukić
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Tatjana Jovanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ljiljana Knežević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
30
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dinka Ivezić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Tufo Lukač
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Valentina Veličković
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Novica Šarović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Biljana Lukić
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Jelena Đikanović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Ana Kovačević
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Mira Ostojić
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Vesna Mitrović
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“- Herceg Novi
15 Mišo Kisjelica
16
17
18
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“- Herceg Novi
Selma Rakuš
Srednja škola „Bećo Bašić“- Plav
Elvira Bašić
Srednja škola „Bećo Bašić“- Plav
Sanela Bektešević
Srednja škola „Bećo Bašić“- Plav
31
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Produbljivanje znanja o PZV"
Kratak opis tema seminara:
- SWOT analiza
- Kriterijumi kvaliteta u PZV, uspostavljanje standarda
- Servis Centar
- Timski razvoj
- Metod kontinuiranog usavršavanja
- Procesualni, informacioni i menadžment znanja
Trener/ekspert: Michael Pöll, Beč
Datum i mjesto: 13. - 15.3.2008. godine, Podgorica
Trajanje: 20 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
ŠKOLA
Branka Čampara
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Duško Lučić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Dragan Nikčević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
32
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dinka Ivezić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Tufo Lukač
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Novica Šarović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Biljana Lukić
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Jelena Đikanović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Gorica Marković
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Mira Jovanović
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“- Herceg Novi
Mišo Kisjelica
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“- Herceg Novi
Džana Baković
Srednja škola „Bećo Bašić“- Plav
33
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Preduzeće za vježbu"
Kratak opis tema seminara:
- Planiranje i organizacija u PZV
- Personalni menadžment
- Plaćanje poreza
- Menadžment kvaliteta
- Nabavka i prodaja
- Menadžment znanja
Trener/ekspert: Michael Pöll, Beč
Datum i mjesto: 28. - 30.05.2007. godine, Bijelo Polje
Trajanje: 20 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
5
ŠKOLA
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Ljubinka Čantrić
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Zoran Drljević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ljiljana Knežević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Duško Lučić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
34
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Aleksandra Bogavac
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Dinka Ivezić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Tufo Lukač
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Valentina Veličković
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Novica Šarović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Biljana Lukić
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Jelena Đikanović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Ana Kovačević
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Gorica Marković
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
35
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Obuka za rad na računaru u preduzeću za vježbu"
Kratak opis tema seminara:
- Microsoft Office
- Microsoft Word
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Excel
- Internet
- WorldWideWeb
- Elektronkska pošta i „komunikatori“
- FrontPage
Trener/ekspert: Slavica Raičević
Datum i mjesto: 12. - 14.02.2009. godine, Podgorica
Trajanje: 20 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
ŠKOLA
Irma Rugovac
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Mara Rakočević
Daliborka Božović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
36
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Branka Čampara
Ljubinka Čantrić
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Veselinka Bubanja
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“ - Berane
Aleksandra Bogavac
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Dinka Ivezić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Tufo Lukač
Lakić Grdinić
Valentina Veličković
Milka Rakonjac
Ljubinka Vujičić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar
Marina Stamatović
Ekonomsko-ugostiteljska škola – Bar
Milica Popadić
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“- Herceg Novi
Mira Jovanović
Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“- Herceg Novi
Džana Baković
Ekonomska škola „Bećo Bašić“ – Plav
Marija Damjanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Vesna Damjanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
37
21
22
23
24
25
Branka Vukotić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Nada Jović
Srednja stručna škola – Pljevlja
Mirjana Kaluđerović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Gorica Marković
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Jelena Đikanović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
38
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Obuka za nastavnike preduzeća za vježbu"
Kratak opis tema seminara:
- Priprema za učešće na sajmu PZV
- Tehnike pregovaranja
- Prezentacione tehnike
Trener/ekspert: Michael Pöll, Beč
Datum i mjesto: 29. - 30.08.2008. godine, Petrovac
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
5
ŠKOLA
Branka Čampara
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Olivera Joksimovic
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Duško Lučić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Marija Damjanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Dinka Ivezić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
39
6
7
8
Tufo Lukač
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Valentina Veličković
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
9
Novica Šarović
10
Biljana Lukić
11
Jelena Đikanović
12
Gorica Marković
13
14
15
16
17
18
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Marina Klikovac
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Mirjana Kaludjerović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Nataša Vujadinović
Ekonomsko-ugostiteljska skola - Bar
Vesna Dobrković
Ekonomsko-ugostiteljska skola - Bar
Džana Baković
Srednja škola „Bećo Bašić“- Plav
Nada Jović
Srednja stručna skola - Pljevlja
40
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Priprema sajma preduzeća za vježbu"
Kratak opis tema seminara:
- Planiranje i priprema učešća na sajmu u ulozi izlagača
- Reklamiranje
- Komunikacija
- Prodaja
- Vođenje dokumentacije
- Poslovno ponašanje
- Sprovođenje sajma
- Analiza ostvarenih rezultata
- Sajam kao dio nastave
- Saradnja koja obuhvata sve nastavne predmete
- Školski sajam kao mogućnost za uključivanje svih nastavnika i učenika
Trener/ekspert: Beate Tötterström, Beč
Datum i mjesto: 7. - 8.9.2007. godine, Kotor
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
IME
1
ŠKOLA
Ljubinka Čantrić
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
41
2
3
Irma Rugovac
Dusko Lučić
4
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Zoran Drljević
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Dragan Nikčević
Ljiljana Knežević
Tatjana Jovanović
Snezana Bulajić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Dinka Ivezić
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Tufo Lukač
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Valentina Veličković
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Novica Šarović
Biljana Lukić
16
Jelena Đikanović
17
Gorica Marković
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
42
18
19
Marina Klikovac
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Ana Kovačević
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Projekat: ECO NET CG&BiH
Naziv seminara: "Osnovni seminar za multiplikatore" (3 seminara)
Seminar I: 12. - 14.02.2007. godine, Sarajevo
Seminar II: 14. - 16.04.2007. godine, Sarajevo
Seminar III: 15. - 17.06.2007. godine, Budva
Kratak opis tema seminara:
- PZV kao radno mjesto, mjesto ostvarivanja ideja, mjesto za kooperaciju
- Nastavnik kao vođa i savjetnik
- Učenici kao saradnici
- Organizacija rada u PZV
- Transfer znanja
- Godišnji plan-priprema časova
- Karakteristike i metode obrazovanja odraslih
- Metoda moderacije
- Funkcija i izrada priručnika za preduzeća za vježbu
- Evaluacija i samoevaluacija
Trener/ekspert: Johannes Lindner, Beč
Trajanje: 3x20 sati
Lista učesnika:
IME
Milena Cucak
1
ŠKOLA
Srednja ekonomska škola - BiH
43
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nada Marković
Srednja ekonomska škola - BiH
Meho Kamenjašević
Srednja ekonomska škola - BiH
Milan Tomić
Srednja ekonomska škola - BiH
Kosana Božić
Srednja ekonomska škola - BiH
Aida Kršo
Srednja ekonomska škola - BiH
Aida Dedeić
Srednja ekonomska škola - BiH
Vilma Bašić
Srednja ekonomska škola - BiH
Valentina Veličković
Elektro-ekonomska škola – Bijelo Polje
Jelena Đikanović
Srednja škola „Mirko Vešović“- Podgorica
Tanja Jovanović
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Liljana Knežević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
44
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: "Training on the job I – Pilot-kurs za obuku multiplikatora I"
Kratak opis tema seminara:
- Pojam preduzeća za vježbu
- Biznis ideja i biznis plan
- SWOT analiza
- Registracija preduzeća za vježbu
- Sektori u preduzeću za vježbu
- Uloga nastavnika
Treneri/eksperti: mr Jelena Đikanović i Valentina Veličković
Datum i mjesto: 2. - 3.6.2008. godine, Bijelo Polje
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
Ime
Nada Jović
Milenko Šarac
Eldina Peročević
Vesna Dobrković
Lakić Grdinić
Marina Vukotić
Mirjana Kaluđerović
Škola
JU Srednja stručna škola-Pljevlja
JU Srednja stručna škola-Pljevlja
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Bar
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Bar
JU Ekonomsko-tehnička srednja škola Bijelo Polje
JU Ekonomska škola “Mirko Vešović” Podgorica
JU Ekonomska škola “Mirko Vešović” Podgorica
45
8
9
10
11
Marija Damjanović
Vesna Damjanović
Branka Vukotić
Džana Baković
JU
JU
JU
JU
Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
Ekonomska škola “Bećo Bašić” Plav
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: Training on the job 2 – Obuka za nastavnike preduzeća za vježbu 2
Teme:
- Rad u različitim sektorima preduzeća za vježbu
- Računovodstvo
- Marketing
- Priprema sajma preduzeća za vježbu
- Izrada sajta
Treneri/eksperti: mr Jelena Đikanović i Valentina Veličković
Datum i mjesto: 27.-28.11.2008, Podgorica
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ime
Nada Jović
Milica Čolović
Nataša Vujadinović
Vesna Dobrković
Lakić Grdinić
Todo Veličković
Marina Vukotić
Mirjana Kaluđerović
Marija Damjanović
Škola
JU Srednja stručna škola-Pljevlja
JU Srednja stručna škola-Pljevlja
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Bar
JU Ugostiteljsko-ekonomska škola Bar
JU Ekonomsko-tehnička srednja škola Bijelo Polje
JU Ekonomsko-tehnička srednja škola Bijelo Polje
JU Ekonomska škola “Mirko Vešović” Podgorica
JU Ekonomska škola “Mirko Vešović” Podgorica
JU Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
46
10
11
12
Vesna Damjanović
Branka Vukotić
Džana Baković
JU Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
JU Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
JU Ekonomska škola “Bećo Bašić” Plav
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: „Orijentacija prema klijentu – Razrada koncepata kursa za obrazovanje odraslih„ -2 seminara
Trener/ekspert: Johanes Lindner, Beč
Datum i mjesto:
Seminar I: 26.-27.10.2007, Budva
Seminar II: 31.5.-01.06.2008, Berane
Trajanje: 2x16 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
5
6
7
ŠKOLA
Irma Rugovac
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Dragan Nikčević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Duško Lučić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo Polje
Dinka Ivezić
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo Polje
Ana Kovačević
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
47
8
Novica Šarović
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: Razrada sadržaja modula pilot-kursa iz oblasti preduzetništva
Trener/ekspert: Johanes Lindner
Datum i mjesto: 17.-19.10.2008
Trajanje: 20 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
5
6
7
8
ŠKOLA
Irma Rugovac
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Duško Lučić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Dragan Nikčević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo Polje
Dinka Ivezić
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo Polje
Biljana Lukić
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
Novica Šarović
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
48
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: Razvoj materijala za nastavu
Teme: Razrada koncepta za izradu nastavnog materijala iz oblasti preduzetništva
Trener/ekspert: Johanes Lindner
Datum i mjesto: 23.-24.2.2008
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
4
5
6
7
ŠKOLA
Irma Rugovac
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Olivera Joksimović
Srednja škola „Vukadin Vukadinović“- Berane
Duško Lučić
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Dragan Nikčević
Ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić
Aleksandra Bogavac
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo Polje
Dinka Ivezić
Ekonomsko-tehnička srednja škola – Bijelo Polje
Ana Kovačević
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
Novica Šarović
Ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica
49
8
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: Go into business Pilotkurs I, II, III (za 12 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje)
Teme:
Seminar I: Start up business
Seminar II: Menadžment i marketing u malim i srednjim preduzećima
Seminar III: Poslovna korespondencija
Trener/ekspert:
Seminar I: Irma Rugovac, Olivera Joksimović
Seminar II: Aleksandra Bogavac, Dinka Ivezić
Seminar III: Biljana Lukić, Novica Šarović, Duško Lučić, Dragan Nikčević
Svi treneri su prisustvovali svakom od 3 seminara.
Datum i mjesto:
5.-7.02.2009.,
22.-24. 02.2009.,
19. - 21.03.2009.,
Berane
Trajanje: 3x20 sati
50
Projekat: ECO NET
Naziv seminara: Business English - Poslovni engleski jezik – 2 seminara
Teme:
Seminar I:
Specijalistički vokabular
Lična kultura
Poslovna prepiska – pravila i primjeri
Poslovna etiketa
Marketinški instrumenti
Trener/ekspert: Inge Koch, Beč
Datum i mjesto:
23.-25.03.2007., Budva
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
IME
1
2
3
ŠKOLA
Goran Drobnjak
Elektro-ekonomska škola Bijelo Polje
Ana Kovačević
Elektro-ekonomska škola Bijelo Polje
Marija Lazarević
Srednja škola ″Mirko Vešović″ Podgorica
Tanja Đikanović
Srednja škola ″Mirko Vešović″ Podgorica
51
4
Srednja škola ″Mirko Vešović″ Podgorica
5
Marija Jakovljevic
Irma Rugovac
Srednja škola ″Vukadin Vukadinović″ Berane
Žarko Ristić
Srednja škola ″Vukadin Vukadinović″ Berane
Snežana Bulajić
Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
Dragan Ružičić
Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić
Dragana Kosać
Srednja škola ″Ivan Goran Kovačić″ Herceg Novi
Sonja Ivelja
Srednja škola ″Ivan Goran Kovačić″ Herceg Novi
Milena Lukšić
Ekonomsko-ugostiteljska škola Bar
Sanela Bektešević
Srednja škola ″Bećo Bašić″ Plav
Vida Milić
Srednja stručna škola Pljevlja
6
7
8
9
10
11
12
13
Seminar II:
Poslovanje u virtuelnoj firmi
Uspostavljanje kontakata
Formalni i neformalni jezik
Traženje informacija
Interpretacija statističkog materijala
Briga o klijentu
Rešavanje problema i donošenje odluka
52
Struktuiranje i planiranje
Radno okruženje
Trener/ekspert: Inge Koch, Beč
Datum i mjesto:
29.-30. 08.2008., Petrovac
Trajanje: 16 sati
Lista učesnika:
IME
ŠKOLA
Goran Drobnjak
Elektro-ekonomska škola Bijelo Polje
Slavka Mrdak
Elektro-ekonomska škola Bijelo Polje
Marija Lazarević
Srednja Škola ″Mirko Vešović″ Podgorica
Tanja Đikanović
Srednja Škola ″Mirko Vešović″ Podgorica
Irma Rugovac
Srednja Škola ″Vukadin Vukadinović″ Berane
Dragana Kosać
Srednja Škola ″Ivan Goran Kovačić″ Herceg Novi
Marija Petrović
Ekonomsko-ugostiteljska škola Bar
Katarina JelićKomnenović
Sanela Bektešević
Ekonomsko-ugostiteljska škola Bar
Vida Milić
Srednja stručna škola Pljevlja
1
2
3
4
5
6
7
8
Srednja Škola ″Bećo Bašić″ Plav
9
10
53
Download

ECO NET