INFORMATIVNI BILTEN
CENTRA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
B i l t e n o r adu CSO-a
*
Godina III
*
Broj 7
*
Januar - april 2012. godine
Uvodna riječ
Uvaženi/e čitaoci/čitateljke,
Novi broj Informativnog biltena Centra za stručno obrazovanje (CSO-a) donosi vam brojne
članke o aktivnostima realizovanim u periodu
od kraja decembra 2011. do aprila 2012. godine.
Ovaj period obilježile su značajne manifestacije
koje su imale nacionalni i međunarodni karakter, a među kojima su: Međunarodni sajam
preduzeća za vježbu, VIII državno takmičenje ugostiteljskih škola, Sajam mladih pronalazača Crne Gore itd.
U martu ove godine uspješno je završena
implementacija petogodišnjeg projekta „Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja“, koji je Njemačko
društvo za međunarodnu saradnju (GIZ)
sprovelo u partnerstvu sa Ministarstvom
prosvjete i sporta (MPS-om) i CSO-om. U
istom periodu, uz podršku ETF-a, započete
su aktivnosti na sprovođenju Torinskog procesa (Torino process) u koji će Crna Gora
prvi put biti uključena ove godine.
CSO je uz podršku Projekta MNE/011 kreirao
veb portal koji se sastoji iz dva dijela: Dokument
centar, na adresi www.cso.edu.me koji sadrži
sva dokumenta produkovana od strane CSO-a
(obrazovne programe, standarde zanimanja,
programe obrazovanja i dr.) i Platformu za razvoj i razmjenu internih dokumenata na adresi
www.cso-is.edu.me koju će koristiti članovi radnih grupa u budućem radu.
Od ovog broja sve aktivnosti u vezi sa Projektom MNE/011
biće predstavljane u našem Biltenu, a Bilten Projekta više
neće izlaziti.
U ovom broju:
• SAJMOVI I TAKMIČENJA
Nadamo se da će CSO nastaviti da bude interesantan i privlačan partner domaćim i inostranim organizacijama koje
imaju za cilj pospješivanje razvoja i unapređenja stručnog
obrazovanja i cjeloživotnog učenja u Crnoj Gori.
• SEMINARI, RADIONICE,
PREZENTACIJE
Hvala što čitate naš Bilten!
• PREDSTAVLJAMO
Redakcija
• KONFERENCIJE
• AKTUELNOSTI
•INTERVJUI
Sajmovi i takmičenja
Međunarodni sajam preduzeća za
vježbu u Sloveniji
ŠŠ U organizaciji Srednje ekonomske škole iz Celja i Ser-
vis Centra slovenačkih preduzeća za vježbu, u Celju je
01. februara 2012. godine organizovan 7. međunarodni sajam učeničkih preduzeća. Na ovogodišnjem sajmu
koji je bio održan u sali Celjski Golovec, učestvovalo je
43 izlagača iz Nemačke, Austrije, Finske, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Litvanije, Rumunije, Crne Gore i
Slovenije. Svoje usluge i proizvode je predstavilo šest
preduzeća za vježbu iz Crne Gore i to: četiri iz Srednje
ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, jedno
iz SMŠ „I.G.Kovačić“ iz Herceg Novog i jedno iz Gimnazije Kotor.
ŠŠ Osim učenika/ca i nastavnika/ca koji vode preduzeća,
u crnogorskoj delegaciji su bili i S. Obradović i S. Brkanović, koordinatori crnogorskog Servis Centra PZV-a.
ŠŠ CSO je u saradnji sa MPS-om i KulturKontakt-om or-
ganizovao Međunarodni sajam učeničkih preduzeća
za vježbu, 12. i 13. marta 2012. godine, u prostorijama Jadranskog sajma u Budvi. Na sajmu je učestvovalo
77 preduzeća za vježbu iz šest zemalja: Albanije, Bosne
i Hercegovine, Bugarske, Kosova, Srbije i Crne Gore,
među kojima je bilo i jedno preduzeće iz Zavoda za
školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine iz Podgorice.
ŠŠ Sajmu su prisustvovale mnoge uvažene ličnosti: ministar prosvjete i sporta Crne Gore, ambasador Austrije, predstavnici/e KulturKontakta iz Austrije,
predstavnici/e ministarstava prosvjete zemalja učesnica, predstavnici/e CSO-a, Univerziteta, ZZŠ-a,
predstavnici/e Opštine Budva, socijalni partneri, direktori/ce škola, nastavnici/e i ostali uvaženi gosti. Prisutnima su se obratili: Monika Mott, direktorica organizacije KulturKontakt iz Austrije, Duško Rajković,
direktor CSO-a i Slavoljub Stijepović, ministar prosvjete i sporta koji je imao čast da otvori sajam.
ŠŠ U okviru sajma, organizovane su tri radionice za predstavnike/ce ministarstava zemalja učesnica, nastavnike/ce i učenike/ce. Radionice su vodili eksperti iz Austrije. Sajam je bio takmičarskog karaktera u nekoliko
kategorija. Sponzori takmičenja su bili: Erste banka,
Hypo Alpe Adria banka, CSO, Cosmetics market, turistička agencija „In Travel“ iz Podgorice, a medijski
sponzor sajma je bio nezavisni dnevnik „Vijesti“. Sajam su organizovali S.Obradović i S. Brkanović, a članovi žirija u svim kategorijama su bili I.Mihailović,
I.Janković i D.Stanić iz CSO-a.
Međunarodni sajam preduzeća za
vježbu u Budvi 2012. godine
ŠŠ Nagrade su osvojili:
ŠŠ Najbolji štand:1. PZV „Vau mjau“ – SMŠ „Mladost“,
Tivat 2. PZV „Comfort“ - SMŠ „Danilo Kiš“, Budva 3.
PZV „Lissus“ , Albanija
ŠŠ Najbolji tim: 1. PZV „Nik Cold“ – Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, 2. PZV „Global mu-
2
Januar - april 2012. Bilten br. 7
sic“ – Srednja elektro-ekonomska škola, Bijelo Polje, 3.
PZV „12 šampitica“, Srbija
ŠŠ Najbolji reklamni materijal: 1. PZV „Adrenalin 019“,
Srbija, 2. PZV „Planinski sirko–milk“ – SSŠ, Pljevlja,
Crna Gora 3. PZV „Spike“, Srbija
ŠŠ Mister sajma: Danilo Lončarević - PZV „Monte Casa“,
Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“, Podgorica
ŠŠ Miss sajam: Zorica Cicvarić - PZV „Voćna fantazija“,
Srbija
ŠŠ Za sveukupno predstavljanje na sajmu: 1.PZV „Honey bee“ - Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“
– Podgorica – Crna Gora; 2.PZV „Voćna fantazija“ Srednja ekonomska škola – Užice - Srbija; 3.PZV „Katunski biser“ – Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ –
Budva – Crna Gora
Sajmovi i takmičenja
Gogićem, I. Janković i I. Moretti. Podršku u organizaciji pružili su: Udruženje šefova Crne Gore i Udruženje barmena Crne Gore. Sponzori takmičenja su bili:
Montenegro Stars Hotel Group, Jadranski sajam i Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
ŠŠ Ostvareni rezulati škola po disciplinama su:
ŠŠ Priprema jela po meniju: 1. SSŠ „Sergije Stanić“ ; 2.
ŠŠ Agencija IN TRAVEL je dodijelila specijalnu nagra-
du iz oblasti turizma PZV-u: „Lotika“ iz BiH, a Erste
banka je dodijelila specijalnu nagradu učenicima/ama
iz Zavoda za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine iz Podgorice koji/e su se
predstavili/e sa preduzećem „Papercut“.
SMŠ „Danilo Kiš“ ; 3. SMŠ „Ivan Goran Kovačić“
ŠŠ Priprema jela pred gostom – flambiranje: 1. SSŠ „Sergije Stanić“; 2. SMŠ „17. septembar“; 3. SMŠ „I.G. Kovačić“
ŠŠ Postavljanje svečanog stola – eksponat: 1. SMŠ „Braća Selić“ ; 2. SSŠ „Sergije Stanić“; 3. SMŠ „Danilo Kiš“
ŠŠ Barsko poslovanje: 1. SSŠ „Sergije Stanić“; 2. SMŠ „Danilo Kiš“ ; 3. SMŠ „Braća Selić“
ŠŠ Generalni plasman: 1. JU SSŠ „Sergije Stanić“, Podgorica, 2. JU SMŠ „Danilo Kiš“, Budva, 3. JU SMŠ „Braća
Selić“, Kolašin
VIII državno takmičenje
ugostiteljskih škola Crne Gore
ŠŠ CSO je organizovao VIII državno takmičenje ugosti-
teljskih škola. Takmičenje je održano u okviru Sajma
ishrane, u Budvi, na Jadranskom sajmu 23. 03. 2012.
godine. Ovogodišnje takmičenje je imalo karakter
međunarodnog, zbog učešća takmičara iz Makedonije i Bosne i Hercegovine. Na takmičenju je nastupilo
67 takmičara/ki iz jedanaest škola, u četiri discipline:
Priprema jela po meniju, Postavljanje svečanog stola- eksponat, Priprema jela pred gostom- flambiranje
i Barsko poslovanje. Organizaciju takmičenja vodila
je radna grupa CSO-a na čelu sa direktorom, gospodinom D. Rajkovićem i članovima D. Boškovićem, D.
Bilten br. 7
ŠŠ Za ocjenjivanje učenika iz različitih discipilna ime-
novana su četiri stručna žirija: za disciplinu Priprema
jela po meniju: M. Vojvodić, R. Mijović i D. Raičević;
Januar - april 2012.
3
Sajmovi i takmičenja
za disiplinu Postavljanje svečanog stola - eksponat: M.
Bulatović, M. Pajković, R. Delić; za disiplinu Priprema
jela pred gostom - flambiranje: D. Labović, J. Čolić i M.
Pajković; za disciplinu Barsko poslovanje: R. Mijač, N.
Merdović, V. Čabarkapa i N. Feratović. Imenovana su i
dva supervizora: za disciplinu iz kuvarstva – V. Mitrović a za discipline iz usluživanja – Lj. Maslovar.
bio održan u sali „Muhamet Gjollesha“ učestvovalo
je 60 preduzeća za vježbu iz Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Albanije. Svoje usluge i proizvode je predstavilo osam preduzeća za
vježbu iz osam gradova Crne Gore: Podgorice, Nikšića, Kotora, Herceg Novog, Bara, Bijelog Polja, Pljevalja i Berana.
VII međunarodni festival
kulinarstva „Biser mora“ - Brač,
Hrvatska
ŠŠ Osim učenika/ca i nastavnika/ca koji vode preduze-
ŠŠ Od 28. 03 do 01. 04. 2012. godine, na hrvatskom ostrvu
Braču, u Supetaru, održan je VII međunarodni festival
kulinarstva pod nazivom „Biser mora”. Takmičenje je
organizovao Savez kuhara mediteranskih i europskih
regija. U okviru ove manifestacije održane su razne aktivnosti: takmičenje profesionalnih kuvara i juniora,
razna predavanja, radionice i prezentacije. Na takmičenju je učestvovalo preko 250 takmičara/ki iz 16 zemalja (Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije,
Austrije, Italije, Slovenije, Češke, Poljske, Rumunije,
Turske, Ukrajine, Litvanije, Moldavije i Rusije). Zapažene rezultate u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji
ostvarili/e su takmičari/ke iz Crne Gore osvojivši više
zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, te prva i druga
mjesta u ekipnim plasmanima. Kao predstvanik CSOa Festivalu je, na poziv organizatora, prisustvovao D.
Bošković.
ća, u crnogorskoj delegaciji su bili i S. Obradović koordinator crnogorskog Servis Centra PZV-a, B. Đukić
direktor Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz
Podgorice, M.Dragićević direktor SMŠ „Ivan Goran
Kovačić“ iz Herceg Novog i I.Mihailović, kao prevodilac.
Sajam mladih pronalazača Crne
Gore
Međunarodni sajam preduzeća za
vježbu u Tirani
ŠŠ U organizaciji Servis Centra albanskih preduzeća za
vježbu i austrijske organizacije KulturKontakt, u Tirani je 29-30. marta 2012. godine organizovan Međunarodni sajam učeničkih preduzeća. Na sajmu koji je
4
Januar - april 2012. ŠŠ U organizaciji Fondacije „Mladi pronalazači Crne
Gore“, CSO-a, MN, Univerziteta CG, Biznis inkubatora „Inventivnost“ i MPS-a, 07. aprila 2012. godine, organizovan je sajam mladih pronalazača Crne Gore u
Bilten br. 7
holu Tehničkih fakulteta u Podgorici.
Sajmovi i takmičenja
ŠŠ Učenici/e i studenti/kinje su u proteklom periodu
imali/e zadatak da uz pomoć svojih mentora naprave proizvode ili uređaje koji su originalni, praktični za upotrebu, bezbjedni i inovativni, jednostavni ili
komplikovani i u potpunosti su zavisili od kreativnosti učenika/ca i studenata/studentkinja. Njihova dostignuća u ovim oblastima bi trebalo da doprinesu budućem razvoju Crne Gore. Na sajmu je predstavljeno
25 inovacija u kategorijama srednjih škola i fakulteta.
Osim učenika/ca i studenata/studentkinja, na sajmu su
se predstavili i učenici/e OŠ „Pavle Rovinski“ sa svojim
LEGO robotima sa kojima su se takmičili/e u Sloveniji.
Sajmu su prisustvovale mnoge uvažene ličnosti, a govorili su predsjednik Fondacije S.Kadić, direktor CSOa D.Rajković, predstavnik Univerziteta V.Jaćimović, a
čast da otvori sajam imao je pomoćnik ministarke nauke D.Petrušić.
ŠŠ Sveukupni pobjednik sajma je tim učenika/ca Sred-
nje elektrotehničke škole „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice koji su napravili/e Solarni elektronski dimnjak. Najpraktičniji pronalazak je Zvonce sa porukom koje je
napravio učenik Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića. Najkompleksniji proizvod je Univerzalno učilo
koji/e su napravili/e učenici/e SSŠ iz Nikšića. Najoriginalniji proizvod je Elektronska verzija uređaja za generisanje Teslinih munja koji je napravio učenik SMŠ
„Mladost“ iz Tivta, a nagrada za najbolju prezentaciju na sajmu je pripala učenicima/ama SSŠ iz Nikšića za
Lokator daljinskog upravljača.
ŠŠ U kategoriji fakulteta, najbolji pronalazak je bio Sistem
za daljinsku kontrolu kućnih uređaja, najoriginalniji
– Detektor pulsa, najpraktičniji – Platforma bez programiranja, najkompleksniji – Mobilni manipulator, a
najbolja prezentacija je bila za Android aplikaciju za
inovativni budilnik.
Bilten br. 7
ŠŠ Osim pobjednika, nagrade su dobili i ostali učesnici
sajma za uspješne pronalaske koje su napravili i prezentovali žiriju i posjetiocima sajma. Među uspješnim
pronalascima su bili i: Automatska pneumatska platforma, Osvjetljenje stepeništa sa led trakama, Limenka
led lampa, Pokretljivi stalak za projektor, Multifunkcionalni radni sto, Pokretni izvor energije, Alarmni sistem
na principu fotootpornika, Prirodni melem za opekotine, Praktična primjena novih tehnologija LOGO soft,
Telefonska sijalica, Priručnik za maturante i dr.
ŠŠ Tročlani žiri je bio u sastavu: Z. Ilinčić, profesionalni inovator, D. Stanić, savjetnik za ICT u CSO-u i
V.Vujičić, profesor na Elektrotehničkom fakultetu.
Sponzori nagrada su bili: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Erste banka, CSO, Univerzitet Crne
Gore i Fondacija „Mladi pronalazači“. Nagrade su uručili rektor Univerziteta P.Miranović i direktor CSOa D.Rajković, a sajam je, u ime CSO-a, organizovala
S.Brkanović.
Januar - april 2012.
5
Seminari, radionice, prezentacije
Forum „Profesionalna orijentacija
na zapadnom Balkanu“
Prezentacija na temu „Evropske
vrijednosti za mlade“
ŠŠ MPS je, 11. januara 2012. godine, organizovalo prezen-
ŠŠ 12. i 13. decembra u Miločeru je organizovan forum
„Profesionalna orijentacija na Zapadnom Balkanu”. Forumu su prisustvovali/e predstavnici/e Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova. Tokom dvodnevnog rada
foruma predstavnici/e svih zemalja su prezentovali/e
postignute rezultate u okviru projekta i uopšte na polju
karijerne orijentacije. U okviru foruma organizovana
je i zajednička posjeta štandovima i razmjena iskustava, kao i predstavljanje komparativnih rezultata evaluacije svake od zemalja, od strane nezavisnih eksperata
V. Ćosića i T. Junuzagica. Učesnice iz Crne Gore bile
su predstavnice MPS-a, CSO-a, OŠ „Saljko Aljković“ iz
Pljevalja i OŠ „Dašo Pavičić“ iz Herceg Novog (B. Kankaraš, J. Knežević i M. Rondović i T. Krstajić).
Obuka nastavnika/ca na temu „Evro­
atlanske integracije Crne Gore“
ŠŠ Na osnovu IX Akcionog plana Koordinacionog tima
Vlade Crne Gore o implementaciji Komunikacione
strategije o evroatlanskim integracijama, za period 01.
januar /01. jul 2012. godine, usvojen na sjednici Vlade 02. februara 2012. godine, predviđena je obuka nastavnika/ca svih srednjih škola u Crnoj Gori iz oblasti
„Evroatlantske integracije Crne Gore“ čija je organizacija i realizacija povjerena Upravi za kadrove i MPS-u.
Seminar je sastavljen iz tri tematske cjeline i to: „Crna
Gora na putu u NATO“, „Međunarodna bezbjednost
i Crna Gora“ i „Nacionalni sistem bezbjednosti CG“.
Obuka na prvu temu „Crna Gora na putu u NATO“ je
realizovana u toku marta 2012. godine u četiri grada:
Podgorici, Danilovgradu, Baru i Kotoru, a obuhvatila
je srednje škole centralnog i južnog regiona Crne Gore.
Koordinatorka za realizaciju obuke za srednje stručne
škole bila je N.Šekarić, sekretarka CSO-a.
6
Januar - april 2012. taciju projekta „Evropske vrijednosti za mlade“ koji realizuje Centar za monitoring, u saradnji sa Juventasom
i Bonumom iz Pljevalja, finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Projektom je za srednje škole osmišljen intezivni kurs o Evropskoj uniji i
evropskim integracijama, koji se sastoji iz tri modula.
Realizovana su prva dva modula koji obuhvataju: sticanje znanja o razvoju EU, istorijatu EU, ljudskim pravima u EU, omladinskom politikom, o značaju i ulozi
Vlade i političkih partija za ulazak Crne Gore u EU.
Projektom je od ukupno 49 srednjih škola obuhvaćeno
32 u kojima je obavljena anketa o poznavanju samog
pojma Evropskih integracija. Organizovane su debate u srednjim stručnim škola na različite teme i planirano je Nacionalno takmičenje u debati, u kome će
učestovati učenici/e svih srednjih škola. Takmičenje će
se održati u maju 2012. godine. Prezentaciji je, pored
predstavnika MPS-a i ZZŠ-a, prisustvovala i predstavnica CSO-a, N. Šekarić.
Promocija cjeloživotnog učenja i
razvoja karijere
ŠŠ Kao jedna od planiranih aktivnosti sprovođenja Naci-
onalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije u
Podgorici je 30. januara organizovana Promocija cjeloživotnog učenja i razvoja karijere. Promociji je prisustvovao po jedan predstavnik pedagoško-psihološke
službe iz 23 srednje stručne škole Crne Gore. U okviru Promocije, predstavnica CSO-a J.Knežević, je prezentovala aktivnosti (realizovane obuke nastavnika/
ca osnovnih i srednjih škola, izrađene biltene karijerne orijentacije i dr.) koje su odrađene na polju karijerne orijentacije. Na Promociji su predstavljeni: Strategija cjeloživotne karijerne orijentacije, priručnici za
Profesionalnu orijentaciju za osnovne škole, brošure,
flajeri i dr.
Sastanak predstavnika/ca CSO-a
i ZZŠ-a sa koordinatorima/kama
PRNŠ-a iz srednjih stručnih škola
ŠŠ Na sastanku predstavnika/ca CSO-a i ZZŠ-a sa koordi-
natorima/kama PRNŠ-a iz srednjih stručnih škola održanom 30. januara, ukratko je prezentovan sistem profesionalnog razvoja na nivou škole. Nakon realizacije
dva jednodnevna seminara na ovu temu tokom juna
Bilten br. 7
za direktore/ice i koordinatore/ke iz srednjih stručnih škola u organizaciji ZZŠ-a, sistem je od septembra
2011. godine uveden u ovim školama.
ŠŠ Uvođenju ovog sistema u stručno obrazovanje prethodio je pilot projekat realizovan u periodu januar/jun
2011. godine u Srednjoj pomorskoj školi u Kotoru.
Njihova iskustva bila su dragocjena za prilagođavanje
ovog sistema specifičnostima stručnih škola.
ŠŠ Osim kratke prezentacije o ovom sistemu i upoznavanja sa aktivnostima koje CSO sprovodi u vezi sa obukom nastavnika/ca iz srednjih stručnih škola, razgovaralo se o izradi planova na nivou škole, ličnih planova
profesionalnog razvoja nastavnika/ca, o realizovanim
aktivnostima u pojedinim školama, kao i o preprekama na koje koordinatori/ke i timovi nailaze tokom
implementacije sistema. Za koordinatorku za profesionalni razvoj u srednjim stručnim školama na nacionalnom nivou, imenovana je J. Radunović.
Obuka nastavnika/ca osnovnih
škola na temu „Profesionalna
orijentacija“
ŠŠ U okviru projekta GIZ „Osmišljavanje prelaska mladih
u svijet rada na jugozapadnom Balkanu“ 08-10. marta,
u prostorijama SSŠ „Ivan Uskoković“ u Podgorici, organizovan je prvi modul obuke nastavnika/ca za sprovođenje programa Profesionalne orijentacije. Obukama je prisustvovalo 17 nastavnika/ca iz pet osnovnih
škola iz Podgorice: OŠ „Pavle Rovinski”, OŠ „Vuk Karadžić”, OŠ „Štampar Makarije”, OŠ „Dragiša Ivanović“
i OŠ „Savo Pejanović”. Cilj obuke je bio sticanje znanja i
vještina neophodnih za pružanje pomoći mladima pri
identifikaciji ličnih sposobnosti, interesovanja i vrijednosnih orijentacija kao osnov za izbor budućeg zanimanja. U realizaciji obuke nastavnika/ca je učestvovala
predstavnica CSO-a J. Knežević.
Bilten br. 7
Seminari, radionice, prezentacije
Radionica „Obuka nastavnika-evaluatora za procjenjivanje kvalitativnih indikatora u okviru procesa
internog obezbjeđivanja kvaliteta”
ŠŠ U cilju realizacije obezbjeđivanja održivosti i kvalite-
ta interne evaluacije odbori za interno obezbjeđivanje
kvaliteta srednjih stručnih i mješovitih škola, u skladu sa svojim planovima aktivnosti pripremili su plan
obuke nastavnika/ca ocjenjivača/evaluatora. CSO priprema i realizuje radionice za obuku na kojima se izabrani ocjenjivači/evaluatori pripremaju za sprovođenje
aktivnosti na procjenjivanju specifičnih kvalitativnih
indikatora i predlažu mjere za unapređivanje kvaliteta.
Realizator obuke je Ž. Raičević iz odjeljenja za evaluaciju u CSO-u. U Srednjoj poljoprivrednoj školi u Baru
održana je radionica na kojoj je, osim članova odbora
za kvalitet, prisustvovalo 11 nastavnika/evaluatora. U
SMŠ „Bratstvo-jedinstvo“ u Ulcinju, na radionici prezentacije modela interne evaluacije i obuke za procjenu
indikatora internog kvaliteta je učestvovalo 29 nastavnika/ca. U SSŠ „Vukadin Vukadinović“ u Beranama je
obuci za procjenu kvaliteta indikatora i nastave u oviru
procesa internog obezbjeđivanja kvaliteta prisustvovalo, sa članovima odbora, 19 nastavnika/ca.
Prezentacija Konačnog programa
i protokola osnivačke i izborne
skupštine JU Zanatske komore
Crne Gore
ŠŠ 02. aprila u Podgorici je organizovano predstavljanje
Konačnog programa i protokola osnivačke i izborne
skupštine JU Zanatska komora Crne Gore. Prisutnima
su se obratili/e predstavnici/e kabineta NVO Zanatsko-preduzetničke komore Crne Gore i Ministarstva
ekonomije koji/e su prisutne upoznali/e sa Programom i protokolom osnivačke i izborne skupštine. Prezentaciji je prisustvovao predstavnik CSO-a J. Nišavić.
Januar - april 2012.
7
Konferencije
Završna konferencija IPA projekta
2008 „Reforma tržišta rada i
razvoja radne snage“ u Crnoj Gori
ŠŠ U Podgorici je 30. januara 2012. godine održana za-
vršna konferencija IPA projekta 2008 „Reforma tržišta rada i razvoja radne snage“ u Crnoj Gori. Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati Projekta za
svaku potkomponentu čiji su ključni korisnici Ministarstvo rada i socijalnog staranja, MPS i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Prezentovane su aktivnosti na
izradi nove baze podataka iz oblasti zapošljavanja, promovisanja cjeloživotnog učenja i karijerne orijentacije,
informacija o otvaranju Centara za informisanje i profesionalno savjetovanje i rezultati istraživanja za potrebama privrednog sektora. Poseban akcenat je dat prezentaciji dokumenata značajnih za proces stručnog
obrazovanja i razvoja ljudskih resursa: Nacionalna strategija cjeloživotne karijerne orijentacije (2011-2015),
Lokalne strategije zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa u četiri pilot opštine na sjeveru Crne Gore i Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoj ljudskih resursa
(2012-2015) u čijoj izradi su učestvovale i predstavnice
CSO-a: J.Knežević, G.Bošković i N.Šekarić. Konferenciji je prisustvovao i direktor CSO-a, D.Rajković.
nih skola iz cijele Crne Gore. Partneri u ovom Projektu
su željeli da na jednom mjestu objedine sve materijale i
sadržaje predstavljene i korišćene tokom tih obuka. Rezultat te želje je vebsajt www.obukanastavnika.edu.me ,
a cilj je da svi nastavnici/e u stručnom obrazovanju imaju pristup ovim materijalima, bez obzira na to da li su
prošli kroz obuke ili ne. Sadržaj vebsajta je organizovan
na način da se materijalima lako pristupa, a posebni linkovi upućuju na sadržaje drugih sajtova koji mogu biti
interesantni nastavnicima/ama i učenicima/ama, a sve u
cilju unapređenja kvaliteta nastave. Tim povodom održana je konferencija za medije 20. marta u sali MPS-a.
Na konferenciji su govorili D.Rajković, direktor CSO-a,
A.Luettig, vođa Projekta, i Š.Uštabećir, saradnik na Projektu, koji je detaljno predstavio vebsajt.
Regionalna konferencija o soci­ja­lnoj
inkluziji u stručnom obrazovanju
Konferencija za medije povodom
pokretanja vebsajta
www.obukanastavnika.edu.me
ŠŠ U Tirani, 15-16. marta 2012. godine, u organizaci-
ŠŠ Tokom pet godina uspješne realizacije projekta „Re-
forma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja“ i njegovu dodatnu komponentu na temu
„Inovirane nastavne metode u srednjem stručnom
obrazovanju“ koji su sproveli MPS, CSO i Njemačko
društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) organizovano
je više od 40 seminara iz područja rada: Turizam, trgovina i ugostiteljstvo, Arhitektura, geodezija i građevinarstvo, Mašinstvo i obrada metala i Elektrotehnika, za
približno 250 nastavnika/ca iz više od 15 srednjih struč-
8
Januar - april 2012. ji ETF-a predstavnici/e mreže devet zemalja (zapadni
Balkan, Turska i Izrael) predstavili/e su primjere pozitivne prakse socijalne inkluzije u oblasti stručnog obrazovanja. Konferencija je dio ETF-ove inicijative kojom
se zemljama učesnicama pomaže da prevaziđu posljedice siromaštva i društvene isključenosti stvarajući inkluzivno društvo – društvo osjetljivo na potrebe svih
struktura i društvenih grupa. Na konferenciji je zaključeno da stručno obrazovanje, kao komponenta koja direktno jača društvenu ekonomiju, predstavlja najbolju
opciju za marginalizovane društvene grupe nudeći im
konkretne vještine i znanja koja omogućavaju samostalan život i uključivanje u tržište rada. Učesnici/e su
imali/e priliku da čuju iskustva razvijenih zemalja po
pitanju socijalne inkluzije i kohezije (Univerzitet Vorvik, Univerzitet Barselone, Univerzitet Mondragon),
kao i da posjete obrazovne institucije u Tirani, Draču
i Elbasanu koje su organizovali domaćini. Predstavnici
Centra za stručno obrazovanje koji su činili dio crnogorskog tima na Konferenciji bili su direktor D. Rajković i savjetnica V. Mitrović-Radošević.
Bilten br. 7
Razvoj ključnih kompetencija u
obrazovanju-završetak projekta
ŠŠ 06. decembra 2011. godine zvanično je završen dvogo-
dišnji projekat „Razvoj ključnih kompetencija u obrazovanju“ u organizaciji ETF-a i CSO-a. U posljednjoj
fazi Projekta započetoj u maju, formirane su zajednice praktičara u devet pilot škola. Nastavnici/e koji/e
su stekli/e zvanje trenera za kompetenciju „Učiti kako
se uči“ u drugoj fazi Projekta, reflektovali/e su stečena znanja u okviru svojih kolektiva, stvarajući zajednice praktičara. Ovom prilikom istaknute su uočene
šanse i barijere pri implementaciji horizontalnog učenja, prezentovana je elektronska platforma, koja je na
raspolaganju učesnicima/ama Projekta, i razmatrani su
budući koraci u cilju unapređivanja ključnih kompetencija u obrazovanju na nivou zemlje. Skup su otvorili S.Raičević, sekretar MPS-a, i D.Rajković, direktor
CSO-a.
Formirano Nacionalno
koordinaciono tijelo karijerne
orijentacije
ŠŠ 30. decembra 2012. godine formirano je Nacional-
no koordinaciono tijelo za karijernu orijentaciju
(NKTKO) u čijem radu učestvuju predstavnici/e MPSa, CSO-a, ZZZ-a, ZZŠ-a, Ministarstva rada i socijalnog
staranja, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca i Univerziteta CG. Jedan od glavnih zadataka
NKTKO je pružanje podrške pri implementaciji Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije (2011-2015) i pripremi strategija i planova u kojima karijerna orijentacija ima značajnu ulogu. Tokom
dosadašnjih aktivnosti izrađen je prijedlog Akcionog
plana za sprovođenje Nacionalne strategije cjeloživotne karijerne orijentacije (2012-2013), a u pripremi je
akreditacija programa Karijerna orijentacija u srednjim školama i dr. U radu koordinacionog tijela učestvuje i predstavnica CSO-a J. Knežević.
Aktuelnosti
u stručnom obrazovanju u skladu sa sadašnjim zahtjevima CKO-a. Oformiće se i dodatne radne grupe koje
će biti zadužene za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija za sektore poljoprivrede i turizma. Pored toga,
biće zadužene i za odgovarajuće obrazovne programe
zasnovane na kompetencijama, kao i za druge materijale koji obuhvataju priručnike za nastavnike/ce. Dva
nova obrazovna programa biće pilotirana u odabranim
stručnim školama u narednoj školskoj godini.
Torinski proces
ŠŠ Predstavnici/e CSO-a, direktor i rukovodioci odjelje-
nja, su se 23. februara 2012. godine, sastali sa timom
ETF-a, M.Nikolovskom i S.Nilsenom, povodom informisanja i dogovaranja oko aktivnosti Torinskog procesa koji će se ove godine po prvi put sprovoditi u Crnoj
Gori. Torinski proces je veoma značajan za Crnu Goru
na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, a CSO i njegov doprinos će biti ključni za izradu krajnjeg izvještaja. M.Nikolovska, menadžerka ETF-a za Crnu Goru, je
istakla da je glavni cilj Torinskog procesa jačanje kapaciteta CSO-a da vrši evaluaciju i monitoring razvojnih
strategija u Crnoj Gori. Naredni sastanak planiran je za
sredinu aprila.
Razvoj kvalifikacija
ŠŠ Projekat MNE/011 je, u saradnji sa CSO-om i MPS-
om, 15. februara organizovao radionicu „Razvoj kvalifikacija“ s ciljem informisanja o trenutnom statusu
implementacije Crnogorskog kvalifikacionog okvira (CKO) i nivou razumijevanja svih glavnih aktera
u pogledu prioriteta u implementaciji. Tehnička radna grupa je počela sa radom, pod vođstvom Odjeljenja za standarde zanimanja i kurikulume u CSO-u, na
razradi metodologije za razvoj obrazovnih programa
Bilten br. 7
Januar - april 2012.
9
Aktuelnosti
Upravni odbor CSO-a
ŠŠ 24. februara 2012. godine održana je prva radna sjed-
nica Upravnog odbora CSO-a kojom je predsjedavao
R.Damjanović. Na njoj su razmatrani i usvojeni: Izvještaj o radu CSO-a za 2011. godinu, Izvještaj o izvršenom popisu inventara za 2011. godinu i Informacija o
dodijeljenim finansijskim sredstvima za 2012. godinu.
Kroz tekuća pitanja direktor CSO-a, gospodin Duško Rajković, je upoznao članove Upravnog odbora sa
aktuelnostima u vezi realizacije planskih aktivnosti u
2012. godini.
Kampanja
„Stručno je ključno“
Drugi sastanak eksperata
Jugoistočne Evrope
ŠŠ MPS i CSO, uz podršku Projekta MNE/011 koji fi-
ŠŠ Povodom pripreme Nacionalnih srednjoročnih iz-
vještaja o napretku u okviru priprema za Globalni izvještaj o obrazovanju i učenju odraslih (GRALE), 28.
februara u Ljubljani održan je drugi sastanak predstavnika radnih grupa. Učesnici/e regionalnog sastanka su
bili/e predstavnici/e Bosne i Hercegovine, Crne Gore,
Srbije, Makedonije, Kosova i Slovenije.
ŠŠ Glavne teme regionalnog sastanka su bile: Aktuelne
inoformacije o dešavanjima poslije sastanka u Budvi;
Pregled dosadašnjeg rada na pripremi CONFINTEA
VI mid-term izvještaja u pojedinim zemljama; Pregled
poglavlja mid-term izvještaja i diskusija o pojedinim
pitanjima, posebno onima oko kojih postoje nejasnoće, dileme i različita tumačenja; Informacije i diskusija
o ulozi CONFINTEA VI nacionalnih izvještaja u međunarodnim diskusijama o diskursima u obrazovnoj
politici; Planiranje daljih koraka na lobiranju i zastupanju u okviru procesa CONFINTEA VI-u akciji u zemljama regiona. Dogovoreni su pravci dalje saradnje i
zajedničkih aktivnosti u oblasti obrazovanja odraslih.
Regionalnom sastanku su prisustvovali/e Ć. Fetahović iz MPS-a, B. Dabanović iz Uprave za kadrove Crne
Gore i Lj. Garić iz CSO-a.
10
Januar - april 2012. nansira Vlada Velikog vojvodstva Luksemburga, i
ove godine nastavljaju sa kampanjom za promociju
stručnog obrazovanja na sjeveroistoku Crne Gore, naročito u oblastima turizma i poljoprivrede, pod nazivom „Stručno je ključno“.
ŠŠ Aktivnosti kampanje će realizovati agencija Incognito
kojoj će podršku pružati srednje stručne škole na sjeveru Crne Gore. Kampanja će biti fokusirana na primarnu ciljnu javnost, i to na učenike/ce osmih i devetih razreda u fokusnim gradovima, nastavnike/ce osnovnih
škola u fokusnim gradovima i roditelje čija djeca pohađaju osmi ili deveti razred osnovnih škola.
ŠŠ Agencija je pripremila strategiju obilaska škola i napravila plan da u svim gradovima obiđe ukupno 18 škola i realizuje direktnu komunikaciju sa 1379 učenika
osmih i 1459 učenika devetih razreda, odnosno 75%
od ukupnog broja učenika/ca u svim osnovnim školama. Za tu potrebu agencija će, u saradnji sa CSO-om i
LUX DEV-om, izraditi specijalno info pismo uz koje
će biti podijeljeni i flajeri rađeni za potrebe prošlogodišnje kampanje i promo pokloni (privesci sa adresom
sajta kampanje).
ŠŠ Pored promocija, učenici/e će imati priliku da prate aktivnosti kampanje na sajtu, facebook profilu i facebook
fan stranici, a biće tretirani i putem oglašavanja (radio
reklama, tv reklama, facebook oglas, facebook promotivna igra). Takođe, u okviru aktivnosti za ovogodišnju
kampanju planiran je i drugi dio seminara „Stručno je
ključno“ u okviru kojeg bi bilo više praktičnih vježbi
prezentovanog sadržaja.
Bilten br. 7
Delegacija sa Kosova u posjeti
CSO-u
ŠŠ Petočlana delegacija sa Kosova posjetila je CSO i dru-
ge obrazovne institucije s ciljem upoznavanja sa sistemom obrazovanja u Crnoj Gori. Direktor D.Rajković
održao je prezentaciju predstavivši crnogorski sistem
stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, kao i
strukturu i ulogu CSO-a. S.Obradović je predstavio
aktivnosti Servis centra preduzeća za vježbu i najavio
predstojeći Internacionalni sajam preduzeća za vježbu
u Budvi. Delegacija sa Kosova izrazila je veliko interesovanje za jačanjem saradnje i razmjenom iskustva sa
CSO-om.
Aktuelnosti
BiH, Turske, Mongolije, Kazahstana i Uzbekistana. Arber Luković je angažovan kao stažista na Projektu za
oblast implementacije projekta i međunarodne saradnje, a trenutno završava specijalističke studije Engleskog jezika i književnosti. Gospođa Patricia Reid je ponovo angažovana od strane Projekta u cilju realizacije
brojnih aktivnosti kao što su obuka nastavnika/ca, razvoj javno-privatnih partnerstava i izgradnja kapaciteta školskog menadžmenta.
Sastanak Upravnog odbora
Regionalne andragoške akademije
(ARA)
ŠŠ U Beču je 09. 03. 2012. godine održan sastanak Uprav-
Promjene u timu Projekta
MNE/011
ŠŠ Projekat MNE/011 je pojačao svoj tim i od 2012. go-
dine broji nekoliko novih članova. Glavni tehnički savjetnik na Projektu sada je gospodin Jim Reid, koji je
angažovan nakon što se gospodin Toni Donovan vratio u Irsku. Gospodin Jim Reid ima dragocjeno radno
iskustvo od 25 godina u oblasti obrazovanja, a radio je
i u oblasti razvoja i implementacije aktivnih politika
tržišta rada u Ujedinjenom Kraljevstvu. Bio je lider na
projektima koji su imali za cilj osnivanje partnerskih
tijela. Ti projekti obuhvataju osnivanje Biznis mreže
u Engleskoj, osnivanje Univerziteta za privredu kao i
osnivanje Savjeta za učenje i vještine. Takođe, radio je
i u Egiptu i Namibiji.
ŠŠ Gospođa Oana Vodita angažovana je na Projektu, kao
ekspert za izradu standarda zanimanja, kvalifikacija
i obrazovnih programa. Ima iskustva u radu sa ETFom, Evropskim forumom za stručno obrazovanje, kao
i sa Ministarstvima obrazovanja i Centrima za stručno obrazovanje iz Rumunije, Ruske federacije, Poljske,
Bilten br. 7
nog odbora Regionalne andragoške akademije (ARA).
Sastanku su pored predstavnika/ca dvv internationala
prisustvovali/e i predstavnici/e Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije i Crne Gore. Na sastanku
su prezentovani: rezultati evaluacije prethodne dvije
ARA-e koje su održane 2011. godine u Skoplju i Budvi;
prijedlog flajera ARA-e; pregled pristupa razvoju kompetencija u nekim evropskim zemljama; aktuelni projekat dvv internationala za razvoj kompetencija eduktatora odraslih i mogućnosti daljeg razvoja ARA-e.
Određene su teme za treću ARA-u „Osiguranje kvaliteta u obrazovanju odraslih“ koja će se održati početkom
maja u Prištini i četvrtu ARA-u „Obrazovanje za treće
životno doba“ koja će se održati u oktobru u Sarajevu.
Sastanku je prisustvovala Lj. Garić iz CSO-a.
Eksterno utvrđivanje kvaliteta
obrazovno-vaspitnog rada
stručnih škola
ŠŠ Odjeljenje za evaluaciju CSO-a je organizovalo i reali-
zovalo drugo, redovno, eksterno utvrđivanje kvaliteta
obrazovno-vaspitnog rada u Gimnaziji u Kotoru (2023.12.2011. godine) i u SSŠ na Cetinju (12-16.03.2012.
godine).
ŠŠ U Gimnaziji u Kotoru tim od devet savjetnika/ca Centra za stručno obrazovanje vršio je procjenu kvaliteta
ključnih oblasti i kvaliteta stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave obilaskom 18 časova iz oblasti:
ekonomske, pravne, medicinske i hemijsko-biohemijske grupe predmeta, kao i ekonomske geografije, etike
i psihologije i komunikologije.
ŠŠ U SSŠ na Cetinju vršena je procjena kvaliteta ključnih
oblasti: Kadrovski, materijalno tehnički i bezbjedonosni uslovi rada ustanove i Saradnja ustanove sa roditeljima, partnerima i lokalnom sredinom. Tim od 13
Januar - april 2012.
11
Aktuelnosti
savjetnika/ca, izvršio je obilazak 19 časova, u okviru utvrđivanja kvaliteta stručno-teorijskih predmeta i
praktične nastave: ekonomske, turističke, pravne, medicinske, mašinske, saobraćajne, elektro, hemijsko-biohemijske grupe predmeta, umjetnosti, ekonomske i
turističke geografije, psihologije, poslovne informatike
i praktične nastave sa tehnologijom zanimanja za usluživanje i kulinarstvo.
Posjeta Univerzitetu Alikante u
okviru Tempus projekta
Unapređivanje obrazovne ponude
u SSŠ „Sergije Stanić“ Podgorica
ŠŠ Srednja stručna škola „Sergije Stanić“ iz Podgorice
u okviru aktivnosti na implementaciji Plana razvoja ustanove, formirala je radne grupe za unapređivanje obrazovne ponude. Ciljevi radnih grupa su da pripreme standarde i programe za obrazovanje mladih i
odraslih, zaposlenih i nezaposlenih lica, kako bi se na
osnovu njih realizovali odgovarajući programi obrazovanja. Centar za stručno obrazovanje je obezbijedio
odgovarajuću stručnu i konsultativnu podršku Školi,
odnosno radnim grupama. Podršku realizuje Ž. Raičević iz Odjeljenja za evaluaciju.
Nacionalni izveštaj o napretku
CONFINTEA VI–u akciji
ŠŠ Radna grupa koju je formiralo Ministarstvo prosvjete
ŠŠ U periodu 20 - 23. marta, delegacija iz Crne Gore, bila
je u posjeti Univerzitetu Alikante u okviru Tempus
projekta – Uvođenje cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore - DeLLco. Studijska posjeta imala je
za cilj upoznavanje članova delegacije sa dizajniranjem
i razvojem programa/modula u oblasti turizma i fizioterapije i obilazak ovih fakulteta. Univerzitet Alikante su posjetili/e predstavnici/e i MPS-a, Univerziteta
Crne Gore, ZZZCG, PKCG, a predstavnica CSO-a bila
je Lj.Garić.
ŠŠ Organizovanje
i sporta pripremila je Nacionalni izvještaj o napretku
CONFINTEA VI-u akciji. Izvještaj je 31. marta proslijeđen UNESCO-u. Radnu grupu su činili/e: Ćazim
Fetahović iz Ministarstva prosvjete i sporta, M. Perazić
iz Privredne komore Crne Gore, V. Radulović iz ZZZ
Crne Gore, B. Dabanović iz Uprave za kadrove, Lj. Garić i M. Vuković iz CSO-a.
Izgradnja kapaciteta zaposlenih u
CSO-u
ŠŠ Uz podršku Projekta MNE/011, organizovani su
kursevi stranih jezika za zaposlene u CSO-u. Kursevi
su održani u periodu novembar 2011/april 2012.
godine iz engleskog, francuskog i njemačkog jezika.
Svi/e polaznici/e kurseva su uspješno položili/e završne
ispite i iskazali/e su veliko interesovanje za nastavak
obuke.
U narednom broju:
andragoških seminara „Moderacija obrazovnog procesa i grupna dinamika“ za nastavni
kadar iz sjeveroistočne i sjeverozapadne regije Crne Gore;
ŠŠ Početak projekta „Razvoj modula za e-učenje“ koji finansira dvv international;
ŠŠ Priprema i organizacija manifestacije „Dani obrazovanja i učenja odraslih“;
ŠŠ CSO će u saradnji sa Projektom MNE/011, organizovati krajem aprila prvi od ukupno pet modula za obu-
ku nastavnika/ca stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave za područje rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, veterina.
12
Januar - april 2012. Bilten br. 7
JU Srednja elektrotehnička škola
„Vaso Aligrudić“ - Podgorica
ŠŠ JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“ je Škola
koja kontinuirano unapređuje kvalitet obrazovno-vaspitnog
rada, razvija i unapređuje ključne vještine svojih učenika/
ca, edukuje ih za praktičnu primjenu stečenih znanja, i pruža im temelj za tržište rada i cjeloživotno učenje.. U Školi su
implemetirana savremena tehnička rješenja koja su podređena prvenstveno učeniku a zahvaljujući inovativnim metodama rada, učenik najveći dio svojih obaveza završava na
času.
ŠŠ Ova škola je osnovana 1946. godine u Podgorici sa 32 učenika. Počela je sa radom u vrlo skromnim uslovima pod istim
krovom sa SSŠ „Spasoje Raspopović“ i Srednjom građevinsko-geodetskom školom „Ing. Marko Radević“, kako i danas
radi. Škola posjeduje radni prostor u zgradi (zbornicu, kancelariju uprave, jedanaest učionica, tri računarske učionice),
u paviljonu (osam učionica), jednu učionicu u suterenu Škole i pet učionica u objektu za praktičnu nastavu u SSŠ „Ivan
Uskoković“.
ŠŠ Ove školske godine upisano je 1180 učenika u 37 odjeljenja
za obrazovne profile IV stepena iz područja rada Elektrotehnika. Nastavu izvodi 84 nastvanika. U skladu sa tehnološkim razvojem i u saznanju da se razvoj školstva usmjerava
ka e-learning-u, Škola je opremljena sljedećom opremom:
pametne table: SB680 i multifunkcionalne table 865i, projektori i projekciona platna, LCD televizori (preko 32 inča),
savremena oprema u laboratoriji za elektroniku, računari
novije generacije, brza internet konekcija u cijeloj školi, video nadzor.
ŠŠ U cilju poboljšanja efikasnosti nastavnog procesa cjelokupni
nastavni materijal, kao i onaj kreiran na pametnim tablama
u toku časa, nastavnici/ce postavljaju na vebsajt škole (www.
elektropg.me) a svaki učenik/ica ima svoj nalog na osnovu
koga pristupa i preuzima potrebne sadržaje. Od ove školske
godine uveden je i novi model on-line testiranja iz većine
nastavnih predmeta.
ŠŠ U cilju razvijanja sposobnosti za rad, stvaralačkog i odgovornog odnosa prema radu učenika/ca, kao i povezivanja
škole sa preduzetnicima, u Školi je osnovana posebna organizaciona jedinica Centar za obuku. Sa namjerom da svoje
znanje prenese i drugim školama JU Srednja elektrotehnička škola „Vaso Aligrudić“je 2011. godine osnovala Edukativni centar koji se bavi obučavanjem profesora/ica po pitanju
primjene savremenih tehničkih rješenja i metoda u nastavi.
Bilten br. 7
Predstavljamo
JU Srednja stručna škola - Nikšić
ŠŠ JU Srеdnjа stručna škоlа u Nikšiću је licеncirаnа zа
оbrаzоvаnjе učеnikа/ca zа stručnе оbrаzоvnе prоgrаmе
Sаgrаđеnа 1968. gоdinе i rаdilа је kао Tеhničkа škоlа dо
1978. gоdinе. U međuvremenu je promjenila nekoliko naziva, a odlukоm MPN-a Crnе Gоrе Škоlа је 2005. gоdinе dobila današnji nаziv. Оsnоvnа dјеlаtnоst Škоlе je obrаzоvаnjе
učеnikа/ca i kаndidаtа/kinja zа sticаnjе stručnе sprеmе u
pоdručјimа rаdа: Еlektrotehnika zа оbrаzоvnе prоfilе V (po
starim obrazovnim programima još samo za ovu godinu),
IV i III stеpеnа i Lične usluge zа оbrаzоvnе prоgrаmе III
stepena. MPS је licеncirаlо škоlu zа оbrаzоvаnjе оdrаslih
i to zа zаnimаnjа: еlеktrоmеhаničаr, еlеktrоinstаlаtеr,
аutоеlеktričаr, mоntеr tеlеkоmunikаciоnih mrеžа i muški
i žеnski frizеr kao i zа rаd nа rаčunаru i učеnjе еnglеskоg
јеzikа. Ove školske godine upisan je 591 učenik u 23 odjeljenja (19 odjeljenja IV stepena i četiri odjeljenja III stepena). Nastavu realizuje 38 nastavnika. Škоlа pоsјеduје
16 kаbinеtа i lаbоratоriја i tо: nајsаvrеmеniје kаbinеtе zа
infоrmаciоnе tеhnоlоgiје, kаbinеt fizikе, strаnih јеzikа,
еnеrgеtikе, еlеktrоnikе, tеlеkоmunikаciја. Prаktična nаstаva
se оbаvljа u sаvrеmеnо оprеmljеnim rаdiоnicаmа (tri zа
еlеktrоtеhničkо pоdručје rаdа i jedna zа frizеrе).
ŠŠ Škоlа је učеsnik brојnih prојеkаtа kојi su rеаlizоvаni
оd strаnе MPS-a, ZZZ i CSO-a kao što su: Rеfоrmа
stručnоg оbrаzоvаnjа u prаvcu unаprеđеnjа zаpоšljаvаnjа,
Usаvršаvаnjе nastаvnikа/ca iz pоdručја rаdа Elеktrоtеhnikа,
Kvаlitеt nаstаvе i učеnjа i Mоdеrnа nаstаvnа srеdstvа. Uz
pоmоć GTZ-a, nајsаvrеmeniјоm оprеmоm је оprеmljеnа
rаdiоnicа zа prаktičnu nаstаvu оbrаzоvnоg prоgrаmа
Elеktrоinstаlаtеr/ka. Оsluškuјući pоtrеbе tržištа rаdа i interesovanja mladih, Škоlа u sаrаdnji sа ZZZ i Birооm rаdа
u Nikšiću rеаlizuје prојеktе prеkvаlifikаciје i dоkvаlifikаciје
licа sа еvidеnciје nеzаpоslеnih zа pоtrеbе privrеdnih
оrgаnizаciја u Nikšiću. Zаhvаljuјući izvаnrеdnој sаrаdnji
sа slovenačkim MPS-om i ŠC u Vеlеnju, Škola je dobila
sаvrеmеnо оprеmljеni kаbinеt zа nаstаvu iz еlеktrоtеhnikе
i еnеrgеtikе a kао učеsnik u prојеktu „Zаštiti plаnеtu sаčuvај оzоnski оmоtаč“ Škola je оd Ministаrstvа turizmа
i zаštitе živоtnе srеdinе dоbila nајsаvrеmеniјu оprеmu zа
sеrvisirаnjе аpаrаtа kојi kоristе frеоn. Učеnici/e ove Škole postižu značajne uspјеhе nа tаkmičеnjimа, posebno u
оblаsti mеhаtrоnikе.
Januar - april 2012.
13
Intervjui
Jeanette Burmester,
bivša vođa projekta GIZ-VET
ŠŠ Kakva iskustva nosite iz Crne Gore poslije pet godi-
na života i rada u njoj?
ŠŠ Prije nego što sam počela da radim na projektu GIZ-
VET u Crnoj Gori, radila sam kao vođa VET projekta
u Bosni i Hercegovini, i pomislila sam da će biti manjeviše isto kao i tamo, ali naravno postoje razlike. Zahvaljujući činjenici da Crna Gora ima Centar za stručno
obrazovanje koji veoma dobro funkcioniše i zadužen je
za predviđanje i koordinaciju u sistemu stručnog obrazovanja, moj posao je postao mnogo lakši, a uspjeh se
mogao lako uočiti. Iz ličnog ugla, moja porodica i ja
smo voljeli život u Crnoj Gori koja je na neki način
matična zemlja moje djece.
ŠŠ Kakva je bila Vaša saradnja sa predstavnicima
C
­ SO-a?
ŠŠ Radni odnos između tima GIZ-VET i zaposlenima u
CSO-u je bio na profesionalnom nivou od samog početka do kraja Projekta. Tokom perioda od više od pet
godina prošli smo kroz brojne sesije obuke, radne sjednice, sastanke, konferencije, takmičenja, organizovali
smo brojne ceremonije, studijska putovanja, sajmove,
itd. Veoma sam cijenila to što su zaposleni/e u CSOu i uprava bili/e veoma pouzdani/e, pobrinuli/e su se
da rezultati Projekta ispune njihove potrebe, a njihov
doprinos je uvijek bio značajan. Sigurna sam da su uspostavljene veze sa međunarodnim organizacijama,
ekspertima, njemačkim stručnim školama, itd. održive, čak i bez prisustva GIZ-a. Odjeljenja u CSO-u (kao
što je Odjeljenje za standarde zanimanja i kurikulume,
Odjeljenje za evaluaciju, Odjeljenje za udžbenike) razvili su dobar profil i njihov rad se u velikoj mjeri poboljšao.
ŠŠ Da li smatrate da su nastavnici/e zadovoljni/e obu-
kama koje ste im omogućili i da li mislite da će to
znanje primjenjivati u praksi?
ŠŠ Po mom viđenju, obuka nastavnika/ca je bila jedna od
ključnih aktivnosti Projekta. Puno smo pažnje posvetili izgradnji kapaciteta. Obuka je bila povezana sa novim obrazovnim programima, kao i sa novom opremom za nastavu i učenje. Prisustvovala sam brojnim
obukama i vidjela sam evaluaciju. Nastavnici/e su
bili/e i više nego zadovoljni, zbog toga što je tehnički sektor u prošlosti bio zanemaren. Nakon prve faze
obuka, oni su željno iščekivali nastavak. Nastavnici/e
su pokazali/e ozbiljnost tokom obuka, stekli/e su sposobnost učenja u grupama, kao i sposobnost samostal-
14
Januar - april 2012. nog učenja i organizacije. Obožavali/e su da eksperimentišu i da rade vježbe, a obavještavali/e su nas i da
su njihovi/e učenici/e mnogo naučili/e prateći isti ciklus učenja/nastave orijentisan ka aktivnostima.
ŠŠ Da li ste zadovoljni trenerima koji su obučeni tokom
Vašeg Projekta?
ŠŠ Nije važno da li sam ja zadovoljna, polaznici/e obu-
ka treba da budu ti/e koji/e će da daju mišljenje, a povratne informacije su bile veoma pozitivne. Moram da
priznam da sam sumnjala da će lokalni treneri moći
da sprovedu obuku jednako kvalitetno kao i treneri iz
Njemačke. Međutim, treneri iz Crne Gore (većina njih
su nastavnici/e) bili su veoma posvećeni i razvili su visok standard profesionalnosti, tako da više nisam imala dilemu. Nadam se da CSO nastavlja sa realizacijom
modula za obuku nastavnika/ca sa lokalnim trenerima!
ŠŠ Da li biste nešto uradili drugačije ukoliko bi Vam se
pružila prilika da ponovo vodite Projekat ili da ga
nastavite?
ŠŠ Ne baš. Nastojala sam da povežem projektne aktivno-
sti sa zahtjevima različitih partnera, i pored Ministarstva prosvjete i sporta i CSO-a, Projekat je upućivao na
stručne škole, preduzeća i druge organizacije.
ŠŠ Da li biste nešto posebno izdvojili za kraj?
ŠŠ Moj novi izazov jeste upravljanje implementacijom no-
vog projekta u Gani. Akcenat je na unapređenju sistema šegrtstva. Možete da pretpostavite da je to različit
svijet i da mi Crna Gora veoma nedostaje. Veoma sam
zahvalna zbog cjelokupnog profesionalnog i ličnog
iskustva koje sam stekla sa vama i u vašoj lijepoj zemlji.
Biću veoma srećna ako i dalje budemo u kontaktu.
Bilten br. 7
Tony Donovan,
bivši glavni tehnički savjetnik na
Projektu MNE/011
Intervjui
ŠŠ Kakva iskustva nosite iz Crne Gore poslije tri godine
života i rada u njoj?
ŠŠ Stekao sam veoma pozitivno iskustvo tokom živo-
ta i rada u Crnoj Gori. Od samog početka, bilo je jasno da partner (Ministarstvo prosvjete i sporta i Centar za stručno obrazovanje) znaju šta žele da postignu
u oblasti stručnog obrazovanja, i samim tim kakva im
je pomoć potrebna od strane Projekta MNE/011. Nivo
učešća svih aktera u Projektu je od početka bio na visokom nivou, što je dovelo do osjećaja da je partner
„pokretačka snaga“ u smislu planiranja i sprovođenja
Projekta.
ŠŠ Kakva je bila Vaša saradnja sa predstavnicima
C
­ SO-a?
ŠŠ Predstavnici CSO-a su me veoma srdačno primili kao i
ostatak tima kada smo započeli Projekat, i na taj način
me ubijedili da smo mi u potpunosti uključeni u aktivnosti CSO-a. Posvećenost i entuzijazam zaposlenih u
CSO-u dokazuju njihova motivacija i spremnost da se
uključe i da vode projektne aktivnosti. To je bilo pravo
osvježenje za rad u okruženju gdje predstavnici partnera imaju čvrste stavove i ne ustežu se da ih ispolje.
ŠŠ Da li mislite da će se nakon opremanja i renoviranja
škola na sjeveroistoku CG pojačati imidž stručnog
obrazovanja?
ŠŠ Postoje brojni faktori koji utiču na imidž stručnog
obrazovanja kao održivog i privlačnog izbora za mlade ljude. Zajedno sa CSO-om i MPS-om, Projekat je
sa zadovoljstvom ukazao na neke od ovih faktora, ne
samo kroz kampanju „Stručno je ključno“. Nesumnjivo je da će se opremanjem i renoviranjem škola poboljšati imidž stručnog obrazovanja, budući da će se
mladim ljudima, kao i njihovim roditeljima, koji imaju najsnažniji uticaj na njih, pokazati da je Vlada Crne
Gore veoma posvećena razvoju stručnog obrazovanja
kao ključnog instrumenta za socio-ekonomski napredak Crne Gore.
ŠŠ Da li biste nešto uradili drugačije ukoliko bi Vam se
pružila prilika da ponovo vodite Projekat ili da ga
nastavite?
ono što je planirano i definisano da bude postignuto.
Kao što sam već rekao, partner je taj koji je pokretačka
snaga Projekta, i stoga, ne bih ništa promijenio, osim u
slučaju da partner smatra da bi neka promjena povećala doprinos Projekta razvoju sektora stručnog obrazovanja.
ŠŠ Da li biste ponovo došli da radite u Crnu Goru i da li
biste je preporučili nekome kao lijepu/privlačnu zemlju?
ŠŠ Nisam bio na Balkanu prije nego što sam došao u Crnu
Goru da radim na Projektu MNE/011. Smatram da
ukoliko želite da upoznate ovaj region, ne postoji bolje zemlje od Crne Gore za to. Slikovito govoreći, ona
je veoma neobična i, iako je to mnogo puta rečeno,
mogućnost da budete ujutru na moru, a poslije podne
na planini je nešto veoma posebno. Crnogorski narod
je veoma srdačan i gostoljubiv i to je veoma bezbjedna sredina za život. Zasigurno bih je preporučio kao
atraktivnu destinaciju za život i rad, i nadam se da ću
imati priliku da joj se ponovo vratim u budućnosti.
ŠŠ Da li biste nešto posebno izdvojili za kraj?
ŠŠ Želio bih da pošaljem najsrdačnije pozdrave svima u
CSO-u i da im poželim neprekidan uspjeh u nastojanju
da se izgradi i unaprijedi sektor stručnog obrazovanja
u Crnoj Gori. Ne sumnjam da će, uz vaše usmjerenje i
trenutnu posvećenost, Projekat MNE/011 nastaviti da
bude dragocjena podrška CSO-u prilikom realizovanja
ove težnje. Radujem se ponovnom susretu sa vama u
Crnoj Gori, tako da ću reći „Slan go foill“ (što na irskom znači: Doviđenja za sada).
ŠŠ Evaluacijom na sredini Projekta, koja je sprovedena
krajem 2011. godine, ocijenjeno je da je posao u velikoj
mjeri odrađen na vrijeme – ovo je bila nezavisna evaluacija kojom se utvrđivalo da li je Projektom odrađeno
Bilten br. 7
Januar - april 2012.
15
Međunarodna saradnja
ETF
(Evropska fondacija za stručnu obuku)
GIZ
(Njemačko društvo za međunarodnu saradnju)
KulturKontakt
dvv international
(Institut za međunarodnu saradnju Udruženja za obrazovanje
odraslih Njemačke)
Delegacija Evropske unije
LuxDevelopment
(Luksemburška agencija za razvojnu saradnju)
Britanski savjet
BiBB
(Federalni institut za stručno obrazovanje i obuku)
Glavni i odgovorni urednik: Duško Rajković Urednik: Srđan Obradović Redakcija: Ivana Mihailović, Sandra Brkanović,
Gordana Bošković, Jadranka Radunović, Jelena Knežević, Milena Dragović Lektura: Magdalena Jovanović
Tehnički urednik: Dejan Stanić
***
Izdavač: Centar za stručno obrazovanje
Adresa: Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica Telefon: +382 20 664 713 Faks: +382 20 664 714
e-mail: [email protected] Website: www.cso.gov.me, www.cso.gov.me
Podgorica, april 2012.
16
Januar - april 2012. Bilten br. 7
Download

Bilten broj 7 MNE - Centar za stručno obrazovanje