INFORMATIVNI BILTEN
CENTRA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE
B il t en o ra d u CSO- a
*
Go d i n a I I
*
Broj 3
*
Januar/ februar 2011. godine
Uvodna
riječ
Poštovani,
Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo treći broj
Informativnog biltena Centra za stručno obrazovanje (CSO-a).
Novu 2011. godinu započeli smo brojnim aktivnostima kao što su: obuke nastavnika, izdavanje
udžbenika, organizovanje radionica i seminara
za poslodavce, upravu škola i nastavnike, kao
i formiranje brojnih radnih tijela s ciljem unapređenja stručnog obrazovanja i obrazovanja
odraslih.
Tekstovi u ovom broju odnose se na period od
kraja novembra 2010. godine do kraja februara 2011. Izuzetna nam je čast da i ovog puta
predstavimo dva veoma važna partnera, iz sfere
međunarodne saradnje, KulturKontakt Austria
i Britanski savjet, koji zajedno sa CSO-om realizuju veoma uspješne projekte i doprinose efikasnijem sprovođenju reforme i unapređenju
sektora obrazovanja u Crnoj Gori.
Koristimo ovu priliku da Vas obavijestimo da se
1. januara 2011. godine GTZ (Njemačko društvo za tehničku saradnju), ujedinio sa DEDom (Njemačka razvojna služba) i Inwent-om
(Međunarodna organizacija za izgradnju kapaciteta), kada je osnovana organizacija GIZ
(Njemačko društvo za međunarodnu saradnju)
i ovaj akronim će se koristiti u narednim tekstovima.
Nadamo se da ćete i ubuduće čitati Bilten naše
instititucije i slati nam svoje sugestije.
Hvala na ukazanom povjerenju,
Redakcija
Objavljeni novi udžbenici u
srednjem stručnom obrazovanju
U ovom broju:
• Uvodna riječ
• Vijesti decembar/februar
• Međunarodne organizacije:
KulturKontak Austrija i
Britanski savjet
Vijesti
Studijska posjeta školama u
Hrvatskoj i BiH
ŠŠ U periodu 16-19. novembra 2010.god. delegacija od osam
direktora i nastavnika srednjih stručnih škola iz Tivta, Podgorice, Nikšića i Pljevalja i predstavnika CSO-a i GIZ-a
boravila je u studijskoj posjeti srednjim stručnim školama u Hrvtaskoj i BiH koje takođe sarađuju sa kancelarijama GIZ-a u tim zemljama. Posjeta je organizovana u okviru
projekta „Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unaprijeđenja zapošljavanja“ koji zajednički sprovode MPS, CSO i
GIZ, a CSO je predstavljao V.Koprivica, savjetnik za područje rada Mašinstvo i obrada metala. Učesnici su imali priliku
da posjete Strojarsko-obrtničku školu u Zagrebu, Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški
i Srednju stručnu školu u Bosanskoj Gradiški, da sa svojim
kolegama razmijene iskustva u pogledu implementacije programa Automehatroničar/ka i Instalater/ka sanitarnih uređaja, grijanja i hlađenja, unaprijeđenja kvaliteta rukovođenja školama, saradnje sa privredomm itd. Uzvratna posjeta
direktora i nastavnika/ca iz Hrvatske dogovorena je za proljeće 2011. godine kada će škole zajednički raditi na manjem
projektu povezanim sa zanimanjem Instalater/ka sanitarnih
uređaja, grijanja i hlađenja.
Obuka nastavnika/ca iz područja
rada Turizam i ugostiteljstvo
ŠŠ Od 18. do 21. novembra 2010. održana je u Budvi u kabinetima SMŠ „Danilo Kiš“ druga radionica u okviru drugog ciklusa obuke nastavnika/ca iz područja rada Turizam
i ugostiteljstvo. Tema radionice je bila “Planiranje nastave
po modelu nastave orijentisane ka aktivnostima”. Učesnici/e
seminara su bili nastavnici/e stručno-teorijskih predmeta iz škola: SMŠ „Bratstvo-Jedinstvo“- Ulcinj, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola- Bar, SMŠ „Danilo Kiš“-Budva,
SMŠ „Ivan Goran Kovačić“-Herceg Novi i SSŠ- Cetinje. U
okviru četvorodnevne obuke oko 35 nastavnika/ca iz već
pomenutih škola imalo je priliku da upozna principe nastave orijentisane ka aktivnostima i da ih obradi na konkretnim primjerima iz predmeta koje predaju u školama. Seminar su vodili domaći eksperti Lj.Lukačević i I.Marković iz
SSŠ „Sergije Stanić“ iz Podgorice i V.Medigović iz SSŠ „Danilo Kiš“ iz Budve, koji su ranije tokom prvog ciklusa obuka prošli ove teme. Ovaj seminar je organizovan pod pokroviteljstvom GIZ-a i CSO-a u okviru projekta „Unapređenje
zapošljavanja putem stručnog obrazovanja“. U narednom
2
Januar/februar 2011. periodu projekti KulturKontakt Austria i MNE/011 će organizovati ovaj seminar za područje centralnog i sjevernog
regiona Crne Gore.
CEI Forum mladih „Obrazovanje i
zapošljavanje mladih ljudi-izazovi i
perspektive“
ŠŠ U sklopu crnogorskog predsjedavanja Centralno-evropskom inicijativom (CEI), u Budvi je, 25-26. novembra 2010.
godine, održan X CEI Forum mladih „Obrazovanje i zapošljavanje mladih ljudi – izazovi i perspektive“. Cilj Foruma
bilo je razmatranje izazova i mogućnosti za uspješnu tranziciju mladih iz obrazovnog sistema na tržište rada. Forum
je bio i prilika i platforma za razmjenu primjera najboljih
praksi, kao i za stvaranje zajedničkih zaključaka i preporuka
za donosioce odluka i mlade u zemljama učesnicama Foruma. Učesnici/e Foruma bili su predstavnici/e ministarstava
i omladinskih organizacija koji djeluju na područjima zapošljavanja i/ili obrazovanja, među kojima je i CSO.
Konferencija „Upotreba kompetencija
u upravljanju državnim službenicima
na Zapadnom Balkanu“
ŠŠ U organizaciji Regionalne škole za državnu upravu
(ReSPA) i Zajednice praktičara, a uz podršku Uprave
za kadrove 25. i 26. novembra 2010. godine u Danilovgradu, održana je V godišnja Konferencija Zajednice
praktičara u oblasti menadžmenta ljudskih potencijala u strukturama državne službe na Zapadnom Balkanu. Tema konferencije bila je „Upotreba kompetencija u upravljanju državnim službenicima na Zapadnom
Balkanu”. Kroz dvodnevnu konferenciju, učesnici/e su
upoznati sa primjenama kompetencija u različitim zemljama regiona, kao i članica EU, praktičnim aspektima u primjeni modela zasnovanih na kompetencijama
kroz iskustvo Estonije, kao i upoznavanje, kroz panel
sesije i radionice, sa kompetencijama u opisu poslova
u procesu zapošljavanja u državnoj upravi. Predstavnik CSO-a na ovoj konferenciji bila je N.Šekarić.
„Studija o odlivu učenika iz stručnog
obrazovanja“
ŠŠ U decembru 2010. oformljena je radna grupa za izradu „Studije o odlivu učenika iz stručnog obrazovanja“, koju sačinjavaju psiholozi/pedagozi iz 6 srednjih stručnih škola: Srednja
medicinska škola i SSŠ „Sergije Stanić“ Podgorica, Srednja pomorska škola Kotor, SSŠ „Vukadin Vukadinović“ Berane, SMŠ „Bećo Bašić“ Plav i SMŠ „Vuksan Đukić“ Mojkovac, predstavnik Ministarstva prosvjete i sporta (MPS),
kao i predstavnici CSO-a, D.Rajković, V.M. Radošević i
I.Mihailović. Zadatak radne grupe jeste da istraži razloge
zbog kojih učenici/e ranije napuštaju stručno obrazovanje,
kao i da osmisli mjere i aktivnosti za spriječavanje ovog problema. Rad tehničke radne grupe još jedna je u nizu aktivnosti Projekta MNE/011.
Bilten br. 3
Vijesti
Sastanak koordinatora Servis
Centara PZV-a u Beču
Obuka nastavnika/ca iz područja
rada Mašinstvo i obrada metala
ŠŠ U Beču je od 29. novembra do 1. decembra 2010. godine,
u organizaciji austrijske organizacije KulturKontakt, organizovan regionalani sastanak koordinatora Servis Centara
preduzeća za vježbu. U okviru sastanka, kome su prisustvovali predstavnici/e Srbije, Bosne i Hercegovine, Rumunije,
Moldavije, Albanije, Kosova i Crne Gore, održane su dvije
radionice na kojima je bila otvorena rasprava između učesnika na temu organizacije rada poslije završetka projekta,
sistemske utemeljenosti, organizacije sajmova, a razmijenjena su i iskustva u pogledu rada sa bankarskim softverom.
Razmatrala se i mogućnost održavanja internacionalnog sajma preduzeća za vježbu u jednoj od zemalja učesnica. Moderatori radionica su bili J.Linder i M.Pull, a učestvovali su
i predstavnici austrijskog Servis Centra. Predstavnici crnogorskog Servis Centra su bili S.Brkanović i S.Obradović.
ŠŠ U organizaciji CSO-a i projekta „Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja“, u Centru za
obuku nastavnika/ca u Podgorici, početkom decembra je
održana druga radionica (Modul 2) čiji je cilj osposobljavanje i usavršavanje nastavnika/ca iz područja rada Mašinstvo
i obrada metala. Radionicu na temu „Moderna nastavna
sredstva u stručnom obrazovanju: upotreba primijenjenih
softvera - hidraulika“ vodili su treneri V.Koprivica, savjetnik u CSO-u i D.Mojović, nastavnik u SSŠ-Pljevlja. Trodnevnom seminaru prisustvovali su nastavnici/e srednjih stručnih škola iz Nikšića, Tivta, Bijelog Polja i Berana. U duhu
nastave orijentisane ka aktivnostima i uz korišćenje didaktičkog softvera Festo FluidSym, učesnici/e seminara su se
bavili izradom radnih listova za učenike i problemskim situacijama na temu hidraulike.
Radionica na temu „Razvoj smjernica
za profesionalnu praksu”
Profesionalna orijentacija - priručnik
za trenere
ŠŠ U okviru GIZ projekta „Osmišljavanje prelaska mladih u svijet rada na jugozapadnom Balkanu“ urađen je priručnik za
trenere „Profesionalna orijentacija - Pet koraka do odluke
o školi i zanimanju“. Izrada priručnika predstavlja rezultat
prethodne petofazne obuke trenera za sprovođenje programa profesionalne orijentacije od strane austrijskog eksperta E. Kemmerera, kao i sprovedenog pilot projekta u devet
osnovnih škola Crne Gore. Autori su obučeni treneri-predstavnici MPS-a, osnovnih škola, CSO-a i ZZZ-a:
B. Kankaraš, R. Mujović,
K. Vučinić, J. Knežević i
J. Đukić. Priručnik sadrži
veliki broj praktičnih radionica koji će predstavljati veliku pomoć trenerima
pri daljim obukama nastavnika/ca za sprovođenje programa profesionalne orijentacije u osnovnim
školama u cilju pravovremenog usmjeravanja mladih ka izboru adekvatnih
zanimanja.
Bilten br. 3
ŠŠ Od 5. do 9. decembra 2010. godine u Beču je u organizaciji KulturKontakta održana regionalna radionica na temu razvoja smjernica za realizaciju profesionalne prakse iz oblasti turizma i ugostititeljstva. Crnogorsku delegaciju su činili
predstavnici/e privrede i škola iz tih oblasti, a predstavnik
CSO-a je bio D.Bosković. Na radionici su razmijenjena iskustva o kvalitetu profesionalne prakse i načinima njene realizacije između predstavnika/ca zemalja učesnica - Srbije, Makedonije, BiH, Austrije i Crne Gore. Postignut je dogovor da
zemlje učesnice razviju smjernice kao dokument koji će imati za cilj podizanje kvaliteta realizacije profesionalne prakse
sa konkretnim uputstvima za sve učesnike u procesu.
Projekat „Bezbjednosna kultura
mladih u Crnoj Gori“
ŠŠ Projekat „Bezbjednosna kultura mladih u Crnoj Gori”, realizovan je u periodu 6-17. decembra. Za potrebe realizacije radionica u okviru projekta CSO je angažovao stručnjaka za bezbjednost. Radionice su realizovane u srednjim
školama u osam gradova centralne, sjeverne i južne regije Podgorica, Nikšić, Cetinje, Bijelo Polje, Kolašin, Budva, Bar
i Tivat. Projektom je obuhvaćeno oko 14 odjeljenja učenika II i III razreda srednjih škola, kojima su razjašnjeni pojam, značaj, ciljevi, dimenzije i drugi elementi bezbjednosne
kulture u porodici, školi, među vršnjacima, na internetu i
Januar/februar 2011.
3
Vijesti
drugim medijima, na sportskim manifestacijama. Ukazano
je na značaj bezbjednosne kulture za prevenciju nasilja, bolesti zavisnosti, podvođenja od strane sekti i sl. Na radionice
su osim učenika bili pozvani roditelji, nastavnici kao i direktori škola.
Posjeta SSŠ „Sergije Stanić”
iz Podgorice
ŠŠ Predstavnici/e Odjeljenja za standarde i kurikulume su u
decembru 2010. godine posjetili čas praktične nastave učenika I razreda SSŠ „Sergije Stanić” iz Podgorice, na inicijativu predmetnog nastavnika i direktora škole. Učenici/e
su sa prethodno izabranim namirnicama kuvali nacionalne čorbe prema recepturi koja je bila predviđena za taj čas
i predstavili svoja jela, nakon čega su učestvovali u međusobnom ocjenjivanju zajedno sa nastavnikom. Cilj posjete je
bila demonstracija načina realizacije časa praktične nastave
– izbor metoda, aktivno angažovanje učenika i nastavnika.
Učenici/e ove škole redovno učestvuju na državnim i međunarodnim takmičenjima iz ove oblasti gdje postižu značajne
rezultate osvajajući jedno od prvih mjesta.
Analiza obrazovnih programa i
izrada standarda zanimanja
njoj građevinsko-geodetskoj školi „Ing. Marko Radević” u
Podgorici. Tim od osam savjetnika/ca obilazio je nastavu
stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave.
ŠŠ Od januara do decembra 2010. godine izvršeno je eksterno utvrđivanje kvaliteta obrazovno- vaspitnog rada u deset
stručnih i mješovitih škola. Za utvrđivanje kvaliteta nastave
i ključnih oblasti prosječno je angažovano 12 savjetnika/ca
po školi. Ukupno je anketiran 571 učenik. U okviru utvrđivanja kvaliteta nastave kod 284 nastavnika/ca izvršen je obilazak 463 časa.
ŠŠ U januarskom ispitnom roku školske 2010/11. godine pratila
se realizacija stručnih i maturskih ispita u srednjim stručnim
školama u Bijelom Polju, Nikšiću i Cetinju. Škole realizuju
ispite u skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom i
preporukama za pripremu i organizaciju polaganja.
Merit sistem
ŠŠ U Budvi je, 09. 12. 2010. godine, Uprava za kadrove, u
saradnji sa Norveškim DSSR projektom, organizovala
radionicu na temu novi Zakon o državnim služenicima i namještenicima - Merit sistem - sistem zapošljavanja po zaslugama. Cilj radionice bio je upoznavanje
sa Merit sistemom zapošljavanja i napredovanja i novim tekstom nacrta Policy paper-a koji sadrži preporuke i principe koje treba uključiti u Zakon o državnim služenicima i namještenicima, kao i upoznavanje
sa budućim planom po pitanju službeničkog sistema.
Na ovoj radionici CSO je predstavljala N.Šekarić.
Regionalna radionica na temu
saradnje u oblastima: „Modernizacija
sistema stručnog obrazovanja“ i
„Razvoj NQF-a“
ŠŠ Odjeljenje za standarde i kurikulume je u decembru 2010.
godine izvršilo analizu prethodno usvojenih 98 obrazovnih
programa iz svih područja rada sa ciljem identifikacije potrebnih izmjena i dopuna i pripreme za modularizaciju i kreditno vrednovanje. Odjeljenje je sa radnim grupama radilo i
na razvoju osam standarda zanimanja: Planinarski/a vodič/
kinja, Nadzornik/ca u zaštićenim područjima, Bebisiter/ka,
Omladinski aktivista/kinja, Higijeničar/ka, Komunalni/a higijeničar/ka, Organizator/ka rada socijalne inkluzije i Saradnik/ca socijalne inkluzije.
Eksterno utvrđivanje kvaliteta
ŠŠ U periodu 6-10. decembra izvšeno je eksterno utvrđivanje
kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u Srednjoj ekonomskougostiteljskoj školi u Nikšiću. Tim od 16 savjetnika/ca CSO-a
utvrđivao je kvalitet ključnih oblasti rada Škole, kvalitet nastave stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave.
ŠŠ U okviru redovnog četvorogodišnjeg utvrđivanja kvaliteta
rada izvršen je, u periodu 20-24. decembra nadzor u Sred-
4
Januar/februar 2011. ŠŠ U periodu 14-15. decembra 2010. godine, predstavnici/e
Ministarstva prosvjete, nauke i istraživanja iz Bosne i
Hercegovine, Hrvatske, Moldavije, Crne Gore, Rumunije
i Srbije, kao i predstavnici Evropske komisije, ETF-a,
Centra za obrazovne politike u ime ERI SEE organzacije,
KulturKontakt-a, OECD-a, Savjeta za regionalnu saradnju
i Radne grupe za razvoj ljudskog kapitala, okupili su se
na regionalnoj radionici u Sarajevu na temu saradnje u
oblasti klastera znanja: „Modernizovanje sistema stručnog
Bilten br. 3
obrazovanja – unapređenje učinka, kvaliteta i privlačnosti
stručnog obrazovanja” i „Razvoj NQF-a“. Učesnici/e su
prihvatili prijedlog radnih grupa za unapređenje regionalne
saradnje kroz klastere znanja i iskazali želju za jačanjem
saradnje, koja će doprinijeti stvaranju znanja i unapređenju
obrazovne politike. Evropska komisija je izrazila spremnost da
podrži ovaj proces, a Savjet za regionalnu saradnju je pozvao
zemlje jugoistočne Evrope da se aktivno uključe u klasterske
aktivnosti na osnovu tematskih oblasti koje predlaže i vodi
region jugoistočne Evrope. Konferenciji su prisustvovali
direktor CSO-a, D.Rajković, I.Mihailović i S.Brkanović.
Školski Razvojni Plan – Strategija
razvoja škole
ŠŠ MPS i CSO, uz podršku Projekta MNE/011 su u proteklom periodu formirali radnu grupu sa ciljem da
izradi jedinstvenu formu Obrasca školskog razvojnog
plana i Instrukcija koje bi pomogle svakoj od škola
pri izradi sopstvenog školskog razvojnog plana. Zbog
prirode Projekta MNE/011, Obrazac i Instrukcije su
prilagođene potrebama škola koje pružaju obrazovanje stručne orijentacije. S toga je rukovodstvo svake
od stručnih škola u Crnoj Gori upoznato sa sadržajem ovih dokumenata kroz jednodnevni trening održan 16. i 17. decembra 2010. u prostorijama CSO-a.
Rukovodstvo svake od šest škola obuhvaćenih Projektom MNE/011 je prošlo kroz širi krug konsulatcija sa
tehničkom radnom grupom tokom kojih su te škole
detaljno izradile svoje školske razvojne planove za sljedeći četvorogodišnji period na osnovu predstavljenih
dokumenata za školsko razvojno planiranje. Obuku su
vodili članovi radne grupe: D.Rajković, Z.Bogićević,
D.Miranović i R.Kolašinac.
Vijesti
Posjeta „Zavodu za školovanje
i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine“
ŠŠ Predstavnici CSO-a, S.Obradović i S.Brkanović, kao koordinatori Servis Centra preduzeća za vježbu i predstavnici Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“, nastavnik N.Šarović
i njegovi učenici/e, obišli su „Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece“ iz Podgorice sa ciljem
da se i učenici/e te škole uključe u rad preduzeća za vježbu i
osnuju virtuelna preduzeća. Kroz rad u ovim preduzećima,
učenici/e će steći preduzetnička znanja i vještine što će im
omogućiti da nakon završetka srednje škole nađu odgovarajuće zaposlenje ili započnu sopstveni posao. Učenici/e iz
Zavoda i Ekonomske škole su međusobno predstavli svoje
poslovne ideje, svoj rad i organizaciju PZV-a. Dogovoreno
je da učenici/e iz Zavoda posjete Ekonomsku školu i nastave
započetu saradnju.
Radionica za nastavnike/ce
u području rada Arhitektura,
građevinarstvo i geodezija
Kampanja „Jačanje imidža stručnog
obrazovanja iz oblasti poljoprivrede
i turizma u Crnoj Gori”
ŠŠ U periodu 16–19. decembra u organizaciji CSO-a i projekta
„Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja“, u Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi „Ing.
Marko Radević“ u Podgorici, održana je, u okviru drugog ciklusa obuka, prva po redu radionica za nastavnike/ce stručno-teorijskih predmeta i praktične nastave u području rada
Arhitektura, građevinarstvo i geodezija na temu „Nastava
orijentisana ka aktivnostima primijenjena na nastavnoj temi
zidanja“. Ova obuka okupila je nastavnike/ce srednjih stručnih škola iz Podgorice, Nikšića, Berana i Plava. Nastavnici/
ce su imali priliku da se upoznaju sa pomenutim konceptom nastave, te da po ovoj metodologiji naprave pripremu
za nastavne jedinice iz predmeta koje predaju u školama i da
na konkretnom primjeru zidanja primjene koncept i metodologiju nastave orijentisane ka aktivnostima. Osim proširivanja svojih metodičko-didaktičkih znanja nastavnici/ce su
unaprijedili i svoje praktične vještine, što je jedna od bitnijih
komponenti same obuke, povezivanje teorije i prakse.
ŠŠ Na sastanku, održanom 20. decembra 2010. godine u sali
MPS-a, koji je organizovan od strane Projekta MNE/011,
zajedno sa predstavnicima CSO-a, MPS-a i Ministarstva turizma, agencija INCOGNITO, zadužena za kampanju “Jačanje imidža stručnog obrazovanje iz oblasti poljoprivrede i
turizma u Crnoj Gori”, a sa posebnim osvrtom na sjeveroistok Crne Gore, predstavila je redoslijed aktivnosti za vrijeme trajanja kampanje.
ŠŠ Obuku su vodile nastavnice V.Radišić i M.Aleksić koje su već
u prvom ciklusu obuka prošle ovaj koncept usavršavanja.
Bilten br. 3
Saradnja stručnog obrazovanja i
poslodavaca u Crnoj Gori – SWOT
analiza i akciono planiranje
ŠŠ Britanski savjet, Projekat MNE/011 i CSO, 21. decembra
2010. godine, organizovali su SWOT radionicu na temu
„Unapređenje saradnje obrazovanja i biznisa”. Učesnici/e na
radionici bili su predstavnici stručnog obrazovanja, poslodavaca i državnih i privatnih institucija koje su neposredno uključene u pitanja obrazovanja, zapošljavanja, obuke,
Januar/februar 2011.
5
Vijesti
vještina i tržišta. Glavni ciljevi ove radionice bili su analiza
postojećeg stanja i postizanje saglasnosti oko akcionog plana. Dugoročni rezultati su stvaranje platforme za uspješniju dugoročnu saradnju i unapređenje kvaliteta te saradnje.
Akcioni plan je počeo da se realizuje već u februaru, a prva
aktivnost su bile obuke iz poslovnih vještina za direktore i
poslodavce. Fokus radionica su pregovaračke vještine sa naglaskom na praktične vježbe i simulacije.
Obuka stručnih službi – „Sistematski
pristup u radu sa djecom sa
posebnim obrazovnim potrebama“
ŠŠ U saradnji CSO-a i MPS-a, pod pokroviteljstvom KulturKontakta, u Miločeru je u periodu 20-22. decembra 2010.
godine organizovana obuka stručnih službi na temu „Sistematski pristup u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim
potrebama“. Obuku su realizovali domaći eksperti: predsjednik udruženja roditelja djece sa posebnim obrazovnim
potrebama, prof. S. Dujović i član komisije za usmjeravanje
djece sa posebnim obrazovnim potrebama, defektolog J. Radulović.
ŠŠ U cilju sagledavanja potreba za daljom obukom nastavnog
kadra i uslova socijalne inkluzije, prvom danu obuke prisustvovali su i direktori/ce srednjih stručnih škola kao i austrijski eksperti H. Manhartsberger, M. Kastenhuber-Jakopeh.
U organizaciji obuke učestvovala je predstavnica CSO-a,
J.Knežević.
Odobreni udžbenici za srednje
stručne škole
Okrugli sto - „Usklađivanje strategija
za razvoj stručnog obrazovanja i
poljoprivrede“
ŠŠ 22. decembra 2010. godine u hotelu Podgorica u Podgorici održan je okrugli sto na temu „Usklađivanje strategija za razvoj stručnog obrazovanja i poljoprivrede”. Projekat
MNE/011 „Jačanje stručnog osposobljavanja na sjeveroistoku Crne Gore“, u saradnji sa CSO-om pruža podršku
MPS-u za usklađivanje crnogorske Strategije za razvoj stručnog obrazovanja (2010-2014) sa postojećim strategijama u
sektorima poljoprivrede i turizma. Nakon konsultacija i
istraživanja, urađen je dokument za pokretanje diskusije
za prevazilaženje jaza na pomenutu temu, koji sumira trenutno stanje i identifikuje eventualne prioritetne aktivnosti
na usklađivanju. Okruglom stolu su prisustvovali direktor
CSO-a, D.Rajković i savjetnik za područje rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i veterina, D.Pejović, kao i
predstavnici/e škola u kojima se realizuju obrazovni programi iz ovog područja rada, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i predsjednik Sektorske komisije za poljoprivredu.
Učesnici/e su davali svoje komentare i sugestije i na taj način pokušali da doprinesu procesu usaglašavanja prioriteta i
pronalaženja rješenja.
Pripremljene radne verzije programa
za Turističkog vodiča i za Upravljanje
motornim vozilom
ŠŠ Na sjednici Savjeta za stručno obrazovanje (drugog saziva),
održanoj 17. januara 2011. godine, odobreni su za upotrebu sljedeći udžbenici: „Osnovi prava“ i „Ustavno uređenje
Crne Gore“ (autori: doc. dr M.Vukčević, doc. dr M.Dokić i
Ž.Bošković), „Osnovi elektrotehnike I“ i „Osnovi elektrotehnike II“ (autor prof. dr. G.Joksimović), „Poslovna komunikacija i birotehnika“ (autorka mr V. Bulatović) i „Marketing
u turizmu“ (autorke: Lj.Lukačević, M.Božović, V.Medigović,
T.Šebek).
Nastavljena saradnja sa dvv
international-om
ŠŠ Početkom 2011. godine CSO i dvv international potpisali su Ugovor o daljoj saradnji na planu obrazovanja
odraslih. Saradnja će se u 2011. godini bazirati na podršci realizacije Programa andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju odraslih (8 seminara
– 4 iz prvog ciklusa, koji je započeo u 2010. godini i 4
iz drugog ciklusa). Nakon realizovanih seminara dvv
international će organizovati Tracer study sa učesnicima/ama prvog ciklusa obuke u oblasti obrazovanja
odraslih.
ŠŠ Saradnja se nastavlja i na polju podrške za organizaciju X Festivala obrazovanja odraslih. MPS, dvv i CSO
će organizovati Confitea Info radionicu „Prije i posle
CONFITEA VI“. U ovoj godini počeće i realizacija novog projekta za CSO u oblasti lobiranja (angažovanje
eksperta u Crnoj Gori).
ŠŠ Početkom 2011. godine predstavnici CSO-a su sa članovima
radnih grupa pripremili radne verzije dva programa obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Turistički vodič na V
nivou složenosti, kao i program obrazovanja za osposobljavanje za Upravljanje motornim vozilom.
6
Januar/februar 2011. Bilten br. 3
Obuka nastavnika/ca iz oblasti
elektrotehnike
ŠŠ U okviru projekta „Reforma stručnog obrazovanja u pravcu
unapređenja zapošljavanja“ koji sprovodi GIZ, organizovan
je petodnevni seminar za nastavnike elektrotehnike u dva
termina 12-16. i 19-23. januara 2011. godine u SMŠ „Mladost“ u Tivtu. Seminar je bio organizovan na temu: „Evropska instalaciona sabirnica (European Installation Bus - EIB)
i izrada kompleta za praktičnu nastavu“ tokom kojeg su se
učesnici/e upoznali sa opremom i softverom koji omogućavaju rad sa njom, uradili projektne zadatke i radne listove za
rad sa učenicima i na kraju napravili nastavna sredstva koristeći EIB sabirnicu i LOGO! sistem.
ŠŠ Evropska instalaciona sabirnica (EI BUS) je izrađena 1990.
godine i od tada je stalno unapređivana pod okriljem Udruženja KNX iz Belgije koje je oformljeno u cilju postizanja
zajedničkog evropskog i međunarodnog standarda za automatsko upravljanje u domaćinstvima i većim i manjim poslovnim objektima.
ŠŠ Petodnevnu radionicu je pohađalo oko 50 nastavnika/ca iz
SEŠ „Vaso Aligrudić“ iz Podgorice, SSŠ iz Pljevalja i Srednje
elektro-ekonomske škole iz Bijelog Polja. Predavači su, kao
i u prethodnim modulima druge faze, bili domaći eksperti
M.Drašković, D.Dubljević, A.Grgurević i A.Božanović koji
su ranije prošli istu obuku, a prisustvovala je i savjetnica iz
CSO-a, S.Brkanović.
Obuka nastavnika/ca srednjih
škola: Program za razvoj karijere
Vijesti
Andragoški seminar za nastavni kadar
iz Srednje pomorske škole iz Kotora
ŠŠ Za potrebe pomorske škole iz Kotora, 21. i 22. januara 2011.
godine realizovan je dvodnevni andragoški seminar. Tokom
seminara obrađena su i realizovana tri modula Programa
andragoškog osposobljavanja kadra koji radi u obrazovanju
odraslih: Specifičnosti obrazovanja i učenja odraslih, Komunikacija u obrazovanju odraslih i Metode u obrazovanju
odraslih“. Seminar su pohađali nastavnici/e JU Srednje pomorske škole iz Kotora. Trenerski par koji je realizovao seminar su Lj. Garić i G. Bošković iz CSO-a.
Završna konferencija projekta
„Obuka za korišćenje MEIS aplikacija“
ŠŠ U Mojkovcu je 31. januara 2011. održana završna konferencija projekta „Obuka za korišćenje MEIS aplikacija“ na kojoj
su sumirani postignuti rezultati. Obuke su održane u periodu od 10. novembra do 1. decembra prošle godine u 12 pilot
škola (srednje škole u 6 opština na sjeveru Crne Gore) i predstavljaju jednu od aktivnosti Projekta MNE/011. Polaznici/e
na obukama su svi zaposleni u tim školama, a same obuke su
bile organizovane kroz 3 ciklusa (prema tipu i namjeni aplikacija): za administrativno osoblje škole, za ocjenjivače i za
odjeljenske straješine.
ŠŠ Konferenciji su prisustvovali, pored predstavnika ICT Sektora MPS-a, predstavnika Microsofta za Crnu Goru, predstavnika Zavoda za školstvo, regionalnih i lokalnih ICT koordinatora, i direktor CSO-a, D. Rajković i stručni saradnik
za ICT sistem D. Stanić.
ŠŠ U okviru III komponente IPA projekta „Reforma razvoja tržišta i radne snage II“organizovan je prvi dio
obuke nastavnika/ca srednjih škola na temu „Program
za razvoj karijere“. Obuku je u periodu 20-21. i 26-28.
januara realizovala ekspertica iz engleske L.Stivenson,
a prisustvovali su i predstavnici CSO-a i ZZŠ-a: J. Knežević i V. Kašćelan.
Bilten br. 3
Januar/februar 2011.
7
Vijesti
Seminar „Interaktivna obuka
trenera”
ŠŠ Za potrebe praćenja savremenih tokova u oblasti stručnog usavršavanja nastavnika/ca u Crnoj Gori, praćenja savremenih tokova u ovoj oblasti, primjene novih
metoda učenja, novih tehnologija, kao i za potrebe uspostavljanja odgovarajućih standarda, u organizaciji
Zavoda za školstvo, u periodu od 31. jauara do 03. februara održan je seminar na temu “Interaktivna obuka
trenera”. Polaznici/e seminara su upoznati sa metodama izrade programa obuke, pripremom i organizacijom obuke, karekteristikama učenja odraslih, vještinama trenera, vještinama prezentovanja kao i metodom
davanje podrške individualnom učenju. Seminaru
su prisustvovali predstavnici/e CSO-a: M.Vuković,
I.Mihailović, N.Šekarić, J.Radunović i J.Knežević.
Nastavak osposobljavanja
nastavnika koji obrazuju učenike za
zanimanje Automehatroničar/ka
ŠŠ U SSŠ „Ivan Uskoković“ u Podgorici je 3-5. februara u okviru projekta „Reforma stručnog obrazovanja u pravcu unapređenja zapošljavanja” koji sprovode CSO i GIZ, održana
šesta po redu radionica čiji je cilj osposobljavanje i usavršavanje nastavnika prakse i teorije uključenih u obrazovanje učenika za zanimanje Automehatroničar/ka. Radionicu na temu „Elektronska regulacija ubrizgavanja i Common
Rail“ vodio je D.Hars iz Specijalizovane SSŠ za automehatroniku iz Hamburga. Trodnevnom seminaru prisustvovali su
nastavnici/ce srednjih stručnih škola iz Podgorice, Nikšića,
Tivta i Pljevalja. U duhu nastave orijentisane ka aktivnostima, učesnici/ce seminara su se bavili problemskim situacijama i rješenjima na temu elektronske kontrole ubrizgavanja
goriva i dijagnostike kvarova na automobilima.
ministracija. Nadležni Savjet odobrio je korišćenje udžbenika, autorki G.Tasić i M.Matijević „Poslovna informatika
I“ za: drugi i treći razred istoimenog predmeta u obrazovnim programima Tehničar/ka marketinga i trgovine i Ekonomski tehničar/ka, za izborni predmet Osnovi računarskog softvera u prvom razredu programa Elektrotehničar/ka
elektronike i Elektrotehničar/ka telekomunikacija i za prvi
razred izbornog predmeta Poslovna informatika obrazovnog programa Špeditersko-agencijski i carinski tehničar/ka.
Udžbenik „Elektrotehnički materijali“, autora Z.Sekulića namijenjen je učenicima/ama koji se opredjele za ovaj izborni predmet u području rada Elektrotehnika. Svjesni značaja udžbenika u obrazovnom procesu, osmišljeni su moderni
koncepti sadržaja i ilustracija, prilagođeni novim obrazovnim programima i savremenim pedagoškim standardima.
Međunarodni sajam preduzeća za
vježbu u Sloveniji
ŠŠ U organizaciji Srednje ekonomske škole iz Celja i Servis Centra slovenačkih preduzeća za vježbu, u Celju je 02. februara
2011. godine organizovan 6. Međunarodni sajam učeničkih
preduzeća. Na ovogodišnjem sajmu, koji je bio održan u sali
Celjski Golovec, učestvovalo je 65 izlagača od kojih je veliki
broj bio iz inostranstva (Njemačke, Austrije, Italije, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Češke i Crne Gore). Svoje usluge
i proizvode su predstavila tri preduzeća za vježbu: Srednja
ekonomska škola „Mirko Vešović“ - Podgorica, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić i Gimnazija - Kotor, koji
su sami organizovali svoje učešće na sajmu uz podršku Servis Centra preduzeća za vježbu Crne Gore. Osim učenika/ca
i nastavnika/ca koji vode preduzeća, u crnogorskoj delegaciji
su bili i S.Obradović i S.Brkanović, savjetnici u CSO-u i koordinatori crnogorskog Servis Centra PZV.
Odrasli Romi/Romkinje polagali
završni ispit iz jezičke i matematičke
pismenosti
Objavljeni udžbenici
ŠŠ CSO je tokom februara objavio tri nova udžbenika za potrebe srednjeg stručnog obrazovanja. Udžbenik „Računovodstvo“, čiji su autori dr V.Leko i mr O.Markišić, namijenjen je
učenicima/ama drugog razreda obrazovnog programa Ekonomski tehničar/ka u području rada Ekonomija, pravo i ad-
8
Januar/februar 2011. ŠŠ Odrasli Romi/Romkinje, polaznici/e Programa elementarnog funkcionalnog opismenjavanja koji su pohađali nastavu
u OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, 02.02.2011. godine
polagali/le su završni ispit iz jezičke i matematičke pismenosti. Završnoj provjeri znanja pristupilo je 18 polaznika/ca. Ispit je realizovala petočlana komisija koju su činili
predstavnici/e Ispitnog centra, CSO-a i ZZŠ-a.
Bilten br. 3
Metodologija interne evaluacije
u srednjim stručnim školama
-Sastanak Fokus grupe
ŠŠ CSO je, u okviru projekta „Obezbjeđenje kvaliteta – interna evaluacija u srednjim stručnim školama“ koji podržava
Britanski savjet, organizovao 2. februara drugi sastanak Fokus grupe, ključnih činilaca u procesu uspostavljanja sistema interne evaluacije u školama. Na sastanku su učestvovali
predstavnici/e šest škola. Projekat predstavlja podršku uspostavljanju održivog sistema interne evaluacije – samoevaluacije u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori, u skladu sa normama koje su uspostavljene izmjenama i dopunama Opšteg
zakona o obrazovanju i vaspitanju. Na sastanku su predstavljeni izmijenjeni i dopunjeni nacrt Priručnika za internu evaluaciju, struktura i sadržaj strateškog dokumenta internog obezbjeđivanja kvaliteta škole i katalog. Podršku u izradi strategije
i kataloga pružila je Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola iz
Bara. Definisanje nultih indikatora i izrada nacrta, odnosno
koncepta strategije internog obezbjeđivanja kvaliteta u šest
škola, izvršeno je u periodu 21-25. februara. Obrada podataka
i priprema prezentacije će biti održana početkom marta. Koneferencija prezentacije Priručnika i metodologije za internu
evaluaciju u stručnim školama zakazana je za 25. mart.
Vijesti
Izrada Akcionog plana za
implementaciju CKO-a
ŠŠ MPS u saradnji sa „IPA 2007“ je 10-11. februara 2011.
godine organizovalo seminar za izradu „Akcionog plana za implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija“.
Radnu grupu su činili predstavnici/e privrede, Ministarstva rada, univerziteta, obrazovnih institucija i predstavnika Evropske komisije tj. svih institucija koje mogu
doprinijeti kvalitetu izrade Akcionog plana. Predstavnici CSO-a su bili D.Rajković, D.Bošković i Lj.Garić.
Obuka nastavnika/ca – trenera
za obrazovanje odraslih iz oblasti
preduzetništva
ŠŠ U periodu 11-13. februara KulturKontakt je u Podgorici organizovao seminar namijenjen dodatnoj obuci nastavnika/ca - trenera za obrazovanje odraslih iz oblasti preduzetništva. Seminar je vodio ekspert za obrazovanje odraslih iz
Beča, J.Lindner. Obuci je prisustvovalo deset nastavnika/ca
– trenera srednjih stručnih škola u Crnoj Gori kao i predstavnik CSO-a, M.Vuković. Tokom seminara učesnici/e su
vršili evaluaciju obuke koju su prošli sa aspekta sadržine,
metoda i komunikacije i ocijenili radni materijal koji im je
bio na raspolaganju u toku obuke. Na kraju seminara utvrđeni su naredni koraci koji su bazirani na analizi zajedničkog planiranja budućih aktivnosti.
Edukacija nastavnog kadra „Volonterizam i humanitarni rad“
Radionica „Uspješno pregovaranje“
ŠŠ Britanski savjet je 9-10. 02. 2011. godine organizovao dvodnevnu radionicu na temu „Uspješno pregovaranje“. Obuku
koja se zasnivala na učenju kroz praktičan rad i spoznaji
kroz simulacije vodio je N. Rakočević. Radionica je bila namijenjena direktorima i poslodavcima, a njen osnovni cilj
bio je da polaznici poboljšaju svoje pregovaračke vještine i
bolje razumiju proces uspješne komunikacije. Radionici je
ispred CSO-a prisustvovala G.Bošković.
Sastanak Komisije za modularizaciju
i kreditno vrednovanje obrazovnih
programa
ŠŠ U cilju uspješnijeg sprovođenja reforme obrazovnog sistema, kao i zarad modernijeg i privlačnijeg sistema stručnog
obrazovanja i obrazovanja odraslih, CSO je formirao Komisiju za modularizaciju i kreditno vrednovanje obrazovnih programa. Komisija, u čijem su sastavu predstavnici/e
CSO-a i predstavnica MPS-a, održala je prvi sastanak 9. februara, gdje su razmatrane prioritetne aktivnosti, izbor metodologije i dinamika rada.
Bilten br. 3
ŠŠ Asocijacija za demokratski prosperitet –ZID je 12-15.
februara 2011. godine na Žabljaku organizovala obuku nastavnog kadra za realizaciju obaveznog izbornog
sadržaja u opštoj gimnaziji i vannastavnih aktivnosti
u srednjim stručnim školama po programu „Volonterizam i humanitarni rad“ kao i fakultativne nastave
u osnovnim školama. Radionice su, na temu uspješne komunikacije, konstruktivnog rješavanja konflikata i uspješnog rada u timu, vodile predstavnice CSO-a,
Lj.Garić i G.Bošković.
Seminar na temu „Borba protiv
korupcije”
ŠŠ U organizaciji Uprave za kadrove i Uprave za antikorupcijsku inicijativu u periodu 14-15. februara, održan je seminar na temu „Borba protiv korupcije” u Podgorici. Pored direktorice Uprave za antikorupcijsku inicijativu, predavači su
bili i službenici/e Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih
poslova. Seminaru su prisustvovali predstavnici/e državnih
organa, kao i predstavnice CSO-a, M.Jovanović i I.Janković.
Januar/februar 2011.
9
Vijesti
Realizacija projekta „Andragoško
osposobljavanje nastavnog kadra
koji radi u obrazovanju odraslih“
ŠŠ CSO je uz podršku dvv international-a započeo sa realizacijom projekta „Andragoško osposobljavanje nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih“. Projektom je planirano
održavanje po četiri dvodnevna seminara u četiri regije Crne
Gore (centralna, južna, sjeveroistočna i sjeverozapadna regija), kojima će biti obuhvaćeni moduli iz „Programa andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra koji radi u obrazovanju odraslih“ (Program je usvojen na XXXIII sjednici
prvog saziva Savjeta za obrazovanje odraslih, 29.06.2006.
godine). Treneri koji realizuju navedene seminare su dipl.
andragozi Lj. Garić i G. Bošković iz Odjeljenja za obrazovanje odraslih u CSO-u.
II Andragoški seminar
ŠŠ II Andragoški seminar za nastavni kadar koji radi u obrazovanju odraslih obuhvatio je modul o Metodama u obrazovanju odraslih i njihovoj primjeni u nastavnom procesu. Seminari iz II ciklusa realizovani su u centralnoj i južnoj regiji. Za
polaznike iz centralne regije seminar o metodama u obrazovanju odraslih i njihovoj primjeni održan je 10. i 11. decembra 2010. godine u Srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković“
u Podgorici. Seminar je pohađao nastavni kadar koji je svojim učešćem na prvom seminaru uključen u ciklus od četiri
seminara andragoškog osposobljavanja za rad sa odraslim
polaznicima. Drugi andragoški seminar za nastavni kadar iz
južne regije, održan je u Miločeru (Budva), 24. i 25. decembra 2010. godine u hotelu „Residence“. Seminaru je prisustvovalo 14 polaznika/ca.
I Andragoški seminar
ŠŠ Prvi andragoški seminar za nastavni kadar iz centralne regije, održan je u Podgorici, 19. i 20. novembra 2010. godine u
Trening centru za obuku nastavnika/ca (JU Srednja stručna
škola „Ivan Uskoković“). Seminar je pohađalo 20 polaznika/ca iz licenciranih institucija i organizacija za obrazovanje
odraslih. Prvi andragoški seminar za nastavni kadar iz Južne
regije, održan je u Budvi, 03. i 04. decembra 2010. godine u
JU Srednjoj mješovitoj školi „Danilo Kiš“. Seminar je pohađalo 20 polaznika/ca uglavnom iz licenciranih institucija i
organizacija za obrazovanje odraslih.
Studijska posjeta Belgiji Tempus projekat „Razvoj
koncepta cjeloživotnog učenja na
Univerzitetu Crne Gore“
ŠŠ Univerzitet Crne Gore je koordinator Tempus projek-
ta „Razvoj koncepta cjeloživotnog učenja na Univerzitetu Crne Gore“, koji realizuje u saradnji sa EU partnerima Asrchus University, Katholieke University of Leuven,
Univesity of Alicante, WUS Austria i lokalnim partnerima MPS, Privredna komora i CSO. Projekat se realizuje
od 15. oktobra 2010. godine do 14. oktobra 2012. godine.
Jedna od projektnih aktivnosti bila je i studijska posjeta Univerzitetu u Luvenu (Belgija) 21-25. februara 2011.
godine u kojoj su ispred CSO-a učestvovale Lj.Garić i
I.Janković.
Najava aktivnosti za mart/april
ŠŠ Radionica CONFITEA VI „kick off u Crnoj Gori“ – Podgorica (4. mart);
ŠŠ II Nacionalni sajam preduzeća za vježbu, Herceg Novi (12.
mart);
ŠŠ VII Državno takmičenje stručnih i mješovitih škola iz područja ugostiteljstva u Crnoj Gori, Budva (24-26. mart);
ŠŠ Studijska posjeta u okviru Projekta MNE/011 – Irska (27.
mart – 1. april);
10
Januar/februar 2011. ŠŠ Studijska posjeta o obezbjeđivanju kvaliteta u CKO – Engleska (27. mart - 3. april);
ŠŠ Studijska posjeta „Tempus projekat“ – Danska (4–8. april);
ŠŠ Projekat „Step by step“ (UNICEF);
ŠŠ Nastavak projekta andragoškog osposobljavanja kadra koji
radi u obrazovanju odraslih;
ŠŠ EFQM seminar za predstavnike CSO-a (5–6. april).
Bilten br. 3
KulturKontakt Austrija
ŠŠ KulturKontakt Austrija je evropski centar za obrazovanje, kul-
turu i umjetnost sa geografskim fokusom na Austriji i zemljama
istočne i jugoistočne Evrope. Jedna od ključnih oblasti ove organizacije jeste saradnja na polju obrazovanja, gdje KulturKontakt pruža podršku partnerskim zemljama u reformi obrazovnog sistema i u razmjeni iskustva. U Crnoj Gori, KulturKontakt
veoma uspješno radi od 2005. godine i razvio se kao dobro poznat partner u oblasti obrazovanja. Uspostavio je dobar odnos
sa tijelima crnogorskog obrazovnog sektora, kao i sa velikim
brojem drugih međunarodnih organizacija. Rad KulturKontakt-a je usredsređen na dva dugoročna projekta ECO NET i
TOUR REG koje finansira ADA (Austrijska razvojna agencija) i
na veliki broj manjih projekata, npr. u oblasti građanskog obrazovanja i posebnih obrazovnih potreba. Ova dva velika projekta
se ne sprovode samo u Crnoj Gori, nego takođe i u drugim zemljama regiona, i oba su u završnoj fazi koja će trajati do 2012.
godine.
Međunarodna saradnja
Britanski savjet
ŠŠ Britanski savjet je vodeća britanska organizacija za kulturne od-
nose koja ima svoje kancelarije u preko 110 zemalja širom svijeta. Kancelarija u Crnoj Gori osnovana je 1994. godine i od
postojanja rad organizacije je koncentrisan na 4 teme: engleski
jezik, umjetnost, obrazovanje i društvo. Britanski savjet podržava ekonomski razvoj i socijalne reforme u Crnoj Gori na njenom putu ka evropskim integracijama kroz razmjenu ideja, ekspertize, unapređenje vještina i povezivanje ljudi i institucija u
Crnoj Gori, Velikoj Britaniji i regionu.
ŠŠ Glavni projekti i aktivnosti su:
ŠŠ Podrška nastavnicima/ama i učenicima/ama engleskog jezi-
ŠŠ ECO NET ima za cilj podršku preduzetničkom obrazovanju
usmjerenom na praksi sa modelom preduzeća za vježbu. Ovo
je inovativni pristup, kojim se promoviše preduzetničko razmišljanje, sposobnost za timski rad, kao i autonomija, inicijativa, kompetencija za odlučivanje, fleksibilnost i interkulutalna
osjetljivost. Krajem 2010. godine predmet Preduzeće za vježbu postao je obavezan u svim stručnim ekonomskim školama
u Crnoj Gori i veoma uspješan, tako da se ovaj model proširio
i na druge škole, kao i na oblast obrazovanje odraslih. Završna
faza odnosi se na dalje jačanje procesa i uključenih strana.
ŠŠ TOUR REG podržava razvoj obuke orijentisane na perspektiv-
ni turizam. Obuhvata širok spektar mjera kao što su priprema
nastavnih materijala i obrazovnih programa, podršku za saradnju između škola i sektora biznisa, kao i formiranje mreža. Akcenat je na jačanju procesa, kao što su praktičan rad za učenike/
ce i autonomno usvajanje novih metoda angažovanjem crnogorskih eksperata.
ŠŠ U oblasti posebnih obrazovnih potreba, SEN KulturKontakt je započeo aktivnosti, kao što su radionice o analizi stanja, posjeta školama i organizovanje seminara za psihologe/
psihološkinje i pedagoge/pedagoškinje u 2010. godini. Ekspertski tim, koji se sastoji od lokalnih i austrijskih eksperata, trenutno radi na konceptu obuke nastavnika/ca, koja se
sastoji od tri seminara planiranih za 2011. godinu.
Bilten br. 3
ka, kao i privatnim i državnim institucijama i organizacijama
u pristupu visoko kvalitetnim resursima koristeći najnoviju
tehnologiju i kreativne ideje;
ŠŠ Administracija međunarodno priznatih Cambridge i LCCI
ispita iz opšteg i stručnog engleskog, IELTS ispita, kao i Chevening programa stipendiranja za postdiplomske studije;
ŠŠ Podrška reformi stručnog obrazovanja kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta i razvoj vještina;
ŠŠ Podrška izgradnji kapaciteta državne uprave kroz razvoj vještina državnih službenika na teme koje se odnose na komunikaciju sa EU institucijama;
ŠŠ Povezivanje umjetnika i kulturnih lidera kroz projekte umjetničke saradnje iz regiona i Velike Britanije.
ŠŠ Projekat podrške stručnom obrazovanju „Skills for Employa-
bility“ započet je 2007. godine kao dio regionalnog projekta, a
obuhvata dvije glavne teme: obezbjeđenje kvaliteta kroz internu
evaluaciju i unapređenje saradnje stručnog obrazovanja i poslodavaca. Centralna aktivnost podprojekta obezbjeđenje kvaliteta je rad na novom modelu interne evaluacije škola koji treba da predstavlja koherentni i sveobuhvatni sistem evaluacije
zasnovan na objektivnim, mjerljivim i standardizovanim indikatorima kvaliteta. Podprojekat „Unapređenje saradnje škola i
poslodavaca“ obuhvata niz aktivnosti u kojima dvije strane zajednički rade na smanjivanju barijera za saradnju i otvaranju
novih mogućnosti i to kroz zajedničke obuke, radionice, rad na
dokumentima, studijske posjete, diskusije i takmičenja. Pored
navedenih tema, Britanski savjet je 2009. godine izvršio obimno istraživanje u sektoru turizma u domenu potreba za vještinama i uzrocima nesklada između ponude i potražnje (ovo
istraživanje je rađeno u partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje i SNV-om) a zatim izradio priručnik za nastavnike „Briga
o gostu“ (Customer Care) i organizovao obuke za nastavnike i
predstavnike poslodavaca iz sektora ugostiteljstva. Britanski savjet uspješno sarađuje sa srodnim organizacijama i do sada je
realizovao niz partnerstava na projektu sa KulturKontakt-om,
SNV-om, Zavodom za zapošljavanje, Lux Development-om,
ETF-om i CSO-om, kao ključnim partnerom.
Januar/februar 2011.
11
Međunarodna saradnja
ETF
(Evropska fondacija za stručnu obuku)
GIZ
(Njemačko društvo za međunarodnu saradnju)
KulturKontakt
dvv international
(Institut za međunarodnu saradnju Udruženja za obrazovanje
odraslih Njemačke)
Delegacija Evropske unije
LuxDevelopment
(Luksemburška agencija za razvojnu saradnju)
Britanski savjet
Glavni i odgovorni urednik: Duško Rajković Urednik: Srđan Obradović Redakcija: Ivana Mihailović, Sandra Brkanović,
Gordana Bošković, Jadranka Radunović Lektura: Magdalena Jovanović
Tehnički urednik: Dejan Stanić
***
Izdavač: Centar za stručno obrazovanje
Adresa: Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica Telefon: +382 20 664 713 Faks: +382 20 664 714 e-mail: [email protected] Website: www.cso.gov.me
***
Podgorica, februar 2011.
12
Januar/februar 2011. Bilten br. 3
Download

Bilten broj 3 MNE - Centar za stručno obrazovanje