MEĐULJUDSKI ODNOSI U ORGANIZACIJI - PREDLOG
OCENA
R.Br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ime i prezime
Arizanović Ana
Arsenijević Jovana
Banović Aleksandar
Bejatović Jovana
Berić Olivera
Bogdanović Aleksandra
Božović Ivan
Brĉin AnĊela
Ćamilović Jelena
Ĉolić Milica
Ivanišević Mina
Jakovljević Nevena
Jarić Bojan
Krajišnik Milica
Lotinja Snežana
Marković Dragoslava
Matejić Marina
Mladenović Branka
Nadaždin Sanja
Nenadović Nikola
Nikolić Nataša
Radaković Dragica
RanĊić Marija
Samardžić Tina
Todosijević Jelena
Trajković Marija
Vujović Milana
Vukadin Vanja
Zlatkov Irina
Broj indexa
281/09
200/09
175/09
303/09
212/09
396/019
275/09
347/09
361/09
325/09
187/09
276/09
369/09
278/09
219/09
288/09
390/09
397/09
213/09
97/09
236/09
308/09
264/09
173/09
374/09
318/09
252/09
392/09
289/09
Upis ocena: sreda 26.5. od 15-19h
Prisustvo
6
6
8
6
10
6
10
6
6
8
6
6
0
8
6
8
4
10
6
0
10
8
0
6
8
10
4
6
8
Test
Seminarski
Poeni
Ocena
57
54
30
30
93
94
10
10
51
42
33
25
20
25
82
62
66
9
7
7
51
39
20
20
75
69
8
7
48
54
42
45
51
20
20
30
20
25
78
82
72
71
84
8
9
8
8
9
Download

MEĐULJUDSKI ODNOSI U ORGANIZACIJI