PREGLED STALNO ZAPOSLENIH PO ORGANIZACIONIM JEDINICAM FOND-a PIO
DIREKTOR-STARJEŠINA ORGANA
DIREKTOR
Rbr. Prezime i ime
1 PEROVIĆ DUŠAN
Radno mjesto
Direktor/ica
SEKTOR ZA SPROVOĐENJE PIO
ODSJEK ZA OBRADU PODATAKA ME
Rbr.
1
2
3
Prezime i ime
BOŠKOVIĆ ZDRAVKO
NIKOLIĆ MARINA
BAJIĆ MILKA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije aktivnih osiguranika
Samostalni/a referent/kinja
ODSJEK ZA SPROVODJENJE INO OSIGURANJA
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
Prezime i ime
LAZOVIĆ SNEŽANA
SMOLOVIĆ DARKO
KUČ BRANKO
KOVAČEVIĆ MILADIN
SAVELJIĆ MARIJANA
PAJOVIĆ SUZANA
VELJOVIĆ SRĐAN
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
savjetnik/ca I (koordinator inostranog osiguranja)
savjetnik/ca I za sprovođenje inostranog osiguranja
savjetnik/ca I za sprovođenje inostranog osiguranja
savjetnik/ca II za sprovođenje inostranog osiguranja
referent/kinja
referent/kinja
PODRUČNA JEDINICA PODGORICA
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Prezime i ime
KUJOVIĆ GORAN
MIHAJLOVSKA VESNA
RADULOVIĆ DANICA
ĐUROVIĆ LJILJANA
RADULOVIĆ NIKOLETA
ĆOSOVIĆ BRANKA
KORDIĆ VERICA
ŠOŠKIĆ DALIBORKA
VIŠNJIĆ MILIJANA
ĐUKIĆ DANIJELA
MIJOVIĆ IVAN
MARAŠ LJUBINKA
VUKČEVIĆ IGOR
BOJOVIĆ SNEŽANA
JAĆIMOVIĆ VALENTINA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
I (koordinator za sprovođenje osiguranja)
I (koordinator za sprovođenje osiguranja)
I za sprovođenje osiguranja
I za sprovođenje osiguranja
I za sprovođenje osiguranja
I za sprovođenje osiguranja
I za sprovođenje osiguranja
I za sprovođenje osiguranja
I za sprovođenje osiguranja
II za sprovođenje osiguranja
I za koordinaciju obrade podataka matične evidencije
I za obradu podataka matične evidencije
I za obradu podataka matične evidencije
I za obradu podataka matične evidencije
Page 1 of 8
Rbr.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Prezime i ime
JELIĆ LUKA
UROŠEVIĆ MAJA
KAŽIĆ IVANA
BOJOVIĆ ZORANA
ĆETKOVIĆ GOJKO
VUKČEVIĆ ZDRAVKO
IVANOVIĆ RAJKO
RAŠOVIĆ SRĐAN
USKOKOVIĆ MIRJANA
KUJOVIĆ DRAGI
BAJČETA BOJANA
LAČEVIĆ VALENTINA
NIKOLIĆ IVA
TODOROVIĆ BORIS
POPOVIĆ ZORICA
ŽUGIĆ VLADIMIR
DRAGOJEVIĆ SONJA
Radno mjesto
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a savjetnik/ca II za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a savjetnik/ca III za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a referent/kinja (evidentičar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (evidentičar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (evidentičar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (za obradu kredita)
Samostalni/a referent/kinja (za obradu kredita)
Referent/kinja (daktilograf)
Viši namještenik/ca (portir)
Namještenik/ca (higijeničarka)
PODRUČNA JEDINICA NIKŠIĆ
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prezime i ime
DRAŠKOVIĆ NADA
KILIBARDA MILORAD
DRAGANIĆ ANA
PEROVIĆ SANJA
MILIĆ NIKOLA
DELIBAŠIĆ LJUBOMIR
SUBOTIĆ VESELIN
GNJATOVIĆ VLADENKA
MILJANIĆ ZDENKA
ŠUĆUR JOVANA
ŠUĆUR MIODRAG
GARDAŠEVIĆ TAMARA
MILIĆEVIĆ VERA
MANDIĆ DESANKA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I (koordinator za sprovođenje osiguranja)
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a savjetnik/ca II za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a savjetnik/ca III za obradu podataka matične evidencije
Savjetnik/ca I (viši evidentičar/ka – operater)
Savjetnik/ca I (viši evidentičar/ka – operater)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
PODRUČNA JEDINICA BIJELO POLJE
Rbr.
1
2
3
4
Prezime i ime
MADŽGALJ ROSANDA
NEDOVIĆ DRAGAN
TIMOTIJEVIĆ SENKA
ĆEVAPOVIĆ ENISA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Savjetnik/ca I (viši evidentičar/ka – operater)
Page 2 of 8
Rbr.
5
6
7
Prezime i ime
ČARDAKLIJA MIHADA
OBRADOVIĆ RADOJKA
ĐUKIĆ STANKA
Radno mjesto
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
PODRUČNA JEDINICA BERANE
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Prezime i ime
PEKOVIĆ MILKA
HOT DŽAFER
MITROVIĆ VERA
RALEVIĆ VESELIN
FERIZOVIĆ SIBELA
BRAKOČEVIĆ MAJA
VUČETIĆ GORDANA
ĐEKOVIĆ JELENA
KUNJIĆ ERMIN
MILOVIĆ LAURA
LAINOVIĆ SRĐAN
VASOVIĆ MILICA
MILIVOJEVIĆ RANKA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca II za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Savjetnik/ca I (viši evidentičar/ka – operater)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Referent/kinja (daktilograf)
Namještenik/ca (higijeničarka)
PODRUČNA JEDINICA PLJEVLJA
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Prezime i ime
GAČEVIĆ RATKO
PETROVIĆ MIRKO
ŽIVKOVIĆ ANA
KALJIĆ ENVER
GOSPIĆ ČEDO
RONČEVIĆ BRANKA
TOMIĆ LJILJANA
KLAČAR RADA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
savjetnik/ca I
savjetnik/ca I
savjetnik/ca I
savjetnik/ca I
referent/kinja
referent/kinja
za sprovođenje osiguranja
za sprovođenje osiguranja
za obradu podataka matične evidencije
za obradu podataka matične evidencije
(arhivar/ka)
(arhivar/ka)
Referent/kinja (daktilograf)
PODRUČNA JEDINICA CETINJE
Rbr.
1
2
3
4
Prezime i ime
IVANOVIĆ BOŽIDAR
LATKOVIĆ RADMILA
MALJEVIĆ TATJANA
TOMAŠEVIĆ RADMILA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Referent/kinja (daktilograf)
Page 3 of 8
PODRUČNA JEDINICA BAR
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prezime i ime
ŽIVALJEVIĆ MILOVAN
KOJIČIĆ VLADISLAVA
HAJDUKOVIĆ KATARINA
ALIGRUDIĆ RANKO
ALJAJ DRITAN
ALJAJ MUZAFER
DABOVIĆ MARJANA
RADOŠEVIĆ ZORAN
ČABARKAPA NATALIJA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za sprovođenje osiguranja
Samostalni/a savjetnik/ca I za obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja
Referent/kinja (daktilograf)
(evidentičar/ka operater knjigovođ
(evidentičar/ka operater knjigovođ
(arhivar/ka)
(arhivar/ka)
PODRUČNA JEDINICA KOTOR
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Prezime i ime
MRŠIĆ ZORKA
GARDAŠEVIĆ ANA
MARSENIĆ VERICA
KRIVOKAPIĆ BRANKA
CRNČEVIĆ NATAŠA
ČELANOVIĆ OLGA
RADULOVIĆ SONJA
MIROŠEVIĆ ĐINA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
I
I
I
I
I
za
za
za
za
za
sprovođenje osiguranja
sprovođenje osiguranja
sprovođenje osiguranja
obradu podataka matične evidencije
obradu podataka matične evidencije
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Referent/kinja (daktilograf)
PODRUČNA JEDINICA HERCEG NOVI
Rbr.
1
2
3
4
5
6
Prezime i ime
SUBOTIĆ MILICA
IVANOVIĆ JASNA
KALUDJEROVIĆ SAVETA
TUŠUP BILJANA
CRVENKO SANDRA
BANIĆEVIĆ TATJANA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I
Samostalni/a savjetnik/ca I
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja
Referent/kinja (daktilograf)
za sprovođenje osiguranja
za obradu podataka matične evidencije
(evidentičar/ka operater)
(arhivar/ka)
SEKTOR ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE IZ OBLASTI PIO
NIVO SEKTORA
Rbr. Prezime i ime
1 ĆULAFIĆ ĐUKIĆ VESNA
Radno mjesto
Pomoćnik/ca direktora/ice
Page 4 of 8
PRVOSTEPENA INVALIDSKA KOMISIJA
Rbr.
1
2
3
4
5
6
Rbr.
7
8
9
10
11
12
Prezime i ime
JANIČIĆ LUKA
RAJKOVIĆ MIRJANA
MASTILOVIĆ ĆUKOVIĆ RADICA
PRODANOVIĆ LJUBIŠA
GOLUBOVIĆ LJUBICA
RAKOVIĆ VUKO
Prezime i ime
ŠARANOVIĆ JELICA
HODZIĆ JADRANKA
VUJOVIĆ STELA
KUJOVIĆ SVETLANA
ĆOSOVIĆ NEBOJŠA
ŽIVALJEVIĆ LIDIJA
Radno mjesto
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
savjetnik/ca
I
I
I
I
I
I
(član komisije-prethodna kontrola)
(član komisije-ljekar)
(član komisije-ljekar)
(član komisije-ljekar)
(član komisije-pravnik)
(socijalni/a radnik/ca)
Radno mjesto
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka PIK)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka PIK)
Referent/kinja (daktilograf)
Referent/kinja (daktilograf)
Viši namještenik/ca (portir)
Namještenik/ca (higijeničarka)
SEKTOR ZA OBRAČUN, ISPLATU PRAVA I RAČUNOVOD. POSLOVE IZ OBLASTI PIO
NIVO SEKTORA
Rbr. Prezime i ime
1 MIJOVIĆ STANIMIRKA
Radno mjesto
Pomoćnik/ca direktora/ice
ODSJEK ZA STATISTIKU
Rbr. Prezime i ime
1 VUČETIĆ SANJA
2 PAPOVIĆ MIRKO
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za statistiku
ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U OBLASTI PIO
Rbr.
1
2
3
4
5
Prezime i ime
KOJOVIĆ MILENA
NIKOLIĆ MARIJA
VUKČEVIĆ NATAŠA
DEDOVIĆ MILENA
ŠLJIVANČANIN SVETLANA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I glavni knjigovođa bilansista
Samostalni/a savjetnik/ca I (kontista bilansista)
Samostalni/a savjetnik/ca II (kontista bilansista)
Savjetnik/ca I (knjigovođa – analitičar/ka)
ODSJEK ZA OBRAČUN I ISPLATU PRAVA
Rbr. Prezime i ime
1 JURIŠEVIĆ MILISAV
2 JOVIĆEVIĆ ČEDOMILA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za koordinaciju isplate
Page 5 of 8
Rbr.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Prezime i ime
IVANOVIĆ MIODRAG
DRAKIĆ MIROSLAV
ŽUGIĆ MIROSLAV
RADOMAN RADOJKA
ĐUKANOVIĆ DRAGANA
KRIVOKAPIĆ ZORICA
ABDOVIĆ MAHIJA
PETROVIĆ SLAVICA
JUSUFRAMIĆ AMELA
VUKČEVIĆ BLAGOTA
ĐUROVIĆ ANKA
JOVIĆEVIĆ MIRJANA
STIJEPOVIĆ SAVO
BLAGOJEVIĆ CVIJETA
ĐORĐEVIĆ DRAGOLJUB
Radno mjesto
Savjetnik/ca I (kontrolor obračuna i isplate)
Savjetnik/ca I (kontrolor obračuna i isplate)
Savjetnik/ca I (kontrolor obračuna i isplate)
Savjetnik/ca I (kontrolor obračuna i isplate)
Savjetnik/ca I za obračun i isplatu po međunarodnim sporazumima
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO po međunarodnim sporazumima
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za obračun i isplatu prava iz PIO
Samostalni/a referent/kinja za evidentiranje kreditnih i ostalih zaduženja korisnika prava iz PIO
SEKTOR ZA NORM. PRAVNE POSL. PRUŽANJA STR. POM.ORG. PENZ. I LJUDSKE RES.
NIVO SEKTORA
Rbr. Prezime i ime
1 MILOŠEVIĆ JADRANKA
Radno mjesto
Pomoćnik/ca direktora/ice
ODSJ. ZA NORM. PRAV. POSL. I POSL. PRUŽ. STRUČ. POM.ORG. PENZIONERA
Rbr.
1
2
3
4
Prezime i ime
DELEVIĆ IVAN
PRELEVIĆ RAJKO
SAVKOVIĆ DANIJELA
BULATOVIĆ IVANA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za poslove pravnog zastupanja
Samostalni/a savjetnik/ca I za poslove pravnog zastupanja
Samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove
ODSJEK ZA LJUDSKE RESURSE
Rbr.
1
2
3
Prezime i ime
TERZIĆ MIODRAG
RAMOVIĆ ELMA
BRNOVIĆ BILJANA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca III za ljudske resurse
Samostalni/a referent/kinja
SEKTOR ZA PRUŽANJE PRAV. POM. U POST. OSTV. PRAVA IZ PIO I UNUTR. REVIZIJU
NIVO SEKTORA
Rbr. Prezime i ime
1 VRANEŠ MILKA
Radno mjesto
Pomoćnik/ca direktora/ice
Page 6 of 8
ODSJEK ZA PRUŽANJE PRAV. POM. U POST. OSTV. PRAVA IZ PIO
Rbr. Prezime i ime
1 POPOVIĆ DANILO
2 BULATOVIĆ MILUŠA
Radno mjesto
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja
ODSJEK ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
Rbr. Prezime i ime
1 VUJIČIĆ NATAŠA
Radno mjesto
Samostalni/a savjetnik/ca I Stariji unutrašnji revizor
SEKTOR ZA IT U OBLASTI PIO
NIVO SEKTORA
Rbr. Prezime i ime
1 KOJIČIĆ MILAN
Radno mjesto
Pomoćnik/ca direktora/ice
ODSJEK ZA SISTEMSKI SOFTVER I OBRADU
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prezime i ime
JOČIĆ DRAGAN
TAPUŠKOVIĆ JASNA
ABDIĆ INDIRA
ZOGOVIĆ PREDRAG
KOVAČEVIĆ ĐORĐE
IVANKOVIĆ ALEKSANDAR
PIĆURIĆ ŽELJKO
IVANOVIĆ NOVAK
VUJIČIĆ LJUBO
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I (glavni/a sistem inžinjer/ka)
Samostalni/a savjetnik/ca I (glavni/a sistem inžinjer/ka)
Samostalni/a savjetnik/ca I (administrator/ka zaštite sistema)
Samostalni/a savjetnik/ca I (administrator/ka zaštite sistema)
Samostalni/a savjetnik/ca II (administrator/ka zaštite sistema)
Samostalni/a savjetnik/ca I (glavni/a inžinjer/ka mreže)
Savjetnik/ca I (sistem administrator/ka - sistem inžinjer/ka)
Savjetnik/ca I (sistem administrator/ka - sistem inžinjer/ka)
ODSJEK ZA PROJEKT. RAZVOJ I ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG SOFTVERA
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Prezime i ime
MARTINOVIĆ TATJANA
ANTOVIĆ NADA
MIROTIĆ LJILJANA
MARTINOVIĆ ŽAKLINA
BULATOVIĆ NATAŠA
ĆETKOVIĆ VESNA
ZOGOVIĆ DANIJELA
ĐURIŠIĆ IVANA
RAIČKOVIĆ LIDIJA
ŠARKIĆ OMER
ĐUROVIĆ MILIJANA
IVANOVIĆ MILODARKA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I (glavni/a voditelj projekta)
Samostalni/a savjetnik/ca I (glavni/a voditelj projekta)
Samostalni/a savjetnik/ca I (glavni/a voditelj projekta)
Samostalni/a savjetnik/ca I (glavni/a voditelj projekta)
Samostalni/a savjetnik/ca I (voditelj projekta)
Samostalni/a savjetnik/ca I (voditelj projekta)
Savjetnik/ca I (samostalni/a projektant)
Savjetnik/ca I (samostalni/a projektant)
Samostalni/a referent/kinja (administrator/ka)
Samostalni/a referent/kinja (administrator/ka)
Samostalni/a referent/kinja (administrator/ka)
Page 7 of 8
ODSJEK ZA VOĐENJE ELEKTRONSKE EVIDENCIJE
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Prezime i ime
BAĆOVIĆ RADMILA
KOVAČEVIĆ SVETLANA
ŠĆEPANOVIĆ SLAĐANA
VUKČEVIĆ BILJANA
ŽURIĆ GINA
JOVIĆEVIĆ LJILJANA
POPOVIĆ NATAŠA
FRANC LJUBINKA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Savjetnik/ca I (administrator/ka projekta - SUD)
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja (operater/ka na skeniranju
Samostalni/a referent/kinja (operater/ka na skeniranju
Samostalni/a referent/kinja (operater/ka na skeniranju
Samostalni/a referent/kinja (operater/ka na skeniranju
Samostalni/a referent/kinja (operater/ka na skeniranju
dokumenata)
dokumenata)
dokumenata)
dokumenata)
dokumenata)
SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA UPRAVLJNJA I ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Rbr.
1
2
3
4
Prezime i ime
SIČ NEVENA
MIJUŠKOVIĆ DRAGAN
PEJANOVIĆ SANJA
POPOVIĆ DEJAN
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I
Samostalni/a referent/kinja
Samostalni/a referent/kinja
SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE
Rbr.
1
2
3
4
5
6
Prezime i ime
KAŽIĆ PERSIDA
KOVAČEVIĆ STANKO
JANJUŠEVIĆ MIRKO
RADULOVIĆ LJILJANA
JOVOVIĆ DANIJELA
BLAGOJEVIĆ LJILJANA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
Samostalni/a
savjetnik/ca I
savjetnik/ca I
savjetnik/ca I
referent/kinja
referent/kinja
za privatizaciju i finansijsko Samostalni/a savjetnik/ca I za privatizaciju i finansijsko
za finansijsko poslovanje i analize
za finansijsko planiranje i izvještavanje
(kontrolor i likvidator finansijske dokumentacije)
(za blagajnu i obračun)
SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE
Rbr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prezime i ime
PEROVIĆ NIKOLA
ĆETKOVIĆ VASILIJE
RADUSINOVIĆ SONJA
ŠKATARIĆ MAJA
ĆETKOVIĆ J MIRJANA
RADEVIĆ MOMČILO
RADOVIĆ ZORICA
MIRANOVIĆ GORAN
VUKČEVIĆ S ZDRAVKO
DEDIĆ DALIBORKA
GOJČAJ NUO
ARSENIĆ MIRO
MIRANOVIĆ PREDRAG
PAVIĆEVIĆ SILVANA
Radno mjesto
Načelnik/ca
Samostalni/a savjetnik/ca I za opšte poslove
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (arhivar/ka)
Samostalni/a referent/kinja (ekonom)
Referent/kinja (sekretar/ica)
Viši namještenik/ca (vozač)
Viši namještenik/ca (kurir)
Viši namještenik/ca (ugostitelj/ka)
Viši namještenik/ca (telefonista)
Viši namještenik/ca (portir)
Viši namještenik/ca (portir)
Namještenik/ca (higijeničarka)
Page 8 of 8
Download

Zaposleni