BILTEN
Broj 2 n MAJ 2013. n Eksterni list Monte Credit-a
Dragi partneri,
našeg
lten je proizvod
MonteCredit bi
izrazimo
i stoga želimo da
zajedničkog rada
se
voljstvo i da vam
naše veliko zado
„zaživeo”!
zahvalimo što je
dinstven
zbog vas, kao je
Bilten je nastao
lj da nas što
ijal koji ima za ci
er
at
m
ni
pa
am
št
šem radu,
s informiše o na
va
da
i
liž
zb
više
, ali, prije
risne informacije
da vam pruži ko
ideje i vaš
ži vaše poslovne
svega, da podr
ak.
poslovni napred
ji je
radujete broju ko
Vjerujemo da se
velikim
remili smo ga sa
pred vama! Prip
!
zadovoljstvom
it
Vaš MonteCred
MFC
KONFERENCIJA
Crna Gora domaćin 16. godišnje
konferencije Mikrofinansijskog
centra, nejvećeg evropskog susreta
predstavnika mikrofinansijske
industrije! MonteCredit jedan od
dva domaćina!
Zadovoljstvo nam je da Vas informišemo da će Crna Gora ove godine biti domaćin
16. godišnje konferencije Mikrofinansijskog centra (MFC), najvećeg evropskog susreta
predstavnika mikrofinansijske industrije, koja će biti održana u Budvi, u periodu od
28. do 30. maja.
Ispred Crne Gore, domaćini ovom događaju koji će okupiti oko 500 ljudi iz sfere
mikrofinansiranja - investitora i donatora, akademske javnosti i predstavnike
najznačajnijih evropskih mikrofinansijskih institucija, će biti dvije mikrofinansijske
institucije koje su članice MFC-a: MonteCredit i Alter Modus.
MFC je kao regionalni mikrofinansijski resursni centar i mreža koja spaja 103
organizacije u 27 zemalja centralne Evrope i Azije izabrala upravo Crnu Goru za
domaćina konferencije, s namjerom da na taj način dodatno podrži i osnaži razvoj
sektora mikrofinansiranja u našoj zemlji!
PROIZVODI PO MJERI MALIH PREDUZETNIKA
Mi nagrađujemo lojalnost! Za klijente koji su sa nama duže od 48 mjeseci, obezbijedili smo specijalne pogodnosti! Niže rate tokom cijelog perioda
otplate kredita!
Primjeri iznosa mjesečnih rata:
POLJOPRIVREDNI KREDIT (primjer otplate kredita):
Visina kredita
3000 EUR
Broj rata
36
Visina rate
108,46 EUR
NKS*
1,5%
VISINA RATE U PRVA TRI MJESECA JE
82,76 EUR!
TURISTIČKI KREDIT
(primjer otplate kredita):
Visina kredita
3000 EUR
Broj rata
36
Visina rate
112,1 EUR
NKS*
1.7%
VISINA RATE U PRVA TRI MJESECA JE
79,45 EUR!
*NKS na mjesečnom nivou od 1,5% do 2,1% EKS već od 21,27% na godišnjem nivou.
RURALNI KREDITI ZA PREDUZETNIKE (primjer otplate kredita):
Visina kredita
3000 EUR
Broj rata
36
Visina rate
113,95 EUR
NKS*
1,8%
VISINA RATE U PRVA TRI MJESECA JE
89,64 EUR!
*NKS na mjesečnom nivou od 1,8% do 2,3% EKS već od 25,68% na godišnjem nivou.
Za sve dodatne informacije, obratite se najbližoj filijali Monte Credit-a!
*NKS na mjesečnom nivou od 1,7% do 2,2% EKS već od 25,68% na godišnjem nivou.
BILTEN
BILTEN
MONTE CREDIT PORODICA
SAVJETI ZA POČETAK VAŠEG BIZNISA
O ČLANU MONTE CREDIT PORODICE,
našem klijentu, Vukašinu Kneževiću
Danas kada svetska kriza kuca na vrata svima, ne isključujići ni razvijene ekonomije a ni slabo
razvijene zemlje, ni bogate a ni siromašne gradjane, postoje mnogi ljudi koji svoju sudbinu ne
prepustaju slučaju i kolotečini. Takvi ne priznaju osjećaj apela za pomoć od društva, već koristeći
svoj preduzetnički duh preuzimaju odgovornost za sebe i svoju porodicu, pokretanjem malih
porodičnih preduzeća. Jedan od takvih je i gospodin Vukašin Knežević iz sela Brezojevice kod
Plava, malog grada sa podnožja Prokletija, koji se izdiže nad prelijepim planinskim jezerom iz kojeg
ističe jedna od najvećih crnogorskih rijeka, Lim.
Vukašin je krajem devedesetih, jasno uočio da koriščenjem drvnih prirodnih resursa kojim obiluje
sjever Crne Gore, on može za sebe i već formiranu porodicu obezbijediti egzistenciju.
Za novi početak je našao pravi recept: dobra volja, spremnost na veliki rad i kredit kod
MonteCredit-a. Tako je Vukašin počeo sa izradom nameštaja i do danas razvio svoj porodični
biznis, koristeći nekoliko kreditnih ciklusa kod nas.
Vukašin je zadovoljan jer je svojim poslom uspio da stvori vrlo ozbiljan pogon za proizvodnju
kvalitetnog namještaja a uz to je sa svojom suprugom izveo svoja dva sina i kćerku na pravi put, iz
čega se moze zaključiti da je riječ o jednoj srećnoj porodici!
PREDSTAVLJAMO VAM FILIJALE
BUDVA
Kancelarija Monte Credit-a u Budvi posluje i pruža prvoklasne usluge svojim
klijentima više od 6 godina. Kancelarija slijedi misiju Monte Credit-a i uspješno
pomaže ljudima koji se bave, ili žele da otpočnu svoje male biznise.
Kreditni službenici koji rade u Budvi, Zorana Ćorac, Nikola Martinović i Miloš Ivanović su u
stalnom kontaktu sa klijentima na terenu, obilaze domaćinstva, izlaze u susret zahtjevima klijentata
i na najbolji mogući način podržavaju njihove poslovne planove. Svesrdnu pomoć timu kreditnih
službenika pruža administrator Sanja Roganović, a da bi sve funkcionisalo kako treba tu je
menadžerka filijale Aleksandra Ristić.
Naš moto glasi: učinićemo sve da pomognemo klijentu, ali tako da njegova prava i interesi
budu maksimalno zaštićeni. Gradimo sa klijentima partnerske odnose koji traju godinama.
Ostajemo u stalnom kontaktu, pratimo kako napreduje njihov posao i savjetujemo ih. Mi
znamo životne i poslovne planove naših klijenata jer je naš posao da ih podržimo.
PLJEVLJA
„Bolje činiti malo, a dobro, nego mnogo, a loše”, je od samog početka moto
zaposlenih u pljevaljskoj filijali. Ova kancelarija je počela sa radom 2003 godine i
sve do danas daje veoma dobre rezultate.
Vedrina, odgovornost i mladalački entuzijazam su neke od osobina koje krase kreditne
službenike Tatjanu Dragaš i Gorana Šljukića, uvijek spremne da kako u kancelariji, tako i na
terenu izadju u susret svojim klijentima i njihovim potrebama. Administrator klijenata Slavica
Tanasić ih u svemu podržava i svojom predanošću poslu, daje još jedan pečat ovoj kancelariji.
Zaposleni se trude, da pored razvoja boljeg života na selu, pomognu klijentima u ostvarivanju
svojih ciljeva i u sveri turizma, sa željom da cijeli region zaživi kao centar ekoturizma i da
turisti uživaju u njegovim prirodnim ljepotama.
PREDSTAVLJAMO MENADŽERE FILIJALA
Kako naša dva menadžera, Aleksandra Ristić, menadžerka filijale u Budvi, i Saša Brakočević, menadžer filijale u Beranama rukovode. Da bismo to
saznali, postavili smo im isto pitanje: Na koji način osiguravate da zaposleni u kancelarijama kojima rukovodite primenjuju organizacione
vrednosti MonteCredit-a (timski rad, integritet, posvećenost, poštovanje i poverenje) jedni prema drugima, u međusobnoj saradnji?
Zašto vam je to, kao menadžeru, važno?
ALEKSANDRA RISTIĆ:
Tako što vjerujem u njihove
sposobnosti, a i sama se ponašam
u skladu sa organizacionim i ličnim
vrijednostima. Tako dajem primjer
svojim zaposlenima. Nastojim
da moje riječi i djela uvjek budu
usaglašeni, da saslušam i poštujem
tudje mišljenje, da imam povjerenja
u moje zaposlene kao što očekujem
da oni imaju povjerenja u mene.
Podrazumijeva se da u
svakodnevnom radu vlada timski
duh i posvećenost poslu.
SAŠA BRAKOČEVIĆ:
Timski rad je dio organizacione vrijednosti koji ja
lično, kao rukovodilac, stavljam na mjesto br. 1, kako
za uspjeh u poslu, i u mikrofinansijama i u bilo kojem
drugom poslu. Što se tiče načina na koji osiguravam
sprovođenje organizacionih vrijednosti, to je prije
svega stalna komunikacija sa zaposlenima, za sve
probleme, pa i lične prirode, u kojima im ja, kao
njihov neposredni rukovodilac, mogu pomoći. Pored
toga, vršim konsultacije u donošenju važnih odluka
i uvažavam njihovo mišljenje. Sveobuhvatno gledano, međusobno razumijevanje i uzajamno
poštovanje i naravno povjerenje, jeste ono
šta visoko vrednujem.
Vertikalni uzgoj jagoda je veoma unosan posao koji podrazumeva
proizvodnju po “spratovima”, te je idealan za uštedu prostora.
Jagodu se uzgajaju cele godine u plasteniku visine do 2,5 m i
može se napraviti do 8 spratova gusto zasadjenih sadnica, što
znači da je plastenik dimenzije 30 sa 5 m ekvivalentan njivi od
1200 m.
polju a da se u plasteniku opet polovinom jula posade nove sadnice.
U prilogu teksta je tabelarni pregled za specijalnu kostrukciju za ovaj
program sa kompletnom opremom, sadnim materijalom, supstratom i
saksijama. Na kraju tabele imate i minimalne očekivane prinose i prosečne
prihode kada odbijete direktne troškove (ambalaža, tečna djubriva,
sredstva za zaštitu). U obzir su uzete veleprodajne cene koje su važile
predhodnih šest godina, a ako sami organizujete maloprodaju treba zaradu
uvećati za bar 30-50%. Ove jeseni ostvarene su veleprodajne cene 300400,00/kg što je iznad proseka. Navedeni su prosečni rezultati. Sigurno će
u praksi biti proizvodjača koji ce ostvariti i bolje rezultate, ali, na žalost,
i onih koji neće ostvariti ni prosek. Realno je očekivati da frigo sadni
materijal rasađen na vreme u jesenjoj i prolećnoj berbi i sa
stopostotno i u potpunosti ispoštivanom tehnologijom
otplati bar 80% investicije već za godinu dana, pri čemu
se podrazumeva prodaja jagoda po veleprodajnim
cenama.
Vertikalni uzgoj jagoda se radi u specijalnim konstrukcijama sa duplim
folijama. Najbolja varijanta je ako se koriste konstrukcije sa folijama
na naduvavanje jer se tada sa izuzetno malim troškovima dogrevanja
mogu ostvariti značajne temperaturne razlike i znatno ubrzati berba.
Konstrukcije se postavljaju isključivo na zemlju.
U saksiju zapremine 5.5 litara rasadjuju se
4 sadnice koje tu treba da provedu 1 ili 2
godine i da donesu 2 ili 3 obilna roda.
Zbog toga nije preporučljiva bilo kakva
improvizacija ni po pitanju tehnologije
ni po pitanju plastenika. Po tehnologiji
koja je trenutno najisplativija jagoda se
sadi od 15. jula do polovine avgusta i već
posle samo 6 nedelja bere se prvi, jesenji
rod. Berba traje 20-25 dana. Posle toga jagoda
se regeneriše da bi stvorila rodni potencijal za
narednu godinu i priprema se za prezimljavanje. Drugi rod se bere
u drugoj polovini aprila naredne godine, a ako u plasteniku ima dogrevanja
onda i ranije. Bez ikakvog dogrevanja, početak prolećne berbe je oko
tri nedelje pre berbe na otvorenom. Posle druge berbe, po svetskim
standardima, menjaju se sadnice i supstrat i uspostavlja se novi ciklus
(svake godine se sadi i svake godine se dva puta bere). Postoji varijanta i
trećeg roda (sledeće proleće), ali u tom slučaju, jagoda se celo leto i jesen
gaji (navodnjava, prihranjuje, kidaju se stoloni i zaštićuje) a prihod imamo
tek posle 12 meseci. Posle treće berbe se obavezno menjaju sadnice i
supstrat. Svaki proizvodjač treba da napravi svoju ekonomsku analizu šta
mu je najisplativije. Prelazno rešenje bi moglo biti da se sadnice posle
prolećne berbe posade na otvorenom i da donesu treći rod na otvorenom
Postoji i tehnologija produžavanja prolećne
berbe sa redukcijom biljne mase na polovini
sezone branja i podizanjem biljne mase uvis,
da bi na taj način korenov vrat dobio dodatnu
svetlost i da bi se isprovociralo pokretanje još jedne
do dve cvetne grane, što je u praksi dodatnih 100-150
g prinosa po jednoj sadnici. Ovom tehnologijom se dodatno poboljšava
ekonomska isplativost programa.
Donji prag isplativosti investicije je oko 6-7000 EUR. To je objekat veličine
oko 130-150m2 i bar 80% ulaganja bi trebalo da se vrati posle jesenjeg i
prolećnog roda. Od druge godine iz takvog objekta bi na godišnjem nivou
moglo da se inkasira oko 5.000 EUR (mesečna plata oko 400 EUR). Veća
investicija donosi i veći prihod, ali napominjemo da ne treba ići ‘’grlom u
jagode’’ već sa jagodom u grlu. Biznis mora da se nauči i savetujemo da
krenete pametno - korak po korak.
U ovom programu NEMA I NE SME BITI IMPROVIZACIJA!
Tehnolgiju dobijate i samo treba da je ispoštujete.
12m
18m
24m
30m
1467,00
1790,00
2050,00
2430,00
sistem kap po kap
67,00
75,00
83,00
116,00
hidraulična pumpa za prehranu tečnim djubrivima
240,00
240,00
240,00
240,00
uredjaj za magnetno oplemenjivanje vode
45,00
45,00
45,00
60,00
stubovi-nosači saksija (9 kom na sprat)
204,00
324,00
444,00
564,00
saksije od stiropora
184,19
276,28
368,37
460,47
supstrat
196,32
258,50
340,30
454,82
frigo sadnica
300,00
480,00
660,00
840,00
bela prostirka po podu plastenika 100 g/m2
60,00
80,00
100,00
120,00
mreža za zasenu (30%) i zaštitu od grada širina 9,4m
40,00
60,00
80,00
100,00
dužina plastenika (širina 5,5 m, visina 3,50m)
konstrukcija sa dve folije
transport
330kg
470kg
prihod od prve berbe
(gros cena je oko 3 eur/kg)
990EUR
1.410EUR
druga berba-prolećni prinos
400-500g po sadnici
1.100kg
1.500kg
prihod od druge berbe
(gros cena je oko 3 eur/kg)
3.300 EUR
4.500EUR
1.100kg
1.500kg
3.300EUR
4.500EUR
570kg
700kg
prihod od prve berbe
(gros cena je oko 3 eur/kg)
1.710EUR
2.100EUR
treća berba - prolećni prinos
400-500 g po sadnici
prihod od treće berbe
(gros cena je oko 3 eur/kg)
prva berba-jesenji prinos
00-150g/sadnici
montaža
cena kompletnog, namontiranog plastenika sa punom opremom
prva berba-jesenji prinos
00-150g/sadnici
2803,51
3628,78
4410,67
5385,29
pdv stopa 18%
474,63
605,18
727,92
885,35
ukupno
3278,14
4233,96
5138,59
6270,64
druga berba-prolećni prinos
400-500g po sadnici
1.900kg
2.300kg
doplata za pocinkovanu konstrukciju i pocinkovane stubove+
cev koja se pobija u zemlju (mp cena)
450,00
450,00
450,00
450,00
prihod od druge berbe
(gros cena je oko 3 eur/kg)
5.700EUR
6.900EUR
1.900kg
2.300kg
5.700EUR
6.900EUR
stubovi kom.
34
54
74
94
saksije kom.
360
540
720
900
supstrat L
680
3000
3700
4500
sadnice kom.
1250
2000
2750
3500
treća berba - prolećni prinos
400-500 g po sadnici
prihod od treće berbe
(gros cena je oko 3 eur/kg)
Nebojša Damjanović, dipl.ing. poljoprivrede, menadžer kancelarija Nikšić/Pljevlja
OGLASNI PROSTOR ZA KLIJENTE
Dragi klijenti,
kako bismo vam pomogli pri oglašavanju i proširjenju vašeg posla, u svakom biltenu ćemo imati dio za promociju vaših
proizvoda i usluga, u vidu oglasa. Ukoliko želite da se vaš oglas nađe u slijedećem broju, slobodno kontaktirajte vašeg
kreditnog službenika! Vaš prosperitet je naš primarni cilj! Vaš MonteCredit
PROIZVODNJA I PRODAJA BUKOVAČE I ŠAMPINJONA
Duško Bogdanović, Farmaci BB, 068 012 069
PROIZVODNJA VOĆA I POVRĆA
Milica Čolović, Milka Bajić. Poderegin bb, Pljevlja, 067 570 919
SZR KNEZ
izrada građevinske stolarije i
namještaja
Vukašin Knežević,
Brezojevice, Plav
067 404 506
OVDJE MOŽE BITI PROSTOR ZA VAŠU REKLAMU
KONTAKTIRAJTE VAŠEG KREDITNOG SLUŽBENIKA!
PODGORICA, Zabjelo, 27 Mart bb G7 S13, Tel. 020/ 643 520, Fax. 020/ 643 455 • BERANE, Polimska P+7, Tel. 051/ 230 290, Fax.
051/ 230 291 • BIJELO POLJE, Voja Lješnjaka bb, Tel. 050/ 430 176 • BAR, Jovana Tomaševića E- 5, Tel. 030/ 315 995 • BUDVA,
Rozino bb, Tel. 033/ 403 512, 033/ 403 513 • NIKŠIĆ, Vuka Mićunovića 31, Tel. 040/ 220 004, 220 008, 067/ 202 025 • PLJEVLJA,
III Sandžačke bb, Tel. 052/ 300 320, 067/ 202 029 • HERCEG NOVI, Zemunska 36, Tel/fax 031/ 345 541, 067/ 212 080 • ULCINJ,
Bratstva I jedinstva bb, Tel. 030/411 522 • MOJKOVAC, Trgovačka bb, Tel. 050/ 470 104
Download

file