Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i Kontrolori PP 2014- Opštine Gračanice
RB-M-01-1
RB-M-01-4
RB-M-01-3
RB-M-X10
RB-M-X11
RB-M-01-6
RB-M-01-03
RB-M-01-02
RB-M-015
RB-M-01-2
RB-M-01-05
RB-M-01-06
RB-M-01 -04
RB-M-01-01
RB-M-01-07
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
DEJAN
MILENA
MIRJANA
NINOSLAV
NIKOLA
MILOS
MILOS
ZORAN
RADMILA
MILORAD
MILICA
DRAGISA
LAZAR
JOVICA
CASLAV
JOVANOVIC
KOLIC
IVANOVIC
ADANCIC
ADANCIC
LAZAREVIC
KRSTIC
LAZIC
LAZIC
MIHAJLOVIC
MAKSIMOVIC
ARITONOVIC
LAZIC
MILIVOJEVIC
TIJANIC
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Gračanica
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Novo Brdo
RB-M-01-8
RB-M-01-04
RB-M-01-7
RM-M-016
RB-M- 01-7
RB-M-01-9
RB-M-01-7
RB-M-01-07
RB-M-01-05
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
LJUBISA
SLOBODAN
VLADIMIR
BOZIDAR
MILOVAN
SLOBODAN
GORDANA
MLADEN
LJUBICA
BOGDANOVIC
TASIC
MAKSIMOVIC
VANIC
STOIKOVIC
MARKOVIC
RASIC
DOSIC
DJORDJEVIC
Novo Brdo
Novo Brdo
Novo Brdo
Novo Brdo
Novo Brdo
Novo Brdo
Novo Brdo
Novo Brdo
Novo Brdo
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Gjnilane
RB-K-02-34
Kontrolor
VALENTINA
STOJANOVIC
Gjnilane
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Ranilug
RB-M-01-4
RB-M-01-3
RB-M-01-2
RB-M-01-1
RB-M-01-5
RB-K-02-2
RB-K-02-1
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Kontrolor
Kontrolor
MILOS
DRAGANA
LELA
MILOS
STEFAN
BOJAN
GORAN
MAKSIMOVIC
NATIC
MARKOVIC
DJOKIC
JEVTIC
KOSTIC
CENIC
Ranilug
Ranilug
Ranilug
Ranilug
Ranilug
Ranilug
Ranilug
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Klokot
RB-K002-3
RB-K-02-2
RB-K-02-1
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
BOJAN
NENAD
BOBAN
SPASIC
RADIC
SPASIC
Klokot
Klokot
Klokot
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Parteš
RB-M-01-1
RB-K-02-3
RB-K-02-2
RB-K-02-1
Supervizor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
NATASA
IVICA
LAZAR
JOVAN
JANCIC
KITANOVIC
PAUNOVIC
JANCIC
Parteš
Parteš
Parteš
Parteš
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Peč
RB-M-01-7
RB-K-01
Supervizor
Kontrolor
NEDZAD
NUSKA
PEPIC
RABAJ
Vitomirica
Vitomirica
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Štrpce
ASK-PP-01-05
RB-M-01-03
ASK-PP-02-08
ASK-PP-02-05
ASK-PP-02-04
ASK-PP-02-07
ASK-PP-02-06
ASK-PP-02-03
Supervizor
Supervizor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
Kontrolor
BOJAN
VUKSAN
BOJAN
ZELJKO
IGOR
JELENA
NENAD
IVAN
NIKOLCEVIC
VUKSANOVIC
STEVANOVIC
NIKOLIC
JOCINAC
POPIC
STOJANOVIC
MLADENOVIC
Štrpce
Štrpce
Štrpce
Štrpce
Štrpce
Štrpce
Štrpce
Štrpce
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Severne Mitrovice
RB-M-01-1
RB-M-01-1
RB-M-01-3
RB-M-01-2
RB-K-02-5
RB-K-02-19
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Kontroler
Kontroler
MAHIJA
MIRJANA
Daniel
LEJLA
MEDINA
EMIN
KRAMA
MILIVOJEVIC
Miljkovic
ATIC
JASAREVIC
KRAMA
Severna Mitrovica
Severna Mitrovica
Severna Mitrovica
Severna Mitrovica
Severna Mitrovica
Severna Mitrovica
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Dragaš
05/01-21
05/01-14
05/02-13
Supervizor
Supervizor
Controller
SENAD
ENES
ORHAN
TONGA
SHERIFI
TOSUNI
Dragaš
Dragaš
Dragaš
Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Zyra e Kryeministrit – Ured Premijera – Office of the Prime Minister
Regjistrimi i Bujqësisë - Popis Poljoprivede - Agriculture Census
Supervizori i kontrolori PP 2014- Opštine Prizren
20/01-64
20/01-18
20/01-20
20/01-37
20/01-52
20/01-54
20/01-88
20/02-26
20/01-35
20/01-71
20/01-87
20/01-42
20/01-44
20/01-13
20/01-21
20/01-28
20/1-30
20/01-67
20/01-85
20/01-86
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
Supervizor
OMER
ALIDA
SEZANA
REJHANA
ALIS
PAJTIM
ASMINA
MEVLIDA
AHMED
USEIN
ALISA
KEMALA
SEJDA
SUADA
MERLIN
RAMO
SENAHID
ANEL
KEMAL
ELMEDIN
MURATI
MIFTARI
ARIFAJ
IBRAHIMI
BIRDAINI
KOSOVA
DILJI
DERUISI
ASLANI
VELIJI
KOLENOVIC
ABDIJI
AJDINI
MANDAK
ISAKI
ALIJA
KAPLANI
VUJIC
ELEZI
BALJE
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Prizren
Download

Lista Kandidata