ŠTA JE FORUM SRBIJA NEMAČKA?
«Forum Srbija Nemačka» registrovan je kao Udruženje1 koje okuplja pojedince, organizacije i institucije iz Srbije i Nemačke. Cilj Udruženja je razvoj i unapređenje srpsko-nemačkih odnosa u oblastima
politike, privrede, kulture, obrazovanja i nauke.
Članovi Udruženja posvećeni su stvaranju novih okvira za otvoreni dijalog i razmenu znanja profesionalaca i stručnjaka iz Srbije i Nemačke. «Forum Srbija Nemačka» nudi, po prvi put, različitim delovima srpskog, ali i nemačkog društva mogućnost da u zajedničkom interesu, kroz intenzivnu razmenu
jasno artikulišu posebno važne teme i na taj način pruže podršku Srbiji u pripremi za preuzimanje
uloge pouzdanog partera u Evropskoj uniji.
ZAŠTO SMO OSNOVALI «FORUM»?
Srpsko-nemački odnosi u prošlosti su bili sadržajni, kompleksni i često složeni. Zavisili su uvek od
date političke i društvene situacije u Srbiji i Nemačkoj i oscilirali su od dragocenih i raznovrsnih prožimanja dveju kultura do nesporazuma, sukoba i ratova.
Danas skoro da ne postoji odnos između dve zemlje koji je toliko ispunjen međusobno suprotstavljenim interpretacijama. Odnos srpskog društva prema Nemačkoj karakteriše sa jedne «emotivne i
1 Shodno odredbama Zakona o udruženjima (“Službeni list RS”, br. 51/09 I 99/11)
psihološke» strane distanciranost i osećanje «nezaslužene zapostavljenosti», dok je sa druge «statističke i činjenične» strane Nemačka je najvažniji privredni i politički partner Srbije. Nemačka je u
poslednjih 13 godina najveći donator Srbije. Preduzeća iz Nemačke su među najvećim investitorima
u Srbiji i zapošljavaju više od 25.000 radnika. Srbija najviše robe i usluge izvozi upravo u Nemačku (u
vrednosti od preko 1,3 mlrd. evra sa tendencijom stalnog dvocifrenog rasta). Dok u istraživanjima
građani Srbije pokazuju veliku etničku distancu prema Nemcima, istovremeno najveći broj ispitanika
bi na prvom mestu živeo, radio ili studirao u Nemačkoj.
Razumevanje nemačke javnosti, posebno za Srbiju, još i danas je dosta ograničeno iako je Srbiji baš
u ovom trenutku potrebno više razumevanja i poverenja na putu modernizacije države i društva.
Buduće veze između dva naroda u velikoj će meri zavisiti od toga da li se mogu otkloniti uzajamno
nerazumevanje u korist razumevanja kulturnih, privrednih i nacionalnih specifičnosti druge strane.
Srbija je u nemačkom osećaju za evropski prostor figurirala kao teritorija koja ima kvalitet i kapacitet
evropskog kulturnog područja, ali koja neguje i ističe i svoju drugost, naime svoje vizantijsko nasleđe
i blizinu orijentalnim kulturnim matricama i sistemima. Ova dvostranost Srbije, njena kulturna višeznačnost je Nemcima ostala privlačna, ali nerazumljiva sa tendencijom da u Srbiji vide ipak nepouzdanog i nestabilnog budućeg člana Evropske unije. Odgovornost Nemačke prema prostoru Balkana
je uvek bila van diskusije, ali je stepen, uzrok i veličina odgovornosti za većinu nemačkih intelektualaca, a samim tim i za nemačko javno mnjenje ostala nepoznata.
Jednom rečju, Srbi i Nemci se malo poznaju, iako smatraju da su jedni drugima veoma bliski, zato što
ih je istorija nekoliko puta sudbonosno spojila.
KAKO USPOSTAVITI DIJALOG?
Komunikacija između Srbije i Nemačke u poslednjh 20 godina odvijala se prevashodno u političkom
prostoru. U fokusu odnosa bilo je stvaranje političke stabilnosti kao i saniranje posledica ratnih dešavanja na ovom delu prostora nekadašnje Jugoslavije. Stabilnost i uspostavljanje što šire podrške za
put Srbije ka Evropskoj uniji godinama su bile prioritetne teme u odnosima dve zemlje.
Prvi deo ovog teškog puta uspešno je završen. Ono što sledi jeste opšti društveni dijalog.
U ostvarivanju svojih ciljeva Udruženje «Forum Srbija Nemačka» radi na razvoju mreže stručnjaka,
institucija i organizacija koji će intenzivno sarađivati na unapređenju odnosa dve zemlje. Forum
Srbija – Nemačka organizuje formalne i neformalne susrete donosilaca odluka u Srbiji i Nemačkoj i
osigurava dijalošku platformu za najvažnije teme procesa EU integracija. Forum će u saradnji sa
partnerima pružati intenzivnu podršku kulturnoj razmeni, promovisati privredne projekte i organizo-
vati humanitarne akcije. Posebnu pažnju Forum će posvetiti razmeni mladih ljudi, stručnim usavršavanjima, promociji različitih programa stipendija i naučno-istraživačkoj saradnji kao i različitim medijskim inicijativama u Srbiji i Nemačkoj.
KO ČINI «FORUM»?
Forum Srbija-Nemačka nudi svim zainteresovanim organizacijama i pojedincima različite oblike
angažovanja i saradnje: članstvo za pojedince i grupe kao i za institucije i kompanije. Forum predviđa
i formu počasnog članstva za pojedince i institucije. Rad Foruma koncipira se kroz različite organe:
Savet Foruma, Izvršni odbor i Prijatelje Foruma.
Počasni članovi Foruma su: Ružica Đinđić (predsednica Fonda dr Zoran Đinđić), Philipp Mißfelder
(spoljnopolitički predstavnik frakcije CDU/CSU), Aleksandar Vučić (predsednik Vlade Republike
Srbije), Gernot Erler (predsednik Društva Jugoistočna Evropa, i spoljnopolitički koordinator Vlade SR
Nemačke za odnose sa Rusijom) i njegova Ekselencija Heinz Wilhelm (ambasador SR Nemačke u Beogradu).
U Savetu Foruma su između ostalih: Dejan Ilić (naučnik i menadžer u Nemačkoj), Darko Babić (član pregovaračkog tima/poglavlje 29. u pristupnim pregovorima Srbije sa EU i Generalni direktor DHL-a), Gabriella Schubert (profesorka slavistike na Univerzitetu u Jeni), Goran Svilanović (Generalni sekretar Regionalnog saveta za
saradnju u Sarajevu), Hans-Hermann Tiedje (nemački novinar i menadžer medija, nekadašnji urednik najtiražnijih nemačkih novina Bild Zeitung i lični savetnik bivšeg kancelara Helmuta Kola), Hedvig Morvai (direktorka
Evropskog fonda za Balkan), Ivan Vejvoda (potpredsednik nemačkog Maršalovog fonda), Jörg Heeskens
(savetnik za nemačke investicije u kabinetu predsednika Vlade Srbije), Jovan Kovačić (član Izvršnog komiteta
Trilateralne komisije i predsednik Srpske grupe Trilateralne komisije), Klaus-Peter Schmidt Deguelle (nemački
publicista i političar, nekadašnji savetnik ministra finansija Hansa Ajhela), Kori Udovički (potpredsednica Vlade
Republike Srbije i ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu), Martin Knapp (direktor Delegacije
nemačke privrede u Srbiji), Michael Schaefer (predsednik Upravnog odbora BMW Fonda Herbert Quandt i
nekadašnji politički direktor ministarstva spoljnih poslova SR Nemačke), Milica Delević (zamenica Generalnog
sekretara EBRD-a), Ronald Seeliger (predsednik Nemačko-srpskog privrednog udruženja), Siegmund Müller
(direktor Nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju - GIZ Srbija), Sonja Liht (direktorka Beogradskog
fonda za političku izuzetnost), Tanja Miščević (šefica pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom), Željko
Sertić (predsednik Privredne komore Srbije) i Wolfram Maas (bivši Ambasador SR Nemačke u Beogradu).
Upravni odbor čine Marko Čadež (predsedavajući Udruženja i direktor predstavništva PKS u Nemačkoj), Nemanja Žugić (direktor predstavništva Deutsche Bank u Srbiji i Crnoj Gori), Bojan Predojević
(direktor Profine-Grupe u Srbiji, član UO Nemačko-srpskog privrednog udruženja - DSW), Goran Veselinović
(menadžer za tržišne komunikacije), Daniela Schily (vođa projekta, GIZ), Jelena Volić Hellbusch
(ekspert, Beogradski fond za političku izuzetnost), Nikola Janković (savetnik za strana ulaganja, SIEPA).
«Prijatelje Foruma» čine kompanije i organizacije iz Srbije i Nemačke koje podržavaju ciljeve Foruma
Srbija Nemačka: AIK Banka, AMS Osiguranje, Deutsche Bank, DHL, Nemačka organizacija za medjunarodnu saradnju (GIZ), Nemačko-srpsko privredno udruženje (DSW), Dräger, East West Bridge,
Hemofarm Stada, CAPITOL W.B.C., MESSER Tehnogas, ProCredit Banka, Profine – the international
profile group, Siemens, Turistička organizacija Srbije (TOS). Forum finansira svoje aktivnosti kroz
donacije članova, organizacija i kompanija kao i iz projektnog rada.
KONTAKT «FORUM-A» U BEOGRADU
Diplomatska Kolonija 22
11000 Beograd, Srbija
office@forumsn.org
forumsn
+381 11 2641 369,
+381 11 3676 501/502/503
forumsrbijanemacka.org
forumsn
Download

FORUM Srpsko Nemacki SRB