5th Internacionalna
letnja škola
pedijatrijske anestetzije (ISSPA)
Preliminarna aplikacija
Ime_____________________________
Prezime___________________________
Licenca___________________________
Adresa____________________________
Poštanski broj_______Grad__________
Država____________________________
Telefon fiksni______________________
Mobilni telefon____________________
Fax______________________________
E-mail____________________________
Potpis__________________________
Datum______________________________
Više informacija na E-mail:
[email protected]
Pismena i usmena obaveštenja i prijava
Centru za KME
Medicinskog fakulteta
Fax 011 / 36 36 365
E-mail : [email protected]
OPrijava i slanje prijava za registraciju
7 dana pre početka škole
Original prijave pokazati na dan registracije
Kotizacija
-specijalisti jedan dan 4000 din, oba dana 8000 din
-specijalizanti Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu 1500 jedan dan ,
oba dana 3000 din.
-strani državljani oba dana 10000 din. ,
jedan dan 5000 din
registracija i uplata na račun Medicinskog fakulteta
Univerziteta u beogradu
Medicinski Fakultet
Univerziteta u Beogradu
5th Internacionalna
letnja škola
pedijatrijske anestetzije
(ISSPA)
Internacionalna škola pedijatrijske anestezije
Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija
Udruženje Anesteziologa i Intenzivista Srbije
International Anesthesia Teaching Center
Department of Anesthesiology and Resuscitation
Direktor škole
Assoc. Prof. Dušica Simi
Predsednik organizacionog komiteta
Dr. Miodrag Milenović
Organizacioni komitet
dr Sanja Trajković Jakovljević
dr Irina Milojević
dr Irena Nikolić Micović
dr Ivana Petrov Bojičić
АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАКРЕДИТОВАН ОД
СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИИЈЕ
Univerzitetska dečja klinika
Tirsova 10, Beograd
Maj 24 – 25. 2013
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije
PROGRAM
Petak, Maј 24, 2013
08.30-9.00
Registracija,Kafa
09.00-9.15
09.15-09.30
Pozdravna reč i otvaranje kursa
Ulazni test
09.30-10.00
Organizovanje službe za bol
u pedijatrijskoj ustanovi
Markus Schily
Kinderklinik „Wildermeth“, Biel
Switzerland
10.00 -10.30 Hronični bol kod dece
Richard Howard
Great Ormond Street
Hospital for Children,
London, UK
10.30-11.00 Novine u regionalnoj anesteziji kod dece
Adrian Bosenberg
Seattle Children s Hospital,
Seattle, USA
11.00.-11.15 Kafa
11.15-11.45 Vakcinacija i anestezija
Walid Habre
Universitet hospital of Geneve
Switzerland
11.45-12.15 Pristup deci sa sindromima
Vesna Čolović
Manchester Children’s Hospitals, UK
12.15-12.45 Sesija “Za i protiv”
Azot Oksid-Da li je više potreban?
1o min.-Za,10 min-Protiv,10 min-Diskusija
Nigel Turner and Walid Habre
12.45-13.15
Sesija “Za i protiv”
Intravenska ili inhalaciona anestezija.
1o min.-Za,10 min-Protiv,10 min-Diskusija
Martin Johr and Adrian Bosenberg
13.15-14.15
Prikazi slučajeva-Interaktivna sesija
Branko Milaković, Ivana Budić,
Irina Milojević, Dušica Simić
14.15-15.00 Ručak
15.00- 16.30 Radionica
Upotreba ultrazvuka u regionalnij anesteziji
Adrian Bosenberg
Seattle Children s Hospital, USA
Irena Simić, UDK, Belgrade
16.30-18.00 Radionica
“Učiti učitelje”
Ehrenfried Schindler and Nigel Turner
20.00
Gala večera
Subota,Maj 25, 2013
9.00-09.30 Centralni venski pristup kod pedijatrijskih
pacijenata- tehnike i greške
Ehrenfried Schindler,
Department of Pediatric Anesthesiology
And Intensive Care Medicine, Congenital
Cardiac Center Sankt Augustin, Germany
09.30-10.00. Postoperativni period –izbegavanje problema
Martin Johr
Luzerner Kantonsspital Luzern
Switzerland
10.00-10.30 Novine i kontraverze u pedijatrijskoj reanimaciji
Nigel Turner
UMC Utrecht, Netherlands
10.30-11.00
Načini za edukaciju lekara za rešavanje problema
u pedijatrijskoj anesteziji
Ralph Mackinnon
Royal Manchester Children’s Hospital,
Manchester, UK
11.00-11.20 Kafa
11.20-11.50 Sesija “Za i protiv”
Albumini ( zlatno pravilo ili otrov )
1o min.-Za,10 min-Protiv,10 min-diskusija
Vesna Čolović and Ralph Mackinnon
11.50-12.20 Sesija “Za i protiv”
Reanimacija deteta-vazduh ili kiseonik
1o min.-Za,10 min-Protiv,10 min-diskusija
Biljana Drašković and Darko Golić
12.50-13.50 Prikazi slučajeva-Interaktivna sesija
Mladen Erceg, Marija Marković,
Miloš Petković, Gradimir Korać
13.50-14.30 Ručak
14.30-16.00 Radionica
Kompjuterska simulacija i vežbe na manekenima
Ralph Mackinnon
16.00-17.00 Radionica
Plasiranje intraosealne linije
Sanja Trajković Jakovljević
Vesna Stevanović
17.00- 17.15 Izlazni test
17.15- 17.45 Dodela sertifikata
Download

Internacionalna škola dečje anestezije