PRO MALÉ KOTELNY
PRO MALÉ A STŘEDNÍ KOTELNY
Kompaktní detektor
Ústředna
Kompaktní detektor plynů DEGA05L
je umístněn ve sledovaném prostoru a je určen ke snímání
a zároveň vyhodnocení hořlavých nebo toxických plynů.
Detektor obsahuje senzor snímající koncentraci plynu,
kterou následně vyhodnocuje a zobrazuje na LCD displeji.
Zajišťuje také optickou a akustickou signalizaci včetně
kvitace zvukové signalizace. Výstup z detektoru tvoří 5 x
DEGA 05 L
relé-bezpotenciálové přepínací kontakty (1st., 2st., Error, PEL, zaplavení, kritická teplota).
Detektor je vybaven funkcí automatického hlídání kalibračních termínů a samokontroly.
DEGA UPA II L
je kompaktní vyhodnocovací ústředna sloužící k napájení čtyř
snímačů plynů a plnohodnotné vyhodnocení 1-4.stupňové
detekce (včetně detekce „PEL“). Je koncipována jako kompaktní
zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxu.
Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch
pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna
je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným)
tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání
kalibračních termínů.
Základní typy
Typ detektoru
Detekovaný plyn
Rozsah měření
DEGA 05L-2-AC-M-CL
Metan (CH4 )
/ Zemní plyn (CH4 )
/ CNG (CH4 )
0-100% DMV
DEGA 05L-2-AC-P-CL
Butan (C4H10 )
/ Propan-butan (C4H10 )
/ LPG (C4H10 )
0-100% DMV
DEGA 05L-2-AC-C-EL
Typ senzoru
Elektrochemický
(0-1.000 ppm)
Přídavný snímač plynu
Snímač DEGA NBx-yL II
je část detektoru umístená ve sledovaném prostoru a je
urcen k detekci horlavých nebo toxických plynu. Snímac
obsahuje kvalitní senzor s následným provedením
aktuální koncentrace plynu na unifikovaný proudový
signál 4 až 20mA, který vyhodnocuje kompaktní
detektor DEGA05.
Snímač DEGA NBx-yL II
DEGA UPA II L S
Speciální verze kompaktní ústředny pro max. 4 snímače s 2 st.detekcí a s reléovými
výstupy (8x) samostatné vyhodnocení 1-2 stupně alarmu od každého snímače
samostatně.
DEGA UPA II L
MULTI
Nejvyšší verze kompaktní ústředny pro max. 4 snímače s 1-4 st.detekcí a s
reléovými výstupy (8x), kterých funkci lze individuálně nastavit dle požadavku
zákazníka - funkci jednotlivých relé lze zadat výrobci nebo nastavit pomocí
konfiguračního softwaru "SW DEGA UPA II".
Detekovaný plyn
Snímač DEGA NBx-yL II
je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k
ochraně zdraví a majetku osob v prostředí, kde se muže vytvořit
kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických
plynu. Snímač obsahuje senzor zajištující snímání vzduchu
okolí s následným provedením aktuální koncentrace
plynu na unifikovaný proudový signál 4 až 20mA, který
vyhodnocuje ústředna DEGA.
Snímač DEGA NBx-yL II
Základní typy
Rozsah měření
Typ senzoru
Typ snímače
Rozsah
měření
Detekovaný plyn
EX
Typ senzoru
DEGA NBM-CL II
Metan (CH4 ) / Zemní plyn / CNG
0-100% DMV
Katalytický
DEGA NBM-CL II
Metan (CH4 ) / Zemní plyn / CNG
0-100% DMVzóna 1Katalytický
DEGA NBP-CL II
Butan(C4H10 )/ Propan-butan / LPG
0-100% DMV
Katalytický
DEGA NBP-CL II
Butan(C4H10 )/ Propan-butan / LPG
0-100% DMV
Katalytický
DEGA NBC-EL II
Oxid uhelnatý (CO)
Elektrochemický
DEGA NBC-EL II
Oxid uhelnatý (CO)
0-300 ppm
(0-1.000 ppm)
Elektrochemický
0-300 ppm
(0-1.000 ppm)
Pozn.: Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů snímačů (detekce různých plynů s použitím
katalytických, elektrochemických, infračervených a polovodičových senzorů.)
Snímač kritické teploty je umístněné přímo v detektoru (rozsah měření 0-100°C)
DEGA Zc II (externí čidlo zaplavení)
Čidlo je umístněné v místě aplikace u podlahy a reaguje na zaplavení kontaktů vodou.
DEGA Zc II
Havarijní ventily
DEGA HV-DNx
je havarijním ventilem určený pro KOTLE
na plynná paliva v nízkotlakém potrubním
rozvodu plynu. Ventil je proveden pro
ruční otevírání (vytažení táhla ventilu) a
elektromagnetické uzavírání elektrickým
impulsem. Pro použití s DEGA05 nutno
vybavit detektor příslušenstvím „ DEGA05 V“
- obvod pro ovládání ventilu.
Pozn.: Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů snímačů (detekce různých plynů s použitím
katalytických, elektrochemických, infračervených a polovodičových senzorů.)
Rozměr
potrubí
Typ ventilu
DN15A
DEGA HV-DN15
DN20A
DEGA HV-DN20
DN25A
DEGA HV-DN25
DEGA S II (siréna)
DEGA MR/Y/G DEGA TL II
DEGA TL II (odstavné tlačítko zvukové signalizace) + DEGA T
Čidlo kritické teploty
a zaplavení
DEGA HV-DNx
DEGA Tc II (externí čidlo kritické teploty)
Čidlo teploty je umístněné v místě aplikace
(rozsah měření 0-100°C)
DEGA Zc II (externí čidlo zaplavení)
Čidlo je umístněné v místě aplikace u podlahy
a reaguje na zaplavení kontaktů vodou.
KOTELNY
Elektrochemický senzor detekce CO
Katalytický senzor detekce hořlavých
a výbušných plynů
Detekce zemního plynu, bioplynu,
propan-butánu a oxidu uhelnatého (CO)
Komplexní zabezpecení kotelny systémem detekce DEGA patrí mezi nejnovejší a
technologicky nejvyspelejší systémy zajištující:
• detekci hořlavých a výbušných plynů (zemní plyn, propan-butan) pomocí katalytických
senzorů nové generace
• detekci oxidu uhelnatého (CO) pomocí elektrochemických senzorů nové generace
• havarijní uzavření přívodu plynu pomocí DEGA havarijních ventilů
Pro optickou a akustickou signalizaci
doporučujeme v místě detekce a před každý vstup:
DEGA MR/Y/G II + DEGA T
(červený/žlutý/zelený maják s informační tabulí)
DEGA05-Tc II (interní čidlo kritické teploty)
Nově i detekce
zaplavení, teploty a
DEGA havarijní ventily
II 2G Ex dem IIB+H2 T5
Optická a zvuková signalizace
Čidlo kritické teploty
ROZDĚLENÍ DLE TYPU KOTELNY
Snímače
Základní typy
Typ snímače
Quality Management Systems
Systéme de Qualité
www.sgs.com
Popis
Základní verze kompaktní ústředny pro max. 4 snímače s 4 st.detekcí a s reléovými
výstupy (8x) sumárního vyhodnocení 1-4 stupně alarmu, "PEL" alarmu, poruchy,
akustické/optické signalizace, 1-2 st.kritické teploty.
Katalitický
Pozn.:Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů kompaktních detektorů DEGA05L (detekce
různých plynů s použitím katalytických, elektrochemických, infračervenýc a polovodičových senzorů.)
DEGA UPA II L
verze v BOXu
DEGA UPA II L
Katalitický
0-300 ppm
Oxid uhelnatý (CO)
Základní typy
ISO 9001:2008
DEGA UPA II L
verze na DIN lištu
• detekci kritické teploty a zaplavení
DEGA S II
Havarijní ventily
DEGA HV-DNx
je havarijním ventilem urcený pro KOTLE
na plynná paliva v nízkotlakém potrubním
rozvodu plynu. Ventil je proveden pro
rucní otevírání (vytažení táhla ventilu) a
elektromagnetické uzavírání elektrickým
impulsem.
Produkty v souladu se nařízením č.361/2007 Sb., nařízením č.312/2005 Sb.
PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ KOTELNY (PRŮMYSL)
Ústředna
PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ KOTELNY (PRŮMYSL)
Optická a zvuková signalizace
DEGA UMA x Standard/Profi
je vyhodnocovací ústředna sloužící k napájení x snímačů a plnohodnotné vyhodnocení 1-4.
stupňové detekce. Je koncipována jako modulární systém, což umožňuje vytvořit optimální
sestavu pro konkrétní aplikaci (minimální konfigurace je pro 2 snímače - DEGA UMA 2
Standard/Profi a maximální pro 620 snímačů - DEGA UMA 620 Standard/Profi). Součásti
modulárních ústředen jsou vstupní moduly, výstupní modul a zdroj napájení. Všechny stavy
jsou indikovány LED diodami na modulech. Jednotlivé moduly se montují na DIN lištu a jsou
navzájem propojeny vodiči a systémovým kabelem DEGA UMA SK5/40, ústřednu lze dodat
kromě varianty na DIN lištu do rozvaděčů také v samostatném kovovém BOXu (DEGA UMA
x BOX).
Základní typy :
• DEGA UMA x Standard (1-2.stupňová ústředna pro x snímačů; x= sudý počet snímačů)
• DEGA UMA x Profi (1-4.stupňová ústředna pro x snímačů; x= sudý počet snímačů)
Ruční detektor plynu DEGA PBx-CL II
DEGA S II (siréna)
DEGA TL II (odstavné tlačítko zvukové signalizace)
DEGA TL II
DEGA S II
DEGA MR/Y/G II + DEGA T (maják s informační tabulí)
Základní typy:
• Maják červený (DEGA MR II) + DEGA T (informační tabule s textem)
• Maják Žlutý (DEGA MY II) + DEGA T (informační tabule s textem)
• Maják zelený (DEGA MG II) + DEGA T (informační tabule s textem)
DEGA MR II
+ DEGA T
PRO STŘEDNÍ A VĚTŠÍ KOTELNY (PRŮMYSL)
DEGA MY II
+ DEGA T
detektor zemního plynu, butanu, CNG/LPG
Ruční detektor plynu DEGA PBx-CL II je určen ke snímání ovzduší za účelem zjištění konkrétní
koncentrace hořlavých a výbušných plynů na bázi uhlovodíků (CH4, zemní plyn, LPG/CNG,
bioplyn, propan-butan, butan). Ruční detektor se vyznačuje dobrou přesností pomocí
kvalitního katalytického senzoru. Detektor je vybaven kromě vícebarevného LCD displeje
(v případě překročení hraničních hodnoty se displej zbarví do červena) taky optickou
a zvukovou signalizací s možnosti ukládání jednotlivých měření do paměti přístroje a
nastavováním hraničních hodnot detektoru. Součásti dodávky je i praktický kufřík.
DEGA MG II
+ DEGA T
DEGA PBx-CL II
DEGA UMA x Standart/Profi
verze na DIN lištu
DEGA UMA x Standart/Profi
verze v BOXu
Snímače plynu
Snímač DEGA NBx-yL II
je snímač v lehkém provedení určený do prostředí bez nebezpečí
výbuchu.
DEGA NBx-yL II
Základní typy
Typ snímače
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Typ senzoru
DEGA NBM-CL II
Metan (CH4 ) / Zemní plyn / CNG
0-100% DMV
Katalytický
DEGA NBP-CL II
Butan(C4H10 )/ Propan-butan / LPG
0-100% DMV
Katalytický
DEGA NBC-EL II
Oxid uhelnatý (CO)
0-300 ppm
(0-1.000 ppm)
Elektrochemický
Pozn.: Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů snímačů (detekce různých plynů s použitím
katalytických, elektrochemických, infračervených a polovodičových senzorů.)
Snímač DEGA NSx-yL
je snímač s ATEX certifikací a vhodný
také do prostředí s nebezpečím
výbuchu „Ex“ - zóna 1/2.
EX
zóna 1
II 2G Ex dem IIB+H2 T5
DEGA NSx-yL
DEGA PANEL S1/L1/S2/L2 II
(prosvětlený LED, ultra tenký, jednostranný nebo oboustranný panel s textem viditelným
pouze v rozsvíceném stavu )
Základní typy :
• DEGA PANEL S1 II (jednostranný LED podsvětlený panel, 500x200x28mm)
• DEGA PANEL S2 II (oboustranný LED podsvětlený panel, 500x200x58mm)
• DEGA PANEL L1 II (jednostranný LED podsvětlený panel, 1000x200x28mm)
• DEGA PANEL L2 II (oboustranný LED podsvětlený panel, 1000x200x58mm)
Čidlo kritické teploty a zaplavení
DEGA Tc II (externí čidlo kritické teploty)
Čidlo kritické teploty je umístněné přímo
v místě aplikace (rozsah měření 0-100°C)
DEGA PANEL
S1/L1/S2/L2 II
DEGA Zc II (externí čidlo zaplavení)
Čidlo je umístněné v místě aplikace u podlahy
a reaguje na zaplavení kontaktů vodou.
Vizualizace
DEGA Tc II
DEGA Zc II
DEGA VISIO III
Pro přehlednost doporučujeme Vám tento software umožňují komplexní a detailní sledování
celého detekčního systému v jednom centrálním místě. Software umožňuje sledování
snímačů i celých celků, zálohování veškerých stavů všech snímačů s možnosti sledování
historie jak v grafické podobě tak s možností exportu dat.
Základní typy
Typ detektoru
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Standartní nastavení
mezí na detektoru
DEGA PBM-CL II
Metan (CH4)
/ Zemní plyn / CNG
0 – 100% DMV
1. st. 20 % DMV,
2. st. 50 % DMV
DEGA PBP-CL II
Butan (C4H10) /
/ Propan-butan / LPG
0 – 100% DMV
1. st. 20 % DMV,
2. st. 50 % DMV
DEGA PBH-CL II
Vodík (H2)
0,005 – 1% obj.
1. st. 20 % DMV,
2. st. 50 % DMV
0 – 100% DMV
1. st. 20 % DMV,
2. st. 50 % DMV
0 – 100% DMV
1. st. 20 % DMV,
2. st. 50 % DMV
DEGA PBB-CL II
DEGA PBL-CL II
Benzínové a naftové páry
Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry dle selektivity senzoru
Pozn.: DMV - Dolní mez výbušnosti plynu (anglicky LEL)
Nastavení mezí detekce na detektoru lze zvolit libovolně dle požadavku zákazníka
(v rozsahu měření)
Základní typy
Typ snímače
Detekovaný plyn
Rozsah měření
Typ senzoru
DEGA NSM-CL
Metan (CH4 ) / Zemní plyn / CNG
0-100% DMV
Katalytický
DEGA NSP-CL
Butan (C4H10 ) / Propan-butan / LPG
0-100% DMV
Katalytický
DEGA NSB-CL
Benzínové a naftové páry
0-100% DMV
Katalytický
Pozn.: Pro jiné aplikace nabízíme dalších více než 120 typů snímačů (detekce různých plynů s použitím
katalytických, elektrochemických, infračervených a polovodičových senzorů.)
Výrobce: DEGA CZ s.r.o., K Žižkovu 640/9, 190 00 Praha 9, Česká republika
DIČ: CZ 279 029 43; IČO: 279 02 943; Telefon (cz): +420 774 447 661-2, Fax: +420 227 203 512
E-mail: [email protected] , Web: www.dega.cz
© 2012 DEGA CZ S.R.O.
Download

Katalog list "KOTELNY"