TEST
NENÍ KÁMEN JAKO KÁMEN
Jméno: _____________________
Třída: ____________
1. Vyber:
1
Vědě, která se zabývá vznikem, vývojem, stavbou a složením zemské kůry, se říká
BOTANIKA - ARCHEOLOGIE – GEOLOGIE.
2. Popiš části zemského tělesa (zemský plášť, zemská kůra, jádro).
3. Doplň, jak vznikaly horniny a správně je roztřiď (pískovec, žula, vápenec, čedič):
5
6
Horniny vyvřelé vznikaly při __________________ činnosti.
Patří k nim např. ______________________________________________.
Horniny usazené vznikaly _______________________ na dně dávných moří.
Patří k nim např. ______________________________________________.
4. Doplň, jaké horniny jsou používány na výrobu:
dlažebních kostek ______________
vápna ______________________
4
soch _____________________
pomníků ______________________
5. Doplň, z jakých nerostů je tvořena žula
3
_____________________________________________________________
7
6. Roztřiď horniny a nerosty. Horniny podtrhni.
HADEC
SLÍDA
RŮŽENÍN
PÍSKOVEC
VÁPENEC
KŘIŠŤÁL
ŽIVEC
ČEDIČ
UHLÍ
MRAMOR
ŽULA
KŘEMEN
ZÁHNĚDA
4
7. Dokážeš určit vzorky hornin a nerostů?
1 ___________________________ 3 ______________________________
2 ___________________________ 4 ______________________________
PRÉMIE
1
6. Vysvětli, z čeho a jak vznikl mramor. Na co se používá?
____________________________________________________________
Celkový počet bodů
Počet dosažených bodů
30
Download

Není kámen jako kámen – test