GEO2014
Nacionalni naučni skup
PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA, "OPEN SOURCE"
ALATI U GEOINFORMATICI I GEODEZIJI, MOGUĆNOSTI
GEODEZIJE U PRUŽANJU USLUGA DRUGIM STRUKAMA,
PERMANENTNO OBRAZOVANJE GEODETSKOG KADRA
Kopaonik, Srbija, 15-16. maj 2014.
Program Naučnog skupa
Četvrtak, 15. maj 2014.
13:00 - 14:00
Registracija
14:00 - 14:15
Otvaranje konferencije
Branko Milovanović – Predsednik programskog odbora, Građevinski fakultet u Beogradu
Miroslav Kuburić – Predsednik organizacionog odbora, Savez geodeta Srbije
14:15 - 15:30
Tehnička sesija 1 – Projektovanje geodetskih radova
Predsedavajući: Aleksic, I. (Građevinski fakultet u Beogradu)
Zamenik: Pejić, M. (Građevinski fakultet u Beogradu)
Milovanović, B., Gospavić, Z. , Pejović, M., Vasiljević, S.:
PROJEKAT OSNOVNE MREŽE
Kuburić, M., Lero, M:
STRUKTURA GEODETSKE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U PROJEKTIMA NISKOGRADNJE
Perović, G.:
DATE VELIČINE U ANALIZI MODELA I ODLUKA ZASNOVANIH NA MERENJIMA SA SAVREMENIM
TEHNOLOGIJAMA
Tehnička sesija 2 – "Open source" alati u Geodeziji i Geoinformatici
Kilibarda, M. , Bajat, B. :
GEOPROSTORNE TEHNOLOGIJE OTVORENOG KODA U GEINFORMATIČKOM OBRAZOVANJU U SRBIJI
Pejović, M., Gospavić, Z. , Milovanović, B. , Arsić, I.:
PRIMENA QGIS I R SOFTVERA U POSTUPKU IZRADE PROJEKTA GEODETSKOG OBELEŽAVANJA
15:30 – 16:00 PAUZA ZA KAFU
16:00 - 17:15 Tehnička sesija 3 – Mogućnosti Geodezije u pružanju usluga drugim strukama
Predsedavajući: Ninkov, T. (Fakultet tehničkih nauna u Novom Sadu)
Zamenik: Gučević, J. (Građevinski fakultet u Beogradu)
Aleksić, R., I., Bačić, Ž. , Gučević, J., Milićević, D. :
SINERGIJSKI UTICAJ GNSS-A I NIGP-A NA UPRAVLJAČKE PROCESE U REPUBLICI SRBIJI
Sušić, Z., Marković ,M., Ninkov, Đ., Maksimović, P.:
SAVREMENE TEHNOLOGIJE I METODOLOGIJE DETEKCIJE PROMENA POLOŽAJA I STANJA NA ZEMLJI, U VODI I
VAZDUHU
Ninkov, T., Sušić, Z., Ninkov,J.:
SAVREMENE METODE PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA U GEODEZIJI KAO MOGUĆNOST PRUŽANJA NOVIH
SERVISA NA TRŽIŠTU USLUGA
Pejić, M., Božić, B., Abolmasov, B., Pandžić, J.:
METODA TERESTRIČKOG LASERSKOG SKENIRANJA U INŽENJERSTVU
Milinković, A., Ristić, K., Tucikešić, S.:
INTEGRISANJE MODERNIH TEHNOLOGIJA PRIKUPLJANJA I PREZENTACIJE GEOPROSTORNIH PODATAKA
20:00
SVEČANA VEČERA
Petak, 16. maj 2014.
09:00 - 10:00 Tehnička sesija 3 - Mogućnosti Geodezije u pružanju usluga drugim strukama
Predsedavajući: Milovanović, B. (Građevinski fakultet u Beogradu)
Zamenik: Kuburić, M. (Savez geodeta Srbije)
Gospavić, Z Milićević, D., Gučević, J.:
ZNAČAJ EVIDENCIJA O NEPOKRETNOSTIMA ZA RAZVOJ I FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA NEPOKRETNOSTI
Vasić, D., Bulatović, V., Ninkov, T.:
SAVREMENE METODOLOGIJE IZRADE 3D PODLOGA KAO OSNOVA KOMPJUTERSKOG PROJEKTOVANJA
OBJEKATA U INŽENJERSTVU
Perović, G.:
KONTROLA TAČAKA GRANICA PARCELA
10:00 – 10:30 PAUZA ZA KAFU
10:30 - 11:15 Tehnička sesija 4 Permanentno obrazovanje geodetskog kadra
Predsedavajući: Aleksić, I. (Građevinski fakultet u Beogradu)
Zamenik: Delčev, S. (Građevinski fakultet u Beogradu)
Pandžić, S., Tomić V.:
LICENCIRANJE GEODETSKIH STRUČNJAKA U FUNKCIJI PERMANENTNOG OBRAZOVANJA
Tomić, V., Vasović O.:
MOGUĆNOSTI I ISKUSTVA VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U
PERMANENTNOM OBRAZOVANJU GEODETSKIH STRUČNJAKA
Božić, B., Ogrizović, V., Pejić, M. , Erić, V. , Pandžić, J.:
MODEL PERMANENTNOG UČENJA GEODETSKIH STRUČNJAKA U REPUBLICI SRBIJI
11:15 – 11:30
Zatvaranje konferencije
Branko Milovanović – Predsednik programskog odbora, Građevinski fakultet u Beogradu
Miroslav Kuburić – Predsednik organizacionog odbora, Savez geodeta Srbije
Download

ovde - Savez geodeta Srbije