četvrtak, 15. april 2010.g.
četvrtak, 15. april 2010.g.
08.30 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 10.50
10.50 - 11.00
11.00- 11.10
11.10 - 11.20
11.20 - 11.40
11.40 - 12.00
12.00 - 12.10
12.10 - 12.25
12.25 - 12.35
12.35 - 12.45
Registracija učesnika
Svečano otvaranje Skupa
ĐORĐE LAĐINOVIĆ
MIRKO AĆIĆ
Prikaz odredbi evrokoda 8 za projektovanje seizmički
otpornih konstrukcija zgrada
ZLATKO MARKOVIĆ
DRAGAN BUĐEVAC
JELENA DOBRIĆ
Dejstvo vetra na konstrukcije prema evrokodu
VELIZAR NIKOLIĆ
DRAGUTIN JEVREMOVIĆ
VESNA TAHOV
Geološka istraživanja za potrebe prostornog planiranja i
projektovanja
DEJAN LJUBISAVLJEVIĆ
RISTO STJEPANOVIĆ
BRANKA TRNINIĆ
Graditeljski problemi u regionalnom vodovodu Banja
Luka
BRANKICA MILOJEVIĆ
Primjena bioklimatskih elemenata – prilog metodologiji
održivog planiranja
DRAGAN LUKIĆ
ALEKSANDAR PROKIĆ
ELEFTERIJA ZLATANOVIĆ
Proračun konstrukcija od armiranog tla
DRAGOMIR MILIČIĆ
Minimalna energetska efikasnost zgrada i primjena
alternativnih energetskih sistema
Diskusija
Pauza
ŽORŽ V. POPOVIĆ
Pozorište da! Ali koje, gde i kakvo?
MIRKO AĆIĆ
SNEŽANA MARINKOVIĆ
IVAN IGNJATOVIĆ
Savremeni koncept projektovanja armiranobetonskih
konstrukcija prema zahtevima trajnosti
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ
MIRKO AĆIĆ
RADENKO PEJOVIĆ
Model pritisnutih štapova i zatega za elemente od betona
visoke čvrstoće
ŽELJKO GAŠPAROVIĆ
Narušavanje okoline građenjem u Srbiji
12.45 - 12.55
12.55 - 13.05
13.05 - 13.15
13.15 - 13.25
BOŽIDAR LJUMOVIĆ
MILAN RADOVANOVIĆ
RATOMIR BLAGOJEVIĆ
Stanje i ocena sigurnosti nasipa u Ivanovu kod Pančeva
NEDIM SULJIĆ
Deformacije i oštećenja betonskih i armirano betonskih
potpornih konstrukcija
BOŠKO UBIPARIP
MILOVAN JOTIĆ
JADRANKA MILIĆ
SVETLANA JOTIĆ
Geotehnički uslovi i način saniranja klizišta u urbanim
područjima R. Srbije
VELJKO ĐUKIĆ
Strateški marketing u oblasti prostornog planiranja
16.55 - 17.10
Diskusija
Ručak
DRAGO TRKULJA
DUŠKO SUNARIĆ
Indukovana seizmičnost i njen uticaj na životnu sredinu
DRAGUTIN JEVREMOVIĆ
DUŠKO SUNARIĆ
Mega klizišta i odroni u istočnoj Srbiji i ocena rizika na
vodoprivredne objekte
GLIGORIJE PEROVIĆ
Geodezija u graditeljstvu
VLADETA VUJANIĆ
SVETOZAR MILENKOVIĆ
Monitoring klizišta u sistemu očuvanja i zaštite gradske
- urbane sredine
BORO ZDJELAR
Pokriveni usjek- primjena kod izgradnje tunela
,,Klašnice“ na auto-putu E-661 Gradiška- B. Luka
VLADIMIR ANĐELKOVIĆ
ŽARKO LAZAREVIĆ
Kontrola efekta naponskog injektiranja u
hidrotehničkim tunelima
DRAGICA ARNAUTOVIĆ-AKSIĆ
Arhitektura i klimatske promjene – izazovi 21. vijeka
Diskusija
20.00
Svečana večera - veče graditelja u Hotelu ,,Bosna“
13.25 - 13.40
13.40 - 15.30
15.30 - 15.45
15.45 - 15.55
15.55 - 16.10
16.10 - 16.20
16.20 - 16.30
16.30 - 16.40
16.40 - 16.55
petak, 15. april 2010.g.
09.30 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.40
10.40 - 10.50
10.50 - 11.00
11.00 - 11.10
11.10 - 11.30
11.30 - 11.40
11.40 - 11.55
11.55 - 12.05
12.05 - 12.15
12.15 - 12.25
12.25 - 12.45
12.45 - 13.30
MILENKO PRŽULJ
Gospodarenje sa mostovima i njihova obnova
RADENKO PEJOVIĆ
JOKO BLAGOJEVIĆ
RATKO BLAGOJEVIĆ
DOBRE TASEVSKI
JELENA PEJOVIĆ
SANJA MATIJAŠEVIĆ
VLASTIMIR PRAŠČEVIĆ
Rekonstrukcija mosta Blaža Jovanovića preko rijeke
Morače u Podgorici
SVETLANA STEVOVIĆ
Savremene metode u projektovanju održive
izgrađenosti reke Drine
DEJAN DIMKĆ
MIODRAG POPOVIĆ
LJILJANA DIMKIĆ
GORAN MITROVIĆ
Vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda budućeg
skijaškog centra na Staroj planini
MIROSLAV ROGIĆ
BRANISLAV RISTIĆ
MILORAD BAJIĆ
Primjena standarda EU u projektovanju ugradnje
liftova u stambene i poslovne objekte
SVETLANA PEROVIĆ
GORAN RADOVIĆ
Projektovanje arhitektonskih objekata kolektivne
stambene tipologije u kontekstu produktivne
interpretacije urbane kulture
Diskusija
Pauza
VERICA KUNIĆ
DIJANA CVETKOVIĆ
Bespravna gradnja u Banjaluci
DOBRIVOJE TOŠKOVIĆ
IGOR MARIĆ
BOŽIDAR MANIĆ
Teze o održivom urbanom graditeljstvu
SLOBODAN NEDELJKOVIĆ
VLADETA VUJANIĆ
MILOVAN JOTIĆ
Zemljotresna regulativa i savremeno graditeljstvo, neki
aspekti
NEDELJKO STOJNIĆ
Numerička analiza brzog kolapsa medijuma
RAŠID HADŽIĆ
ŽANESA LJEVO
Značaj i uloga upravljanja projektom u graditeljstvu
I
Diskusija o svim izloženim radovima
Diskusija u vezi sa zaključcima s Međunarodne
konferencije o zemljotresnom inženjerstvu
PROGRAM
IZLAGANJA RADOVA
NA
VI NAUČNOSTRUČNOM SKUPU
SAVREMENA
TEORIJA I PRAKSA
U GRADITELJSTVU
BANJA LUKA
15. i 16. april 2010.
BANSKI DVOR, velika sala
Download

ProgramNaucni skup VI LAT 20