PETI INTERNACIONALNI NAUČNO-STRUČNI SKUP
GRAĐEVINARSTVO - NAUKA I PRAKSA
ŽABLJAK, 17-21. FEBRUARA 2014.
Građevinarstvo - nauka i praksa
PROGRAM
PETOG INTERNACIONALNOG NAUČNO-STRUČNOG SKUPA
"GRAĐEVINARSTVO – NAUKA I PRAKSA", GNP 2014
PONEDJELJAK, 17.02.2014.
od 1100
PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA I
PREUZIMANJE MATERIJALA SKUPA
1630 – 1800
SVEČANO OTVARANJE SKUPA
Riječ dekana Građevinskog fakulteta u Podgorici
Pozdravne riječi
Koktel
SALA 3
PREZENTACIJA SPONZORA
– PERI OPLATE BEOGRAD –
ponedeljak 1800-1830
ponedeljak 1840-1900
SALA 3
PREZENTACIJA SPONZORA
– TENSAR - LIPEX BEOGRAD –
SALA 3
PREZENTACIJA SPONZORA
– PROCON PODGORICA –
2100
2
VEČERNJI PROGRAM
ponedeljak 1910-1930
GNP 2014
UTORAK, 18.02.2014.
SALA 1
utorak 900 - 1100
T1 – prvi dio
TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA
ISTRAŽIVANJA U GRAĐEVINARSTVU
Samo Lubej, Andrej Ivanič, Primož Jelušič
EFFECTS OF AGING ON MECHANICAL PROPERTIES OF POROUS
BASALTIC FIBRES COMPOSITES
Primož Jelušič, Samo Lubej, Andrej Ivanič
MODELING OF PAVEMENT STRUCTURE
Adrijana Savić
UTICAJI POVEĆANE VISINE AB STUBOVA DRUMSKOG MOSTA PREKO
REKE JUŽNE MORAVE U PREDEJANU NA GUBITAK LOKALNE
STABILNOSTI
Aleksandar Landović, Ljubomir Vlajić, Miroslav Bešević, Danijel Kukaras
RAČUNSKO – EKSPERIMENTALNA ANALIZA AB STUBOVA OJAČANIH
ČELIČNIM CEVIMA
Biljana Stamatović, Roman Trobec, Grgor Kosec
CA ALGORITHM FOR COUNTING ISOLATED REGIONS IN 2D DOMAINS
Branko Mazić
PROVJERA NAPONA U FLEKSIBILNIM KOLOVOZNIM KONSTRUKCIJAMA
Mateja Zlatinek, Miroslav Premrov, Andrej Štrukelj
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF LOAD-BEARING TIMBER-GLASS I-BEAM
Miroslav Premrov, Boštjan Ber, Andrej Štrukelj
RACKING RESISTANCE OF PREFABRICATED TIMBER-GLASS WALL
ELEMENTS
Ivana Štimac Grandić
INFLUENCE OF SAMPLING INTERVAL ON DEFLECTION INFLUENCE LINE
BASED DAMAGE DETECTION METHOD IN BEAMS
Kasim Baručija, Emina Hadžalić
NUMERICAL ANALYSIS OF CONCRETE SHRINKAGE EFFECTS IN
COMPOSITE BEAMS
3
Građevinarstvo - nauka i praksa
SALA 2
utorak 900 - 1100
T10 – prvi dio
PROSTORNO, URBANISTIČKO I
ARHITEKTONSKO PLANIRANJE I
PROJEKTOVANJA
Branko Turnšek, Svetlana Vrećić, Ljiljana Jevremović
TRANSFORMATION OF RURAL HOUSEHOLDS IN THE VILLAGE OF
GORNJI KOMREN IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Dejan Milivojević
POSTUPCI REKTIFIKACIJE STEPENIŠTA I NJIHOVA PRIMENA U
USLOVIMA SAVREMENOG PROJEKTOVANJA
Goran Radović
PROSTORNO FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE PLANINSKIH HOTELA –
I DIO
Goran Radović
PROSTORNO FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE PLANINSKIH HOTELA –
II DIO
Ioana Madalina Moldovan
ICONIC ARCHITECTURE: SKYSCRAPERS
Marija Jevrić, Marija Maruna, Branislav Popkonstantinović
FRAKTALNOST GRAĐENE SREDINE KAO KRITERIJUM UPRAVLJANJA
PROSTOROM
Milenko Stanković, Biljana Antunović, Una Umićević
DNEVNA SVJETLOST - UGODNIJI I HUMANIJI ŽIVOT
Mirko Grbić
KATEGORIZACIJA KAO USLOV EKONOMSKE OPRAVDANOSTI
IZGRADNJE HOTELA NA CRNOGORSKOM PRIMORJU
Nevena Dutina
URBANISTIČKO REŠENJE ZATVORSKOG KOMPLEKSA
Olivera Dulić, Milena Krklješ
BROWNFIELD REDEVELOPMENT AS A STRATEGY FOR PREVENTING
URBAN SPRAWL
4
GNP 2014
SALA 3
utorak 900 - 1100
T6
ODRŽAVANJE I SANACIJA
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Alexandra Golik, Eduard Chizhov
RECONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS OF THE 70s: THE
POSSIBILITY OF ENERGY MODERNIZATION
Jovan Marković, Bojan Ivanković, Nebojša Milovanović
SANACIJA KONSTRUKCIJE KORITA PLIVAČKOG BAZENA U RAČI
Marina Rakočević, Miloš Knežević, Ivan Mrdak, Vlatko Radović
REMONT ŽELJEZNIČKE PRUGE VRBNICA – BAR, DIONICA MIJATOVO
KOLO(km 313+314) - MOJKOVAC (km 321+733)
Miodrag Bujišić, Radenko Pejović
OJAČANJE I ANALIZA AB STUBA KVADRATNOG POPREČNOG PRESJEKA
Neđo Đurić, Perica Đuran, Petar Savković
ISPITIVANJE STANJA BETONSKIH KONSTRUKCJA NA OBJEKTIMA
PUMPNIH STANICA U REPUBLICI SRPSKOJ
Neđo Đurić, Perica Đuran, Petar Savković
PROCJENA PREOSTALOG VIJEKA TRAJANJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
NA OBJEKTIMA PUMPNIH STANICA U REPUBLICI SRPSKOJ
Olivera Vušović, Lidja Kurešević, Ivana Delić-Nikolić
CONTRIBUTION TO RECONSTRUCTION OF IMMOVABLE CULTURAL
HERITAGE SUVAČA (KIKINDA, SERBIA)
Radenko Pejović, Joko Blagojević, Jelena Pejović, Nina Serdar, Ratko Blagojević,
Vlastimir Praščević
REKONSTRUKCIJA PLAVSKOG MOSTA NA REGIONALNOM PUTU R-9
MURINO-PLAV-GUSINJE
Suzana Vukoslavčević, Mirjana Malešev, Ivan Lukić, Slobodan Šupić, Vlastimir
Radonjanin
THE ASSESSMENT AND REPAIR OF THE PRECAST RC STRUCTURE
EXPOSED TO FIRE
Suzana Vukoslavčević, Slobodan Šupić
ASSESSMENT AND REPAIR OF RAILWAY UNDERPASS IN TEMERINSKA
STREET IN NOVI SAD
5
Građevinarstvo - nauka i praksa
T7
MONITORING U TOKU GRAĐENJA I
EKSPLOATACIJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Nikola Kuljić, Duško Knežević, Radoje Mijatović
REVITALIZACIJA SISTEMA TEHNIČKOG OSMATRANJA BRANE HE „PIVA“
POSTER SESIJA
utorak 930 – 1030
T3
ASEIZMIČKO PLANIRANJE,
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
Alina Haupt-Karp, Nicolae Chira, Cristina Campian, Gabriel Urian, Maria Pop,
Paul Pernes
EVALUATION OF SEISMIC PERFORMANCES FOR COMPOSITE FRAMES
Andrija Zorić
PRORACUN I PROJEKTOVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA OTPORNIH
NA SEIZMICKA DEJSTVA
Anka Starčev-Ćurčin, Đorđe Lađinović, Aleksandra Radujković, Andrija Rašeta
CAPACITY DESIGN OF RC MULTI-STOREY FRAME ACCORDING TO EN
1998-1
Igor Džolev, Đorđe Lađinović, Andrija Rašeta, Aleksandra Radujković
NONLINEAR STATIC PUSHOVER ANALYSIS OF RC GIRGER BRIDGE
DESIGNED IN ACCORDANCE WITH EN 1998-2
Ivana Tešović
UPOREDNA ANALIZA STATIČKIH UTICAJA DOBIJENIH SEIZMIČKOM
ANALIZOM KONSTRUKCIJE GATA U MARINI
Jasmina Dražić, Igor Peško, Vladimir Mučenski, Milan Trivunić, Dragana Đorđević
PREDICTING SEISMIC DAMAGE OF BUILDING CONSTRUCTIONS BY
APPLYING ANN
Jelena Pejović
UTICAJ PRETHODNOG NAPREZANJA NA PLASTIČNO PONAŠANJE
ARMIRANOBETONSKOG RAMA
6
GNP 2014
Jelena Pejović, Srđan Janković
IZBOR MJERE INTEZITETA ZEMLJOTRESA NA PRIMJERU
ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE
Marija Knežević
UPOREĐENJE SEIZMIČKIH UTICAJA ZA RAZLIČITE USVOJENE
KONSTRUKTIVNE SISTEME OBJEKTA U BUDVI PREMA NAŠIM I EC 8
PROPISIMA
Sandra Milev
SEIZMIČKA ANALIZA PRAVOUGAONIH BETONSKIH REZERVOARA
Ševket Drnda
UPOREDNA ANALIZA RAZLICITIH NACINA PRORAČUNA
ARMIRANOBETONSKOG RAMA
Sretena Dimovski
ANALIZA POVEZANIH ZIDOVA I VEZNIH GREDA U SKLADU SA
PRAVILNIKOM EC8
Vladimir Jovanović
NELINEARNA STATIČKA ANALIZA ARMIRANO BETONSKOG RAMA
PROJEKTOVANOG U SKLADU SA PRAVILNIKOM EC8
Živko Božinovski, Veronika Šendova, Elena Gjorgjievska
DISRESPECT OF ESTABLICH PROCEDURES FOR STABILITY ANALYSIS
DURING RECONSTRUCTION OD EXISTING STRUCTURES
T4
SPECIJALNI PROBLEMI PROJEKTOVANJA
I GRAĐENJA
Dragana Mecanov
STAMBENE ZGRADE REALIZOVANE U PREFABRIKOVANIM SISTEMIMA
GRADNJE, U DRUGOJ POLOVINI XX VEKA – OSVRT NA SAVREMENE
PROBLEME U REKONSTRUKCIJI I MOGUĆA REŠENJA
Ivana Vukčević
IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA U EKTREMNIM KLIMATSKIM
USLOVIMA U CRNOJ GORI
Jelenka Vitomir
NOSIVOST ALUMINIJUMSKE PODKONSTRUKCIJE ZA VENTILISANU
FASADU
7
Građevinarstvo - nauka i praksa
Marko Orešković, Vladan Ilić
UTICAJ KARAKTERISTIKA MATERIJALA HABAJUĆEG SLOJA
KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA KOEFICIJENT TRENJA
Nenad Fric, Dragan Buđevac, Zlatko Marković, Jelena Dobrić, Jovan Isaković
HUCK BOBTAIL FASTENING SYSTEM – NEW SOLUTION FOR HIGHSTRENGTH LOCKBOLTS
Todorka Samardžioska
DESIGN AND ACOUSTIC PERFORMANCE OF BUILDINGS IN MACEDONIA
Zdenka Popović, Luka Lazarević
ANALIZA PROLASKA TROOSOVINSKOG OBRTNOG POSTOLJA
LOCOMOTIVE JŽ 461 KROZ KRIVINU
SALA 2
utorak 1630
T19
OBRAZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
Aleksandra Deluka-Tibljaš, Ivana Štimac Grandić, Barbara Karleuša
STUDIJI GRAĐEVINARSTVA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU
SVEUČILIŠTA U RIJECI
Anca Constantin
ROMANIAN HIGHER EDUCATION IN CIVIL ENGINEERING AT OVIDIUS
UNIVERSITY OF CONSTANTA
Borut Macuh, Miroslav Premrov
HIGHER EDUCATION IN CIVIL ENGINEERING ON FACULTY OF CIVIL
ENGINEERING OF UNIVERSITY OF MARIBOR
Campian Cristina, Popa Anca, Chira Nicolae, Mathe Aliz, Gobesz Zsongor
TEACHING CIVIL ENGINEERING TROUGH STUDENTS CONTESTS
María Gil-Martín Luisa, Biljana Šćepanović, Enrique Hernández-Montes
EDUCATION IN CIVIL ENGINEERING AT THE UNIVERSITY OF GRANADA
(SPAIN)
Janusz Kozubal, Tomasz Kozubal
CIVIL ENGINEERING CAREER IN REPUBLIC OF POLAND
Milenko Stanković, Una Umićević
PROMIŠLJANJA ŠKOLE GRADITELJA U BANJOJ LUCI
8
GNP 2014
Paulo Cachim
CIVIL ENGINEERING EDUCATION IN PORTUGAL – AN OVERVIEW
Radenko Pejović
OBRAZOVANJE INŽENJERA PO BOLONJSKOM MODELU
Tina Dašić, Dušan Najdanović
STUDIJE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU
Tomas Hanak, Eva Vitkova
EDUCATION IN CIVIL ENGINEERING AT BRNO UNIVERSITY OF
TECHNOLOGY
I
OKRUGLI STO
TEMA: OBRAZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
MODERATOR:
Prof.dr Miloš Knežević, dipl.inž.građ.
SALA 1
utorak 1900 – 1945
PREZENTACIJA SPONZORA
SIKA BEOGRAD
2100 POZORIŠNA PREDSTAVA,
VEČERNJI PROGRAM
9
Građevinarstvo - nauka i praksa
SRIJEDA, 19.02.2014.
SALA 1
srijeda 900
OKRUGLI STO
TEMA: PRIMJENA EVROPSKIH STANDARDA U
PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
MODERATOR:
SANJA RADOVIĆ, dipl.inž.građ.
SALA 2
srijeda 900 – 1100
T13 – prvi dio
ENERGETSKA EFIKASNOST, ENERGETSKI
EFIKASNO PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
Alexandra Kazimirova, Darya Nemova, Kirill Gureev, Alexandr Gorshkov
MINERAL WOOL WITH LONGITUDINAL FIBERS OF ITE PARISO
(PAREXLANKO)
Dragoslav Šumarac, Maja Todorović, Stanko Ćorić, Zoran Perović, Elvir Hamidović
ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS IN SERBIA
Milja Penić
APPLICATION OF DOUBLE SKIN FACADES IN CONTEXT OF IMPROVING
ENERGY EFFICIENCY
Mirko Dimitrovski
PODOBRUVANJE NA ENERGETSKATA EFIKASNOST NA OBJEKT ZA
INDIVIDUALNO DOMUVANJE
Nikola Maodus, Miroslava Radeka, Tatjana Kočetov Mišulić
ENERGY RELATED ASPECTS OF TYPICAL RESIDENTIAL BUILDINGS IN
SERBIA
Radmila Sinđić-Grebović
ENERGETSKE PERFORMANSE ZGRADA PREMA EN ISO 13790: ZNAČAJ
KLIMATSKIH PARAMETARA
10
GNP 2014
Radmila Sinđić-Grebović
METODOLOŠKI OKVIR ZA PRORAČUN OPTIMALNIH NIVOA KOŠTANJA
BLIZU NULA-ENERGETSKIH ZGRADA
Roman Denisov, Viktor Elistratov
PROBLEMS OF CONSTRUCTION WIND-DIESEL POWER PLANTS IN HARSH
CLIMATIC CONDITIONS
SALA 3
srijeda 900 – 1100
T2
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE OBJEKATA
Bratislav Stipanić, Milena Jakovljević, Draško Mišulić
PRILAZNE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE MOSTA NA ADI
Goran Petrović, Bojan Ivanković
THE APPLICATION OF THE IMS BUILDING TECHNOLOGY IN THE XXI
CENTURY
Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski , Julijana Bojadjieva, Kemal Edip
APPLICATION OF CSI OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE
(OAPI) TO PRESENT RESULTS FROM SAP2000
Kristijan Runevski
ANALYSIS AND DESIGN OF LOAD BEARING STRUCTURE OF
AUTOMATED CAR GARAGE
Luka Božić
IDEJNO RJEŠENJE ISTOČNE TRIBINE I PRORAČUN KROVNE
KONSTRUKCIJE STADIONA U KOPRIVNICI
Mladen Glibić
NOVI MOST PREKO RIJEKE NERETVE U MOSTARU
Radivoje Mrdak, Marija Jevrić
UTICAJI OD DEJSTVA VJETRA NA TELEKOMUNIKACIONI TORNJ NA
DAJBABSKOJ GORI PREMA EC 1
Tomaž Žula, Uroš Klanšek, Stojan Kravanja
THE NLP OPTIMIZATION OF COMPOSITE I BEAMS
Živko Cuckić, Vesna Cuckić
ALTERNATIVA ,,SISTEMU 50' PROF. BRANKA ŽEŽELJA PRIMENOM
SISTEMA ,,MORAVAMONT' IZ GNJILANA
11
Građevinarstvo - nauka i praksa
SALA
1
srijeda 1630 – 1815
T1 – drugi dio
TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA
ISTRAŽIVANJA U GRAĐEVINARSTVU
Radinko Kostić
OTPORNOSTI NA DEJSTVO POŽARA MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE I
ZIDNOG "PLASTBAU" PANELA IZOLACIONO ZAŠTIĆENI PRODUŽNIM
MALTEROM
Radinko Kostić
SAVREMENI KONCEPT PRIMJENE STIROPORA U ELEMENTIMA
GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA
Sanin Džidić
FIRE RESISTANCE DETERMINATION OF THE RC SLABS EXPOSED TO
PARAMETRIC FIRE CURVES
Zoran Mišković, Ahmed Alalikhan, Saad Saad Al-Wazny, Ratko Salatić, Ljiljana
Mišković
VIBRATION AMBIENT TEST OF GAZELA BRIDGE APPROACH STRUCTURE
IN BELGRADE
Saad Al-Wazny, Zoran Mišković, Ahmed Alalikhan, Ratko Salatić
COMPARISON OF FDD AND SSI MODAL IDENTIFICATION PROCEDURES
OF AMBIENT VIBRATION DATA – CASE STUDY
Mihail Garevski, Vančo Čifliganec, Goran Jekić, Igor Đorđijev, Nikola Naumovski,
Aleksandar Žurovski
ODREĐIVANJE DINAMIČKIH PARAMETARA DEVETSPRATNE ZGRADE
PRIMENOM PRINUDIH VIBRACIJA
Stanko Ćorić, Stanko Brčić
APLICATION OF THE TANGENT MODULUS THEORY TO THE ELASTOPLASTIC STABILITY ANALYSIS OF THE FRAMES
Nikola Baša
UPOREDNA ANALIZA METODA PRORAČUNA VREMENSKIH
DEFORMACIJA PO EVROKODU 2 I ODABRANIH PROPISA
12
GNP 2014
SALA
2
srijeda 1630 – 1815
T13 – drugi dio
ENERGETSKA EFIKASNOST, ENERGETSKI
EFIKASNO PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
Saja Kosanović, Nebojša Arsić
ISPITIVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U MODELU ZA
SVEOBUHVATNU OCENU EKOLOŠKOG KVALITETA ZGRADA
Vera Murgul
WARMTH KEEPING IMPROVEMENT IN ENERGY EFFICIENT
MODERNISATION OF HISTORICAL BUILDINGS
Vladana Stanković, Goran Jovanović, Marko Mančić
ARHITEKTONSKA ORGANIZACIJA KUĆE NULTE ENERGETSKE
EFIKASNOSTI PROJEKTOVANE ZA SRBIJU
Vladimir Petrov, Viktor Elistratov
THE ESTIMATION OF SOLAR RADIATION INCOME ON BIPV MODULES IN
CLIMATIC CONDITIONS OF ST. PETERSBURG
Zorana Petojević, Vladimir Radojević, Miljan Mikić, Marija Petronijević
ENERGETSKA EFIKASNOST ZGRADA U SRBIJI I PRIMENA INFRACRVENE
TERMOGRAFIJE U ZGRADARSTVU
SALA 3
srijeda 1630 – 1815
T10 – drugi dio
PROSTORNO, URBANISTIČKO I
ARHITEKTONSKO PLANIRANJE I
PROJEKTOVANJA
Petronije Jevtić, Predrag Mihajlović, Ljiljana Stošić
DRVO KAO ELEMENT FASADNE OBLOGE U SAVREMENOJ ARHITEKTURI
Predrag Mihajlović, Ljiljana Stošoć
KONCEPT RAZVOJA URBANIH NASELJA I EKO-MENADŽMENT
13
Građevinarstvo - nauka i praksa
Rajica Mihajlović, Mladen Šoškić, Nenad Višnjevac, Violeta Vasilić
SAVREMENI ASPEKTI UREĐENJA SEOSKOG PROSTORA - MOGUĆI
MODELI
Rajica Mihajlović, Mladen Šoškić, Nenad Višnjevac, Violeta Vasilić
SAVREMENI ASPEKTI UREĐENJA SEOSKOG PROSTORA - OSNOVNI
PRISTUPI
Yury Nikitin
RUSSIAN SECTIONS AT WORLD AND INTERNATIONAL FAIRS
T11
ASPEKTI ZAŠTITE GRADITELJSKE BAŠTINE
Ilija Lalošević
ZAŠTITA URBANIH CJELINA PODRUČJA KOTORA NA LISTI SVJETSKE
BAŠTINE
POSTER SESIJA
srijeda 1700 – 1830
T14
HIDROTEHNIKA – KORIŠĆENJE VODA,
ZAŠTITA OD VODA, ZAŠTITA VODA
Goran Jeftenić, Slobodan Kolaković, Sanja Ožvat, Svetlana Vujović, Borislav Mašić
DETERMINATION OF FLOW REGIME ON THE LAKE TIKVARA NEAR
BACKA PALANKA
Miloš Petrović
PRIMJENA PUMPNIH STANICA U KANALIZACIONIM SISTEMIMA
Vesna Sofilj, Goran Sekulić
UPOTREBA MATEMATIČKIH MODELA ZA SIMULIRANJE OTICAJA SA
URBANIH SLIVOVA
14
GNP 2014
T15
GEOLOGIJA, HIDROGEOLOGIJA I
GEOTEHNIKA U GRAĐEVINARSTVU
Julijana Bojadjieva, Vlatko Sesov, Igor Gjorgiev, Kemal Edip
SOME APPROACHES OF EVALUATION OF THE LIQUEFACTION
POTENTIAL
Kemal Edip, Mihail Garevski, Vlatko Sesov, Julijana Bojadjieva, Igor Gjorgjiev
SEISMIC SOIL STRUCUTRE ANALYSIS OF MULTISTOREY FRAMES
CONSIDERING SOIL MODELLING EFFECTS
Lidja Kurešević, Ivana Delić-Nikolić, Olivera Vušović
THE POSSIBILITY OF USE OF TALAMBAS VOLCANITES AS A BUILDING
STONE
Marko Prica, Ksenija Đoković, Nenad Šušić, Dušan Berisavljević
APPLICATION THE SCREW PLATE LOAD TEST (SPLT) TO DETERMINING
GEOTECHNICAL PARAMETERS OF SOILS
Snežana Dević, Suzana Erić
ELECTRON MICROSCOPIC ANALYSIS OF THE LOESS AND METALLIC
FRAGMENTS OF BRICK CLAY
T16
GEODEZIJA U GRAĐEVINARSTVU
Radovan Đurović, Mirko Borisov, Gojko Nikolić, Vladimir Petrović, Zoran Sušić
PRIMENA GIS U SISTEMU PRAĆENJA ŽIVOTNE SREDINE
T17
MENADŽMENT, TEHNOLOGIJA I
INFORMATIKA U GRAĐEVINARSTVU
Dejan Beljaković, Aleksandar Milajić, Jovana Ivković-Zdravković
GENERAL MODEL FOR IMPROVING CONTRACTOR-CLIENT
RELATIONSHIP IN CONSTRUCTION PROJECTS
Ivana Domljan
MOGUĆNOST POVEĆANJA EFIKASNOSTI LOKALNE VODOOPSKRBE
15
Građevinarstvo - nauka i praksa
Vladimir Mučenski, Igor Peško, Jasmina Dražić, Goran Ćirović, Milan Trivunić,
Dragana Đorđević
INFLUENCE OF EXPERIENCE AND AGE OF WORKERS ON THE
OCCURRENCE OF INJURIES IN BUILDING CONSTRUCTION
Živojin Praščević, Nataša Praščević
APPLICATION OF THE TOPSIS METHOD FOR MULTICRITERIA CHOICE OF
MOST ACCEPTABLE STRUCTURAL SYSTEM
T19
OBRAZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU
Dejan Beljaković, Aleksandar Milajić
SIMULATION METHOD IN CLASSES OF DESIGN AND CONSTRUCTION
MANAGEMENT
SALA 1
PREZENTACIJA SPONZORA
ATLAS GRUPA PODGORICA
2030 ZAJEDNIČKA VEČERA,
VEČERNJI PROGRAM
16
srijeda 1830 – 2000
GNP 2014
ČETVRTAK, 20.02.2013.
SALA 1
četvrtak 0900
OKRUGLI STO
TEMA: IMPLEMENTACIJA PRAVILNIKA
ZA ENERGETSKU EFIKASNOST ZGRADA
SA POSEBNIM OSVRTOM NA ELABORAT
ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA
MODERATORI:
Prof.dr NENAD KAŽIĆ, dipl.inž.maš.
Prof.dr DUŠAN VUKSANOVIĆ, dipl.inž.arh.
SALA 2
četvrtak 0900 – 1100
T3
ASEIZMIČKO PLANIRANJE,
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
Golubka Necevska-Cvetanovska, Roberta Apostolovska, Veronika Sendova
SEISMIC STABILITY AND SAFETY OF EXISTING BUILDING STRUCTURES
IN THE TERRITORRY OF KARPOSH MUNICIPALITY, SKOPJE
Željka Radovanović
STARI GRADOVI CRNE GORE ISTORIJA SEIZMIČNOSTI I POVREDLJIVOST
ZIDANIH OBJEKATA OD KAMENA
Ivan Mrdak, Ljiljana Žugić, Marina Rakočević
ANALIZA UTICAJA DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA KONSTRUKCIJE NA
SEIZMIČKI ODGOVOR PO DOMAĆIM I EVROPSKIM PROPISIMA
Jelena Ristić
APPLICATION OF NONLINEAR SEISMIC ANALYSIS PROCEDURES IN
RESPONSE EVALUATION OF SEISMICALLY ISOLATED BRIDGES
Ljiljana Vućić, Branislav Glavatović
ANALIZA SPEKTRA ODGOVORA I SEIZMIČKOG HAZARDA ZA POTREBE
PRIPREME NACIONALNOG ANEKSA EN 98-1
17
Građevinarstvo - nauka i praksa
Miodrag Manić, Borko Bulajić
OŠTEĆENJA NA ZIDANIM ZGRADAMA U KRALJEVAČKOM REGIONU
TOKOM ZEMLJOTRESA OD 03.11.2010. GODINE
Ratko Salatić, Rastislav Mandić, Nikola Tošić
ЕFFECT OF BASE ISOLATION ON SEISMIC RESPONSE OF MULTI-STORY
BUILDINGS – A CASE STUDY
Roberta Apostolovska, Golubka Necevska-Cvetanovska, Artur Rosi
SEISMIC PERFORMANCE OF RC BUILDING DESSINGED BY DIFFERENT
CONCRETE CLASSES – ALBANIAN PRACTICE
Toni Kitanovski
EFFECT OF STIFFNESS OF ELEMENTS COMPOSING A FIVE STOREY RC
FRAME
SALA
3
četvrtak 0900 – 1100
T14
HIDROTEHNIKA – KORIŠĆENJE VODA,
ZAŠTITA OD VODA, ZAŠTITA VODA
Goran Sekulić, Ilhan Demirer, Sreten Tomović
WASTEWATER TREATMENT PLANT HERCEG NOVI- DESCRIPTION OF
TEHNOLOGY AND OBJECT OF PLANT
Goran Sekulić, Ivana Ćipranić
EFIKASNOST SISTEMA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE – PRIMJENA
RETENZIONIH PROSTORA
Milica Marković, Dragan Aranđelović, Jelena Marković Branković
ODREĐIVANJE UTICAJA KONSTRUKCIJA ZA UREĐENJE REČNIH TOKOVA
NA ŽIVOTNU SREDINU PROCENOM RELATIVNIH UTICAJA RAZLIČITIH
PARAMETARA DENATURALIZACIJE
18
GNP 2014
POSTER SESIJA
četvrtak 930 – 1030
T2
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE OBJEKATA
Ana Veljković, Irena Basarić, Željka Moldovan, Predrag Bakić, Bojan Stojičić,
Dragoslav Rakić
PRACTICAL APPLICATION OF RM BRIDGE SOFTWARE ON PRESTRESSED
VIADUCT DESIGN
Goran Gorašević
GLAVNI PROJEKAT «MALOG» MOSTA NA ĐURĐEVIĆA TARI
Ivan Božović
REKONSTRUKCIJA ULICE II DALMATINSKA U NIKŠIĆU
Jelena Milić, Jelena Kontić
PRORAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE INDUSTRIJSKE HALE SA
KANCERIJSKIM ANEKSOM
Milentije Darmanović
PROJEKAT KONSTRUKCIJE POSLOVNO – SKLADIŠNOG OBJEKTA
Mirjana Jevrić, Milena Ćojbašić
PRORAČUN PRESJEKA PREMA JUS PROPISU I EVROKODU NA PRIMJERU
PODNOG NOSAČA
Natalija Altanovska, Irina Petkoska, Branko Josifov
PROTECTION GALLERY FOR ACCESS ROAD ZLETOVO – DAM KNEZEVO,
PROBISTIP, MACEDONIA
Nina Serdar
OPTIMIZACIJA DEBLJINE PLOČE KOD PN MOSTA POLUMOTAŽNOG
SISTEMA GRADNJE
Sanja Vučković
PROJEKAT KONSTRUKCIJE OBJEKTA MAGACINSKOG TIPA SA
KANCELARIJSKIM SADRŽAJIMA
Šemso Kalač
PRIKAZ IDEJNOG PROJEKTA AB INDUSTRIJSKE HALE,
19
Građevinarstvo - nauka i praksa
T5
SAVREMENI GRAĐEVINSKI MATERIJALI
Bojan Milošević, Marina Mijalković, Žarko Petrović, Slobodan Ranković
APPLICATION OF RECYCLED PREFABRICATED ELEMENTS FOR MAKING
OF SELF-COMPACTING CONCRETE
Igor Lukić, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Ivan Lukić
EFFECT OF AGGREGATE TYPE AND STEEL FIBERS ON FLEXURAL
STRENGTH OF FIBER REINFORCED CONCRETE
Irena Nikolić, Radomir Zejak, Nebojša Tadić
TERMALNA STABILNOST I VATROOTPORNOST GEOPOLIMERA NA BAZI
PEPELA
Ksenija Janković, Dragan Bojović, Ljiljana Lončar, Marko Stojanović
WEATHERING RESISTANCE OF PAVING UNITS AND KERBS WITH
DIFFERENT TYPES OF CEMENT
Ljubiša Andrić, Anja Terzić, Milan Petrov, Ljubica Pavlović, Ljiljana Miličić
THE IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF FLY
ASH BY MECHANICAL ACTIVATION
Milica Arsenović, Lato Pezo, Zagorka Radojević
BRICKS MADE OF LOESS – OPTIMIZATION OF PRODUCTION PROCESS
USING RESPONSE SURFACE METHOD
Milica Arsenović, Lato Pezo, Zagorka Radojević
BRICKS MADE OF LOESS – OPTIMIZATION USING PRINCIPAL
COMPONENT ANALYSIS
Vladimir Varga, Marina Ćosić, Jelena Stanković, Miloš Maneski
REKONSTRUKCIJA PODA MAŠINSKE RADIONICE U RAFINERIJI NAFTE
PANČEVO
SALA 1
četvrtak 1630 – 1815
T5 - prvi dio
SAVREMENI GRAĐEVINSKI MATERIJALI
Snežana Mitrović, Goran Ćirović, Dragan Nikolić, Marina Nikolić Topalović
RECYCLING AND RE-USE OF STEEL IN BUILDING CONSTRUCTION
20
GNP 2014
Andrej Ivanič, Samo Lubej, Primož Jelušič
MOŽNOST UPORABE KONTINUIRANIH OGLJIKOVIH VLAKEN ZA
OJAČITEV BETONSKIH KONSTRUKCIJ
Bojan Aranđelović, Aleksandar Veg
INJECTION GEL – THE NEW PROTECTIVE MATERIAL FOR THE
PRESTRESSING TENDONS
Dragan Nikolić, Goran Ćirović, Snežana Mitrović
PREDICTION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CEMENT COMPOSITES
WITH VERY HIGH MECHANICAL PROPERTIES BY SUPPORT VECTOR
MACHINE
Dragica Jevtić, Jelena Markićević, Aleksandar Savić
THE CHANGE OF PHISICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF FIBER
REINFORCED CEMENT-LIME MORTARS
Goran Mladenović, Jelena Ćirilović
PERMANENT DEFORMATION OF RUBBER MODIFIED ASPHALT MIXTURES
Ivanka Netinger, Martina Vračević, Sreto Jankić
PROCJENA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA DROBLJENE OPEKE KAO
AGREGATA U MORTU ZA ZIDANJE
Ksenija Janković, Dragan Bojović, Ljiljana Lončar, Marko Stojanović
DETERMINATION DEICING SALT SCALING RESISTANCE OF CONCRETE
WITH RECYCLED BRICK AGREGATE
SALA 2
četvrtak 1630 – 1815
T1 – treći dio
TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA
ISTRAŽIVANJA U GRAĐEVINARSTVU
Željka Radovanović, Radmila Sinđić Grebović, Nina Serdar
ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA ZIDANIH ZIDOVA OD BLOK
OPEKE
Marko Pavlović, Milan Spremić, Zlatko Marković, Dragan Buđevac
Milan Veljković
RECENT RESEARCH OF SHEAR CONNECTION IN PREFABRICATED STEELCONCRETE COMPOSITE BEAMS
21
Građevinarstvo - nauka i praksa
Milan Bošnjaković, Zoran Mišković
DEFORMABILNOST NOSAČA OD POLIMERA OJAČANIH VLAKNIMA:
EKSPERIMENTALNO NUMERIČKA PROVERA
Nebojša Milovanović, Željko Flajs, Jovan Marković
ISPITIVANJE NOSIVOSTI TRIBINA PROBNIM OPTEREĆENJEM NA
STADIONU FK VOŽDOVAC
Olga Pertseva
POSSIBLE RAPID METHOD FOR THE DETERMINATION OF FROST
RESISTANCE OF CONCRETE
Srđan Živković, Marko Milošević, Todor Vacev
FUNCTIONAL DEPENDENCE BETWEEN THE DEGREE OF RESTRAINT AND
ROTATIONAL STIFFNESS OF SEMI-RIGID CONNECTIONS
Tomislav Kišiček, Kristijan Pavić
PRORAČUN NOSIVOSTI PRAVOKUTNOG POPREČNOG PRESJEKA NA
SAVIJANJE OJAČANOG LAMELOM OD FRP-A
Slavko Zdravković
DIFFERENCES IN INFLUENCES BY THE SECOND ORDER THEORY,
DEPENDING ON MEMBERS CROSS SECTIONS
Violeta Mircevska, Ivana Bulaić
ARIAS INTENSITY OF HYDRODYNAMIC SHAKING OF ARCH DAM
SALA
3
četvrtak 1630 – 1815
T8
GRAĐEVINSKA TEHNIČKA REGULATIVA
Đorđe Đuričić, Duško Lučić, Biljana Šćepanović, Mirjana Đukić, Mladen
Muhadinović
DEJSTVO VETRA NA REŠETKASTE TORNJEVE PREMA EVROKODOVIMA
Miloš Vasić, Zagorka Radojević
PRIKAZ PROMENA NASTALIH U NAJNOVIJIM IZDANJIMA STANDARDA
EN 539-2, EN 1024, EN 1304
Mladen Muhadinović, Duško Lučić, Biljana Šćepanović, Đorđe Đuričić
PRORAČUN KONSTRUKCIJA SA ZATEGNUTIM ELEMENTIMA
PO EN 1993-1-11
22
GNP 2014
Sandra Milev, Duško Lučić, Srđa Aleksić, Milivoje Rogač
PRORAČUN KRANSKIH STAZA – OSVRT NA STANDARD EN 1993-6 I
NACIONALNO DEFINISANE PARAMETRE
Shiraz Shahid, Irshad Ahmad
VEHICLE SPACING FOR NOTIONAL LOAD DEVELOPMENT FOR PAKISTAN
Zlatko Marković, Nina Gluhović, Jelena Dobrić, Nenad Fric
THE LATEST EUROPEAN RECOMMENDATIONS WITH REGARDS TO
BEAM-COLUMN END PLATE CONNECTION
T12
ASPEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Aleksandra Jovanović, Ivan Ševaljević
ZNAČAJ SOCIOLŠKIH UTICAJA U PROJEKTIMA PUTOGRADNJE
T16
GEODEZIJA U GRAĐEVINARSTVU
Slobodan Pandžić, Slavoljub Tomić, Jelena Pandžić
KREIRANJE 3D MODELA NA OSNOVU GEODETSKOG SNIMANJA
Zoran Sušić, Toša Ninkov, Vladimir Bulatović
PRIMENA BESPILOTNIH LETELICA U POSTUPKU IZRADE GEODETSKIH
PODLOGA ZA PROJEKTOVANJE
T18
MULTIMEDIJALNE TEHNOLOGIJE
U GRAĐEVINARSTVU
Ljiljana Mihajlović, Svetlana Trajković, Predrag Mihajlović
FASADA KAO MEDIJ EKONOMSKE PROPAGANDE
Vladimir Mladenović
TEHNIČKI FILM KAO DEO PROJEKTA U SAVREMENOM
GRAĐEVINARSTVU
23
Građevinarstvo - nauka i praksa
POSTER SESIJA
četvrtak 1700 – 1800
T6
ODRŽAVANJE I SANACIJA
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
Biljana Fimić, Marina Dimča, Nikola Garovnikov, Vladimir Vujkov
PROCENA STANJA I PREDLOG MERA SANACIJE PRIZEMNOG OBJEKTA
JAVNE NAMENE U PANČEVU
Daniela Dvornik Perhavec
DATA WAREHOUSING IN THE SYSTEMIC APPROACH OF
RECONSTRUCTION PROJECTS OF EXISTING BUILDINGS
Mihailo Muravljov, Boško Stevanović, Ivan Glišović, Marija Todorović
SANACIJA ZIDANOG DIMNJAKA VISINE 105 M
Mihailo Muravljov, Boško Stevanović, Ivan Glišović, Marija Todorović
SANACIJA ZIDOVA I KULA SMEDEREVSKE TVRĐAVE
Senka Šimek, Jelena Vidović
OJAČANJE DRVENIH STROPNIH KONSTRUKCIJA NA POTRESNO
OPTEREĆENJE REINFORCEMENT OF WOODEN CEILING CONSTRUCTIONS
ON EARTHQUAKE
Vlatka Čiček, Zrinka Bačmaga
OJAČANJE VERTIKALNIH ZIDANIH KONSTRUKCIJA NA POTRESNO
OPTEREĆENJE
T8
GRAĐEVINSKA TEHNIČKA REGULATIVA
Zdenka Popović, Luka Lazarević
EVROPSKI KVALITET KOLOSEKA
T9
PLANIRANJE SAOBRAĆAJA
Goran Gjoševski, Zoran Krakutovski, Zlatko Zafirovski
PREVIOUS STUDIES ON TEHNICAL SINGLE TRACK SECTION WITH
NORMAL WIDTH OF THE TRACK SECTION SOPOTNICA - MESHEISHTA
24
GNP 2014
Ivan Božović
RAZVOJ PUTNE MREŽE U CRNOJ GORI I NJEN UTICAJ NA RAZVOJ
TURIZMA
Radoš Peruničić, Vanja Vuletić, Marija Ruzić, Vladan Keković
STANJE ŽELJEZNICA U CRNOJ GORI
T10
PROSTORNO, URBANISTIČKO I
ARHITEKTONSKO PLANIRANJE I
PROJEKTOVANJE
Ivana Kostadinov
SPECIFICITY AND BENEFIT OF FUTURE MULTIFUNCTIONAL CENTER IN
NIŠ
Ivana Kostadinov
THE ADVANTAGES OF MULTIFUNCTIONAL CENTERS
Monika Štiklica
TIPOLOŠKA PODELA ENTERIJERA SAVREMENIH RESTORANA
Slaviša Kondić, Milica Živković, Milan Tanić, Aleksandar Keković, Marjan Petrović
EVALUATION OF CONTEMPORARY RESIDENTIAL HOUSING IN NIŠ IN
CONTEXT OF CURRENT LEGISLATION
T11
ASPEKTI ZAŠTITE GRADITELJSKE BAŠTINE
Milja Penić
REVITALIZATION AS THE PRINCIPLE OF PROTECTION OF
ARCHITECTURAL HERITAGE - CASE STUDY VILLA ŽIVKOVIĆ
Valentina Serebryanaya, Asiyat Ziyavudinova
ARCHITECTURAL HERITAGE OF SMALL HISTORIC TOWN SERAFIMOVICH
(V. UST-MEDVEDITSK)
T12
ASPEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Minja Savić, Nevenka Mijatović
TESTING PROCEDURE IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS
NO 56/10 - CASE STUDY
25
Građevinarstvo - nauka i praksa
T13
ENERGETSKA EFIKASNOST, ENERGETSKI
EFIKASNO PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE
Dejan Beljaković, Aleksandar Milajić, Nikola Čulić
OPTIMUM ENERGY EFFICIENT BUILDING DESIGN USING BIG BANG – BIG
CRUNCH ALGORITHM
Norbert Harmati, Željko Jakšić
BUILDING ENERGY PERFORMANCE SIMULATION VIA HB METHOD
Todorka Samardžioska, Ana Trombeva-Gavriloska, Meri Cvetkovska, Marijana
Lazarevska
IN SITU MEASUREMENT OF U-VALUE OF FAÇADE WALLS
Vojislav Nikolić, Milan Tanić
THE IMPLEMENTATION OF SOLAR ENERGY SYSTEMS IN PRESCHOOL
FACILITIES IN CITY OF NIS
Željko Jakšić, Norbert Harmati
TOPLOTNI BAJPAS I SPREČAVANJE NJEGOVE POJAVE
SALA 1
PREZENTACIJA SPONZORA
AZMONT INVESTMENTS
2100 POZORIŠNA PREDSTAVA,
VEČERNJI PROGRAM
26
četvrtak 1830 – 1930
GNP 2014
PETAK, 21.02.2014.
SALA 1
petak 900 – 1130
T4
SPECIJALNI PROBLEMI
PROJEKTOVANJA I GRAĐENJA
Aleksandra Jovanović, Ivan Ševaljević
MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA NA PRIMJERU MOSTA
PREKO RIJEKE LIM U BERANAMA
Dragan Zlatkov, Milovan Stanojev, Srđan Budić, Slavko Zdravković
UTICAJ STEPENA UKLJEŠTENJA VEZE GREDE I STUBA NA PROMENU
VITKOSTI, POMERLJIVOSTI I DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA
KONSTRUKCIJE FABRIKE 'FRESSENIUS' U VRŠCU, SRBIJA
Ivana Štimac Grandić, Jug Drobac, Davor Grandić
PRORAČUN VERTIKALNIH UBRZANJA NA PJEŠAČKOM MOSTU PREMA
RAZLIČITIM MODELIMA PJEŠAČKOG DINAMIČKOG OPTEREĆENJA
T5 – drugi dio
SAVREMENI GRAĐEVINSKI MATERIJALI
Ljiljana Miličić, Aleksandra Mitrović, Miodrag Zdujić, Dragan Nikolić
STRENGTHS OF THE MORTARS CONTAINING AMORPHOUS KAOLIN AS
CEMENT REPLACEMENT MATERIAL
Marijana Serdar, Ana Baričević, Dubravka Bjegović, Stjepan Lakušić
MOGUĆNOSTI UPOTREBE RECIKLATA OTPADNIH GUMA U BETONSKOJ
INDUSTRIJI
Merima Šahinagić - Isović, Marko Ćećez, Marijana Serdar, Fuad Ćatović, Dubravka
Bijegović
RAZVOJ GRAĐEVINSKIH MATERIJALA SA DODATKOM CRVENOG MULJA
Milivoje Rogač, Srđa Aleksić, Radomir Zejak, Mirjana Đukić
KOMPONENTNI MATERIJALI LAMELIRANOG SIGURNOSNOG STAKLA
27
Građevinarstvo - nauka i praksa
Miloš Šešlija, Milija Stojanović, Nebojša Radović, Vlastimir Radonjanin,
Mirjana Malešev
USE OF FLY ASH FOR EMBANKMENT CONSTRUCTION IN ROAD
CONSTRUCTION WITH AND WITHOUT BINDERS
Tiana Tatomirović, Milorad Tatomirović, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin
METAKAOLIN AS PARTIAL REPLACEMENT OF PORTLAND CEMENT IN
HIGH STRENGTH/PERFORMANCE CONCRETE
Vesna Trifunović Dragišić
THE MECHANICAL PROPERTIES OF SILICON SOLAR WAFERS AND
ADDITIONAL CONTROL TO IMPROVE QUALITY
SALA 2
petak 900 – 1130
T15
GEOLOGIJA, HIDROGEOLOGIJA I
GEOTEHNIKA U GRAĐEVINARSTVU
Borut Macuh, Stanislav Škrabl
VZHODNI PREDVKOP TUNELA T3 NA DRUGEM TIRU MED DIVAČO IN
KOPROM
Dragan Zlatkov, Slavko Zdravković, Verka Prolović, Aleksandar Šutanovac, Milovan
Stanojev
ZNAČAJ INTERAKCIJE TLA I KONSTRUKCIJE PRI DINAMIČKOM
PONAŠANJU TLA
Maja Laušević, Zvonko Tomanović
POJAVA LIKVEFAKCIJE U CRNOJ GORI
Maja Prskalo
PRIMJERI OJAČANOG TLA
Mićko Radulović, Milan Radulović
SPECIFIČNOSTI KARSTE IZDANI IZVORIŠTA “POKLONCI” UKLJUČENOG U
VODOVODNI SISTEM NIKŠIĆA
Milica Popović, Marija Matović, Mila Krulanović, Maksim Matović
METODOLOGIJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE
PROJEKTOVANJA I POLAGANJA PODMORSKOG KABLA
28
GNP 2014
Miloš Stanić, Miloš Hranisavljević, Aleksandra Kiković
UTICAJ SNIŽENJA PODZEMNE VODE NA SLEGANJE
Mirjana Vukićević, Snežana Maraš Dragojević, Sanja Jocković, Miloš Marjanović,
Veljko Pujević
STABILIZACIJA PRAŠINASTE GLINE PRIMENOM PEPELA IZ
TERMOELEKTRANE "KOLUBARA", SRBIJA
Nebojša Davidović, Zoran Bonić, Verka Prolović, Elefterija Zlatanović,
Nikola Romić
ANALYSIS OF THE STABILITY OF EMBANKMENT OF ROCK MATERIAL
OBTAINED BY BLASTING, ON HIGHWAY E-80: NIŠ - DIMITROVGRAD,
SECTION 4: ČIFLIK -STANIČENJE
Simo Tošović, Ivica Ivandić
ANALIZA MEĐUSOBNOG ODNOSA STATIČKIH MODULA I DINAMIČKIH
MODULA DEFORMACIJE – OPIT PLOČOM
Slobodan Radovanović, Dragan Rakić, Nikola Milivojević, Vladimir Milivojević
IDENTIFICATION PARAMETERS OF MODIFED CAM-CLAY MATERIAL
MODEL USING FEM
Snežana Dević, Suzana Erić, Mira Cocić
ELECTRON MICROSCOPY IN THE FUNCTION OF DETERMINING THE
MINERALOGICAL CHARACTER OF CLAY
Veselin Blečić, Nikola Čađenović
SEIZMODEFORMACIJE TERENA CRNE GORE SA OSVRTOM NA
POTENCIJAL LIKVEFAKCIJE TLA
SALA
3
petak 900 – 1130
T17
MENADŽMENT, TEHNOLOGIJA I
INFORMATIKA U GRAĐEVINARSTVU
Daniel Tomić
IZGRADBA I IZRABOTKA NA DINAMIČKI PLAN ZA AB ZGRADA SO
MICROSOFT OFFICE PROJECT
Dmitrii Tseytin, Svetlana Golovina, Elina Ivanova
ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE CONSTRUCTION PROCESS
29
Građevinarstvo - nauka i praksa
Gordana Topličić-Ćurčić, Zoran Grdić, Nenad Ristić, Dušan Grdić,
Ivan Damjanović
FRAMEWORK FOR OPTIMIZING THE RISK AND COST OF MATERIALS
QUALITY ASSURANCE PROGRAMS (THE FIRST PART)
Gordana Topličić-Ćurčić, Zoran Grdić, Nenad Ristić, Dušan Grdić,
Ivan Damjanović
FRAMEWORK FOR OPTIMIZING THE RISK AND COST OF MATERIALS
QUALITY ASSURANCE PROGRAMS (PART TWO)
Tomaš Hanak
ATTITUDE OF PUBLIC AUTHORITIES TO ELECTRONIC REVERSE AUCTION
RELATED TO PUBLIC WORK CONTRACT
Jasmina Ćetković
EKONOMSKO-FINANSIJSKI ASPEKTI VREDNOVANJA PROJEKATA U CILJU
UNAPREĐENJA KONKURENTOSTI
Jelena Ćirilović, Goran Mladenović, Cesar Queiroz
APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR PAVEMENT
MAINTENANCE OPTIMIZATION
Ljubo Marković, Ljiljana Milić Marković, Velimir Dutina, Nikola Gvozdović
MULTI CRITERIA DECISION–MAKING COMPROMISE RANKING IN
CHOOSING SOLUTION OF BRIDGE STRUCTURE CONSTRUCTION
Milica Pejanović, Igor Svetel, Tatjana Jurenić
OSNOVNI PRINCIPI MODELOVANJA POSLOVNIH PROCESA PRIMENOM
GRAFIČKIH SIMBOLA U VIRTUELNOM PROJEKTOVANJU GRAĐEVINA
Miljan Mikić, Nenad Ivanišević, Dragan Arizanović, Branislav Ivković
RISKS AFFECTING TRADITIONAL AND SUSTAINABLE CONSTRUCTION
PROJECT GOALS
Mirko Petković
PRILOG ODNOSU STRUKE I BIZNISA U SAVREMENOM
GRAĐEVINARSTVU
Saša Zejak
PRAĆENJE PROCESNIH PEFORMANSI ISPITNIH LABORATORIJA PREMA
EU ZAHTJEVIMA
30
GNP 2014
POSTER SESIJA
petak 930 – 1030
T1
TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA
ISTRAŽIVANJA U GRAĐEVINARSTVU
Cristina Campian, Alina Haupt-Karp , Maria Pop, Nicolae Chira, Gabriel Urian,
Paul Pernes
BEHAVIOR OF FULLY ENCASED STEEL-CONCRETE COMPOSITE
COLUMNS SUBJECTED TO MONOTONIC AND CYCLIC LOADING
Danijela Zejak
UPOREDNA ANALIZA ZIDANE KONSTRUKCIJE SA VERTIKALNIM
SERKLAZIMA PREMA VAZECIM I EVROPSKIM PROPISIMA
Duško Lučić, Radomir Zejak, Dragan Ćalić
ISPITIVANJE DINAMIČKIH KARAKTERISTIKA POKRETNOG MOSTA PORTMILENA U ULCINJU
Igor Shumakov, Vitaly Obukhov
EXPERIMENTAL FEASIBILITY FOR APPLICATION OF DRAIN PIPES MADE
OF POLYMER FIBER MATERIALS FOR UNDERGROUND CONSTRUCTION
Ivan Milojević, Marina Ćosić, Sandra Filipović, Manojle Krstić
ANALIZA ČELIČNOG RAMA PRIMENOM ELASTIČNOG I NEELASTIČNOG
IZVIJANJA
Jelena Ilić
DETEKCIJA OŠTEĆENJA U KONSTRUKCIJAMA-PREGLED METODA
BAZIRANIH NA VIBRACIJAMA
Jelena Stanković, Sandra Filipović, Marina Ćosić, Vladimir Varga
NELINEARNO PONAŠANJE BETONSKE PLOČE U ZAVISNOSTI OD
MODELIRANJA VEZE PLOČE I STUBA
Manojle Krstić, Sandra Filipović, Marina Ćosić, Ivan Milojević
KINEMATIČKO I STATIČKO RIJEŠENJE GRANICA KRITIČNIH
OPTEREĆENJA AB PLOČE SA UTICAJEM GEOMETRIJE PLOČE
Marijana Lazarevska, Milivoje Milanović, Miloš Knežević, Meri Cvetkovska, Ana
Trombeva-Gavriloska, Todorka Samardžioska
AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK PREDICTION MODEL FOR FIRE
RESISTANCE OF COMPOSITE COLUMNS
31
Građevinarstvo - nauka i praksa
Marina Ćosić, Manojle Krstić, Sandra Filipović, Ivan Milojević
DETERMINISTIČKI I PROBABILISTIČKI PRISTUP NOSIVOSTI ELEMENATA
REŠETKASTOG NOSAČA
Marina Ćosić, Vladimir Varga, Jelena Stanković, Miloš Maneski
ANALIZA PONAŠANJA REŠETKASTOG NOSAČA PREMA TEORIJI
PLASTIČNOSTI POMOĆU LINK ELEMENATA
Milivoje Milanović, Meri Cvetkovska
ZAVISNOST POŽARNE OTPORNOSTI CENTRIČNO OPTEREĆENIH
SPREGNUTIH STUBOVA OD DIMENZIJA PRESEKA
Miloš Maneski, Marina Ćosić, Vladimir Varga, Jelena Stanković
UTICAJ GEOMETRIJE REŠETKASTIH NOSAČA NA PROMENU VREDNOSTI
SOPSTVENE FREKVENCIJE
Mirjana Đukić, Milivoje Rogač, Duško Lučić, Srđa Aleksić, Marija Jevrić
METODE TEORIJSKIH I EKSPERIMENTALNIH ANALIZA MEĐUSPRATNIH
SPERGNUTIH KONSTRUKCIJA SA PROFILISANIM LIMOVIMA
Maria Pop, Victor Pop, Cristina Campian, Pernes Paul
GEOMETRIC DISCONTINUITIES IN BENT BARS. STRESS CONCENTRATION
IN BENT BARS OF SECTIONS WITH SUDDEN CHANGES
Ranko Okuka, Dušan Kovačević
STRENGTHENING OF MASONRY STRUCTURES BY CFRP STRIPS DEVELOPMENT OF THE FEM MODEL
Ranko Okuka, Dušan Kovačević, Igor Džolev, Miloš Šešlija
AXISVM® 12 - NEW VERSION OF CASA SOFTWARE
Rok Kamnik, Boštjan Kovačič, Andrej Štrukelj
PRACTICAL APPROACH OF USING OF STRAIN GAUGES FOR BRIDGE
LOAD TESTING
Sandra Filipović, Jelena Stanković, Ivan Milojević, Manojle Krstić
ODREĐIVANJE REZIDUALNIH NAPONA U ELEMENTU METODOM
BUŠENJA RUPE I MERNIM TRAKAMA
Slavko Zdravković, Verka Prolović, Biljana Mladenović, Dragan Zlatkov
ACCURATE AND APPROXIMATE CALCULATION OF THE BEAM
FREQUENCIES FOR VARIOUS CONTOUR CONDITIONS
1130
32
ZATVARANJE SKUPA
Download

GRAĐEVINARSTVO - NAUKA I PRAKSA