tel. : +381 11 3420047
tel. : +381 69 3428607
e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected]
web: www.skain.rs
Vreme održavanja : 24 - 26. 04. 2015.g
NAUČNI ODBOR
3. obaveštenje za
5. SKAIN-OV SIMPOZIJUM
INOVACIONIH ISTRAŽIVANJA
5. SINOVIS-2015.
24. - 26. april 2015. godine,
Organizator :
Srpska Kraljevska Akademija
inovacionih nauka
SKAIN
INFORMACIJE
Mesto održavanja :
Ministarstvo dijaspore
ul. Vasina br. 20, Beograd
Akademik Ljubinko Ilić
Akademik Svetomir Stožinić
Akademik Višeslav Hadžitanov
Akademik Slobodanka Đolić
Akademik Svetlana Stevović
Akademik Mila Alečković
Akademik Nedeljko Dželetović
Akademik Vojislav Vukčević
Akademik Dragan Č. Lukić
Akademik Dimitrije Kalezić
KOTIZACIJA
Autori koji su poslali radove do 25. marta izvršena
je revizija njihovih radova. Da bi se radovi štampali
potrebno je da autori i koautori uplate kotizaciju
do 31. marta i to: autori u iznosu od 50 EUR a
koautori 25 EU za predviđeni broj od 6 stranica, za
veći broj od 6 stranica plaća se dodatno 10 EU po
stranici. Plaćanje je u u dinarskoj protiv vrednosti
na žiro račun SKAIN-a : 355-0003200107084-27
Vojv. banka
ROKOVI
Dostava radova 27. februar 2015.g.
Obaveštenje o prihvatanju 30. mart 2015. g.
Rok uplate kotizacije 27. mart 2015.g.
Početak Simpozijuma 24. april 2015.g. u 16 h
Završetak SINOVIS-a 26. april 2015. g.
ORGANIZACIONI ODBOR
Akademik Slobodan Pavlović
Akademik Milovan Lakušić
Akademik Olga Zorić
Akademik Branka Kolar Mijatović
Akademik Rade Biočanin
Akademik Slobodan Nešković
Akademik Vinko Perić
Akademik Ljubivoj Stojanović
Akademik Bogdan Zlatar
Akademik Đorđe Stefanović
Akademik Mitar Lutovac
Akademik Ivan Pravdić
Akademik Velibor Stević
Kand. Ak. Vanja Ćosović, teh. Sekretar
PRIHVAĆENI RADOVI
A. Uvodno izlaganje
1. Ak.Prof. dr Svetlana Stevović :Savremene metode veštačke
inteligencije kao metodološka podrška procesu donošenja odluka
i odtrživosti.
B. Izlaganje po pozivu
1.Akademik Slobodan Pavlović,,Miroslava Pavlović,K.Ak.
Vanja Ćosović, Akademik Prof. dr Ljubinko Ilić –Značaj
SKAIN-a u razvoju inovativnih tehnologija..
2..Ak. Prof. dr Nedeljko Dzeletović, Ak. Prof. dr Slavko
Zdravković, Mr Živko Cuckić –Proračun podužnih napona
udrvenim elementimapod dejstvom savijanja prema evrokodu 5.
3..Akademik Prof.dr Velimir Lj.Ćerimović-Sveti ili Svetovni
proctor pravoslavne crkvene porte.
I. Tehnika i tehnologija
1.Msc Rešad Ayemović, Ak. Prof.dr Mirsad Nuković- Izbor
optimalne lokacije proizvodnih Sistema
2. Akademik Prof.dr Slavko Zdravković, Dragoslav Stojić, Dragan
Zlatkov – Multimodalni koridor Srbije
3. Akademik Prof.dr Svetlana Stevović, MSc Olivera Magic –
Upravljanje vodnim resursima u pustinjskom okruženju
4. MSc Nikola Jovanović, Akademik Prof.dr Svetlana Stevović –
Vodoprivreda u ekstremnim uslovima na primeru Australije
5. Akademik Prof. dr Mirsad Nuković, doc.dr Mirjana
Marinkovic, doc. Dr Jusuf Nukovic-Apsolutnost matematičkog
dokaza u odnosu na aproksimativnost naučnog dokaza
2. Akademik Prof. dr Slobodan Nešković-Ekonomska
diplomatija i pravni sistemi zemalja jugoistočne Evrope u
kontekstu evropskih integracija.
3.Akademik Drago Đokić – Umetnost šta je to ?
3. Akademik Olga Zorić, K. Ak. Jasna Ilić, K. Ak Andrej Zorić-Žena
i građnski zakonik u Srbiji krajem 19. i počekom 20 veka
SPONZORSTVA Organizatori pozivaju
zainteresovana preduzeča, institucije kao i
pojedince da reklamiranjem i izlaganjem svojih
proizvoda i usluga u toku trajanja skupa, kao i
štampanjem reklamnog materijala u Zborniku
radova u iznosu od 50000 din, po strani, daju
doprinos ovom skupu i podižu ga na viši nivo.
Napomena !
U toku simpozijuma u petak organizovat će se u
19h bal nosioca ordena Viteza Tesle. Cena uplate
do 12. aprila je 15 EU, uplata posle toga je 20 EU!
Zainteresovani da se jave do 31. marta.
ORGANIZACIONI ODBOR Vam želi prijatan
boravak na 5. SINOVIS-u u Beogradu.
4.Mr Sci Branislav Kecman - Motivacija i neke od sadržajnih
teorija motivacije u savremenom društvu.
5. Sudija Goran Milić – Pojedini aspekti u primeni odredbe člana
13 Zakona o redu i miru.
II. Inovacije i pronalazašto
6.Akademik Prof.dr Aleksandar Vulin-Uvreda kao krivično delo
1.. Akademik Olga Zorić, Prof. dr Aleksandar Tomić, mr Milan
Mlađenović, ing. Vojkan Stanković, Aleksandar Panajotov, Ak.
Prof. dr Mitar Lutovac – Energetska polja vode.
7.Akademik Prof.dr Gordana Gasmi-Institucionalne perspektive
Evropske Unije.
2. Prof. Mihajlo Trifković,Ing. Zoran Jevđić – Zašto je Nikola
Tesla veliko naučnik ?.
3. Inovator Stipan Orčić,Ing. Bela Nemet – Pronalazaštvo u
Hrvatskoj, kroz presek pronalazačke aktivnosti u PrimorskoGoranskoj Županiji.
III. Medicina
1.. Ak. Prof.dr Stojan Sekulić, dr Aleksandra Sekuluć- Frković,
dr Andrijana Milankov – Rak debelog creva
2. Ak.Prim.dr Bogdan M. Zlatar – DNEVNA BOLNICA najbolji,
najbrži i najjeftiniji način zdravstvenog ispitivanja bolesnika.
3. K.Ak. MrSci.med.dr Gordana Marković Petrović, K. Ak.
Svetlana Drobnjak – Analiza stavova lekara prema metodama
tradicionalne, , komplementarnei alternativne medicine.
4. Akademik dr Sci Savo Bojović – Savremena dostignuća u
lečenju neplodnosti muškarca.
8 . K. Ak. Ivan Stevović-Uprvljanje ljudskim resursima kao
savremeni metodološki pristup uspešnoj ekonomiji.
9. Prof.Milena Šečerović-Leksika južnog srpskog narečja-mogući
izvor socioloških odredjenja statusa pojedinih društvenih
grupa.
10. Akademik Prof.dr Mladen Bodiroža, ,Dr Stevan PetkovićUloga i značaj turizma u procesima globalizacije svetske ivrede.
11.Akad.Velibor Stević- Reforma sistema bezbednostiSrbije u
uslovima vojne neutralnosti na putu ka Evropskoj Uniji
12.K. Ak. Svetlana Drobnjak-Pogled na SKAIN iz ugla K. Ak.
13.K. Ak. Marko Stevović-Hegel filozof idealista-istraživanje
ljudskog uma.
14. K.Ak. Marko Stevović-Kant, Fihte i Šeling : slobodom
mišljenja protiv dogmatizma.
VI. Biotehnologija
1.K.Ak. Ivana Elaković, Sanja Kovačević, Gordana Matić-Značaj
ishrane bogate fruktozom za razvoj metaboličkog sindroma.
5. Akademik dr Sci Savo Bojović – lepota radom ispunjenog
života.
2. Akademik Sonja Ketin, Akademik Prof. dr Rade BiočaninInnovation model for maximum rangeof pollutants
6. K.Ak. MrSci. Med. dr Gordana Marković Petrović,K. Ak.
Svetlana Drobnjak – Analiza stavova lekara prema metodama
tradicionalne medicine.
3.Ak.. Prof.dr Biljana Radojičić – Veterinarsko epidemiološki
aspekti u kontroli imunoprofilaksi brucelozepreživara.
1.K. Ak. Dragana Vučićević – Muze i muzeji-kratak osvrt na
istorijat nastanka muzeja I značaj muzeja na za kulturu danas
4. Akademik Prof. dr Vinko Perić, Akademik Prof. dr Rade
Biočanin, doc . dr Muhamed Sarvan, Mr Nina Mijatović, Mr
Mehdija Ćosović- Biotehnologija u održivoj poljoprivredi i
ekonomskom razvoju regiona.
V.Društvene nauke
VII. Umetnost
1. Akademik Prof. dr Slobodanka Đolić-Primena tehnike”Toka
svesti” u nastavi stranog jezika.
1.Akademik Ivan Pravdić-Dizajn vremena-više disciplinarna
dramaturgija.
IV. Bogoslovlje i duhovnost
2.K. Ak. Sara M. Tvrdišić-Vremeplov
4.K.Ak. Dragana Vučićević-Muzej i muzeji : kratak osvrt na
istorijat nastanka muzeja i muzeja na kulturu danas
.
U SKAIN-u je osnovan klub nosioca Orden Viteza -
Tesle, dosadašnji dobitnici su :
1.Milorad Dodik, Predsednik Republike Srpske
2.Slobodan Pavlović,vlasnik kompanije Slobomir
3.Akademik Petar Bokun, posthumno
4. Akademik Svetomir Stožinić
5. Njegova Svetost Patrijarh Irinej
6. Nj.K.V. Princ Aleksandar II Karadjordjević
7. Nj.K.V. Princeza Jelisaveta Karadjorgjević
8.Akademik General Miodrag Jevtić
9. Akademik Vojislav Vukčević
10. Akademik Olga Zorić
11. Akademik Slobodanka Đolić
12. Akadmik Nedeljko Dzeletović
13. Akademik Mladen Stjepanović
14.Akademik Ljubivoj Stojanović
Download

Сазнајте више