PROGRAM
IZLAGANJA RADOVA
NA IX
ME—UNARODNOM
NAUČNO-STRUČNOM
SKUPU
08.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.25
10.25 - 10.40
10.40- 10.50
PROGRAM OF PAPER-WORK
PRESENTATIONS ON
th
9 INTERNATIONAL
SCIENTIFIC TECHNICAL
CONFERENCE
10.50 - 11.00
11.00- 11.10
11.10 - 11.20
SAVREMENA
TEORIJA I PRAKSA
U GRADITELJSTVU
11.20 - 11.30
11.30 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 12.20
12.20 - 12.35
CONTEMPORARY
THEORY AND PRACTICE
IN BUILDING
DEVELOPMENT
12.35 - 12.45
12.45 - 12.55
BANJA LUKA
11. i 12. april 2013.
BANSKI DVOR, velika sala
četvrtak, 11. april 2013.g.
četvrtak, 11. april 2013.g.
12.55 - 13.05
Registracija učesnika
Otvaranje Skupa
13.05 - 13.15
Prof. dr DOBRIVOJE TOŠKOVIĆ, dipl. inž. arh.
Mr ANA NIKOVIĆ, dipl. inž. arh.
Mr BOŽIDAR MANIĆ, dipl. inž. arh.
Izgradnja postojećih gradova: kritika jedne prakse
Dr MIRJANA LUKIĆ, dipl. inž. arh.
Naša prva podzemna železnička stanica u centru Beograda
„Vukov spomenik“
Prof. dr ĐORĐE LAĐINOVIĆ, dipl. inž. građ.
Prof. dr MIRKO AĆIĆ, dipl. inž. građ.
Aseizmičko projektovanje mostova prema Evrokodu EN 1998
Prof. dr DRAGAN LUKIĆ, dipl. inž. građ.
MARTINA VOJNIĆ, dipl. inž. građ.
Prof. dr ALEKSANDAR PROKIĆ, dipl. inž. građ.
Prof. dr MIROSLAV BEŠEVIĆ, dipl. inž. građ.
ELEFTERIJA ZLATANOVIĆ, dipl. inž. građ.
Uticaj zemljotresa na saobraćajnice
Prof. dr ZLATKO MARKOVIĆ, dipl. inž. građ.
CECA VASILOVA, dipl. inž. građ.
Proračun čeličnih konstrukcija na dejstvo požara prema
Evrokodu 3
Doc. dr RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ, dipl. inž. građ.
Doc. dr ŽELJKA RADOVANOVIĆ, dipl. inž. građ.
Sastavi injekcionih mješavina za sanaciju i ojačanje zidova od
kamena i opeke
Prof. dr MILAN GLIŠIĆ, dipl. inž. arh.
NEVENA MITROVIĆ, dipl. inž. arh.
Hidroizolacija Leopoldove kapije u Beogradskoj tvrđavi
Prof. dr DRAGANA VASILSKI, dipl. inž. arh.
Prof. dr SVETLANA STEVOVIĆ, dipl. inž. građ.
Pametni materijali u arhitekturi u funkciji održivog razvoja
Diskusija
Kafe pauza
Pom. ministra, MILADIN GAĆANOVIĆ, dipl. inž. građ.
Predstavljanje nacrta zakona o uređenju prostora i građenju RS
Prof. dr MIRKO AĆIĆ, dipl. inž. građ.
Prof. drDRAGICA JEVTIĆ, dipl. inž. građ.
Mr GORDANA BROĆETA, dipl. inž. građ.
Samozbijajući beton – uticaj vrste agregata na svojstva u
svježem stanju
Prof. dr LJUBOMIR M. VLAJIĆ, dipl. inž. građ.
Rekonstrukcija čeličnog rešetkastog mosta (19. vek) preko
kanala "Kosančić-Mali Stapar”
BRANKO JELISAVAC, dipl.inž.geol.
SVETOZAR MILENKOVIĆ, dipl.inž.geol.
Mr VLADETA VUJANIĆ, dipl.inž.geol.
MILOVAN JOTIĆ, dipl.inž.geol.
Geotehnički monitoring nestabilnih terena u Srbiji kao
preduslov racionalnom projektovanju i izgradnji objekata
15.30 - 15.40
17.00 - 18.30
SRĐAN TOPALOVIĆ, dipl.inž.građ.
Doc. dr DRAGAN ARIZANOVIĆ, dipl.inž.građ.
Etika u inženjerskoj praksi u Srbiji
20.00
13.15 - 13.25
13.25 - 13.35
13.35 - 13.45
13.45 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.40
14.40 - 14.50
Prof. dr MILENKO STANKOVIĆ, dipl.inž.arh.
SRĐAN STANKOVIĆ, dipl.inž.arh.
JELENA STANKOVIĆ, dipl.inž.arh.
Plavozeleni dizajn – nova paradigma u planiranju i
projektovanju grada na Vrbasu
Akad.prof. dr NIKOLA CEKIĆ, dipl.inž.arh.
IGOR BJELIĆ, dipl.inž.arh.
ALEKSANDRA KOSTIĆ, dipl.inž.arh.
Savremena teorija i praksa u projektovanju studentskih
domova
Mr IVANA LUKIĆ, dipl.inž.arh.
VLADIMIR PAREŽANIN, dipl.inž.arh.
VLADIMIR KOVAČ , dipl.inž.arh.
Estetski doživljaj urbanih silueta
SVETLANA VREĆIĆ , dipl.inž.arh.
Doc. dr BRANKO A.J. TURNŠEK, dipl.inž.arh.
MARINA JORDANOVIĆ, dipl.inž.arh.
Analiza i predlog unapređenja oblikovanja i opremanja
niškog keja
Diskusija
Kafe pauza
Mr MIHAELA ZAMOLO, dipl.inž.građ.
Održive građevine i ušteda energije u zgradama
Prof. dr SNEŽANA M. PETROVIĆ
Dr MILA PUCAR, dipl.inž.arh.
Realizacija principa održivosti primenom LEED ND
standarda
Doc. dr ŽELJKA RADOVANOVIĆ, dipl.inž.građ.
Mr NINA SERDAR, dipl.inž.građ.
Doc. dr RADMILA SINĐIĆ GREBOVIĆ, dipl.inž.građ.
14.50 - 15.00
15.00 - 15.10
15.10 - 15.20
15.20 - 15.30
Plan ispitivanja mehaničkih svojstava zidanih zidova
MILA MIHAJILOVIĆ, master arh.
Analiza planskog rešenja područja posebne namene
akumulacije Gruža
Dr RADOMIR ZEJAK, dipl.inž.građ.
Dr IRENA NIKOLIĆ, dipl.inž.
Dr MILENA TADIĆ, dipl.inž.
Uticaj parametara sinteze na mehanička svojstva
geopolimernih kompozita od bijelog boksita
Doc. dr ZORAN STOJADINOVIĆ, dipl.inž.građ.
Dr DEJAN MARINKOVIĆ, dipl.inž.građ.
MILJAN MIKIĆ , dipl.inž.građ.
Vrednosno inženjerstvo u praksi - primena na nivou
idejnog projekta
Dr DEJAN MARINKOVIĆ , dipl.inž.građ.
Doc. dr NENAD IVANIŠEVIĆ, dipl.inž.građ.
Doc. dr ZORAN STOJADINOVIĆ , dipl.inž.građ.
Merenje produktivnosti u građevinarstvu
Diskusija
Dokumentarni film “ Grad na slanim jezerima od ideje
do realizacije “, Kalkuta, Indija
Prof. dr DOBRIVOJE TOŠKOVIĆ, dipl.inž.arh.
Veče graditelja- Svečana večera- Hotel Bosna
petak, 12. april 2013.g.
petak, 12. april 2013.g.
09.00 - 09.15
Prof. dr MILENKO PRŽULJ, dipl.inž.građ.
Autoput na koridoru Vc i gradovi
09.15 - 09.30
Prof. mr PETER GABRIJELČIČ, dipl.inž.arh.
Uspon i pad slovenačke putogradne i mostogradne struke
09.30 - 09.40
Prof. mr MATO ULJAREVIĆ, dipl.inž.građ.
Mr BOJANA GRUJIĆ, dipl.inž.građ.
Optimalna tehnička rješenja iskopa tunela u uslovima
karsta
11.55 - 12.05
Prof. VUKAŠIN AČANSKI, dipl.inž.građ.
Projekat revitalizacije i obnove mosta preko reke Drave u
Vuhredu
12.05 - 12.15
09.40 - 09.50
09.50 - 10.00
10.00- 10.10
11.30 - 11.45
11.45 - 11.55
Mr IBRAHIM BAŠIĆ, dipl.inž.građ.
Mr ŽANESA LJEVO, dipl.inž.građ.
Prof. dr RAŠID HADŽIĆ, dipl.inž.građ.
Moguća primjena lansirne konstrukcije u složenim
uslovima građenja
12.15 - 12.25
Prof dr MILAN TRIFKOVIĆ, dipl.inž.geod.
GORAN PEJIČIĆ, master , inž.građ.
ŽARKO NESTOROVIĆ, dipl.inž.
Geodetska merenja i upravljanje rizikom kod visokih
brana
12.25 - 12.40
10.10- 10.20
MIRZA POZDER, dipl.inž.građ.
Uticaj parametara magistralnih dvotračnih cesta na buku
od cestovnog saobraćaja
10.20 - 10.30
GORDANA GLOGOVAC, dipl.inž.građ.
DRAGAN GLIGORIĆ, dipl.inž.građ.
MIRKO JOKIĆ, dipl.inž.maš.
Izgradnja druge faze postrojenja za prečišćavanje vode PP
„Novoselija 2”
10.30- 10.40
Prof. dr DEJAN LJUBISAVLJEVIĆ, dipl.inž.građ.
Mr MILAN JAKŠIĆ, dipl.inž.građ.
Pregled postupaka za prečišćavanje jedinjenja MIB i
GEOSMIN uzročnika mirisa i okusa vode
10.40 - 10.50
HATA MILIŠIĆ, dipl.inž.građ.
HARIS KALAJDŽISALIHOVIĆ, dipl.inž.građ.
Uticaj otpadnih voda grada Mostara na kvalitet vode rijeke
Neretve
12.40 - 12.50
12.50 - 13.00
13.00 - 13.10
10.50 - 11.00
Mr SINIŠA CUKUT, dipl.inž.hem.
NEBOJŠA KNEŽEVIĆ, dipl.inž.tehn.
SAŠA DUNOVIĆ, dipl.inž.tehn.
VELIBOR KOMLENIĆ, dipl.inž.zžs.
Upravljanje građevinskim otpadom u Republici Srpskoj stanje i potrebe
11.00 - 11.15
Diskusija
11.15 - 11.30
Kafe pauza
Prof. dr GORAN ĆIROVIĆ, dipl.inž.građ.
Doc. dr SNEŽANA MITROVIĆ, dipl.inž.građ.
Dr DRAGAN NIKOLIĆ, dipl.inž.građ.
Optimizacija konstrukcija uporednom primenom genetskih
algoritama i kuku pretrage
Mr ALEKSANDAR BORKOVIĆ, dipl.inž.građ.
Analiza elastične stabilnosti tankozidnih nosača usljed
proizvoljnog opterećenja
IGOR KUVAČ, dipl.inž.arh.
LANA BARAĆ, dipl.inž.arh.
Značenje „tačkastih“ intervencija u javnom gradskom
prostoru
PETAR PEJIĆ, dipl.inž.arh.
Doc. SONJA KRASIĆ, dipl.inž.arh.
PREDRAG LUKIĆ, dipl.inž.arh.
NIKOLA ROMIĆ, dipl.inž.arh.
Uporedna analiza metoda za izradu trodimenzionalnih
modela urbanih kompleksa
Prof. dr SNEŽANA ĐORIĆ-VELJKOVIĆ
Doc. dr SOFIJA RANČIĆ
Doc. dr PREDRAG JANKOVIĆ
Prof. dr BOJAN RANČIĆ
Korišćenje savremenih sistema i instalacija za uvođenje
dnevne svetlosti
Mr VLADETA VUJANIĆ, dipl.inž.geol.
SIMO TOŠOVIĆ, dipl.inž.geol.
BRANKO ROSIĆ, dipl.inž.geol.
SVETLANA JOTIĆ, dipl.inž.geol.
Kako i gde je moguća primena elektrofilterskog pepela pri
gradnji puteva
BRANKO IVANKOVIĆ, dipl.inž.geol.
Mr PETAR BEGOVIĆ, dipl.inž.geol.
Rejonizacija područja Banjaluke prema mogućnosti
korišćenja geotermalne energije niske entalpije
Prof. dr PERO PETROVIĆ, dipl.inž.maš.
Mr MILOVAN KOTUR, dipl.inž.maš.
VASILIJE STOJAKOVIĆ, dipl.inž.maš.
Određivanje optimalne debljine izolacije vertikalnih
zidova
LJUBIŠA TANIĆ, dipl.inž.maš.
ALEKSANDRA SRETENOVIĆ, dipl.inž.maš.
Analiza primene obnovljivih izvora energije za toplotne
potrebe hotela „San“ u banji Laktaši
13.10 - 13.20
JOVANA PUŠAC, master prava
Pravna priroda građanskopravne odgovornosti izvođača
13.20 - 13.30
MILOŠ MIHAJLOVIĆ, PhD student
VLADIMIR PAREŽANIN, teaching assistent
Razvoj ideje održivosti u oblikovanju arhitektonskih
objekata
13.30 - 14.00
Diskusija i zaključci
14.00
Koktel
PROGRAM
IZLAGANJA RADOVA
NA IX
ME—UNARODNOM
NAUČNO-STRUČNOM
SKUPU
PROGRAM OF PAPER-WORK
PRESENTATIONS ON
th
9 INTERNATIONAL
SCIENTIFIC TECHNICAL
CONFERENCE
SAVREMENA
TEORIJA I PRAKSA
U GRADITELJSTVU
CONTEMPORARY
THEORY AND PRACTICE
IN BUILDING
DEVELOPMENT
BANJA LUKA
11. i 12. april 2013.
BANSKI DVOR, velika sala
Download

Program