FAKULTET ZA POMORSTVO
NAUTIKA - Bar
Utorak, 26.06.2012.
SPISAK KANDIDATA
prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija
rok JUN, 2012. godine
koji nijesu polagali eksternu maturu
Broj prijave
3.
5.
6.
9.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
33.
34.
Prezime i ime
Timotijević Nikola
Dragović Srñan
Bojanović Danilo
Marvučić Nikola
Leković Nikola
Stević Bojan
Simić Stefan
Kalpačina Novak
Devedžić Nikola
Pejović Nemanja
Šarović Aleksandar
Ražnatović Nikola
Mavručić Marko
Noveljić Veselin
Boričić Jagoš
Vignjević Marko
ðalac Filip
Krdžović Balša
Drešić Blažo
Ranitović Ilija
S Škola
18.61
16.28
19.46
14.58
16.97
14.14
18.60
17.24
13.11
14.00
13.35
21.74
13.71
17.57
33.00
26.61
13.24
20.97
15.59
14.35
Strani jezik
Srednja škola / Mjesto boravka
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Cetinje
Pomorska škola - / Sutomore
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Aranñelovac
Gimnazija / Bar
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Bar
Gimnazija / Bar
Pomorska škola - / Bar
Gimnazija / Bar
Pomorska škola - / Sutomore
Pomorska škola - / Bar
Gimnazija / Ulcinj
Pomorska škola - / Virpazar
Gimnazija / Prijepolje
Pomorska škola - / Bar
Pomorska škola - / Bar
Download

FAKULTET ZA POMORSTVO NAUTIKA