FAKULTET ZA POMORSTVO
NAUTIKA
Srijeda, 26.06.2013.
SPISAK KANDIDATA
prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija
rok JUN, 2013. godine
koji nijesu polagali eksternu maturu
Broj prijave
1.
17.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
39.
40.
41.
44.
48.
49.
52.
53.
56.
61.
62.
63.
65.
71.
86.
89.
90.
98.
99.
100.
102.
104.
Prezime i ime
Velaš Goran
Malinković Dalibor
Kažić Jovan
Carević Stefan
Carević Mladen
Jovičić Jovan
ðumić Bojan
Maras Nikola
Marković Petar
Martinović Dario
Milošević Marko
Bošković Sanin
Šuka Miloš
Ranñelović Luka
Radović Janko
Gostojić Nikola
Sergijević Miloš
Popadić Anja
Tadić ðorñe
Vlah Damir
Fenje Dejan
Petronijević ðorñe
Bulatović Nemanja
Stamenković Bogdan
Backović Luka
Trajković Nemanja
Gužvica Strahinja
Knežević Nemanja
Lazović Aleksandar
Dašić ðorñe
S Škola
26.63
13.46
17.59
22.68
16.94
17.61
19.88
28.79
20.99
22.91
20.73
18.31
26.84
20.91
15.43
14.69
20.51
21.02
24.47
15.11
18.36
20.35
13.52
14.44
20.01
14.39
17.99
18.94
14.75
22.20
Strani jezik
Srednja škola / Mjesto boravka
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Engleski
Gimnazija / Herceg Novi
Pomorska škola - / Kotor
Pomorska škola - / Kotor
Brodarska / Beograd
Brodarska / Beograd
Brodarska / Beograd
Saobraćajna / Beograd
Gimnazija / Beograd
Gimnazija / Smederevo
Gimnazija / Novi Bečej
Pomorska škola - / Herceg Novi
Mašinska / Pljevlja
Brodarska / Beograd
Gimnazija / Beograd
Gimnazija / Kotor
Saobraćajna / Beograd
Brodarska / Beograd
Brodarska / Beograd
Mašinska / Vršac
Mašinska / Vršac
Mašinska / Vršac
Saobraćajna / Novi Sad
Pomorska škola - / Kotor
Gimnazija / Čačak
Mašinska / Novi Sad
Mašinska / Podgorica
Mašinska / Crvenka
Pomorska škola - / Kotor
Pomorska škola - / Kotor
Gimnazija / Podgorica
FAKULTET ZA POMORSTVO
NAUTIKA
Srijeda, 26.06.2013.
SPISAK KANDIDATA
prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija
rok JUN, 2013. godine
koji nijesu polagali eksternu maturu
Broj prijave
106.
Prezime i ime
Ristić Branislav
S Škola
15.32
Strani jezik
Srednja škola / Mjesto boravka
Engleski
Brodarska / Beograd
Download

NAKO - Fakultet za pomorstvo Kotor