TETE – A – TETE o.r. Beograd
Sektor za poslove sa pravnim licima
Luja Adamiča 26-D, 11070 Beograd, Srbija
Žiro račun: 325-9500700020878-29
PIB: 106045472
Matični broj: 61680837
www.tat-security.net tel:011/26-90-079 064/26-69-169 [email protected]
Poštovani,
Ovo su naše reference dosadašnjeg poslovanja.
Ekonomski fakultet u Beogradu
Prof.dr. Borislav Boricic 064/84-65-019
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Prof.dr. Vlastimir Leković 034/303-504
Visoka škola strukovnih studija za grañevinu i geodeziju Beograd
Prof.dr. Vule Aleksic 063/349-067
Medicinski fakultet u Kragujevcu
Prof. dr. Nebojša Arsenijević 064/87-76-601
Fakultet organizacionih nauka Beograd
Prof.dr. Savo Mehmedovic 064/88-93-204
Narodno pozorište Beograd
Milan Marković 062/27-38-14
Šumarski fakultet Beograd
Prof. Popović Zdravko 064/876-47-30
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd
Dr. Jasmina Kovačević 064/205-27-71
Centar za Kulturu Požarevac
Dragan Lazović 063/333-562
AL projekt Novi Pazar
Alivodić Anes 063/393-979
Inženjering 011 Beograd
Lakić Aleksandar 066/820-43-18
Pro-Clean Beograd
Popović Nikica 060/760-01-11
Eko-Din Beograd
Dopuña Nikola 063/370-782
STATUS D.O.O Beograd
Stanković Miloš 061/19-44-123
EURO TEAM Subotica
Dušan Pavlović 065/410-02-15
STIGMA D.O.O Kragujevac
ðorñe Mandarić 063/448-017
MARY & Co. Beograd
Konatar Bobo 065/3333-988
PHARMACOLOGISTIC GROUP Beograd
Delić Nebojša 063/370-755
PANTERA D.O.O Novi Sad
Dušan Spasojević 063/339-433
Download

Poštovani, Ovo su naše reference dosadašnjeg poslovanja