POMORSKI FAKULTET BAR
RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU
OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
Akademska 2014./2015.
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
SAOBRAĆAJNA
GEOGRAFIJA
Doc. dr Srđa Popović
mg. Bojana Franović
Od 09.00h
PETAK
SUBOTA
ENGLESKI JEZIK I
Prof. dr Slobodanka Kitić
mr Jelena Samardžić
Od 09.00h
INFORMATIKA
Doc. dr Marko Nikić
mr Nikola Vukčević
Od 10.00h
ORGANIZACIJA
POMORSKIH PREDUZEĆA
Doc. dr Nikola Dragomanović
mr Ivana Škerović
Od 13.00h
POMORSKA MEDICINA
I SIGURNOST NA MORU
Doc. dr Zoran Srzentić
Doc. dr Marinko Aleksić
Od 15.00h
Prodekan za nastavu
PFB
POMORSKI FAKULTET BAR
RASPORED PREDAVANJA ZA II GODINU
OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
Studijski program: BRODOMAŠINSTVO
Akademska 2014./2015.
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
TEHNOLOGIJA
MATERIJALA
Prof. dr David Petrović
Od 12.00h
BRODSKI POGONI
Prof. dr David Petrović
Od 15.00h
BRODSKA
AUTOMATIKA
Doc. dr Marinko Aleksić
Od 17.00h
STABILNOST BRODA
Doc. dr Andrija Lompar
mr Oto Iker
Od 11.00h
ENGLESKI JEZIK IV
Prof. dr Slobodanka Kitić
Prof. Ćazim Nikezić
Od 13.00h
ODRŽAVANJE
BRODSKOG POGONA
Doc. dr Deda Đelović
Od 17.00h
Prodekan za nastavu
PFB
POMORSKI FAKULTET BAR
RASPORED PREDAVANJA ZA II GODINU
OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
Studijski program: NAUTIKA
Akademska 2014./2015.
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
STABILNOST BRODA
Doc. dr Andrija Lompar
mr Oto Iker
Od 11.00h
BRODSKI POGONI
Prof. dr David Petrović
Od 15.00h
RUKOVANJE BRODOM
I TERETOM
Doc. dr Radovan Orlandić
mg. Vladan Radonjić
Od 17.30h
ENGLESKI JEZIK IV
Prof. dr Slobodanka Kitić
Prof. Ćazim Nikezić
Od 13.00h
MANEVRISANJE
I P.I.S.M.
Doc. dr Vojo Bojović
Od 18.00h
Prodekan za nastavu
PFB
POMORSKI FAKULTET BAR
RASPORED PREDAVANJA ZA II GODINU
OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
Studijski program: LUČKI MENADŽMENT
Akademska 2014./2015.
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
EKONOMIKA I
ORGANIZACIJA LUKA
Doc. dr Marko Nikić
mr Ivana Škerović
Od 09.00h
ODNOSI S JAVNOŠĆU
Prof. dr Simo Elaković
Doc. dr Maria Popović
Od 11.00h
PRETOVAR I
SKLADIŠTENJE ROBE
Doc. dr Marko Nikić
mr Nikola Vukčević
Od 12.00h
MEHANIZACIJA
LUKA I TERMINALA
Doc. dr Deda Đelović
Od 15.00h
ENGLESKI JEZIK IV
Prof. dr Slobodanka Kitić
Prof. Ćazim Nikezić
Od 13.00h
Prodekan za nastavu
PFB
POMORSKI FAKULTET BAR
RASPORED PREDAVANJA ZA III GODINU
OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
Akademska 2014./2015.
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
POSLOVNA ETIKA
I KOMUNICIRANJE
Prof. dr Stevo Nikić
Doc. dr Ana Elaković Nenadović
Od 11.00h
PETAK
SUBOTA
ENGLESKI JEZIK VI
Prof. dr Slobodanka Kitić
Prof. Ćazim Nikezić
Od 13.00h
CARINSKO
POSLOVANJE
Doc. dr Marko Nikić
mr Miodrag Mijović
Od 13.00h
EKOLOŠKI
MENADŽMENT
Doc. dr Deda Đelović
Od 15.00h
POSLOVNO PRAVO
Prof. dr Borislav Ivošević
dr Mileta Govedarica
Od 15.00h
Prodekan za nastavu
PFB
POMORSKI FAKULTET BAR
RASPORED PREDAVANJA ZA IV SPECIJALNISTIČKU GODINU
POSTDIPLOMSKIH AKADEMSKIH STUDIJA
Akademska 2014./2015.
PONEDELJAK
UTORAK
SRIJEDA
ČETVRTAK
PETAK
SUBOTA
MARINE I NAUTIČKI
MARKETING
Doc. dr Predrag Sekulić
mr Ivana Škerović
Od 09.00h
KULTURA
MEDITERANA
Prof. dr Stevo Nikić
mg. Bojana Franović
Od 13.00h
STRATEŠKI
MENADŽMENT
JAHTING INDUSTRIJE
Doc. dr Vinko Nikić
Od 14.00h
SIGURNOST I
BEZBJEDNOST JAHTI
I MARINA
Doc. dr Vojo Bojović
Od 18.00h
Prodekan za nastavu
PFB
Download

ovdje - Pomorski Fakultet Bar