O ČEMU DANAS GOVORIMO?
-
ERASMUS MUNDUS program
Ko su EU partnerski univerziteti?
Ko se može prijaviti?
Kategorije, trajanje i iznos stipendija
Uslovi za prijavu
Potrebni dokumenti
Online prijava i rokovi za prijavu
Web stranica
Kontakt
ERASMUS MUNDUS program
-
Erasmus Mundus je program koji omogudava
razmjenu između zemalja članica Evropske unije i
zemalja Zapadnog Balkana.
-
Univerzitet u Sarajevu ostvario je pravo učešda u svih
šest partnerstava koja su ove godine odobrena od
Evropske komisije. Time je studentima sva tri ciklusa
studija, kao i studentima predbolonjskog sistema
studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u
Sarajevu omoguden studijski i stručni boravak na 48
univerzitetu iz zemalja članica Evropske unije u
akademskoj 2015/2016. godini.
Ko su EU partnerski univerziteti?
Univerzitet u Gracu, Austrija | Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika
| Univerzitet u Bolonji, Italija | Univerzitet u Granadi, Španija | Univerzitet u
Antwerpu, Belgija | Slobodni Univerzitet u Berlinu, Njemačka | Univerzitet u
Mariboru, Slovenija | Univerzitet Cardiff Metropolitan, Velika Britanija |
Univerzitet u Arhusu, Danska | Tilburg Univerzitet, Nizozemska
Ko su EU partnerski univerziteti?
Univerzitet u Varšavi, Poljska | Humboldtov univerzitet u Berlinu, Njemačka
| Univerzitet Nova u Lisabonu, Portugal | Univerzitet Pompeu Fabra,
Barcelona, Španija | Univerzitet u Milanu, Italija | Univerzitet Twente,
Holandija | City univerzitet u Londonu, Velika Britanija | Tehnološki
univerzitet Lappeenranta, Finska | Univerzitet u Salcburgu, Austrija
Ko su EU partnerski univerziteti?
Univerzitet Målardalen,
Västeras, Švedska | Univerzitet
„Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji,
Bugarska | Univerzitet u
Paderbornu, Njemačka |
Univerzitet Balearskih otoka,
Palma, Španija | Univerzitet Åbo
akademija, Turku, Finska |
Univerzitet L’Aquilla, Italija |
Univerzitet Vrije, Amsterdam,
Holandija | Politehnički
univerzitet u Bukureštu,
Rumunija | Sveučilište u Osijeku,
Hrvatska
Ko su EU partnerski univerziteti?
Erasmus Univerzitetski Medicinski centar u Roterdamu, Nizozemska |
Univerzitet za zdravstvene nauke i medicinsku informatiku, Hal, Austrija |
Univerzitet Ludwig-Maximilian, Minhen, Njemačka | Katolički univerzitet
Svetog srca, Milano, Italija | Univerzitet u Torinu, Italija
Ko su EU partnerski univerziteti?
Univerzitet u Vigu, Španija | Univerzitet u Portu, Portugal | Univerzitet u
Paderbornu, Njemačka | Univerzitet u Ljubljani, Slovenija | Ekonomski
univerzitet u Katovicama, Poljska | Sveučilište u Splitu, Hrvatska |
Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju, Sofija, Bugarska |
Univerzitet u Leonu, Španija
Ko su EU partnerski univerziteti?
Politehnički univerzitet Delle
Marche, Ankona, Italija | Sveučilište
u Splitu, Hrvatska | Univerzitet
Ioaninna, Grčka | Univerzitet u
Primorskoj, Slovenija | Univerzitet
Foscari u Veneciji, Italija |
Univerzitet u Ljubljani, Slovenija |
Univerzitet u Urbinu, Italija |
Univerzitet u Bolonji, Italija
Ko se može prijaviti?
-
-
-
-
Studenti, nastavnici i saradnici partnerskih
univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana;
Osobe sa diplomom stečenom sa bilo kojeg
univerziteta zemlje sa područja Zapadnog Balkana;
Studenti prvog, drugog i tredeg ciklusa bolonjskog
studija, kao i studenti predbolonjskog („starog“)
sistema studija;
Bachelor studenti koji su završili prvu godinu studija;
Državljani zemalja Zapadnog Balkana (Bosna i
Hercegovina, Srbija, Crna Gora, BJR Makedonija,
Albanija i Kosovo*);
Nastavnik/saradnik sa nepartnerskih univerziteta
zemalja Zapadnog Balkana
Ko se NE može prijaviti?
-
Ako ste ved koristili Erasmus Mundus stipendiju za istu
vrstu mobilnosti (BA, MA, PhD, PostDoc) - ovo ne važi
za staff;
-
Ako ste živjeli, studirali ili radili u zemlji članici
Evropske unije preko 12 mjeseci u zadnjih pet godina;
-
Ako niste upisani/zaposleni/nemate diplomu na/sa
univerziteta zemlje sa područja Zapadnog Balkana;
-
Ako imate samo državljanstvo Hrvatske (EU) ili samo
državljanstvo bilo koje EU zemlje;
Kategorije, trajanje i iznos stipendija
-
BACHELOR – 1 semestar (6 mjeseci) E
BACHELOR – 1 akademska godina (10 mjeseci) E
-
MASTER – 1 semestar (6 mjeseci) E
MASTER – 1 akademska godina (10 mjeseci) E/D
MASTER – 2 akademske godine (22 mjeseca) D
-
PhD – 1 semestar (6 mjeseci) E
PhD – 1 akademska godina (10 mjeseci) E
PhD – 2 akademske godine (22 mjeseca) E
PhD – 3 akademske godine (34 mjeseca) D
-
PostDOC – 1 semestar (6 mjeseci) E
PostDOC – 1 akademska godina (10 mjeseci) E
-
STAFF – 1 – 3 mjeseca (zavisno od programa)
E – exchange
D – degree
Kategorije, trajanje i iznos stipendija
BACHELOR: 1.000 €
MASTER: 1.000 €
PhD: 1.500 €
PostDOC: 1.800 €
STAFF: 2.500 €
PUTNI
TROŠKOVI
+
OSIGURANJE
ŠKOLARINA
USLOVI ZA PRIJAVU
ZA POČETAK:
- Državljanstvo jedne od zemalja Zapadnog Balkana
(Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*,
BJR Makedonija i Srbija);
- Upisan/a ili zaposlen/a na jednom od univerziteta sa
područja Zapadnog Balkana u trenutku prijavljivanja
(za TG1 – partnerski univerzitet, za TG2 nepartnerski
univerzitet) ili
- Diploma stečena na jednom od univerziteta zemlje
sa područja Zapadnog Balkana (TG2)
-
BITNO: Pravilno odrediti ciljnu grupu
Da li pripadate grupi koji se trenutno nalaze u pogoršanoj situaciji
u smislu društvene ili političke netrepeljivosti?
Na primjer:
- da li imate status izbjeglice ili azilanta?
- da li pripadate grupi nacionalnih manjina (prema Službenom
glasniku BiH br. 12/13, 76/05 i 93/08)
CILJNA GRUPA
VI STE CILJNA
GRUPA 3
DA
NE
Da li ste upisani ili zaposleni na
visokoobrazovnoj instituciji u trenutku
prijavljivanja za stipendiju?
NE
DA
Da li ste upisani ili zaposleni na
Univerzitetu u Sarajevu u trenutku
prijavljivanja na stipendiju?
VI STE CILJNA
GRUPA 2
NE
VI STE CILJNA
GRUPA 2
DA
VI STE CILJNA
GRUPA 1
POTREBNI DOKUMENTI STUDENTI
1. Motivaciono pismo
2. Pismo preporuke
3. Diploma (ako se prijavljujete za degree)
4. Ugovor o učenju (ako je exchange)
5. Potvrda o poznavanju stranog jezika
6. Prepis ocjena
7. Potvrda da ste student na svom univerzitetu
8. CV (Europass format)
9. Skenirani pasoš (prednja strana sa slikom)
10. Dodatni dokumenti koji potvrđuju da
pripadate ciljnoj grupi 3
POTREBNI DOKUMENTI STUDENTI
POTREBNI DOKUMENTI STAFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Plan rada
Pozivno pismo
CV (Europass format)
Skenirani pasoš
Pismo podrške (za ciljnu grupu 2)
Potvrda o poznavanju stranog jezika
(ukoliko se traži u projektu)
POTREBNI DOKUMENTI STAFF
ONLINE PRIJAVA
1. Preko oficijalne web stranice projekta (sljededi slajd)
2. Otvaranje profila – prijavni obrazac
3. Profil se može ažurirati svaki dan i ne treba se sve
odjednom popuniti
4. Nakon popunjenog profila, klikne se na opciju
„submit“
5. Na email primate potvrdu, kao i obavještenje o
dobijanju stipendije ili informaciju da niste dobili
stipendiju
ROKOVI ZA PRIJAVU
JoinEU-SEE PENTA (web: www.joineuseepenta.eu)
Rok za prijavu: 01. februar 2015. godine
Prijave samo za PhD, PostDoc i Staff
SIGMA Agile (web: www.sigma.uw.edu.pl)
Rok za prijavu: 10. februar 2015. godine
Prijave za sve kategorije
EUROWEB+ (web: www.mrtc.mdh.se/eurowebplus)
Rok za prijavu: 15. februar 2015. godine)
Prijave za sve kategorije
ERAWEB (web: www.erasmus-westernbalkans.eu)
Rok za prijavu: 18. mart 2015. godine
Prijave za sve kategorije
GREENTech (web: http://green-tech-wb.uvigo.es)
Rok za prijavu: 20. februar 2015. godine
Prijave za sve kategorije
SUNBEAM (web: www.sunbeam.univpm.it)
Uskoro de biti otvoren.
Prijave za sve kategorije
www.erasmus-unsa.ba
KONTAKT
Univerzitet u Sarajevu
Rektorat
Obala Kulina bana 7 – tredi sprat
Radno vrijeme: svaki radni dan - 8,00 – 16,00 sati
Email: [email protected]
Telefon/fax: 033 565 116
Web: www.unsa.ba
Web: www.erasmus-unsa.ba
Facebook: www.facebook.com/iro.unsa
Download

Ko su EU partnerski univerziteti?