AKAZ
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Agency for Healthcare Quality and Accreditation in FBiH
AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
NAPREDNA OBUKA ZA ZDRAVSTVENE TOP-MENADŽERE
07.11.-08.11.2014. Sarajevo, Hotel Hollywood
Lista učesnika:
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20
14
15
16
17
18
19
21
22
23
Učesnici
Aida Baručija
Alma Alić
Anela Galić
Boško Pavlič
Ćamil Habul
Fadil Šehidić
Fuad Rovčanin
Jasna Šehić Merić
Mirjana Lukić Hodak
Mirza Jahić
Mustafa Ušćuplić
Omer Hadžiradončić
Sabina Mulahasanović
Samir Kamenjaković
Selvedina Sarajlić Spahić
Sena Softić Taljanović
Snježana Balta
Srećko Matić
Suada Mulić Bačić
Velimir Valjan
Zijah Rifatbegović
Zlatko Guzin
Zumreta Kušljugić
Ustanova
JU Dom zdravlja Zenica
JU Dom zdravlja Zenica
JU Ljekarna /Apoteka Vitez
JU Dom zdravlja Vitez
RMC Mostar
JU Dom zdravlja Zenica
JZU Kantonalna bolnica Goražde
UKC Tuzla
JU Ljekarna Jajce
UKC Tuzla
JU Dom zdravlja Šćipe
JU Dom zdravlja Busovača
JU Apoteka Bugojno
UKC Tuzla
JU Dom zdravlja Zenica
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS
Zavod za javno zdravstvo KS
JU Dom zdravlja Ljubuški
UKC Tuzla
Hrvatska Bolnica Nova Bila
UKC Tuzla
JU Kantonalna bolnica Mostar
UKC Tuzla
Download

Program obuke... Lista učesnika