SLUŢBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH
NOGOMET U FEDERACIJI BiH
SADRŢAJ
- ODLUKE DISCIPLINSKE KOMISIJE
-ODLUKE POVJERENIKA ZA NATJECANJE
Sarajevo, svibanjj/maj 2012. – vanredni br
Broj: 209/12
Sarajevo: 17.04.2012.
Disciplinska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH, rješavajući disciplinske prekršaje na
utakmicama 19., 20 i 21. kola Prve lige F BiH, dana 17.04.2012. godine, na osnovu člana 86.
Disciplinskog pravilnika NS BiH, d o n o s i
O D L U K U 1.
ŢIVKOVIĆ GORAN, igrač NK «Orašje» Orašje zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS BiH, na
utakmici 19 kola Prve lige Federacije BiH: NK «ORAŠJE» - NK «ČAPLJINA» kaţnjava se
ZABRANOM IGRANJA 2 (DVIJE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 01.04.2012.
NK «ORAŠJE» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine, kaţnjava se
NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku
od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 19. kola Prve lige FBiH NK «ORAŠJE» - NK «ČAPLJINA» 0:3 odigrana 31.03.2012.
godine u Orašju. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač NK «Orašje» Ţivković Goran isključen je
u 87. minuti zbog namjernog igranja rukom u prostoru na liniji vrata( sprečavanje sigurnog
pogotka). čime je imenovani počinio prekršaj iz člana 43. DP NS/FS BiH.
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 2.
MITROVIĆ DARKO, igrač OFK «GRADINA» Srebrenik zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS
BiH, na utakmici 19 kola Prve lige Federacije BiH: NK «GORAŢDE» - OFK «GRADINA» kaţnjava
se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od
01.04.2012. NK «GRADINA» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine,
kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH
uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 19. kola Prve lige FBiH NK «GORAŢDE» - OFK «GRADINA» 0:0 odigrana
31.03.2012. godine u Goraţdu. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač OFK «Gradina» Mitrović
Darko isključen je u 86. minuti zbog druge javne opomene, čime je imenovani počinio prekršaj iz
člana 43. DP NS/FS BiH.
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
D L U K U 3.
IBRIĆ IBRO, sluţbeni predstavnik OFK «GRADINA» Srebrenik zbog prekršaja iz članka 43. DP
NS/FS BiH, na utakmici 19 kola Prve lige Federacije BiH: NK «GORAŢDE» - OFK «GRADINA»,
kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 300 (TRISTOTINE) KM, koju je duţan na račun NS
Federacije BiH uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 19. kola Prve lige FBiH NK «GORAŢDE» - OFK «GRADINA» 0:0 odigrana
31.03.2012. godine u Goraţdu. Prema izvještajima sluţbenih lica, sluţbeni predstavnik OFK
«Gradina» Ibrić Ibro udaljen iz tehničkog prostora u 85. minuti zbog nesportskog prigovora na
upozorenje četvrtog sudije , čime je imenovani počinio prekršaj iz člana 43. DP NS/FS BiH.
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci
O D L U K U 4.
TREJIĆ AHMET, igrač NK «Bratstvo» Gračanica zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS BiH, na
utakmici 20 kola Prve lige Federacije BiH: FK «JEDINSTVO» - NK «BRATSTVO» kaţnjava se
ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od
09.04.2012. NK «Bratstvo» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine,
kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH
uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 20. kola Prve lige FBiH FK «JEDINSTVO» - NK «BRATSTVO» 0:1 do prekida
utakmice odigrana 07.04.2012. godine u Bihaću. prema izvještajima sluţbenih lica, igrač NK
«Bratstvo» Trejić Ahmet isključen je u 40. minuti zbog druge javne opomene, čime je imenovani
počinio prekršaj iz člana 43. DP NS/FS BiH.
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 5.
SPAHIĆ BAJRO, igrač FK «RUDAR» Kakanj zbog prekršaja iz članka 44. DP NS/FS BiH, na
utakmici 20 kola Prve lige Federacije BiH: FK «RUDAR» - FK «FAMOS S. NAPREDAK» kaţnjava
se ZABRANOM IGRANJA 3 (TRI) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 09.04.2012.
NK «Rudar» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine, kaţnjava se
NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku
od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 20. kola Prve lige FBiH FK «RUDAR» - FK «FAMOS S. NAPREDAK» 0:0 utakmice
odigrana 07.04.2012. godine u Kaknju. prema izvještajima sluţbenih lica, igrač FK «Rudar»
Spahić Bajro isključen je u 90. minuti zbog udaranja protivničkog igrača laktom u predjelu lica,
čime je imenovani počinio prekršaj iz člana 44. DP NS/FS BiH.
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 6.
PANDŢA GORAN, igrač NK «BRANITELJ» Mostar zbog prekršaja iz članka 44. DP NS/FS BiH,
na utakmici 21 kola Prve lige Federacije BiH: NK «BRANITELJ» - FK «BRATSTVO» kaţnjava se
ZABRANOM IGRANJA 5 (PET) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 16.04.2012.
NK «Branitelj» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine, kaţnjava se
NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku
od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 21. kola Prve lige FBiH NK «BRANITELJ» - FK «BRATSTVO» 2:2 utakmice odigrana
14.04.2012. godine u Mostaru. prema izvještajima sluţbenih lica, igrač NK „Branitelj» Pandţa
Goran isključen je u u 61. minuti zbog namjernog udaranja protivničkog igrača na centru igrališta
nogom u predjelu leĎa, čime je imenovani počinio prekršaj iz člana 44. DP NS/FS BiH
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 7.
MUJIĆ FUAD, sluţbeni predstavnik FK «Budućnost» Banovići zbog prekršaja iz članka 43. DP
NS/FS BiH, na utakmici 21 kola Prve lige Federacije BiH: NK «VITEZ»- FK «BUDUČNOST»«
kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 500 (PETSTO) KM, koju je duţan na račun NS Federacije
BiH uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 21 kola Prve lige FBiH NK «VITEZ»- FK «BUDUČNOST» 4:1 odigrana 14.04.2012.
godine u Vitezu. Prema izvještajima sudija utakmice i delegata Alagić Mehe u 61 minuti Mujić
Fuad je glasno opsovao majku prvom asistentu Vrdoljak Berislavu a pri napuštanju tehničkog
prostora okrenuo se prema glavnom sudiji Zrnić Danijelu i njemu opsovao majku., čime je
imenovani počinio prekršaj iz člana 43. DP NS/FS BiH.
Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 8.
1. Odluka Takmiĉarske komisije broj 206/12. od 12.4.2012. o suspenziji stadiona
stavlja se van sange.
2. NOGOMETNI KLUB «JEDINSTVO» Bihać zbog prekršaja iz ĉlanka 53. DP NS/FS BiH
na utakmici 20. kola Prve lige Federacije BiH: NK «JESINSTVO» - NK «BRATSTVO»
kaţnjava se, NOVĈANOM KAZNOM OD 5.000 (pet hiljada) KM, koju je NK
«Jedinstvo» duţan na raĉun NS Federacije BiH uplatiti u roku od osam dana od dana
prijema odluke.
Obrazloţenje
Utakmica XX kola Prve lige FBiH: NK «JEDINSTVO» - NK «BRATSTVO», igrana je 07.04.2012.
godine u Bihaću i prekinuta kod rezultata 0:1 u 85. minuti.
Nakon uvida u video zapis utakmice i kompletan spis predmeta: Disciplinska komisija Prve lige
FBiH je nepobitno utvrdila kako je do prekida navedene utakmice došlo zbog incidenta kada je
udaren glavni sudija a pogoĎen u glavu sudija asistent. TakoĎe da organizator utakmice NK
„Jedinstvo“ nije preduzeo mjere da spriječi incident te je isključivi krivac za prekid utakmice.
Delegat utakmice u svom izvještaju navodi slaba ponašanje domaćih navijača. Tako su aktivirali
petarde u 26. minuti. U istoj minuti u teren je utrčao jedan navijač domaćina. Zaštitari su navijača
zadrţali a policija ga je odstranila iz gledališta. Kritični trenutak dogodio se u 85. minutu kada je u
teren upao jedan navijač domaće ekipe i odgurnuo glavnog sudiju u predjelu prsa da bi nekoliko
sekundi kasnije neko iz publike (navijač domaćih) tvrdim predmetom pogodio drugog asistenta
Bilješko Borisa u prijedjelu uha. Drugi asistent Bilješko Boris je prebačen u hitnu, a sudija je
odlučio da prekine utakmicu.
Zaključeno je kako je redarska sluţba NK «JEDINSTVO» potpuno zakazala, bila pasivna odnosno
duţnost nije obavljala prema propisima te je dozvolila da navijač iz gledališta uĎe na teren i izvrši
fizički napad na sudiju a da drugi navijač tvrdim predmetom pogodi drugog asistenta u glavu zbog
čega je došlo do prekida utakmice.
Na osnovu svega navedenog Komisija je nepobitno utvrdila da klub domaćin nije preduzeo sve
potrebne radnje oko obezbjeĎenja utakmice, da nije preduzeo potrebne mjere da incident spriječi,
te je bila ugroţena sigurnost sudija na utakmici. Komisija je prilikom odmjeravanja kazne uzela u
obzir sve olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti cijeneći da su se na stadionu u Bihaću i u
prethodnim sezonama dešavali incidenti, na utakmicama u organizaciji NK „Jedinstvo“. TakoĎe, da
su igrači oba tima nakon prekida utakmice, teren za igru napustili u sportskom ambijentu u skladu
sa fer plejom.
Komisija smatra da su se u ovom slučaju stekla sva bitna obiljeţja disciplinskog prekršaja iz člana
53 DP NS/FS BiH. TakoĎer, opravdano smatra da je izrečena kazna adekvatna teţini učinjenog
prekršaja, te da će ista ostvariti vaspitno i preventivno dejstvo.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
O D L U K U 9.
NOGOMETNI KLUB «OMLADINAC» Mionica zbog prekršaja iz ĉlanka 58. DP NS/FS BiH
kaţnjava se, vraćanjem u neposredno niţi rang takmiĉenja ( Druga liga F BiH) i šest
negativnih bodova za narednu takmiĉarsku godinu.
O b r a z l o ţ e nj e
Nogometni klub «Omladinac» Mionica na vanrednoj Skupštini kluba donio je Odluku br. 11/12 od
05.04.2012. godine o odustajanju od takmičenja u Prvoj ligi Federacije BiH u toku proljetnog dijela
prvenstva takmičarske 2011/2012. godine, posljednu utakmicu u prvenstvu odigrao je 19. kolo
Prve lige F BiH.
U odluci NK «Omladinac» navodi razlog odustajanja od takmičenja zbog teške finansijske
situacija koja je zadesila sve sportske kolektive u Tuzlanskom kantonu, pa se tako i NK
„Omladinac“ našao bezizlaznoj situaciji na kraju jesenjeg dijela takmičenja. Zbog svih i ranijih
dešavanja u klubu i nicidenta koji se dogodio na utakmici 14 kola Omladinac – Čapljina klub je
suspendovan i sankcionisan od strane Discilinske komisije NS FBiH, i pored toga formirana je
nova Upravu kluba kako bi klub nastavio takmičenje u proljetnom dijelu prvnstva. Nova uprava
na samom počtku proljetnog prvenstva naišla je na nove poteškoće, napuštanje kompletnog
igračkog kadra pa su morali prvenstvene utakmice igrati sa juniorima. Zbog nemogućnosti daljeg
organiziranja, NK Omladinac je odlukom Skupštine kluba odustao od daljeg takmičenja.
Shodno navedenom, nesporno je utvrĎeno da je NK «Omladinac» usljed svoje krivice odustao od
takmičenja.
Komisija je prilikom odmjeravanja kazne uzela u obzir sve olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti.
Komisija smatra da su se u ovom slučaju stekla sva bitna obiljeţja disciplinskog prekršaja iz člana
58. DP NS/FS BiH. TakoĎer, opravdano smatra da je izrečena kazna adekvatna teţini učinjenog
prekršaja, te da će ista ostvariti vaspitno i preventivno dejstvo.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
PRAVNA POUKA: Protiv ovih odluka, u roku od osam dana, dozvoljena je ţalba Apelacionoj
komisiji NS FBiH uz uplatu propisane takse.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
DISCIPLINSKE
Dostaviti:
-Klubu
-a/a
Slišković Stjepan vr.
Broj: 112/12
Sarajevo: 29.03.2012.
Disciplinska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH, rješavajući disciplinske prekršaje na
utakmicama 16. 17 i 18. kola Prve lige F BiH, dana 29.03.2012. godine, na osnovu člana 86.
Disciplinskog pravilnika NS BiH, d o n o s i
O D L U K U 1.
KUKIĆ ALDIN, igrač NK «ČAPLJINA» Čapljina zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS BiH, na
utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: FK «FAMOS S. NAPREDAK» - NK «ČAPLJINA»
kaţnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući
od 19.03.2012. NK «ČAPLJINA» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine,
kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH
uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 17. kola Prve lige FBiH FK «FAMOS S. NAPREDAK» - NK «ČAPLJINA» 1:0 odigrana
18.03.2012. godine u Konjicu. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač NK «Čapljina» Kukić Aldik
isključen je u 40. minuti zbog druge javne opomene, čime je imenovani počinio prekršaj iz člana
43. DP NS/FS BiH. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 2.
DUDO EDIN, igrač FK «FAMOS S. NAPREDAK» Hrasnica zbog prekršaja iz članka 43. DP
NS/FS BiH, na utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: FK «FAMOS S. NAPREDAK» - NK
«ČAPLJINA»
kaţnjava se ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP
UTAKMICE, računajući od 19.03.2012. FK «Famos S Napredak» shodno Odluci IO NS FBiH broj
304/11 od 06.07.2011. godine, kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je
duţan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 17. kola Prve lige FBiH FK «FAMOS S. NAPREDAK» - NK «ČAPLJINA» 1:0 odigrana
18.03.2012. godine u Konjicu. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač FK «Famos S Napredak»
Dudo Edin isključen je u 50. minuti zbog druge javne opomene, čime je imenovani počinio prekršaj
iz člana 43. DP NS/FS BiH. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 3.
KORDA HARIS, igrač FK «GORAŢDE» Goraţde zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS BiH, na
utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: FK «GORAŢDE» - NK «JEDINSTVO» kaţnjava se
ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od
19.03.2012. FK «GORAŢDE» » shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine,
kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH
uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 17. kola Prve lige FBiH FK «GORAŢDE» - NK «JEDINSTVO» 1:0 odigrana
17.03.2012. godine u Goraţdu. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač FK «Goraţde » Korda
Haris isključen je u 88. minuti zbog druge javne opomene, čime je imenovani počinio prekršaj iz
člana 43. DP NS/FS BiH. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 4.
FUDBALSKI KLUB «RUDAR», zbog prekršaja iz članka 22. Propozicija takmičenja NS FBiH, na
utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: NK «Omladinac» -FK «Rudar», kaţnjava se
OPOMENOM.
Obrazloţenje
Utakmica 17. kola Prve lige FBiH: NK «Omladinac» - FK «Rudar» igrana je 18.03.2012. godine u
Mionici. Prema izvještajima delegata utakmice, FK „Rudar“ nastupio je u prugastim dresovima
brojevi igrača bili su otisnuti zlatnom bojom bez jednobojne podloge što je suprotno Propozicijama
takmičenja Prve lige F BiH.
Komisija upozorava FK «Rudar» da u ponovljenom slučaju klub će snositi disciplinske sankcije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija je utvrdila da je FK «Rudar» počinio prekršaj iz člana
22. Propozicija NS FBiH, te smatra da je izrečena kazna adekvatna teţini učinjenog prekršaja.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
O D L U K U 5.
NOGOMETNI KLUB «VITEZ», zbog prekršaja iz članka 42. Pravilmika o nogometnim/fudbalskim
takmičenjima NS BiH, na utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: FK «Krajina» - NK «Vitez»,
kaţnjava se OPOMENOM.
Obrazloţenje
Utakmica 17. kola Prve lige FBiH: FK «Krajina» - NK «Vitez», igrana je 17.03.2012. godine u
Cazinu. Prema izvještaju delegata utakmice, igrač NK „Vitez“ Dedić Anel bio je prijavljen u
zapisniku utakmice da nosi dres sa brojem 11, a pred početak utakmice kada se izvršena
indentifikacija igrača i brojeva desova primječeno da igrač Dedić Anel na sebi ima dres sa brojem
17. Ispostavilo se da NK „ Vitez“ nije ponio dres sa brojem 11 i dao igraču Dedić Anelu dres sa
brojem 17. Deledat je prije početka utakmice izvršio ispravnu zapisnika i upisao da igrač Dedić
Anel nosi dres sa broj 17.
Prestavnik gostiju izvinio se i priznao da je napravio propust koji je na vrijeme otklonio.
Komisija upozorava NK «Vitez» da u ponovljenom slučaju klub će snositi disciplinske sankcije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija je utvrdila da je NK «Vitez» počinio prekršaj iz člana
42. Pravilmika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS BiH, te smatra da je izrečena kazna
adekvatna teţini učinjenog prekršaja.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
O D L U K U 6.
ŠAHINOVIĆ DAMIR, igrač FK «KRAJINA» Cazin zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS BiH, na
utakmici 18. kola Prve lige Federacije BiH: NK «GRADINA» - FK «KRAJINA» kaţnjava se
ZABRANOM IGRANJA 1 (JEDNE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od
25.03.2012. FK «Krajina» » shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine,
kaţnjava se NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH
uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 18. kola Prve lige FBiH NK «GRADINA» - FK «KRAJINA» 3:0 odigrana 24.03.2012.
godine u Srebreniku. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač FK «Krajina » Šahinović Damir
isključen je u 57. minuti zbog druge javne opomene, čime je imenovani počinio prekršaj iz člana
43. DP NS/FS BiH. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 7.
NUHIĆ AJDIN, igrač FK «GORAŢDE» Goraţde zbog prekršaja iz članka 44. DP NS/FS BiH, na
utakmici 18. kola Prve lige Federacije BiH: NK «VITEZ» - FK «GORAŢDE» kaţnjava se
ZABRANOM IGRANJA 2 (DVIJE) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 25.03.2012.
FK «Goraţde» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine, kaţnjava se
NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku
od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 18. kola Prve lige FBiH NK «VITEZ» - FK «GORAŢDE» 1:0 odigrana 24.03.2012.
godine u Vitezu. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač FK «Goraţde » Nuhić Ajdin isključen je u
84. minuti zbog gubog starta nad igračem br. 1, čime je imenovani počinio prekršaj iz člana 44.
DP NS/FS BiH. Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 8.
HODŢIĆ FARUK, igrač NK «KRAJIŠNIK» V. Kladuša zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS
BiHna utakmici 18. kola Prve lige Federacije BiH: NK «ČAPLJINA» - NK «KRAJIŠNIK» kaţnjava
se ZABRANOM IGRANJA 3 (TRI) PRVENSTVENE ili KUP UTAKMICE, računajući od 25.03.2012.
NK «Krajišnik» shodno Odluci IO NS FBiH broj 304/11 od 06.07.2011. godine, kaţnjava se
NOVČANOM KAZNOM 100 (stotinu) KM, koju je duţan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku
od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 18. kola Prve lige FBiH NK «ČAPLJINA» - NK «KRAJIŠNIK» 4:0 odigrana
24.03.2012. godine u Čapljini. Prema izvještajima sluţbenih lica, igrač NK «Krajišnik» Hodţić
Faruk isključen je u 17. minuti nesportskog ponašanja psovanje sudiji i pokazivanje srednjeg
prsta, čime je imenovani počinio prekršaj iz člana 43. DP NS/FS BiH. Imajući u vidu navedeno,
odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 9.
ZUKIĆ MUHIDIN, trener NK «UNIS» Sarajevo zbog prekršaja iz članka 43. DP NS/FS BiH, na
utakmici 18. kola Prve lige Federacije BiH: NK «UNIS» - FK „FAMOS S. NAPREDAK“, kaţnjava
se NOVĈANOM KAZNOM U IZNOSU 500 KM. koju je NK «UNIS» duţan na račun NS Federacije
BiH uplatiti u roku od osam dana od dana prijema odluke.
Obrazloţenje
Na utakmici 18 kola Prve lige FBiH NK «UNIS» - FK „FAMOS S. NAPREDAK“, 2:0 odigrana
25.03.2012. godine u Vogošći. Prema izvještajima sluţbenih lica, trener NK „Unis“ Zukić Muhidin
udalje iz tehničkog prostora u 36. minuti zbog upučivanje psovki glavnom sudiji i nastavio vrijeĎati
sudiju po izlasku sa terena, čime je imenovani počinio prekršaj iz člana 43. DP NS/FS BiH. Imajući
u vidu navedeno, odlučeno je kao u izreci.
O D L U K U 10.
FUDBALSKI KLUB «RUDAR», zbog prekršaja iz članka 22. Propozicija takmičenja NS FBiH, na
utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: NK «Omladinac» -FK «Rudar», kaţnjava se
OPOMENOM.
Obrazloţenje
Utakmica 17. kola Prve lige FBiH: NK «Omladinac» - FK «Rudar» igrana je 18.03.2012. godine u
Mionici. Prema izvještajima delegata utakmice, FK „Rudar“ nastupio je u prugastim dresovima
brojevi igrača bili su otisnuti zlatnom bojom bez jednobojne podloge što je suprotno Propozicijama
takmičenja Prve lige F BiH.
Komisija upozorava FK «Rudar» da u ponovljenom slučaju klub će snositi disciplinske sankcije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija je utvrdila da je FK «Rudar» počinio prekršaj iz člana
22. Propozicija NS FBiH, te smatra da je izrečena kazna adekvatna teţini učinjenog prekršaja.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
O D L U K U 11.
NOGOMETNI KLUB «VITEZ», zbog prekršaja iz članka 42. Pravilmika o nogometnim/fudbalskim
takmičenjima NS BiH, na utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: FK «Krajina» - NK «Vitez»,
kaţnjava se OPOMENOM.
Obrazloţenje
Utakmica 17. kola Prve lige FBiH: FK «Krajina» - NK «Vitez», igrana je 17.03.2012. godine u
Cazinu. Prema izvještaju delegata utakmice, igrač NK „Vitez“ Dedić Anel bio je prijavljen u
zapisniku utakmice da nosi dres sa brojem 11, a pred početak utakmice kada se izvršena
indentifikacija igrača i brojeva desova primječeno da igrač Dedić Anel na sebi ima dres sa brojem
17. Ispostavilo se da NK „ Vitez“ nije ponio dres sa brojem 11 i dao igraču Dedić Anelu dres sa
brojem 17. Deledat je prije početka utakmice izvršio ispravnu zapisnika i upisao da igrač Dedić
Anel nosi dres sa broj 17.
Prestavnik gostiju izvinio se i priznao da je napravio propust koji je na vrijeme otklonio.
Komisija upozorava NK «Vitez» da u ponovljenom slučaju klub će snositi disciplinske sankcije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija je utvrdila da je NK «Vitez» počinio prekršaj iz člana
42. Pravilmika o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS BiH, te smatra da je izrečena kazna
adekvatna teţini učinjenog prekršaja.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
O D L U K U 12.
FUDBALSKI KLUB «GORAŢDE», zbog prekršaja iz članka 19. Propozicija takmičenja NS FBiH,
na utakmici 17. kola Prve lige Federacije BiH: FK «Goraţde» - NK «Jedinstvo», kaţnjava se
OPOMENOM.
Obrazloţenje
Utakmica 17. kola Prve lige FBiH: FK «Goraţde» - NK «Jedinstvo», igrana je 17.03.2012. godine
u Goraţdu. Prema izvještaju delegata utakmice, svlačionice oba tima i sluţbeni lica nalaze van
ograĎenog stadiona i koriste isti ulaz na teren sa gledaocima. FK „Goraţde“ po završetku
utakmice netreba dozvoliti izlaz gledatelja dok igrači i sluţbena lica ne napuste teren i stadion i
doĎu do svlačionica. Bezbjednost igrača i sluţbeni lica nije osigurana u cjelosti prema
Propozicijama takmičenja NS F BiH.
Komisija upozorava FK «Goraţde» da napravi ogradu koja će da razdvoji gledatelje od igrača i
sluţbeni lica do svlačionica u protivnim klub će snositi disciplinske sankcije.
Na osnovu naprijed navedenog, Komisija je utvrdila da je FK «Goraţde» počinio prekršaj iz člana
19. Propozicija takmičenja NS FBiH, te smatra da je izrečena kazna adekvatna teţini učinjenog
prekršaja.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
O D L U K U 13
DOŠLIĆ MIRNES, igrač HNK «KUPRES» Kupres zbog prekršaja iz članka 66. DP NS/FS BiH,
Kažnjava se zabranom igranja u trajanju od 4 (četir) mjeseci, na svim prvenstvenim i kup
utakmicama, računajući od 22.12.2011. godine
Obrazloţenje
DOŠLO MIRNES igrač HNK «Kupres» Kupres zbog prekršaja iz člana 66 DP NS/FS BiH a
prema ţalbi ŢNS Hercegbosanske koji navodi da je Došlo Mirnes registrovan za HNK “Kupres” iz
Kupresa a da je imao dvojnu registraciju i za FK “”Radnik” D. Vakuf. Igrač Došlo Mirnes
istovremeno bio registrovan u dva registrovana saveza te kako je istovremeno nastupao za dva
različita kluba.
Ţalilac Došlo Mirnes u svojom izjavi navodi da je prevaren od trenera FK “Radnik” Bašić Naima
koji mi je obečao da neče imati nikakvih problema, kamjem se što sa napravio navedeni
disciplinski prekršaj.
Shodno tome izrečena je odgovarajuća vremenska kazna, za koje Komisija smatra da su se u
ovom slučaju stekla sva bitna obiljeţja disciplinskog prekršaja iz člana 66. DP NS/FS BiH.
TakoĎer
Komisija je shodno odredbama DP
NS/FS BiH a prema evidenciji NS FBiH uzela u obzir
činjenicu da Došlo Mirnes nije ranije bio kaţnjavan prema odredbama Disciplinskog pravilnika za
ista ili slična djela, te smatra da je izrečena kazna adekvatna teţini učinjenog prekršaja.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
O D L U K U 14.
FUDBALSKI KLUB «RADNIK» D. Vakuf, zbog prekršaja iz člana 66 DP NS/FS BiH, kažnjava
se NOVČANOM KAZNOM 500 KM, koju je dužan na račun NS Federacije BiH uplatiti u roku
osam dana od dana prijema odluke.
O b r a z l o ţ e nj e
Uvidom u zapisnik sa prvenstvene utakmice Prve kantonalne lige izmeĎu FK»Radnik» - NK
«Kiseljak» odigrana u okviru 7. kola dana 16.10.2011. godine, Došlo Mirnes je nastupio
FK»Radnik» na staru neispravnu registraciju. Ţalilac FK»Radnik» u svojoj izvjavi izjavio da je
došlo do ovjere stare sportske legitimacije Došlo Mirnesa pilikom ovjere čkanarine za 2011.
godinu i tako je trener našeg kluba upotrebio sportsku legitimaciju i pozvao Mirnesa da odigra
jednu utakmicu za naš klub. Greška je bila trenera što je uvrstio u sastav igrača koji je ispravno
registrovan za HNK «Kupre» iz Kupresa. Ispred kluba FK «Radnik» izvinjavamo se i obečavamo
da se isto neće nikada ponoviti.
Shodno tome izrečena je odgovarajuća novčana kazna, za koje Komisija smatra da su se u ovom
slučaju stekla sva bitna obiljeţja disciplinskog prekršaja iz člana 66. DP NS/FS BiH. TakoĎer
Komisija je shodno odredbama DP
NS/FS BiH a prema evidenciji NS FBiH uzela u obzir
činjenicu da FK»Radnik» nije ranije bio kaţnjavan prema odredbama Disciplinskog pravilnika za
ista ili slična djela, te smatra da je izrečena kazna adekvatna teţini učinjenog prekršaja.
Imajući u vidu sve navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
PRAVNA POUKA: Protiv ovih odluka, u roku od osam dana i uz uplatu propisane takse dozvoljena
je žalba Apelacionoj komisiji NS FBiH.
Dostaviti:
-Klubu
-a/a
PREDSJEDNIK
DISCIPLINSKE KOMISIJE
Slišković Stjepan vr.
Broj: 213/12
Sarajevo: 12.04.2012. godine
Takmičarska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH, temeljem odredbi člana 64. Pravilnika
o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH za takmičarsku 2011/12 godinu, donosi s l j e
deću
ODLUKU
1. Shodno ĉlanu 64. Pravilnika o nogometnim takmiĉenjima BiH, NK «Omladinac», a prema
odluci Skupštine kluba br. 11/12, NK Omladinac je odustao od natjecanja u Prvoj ligi FBiH.
2. Sve odigrane utakmice NK Omladinac u sezoni 2011/12 registrujuse postignutim
rezultatom.
3. Sve naredne utakmice NK Omladinac po rasporedu, registrovat će se po sluţbenoj
duţnosti 3:0 ( par-forfe) u korist njegovih protivnika.
O b r a z l o ţ e nj e
Nogometni klub «Omladinac» Mionica na vanrednoj Skupštini kluba donio je Odluku br. 11/12 od
05.04.2012. godine o odustajanju od takmičenja u Prvoj ligi Federacije BiH u toku proljetnog dijela
prvenstva takmičarske 2011/2012. godine, posljednu utakmicu u prvenstvu odigrao je u 19. kolu
Prve lige F BiH.
U odluci NK «Omladinac» navodi razlog odustajanja od takmičenja zbog teške finansijske
situacija koja je zadesila sve sportske kolektive u Tuzlanskom kantonu, pa se tako i NK
„Omladinac“ našao bezizlaznoj situaciji na kraju jesenjeg dijela takmičenja. Zbog svih i ranijih
dešavanja u klubu i nicidenta koji se dogodio na utakmici 14 kola Omladinac – Čapljina klub je
suspendovan i sankcionisan od strane Discilinske komisije NS FBiH, i pored toga formirana je
nova Upravu kluba kako bi klub nastavio takmičenje u proljetnom dijelu prvnstva. Nova uprava
na samom počektu proljetnog prvenstva naišla je na nove poeškoće napuštanje kompletnog
igračkog kadra pa su morali utakmice igrati sa juniorima kasko je navedeno. Zbog nemogućnosti
daljeg organiziranja NK Omladinac je odlukom Skupštine kluba odustao od daljeg takmičenja.
Shodno navedenom, nesporno je utvrĎeno da je NK «Omladinac» usljed svoje krivice odustao od
takmičenja.
Komisija za takmičenje zbog odustajanja od takmičenja protiv NK Omladinac podnosi prijavui za
pokretanje disciplinskog postupka.
Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljena je žalba Apelacionoj komisiji NS FBiH u roku do osam
dana uz uplatu takse od 800 KM.
PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA NATJECANJE
Mile Prusina vr.
Broj: 213/12
Sarajevo: 12.04.2012. godine
Takmičarska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH, temeljem odredbi člana 64. Pravilnika
o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH za takmičarsku 2011/12 godinu, donosi
sljedeću
ODLUKU
1. Shodno ĉlanu 64. Pravilnika o nogometnim takmiĉenjima BiH, NK «Omladinac», a prema
odluci Skupštine kluba br. 11/12, NK Omladinac je odustao od natjecanja u Prvoj ligi FBiH.
2. Sve odigrane utakmice NK Omladinac u sezoni 2011/12 registrujuse postignutim
rezultatom.
3. Sve naredne utakmice NK Omladinac po rasporedu, registrovat će se po sluţbenoj
duţnosti 3:0 ( par-forfe) u korist njegovih protivnika.
O b r a z l o ţ e nj e
Nogometni klub «Omladinac» Mionica na vanrednoj Skupštini kluba donio je Odluku br. 11/12 od
05.04.2012. godine o odustajanju od takmičenja u Prvoj ligi Federacije BiH u toku proljetnog dijela
prvenstva takmičarske 2011/2012. godine, posljednu utakmicu u prvenstvu odigrao je u 19. kolu
Prve lige F BiH.
U odluci NK «Omladinac» navodi razlog odustajanja od takmičenja zbog teške finansijske
situacija koja je zadesila sve sportske kolektive u Tuzlanskom kantonu, pa se tako i NK
„Omladinac“ našao bezizlaznoj situaciji na kraju jesenjeg dijela takmičenja. Zbog svih i ranijih
dešavanja u klubu i nicidenta koji se dogodio na utakmici 14 kola Omladinac – Čapljina klub je
suspendovan i sankcionisan od strane Discilinske komisije NS FBiH, i pored toga formirana je
nova Upravu kluba kako bi klub nastavio takmičenje u proljetnom dijelu prvnstva. Nova uprava
na samom počektu proljetnog prvenstva naišla je na nove poeškoće napuštanje kompletnog
igračkog kadra pa su morali utakmice igrati sa juniorima kasko je navedeno. Zbog nemogućnosti
daljeg organiziranja NK Omladinac je odlukom Skupštine kluba odustao od daljeg takmičenja.
Shodno navedenom, nesporno je utvrĎeno da je NK «Omladinac» usljed svoje krivice odustao od
takmičenja.
Komisija za takmičenje zbog odustajanja od takmičenja protiv NK Omladinac podnosi prijavui za
pokretanje disciplinskog postupka.
Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljena je žalba Apelacionoj komisiji NS FBiH u roku do osam
dana uz uplatu takse od 800 KM.
PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA NATJECANJE
Mile Prusina vr.
Broj: 206/12
Sarajevo: 12.04.2012.
Takmičarska komisija Nogometnog saveza Federacije BiH, na osnovu člana 36. Propozicija
takmičenja Prve lige Federacije BiH u takmičarskoj 2011/2012, na sjednici odrţanoj 12.04.2012.,
donosi s l i j e d e ć u
ODLUKU
1. Utakmica XX kola Prve lige NS Federacije
BiH: NK «JEDINSTVO» - NK
«BRATSTVO», igrana 07.04.2012. godine u Bihaću, i prekinuta kod rezultata 0:1 u 85.
minuti registrira se službenim rezultatom 3:0 u korist NK «BRATSTVO» Gračanica.
2. Suspenduje se stadion NK «JEDINSTVA» u Bihaću do okončanja disciplinskog
postupka zbog incidenta i prekida utakmice u 85 minuti , a shodno članu 53.
Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH.
3. Podnosi se prijava za pokretanje disciplinskog postupka nadležnom disciplinskom
organu protiv: NK «JEDINSTVO».
Obrazloţenje
Utakmica XX kola Prve lige FBiH: NK «JEDINSTVO» - NK «BRATSTVO», igrana je 07.04.2012.
godine u Bihaću i prekinuta kod rezultata 0:1 u 85. minuti.
Takmičarska komisija je na redovnoj sjednici razmatrala izvještaje sluţbenih lica, dopunske
izvještaje sluţbenih lica utakmice, te izvršila pregled video-zapisa utakmice.
Nakon uvida u kompletan spis predmeta: Komisije za takmičenje Prve lige FBiH je nepobitno
utvrdila kako je do prekida navedene utakmice došlo zbog incidenta kada je udaren glavni sudija a
pogoĎen u glavu sudija asistent a organizator utakmice NK „Jedinstvo“ nije preduzeo mjere da
spriječi incident te je isključivi krivac za prekid utakmice.
Delegat utakmice u svom izvještaju navodi katastrofalno ponašanje domaćih navijača. Tako su
aktivirali petarde u 26. minuti. U istoj minuti u teren je utrčao jedan navijač domaćina. Zaštitari su
navijača zadrţali a policija ga je odstranila iz gledališta. Kritični trenutak dogodio se u 85. minutu
kada je u teren upao jedan navijač domaće ekipe i odgurnuo glavnog sudiju u predjelu prsa da bi
nekoliko sekundi kasnije neko iz publike (navijač domaćih) tvrdim predmetom pogodio drugog
asistenta Bilješko Borisa u prijedjelu uha. Drugi asistent Bilješko Boris je prebačen u hitnu a
sudija je odlučeno da prekine utakmicu.
Zaključeno je kako je redarska sluţba NK «JEDINSTVA» potpuno zakazala, bila pasivna odnosno
duţnost nije obavljala prema propisima te je dozvolila da navijač iz gledališta uĎe na teren i izvrši
fizički napad na sudiju a da drugi navijač trvrdim predmetom pogodi drugog asistenta u glavu zbog
čega je došlo do prekida utakmice.
Komisija je nedvosmisleno i jednoglasno utvrdila da je do prekida utakmice došlo usljed slabe
organizacije utakmice i pored toga što je Komisija 05.04.2012. godine svim klubovima uputila
sluţbeni dokument te ih upozorila na obaveze vezano za obezbjeĎenje utakmica i sigurnost svih
aktera što je objavljeno i na sluţbenoj web stranici NS FBiH.
Slijedom prednje navedenog, ova Komisija cijeni da NK «Jedinstvo», kao organizator utakmice XX
kola Prve lige Federacije BiH: NK «JEDINSTVO» - NK «BRATSTVO», nije u dovoljnoj mjeri
poduzeo potrebne mjere obezbeĎenja utakmice i svih aktera, te je u smislu člana 53. Disciplinskog
pravilnika odlučeno kao u izreci ove odluke.
Pravna pouka: Protiv ove odluke dozvoljena je ţalba i to u roku od osam dana uz uplatu takse od
800 KM.
PREDSJEDNIK
TAKMIČARSKE KOMISIJE
Dostavljeno:
Mile Prusina vr.
-klubovima
-a/a
Broj: 185/12
Sarajevo: 09.04.2012.
NK J E D I N S T V O Bihać
NK B r a t s t v o Graĉanica
Sluţbena lica utakmice 20. Kola Prve lige: NK Jedinstvo-NK Bratstvo:
(Grabus A,, Duraković A., Bilješko B., Strukar M., Balta I.)
PREDMET: Izjašnjenje na incidente i okolnosti prekida utakmice 20. Kola Prve lige: NK
Jedinstvo-NK Bratstvo, igrane 07.04.2012. u Bihaću
Poštovani,
Komisija za natjecanje NS FBiH razmatrajući sluţbeni izvještaj i dopunski izvještaj delegata
utakmice 20. Kola Prve lige: NK Jedinstvo-NK Bratstvo, igrane 07.04.2012. u Bihaću, zaključila je
sljedeće:
Utakmica je prekinuta u 85. minuti nakon što je iz skupine navijača NK Jedinstvo („Sila
nebeska“) tvrdim predmetom u glavu pogoĎen drugi asistent Bilješko Boris, čime je
imenovanom nanešena tjelesna ozljeda te je odvezen u Dom zdravlja gdje mu je rana
sanirana.
Prekidu utakmice, u istoj minuti, prethodilo je utrčavanje jednog navijača NK Jedinstvo i
pokušaj napada na glavnog suca utakmice (prsima odgurnuo suca Grabus Adnana,
unoseći mu se u lice…) a tada su tvrdi predmeti padali na teren.
NK Jedinstvo je utakmicu organizirao slabo, uz brojne propuste u organizaciji i osiguranju:
u 26. minuti aktivirana petarda, u 26. minuti u teren utrčao navijač NK Jedinstvo ali je
odstranjen od strane zaštitara i policije, u 27. minuti aktivirana petarda, u 27. minuti na
teren ubačena dva tvrda predmeta, u 40. minuti u teren ubačena puna plastična boca soka
i dr.
Imajući u vidu navedeno, u cilju raspolaganja svim relevatnim činjenicama vezano za okolnosti
prekida navedene utakmice, Komisija za natjecanje obavezuje na dostavljanje izjašnjenja na
okolnosti prekida utakmice i svih incidentnih situacija, najkasnije do utorka 10.04.2012. i to:
NK Jedinstvo- dostaviti izjašnjenje na okolnosti prekida, slabu organizaciju i ostale
incidente.
Hadţić Bahrudin (sl. predstavnik NK Jedinstvo)- dostaviti izjašnjenje na okolnosti prekida,
slabu organizaciju i ostale incidente.
Alagić Zekerijah (komesar za bezbjednost NK Jedinstvo)- )- dostaviti izjašnjenje na
okolnosti prekida, slabu organizaciju i ostale incidente.
NK Bratstvo- dostaviti izjašnjenje na okolnosti prekida utakmice, izjašnjenje na
zanemarivanje obaveza i omalovaţavanje delegata od strane igrača prilikom identificiranja,
izjašnjenje na uvrede igrača Trejić Adnana
Sluţbena lica utakmice (Grabus A,, Duraković A., Bilješko B., Strukar M., Balta I.)- dostaviti
precizne dopunske izvještaje, izjašnjenje na okolnosti prekida, propuste u organizaciji i
ostale incidente, Kodeks ponašanja i dr.
Bilješko Boris (drugi asistent)- dostaviti ozljedni list.
Shodno prijavi delegata utakmice, igrači NK Bratsvo su zanemarivali obaveze i omalovaţavali
delegata NS FBiH prilikom vršenja identificiranja igrača a igrač Trejić Ahmet je prilikom izlaska sa
terena nakon isključenja ispoljio krajnje drsko ponašanje prema glavnom sudiji, psujući mu majku i
vrijeĎajući roditelje, te je potrebno dostaviti izjašnjenje:
NK Bratstvo (okolnosti prekida, omalovaţavanje delegata NS FBiH) i igrač Trejić Ahmet
(vrijeĎanje glavnog sudije).
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA NATJECANJE
Prusina Mile vr.
Broj: 182/12
Sarajevo: 05.04.2012.
KLUBOVIMA PRVE LIGE FBiH
DELEGATIMA PRVE LIGE FBiH
PREDMET: Analiza utakmica 18. i 19. kola Prve lige FBiH, odluke Komisije za natjecanje i
obaveze klubova i delegata
Poštovani,
Komisija za natjecanje NS FBiH na sjednici odrţanoj 05.04.2012. godine u Sarajevu izvršila je
analizu utakmica 18. i 19. kola Prve lige FBiH, kao i detaljnu analizu obavljanja duţnosti delegata
na utakmicama Prve lige za naznačeni period.
ODLUKE KOMISIJE ZA NATJECANJE
Shodno navedenom, Komisija je donijela sljedeće odluke:
Sve utakmice 18. i 19. kola registrirane su postignutim rezultatom. Komisija je utvdila da
nije bilo ţalbi na utakmice i suĎenje.
Podnosi se prijava za pokretanje postupka protiv FK Famos Sašk Napredak zbog propusta
u organizaciji nakon utakmice 19. kola, kada su igrači, trener i publika izvršili verbalni
napad na sluţbena lica utakmice.
Podnosi se prijava za pokretanje postupka protiv Delić Mehdije (sluţbeni predstavnik),
Saračević Asima (šef Stručnog štaba) i Dţaković Aladina (igrač broj 19) zbog incidentne
situacije, verbalnih prijetnji i povrede Kodeksa ponašanja, neposredno nakon utakmice 19.
kola, traţe se izjave so 10.04.2012.
Nalaţe se sudijama: Karačić Dariju, Beljo Davoru, Macić Ameru i Spahalić Emiru, te
kontroloru suĎenja Avdić Mustafi dostavljanje detaljnih dopunskih izvještaja sa utakmice 19.
kola: FK Famos SN-NK Iskra, do 09.04.2012.
Podnosi se prijava za pokretanje postupka protiv NK Branitelj zbog zanemarivanja propisa i
obaveza iz takmičenja, dostavljanja netačnih podataka o sastavu i brojevima igrača (19.
kolo – četiri igrača prijavljena sa pogrešnim brojevima) čime je delegat utakmice doveden u
zabludu, te iz tog razloga utakmica nije započela u propisano vrijeme.
Podnosi se prijava za pokretanje disciplinskog postupka protiv NK Iskra i NK Čapljina, zbog
zanemarivanja propisa i obaveza iz takmičenja i zakaţnjenja na organizacioni
sastanak/brifing pred utakmicu 19. kola Prve lige FBiH.
Podnosi se prijava za pokretanje postupka protiv FK Goraţde (od 16.-19. kola), NK
Bratstvo (19. kolo) i FK UNIS (19. kolo) jer navedeni klubovi nisu imali upisane trenere u
zapisnik utakmice, čime su izvršili zamenarivanje propisa i obaveza iz takmičenja.
Komisija je konstatirala da je 05.04.2012. dostavljen sluţbeni dopis NK Omladinac Mionica,
potpisan od strane predsjednika i ovjeren sluţbenim pečatom, u kojem je navedeno da
odlukom Skupštine kluba, NK Omladinac odustaje od takmičenja u Prvoj ligi FBiH. Shodno
navedenom, Komisija nalaţe NK Omladinac da do 06.04.2012. u NS FBiH dostavi odluku
Skupštine kluba o odustajanju od takmičenja.
OBAVEZE KLUBOVA IZ NATJECANJA
Komisija za natjecanje upozorava klubove na sljedeće obaveze iz takmičenja i obavezu poštivanja
vaţećih propisa i odluka NS FBiH:
Klubovi domaćini (organizator javnog skupa) su obavezni da poduzmu sve propisane mjere
na organizaciji utakmice i bezbjednosti svih aktera.
Klubovi gosti obavezni su doputovati u mjesto odigravanja najmanje dva sata prije utakmice
i prisustvovati organizacionom sastanku/brifingu 90 minuta prije početka utakmice.
Sluţbena lica klubova (sluţbeni predstavnici, treneri i igrači) i ostali obavezni su postupati
po odluci IO NS FBiH o Kodeksu ponašanja prije, za vrijeme i nakon utakmice.
Klubovi se upozoravaju da sluţbena lica klubova (sluţbeni predstavnici, treneri i igrači),
duţnosnici i dr. prema vaţećim propisima nemaju pravo u medijima iznositi stavove i
komentare o suĎenju i prejudicirati suĎenje i raspored sluţbenih lica što moţe negativno
uticati na regularnost, bezbjednost aktera na utakmicama i narušiti dignitet takmičenja i
Saveza.
Upozoravaju se klubovi na striktno poštivanje nogometnih propisa i zabranu svakog
kontakta koji bi mogao prejudicirati ili unaprijed odrediti ishod i rezultat utakmice.
OBAVEZE DELEGATA
Komisija za natjecanje, izdaje dodatno uputstvo za rad delegatima, te se obavezuju na izvršavanje
sljedećih obaveza:
Delegati na listi Prve lige FBiH duţni su sluţbene dokumente: zapisnik utakmice, izvještaj o
utakmici i izvještaj delegata sa utakmice obavezno dostaviti u Sekretarijat NS FBiH (telefax
ili e-mail) ponedjeljkom do 10 sati.
Delegati, kontrolori suĎenja i suci obavezuju se na striktno poštivanje vaţećih propisa, te su
duţni dopunski izvještaj o svakoj incidentnoj situaciji i propustima dostaviti ponedjeljkom
do 10 sati u NS FBiH.
Na organizacionom sastanku (brifingu) prije svake utakmice, delegat je duţan upozoriti
sluţbene predstavnike dva kluba, na obavezu da svaku utakmicu započnu sa najboljim
timom i da igraju na pobjedu, na regularnost utakmice i poštivanje odredbi Fer pleja i ostalih
propisa.
Delegati su obavezni u Izvještaju delegata sa utakmice, u rubrici eventualne primjedbe,
navesti sljedeće:
1.Način primjene i poštivanja Odluke IO NS FBiH o Kodeksu ponašanja.
2.Dostavljanje delegatu ispravne i validne kopije izvršenih isplata sluţbenim licima sa
prethodne utakmice.
3.Da li je izvršena isplata sluţbenim licima nakon utakmice.
4.Da li su se klubovi/timovi na terenu ponašali na način da se postigne potpuna regularnost
utakmice.
PRED SJ ED NIK
KOMISIJE ZA NATJECANJE
Mile Prusina vr.
Broj: 128 /12
Sarajevo: 23.03.2012.
KLUBOVIMA PRVE LIGE FBiH
DELEGATIMA PRVE LIGE FBiH
PREDMET: Odluke Komisije za natjecanje, analiza utakmica 16. i 17. kola, propusti te
obaveze klubova i delegate Prve lige FBiH
Poštovani,
Komisija za takmičenje NS FBiH, na osnovu Propozicija takmičenja nogometnih liga u Federaciji
BiH za takmičarsku 2011/2012 godinu, na sjednici odrţanoj 23.03.2012. godine izvršila je analizu
takmičenja 16. i 17. kola Prve lige FBiH, kao i analizu obavljanja duţnosti delegate na utakmicama
Prve lige FBiH i zaključila sljedeće:
1. Komisija je registrirala postignutim rezultatima sve utakmice 16.i i 17. kola Prve lige FBiH.
Konstatirano je takoĎer kako nije uloţena nijedna ţalba.
2. Komisija za takmičenje je konstatirala kako je Komisija za suce i suĎenje na sjednici
odrţanoj 22.03.2012. izvršila analizu suĎenja i obavljanja duţnosti kontrolora suĎenja na
utakmicama 16. i 17. kola Prve lige, te je upoznata da nije bilo ţalbi ni zvaničnih primjedbi
na suĎenje. TakoĎer je konstatirano kako je nakon detaljnog pregleda snimka utakmice 17.
kola: NK Branitelj - FK UNIS, Komisija za suce utvrdila da je suĎenje na navedenoj utakmici
bilo u skladu sa PNI.
3. Komisija je konstatirala da je, izuzev jednog slučaja, na svim utakmicama striktno poštivana
Odluka o kodeksu ponašanja.
4. Po prijavi delegata utakmice 17. kola Prve lige: NK Branitelj-FK UNIS, zbog upućenih
verbalnih prijetnji sucu utakmice i povrede Kodeksa ponašanja, protiv Kantić Adnana
direktora FK UNIS Vogošća, predmet se prosljeĎuje Disciplinskoj komisiji NS FBiH na dalji
postupak.
5. Prema prijavi delegata utakmice 17. kola Prve lige: FK Goraţde-NK Jedinstvo, konstatiran
je propust u organizaciji utakmice u vezi osiguranja bezbjednog izlaska i ulaska sluţbenih
lica i igrača timova iz sluţbenih prostora (svlačionice i prostorija za delegate) na teren za
igru.
6. Prema prijavi delegate utakmice 17. kola Prve lige: NK Omladionac – FK Rudar,
konstatirano je nepoštivanje člana 22. Propozicija takmičenja od strane FK Rudar, vezano
za nepravilnost brojeva na dresovima igrača.
7. Prema prijavi delegata utakmice 17. kola Prve lige: NK Krajina – NK Vitez, pred početak
meča prilikom vršenja identifikacije igrača, konstatirano je da je NK Vitez izvršio pogrešnu
prijavu broja igrača (Dedić Anel, prijavljen pod brojem 11 a imao dres a brojem 17), čime je
NK Vitez zanemario obaveze iz Propozicija takmičenja i doveo u zabludu delegata
utakmice zbog čega je došlo do kašnjenja početka susreta.
8. Komisija za takmičenje na osnovu navedenih prijava delegata, Disciplinskoj komisiji
prosljeĎuje prijave i prijavljuje sljedeće osobe i klubove: Kantić Adnan (direktor FK UNIS),
FK Goraţde, FK Rudar, NK Vitez.
U cilju postizanja potpune regularnosti takmičenja I otklanjanja svih evidentiranih propusta iz
prethodnih kola Prve lige FBiH, Komisija za takmičenje donosi sljedeće obavezujuće mjere za
klubove, trenere, sluţbene predstavnike, duţnosnike klubova, delegate i ostala sluţbena lica NS
FBiH:
a)OsuĎuje se bilo koji pokušaj iznošenja neistina i kleveta vezano za odigravanje utakmica
Prve lige FBIH, suĎenje i obavljanje sluţbene duţnosti. Komisija za takmičenje insistirat će
na striktnom poštivanju Odluke IO NS FBiH o kodeksu ponašanja svih članova NS FBiH.
b)Zaduţuju se delegati svake utakmice Prve lige FBiH, da u sluţbenom izvještaju delegata
sa utakmice (u rubrici eventualne primjedbe) decidno navede poštivanje Odluke o kodeksu
ponašanja prije, za vrijeme i nakon svake utakmice Prve lige FBiH.
c)Obavezuju se svi klubovi Prve lige FBiH na striktno poštivanje odredbi člana 40.
Propozicija takmičenja, gdje je decidno navedena obaveza kluba da delegatu na brifingu 90
minuta prije početka utakmice dostavi dokaz o uplati takse i ostalih troškova za sva
sluţbena lica iz prethodne utakmice na kojoj je klub bio domaćin.
d)Obavezuju se delegati Prve lige FBiH da izvrše provjeru prethodno navedenog u tački c)
ovog akta, Nadalje, da dokaz o izmirenju obaveza iz prethodne utakmice, uz sluţbeni
izvještaj dostave Komisiji. Ukoliko dokaz nije dostavljen, delegat je podnošenjem prijave
obavezan to konstatirati u izvještaju.
e)Obavezuje se FK Goraţde da odmah otkloni bezbjednosne nedostatke navedene u tački
4. ovog akta.
f)Obavezuje se FK Rudar Kakanj da odmah otkloni nedostatke na dresovima navedene u
tački 5. ovog akta.
g)Upozorava se NK Vitez na zanemarivanje obaveza iz tačke 6. ovog akta.
h)Upozorava se Kantić Adnan na upotrebu prijetnji, uvrjedljivog jezika i povredu Kodeksa
ponašanja.
PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA NATJECANJE
Mile Prusina vr.
Download

Bilten maj/svibanj 2012 - Nogometni Savez Federacije BiH