SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH
NOGOMET U FEDERACIJI BiH
SADRŽAJ
IZVRŠNI ODBOR NS FBiH
KANTONALNI/ŽUPANIJSKI SAVEZI
PRAVNA TIJELA SKUPŠTINE NS FBiH
KOMISIJE IZVRŠNOG ODBORA NS FBiH
ADRESAR KLUBOVA PRVE LIGE FBiH
DELEGATI, POSMATRAČI SUĐENJA I SUDIJE PRVE LIGE FBiH
RASPORED TAKMIČENJA PRVE LIGE FBiH– JESENJI DIO
ADRESAR KLUBOVA OMLADINSKE LIGE BiH „CENTAR“ I „JUG“
RASPORED TAKMIČENJA OMLADINSKE LIGE BiH „CENTAR“ I
„JUG“ TELEFONSKI BROJEVI I MAIL ADRESE NS FBiH
Sarajevo: avgust/kolovoz 2013. godine–broj 73.
SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH
NOGOMET U FEDERACIJI BiH
IZVRŠNI ODBOR NS FBiH
KANTONALNI/ŽUPANIJSKI SAVEZI
PRAVNA TIJELA SKUPŠTINE NS FBiH
KOMISIJE IZVRŠNOG ODBORA NS FBiH
ADRESAR KLUBOVA PRVE LIGE FBiH
DELEGATI, POSMATRAČI SUĐENJA I SUDIJE PRVE LIGE FBiH
RASPORED TAKMIČENJA PRVE LIGE FBiH– JESENJI DIO
ADRESAR KLUBOVA OMLADINSKE LIGE BiH „CENTAR“ I „JUG“
RASPORED TAKMIČENJA OMLADINSKE LIGE BiH „CENTAR“ I „JUG“
TELEFONSKI BROJEVI I MAIL ADRESE NS FBiH
Sarajevo: avgust/kolovoz 2013. godine–broj 73.
IZVRŠNI ODBOR NS FEDERACIJE BiH
JOZIĆ MATO
predsjednik
76277 Bok
Filipovića 14
Tel/fax: 031/719-701
DURIĆ IRFAN
dopredsjednik
77220, Cazin
Gnjilovac 154,
Tel/fax: 037/512-508
ĆEMALOVIĆ SAMIR
član
88000 Mostar
Tekija 3
Tel/fax: 036/347-840
DRLJEVIĆ MIRSAD
član
73000 Goražde
Prvi maj 20
Tel/fax: 038/220-875
GARIĆ SLAVEN
član
72250 Vitez
Kralja Tvrtka bb
Tel/fax: 030/714-460
LAPANDIĆ IBRAHIM
član
75290 Banovići
Patriotske lige 94
Tel/fax: 035/875-166
OREČ BRANIMIR
član
88240 Posušje
Pavla Sixta V 10
Tel/fax: 039/682-022
SPAHIĆ HAMDO
član
71000 Sarajevo
Glasinačka 14
Tel/fax: 033/466-541
SUAD SPAHIĆ
član
72240 Kakanj
Alije Izetbegovića 3.
Tel/fax: 032/775-364
VUKADIN STIPO
član
80209 Podhum
Podgradina bb
Tel/fax: 034/245-334
BAKOVIĆ ELDIN
generalni sekretar
71000 Sarajevo
Franca Lehara 3
Tel: 033/556-660
Fax:033/556-550
NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZI
NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ
BOSNE I HERCEGOVINE
71000Sarajevo
Ferhadija 30
Telefon: 033/276-676
Fax:033/444-332, 440-644, 236-275
E-mail: [email protected]
Web: www.nfsbih.ba
Predsjednik:
Generalni sekretar:
Elvedin Begić
Jasmin Baković
NOGOMETNI SAVEZ
POSAVSKE ŽUPANIJE- ORAŠJE
76270 Orašje
8. ulica b.b.
Telefon: 031/711-850
Fax: 031/711-850
E-mail: [email protected]
Web: www.nspz-orasje.com
Iljo Dominković
Blaž Živković
063/451-871
________________________________________________________________________
Predsjednik:
Generalni tajnik:
FUDBALSKI SAVEZ
BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
Zaima 73000 Goražde
Imamovića br. 44
Telefon:038/220-875
Fax: 038/220-875
E-mail: [email protected]
Web: /
Muhidin Raščić
Ferid Čovčić
061/890-595
________________________________________________________________________
Predsjednik:
Generalni sekretar:
NOGOMETNI SAVEZ
ŽUPANIJE HERCEGBOSANSKE
80101 Livno
Kralja Tvrtka 12/1 p.p. 39K
Telefon: 034/203-812
Fax: 034/203-812
E-Mail: [email protected]
Web: www.nshbz.com
Predsjednik:
Generalni tajnik:
Ivan Perić
Ivan Tabak
063/330-104
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
HERCEGOVAČKONERETVANSKOGKANTONA/ŽUPANIJE
88000 Mostar
Ante Starčevića 36
Telefon: 036/347-840
Fax: 036/347-840
E-Mail: [email protected]
Web: www.nshnz-k.com
Predsjednik:
Generalni tajnik:
Ivan Beus
Mate Brbor
063/311-327
________________________________________________________________________
FUDBALSKI SAVEZ
KANTONA SARAJEVO
71000 Sarajevo
Mis Irbina 10
Telefon/fax: 033/445-449, 668-085
E-Mail: [email protected]
Web:www.fsks.ba
Predsjednik:
Generalni sekretar:
Elvedin Begić
Ermin Čolpa
061/205-522
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ SREDNJEBOSANSKOG
KANTONA/KANTONA SREDNJE BOSNE
72270 Travnik
Erika Brandesa 25
Telefon:030/511-778,
Fax: 030/511-901, 501-290, 501-280
E-Mail: [email protected]
Web:www.nssbkksb.ba
Predsjednik:
Generalni tajnik:
Anto Bilješko
Anto Miškić
063/893-360
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
TUZLANSKOG KANTONA
75000 Tuzla
Rudarska 63
Telefon:035/286-493
Fax:035/286-495
E-Mail: [email protected]
Web:www.nstk.info
Predsjednik:
Generalni sekretar:
Muhamed Avdić
Mithat Arnautović
061/191-464
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
UNSKO-SANSKOG KANTONA
77000 Bihać
Sportska dvorana „Luke“
Telefon:037/220-283
Fax: 037/220-283
E-Mail: [email protected]
Web: www.nsusk.ba
Dopredsjednik:
Generalni sekretar:
Amir Hadžić
Pašaga Gogić
061/981-857
________________________________________________________________________
ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ
ZAPADNOHERCEGOVAČKI
88240 Posušje
Blidinska ½
Telefon: 039/682-829
Fax: 039/682-829
E-Mail: [email protected]
Web: /
Predsjednik:
Generalni sekretar:
Josip Bevanda
Rudolf Marić
063/385/729
________________________________________________________________________
NOGOMETNI SAVEZ
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
72000 Zenica
Zukići 22
Telefon: 032/462-150,446-350
Fax: 032/446-351
E-Mail: [email protected]
Web: www.nszdk.com
Dopredsjednik:
Generalni sekretar:
Muhamed Begagić
Safija Mahmić
032/446-350
FUDBALSKI SAVEZ
REPUBLIKE SRPSKE
78000 Banja Luka
Aleja Svetog Save, blok D
Telefon/fax: 051/217-266, 051/230-430, 051/230-431
E-Mail: [email protected]
Web:www.fsrs.org
Predsjednik:
Generalni sekretar:
Mile Kovačević
Rodoljub Petković
PRAVNA TIJELA
APELACIONA KOMISIJA
DRAGUTIN ĆORLUKA
predsjednik
ZAIMOVIĆ EMIR
dopredsjednik
ŠANTIĆ DALIBOR
član
BEŠIĆ HAMZA
Član
KLJAJIĆ NERMIN
zamjenski član
ČOŠKOVIĆ VITOMIR
zamjenski član
88240 Posušje,
Fra Gabre Grubišića 36
Tel:
Fax:
063/454-354
039/662-129
77240 Kakanj,
Zgošća 28
Tel:
Fax:
061/584-457
032/554-359
72260 Busovača,
Jazvine 71
Tel:
Fax:
063/335-543
030/732-108
76257 Donja Međiđa
Gornja Međiđa
Tel:
Fax:
061/525-913
035/817-227
77220 Cazin,
Gornja Koprivna 245
Tel:
Fax:
061/872-175
037/550-004
76233 Domaljevac,
J.J.Štrosmajera 71
Tel:
Fax:
063/340-062
031/713-002
DISCIPLINSKA KOMISIJA
SIJERČIĆ EMIR
predsjednik
FILIPOVIĆ IVO
dopredsjednik
LUGONJIĆ ZVONKO
član
ŠARIĆ MIRKO
dopredsjednik
73000Goražde,
Rabita 7
Tel: 061/481-897
Fax: 038/224-161
76290 Odžak,
Posavska mahala 5
Tel: 062/214-360
Fax: 031/761-061
75270 Živinice,
Donja Višća
Tel: 061/109-706
Fax:
80240 Tomislavgrad,
Prisoje bb
Tel: 063/343-020
Fax: 034/366-742
KOMISIJE IZVRŠNOG ODBORA
KOMISIJA ZA TAKMIČENJE/NATJECANJE
PRUSINA MILE
predsjednik
88000 Mostar,
A.Starčevića 72
Tel: 063/360-983
Fax: 036/643-540
BASARA NAIM
dopredsjednik
70230 Bugojno,
Vrbas naselje 7C
Tel: 061/183-000
Fax: 035/251-668
DUVNJAK STIPE
član
80101 Livno,
Orguz bb
Tel: 063/344-802
Fax: 034/261-330
SALIBAŠIĆ SUAD
član
75300 Lukavac,
Titova 11 M
Tel: 061/884-950
Fax: 035/547-255
KOMISIJA ZA SUCE I SUĐENJE
GOBELJIĆ HAJRUDIN
predsjednik
77228 Ostrožac-Cazin,
Ostrožac 42
Tel:
Fax:
061/137-579
DOMINKOVIĆ VLADIMIR
dopredsjednik
76270 Orašje,
Ugljara 185 d
Tel:
Fax:
063/691-256
031/717-002
PARADŽIK NERMIN
član
73000 Goražde,
Omera Vrane 40
Tel:
Fax:
061/202-790
038/221-037
DRLJE ŽELJKO
član
88000 Mostar,
Milana Šuflaja 64
Tel:
Fax:
063/492-114
036/342-987
KOMISIJA ZA PROPISE
BEVANDA TOMISLAV
predsjednik
88220 Široki Brijeg,
Zrinjskog 12
Tel:
Fax:
063/368-249
DŽANKOVIĆ ADELINA
dopredsjednik
71000 Sarajevo,
Tešanjska 3
Tel:
Fax:
061/218-045
033/204-433
BAOTIĆ MARIJAN
član
76274 Donja Mahala,
Braće Ribara 49
Tel:
Fax:
063/433-059
031/741-038
BAŠIĆ MIDHAT
član
73000 Goražde,
Maršala Tita 13
Tel:
Fax:
061/481-994
038/228-257
KOMISIJA ZA STADIONE I BEZBJEDNOST
BUZA ESNAF
MAŠIĆ MIJO
USTIĆ RASIM
LJUBOŠ DRAGO
predsjednik
dopredsjednik
član
član
NS ZDK
ŽNS HB
FS BPK
NS SBK/KSB
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
061/196-730
063/377-515
062/715-323
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
063/364-981
KOMISIJA ZA STATUS IGRAČA
TOPALOVIĆ ZVONKO
BILIĆ SUMEDIN
BAŠIĆ MARIO
PIRIĆ VELIJA
predsjednik
dopredsjednik
član
član
NS SBK/KSB
NS ZDK
ŽNS ZH
NS HNK/Ž
063/440-378
STRUČNA TRENERSKO-TEHNIČKA KOMISIJA
DOGAN MENSUR
KNEZOVIĆ MARIO
predsjednik
FS KS
dopredsjednik ŽNS ZH
član
član
ŽNS HB
MRŠO ZLATKO
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
061/813-032
KOMISIJA ZA SPORTSKU MEDICINU
MAJDANČIĆ HUSNIJA
RADOŠ JOZO
HADŽIĆ HARIS
PAVLJAŠEVIĆ ZLATKO
predsjednik
dopredsjednik
član
član
NS TK
Tel:
NS SBK/KSB Tel:
NS HNK/Ž
Tel:
NS PŽ
Tel:
061/733-951
KOMISIJA ZA MALI NOGOMET
BOŽE MARIJAN
ŠETA FAHRUDIN
PUCE ANEL
HALAĆ HIMZO
predsjednik
dopredsjednik
član
član
ŽNS HB
FS BPK
NS HNK/Ž
NS ZDK
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
063/032-582
KOMISIJA ZA OMLADINSKI NOGOMET
OBAD DAMIR
SMRIKO AMIR
STANIĆ MLADEN
JUNUZOVIĆ FAHRUDIN
predsjednik
dopredsjednik
član
član
NA HNK/Ž
NS ZDK
NS PŽ
NS SBK/KSB
Tel:
Tel:
Tel:
Tel: 061/169-637
KOMISIJA ZA ŽENSKI NOGOMET
SUBAN DRAGO
HUREM SAMIRA
LUCIĆ ILIJA
BAJROVIĆ NEDŽAD
predsjednik
dopredsjednik
član
član
NS SBK/KSB
FS KS
NS PŽ
NS TK
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
063/033-411
061/259-639
063/340-919
061/187-242
KOMISIJA ZA FINANSIJE
BEŠIĆ DEDO
BRKAN BRANKO
GRCIĆ NEDŽAD
GLIBO OLIVER
predsjednik
dopredsjednik
član
član
NS USK
NS SBK/KSB
FS KS
NS HNK/Ž
Tel: 061/155-872
Tel:
Tel:
Tel:
KOMISIJA ZA MEDIJE
KOZLIĆ IBRAHIM
BEGIĆ VELIMIR
DUČIĆ HARIS
KURBAŠA MATE
predsjednik
dopredsjednik
član
član
NS TK
ŽNS HZ
FS KS
ŽNS HB
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
060/319 58 42
063/848-858
A D R E S A R
KLUBOVI – PRVA LIGA FEDERACIJE BiH
takmičarska/natjecateljska 2013/2014 godina.
Ime kluba:
HNK „BRANITELJ“
Adresa:
88000 Mostar,
Put za aluminijski kombinat bb
„Sportski centar-Rodoč“
036/350-288
036/350-288, 350-143
[email protected]
/
Mirko Vazgeč
063/468-698, 036/350-288
Ćorić Željko
063/657-345, 036/350-288
Vazgeč Mirko
063/468-698, 036/350-288
Vidović Leo
063/287-775
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Generalni tajnik:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Rodoč - Mostar
Nedjelja
crvena
plavo-bijela
Ime kluba:
NK „BRATSTVO“
Adresa:
Patriotske lige b.b.
75320 Gračanica,
„Gradski stadion Luke“
035/705-275
035/705-275
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
/
/
Okić Nesib
Spahić Zajim
Okić Nesib
Sadiković Denis
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
061/731-184, 035/705-101
061/178-549
061/731-184, 035/705-101
061/184-260
Gračanica
Subota
Plava
Žuta
Ime kluba:
FK „BUDUĆNOST“
Adresa:
Armije BiH 16
75290 Banovići
FK „Budućnost“ Banovići
035/874-758, 065/875-431
035/874-758
[email protected]
/
Mujezinović Rasim 061/283-788, 035/874-758
Lapandić Ibrahim
061/896-813
Avdić Sead
061/870-209
Mujić Fuad
061/894-253
Mujezinović Rasim 061/283-788, 035/874-758
Rizvić Munever
061/100-092
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Sportski direktor:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Banovići
subota
zeleno-crna
bijela
Ime kluba:
HNK „ČAPLJINA“
Adresa:
Tina Ujevića b.b.
88300 Čapljina
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Sportski direktor:
Šef stručnog štaba:
“Bjelave”
036/807-450
036/807-450
[email protected]
/
Obad Damir
063/362-551, 036/807-450
Zdravko Nikolić
063/747-292, 036/807-450
Obad Damir
063/362-551, 036/807-450
Borovac Damir
063/576-091, 036/807-450
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Čapljina
subota
Plava
Bijela
Ime kluba:
OFK „GRADINA“
Adresa:
Radnička bb
75350 Srebrenik
„Gradski stadion“
035/645-574
035/645-574
[email protected]
/
Ibrić Ibro
061/391-460, 035/645-574
Sendić Bego
061/730-986
Ibrić Ibro
061/391-460, 035/645-574
Grubešić Fuad
061/754-415
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Srebrenik
subota
plava
bijela
Ime kluba:
NK „GOŠK“
Adresa:
Put Metkovića 115
88306 Gabela
„Podavala“
036/821-015
036/821-015
[email protected]
/
Vuković Vinko
063/404-914, 036/821-015
Pavlović Perica
063/313-193, 036/821-015
Petković Damir
063/444-333, 036/821-015
Ilić Lujo
063/404-914, 036/821-015
Raguž Tomislav
036/821-015
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Sportski direktor:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Gabela
Nedjelja
plava
bijela
Ime kluba:
FK „IGMAN“
Adresa:
Drecelj bb
88400Konjic
„Gradski stadion“
036/729-112
036/729-112
[email protected]
/
Murtić Ramiz
061/346-391, 036/729-112
Muratbegović Džahid 061/480-851, 036/729-112
Masleša Džemal
061/241-211, 036/729-112
Murtić Ramiz
061/346-391, 036/729-112
Obad Adis
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Konjic
Subota
crvena
bijela
Ime kluba:
NK „ISKRA“
Adresa:
Jaklić b.b
70230 Bugojno
„Jaklić“
030/251-571
030/251-571
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
/
www.nkiskra.ba
Duraković Salim
Dadić Ilijas
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Bugojno
Subota
Plava
Bijela
062/702-118, 030/251-571
061/344-341, 030/251-571
Ime kluba:
NK „JEDINSTVO“
Adresa:
Žegarska aleja b.b.
77000 Bihać
„Pod Borićima“
037/220-548
037/220-548
[email protected]
www.nkjedinstvo.com
Kurtagić Alija
061/981-856, 037/220-548
Mujadžić Emir
061/163-203, 037/220-548
Dujmović Miroslav
063/415-912, 037/220-548
Kurtagić Alija
061/981-856, 037/220-548
Janjoš Mehmed
061/151-891, 037/220-548
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Sportski direktor:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Bihać
subota
Crvena
Bijela
Ime kluba:
FK „MLADOST“
Adresa:
Milski Put bb
72240 Doboj Kakanj
„Mladost“
032/556-072
032/556-072
[email protected]
www.fkmladost.ba
Begić Vehbija
Begovac Edin
061/758-251, 032/556-072
061/162-140, 032/556-072
Beganović Elvedin
061/175-977
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Sportski direktor:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Doboj-Kakanj
Subota
Crvena
Zelena
Ime kluba:
HNK „ORAŠJE“
Adresa:
Zabilaznica bb
76270 Orašje
„Goal“
031/711-850
031/711-850
[email protected]
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Sportski direktor:
Generalni tajnik:
Šef stručnog štaba:
Živković Blaž
Kajdomqaj Gani
Ivkić Ivo
Klaić Zoran
Mišković Nenad
Đurić Mirko
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
063/451-871, 031/711-850
063/341-960
063/465-702
063/341-003
063/444-649
063/342-352
Orašje
Subota
Crvena
Plava
Ime kluba:
NK „PODGRMEČ“
Adresa:
Muse Ćazima Ćatića br. 5
79260 Sanski Most
„Gradski stadion“
037/686-020
037/686-020
/
/
Hromalić Zinaida
061/445-667, 037/686-020
Beširević Amir
063/017-025, 037/686-020
Kuželj Velid
064/4303-664,037/686-020
Hromalić Zinaida
061/445-667, 037/686-020
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Direktor kluba:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Sanski Most
Subota
Žuta
Zelena
Ime kluba:
FK „RADNIČKI“
Adresa:
Ulica 25. Novembra
75300 Lukavac
„Jošik“
035/554-983
035/554-983
[email protected], [email protected]
www.fkradnicki.ba
Imamović Sadik
062/121-311, 035/554-983
Lović Adis
061/151-702, 035/553-525
Imamović Sadik
062/121-311, 035/554-983
Crnkić Ibrahim
061/152-099
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Lukavac
Nedjelja
Plavo-bijela
Bijela
Ime kluba:
FK „RUDAR“
Adresa:
V divizije NOP-a 128
72240 Kakanj
„FK Rudar Kakanj“
032/550-150, 032/550-151
032/550-150, 032/550-151
[email protected]
www.rudarkakanj.ba
Husić Mirzet
061/290-341, 032/550-150
Spahić Suad
031/162-391
Husić Mirzet
061/290-341, 032/550-150
Odović Milomir
061/215-578
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Kakanj
Subota
Zeleno-crna
Bijela
Ime kluba:
FK „SLOBODA“
Adresa:
Rudarska bb
75000 Tuzla
„JU Gradski stadion Tušanj“
035/271-281, 035/252-230
035/271-281
/
/
Tinjić Mirsad
061/096-707, 035/271-281
Husić Azmir
062/389-470, 035/271-281
Ibrić Ekrem
061/353-115, 035/271-281
Karić Smajil
061/194-065, 035/271-281
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Generalni sekretar:
Šef stručnog štaba:
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Tuzla
Subota
Crveno-crna
Bijela
Ime kluba:
NK „TROGLAV“
Adresa:
Zgona b.b.
80101 Livno
„Zgona“
034/202-210
034/202-210
[email protected]
Naziv stadiona:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail adresa:
Web stranica:
Kontakt osoba:
Predsjednik kluba:
Sportski direktor:
Šef stručnog štaba:
Kurbaša Mate
Vatroslav Brnić
Šuker Božo
Mjesto odigravanja utakmica:
dan odigravanja utakmica
boja dresova:
osnovna:
rezervna:
Livno
Subota
Plava
Bijela
063/848-858, 034/202-210
063/330-860, 034/202-210
063/330-575, 034/202-210
DELEGATI PRVE LIGE FBiH
ALIBAŠIĆ SUVAD
71000 Sarajevo,
Muhameda ef. Pandže 241
BILETIĆ ZORAN
BUZA ESNAF
BUDIMLIĆ IRFAN
ĆUPINA SAMIR
DRLJEVIĆ MESUD
DŽUZDANOVIĆ MIRSAD
FRLJIĆ LJUBAN
85300 Stolac,
Vidovo polje
72240 Kakanj,
Bratstva jedisntva bb
77224 Cazin,
Podgradina stijena 229
71000 Sarajevo,
Put Famosa 24
73000 Goražde,
1. Maj 18
75270 Živinice,
Rudarska 27
72250 Vitez,
061/134-631
033/218-633
063/361-173
036/853-106
061/196-730
032/554-343
061/261-155
[email protected]
061/398-939
033/698-498
061/206-548
038/238-163
[email protected]
061/656-158
070/207-814
063/334-675
030/711-545
063/344-444
039/671-120
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
GLAVAŠ VLADO
88344 Drinovci,
Metiljevac 121
HADŽIĆ AMIR
77230 Velika Kladuša,
Grahovo bb
71270 Fojnica,
Zmaja od bosne bb
061/163-410
037/720-267
061/143-739
[email protected]
ITRIĆ MATO
76210 Boće Brčko,
Boće bb
063/996-096
049/747-229
[email protected]
[email protected]
KAHRIĆ NAZIF
72270 Travnik,
Bosanska 3 A
061/796-928
030/512-101
[email protected]
KOMŠO BERISLAV
72240 Kakanj,
Šehida 9
061/736-584
063/044-023
[email protected]
KOTLO EDIN
88201 Blagaj,
Blagaj 214 E
061/209-575
[email protected]
KRASIĆ TOMO
88260 Čitluk,
Čitluk selo bb
[email protected]
KUDELIĆ ESAD
77243 Var. RijakaBužim, Lubarda 110
75324 Gračanica,
Stjepan polje
71000 Sarajevo,
Mustafe Behmana 92
063/383-876
036/642-759
061/167-612
037/ 424-247
061/261-974
035/792-622
061/184-962
033/442-904
80240 Tomislavgrad,
Mijata Tomića 16
88265 Čerin,
D. Hamzići
75260 Kalesija,
Miljanovci bb
063/331-610
034/352-194
063/347-822
036/652-031
061/291-994
035/617-341
[email protected]
IBRELJIĆ EKREM
OKIĆ MUSTAFA
PANDŽIĆ MIRO
PAŠALIĆ BOŽO
PRUSINA MARIO
SINANOVIĆ FAHRUDIN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
SMOLJO FRANJO
80300 Kupres,
Baranjska 10
063/331-646
034/274-170
[email protected]
SOKO ŽELJKO
88301 Čapljina,
Petra Krešimira IV
76250 Gradačac,
Zlatnih Ljiljana 5
72260 Busovača,
Jazvine 71
76274 Donja Mahala,
Vodenička br. 12/A
063/372-268
036/806-023
061/396-282
[email protected]
063/335-543
[email protected]
031/741-353
[email protected]
ŠALDIĆ SADIK
ŠANTIĆ DALIBOR
TROGRLIĆ NIKOLA
[email protected]
P O S M A T R A Č I S U Đ E NJ A P R V E L I G E F B i H
ANĐELIĆ DRAGAN
76274 Donja Mahala,
Sarajevska 35e
063/341-989
031/741-622
[email protected]
BAČINOVIĆ OSMAN
74266 Tešanjka, Trg.
Žrtava 8. oktobar
061/992-167
032/662-838
[email protected]
BALIĆ SUAD
77000 Bihać, Ozimice II
Trg zl. ljiljana 3-5/D-3
061/074-043
037/351-269
[email protected]
BEŠIĆ SENAD
76300 Brčko,
Tuzlanska bb
061/361-230
049/218-550
[email protected]
BILIĆ MARKO
72000 Zenica,
Talića brdo 6
061/143-914
032/402-237
[email protected]
BLAŽEVIĆ ANTONIO
88307 Višići,
Višići
063/796-587
036/815-398
[email protected]
BOJO NIKICA
71250 Kiseljak,
Zenički put bb
063/364-374
[email protected]
BUHOVAC PERO
88000 Mostar,
Splitska 31
063/346-826
[email protected]
ČAVAR DANKO
80220 Široki Brijeg,
Knešpolje bb
063/355-369
039/701-052
[email protected]
DERVIŠBEGOVIĆ BESIM
76270 Orašje,
ul. 7 br.4
063/341-846
031/713-750
[email protected]
[email protected]
GAŠIĆ LUKA
76290 Odžak,
Gornji Svilaj 366
063/360-020
031/776-110
[email protected]
GOLEMAC ZDENKO
88000 Mostar,
Blajburških žrtava 116
063/315-522
036/325-775
[email protected]
HASANOVIĆ SEAD
71000 Sarajevo,
Grbavička, 8/A
061/150-540
033/432-777
[email protected]
HASUKIĆ SALIH
76250 Gradačac,
Željeznička 30
061/163-631
035/819-663
[email protected]
HRUSTANOVIĆ IZET
77000 Bihać,
Mimare Hajrudina br 44
061/790-022
037/220-760
[email protected]
HODŽIĆ MIRSAD
73000 Goražde,
Dub 31
061/217-165
038/221-951
[email protected]
IMAMOVIĆ IZET
71000 Sarajevo,
Cicin Han 4
061/147-562
070/245-148
[email protected]
IVANOVIĆ ZDRAVKO
72000 Zenica,
D.Čajdraš 54-a
061/141-436
032/432-823
[email protected]
JAKIĆ SEAD
88000 Mostar,
Zalik Z4 LB
061/216-406
036/570-910
[email protected]
KREŠO TOMO
80101 Livno,
Žabljak bb
063/495-442
034/204-991
[email protected]
LEMEZOVIĆ MURAZ
75000 Tuzla,
A. i F. Herljevića 10
061/886-101
035/286-495
[email protected]
MUJAGIĆ DAVOR
75290 Banovići,
119. Muslimanske
brdske brigade 51
88300 Čapljina,
Fra Didaka Buntića 3
061/104-120
070/233-670
[email protected]
063/422-846
036/805-748
[email protected]
RIBIĆ EMIR
70230 Bugojno,
Nugle II/13-a
061/185-812
063/693-878
[email protected]
[email protected]
SELIMOVIĆ EDO
70230 Bugojno,
Kovačuša I br. 11
061/434-604
030/256-261
[email protected]
TABAK MUSTAFA
71000 Sarajevo,
Višnjik 39
061/508-269
033/211-761
[email protected]
TABAK JAKOV
80240 Tomislavgrad,
ul. Mijata Tomića bb
063/343-540
034/352-359
[email protected]
TOPIĆ JASMIN
77220 Cazin,
V Korpusa bb
061/155-728
037/511- 487
[email protected]
NUIĆ ZORISLAV
S U D I J E „A“ L I S T A P R V E L I G E F B i H
ALISPAHIĆ ADMIR
72000 Zenica,
Bistua Nuova 5A/2
061/431-433
[email protected]
AVDIĆ ADMIR
75260 Kalesija,
Centar bb
061/636-765
035/635-675
[email protected]
BAJRAKTAREVIĆ KENAN
76270 Orašje,
Ulica sedma 51
063/744-416
031/795-411
[email protected]
GRABUS ADNAN
72270 Travnik,
Stanična bb
061/187-520
030/560-011
[email protected]
JELIĆ FRANO
80223 Široki Brijeg,
Ilindanska 26, Trn
063/433-931
[email protected]
KALJANAC HARIS
71000 Sarajevo,
Logavina 42
061/566-363
033/236-852
[email protected]
KARAČIĆ DARIO
8826 Čitluk,
Kneza Višeslava 28
063/424-405
[email protected]
KAZLAGIĆ MIRZA
77220 Cazin,
Alagić ograda bb
061/403-147
037/511-755
[email protected]
KOŽUL JOSIP
80223 Široki Brijeg,
Kočerin –Pripolje bb
063/146-277
039/711-278
[email protected]
KOŽUL OLIVER
88223 Široki brijeg,
Ljuti Dolac
063/506-396
[email protected]
MUSA MATEO
88000 Mostar,
88265 Čerin
063/994-787
036/652-400
[email protected]
MUSLIĆ HERMIN
77000 Bihać,
Alije Nametka
061/236-636
037/226-619
[email protected]
OSMANOVIĆ MUSTAFA
76250 Gradačac
Međeđa donja
061/677-216
035/869-940
[email protected]
PROŠIĆ ELDIS
77224 Cazin,
Prošići bb
061/794-978
[email protected]
SILIĆ SANEL
77224 Cazin,
Stijena bb
061/370-913
037/544-325
[email protected]
SIVAC ERMIN
72000 Zenica,D.
Gračanica Brce 1'2.A
061/779-894
[email protected]
STOJIĆ DRAGAN
88000 Mostar,
11. Lipnja 5
063/477-905
036/351-210
[email protected]
STRUKAR MILAN
72250 Vitez,
Krčevine 94
061/477-275
030/711-916
milan.strukar@gmail.com
TABAK DRAGO
80240 Tomislavgrad,
Eminovo selo bb
063/439-541
034/353-431
dtabak5@gmail.com
TIČIĆ MIRZA
71320 Vogošća,
Igmanska 67
061/837-885
033/433-325
ticamirza84@yahoo.com
TOPUZOVIĆ ELVEDIN
75000 Tuzla,
061/235-666
035/296-444
topuzovicelvedin@gmail.com
Muharema Merdžića 4
ZRNIĆ DANIJEL
72000 Zenica,
Sejmenska 17/B
063/891-171
032/463-995
dadozrnic.ataco@gmail.com
ZOVKO VEDRAN
88000 Mostar,
K.P. Krešimira IV 19
063/552-821
036/315-771
z_vedran@yahoo.ccom
ZUKIĆ EDIS
75000 Tuzla,
Vladimira Nazora 8
061/854-592
edis.zukic@yahoo.com
VARUPA JASMIN
72270 Travnik,
Ul. Šehida 47
061/426-046
030/512-986
jasmin.varupa25@hotmail.com
S U D I J E „B“ L I S T A P R V E L I G E F B i H
BAŠIĆ ALMIR
70230 Bugojno,
Poriće bb
72290, Novi Travnik,
Ljudevita Gaja 59/2
061/777-245
BOŠNJAK NIKOLA
76256 Pelagičevo
D. Tramošnica bb
065/202-230
054/482-373
nikola_bosnjak_bih@hotmail.com
BUDIMLIĆ ZLATKO
77000 Bihać,
Ozinice II, blok 7
061/849-489
037/220-374
mosquitoba@yahoo.com
BURZIĆ DŽEMAL
77228 Ostrožac
Cazin bb
062/516-888
037/531-174
dzemal_burzic@hotmail.com
BUBALO SILVIO
88000 Mostar,
Bijeli Brijeg 4C
063/471-442
036/341-947
silviobubalo@gmail.com
ĆERIĆ ARMIN
88300 Čapljina,
Gojka Šuška 11
063/445-936
armin.ceric@hotmail.com
ČEHAJA MIRZA
73000 Goražde,
43 Dub 11
061/388-122
mirza7.db@hotmail.com
DEMIR MIRZA
72240 Kakanj,
Osmana Džafića P+3
061/707-696
03/554-053
mirza_d8@hotmail.com
DURAKOVIĆ ADIS
70230 Bugojno,
Henjek 8/4
062/252-352
030/251-345
durakovic-adis@hotmail.com
GAZETIĆ ELMIR
75305 Puračić,
Bikodže bb
061/681-813
061/162-088
elmir_gazetic@hotmail.co.uk
GRGIĆ MARIO
76270 Orašje,
Vojskova bb
063/324-434
mariocro100@hotmail.com
HASIĆ EMIR
75326 Gračanica,
Malešići bb
061/888-985
035/796-409
hasic.emir@live.com
HERCEGLIJA SANEL
71000 Sarajevo,
Safeta Zajke 89
061/264-053
033/674-305
sanelherceglija@hotmail.com
JARIĆ FILIP
70100 Brčko Distrikt,
Boće 139
063/404-711
049/747-224
filip.jaric66@gmail.com
KADIĆ AMIR
71000 Sarajevo,
Stara pruga bb
061/311-620
amir0803@hotmail.com
KEČO TARIK
71000 Sarajevo
Branilaca Šipa 4
061/207-047
keco.tarik@bih.net.ba
KRALJEVIĆ TOMISLAV
88320 Ljubuški,
Lisice 105
063/924-928
039/838-013
zeljko.kraljevic@gmail.com
KUDUZOVIĆ ALDIN
77228 Cazin,
Ostrožac bb
061/767-213
aldin_kuduz@live.com
MANDIĆ ZVONIMIR
88320 Ljubuški,
Hakdomilje bb
063/411-888
039/838-338
spomenko.mandic@tel.net.ba
BILJEŠKO BORIS
063/487-253
basicalmir@live.com
kbiskra@live.com
biljesko.boris@hotmail.com
MAVRAK DALIBOR
88000 Mostar,
Dubrovačka 87
061/317-410
061/499-952
dalibor.mavrak@hotmail.com
MILIĆ DŽENAN
71000 Sarajevo,
Jukićeva 69
062/331-039
djenan_milic@hotmail.com
NOVALIĆ ARNEL
74207 Doboj Istok,
Klolotnica
061/495-566
053/266-380
arnel_novalic@hotmail.com
PERIĆ MARKO
88000 Mostar,
Splitska 11
063/347-570
036/327-670
marko.peric.marka@gmail.com
PUZOVIĆ IGOR
72270 Travnik,
063/448-518
030/512-127
ipuzovic@gmail.com
Mehmed P. Kukavice 28
SMRIKO SAHIB
72000 Zenica,
Bare 59
061/816-393
070/249-162
sahib_smriko@hotmail.com
SPAHALIĆ SAMIR
88000 Mostar,
Vukodolskab.b
061/467-336
036/332-761
s_spahalic@yahoo.com
ŠESTO EDIS
71000 Sarajevo,
Vahide Maglajlić 1
061/740-760
edis.sesto@gmail.com
TOROMANOVIĆ HIFZIJA
77220 Cazin,
Žegar bb
061/748-507
037/512-328
hifzija.t@hotmail.com
VELIĆ STIPE
80209 Livno,
Podhum bb
063/402-337
034/245-316
velicstipe@gmail.com
VORGIĆ JOSIP
76233 Domaljevac,
Ante Starčevića 77
063/253-003
031/792-132
josip.vorgic@outlook.com
ŽILIĆ OLIVER
72250 Vitez,
Petra Slavičića A2
063/441-663
030/713-084
oliver.zilic@gmail.com
PRVA LIGA FEDERACIJE BiH
takmičarska 2013/2014 godina
RASPORED TAKMIČENJA/NATJECANJA
za jesenji dio prvenstva
rezultat
I kolo 17/18.08.2013.
17.08.2013.
17.08.2013.
18.08.2013.
17.08.2013.
17.08.2013.
18.08.2013.
17.08.2013.
17.08.2013.
DOBOJ KAKANJ
TUZLA
LUKAVAC
BIHAĆ
GRAČANICA
GABELA
BANOVIĆI
SANSKI MOST
17:30 sati
Mladost – Čapljina
Sloboda – Troglav
Radnički – Igman
Jedinstvo – Gradina
Bratstvo – Iskra
Gošk - Branitelj
Budućnost – Orašje
Podgrmeč - Rudar
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
II kolo 24/25.08.2013.
24.08.2013.
24.08.2013.
25.08.2013.
24.08.2013.
24.08.2013.
24.08.2013.
24.08.2013.
24.08.2013.
ČAPLJINA
ORAŠJE
MOSTAR
BUGOJNO
SREBRENIK
KONJIC
LIVNO
DOBOJ KAKANJ
17:00 sati
Čapljina – Rudar
Orašje – Podgrmeč
Branitelj – Budućnost
Iskra – Gošk
Gradina – Bratstvo
Igman – Jedinstvo
Troglav – Radnički
Mladost - Sloboda
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
III kolo 31.08./01.09.2013.
16:30 sati
31.08.2013.
01.09.2013.
31.08.2013.
31.08.2013.
01.09.2013.
31.08.2013.
31.08.2013.
31.08.2013.
Sloboda – Čapljina
Radnički – Mladost
Jedinstvo – Troglav
Bratstvo – Igman
Gošk – Gradina
Budućnost – Iskra
Podgrmeč – Branitelj
Rudar - Orašje
TUZLA
LUKAVAC
BIHAĆ
GRAČANICA
GABELA
BANOVIĆI
SANSKI MOST
KAKANJ
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
IV kolo 07/08.09.2013.
07.09.2013.
08.09.2013.
07.09.2013.
07.09.2013.
07.09.2013.
07.09.2013.
07.09.2013.
07.09.2013.
ČAPLJINA
MOSTAR
BUGOJNO
SREBRENIK
KONJIC
LIVNO
DOBOJ KAKANJ
TUZLA
16:00 sati
Čapljina – Orašje
Branitelj – Rudar
Iskra – Podgrmeč
Gradina – Budućnost
Igman – Gošk
Troglav – Bratstvo
Mladost – Jedinstvo
Sloboda - Radnički
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
V kolo 14/15.09.2013.
15.09.2013.
14.09.2013.
14.09.2013.
15.09.2013.
14.09.2013.
14.09.2013.
14.09.2013.
14.09.2013.
LUKAVAC
BIHAĆ
GRAČANICA
GABELA
BANOVIĆI
SANSKI MOST
KAKANJ
ORAŠJE
16:00 sati
Radnički – Čapljina
Jedinstvo – Sloboda
Bratstvo – Mladost
Gošk – Troglav
Budućnost - Igman
Podgrmeč – Gradina
Rudar – Iskra
Orašje - Branitelj
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
VI kolo 21/22.09.2013.
21.09.2013.
21.09.2013.
21.09.2013.
21.09.2013.
21.09.2013.
21.09.2013.
21.09.2013.
22.09.2013.
ČAPLJINA
BUGOJNO
SREBRENIK
KONJIC
LIVNO
DOBOJ KAKANJ
TUZLA
LUKAVAC
16:00 sati
Čapljina – Branitelj
Iskra – Orašje
Gradina – Rudar
Igman – Podgrmeč
Troglav – Budućnost
Mladost – Gošk
Sloboda – Bratstvo
Radnički - Jedinstvo
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
VII kolo 28/29.09.2013.
28.09.2013.
28.09.2013.
29.09.2013.
28.09.2013.
28.09.2013.
28.09.2013.
28.09.2013.
29.09.2013.
BIHAĆ
GRAČANICA
GABELA
BANOVIĆI
SANSKI MOST
KAKANJ
ORAŠJE
MOSTAR
15:30 sati
Jedinstvo – Čapljina
Bratstvo – Radnički
Gošk – Sloboda
Budućnost – Mladost
Podgrmeč – Troglav
Rudar – Igman
Orašje – Gradina
Branitelj - Iskra
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
VIII kolo 05/06.10.2013.
05.10.2013.
05.10.2013.
05.10.2013.
05.10.2013.
05.10.2013.
05.10.2013.
06.10.2013.
05.10.2013.
ČAPLJINA
SREBRENIK
KONJIC
LIVNO
DOBOJ KAKANJ
TUZLA
LUKAVAC
BIHAĆ
15:30 sati
Čapljina – Iskra
Gradina – Branitelj
Igman – Orašje
Troglav – Rudar
Mladost – Podgrmeč
Sloboda – Budućnost
Radnički – Gošk
Jedinstvo - Bratstvo
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
IX kolo 12/13.10.2013.
12.10.2013.
13.10.2013.
12.10.2013.
12.10.2013.
12.10.2013.
12.10.2013.
13.10.2013.
12.10.2013.
GRAČANICA
GABELA
BANOVIĆI
SANSKI MOST
KAKANJ
ORAŠJE
MOSTAR
BUGOJNO
15:30 sati
Bratstvo – Čapljina
GOŠK – Jedinstvo
Budućnost – Radnički
Podgrmeč – Sloboda
Rudar – Mladost
Orašje – Troglav
Branitelj – Igman
Iskra - Gradina
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
X kolo 19/20.10.2013.
19.10.2013.
19.10.2013.
19.10.2013.
19.10.2013.
19.10.2013.
20.10.2013.
19.10.2013.
19.10.2013.
ČAPLJINA
KONJIC
LIVNO
DOBOJ KAKANJ
TUZLA
LUKAVAC
BIHAĆ
GRAČANICA
15:00 sati
Čapljina – Gradina
Igman – Iskra
Troglav – Branitelj
Mladost – Orašje
Sloboda – Rudar
Radnički – Podgrmeč
Jedinstvo – Budućnost
Bratstvo – Gošk
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
XI kolo 26/27.10.2013.
27.10.2013.
26.10.2013.
26.10.2013.
26.10.2013.
26.10.2013.
27.10.2013.
26.10.2013.
26.10.2013.
GABELA
BANOVIĆI
SANSKI MOST
KAKANJ
ORAŠJE
MOSTAR
BUGOJNO
SREBRENIK
14:30/13:30 sati
Gošk – Čapljina
Budućnost – Bratstvo
Podgrmeč – Jedinstvo
Rudar – Radnički
Orašje – Sloboda
Branitelj – Mladost
Iskra – Troglav
Gradina - Igman
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
XII kolo 02/03.11.2013
02.11.2013.
02.11.2013.
02.11.2013.
02.11.2013.
03.11.2013.
02.11.2013.
02.11.2013.
03.11.2013.
ČAPLJINA
LIVNO
DOBOJ KAKANJ
TUZLA
LUKAVAC
BIHAĆ
GRAČANICA
GABELA
13:30 sati
Čapljina – Igman
Troglav – Gradina
Mladost – Iskra
Sloboda – Branitelj
Radnički – Orašje
Jedinstvo – Rudar
Bratstvo – Podgrmeč
Gošk - Budućnost
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
XIII kolo 09/10.11.2013.
09.11.2013.
09.11.2013.
09.11.2013.
09.11.2013.
10.11.2013.
09.11.2013.
09.11.2013.
09.11.2013.
BANOVIĆI
SANSKI MOST
KAKANJ
ORAŠJE
MOSTAR
BUGOJNO
SREBRENIK
KONJIC
13:30 sati
Budućnost – Čapljina
Podgrmeč – Gošk
Rudar – Bratstvo
Orašje – Jedinstvo
Branitelj – Radnički
Iskra – Sloboda
Gradina – Mladost
Igman – Troglav
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
XIV kolo 16/17.11.2013.
16.11.2013.
16.11.2013.
16.11.2013.
17.11.2013.
16.11.2013.
16.11.2013.
17.11.2013.
16.11.2013.
ČAPLJINA
DOBOJ KAKANJ
TUZLA
LUKAVAC
BIHAĆ
GRAČANICA
GABELA
BANOVIĆI
13:00 sati
Čapljina – Troglav
Mladost – Igman
Sloboda – Gradina
Radnički – Iskra
Jedinstvo – Branitelj
Bratstvo – Orašje
Gošk – Rudar
Budućnost - Podgrmeč
:
:
:
:
:
:
:
:
rezultat
XV kolo 23/24.11.2013.
23.11.2013.
23.11.2013.
23.11.2013.
24.11.2013.
23.11.2013.
23.11.2013.
23.11.2013.
23.11.2013.
SANSKI MOST
KAKANJ
ORAŠJE
MOSTAR
BUGOJNO
SREBRENIK
KONJIC
LIVNO
13:00 sati
Podgrmeč – Čapljina
Rudar – Budućnost
Orašje – Gošk
Branitelj – Bratstvo
Iskra – Jedinstvo
Gradina – Radnički
Igman – Sloboda
Troglav - Mladost
:
:
:
:
:
:
:
:
OMLADINSKA LIGA BiH
GRUPA „CENTAR“
GRUPA „JUG“
Takmičarska 2013/2014
Jesenji dio prvenstva
SARAJEVO; avgust/kolovoz 2013.g
10 FIFA pravila FAIR PLAY-a
1. Igraj na pobjedu
2. Igraj pošteno
3. Poštivanje pravila igre
4. Poštuj protivnike, sudije, suigrače, službenike i gledaoce
(navijače)
5. Prihvatanje poraza sa dostojanstvom
6. Unapređuj interese nogometa/fudbala
7. Odbaci korupciju, drogu, rasizam, nasilje i druge
opasnosti koje prijete našem sportu
8. Pomozi drugima da se odupru pritiscima korupcije
9. Obilježite one koji pokušavaju da diskredituju naš sport
10. One koji brane dobru reputaciju nogometa/fudbala,
treba isticati
ADRESAR
KLUBOVA OMLADINSKE LIGE BiH
GRUPA „CENTAR“
takmičarska 2013/2014 godina
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
OFK „BISER 96“
M.Bušatlije 2
Ilidža FK“Igman“
061/901-569
033/712-905
insa@ofkbiser96.com
Vahidin Alihodžić
Vahidin Alihodžić
Amir Grošo
Fahrudin Srna
Haris Korman
033/459-421
033/459-421
telefon
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
061/901-569
061/901-569
062/007-443
061/899-832
061/714-965
mobitel
Sarajevo
Ilidža FK “Igman“
Subota
Crvena
Crna
NK „BOSNA“
Naselje Luke b.b.
71300 Visoko
„Luke“
032/739-981
032/739-981
Ivica Andrić
Vejsil Ašlama
Vejsil Ašlama
Edin Muzaferija
Nermin Pašalić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
032/739-981
032/739-981
032/739-981
032/739-981
032/739-981
telefon
Visoko
„Luke“
Nedjela
Žuta
Ljubičasta
061/230-257
061/766-206
061/766-206
061/627-555
061/437-269
mobitel
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeti
Trener juniori
FK „GORAŽDE“
Zaima Imamovića 44
„Midhat Drljević“
062/939-732
038/221- 309
fkgoražde@gmail.com
Dževad Odžak
Dževad Odžak
Dževad Odžak
Ekrem Hadžiabdić
Mensur Rišljanin
062/939-732
062/939-732
062/939-732
062/408-694
mobitel
telefon
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
Goražde
„Midhat Drljević“
Nedjelja
Plava
Žuta
FK“IGMAN“
Drecelj
88400 Konjic
„Gradski stadion“
036/729-112
036/729-112
fk-igman-konjic@hotmail.com
Ramiz Murtić
Ramiz Murtić
Ramiz Murtić
Amir Halilović
Amir Halilović
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
036/729-112
036/729-112
036/729-112
036/729-112
036/729-112
telefon
061/346-391
061/346-391
061/346-391
061/910-072
061/910-072
mobitel
Konjic
„Gradski stadion“
Nedjelja
Crvena
Bijela
Klub
NK „ISKRA“
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
Jaklić b.b.
70230 Bugojno
„Jaklić“
030/251-571
030/251-571
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juiora
Mesud Duraković
Mesud Duraković
Mesud Duraković
Mesud Duraković
Adnan Sarajlić
Adresa
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
030/251-571
030/251-571
030/251-571
030/251-571
030/251-571
telefon
061/773-465
061/773-465
061/773-465
061/773-465
061/930-445
mobitel
Bugojno
„Jaklić“
Nedjelja
Plava
Bijela
NK „KISELJAK“
St.Radiča
71250 Kiseljak
„Hrvatskih branitelja“
030/870-761
030/870-761
Slobo Novaković
030/870-761
061/842-164
Vlado Komšić
Igor Antić
Mario Galić
030/870-761
030/870-761
030/870-761
telefon
063/338-761
063/482-684
063/230-990
mobitel
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Kiseljak
„Hrvatskih Branitelja“
Subota
Plava
Bijela
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
FK “MLADOST“
Doboj/Kakanj
„Mladost“
032/556-072
032/556-072
fkmladost@live.com
Enes Bistrivoda
Edin Begovac
Vehbija Begić
Enes Bistrivoda
Enes Bistrivoda
telefon
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
061/262-057
061/162-140
061/758-251
061/262-057
061/262-057
mobitel
Doboj/Kakanj
„Mladost“
Nedjelja
Crvena
Zelena
FK“RADNIK“ (H)
A.Lažetića bb 71240
„Gradski“
033/422-200
033/422-200
kemal.korjenic@cchellenic.com
Kemal Korjenić
Kemal Korjenić
Samid Kahrimanović
Aldin Ramić
Nihad Kazić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
033/422-200
033/422-200
033/422-200
033/422-200
033/422-200
telefon
Hadžići
„Gradski“
Nedjelja
Bijela
Žuto/plava
061/482-504
061/482-504
062/553-918
061/566-166
061/562-276
mobitel
Klub
FK“RADNIK“ (DV)
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
Donji Vakuf 70220
„Gradski stadio“
030/205-206
030/205-206
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeti
Trener juniora
Vahid Gačić
Muhamed Hodžić
030/205-206
030/205-206
061/166-219
061/404-634
Sanel Došlić
Enes Džihan
030/205-206
030/205-206
telefon
061/341-686
061/154-364
mobitel
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
D.Vakuf
„Gradski stadion“
Subota
Plava
Bijela
FK „RUDAR“
V divizije NOP-a 128
72240 Kakanj
FK“Rudar“ Kakanj
032/550-150
032/550-150 ili 550-151
fkrudar.kakanj@bih.net.ba
Mirzet Husić
Amel Kozlo
032/550-150
032/550-150
061/290-341
061/589-008
Nazif Terzić
Mirnes Buza
032/550-150
032/550-150
telefon
062/770-505
061/147-624
mobitel
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Kakanj
FK“Rudar“
Nedjelja
Zelena
Bijela
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeti
Trener juniori
FK „SARAJEVO“
Maršala Tita 38b
„Koševo II“
033/664-262
033/442-333
info@fcsarajevo.ba
Almir Hurtić
Almir Hurtić
Nermin Šabanović
Muhidin Teskeredžić
Admir Hasančić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
033/664-262
033/664-262
033/664-262
033/664-262
033/664-262
telefon
061/203-848
061/203-848
061/221-798
061/194-928
061/384-256
mobitel
Sarajevo
„Koševo II“
Subota
Bordo
Bijela
FK „SUTJESKA“
Branka Radićevića bb
73300 Foča
„Gradski stadion“
058/211-650
058/211-650
fksutjeskafoca@yahoo.com
Dalibor Rašević
Ranko Sekulić
Dalibor Rašević
Filip Ikonić
Mirko Stojanović
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
058/211-650
058/211-650
058/211-650
058/211-650
058/211-650
telefon
065/830-727
065/211-650
065/830-727
065/652-571
065/894-377
mobitel
Foča
„Gradski stadion“
Nedjelja
Plava
Crveno/bijela
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
FK „ŽELJEZNIČAR“
Zvornička 21
„Grbavica“ III
033/617-500
033/617- 500
zeljo.omladinci@gmail.com
Munib Agović
Mensur Dogan
Edin Sprečo
Branislav Berjan
Fadil Žerić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
033/617-500
033/617-500
033/617-500
033/617-500
033/617-500
telefon
061/233-251
061/813-032
061/030-272
061/504-583
061/758-489
mobitel
Sarajevo
„Grbavica III“
Subot
Plava
Bijela
NK „ŽEPČE“
Omladinska bb
72230
NK“ŽEPČE“
032/881-189
032/881-189
nkzepce.zepce@gmail.com
Marcel Slišković
Vlado Tadić
Marcel Slišković
Ilija Šainović
Ilija Šainović
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
032/881-189
032/881-189
032/881-189
032/881-189
032/881-189
telefon
Žepče
„NK Žepče“
Subota
Bijela
Plava
063/797-541
063/292-000
063/797-541
063/384-963
063/384-963
mobitel
ADRESAR
KLUBOVA OMLADINSKE LIGE BiH
GRUPA „JUG“
takmičarska 2013/2014 godina
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
NK „BIGESTE“
Fra Petra Bakule bb
88320 Ljubuški
„SRC „Babovac“
039/831-139
039/831-139
miro.miric.105@g.mail.com
Damir Vučić
Damir Vučić
Blaženko Dodik
Franjo Vasilj
Damir Vučić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
039/831-139
039/831-139
039/831-139
039/831-139
039/831-139
telefon
063/819-667
063/819-667
063/320-721
063/360-877
063/819-667
mobitel
LJubuški
„SRC.“Babovac“
Subota
Crvena
Bijela
HNK „BRANITELJ“
Put za Aluminijski
Kombinat, 88000 Mostar
„SC Rodoč „- Mostar
036/350-288
036/350-288
hnkbranitelj.mostar@hotmail.com
Viktor Mikulić
Viktor Mikulić
Mirko Vazgeć
Viktor Mikulić
Viktor Mikulić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
036/350-288
036/350-288
036/350-288
036/350-288
036/350-288
telefon
Rodoč/Mostar
„SC Rodoč „
Subota
Crvena
Plava
063/498-142
063/498-142
063/468-698
063/498-142
063/498-142
mobitel
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
HNK „BROTNJO“
Bare b.b.
88260 Čitluk
„Bare“
036/643-651
036/643-651
Nikola Juričić
Nikola Juričić
036/643-651
036/643-651
063/315-774
063/315-774
Nikola Juričić
Nikola Juričić
036/643-651
036/643-651
telefon
063/315-774
063/315-774
mobitel
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
Čitluk
„Bare“
Subota
Crvena
Bijela
HNK „ČAPLJINA“
Tina Ujevića b.b.
88300 Čapljina
„Bjelave“
036/807- 450
036/807- 450
hnk.capljina@tel.net.ba
Zlatko Križanović
Zlatko Križanović
Josip Puljić
Zlatko Križanović
Davor Jeličić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
036/807-450
036/807-450
036/807-450
036/807-045
telefon
Čapljina
„Bjelave“
Nedjelja
Plava
Bijela
063/383-516
063/383-516
063/336-397
063/383-516
063/453-426
mobitel
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
HNK „DRINOVCI“
Boljava b.b.
88344 Drinovci
„Boljava“
039/671-120
039/671-558
vlado.glavas@tel.net.ba
Vladimir Glavaš
Vladimir Glavaš
MilenaLeventić
Vedran Vlašić
Vedran Vlašić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniori
039/671-120
039/671-120
039/671-120
039/671-120
039/671-120
telefon
063/344-444
063/344-444
063/375-587
063/859-767
063/859-767
mobitel
Drinovci
„Boljava“
Subota
Zuta
Plava
NK “GOŠK“
Put Meštrovića 11
88306 Gabela
„Podvala“
036/821-015
036/821-015
nkgosk@gmail.com
Vinko Vuković
Perica Pavlović
Vinko Vuković
Ante Katanić
Nikola Sušak
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
036/821-015
036/821-015
036/821-015
036/821-015
036/821-015
telefon
Gabela
„Podvala“
Subota
Plava
Bijela
063/404-914
063/313-193
063/404-914
063/924-027
063/840-279
mobitel
Klub
FK „LOKOMOTIVA“
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Trg Ivana Krdelja br.2
„Vrapčići“
036/557-511
036/557-511
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
Mehmed Agović
Dževad Bajraktarević
Dževad Bajraktarević
Mehmed Agović
Mustafa Taslidža
fk_lokomotiva_mostar@
hotmail.com
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Ime kluba
FK „MLADOST“
Adresa
S.Kovačevića bb
89240 Gacko
„Gradski stadion“
059/472-936
059/472-085,
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
036/550-038
036/550-038
036/550-038
036/550-038
036/550-038
telefon
061/547-805
061/386-183
061/386-183
061/547-805
061/216-530
mobitel
Vrapčići
„Vrapčići“
Subota
Plava
Bijela
Milan Rončević
059/472-936
065/876-601
Dragan Slijepčević
Dragan Slijepčević
059/472-936
059/472-936
telefon
065/317-227
065/317-227
mobitel
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Gacko
„Gradski stadion“
Nedjelja
Bijela
Plava
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
HNK „NEUM“
Meteriz bb Neum
„Meteriz“
036/880-178
036/880-178
Ivica Matić
Ivica Matić
Petar Krešić
Ivica Matić
Ivica Matić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener jkadeta
Trener juniora
036/880-178
036/880-178
036/880-065
036/880-178
036/880-178
telefon
063/299-129
063/299-129
063/322-455
063/299-129
063/299-129
mobitel
Neum
„Meteriz“
Nedjelja
Plava
Bijela
HŠK „POSUŠJE“
Fra Petra Bakule 12
88240 Posušje
„Mokri Dolac“
039/682-199
039/682-199
Vinko Begić
Ivan Oreč
Vinko Begić
Tomislav Kovač
Damir Ramljak
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
039/682-199
039/682-199
039/682-199
039/682-199
063/362-381
063/850-873
063/362-381
063/500-615
telefon
mobitel
Posušje
„Mokri Dolac“
Subota
Svijetlo/Plavo
Crvena
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
HNK“RAMA“
Dive Grabovćeve br.bb
88440 Prozor
„Luka“
036/771-382
036/771-382
Pero Kovačević
Pero Kovačević
Pero Kovačević
Ivan Čuk
Ilija Faletar
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
036/771-382
036/771-382
036/771-382
036/771-382
036/771-382
telefon
063/330-551
063/330-551
063/330-551
063/419-562
063/383-161
mobitel
Prozor - Rama
„Luka“
Subota
Plava
Bijela
HNK „SLOGA“
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Kralja Tomislava 2
G.Vakuf/Uskoplje 70280
„Košute“
063/2284-606
030/494-162
hnksloga@gmail.com
Stipo Zečić
Stipo Zečić
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
Zdenko Malinar
Almir Pokvić
Hrvoje Ivoš
063/284-606
063/496-412
telefon
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
063/370-603
063/979-348
063/273-390
mobitel
Gornji Vakuf/Uskoplje
„Košute“
Subota
Crvena
Bijela
Klub
HNK „STOLAC“
Adresa
Zrinjskofrankopanska.
b.b.
88340 Stolac
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Rukovodilac
Sekretar
Trener kadeta
Trener juniora
„Zagrad“
036/853-106
036/853-106
zoran.biletic@gmail.net
Zoran Biletić
Zoran Biletić
Zoran Biletić
Miroslav Biletić
Vide Raguž
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
Adresa
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Sekretar
Rukovodilac
Trener kadeta
Trener juniora
036/853-106
036/853-106
036/853-106
036/853-106
036/853-106
telefon
063/361-173
063/361-173
063/361-173
063/314-113
063/361-096
mobitel
Stolac
„Zagrad“
Nedjela
Plava
Bijela
HNK „TOMISLAV“
Kralja Zvonimira b.b.
80240 Tomislavgrad
„Gradski stadion“
034/354-061
034/354-061
hnk.tomislav1@tel.net.ba
Ante Tadić
Ante Tadić
Ivan Banović
Ivica Sušilović
Goran Drmić
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
034/354-061
034/354-061
034/354-061
034/354-061
034/354-061
telefon
063/331-396
063/331-396
063/331-809
063/878-290
063/357-505
mobitel
Tomislavgrad
„Gradski stadion“
Nedjelja
Plava
Bijela
Klub
NK „TROGLAV“
Adresa
Zgona b.b.
80101 Livno
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
„Zgona“
034/202-210
034/202-210
Kontakt osoba
Sekretar
Rukovodilac
Trener kadeta
Trener juniora
Mate Kurbaša
Mate Kurbaša
Kazimir Kaić
Marko Brčić
Boro Matan
matekurbasa@gmail.com
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
Klub
034/202-210
034/202-210
034/202-210
034/202-210
034/202-210
telefon
063/848-858
063/848-858
063/475-825
063/407-552
063/332-369
mobitel
Livno
„Zgona“
Nedjelja
Plava
Bijela
FK „TURBINA“
Adresa
Željeznička b.b.
Jablanica
Naziv stadiona
Broj telefona
Broj telefaksa
e-mail
Kontakt osoba
Sekretar
Rukovodilac
Trener kadeta
Trener juniora
„Gradski stadion“
036/753-933
036/753-933
fk.turbina@windalistika.com
Anel Đuliman
Anel Đuliman
Zaim Hadžiomerović
Adil Klepo
Mirsad Hajdarević
Mjesto odigravanja utakmica
Naziv igrališta
Dan odigravanja utakmica /subota ili nedjelja
Boja dresova
osnovna
rezervna
036/753-933
036/753-933
036/753-933
036/753-933
036/753-933
telefon
061/402-098
061/402-098
061/164-955
061/609-848
062/017-223
mobitel
Jablanica
„Gradski stadion“
Nedjelja
Zelena
Bijela
OMLADINSKA LIGA BiH - GRUPA ″CENTAR″
takmičarska 2013/2014 godina
RASPORED TAKMIČENJA/NATJECANJA
za jesenji dio prvenstva
I kolo 17/18.08. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
18.08.2013
18.08.2013
17.08.2013
17.08.2013
18.08.2013
17.08.2013
17.08.2013
Bugojno
Visoko
Sarajevo
D.Vakuf
Foča
Kiseljak
Sarajevo
Iskra - Žepče
Bosna (V) – Radnok (H)
Željezničar – Goražde
Radnik (D.V.) - Rudar
Sutjeska – Igman
Kiseljak – Sarajevo
Biser 96 – Mladost
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
II kolo 24/25.08. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
24.08.2013
24.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
25.08.2013
Žepče
Sarajevo
Konjic
Kakanj
Goražde
Hadžići
Bugojno
Žepče - Mladost
Sarajevo - Biser 96
Igman - Kiseljak
Rudar - Sutjeska
Goražde – Radnik (D.V.)
Radnok (H) - Željezničar
Iskra - Bosna (V)
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
III kolo 31/08.i 01/09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
01.09.2013
31.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
31.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
Visoko
Sarajevo
D.Vakuf
Foča
Kiseljak
Sarajevo
D.Kakanj
Bosna (V) - Žepče
Željezničar - Iskra
Radnik (D.V.) - Radnok (H)
Sutjeska - Goražde
Kiseljak - Rudar
Biser 96 - Igman
Mladost - Sarajevo
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
IV kolo 07/08.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
07.09.2013
08.09.2013
08.09.2013
08.09.2013
08.09.2013
08.09.2013
08.09.2013
Žepče
Konjic
Kakanj
Goražde
Hadžići
Bugojno
Visoko
Žepče - Sarajevo
Igman - Mladost
Rudar - Biser 96
Goražde - Kiseljak
Radnok (H) - Sutjeska
Iskra - Radnik (D.V.)
Bosna (V) - Željezničar
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
V kolo 14/15.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
14.09.2013
14.09.2013
15.09.2013
14.09.2013
14.09.2013
15.09.2013
14.09.2013
Sarajevo
D.Vakuf
Foča
Kiseljak
Sarajevo
D.Kakanj
Sarajevo
Željezničar - Žepče
Radnik (D.V.) - Bosna (V)
Sutjeska - Iskra
Kiseljak - Radnok (H)
Biser 96 - Goražde
Mladost - Rudar
Sarajevo - Igman
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
VI kolo 21/22.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
21.09.2013
22.09.2013
22.09.2013
22.09.2013
22.09.2013
22.09.2013
21.09.2013
Žepče
Kakanj
Goražde
Hadžići
Bugojno
Visoko
Sarajevo
Žepče - Igman
Rudar - Sarajevo
Goražde - Mladost
Radnok (H) - Biser 96
Iskra - Kiseljak
Bosna (V) - Sutjeska
Željezničar - Radnik (D.V.)
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
VII kolo 28/29.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
28.09.2013
29.09.2013
28.09.2013
28.09.2013
29.09.2013
28.09.2013
29.09.2013
D.Vakuf
Foča
Kiseljak
Sarajevo
D.Kakanj
Sarajevo
Konjic
Radnik (D.V.) - Žepče
Sutjeska - Željezničar
Kiseljak - Bosna (V)
Biser 96 - Iskra
Mladost - Radnok (H)
Sarajevo - Goražde
Igman - Rudar
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
VIII kolo 05/06.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
05.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
05.10.2013
05.10.2013
Žepče
Goražde
Hadžići
Bugojno
Visoko
Sarajevo
D.Vakuf
Žepče - Rudar
Goražde - Igman
Radnok (H) - Sarajevo
Iskra - Mladost
Bosna (V) - Biser 96
Željezničar - Kiseljak
Radnik (D.V.) - Sutjeska
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
IX kolo 12/13.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
13.10.2013
12.10.2013
12.10.2013
13.10.2013
12.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
Foča
Kiseljak
Sarajevo
D.Kakanj
Sarajevo
Konjic
Kakanj
Sutjeska - Žepče
Kiseljak - Radnik (D.V.)
Biser 96 - Željezničar
Mladost - Bosna (V)
Sarajevo - Iskra
Igman - Radnok (H)
Rudar - Goražde
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
X kolo 19/20.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
19.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
19.10.2013
19.10.2013
20.10.2013
Žepče
Hadžići
Bugojno
Visoko
Sarajevo
D.Vakuf
Žepče - Goražde
Radnok (H) - Rudar
Iskra - Igman
Bosna (V) - Sarajevo
Željezničar - Mladost
Radnik (D.V.) - Biser 96
Sutjeska - Kiseljak
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
XI kolo 26/27.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
26.10.2013
26.10.2013
27.10.2013
26.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
Kiseljak
Sarajevo
D.Kakanj
Sarajevo
Konjic
Kakanj
Goražde
Kiseljak - Žepče
Biser 96 - Sutjeska
Mladost - Radnik (D.V.)
Sarajevo - Željezničar
Igman - Bosna (V)
Rudar - Iskra
Goražde - Radnok (H)
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
XII kolo 02/03.11. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
02.11.2013
03.11.2013
03.11.2013
02.11.2013
02.11.2013
03.11.2013
02.11.2013
Žepče
Bugojno
Visoko
Sarajevo
D.Vakuf
Foča
Kiseljak
Žepče - Radnok (H)
Iskra - Goražde
Bosna (V) - Rudar
Željezničar - Igman
Radnik (D.V.) - Sarajevo
Sutjeska - Mladost
Kiseljak - Biser 96
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
XIII kolo 09/10.11. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
09.11.2013
10.11.2013
09.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
Sarajevo
D.Kakanj
Sarajevo
Konjic
Kakanj
Goražde
Hadžići
Biser 96 - Žepče
Mladost - Kiseljak
Sarajevo - Sutjeska
Igman - Radnik (D.V.)
Rudar - Željezničar
Goražde - Bosna (V)
Radnok (H) - Iskra
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
OMLADINSKA LIGA BiH - GRUPA ″J U G″
takmičarska 2013/2014 godina
RASPORED TAKMIČENJA/NATJECANJA
za jesenji dio prvenstva
I kolo 17/18.08. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
18.08.2013
18.08.2013
17.08.2013
17.08.2013
17.08.2013
17.08.2013
17.08.2013
17.08.2013
Gacko
Jablanica
Prozor/Rama
Vrapčići
Drinovci
Ljubuški
Gabela
G.Vakuf /Uskoplje
Mladost - Stolac
Turbina –Čapljina
Rama - Neum
Lokomotiva - Posušje
Drinovci - Branitelj
Bigeste -Troglav
Gošk - Tomislav
Sloga - Brotnjo
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
II kolo 21.08. 2013. 15 i 17 sati
Kadeti
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
Stolac
Tomislavgrad
Livno
Rodoč/Mostar
Posušje
Neum
Čapljina
Gacko
Stolac - Brotnjo
Tomislav - Sloga
Troglav - Gošk
Branitelj - Bigeste
Pisušje - Drinovci
Neum - Lokomotiva
Čapljina - Rama
Mladost - Turbina
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
III kolo 24/25.08. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
25.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
24.08.2013
Jablanica
Prozor/Rama
Vrapčići
Drinovci
Ljubuški
Gabela
G.Vakuf /Uskoplje
Čitluk
Turbina – Stolac
Rama – Mladost
Lokomotiva - Čapljina
Drinovci - Neum
Bigeste – Posušje
Gošk – Branitel
Sloga – Troglav
Brotnjo - Tomislav
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
IV kolo 31.08./ i 01.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
01.09.2013
01.09.2013
31.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
Stolac
Livno
Rodoč/Mostar
Posušje
Neum
Čapljina
Gacko
Jablanica
Stolac - Tomislav
Troglav - Brotnjo
Branitelj – Sloga
Posušje – Gošk
Neum - Bigeste
Čapljina - Drinovci
Mladost - Lokomotiva
Turbina – Rama
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
V kolo 07/08.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
07.09.2013
07.09.2013
07.09.2013
07.09.2013
07.09.2013
07.09.2013
07.09.2013
08.09.2013
Rama - Stolac
Lokomotiva - Turbina
Drinovci - Mladost
Bigeste - Čapljina
Gošk - Neum
G.Vakuf /Uskoplje
Sloga - Posušje
Čitluk
Brotnjo - Branitelj
Tomislavgrad Tomislav - Troglav
Prozor/Rama
Vrapčići
Drinovci
Ljubuški
Gabela
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
VI kolo 14/15.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
15.09.2013
14.09.2013
14.09.2013
15.09.2013
15.09.2013
15.09.2013
15.09.2013
14.09.2013
Stolac
Rodoč/Mostar
Posušje
Neum
Čapljina
Gacko
Jablanica
Prozor/Rama
Stolac - Troglav
Branitelj - Tomislav
Posušje - Brotnjo
Neum - Sloga
Čapljina - Gošk
Mladost - Bigeste
Turbina - Drinovci
Rama - Lokomotiva
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
VII kolo 21/22.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
21.09.2013
21.09.2013
21.09.2013
21.09.2013
21.09.2013
21.09.2013
22.09.2013
22.09.2013
Lokomotiva – Stolac
Drinovci – Rama
Bigeste – Turbina
Gošk – Mladost
G.Vakuf /Uskoplje
Sloga – Čapljina
Rodoč/Mostar
Brotnjo - Neum
Tomislavgrad Tomislav - Posušje
Livno
Troglav - Branitelj
Vrapčići
Drinovci
Ljubuški
Gabela
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
VIII kolo 28/29.09. 2013. 10 i 12 sati
Kadeti
29.09.2013
28.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
29.09.2013
28.09.2013
28.09.2013
Stolac
Posušje
Neum
Čapljina
Gacko
Jablanica
Prozor/Rama
Vrapčići
Stolac - Branitelj
Poasušje – Troglav
Neum – Tomislav
Čapljina – Brotnjo
Mladost – Sloga
Turbina – Gošk
Rama – Bigeste
Lokomotiva - Drinovci
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
IX kolo 05/06.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
05.10.2013
05.10.2013
05.10.2013
05.10.2013
05.10.2013
06.10.2013
06.10.2013
05.10.2013
Drinovci - Stolac
Bigeste – Lokomotiva
Gošk – Rama
G.Vakuf /Uskoplje
Sloga – Turbina
Čitluk
Brotnjo – Mladost
Tomislavgrad Tomislav – Čapljina
Livno
Troglav – Neum
Rodoč/Mostar
Branitelj - Posušje
Drinovci
Ljubuški
Gabela
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
X kolo 12/13.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
13.10.2013
12.10.2013
12.10.2013
12.10.2013
Stolac
Neum
Čapljina
Gacko
Turbina
Prozor/Rama
Vrapčići
Drinovci
Stolac – Posušje
Neum – Branitelj
Čapljina – Troglav
Mladost – Tomislav
Turbina – Brotnjo
Rama – Sloga
Lokomotiva – Gošk
Drinovci - Bigeste
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
XI kolo 19/20.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
19.10.2013
19.10.2013
19.10.2013
19.10.2013
20.10.2013
20.10.2013
19.10.2013
19.10.2013
Ljubuški
Gabela
Bigeste - Stolac
Gošk – Drinovci
G.Vakuf /Uskoplje
Sloga - Lokomotiva
Čitluk
Brotnjo - Rama
Tomislavgrad Tomislav - Turbina
Livno
Troglav - Mladost
Rodoč/Mostar
Branitelj - Čapljina
Posušje
Posušje - Neum
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
XII kolo 26./27.10. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
27.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
Stolac
Čapljina
Gacko
Jablanica
Prozor/Rama
Vrapčići
Drinovci
Ljubuški
Stolac – Neum
Čapljina – Posušje
Mladost - Branitelj
Turbina – Troglav
Rama – Tomislav
Lokomotiva – Brotnjo
Drinovci – Sloga
Bigeste - Gošk
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
XIII kolo 02./03.11. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
02.11.2013
02.11.2013
02.11.2013
03.11.2013
03.11.2013
02.11.2013
02.11.2013
03.11.2013
Gošk – Stolac
Sloga – Bigeste
Čitluk
Brotnjo – Drinovci
Tomislavgrad Tomislav – Lokomotiva
Livno
Troglav - Rama
Rodoč/Mostar
Branitelj - Turbina
Posušje
Posušje – Mladost
Neum
Neum - Čapljina
Gabela
:
:
:
:
:
:
:
:
G.Vakuf /Uskoplje
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
XIV kolo 09./10.11. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
10.11.2013
10.11.2013
10.11.2013
09.11.2013
09.11.2013
09.11.2013
09.11.2013
09.11.2013
Stolac
Gacko
Jablanica
Prozor/Rama
Vrapčići
Drinovci
Ljubuški
Gabela
Stolac – Čapljina
Mladost – Neum
Turbina – Posušje
Rama – Branitelj
Lokomotiva – Troglav
Drinovci – Tomislav
Bigeste – Brotnjo
Gošk - Sloga
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
XV kolo17./18.11. 2013. 11 i 13 sati
Kadeti
17.11.2013
17.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
17.11.2013
17.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
Sloga – Stolac
Čitluk
Brotnjo – Gošk
Tomislavgrad Tomislav – Bigeste
Livno
Troglav – Drinovci
Rodoč/Mostar
Branitelj – Lokomotiva
Posušje
Posušje – Rama
Neum
Neum – Turbina
Čapljina
Čapljina - Mladost
G.Vakuf /Uskoplje
:
:
:
:
:
:
:
:
Juniori
:
:
:
:
:
:
:
:
BROJEVI TELEFONA NS FEDERACIJE BiH
GENERALNI SEKRETAR
033/556-660
edo@nsfbih.ba
SEKRETARIJAT
033/556-650
igor@nsfbih.ba
SEKRETARIJAT
033/556-651
mirza@nsfbih.ba
OMLADINSKA TAKMIČENJA
033/556-551
jasmin.mujadinovic@hotmail.com
FUTSAL I ŽENSKI NOGOMET 033/556-551
anto@nsfbih.ba
FINANSIJE
033/556-661
stela@nsfbih.ba
FAX (TAKMIČENJE)
033/222-622
FAX (FINANSIJE)
033/556-550
E-mail
federacija@nsfbih.ba
Web
www.nsfbih.ba
ŽIRO-RAČUN NS FEDERACIJE BiH
UNIKREDIT BANKA 338-900-22059210-48
140-102-00027143-35 SBERBANK
Download

Bilten/adresar Prve lige FBiH i Omladinske lige BiH