18. MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA
MOSTAR 2015.
14. 04. - 18. 04. 2015.
Mostarski sajam d.o.o.
Rodoč bb, 88000 Mostar, BiH
Tel.: + 387 (0) 36 350 080; 350 194
Fax: + 387 (0) 36 350 134; 350 323
e-mail: [email protected]
www.mostarski-sajam.com
.DVORANE
Narudžba dodatnih
usluga i usluga promidžbe
ZA PREZENTACIJE
obrazac D
C
Naru čitelj :
Naziv tvrtke:
žiro račun :
PDV broj:
adresa:
kontakt osoba:
tel.:
fax :
e-mail:
Www. .
NAJAM DVORANA
Opis usluge
R.b.
Datum prezentacije
EUR (€)
1.
2.
3.
Dvorana br.1 sa 30 mjesta /sat
Dvorana br.3 sa 60-80 mjesta /sat
Dvorana br.3 sa 80-100 mjesta /sat
4.
Konferencijska dvorana /sat
Vrijeme prezentacije
75
75
75
200
TEHNIČKA OPREMA
Označiti X
eh.podrške
500 EUR (€)
RCF FORUM 600, digitalni konferencijski i diskusijski sistem, 1+9
Ozvučenje-razglas dvorane
100 EUR (€)
Oprema za simultano prevođenje
450 EUR (€)
RCF ART SYSTEM ozvučenje konferencijske dvorane
Najam LCD/dan
Video projektor kongresne dvorane EIKI 4000 Ansi Lm
30 EUR (€)
Rolo ekran ProScreen dijagonala 3m
Najam LCD za sve dane sajma
Body pack mikrofonski set – dodatni bežični mic
PC laptop, monitoring & network
Usluge prevoditelja (prema dogovoru)
Tim tehničke podrške - 3 osobe
(po dogovoru)
cvjetni aražman (manji)
25 EUR (€)
cvjetni aražman
35 EUR (€)
popunjava organizator:
paviljon br..
datum
------------
* cijene ne sadrže PDV
Hostesa sa poznavanjem jednog stranog jezika 60 EUR (€ )/dan
Keteringa
150 EUR (€)
Potpisom i ovjerom ove prijave-ugovora neopozivo
naručujemo odabrane usluge i prihvaćamo uvjete i
opća pravila sudjelovanja.
popunjava izlagač:
štand br..
Pečat i potpis organizatora
datum
Pečat i potpis izlagača
Download

Zakup konferencijski dvorana