3 2 . N AU T I C S H OW
SAJAM NAUTIKE I OPREME ZA SPORT,
KAMPING I REKREACIJU
01 - 04 . 05 . 2 01 4 .
T ivat
PRIJAVA-UGOVOR NO
Rok prijave 15.04.2014.
Naziv izlagača:
Adresa:
Mjesto:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Žiro-račun:
PIB
M.B.:
PDV
Direktor produzeća:
Rukovodilac:
Odgovorna osoba:
Na sajmu ćemo izlagati: (firme koje zastupate)
POPUSTI: 15% popusta za prijave do 31. januara 2014. godine
10% popusta za prijave do 1. marta 2014. godine
5 % popusta za prijave do 1. aprila 2014.godine.
NAPOMENA: Popusti se ne odobravaju za kompenzaciju
OBAVEZNI TROŠKOVI ZA IZLAGANJE NA SAJMU
a) Upisnina
100 eura
b) Oglasna stranica u Katalogu u boji
200 eura
c) Trošak za električnu energiju i rasvjetu na sajmu
2 eura / m2
d) Obavezan paušal vode za izlagače koji izlažu plovila u moru
1 eura / m2
(stranicu u PDF formatu dostaviti najkasnije do 10. 04. 2014.)
Napomena : m2 u moru računaju se tako da se pomnoži dužina i širina plovila.
Na sve cijene iz prijave organizator dodaje 19 % PDV-a
2.
CIJENA IZLAGANJA PLOVILA NA MORU:
a) Za plovila do 6 metara
400 eura
b) Za plovila od 6 do 8 metara
600 eura
c) Za plovila od 8 do 10 metara
800 eura
d) Za plovila od 10 do 12 metara
1100 eura
e) Za plovila od 12 do 15 metara
1300 eura
f) Za plovila od 15 do 17 metara
1500 eura
g) Za plovila od 17 do 20 metara
1700 eura
h) Za plovila preko 20 metara
2 200 eura
Napomena: za katamarane se računa 1,5 x cijena iz a), b), c), d), e), f), g), h)
POPUSTI:
5% popusta za izlaganje 2 plovila u moru
10%popusta za izlaganje 3 plovila
15% popusta za izlaganje 4 i 5 plovila
20% popusta za izlaganje 6 i više plovila
NARUČUJEMO
Plovila za dužinu pod a)
Plovila za dužinu pod b)
Plovila za dužinu pod c)
Plovila za dužinu pod d)
Plovila za dužinu pod e)
Plovila za dužinu pod f)
Plovila za dužinu pod g)
Ovdje upisati pune nazive i modele plovila
Dužinu*
Širina*
Gaz*
*Napomena: upisati maksimalne vrijednosti
Rezervacija slobodnih vezova u moru važi uz uplatu cjelokupnog iznosa fakture
3.
OBAVEZNI NAJAM UREĐENOG ŠATORA 9 m2 (3 x 3 m)
(Uključuje: plato 9m2, tepison, 1 reflektor, pult, barska stolica, sto i 4 stolice,
električni priključak i standardni natpis naziva preduzeća).
5.
Naručujemo
POPUSTI:
4.
Naručujemo
uređena šatora od 9m2 po cijeni od 1000 eura
Za najam 2 uredjena šatora popust od 5%
Za najam 3 i više šatora popust od 10%
SPOLJNJI NEUREĐENI PROSTOR
m2 spoljnjeg neuređenog prostora po cijeni od 50 eur/m2
POPUSTI:
5.
Za zakup preko 50m2 prostora iz ove kategorije 10% popusta
Za zakup preko 100m2 prostora iz ove kategorije 15% popusta
Za zakup preko 200m2 prostora iz ove kategorije 20% popusta
DODATNI ELEMENTI I USLUGE ZA SAJAMSKI NAJAM
a) naručujemo
m2 tepisona
6 eur / m2
b) naručujemo
m2 dužnih pregradnog zida
25 eur / m2
c) naručujemo
stola
40 eur / kom
d) naručujemo
stolica
25 eur / kom
e) naručujemo
barskih stolica
25 eur / kom
f) naručujemo
info pulta (50 x 100 x 100cm)
45 eur / kom
g) naručujemo
reflektora 300 W
15 eur / kom
h) naručujemo
priključka struje do 3 kw
50 eur / kom
i) naručujemo
priključka struje do 10 kw
200 eur / kom
j) naručujemo
hostesa
50 eur / po danu
k) naručujemo
unutrašnju stranu korica
350 eur / kom
l) naručujemo
zadnju vanjsku koricu u katalogu
1000 eur / kom
lj) naručujemo objavljivanje PR teksta na prednjim stranama sajamskog kataloga
150 eur / str.
m) naručujemo
62 eur / kom
n) naručujemo
natpisa izlagača u logotipu preduzeća
reklamno meš platno na sajamskoj ogradi (3,5 m x 1,5 m)
250 eur / kom
nj) korišćenje dizalice za istovar/ utovar plovila
6.
Na upit
OSTALO
a) Generalno pokroviteljstvo
20.000
eur
DA / NE
b) Sponzorstvo sajma
10.000
eur
DA / NE
c) naručujemo
ulaznica za sajam
2 eur /
kom
NAPOMENA: Uplata fakture je uslov izlaganja - 50 % uplate po zaključenju prijave, ostalo u roku od 30 dana od dana
zaključenja prijave.
Na sve cijene obračunava se PDV od 19 %
Inostrani izlagači imaju pravo na povrat PDV-a od strane Poreske uprave Crne Gore
specijalna ponuda:
Za cjelokupne uplate do 31. januara 2014. godine dodatni popust od 15%
Za cjelokupne uplate do 1. marta 2014. dodatni popust od 10%
Za cjelokupne uplate do 1. aprila 2014. dodatni popust od 5%
SAJAMSKI PRAVILNIK
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja uredno popune i na vrijeme dostave potpisanu i ovjerenu prijavu za učešće
PRIJAVA
Prijavom o učešću na sajmu izlagač i organizator pismeno zaključuju Ugovor o zakupu izlagačkog prostora i dodatnih usluga. Prijava je neopoziva i obavezuje izlagača. Ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti izlagač pismeno
predloži povlačenje svoje prijave o učešću najkasnije 40 dana prije početka sajma, a organizator to prihvati, izlagaču
će biti fakturisano 50% ugovorene vrijednosti. Otkaz 40 dana i manje, prije početka sajma organizator ne može
prihvatiti, pa će podnosiocu prijave fakturisati cijelokupni iznos za naručeni prostor. U slučaju spora ugovorena je
nadležnost Privrednog sude u Podgorici.
IZLOŽBENI PROSTOR
Izlagač je dužan dovesti izložbene eksponate ( plovila, motore, opremu ...) najmanje 48 sati prije svečanog otvaranja
sajma. Organizator nudi izlagačima uređeni i neuređeni izložbeni prostor. Izlagač može u pismenoj formi naručiti i
dodatnu opremu. U slučaju kada izlagač sam izvodi uređenje prostora, dužan je da se pridržava propisa o tehničkoj
zaštiti, te upustava organizatora i standarda uobičajnih za sajmove. Ukoliko izlagač naruči uređeni izložbeni prostor,
organizator se obavezuje da preda štand i dodatnu opremu izlagaču 12h prije početka sajma. Izlagač se obavezuje
da preda štand i dodatnu opremu organizatoru u stanju u kakvom ih je primio. Čišćenje štanda je obaveza izlagača
a čišćenje zajedničkih prostorija je obaveza organizatora. Prijava za izlaganje odnosi se na prijavljeno preduzeće.
Prijavljeni izlagač ne može dati u podzakup dodjeljeni izložbeni prostor. U suprotnom će biti isključen sa sajma uz
nadoknadu svih troškova.
OSIGURANJE
Osiguranje plovila i svih ostalih eksponata na sajmu isključiva je obaveza izlagača. Organizator ne odgovara za
štetu nastalu na plovilima usljed djelovanja vremenskih nepogoda ili usljed drugih nepredviđenih djelovanja poput
fizičkog oštećenja, uništenja i dr. Obzirom na gore navedeno molimo da plovni objekti-eksponati za vrijeme trajanja
sajma imaju, pored drugih osiguranja i potpuno osiguranje plovnog objekta kao takvog i osiguranje od štete koju
brod može pričiniti trećim osobama i stvarima ( da ošteti drugo plovilo, lučku obalu, da izvrši zagađenje akvatorija
i dr. ).
MOGUĆE PROMJENE TERMINA
U slučaju promjene termina sajma, izlagač ne može tražiti nadoknadu štete od organizatora. Organizator se obavezuje da hitno obavjesti izlagače u trenutku promjene o novom terminu sajma.
RADNO VRIJEME SAJMA
Radno vrijeme za posjetioce je svakim radnim danom od 10.00 - 19.00 sati. Predstavnik firme-izlagača dužan je doći
15-tak minuta ranije i otići 15-tak minuta nakon radnog vremena sajma.
ROK ZA PRIJAVU
Rok za prijavu je 15.04.2014. godine. Ova prijava je dvostrani ugovor i obavezuje svaku ugovorenu stranu na izvršenje
obaveza. Ovom prijavom izlagač potvrđuje učešće na sajmu i prihvata sve uslove i cijene organizatora.
ORGANIZATORI:
u, ............................................................................
( mjesto i datum)
............................................................................
(potpis izlagača)
(MP izlagača)
AD Jadranski sajam
Trg slobode 5, 85310 Budva
Tel: +382 33 410 423
Fax: +382 33 452 132
[email protected]
www.adriafair.co.me
u, ............................................................................
( mjesto i datum)
............................................................................
(potpis izlagača)
(MP izlagača)
Download

32. NAUTIC SHOW