Priručnik o
lokalnim
izborima u
Republici
Kosovo 2013
Priručnik o
lokalnim
izborima u Republici
Kosovo 2013
POLITIk
1
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
2
Impresum
Naslov:
PRIRUČNIK O LOKALNIM IZBORIMA U REPUBLICI KOSOVO 2013.
MUHAMET BRAJSHORI& GRANIT TËRNAVA
Urednik:
Fondacija Konrad Adenauer u Republici Kosovo
Priručnik o
lokalnim
izborima u Republici
Kosovo 2013.
Koordinacija:
Granit Tërnava
Autori:
Muhamet Brajshori
Prevod na srpski jezik
Dizajn i priprema:
Artgraphics
Prevod na srpski jezik:
MUHAMET BRAJSHORI
&
GRANIT TËRNAVA
Publikacija se može preuzeti besplatno na stranici:
http://www.kas.de/kosovo
Napomena:
Stavovi predstavljeni u ovoj publikaciji ne odražavaju stavove Fondacije Konrad Adenauer
već predstavljaju lična gledišta autora. Materijali predstavljeni u ovom priručniku jedini su
koji su pruženi autorima ovog priručnika.
3
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
4
Sadržaj:
Uvod u lokalne izbore 2013………………..............................……………………………............…7
Pokret Vetëvendosje (VV).………………….....................………………………………….…22
Istorijat lokalnih izbora na Kosovu………….............………………………………….....………9
Alijansa Novo Kosovo (AKR) ………………….………………………………………....…..23
Model glasanja…………………………………......………………………………………...……11
Samostalna Liberalna Stranka (SLS) .………….....……………………………………….…..24
Izborni organi……………………………………...................……………………………………12
Pregled kandidata za gradonačelnike na lokalnim izborima 2013……………........................25
Pravo lica da bude birano………………………….........………………………………………...13
Korišćena literatura……………………………………………………………......……...……55
Broj odbornika skupština opština…………………......................................……………................13
Kratke informacije o autorima………………………………………...........................................56
Postupak i pravo na imenovanje kandidata za gradonačelnike i odbornike ……....……………14
Predizborna kampanja…………………………........……………………………………………14
Uloga javnih medija………………………………................………………………………….....15
Posmatranje izbora………………………………............…………………………………….......15
Parlamentarne političke stranke i koalicije……………..............………………………................17
Demokratska partija Kosova (PDK) ………………………........………………………........…...18
Demokratski savez Kosova (LDK) ………………………….............…………………….............20
Alijansa za budućnost ( AAK) ……………………...........................……………………….........21
5
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
6
Uvod u lokalne izbore 2013
Uvod u lokalne
izbore 2013
Lokalni izbori koji se održavaju 3. novembra 2013. godine od posebne su važnosti za Kosovo pošto su ovo prvi izbori koji se održavaju na celoj teritoriji zemlje, uz učešće srpskih političkih subjekata koji se kandiduju na severu.
Tokom prošlog mandata opština na Kosovu, Demokratska partija Kosova imala je većinu predsednika opština (17)
na Kosovu. Drugi po redu bio je Demokratski savez Kosova, sa 8 predsednika opština u celoj zemlji za kojim je
usledila Alijansa za budućnost Kosova (AAK) sa 6 opština. Preostalim opštinama upravljalo je 4 gradonačelnika
iz srpskih opština, jedan predsednik opštine Turčin i jedan nezavisan albanski gradonačelnik u gradu Elez Han.
Opštine na severu Kosova nisu imale svog izabranog predsednika ni lokalne skupštine još od izbora održanih 2009.
godine a paralelne strukture koje finansira Beograd ne priznaju ni Kosovo niti međunarodna zajednica.
Izbori se održavaju u vreme kada glavne političke stranke nisu uspele da sprovedu sveobuhvatnu izbornu reformu,
i premda je dogovoreno nekoliko aspekata, kao što su zahtev da predizborna kampanja traje 2 nedelje ili da Kosovo
ostane jedinstvena izborna jedinica, izborna reforma će se najverovatnije nastaviti nakon lokalnih izbora kako bi se
podnela u skupštinski postupak pre parlamentarnih izbora koji se održavaju 2014. godine.
19. aprila 2013. godine sklopljen je istorijski sporazum između premijera Kosova, Hashima Thaçija i premijera
Srbije, Ivice Dačića. Mnogobrojne runde pregovora krunisane sporazumom, vođene su pod pokroviteljstvom visoke
predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, baronice Catherine Ashton uz podršku Sjedinjenih
Američkih Država. Sporazum opisuje načela koja će predvoditi proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
Samo pet godina nakon nezavisnosti, Kosovo je na putu ka članstvu u EU, članstvu u NATO i ka daljoj integraciji u
međunarodnu zajednicu. Više od 100 zemalja sada priznaje nezavisnost i državnost Kosova, većina zemalja UN-a.
Štaviše, u duhu sporazuma i uspešne primene preporuka u domenu javne administracije, vladavine prava, zaštite
manjina i trgovine, Evropska komisija nedavno je dala preporuku da se pokrenu pregovori o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Proces pregovora između Evropske unije i Kosova počeće tokom ove jeseni i
biće priveden kraju do narednog proleća 2014. Proces stabilizacije i pridruživanja za Kosovo u velikoj meri utiče na
njegovu ulogu u međunarodnoj politici, čak i dalje od Evropske unije.
Lokalni izbori planirani za 3. novembar 2013, pružiće novu prekretnicu za sve zajednice koje žive na Kosovu, bez
obzira na njihovu etničku ili versku pripadnost. Učešće građana na lokalnim izborima na Kosovu pružiće im mogućnost da povećaju svoje blagostanje i da poboljšaju svoj život putem legitimnih i zakonitih organa lokalne uprave.
Postoji ukupno 103 politička subjekta iz reda svih zajednica koji su ispunili zahteve da učestvuju na izborima, među
kojima 18 subjekata dolazi iz srpske zajednice.
Kosovska Centralna izborna komisija potvrdila je građansku inicijativu Srpska, koju podržava Beograd, nakon što
su se složili da promene naziv građanske inicijative Srbija 1 .
1
7
http://ina-online.net/kosova/34781.html, kome je pristupljeno poslednji put 23.10.2013.
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
8
Istorijat lokalnih izbora na Kosovu
Istorijat
lokalnih izbora
na Kosovu
Na Kosovu je od 2002. godine održano četvoro lokalnih izbora. Prvi izbori za lokalnu upravu održani su 28.
oktobra 2000, što su bili prvi izbori od završetka rata na Kosovu2. Broj birača na ovim izborima iznosio je 913
179, dok je odziv iznosio 79 %, što je najviši nivo ikada viđen na Kosovu. Na ovim izborima, građani su glasali
u jednom otvorenom sistemu za samo jednog kandidata. Glasanje se odvijalo u 30 opština na celom Kosovu i od
920 odborničkih mesta, izabrano je 869 odbornika a u tri srpske opštine ovi zvaničnici imenovani su od strane
rukovodioca uprave UN-a3. Više od 13.000 posmatrača raspoređeno je na Kosovu 2000. Na početku, mandat
lokalne uprave na Kosovu iznosio je samo dve godine.
Drugi izbori za lokalnu upravu održani su 26. oktobra 2002. Broj birača na ovim izborima iznosio je 1.320.481
, dok je odziv iznosio 54 %4. Ovi izbori organizovani su sistemom zatvorenih lista i birači su mogli da glasaju
samo za političke subjekte. Ovaj sistem omogućio je da rukovodstva političkih stranaka odluče ko može da uđe
u lokalne skupštine a ko ne. Međutim, političke stranke su bile obavezne da ispoštuju kvotu zastupljenosti polova
od 30% koja je primenjivana i sa zatvorenim listama. Ukupno, lokalni izbori su organizovani u 30 opština.
Lokalni izbori 2007. održani su 17. novembra 2007. Ovo su bili poslednji izbori koje je UNMIK organizovao
zajedno sa kosovskim vlastima, pre nego što je Kosovo proglasilo svoju nezavisnost. Odziv birača na lokalnim
izborima iznosio je 39.4 % a za parlamentarne, koji su organizovani u isto vreme iznosio je 54 %, dok je 8.
decembra organizovan drugi krug izbora za gradonačelnike5. Na izborima održanim 2007. godine po prvi put
je uveden cenzus od 5% . Takođe, građani su mogli da glasaju za predsednika opštine na zasebnom glasačkom
listiću. Izbori su organizovani u 30 opština na celom Kosovu, ali administracija UN-a imenovala je skupštine u
pet opština sa srpskim življem, uključujući i četiri gradonačelnika.
Poslednji domaći izbori održani su 15. novembra 2009. Centralna izborna komisija je, na osnovu Zakona o
centralnim i lokalnim izborima, organizovala ove izbore, prve nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. Na izborima održanim dana 15. novembra odziv je iznosio 45,36 % drugim rečima glasalo je 709, 362
birača6. Na osnovu rezultata izbora održanih 15. novembra, u drugi izborni krug otišla je 21 opština 13. decembra7. Zbog izbornih prevara, u nekoliko opština su izbori morali ponovo da se organizuju na osnovu odluke
Centralne izborne komisije.
Dana 29. aprila 2012. organizovani su vanredni izbori za gradonačelnika Uroševca, a 27. juna 2012. za predsednika opštine Kačanik.
2
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2000. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2000
3
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2000. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2000
4
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2002. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2002
5
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2007. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-2007
6
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2009. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/sq/rezultatet-2009
7
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2009. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/sq/rezultatet-2009
9
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
10
Model glasanja
Model
glasanja
Izbori na Kosovu organizovani su na svake 4 godine za lokalnu upravu i gradonačelnike i u vanrednim slučajevima. U skladu sa zakonodavstvom na snazi na Kosovu, predsednik opštine bira se na osnovu većinskog sistema, i
u slučaju da ne uspe da osvoji preko 50% glasova, ide se u balotažu sa kandidatom koji je drugi po redu shodno
ostvarenim rezultatima. Za razliku od izbora za gradonačelnika, odbornici lokalne skupštine biraju se na osnovu
proporcionalnog sistema.
Predsednik Republike Kosovo raspisuje lokalne izbore na svake četiri godine, a odluka o istom objavljuje se u
Službenom listu Republike Kosovo. Na Kosovu, svaka opština je tokom izbora jedinstvena izborna jedinica.
U skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, jedan kandidat bira se za gradonačelnika ukoliko on/ona osvoji više
od 50% plus jedan glas od ukupnog broja važećih glasova kojima je glasano u datoj opštini. Ukoliko nijedan
od kandidata ne osvoji više od 50% plus jedan glas od ukupnog broja glasova, organizuje se drugi krug izbora
između dva kandidata koji su osvojili većinu glasova. Drugi krug izbora održava se četiri nedelje nakon prvog
kruga izbora za gradonačelnika. Kandidat koji osvoji većinu glasova u drugom krugu bira se za gradonačelnika.
U slučaju skupština opština, sistem dodeljivanja mesta zasniva se na metodi proporcionalne zastupljenosti
D’hondt, u skladu sa kojim se na Kosovu ukupan broj važećih glasova osvojenih od strane svakog političkog subjekta u opštini deli sa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, i tako dalje sve dok broj delilaca ne bude odgovarao ukupnom broju
mesta koja se dodeljuju za skupštinu opštine8. Koeficijenti koji nastanu kao rezultat niza ovih deljenja ređaju se u
opadajućem redosledu, što znači da prvo mesto ide subjektu sa najvišim koeficijentom, drugo mesto subjektu sa
sledećim najvećim koeficijentom itd. sve dok se na dodele sva mesta u skupštini opštine.
Zakon predviđa da na Kosovu najmanje 30% mesta u svim skupštinama opština treba da se dodeli kandidatima ženskog pola kako bi se zadržala kvota zastupljenosti polova u skupštini, a ukoliko se ova kvota ne postigne
direktno kao rezultat procesa glasanja, poslednji izabrani kandidat jednog pola zamenjuje se kvalifikovanim
kandidatom drugog pola sa preuređene liste sve dok ukupan broj mesta izdvojenih za manjinske zajednice ne
dostigne najmanje 30%.
8
Zakon o lokalnim izborima u Republici Kosovo. Dostupan na: http://www.kuvendikosoves.org/common/
docs/ligjet/2008_03-L040_al.pdf
11
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
12
Izborni organi
Broj odbornika skupština opština
Na Kosovu je Centralna izborna komisija (CIK) nezavisna stalna institucija koje je obrazovana Ustavom
Republike i koja je centralni organ za organizovanje i održavanje izbora u zemlji. Uloga CIK-a jeste da
uredi izborni proces usvajanjem izbornih pravila i nadzorom izbornog procesa u svim njegovim aspektima, kako bi se obezbedilo da izbori dostignu međunarodne standarde. CIK ima 11 članova: predsedavajućeg iste imenuje predsednik Kosova i on/ona je član Vrhovnog suda Kosova, a 10 članova imenuje
predsednik na nominaciju političkih subjekata zastupljenih u Skupštini Kosova, od kojih četiri treba da
dođe iz manjinskih zajednica9.
U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Skupština opštine najviši je organ u opštini i bira se neposredno od strane građana u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima. Broj odbornika u skupštini opštine srazmeran je, broju građana u opštini. U skladu sa zakonom, ukoliko opština ima do 10.000 građana,
skupština te opštine ima 15 odbornika, do 20.000 građana- 19 odbornika, do 30.000 građana - 21
odbornika, do 50.000 građana -27 odbornika, do 70,000 građana -31 odbornika, do 100,000 građana -35
odbornika, više od 100.000 građana-41 odbornika10. Priština je jedina skupština opštine koja ima 51
odbornika, zbog posebnog pravila, koje uređuje njen status kao prestonice.
Kosovski CIK odgovoran je za potvrđivanje kandidata za gradonačelnika i odbornike skupština opština i
njihovog političkog subjekta, za štampanje i prebrojavanje glasačkih listića, objavljivanje rezultata, stvaranje odbora i opštinskih izbornih komisija itd.
Sekretarijat CIK-a pomaže u ispunjavanju tehničkih aspekata tokom izbora, kao što su registracija
političkih stranaka i druge dužnosti koje mu prenese CIK.
Opštinske izborne komisije su lokalni ogranci CIK-a kojima predsedava glavni izvršni službenik koga bira
CIK u svakoj opštini na Kosovu i one imaju po 7 članova, koji dolaze iz političkih stranaka koje su prešle
izborni cenzus na nacionalnim izborima. Opštinska izborna komisija odgovorna je da sprovede izbore
unutar svoje opštine garantujući zakonitost, legitimnost i efikasnost izbornog procesa.
Birački odbori su organi na mestima na kojima je otvoreno jedno biračko mesto na dan izbora i odgovorni su za upravljanje biračkim centrom tokom dana izbora i za prebrojavanje glasova.
Izborna komisija za žalbe i molbe institucija je odlučivanja na Kosovu koja se obrazuje tokom izbornog
procesa. Ona predstavlja nezavisan organ koji je odgovoran da razmatra žalbe i molbe u vezi sa izbornim
procesom.
Pravo lica da bude birano
Na Kosovu, svaki građanin sa državljanstvom zemlje, ima pravo da se kandiduje za javnu funkciju čim
navrši 18 godina. Na domaćim izborima, i kandidati koji se kandiduju u opštinama, treba da budu stanovnici odnosnih opština, a kandidati za gradonačelnika treba da su stanovali u istoj tokom poslednje 3
godine.
Kosovo u poređenju sa drugim zemljama u regionu nema zakon o lustraciji što onemogućava kandidatima da se kandiduju za javne funkcije, usled njihove prošlosti u komunističkom režimu na Kosovu i organima koji su funkcionisali pre 1999. godine.
Kandidati se prijavljuju putem liste koju podnosi njihov politički subjekat, ili oni sami ukoliko su nezavisni, uz koje se podnosi njegova/njena finansijska izjava kao i druge informacije koje od njih zahteva
CIK.
9
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo. Dostupan na: http://www.kuvendikosoves.org/
common/docs/ligjet/2008_03-L040_al.pdf
13
Postupak i pravo na imenovanje kandidata za gradonačelnike i
odbornike
U sklopu SCIK-a funkcioniše Kancelarija za registraciju političkih stranaka i potvrđivanje koja je odgovorna da vodi registar političkih stranaka i za potvrđivanje svih političkih subjekata. Zakon predviđa da u
cilju učešća na izborima, politički subjekat treba da se potvrdi od strane CIK-a do šezdeset (60) dana pre
izbora11.
U skladu sa Zakonom o opštim izborima politički subjekat, koalicija ili građanska inicijativa koja se prijavila da bude potvrđena za učešće na izborima podnosi CIK-u svoju listu kandidata.
Kancelarija razmatra sve liste kandidata i predlaže CIK-u da li da potvrdi ovu listu ili ne u roku od deset
(10) dana od njenog prijema12.
Zakon predviđa da su na listi kandidata najmanje trideset (30 %) procenata muškarci i najmanje trideset
(30 %) procenata žene; sa po jednim kandidatom svakog pola koji je uključen najmanje jednom u svakoj
grupi od tri kandidata.
Svaka osoba može da bude potvrđena, osim ukoliko je on ili ona: sudija ili tužilac, pripadnik Kosovskih
bezbednosnih snaga, pripadnik Kosovske policije, pripadnik Carinske uprave Kosova, pripadnik
Kosovske obaveštajne agencije, diplomatski predstavnik, predsedavajući ili član CIK-a, član Opštinske
izborne komisije, osuđen od strane Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, ukoliko mu/
joj je odlukom suda oduzeto pravo kandidovanja itd13.
10
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo, član 36. Dostupan na: http://www.kuvendikosoves.
org/common/docs/ligjet/2008_03-L040_al.pdf
11
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo, član 27.3. Dostupan na: http://www.kqz ks.org /
ngarkimet / documents / ligji_per_zgjedhjet_e_pergjithshme_ne_republiken_e_kosoves_ibrejqwhqh.pdf
12
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo. Dostupan na: http://www.kqz ks.org / ngarkimet /
documents / ligji_per_zgjedhjet_e_pergjithshme_ne_republiken_e_kosoves_ibrejqwhqh.pdf
13
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo, član 29. Dostupan na: http://www.kqz ks.org /
ngarkimet / documents / ligji_per_zgjedhjet_e_pergjithshme_ne_republiken_e_kosoves_ibrejqwhqh.pdf
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
14
Predizborna kampanja
Uloga javnih medija
Na Kosovu, predizborna kampanja počinje 30 dana pre dana izbora i završava se 24 časa pre izbora, kada počinje izborna tišina, i kada je zabranjeno voditi kampanju.
Svi mediji na Kosovu, u skladu sa zakonodavstvom na snazi, treba da obezbede da političke stranke i njihovi kandidati imaju podjednak pristup mogućnostima da promovišu svoj program pred biračima.
Zakon predviđa da se predizborna kampanja organizuje u dobroj i mirnoj atmosferi.
Tokom predizborne kampanje, politički subjekti organizuju i održavaju političke mitinge/skupove na kojima se
prisutnima obraćaju njihovi kandidati kako bi promovisali izborni program i listu kandidata.
Kodeks ponašanja za radiodifuzne medije i Kodeks ponašanja (KP) za štampane medije, Nezavisne komisije za
medije (NKM), važi tokom kampanje za sve novinare, urednike i izdavače.
Javni servisi treba da emituju besplatno materijal za obrazovanje birača na Kosovu.
Mediji mogu naplaćivati reklamne spotove političkih stranaka i potvrđenih kandidata. Međutim, sem ovoga, tokom
perioda kampanje, radiodifuzni mediji treba da pruže minimalnu minutažu za besplatno emitovanje spotova svakog
potvrđenog političkog subjekta. Sličan besplatan prostor obezbeđuje im se i u štampanim medijima.
NKM je odgovoran da proprati ponašanje medija tokom predizborne kampanje i ima pravo da izriče kazne na osnovu zakona.
U skladu sa zakonom, javne institucije treba da omoguće na ravnopravnoj osnovi, svim potvrđenim političkim
subjektima pristup zgradama, opremi i drugim olakšicama kako bi mogli da sprovedu svoju predizbornu kampanju.
U skladu sa zakonom o finansiranju političkih stranaka, za finansiranje lokalne predizborne kampanje, Skupština Kosova izdvaja sredstva na predlog Vlade, koja ne smeju da prekorače 0.05% budžeta Kosova14. U skladu
sa ovom odredbom, za lokalne izbore se 90% sredstava izdvaja na osnovu odborničkih mesta u skupštinama
opština na poslednjim lokalnim izborima a 10% finansijskih sredstava deli se srazmerno novoregistrovanim
političkim subjektima15.
Politički subjekat ima pravo da sakupi finansijska sredstva za svoje izborne troškove, ne više od šest (6) meseci,
pre početka predizborne kampanje i u tu svrhu otvara poseban bankovni račun.
Registrovani politički subjekti podnose CIK-u svake godine godišnji finansijski izveštaj.
14
Zakon o finansiranju političkih subjekata, član 10.1. Dostupan na: http://www.assembly-kosova.org/
common/docs/ligjet/2010-174-alb.pdf
15
Zakon o finansiranju političkih subjekata, član 10.1. Dostupan na: http://www.assembly-kosova.org/
common/docs/ligjet/2010-174-alb.pdf
15
Posmatranje izbora
Na Kosovu u skladu sa zakonom o izborima, potvrđeni politički subjekti, NVO-i i vladine i međuvladine organizacije, kao i međunarodne organizacije koje su specijalizovane da se bave izborima i zaštitom ljudskih prava i predstavnici stranih zemalja, imaju pravo da zahtevaju akreditovanje svojih izbornih posmatrača16.
Posmatrač ima pravo da, neometano, posmatra pripremu i održavanje izbora, da da komentare u pismenoj formi
izbornim komisijama i biračkim odborima, da posmatra pakovanje, prenos, primopredaju, obradu, prebrojavanje,
bezbedno čuvanje i uništavanje glasačkih listića itd17.
Dužnost je posmatrača da se uzdrži od nošenja bilo kakvih znakova koji služe kao propagandna sredstva ili koja
mogu uticati na želju birača ili ga identifikuju sa konkretnom političkom strankom ili kandidatom18.
Izborni posmatrači su nepristrasni i politički neutralni tokom izbornog procesa.
16
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo , član 56. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/ligji_per_zgjedhjet_e_pergjithshme_ne_republiken_e_kosoves_ibrejqwhqh.pdf
17
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo , član 56. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/ligji_per_zgjedhjet_e_pergjithshme_ne_republiken_e_kosoves_ibrejqwhqh.pdf
18
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo, član 56.4. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/Uploads/Documents/ligji_per_zgjedhjet_e_pergjithshme_ne_republiken_e_kosoves_ibrejqwhqh.pdf
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
16
Parlamentarne političke stranke
i koalicije
Demokratska partija Kosova (PDK) izjašnjava se kao
stranka desnog centra još od 201319. Osnovana 10. oktobra 1999. nakon ulaska snaga KFOR-a na Kosovo
i kao politička sledbenica Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), stranka PDK orjentisana je kao stranka
koja ima za cilj nezavisnost Kosova i integraciju u Evropsku uniju i članstvo Kosova u NATO-u.
Još od njenog osnivanja, na čelu stranke PDK bio je aktuelni premijer Kosova, Hashim Thaçi, koji je bio
politički direktor i lider političkog krila OVK.
Najviši organ Demokratske partije Kosova jeste Upravni odbor u čijem sastavu se danas nalazi 106 članova20. Upravni odbor bira posebnim postupkom generalnog sekretara stranke.
PDK je rasprostranjen na celoj teritoriji Kosova21. Aktivnosti na terenu pokriva više od 32 ogranka22.
Izvršni organ stranke PDK je predsedništvo koje bira Upravni odbor i u čijem sastavu se nalazi 28 članova.
Na prvim lokalnim izborima održanim krajem 2000. godine, stranka PDK osvojila je 187.821 glasova, ili
27.3% glasova na nivou Kosova23. PDK je uspeo da osvoji lokalnu vlast u opštinama Glogovac, Kačanik,
Novo Brdo, Srbica, Štimlje i Štrpce. PDK je rangiran kao druga stranka u zemlji nakon LDK.
Parlamentarne
političke stranke i
koalicije
17
Kosovo je sprovelo svoje druge lokalne izbore 26. oktobra 2002. na kojima je Demokratska partija Kosova (PDK) osvojila većinu u četiri opštine i kontrolu u još četiri opštine u savezu sa manjim strankama24.
Na parlamentarnim izborima održanim na Kosovu 2001. godine, PDK je zadržao položaj druge najveće
stranke u zemlji osvajajući 25,6 % glasova-26 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova25. Nakon posredovanja specijalnog predstavnika UN-a na Kosovu, Michaela Steinera, tri glavne albanske političke stranke (LDK, PDK, AAK) i manjine obrazovale su prvu vladu nakon 1999. godine na čelu sa premijerom
Bajramom Rexhepijem iz stranke PDK .
19
PDK PDK, stranka desnog centra. Objavljeno: 27.01.2013 . Koha Ditore. Dostupan na: http://
www.koha.net/?page=1,13,132477
20
Upravni odbor PDK. Demokratska partija Kosova. Dostupno na: http://www.pdk49.com/index.
php?page=1,23
21
Upravni odbor PDK. Demokratska partija Kosova. Dostupno na: http://www.pdk49.com/index.
php?page=1,23
22
Upravni odbor PDK. Demokratska partija Kosova. Dostupno na: http://www.pdk49.com/index.
php?page=1,23
23
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2000. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2000
24
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2002. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2002
25
Kosovo: Istorijski izbori. 21. novembar 2001. Izveštaj za Balkan N° 120. Dostupan na: http://www.
crisisgroup.org/~/media/Files/europe/Kosovo%2027.pdf
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
18
Demokratski savez Kosova (LDK)
Na parlamentarnim izborima održanim 2004, PDK je zauzeo drugo mesto na Kosovu povećavajući broj
mesta u Skupštini sa 26 na 30 (28.85%)26. Tendencije tokom ovih izbora su ukazale da je stranka PDK
povećala svoju podršku na Kosovu. Dok su stranke LDK i AAK obrazovale vladu sa manjinama, stranka
PDK postala je glavna opoziciona stranka na Kosovu, i takođe je obrazovala vladu u senci korišćenjem
britanskog modela kako bi se suprotstavila vladi.
2007. godine tokom lokalnih i parlamentarnih izbora, PDK je ostvario svoj najbolji rezultat postajući prva
politička stranka na Kosovu. On je u 17 opština osvojio mesto gradonačelnika a na centralnom nivou 37
mesta u skupštini, ili 34.5% rezultata27. Januara 2008. godine stranka PDK obrazovala je veliku koaliciju
sa strankom LDK, uz Thaçija kao premijera Kosova.
Na lokalnim izborima održanim 2009. godine stranka PDK pobedila je na izborima i time je uspela da
očuva svoju poziciju glavne političke stranke na Kosovu. Ona je osvojila većinu u 17 skupština opština28.
Koalicija sa strankom LDK nije bila dugog veka i 2010. godine zemlja je otišla na prevremene parlamentarne izbore usled povlačenja stranke LDK iz koalicije. Tokom ovih izbora, stranka PDK izgubila je 2 %
i osvojila je samo 34 poslaničkih mesta u Skupštini29 . Međutim, ona je ostala prva politička stranka na
Kosovu i obrazovala je koaliciju sa strankom AKR Behgjeta Pacollija, uz to da je Thaçi ponovo izabran za
premijera.
26
Rugova trijumfovao na izborima na Kosovu. BBC. Ponedeljak, 25. oktobar 2004. Dostupan na:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3949293.stm
27
Kosovo. Izbori za Skupštinu 2007. Izborna geografija 2.0. Dostupan na: http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/k/kosovo/kosovo-legislative-election-2007.html
28
zborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2009. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-komunale-2009
29
Izborna komisija Kosova. Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
19
Demokratski savez Kosova (LDK) osnovan je 23. decembra 1989.
godine od strane jedne grupe kosovskih intelektualaca kao politički
pokret protiv Miloševićevog režima, koji je stavio van snage ustav Kosova i status autonomne pokrajine u jugoslovenskoj federaciji30. LDK je stranka desnog centra koja ima za cilj članstvo u EU i strateške odnose sa SADom. LDK je pridružena članica Narodne evropske stranke (EPP) .
LDK na samom početku nije bila tipična politička stranka, već više narodni pokret koji je uživao podršku široke
mase Albanaca koji su živeli na Kosovu i van zemlje.
LDK je organizovan putem Skupštine, predsedništva, Glavnog odbora i različitih ogranaka širom Kosova31.
Od početka do 2006. godine kada je preminuo, lider stranke LDK bio je Ibrahim Rugova. Njegov sledbenik bio
je Fatmir Sejdiu, koji je bio predsednik stranke i predsednik Kosova, od 2006. do 2010. godine kada je njegov
mandat opozvan odlukom Ustavnog suda Kosova zbog povrede Ustava činjenicom da se nalazio na dve funkcije
istovremeno32. Sejdiu je osporen i unutar LDK, 2010. godine od strane njegovog bivšeg savetnika za ekonomska
pitanja, Isa Mustafa, koji je postao predsednik stranke i koji je trenutno na funkciji gradonačelnika Prištine.
LDK je od završetka rata na Kosovu pa do 2007. godine bila glavna politička stranka na Kosovu koja je uživala
široku podršku. Tokom prvih lokalnih izbora održanih 2000. LDK je dobio podršku od 58 % na nacionalnom
nivou, što je najviši nivo ikada viđen od završetka rata 199933. Na izborima održanim 2001, LDK je osvojio 47
od 120 mesta u skupštini, a isti broj ona zadržava i tokom parlamentarnih izbora održanih 200434. 2001. godine
LDK se udružio sa strankama PDK i AAK u širokoj koaliciji, kada je Ibrahim Rugova izabran za predsednika
Kosova a Nexhat Daci za predsednika Skupštine, oboje iz stranke LDK. Tokom lokalnih izbora održanih 2002.
godine stranka LDK ponovo je zadržala položaj vodeće stranke na Kosovu osvajajući 17 opština na Kosovu, uključujući i najveće gradove Prištinu, Đakovicu, Peć i Gnjilane35. 2004. godine, LDK je zajedno sa strankom AAK
obrazovao koaliciju za upravu nad celim Kosovom, i tada je LDK držao funkciju predsednika a AAK premijera36.
Tokom parlamentarnih izbora održanih 2007. godine, LDK je ostvario svoj najgori rezultat na izborima, osvajajući samo 25 mesta u skupštini37. Ovakav rezultat LDK je doživeo i na lokalnim izborima koji su održani
30
Glavne političke stranke na Kosovu. Balkan Insight. Dostupan na: http://www.balkaninsight.com/en/article/who-is-who-political-parties-in-kosovo
31
Organizacija. Demokratski savez Kosova. Dostupna na: http://www.ldk-ks.eu/Al/organizimi/
32
Kosovska opozicija pozdravlja ostavku Sejdiua. Balkan Insight. Dostupno na: http://www.balkaninsight.
com/en/article/kosovo-sejdiu-welcomed-to-his-party
33
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2000. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2000
34
Kosovo: Istorijski izbori. 21. novembar 2001. Izveštaj za Balkan br. 120. Dostupan na: http://www.crisisgroup.org/ ~ / Media / files / Europe / kosovo% 2027.pdf
35
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2002. Dostupno na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2002
36
Rugova trijumfovao na kosovskim izborima. BBC. Ponedeljak, 25. oktobar 2004. Dostupno na: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3949293.stm
37
Izbori za Skupštinu na Kosovu 2007. Izborna geografija 2.0.. Dostupno na: http://www.electoralgeogra-
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
20
istovremeno sa parlamentarnim, pobeđujući u samo 7 gradova sa većinom. Zbog okolnosti koje su datirale još
pre proglašenja nezavisnosti, PDK i LDK su se udružili u koaliciju sa manjinskim zajednicama, kada je predsednik Sejdiu izabran na svoj novi mandat na istoj funkciji a Hashim Thaçi postao premijer. Međutim, ova koalicija
trajala je do 2010. godine kada se raspala i kada su raspisani prevremeni izbori koji su stranki LDK dali 27 mesta
u Skupštini i učinili je po prvi put opozicionom strankom.
Tokom lokalnih izbora održanih 2009. LDK je osvojio samo 8 opština sa većinom, ostajući ponovo na drugom
mestu38.
Alijansa za budućnost (AAK)
AAK je osnovan 29. aprila 2001. kao stranka desnog centra od strane
pripadnika bivše OVK i manjih političkih stranaka koje su funkcionisale
pre i nakon 1999. godine na Kosovu kao mala opozicija stranci LDK.
Lider stranke AAK od početka je Ramush Haradinaj.
AAK je organizovana putem Skupštine, Predsedništva, Glavnog odbora i različitih ogranaka širom Kosova.
AAK je učestvovao po prvi put na kosovskim izborima tokom parlamentarnih izbora održanih 2001. godine,
kada je osvojio 8 mesta u Skupštini39. AAK je ušao u široku koalicionu vladu sa strankama LDK i PDK i tom
prilikom je dobio nekoliko ministarskih portfelja.
Na lokalnim izborima održanim 2002. godine, AAK je osvojio većinu samo u jednoj opštini, Dečanima, a 2007.
godine je osvojio većinu i mesto gradonačelnika u tri grada na zapadu Kosova40. Na parlamentarnim izborima
održanim 2007, stranka AAK je doživela porast u svojoj podršci na nacionalnom nivou, osvajajući 10 mesta
u Skupštini, ali se ona nije pridružila koaliciji sa strankama PDK-LDK te je zajedno sa strankom AKR bila u
opoziciji u Skupštini41.
Na lokalnim izborima održanim 2009. godine, AAK je pobedio u 6 kosovskih opština, uglavnom u regionu Dukađinija i Prizrena, osvajajući ovako i velike gradove kao što su Peć i Đakovica42. Na izborima održanim 2010.
godine stranka AAK povećala je svoju podršku osvajajući 12 mesta u Skupštini i ista je i dalje deo opozicije43.
phy.com/new/en/countries/k/kosovo/kosovo-legislative-election-2007.html
38
Izborna komisija Kosova..Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
39
Kosovo: Istorijski izbori. 21. novembar 2001. Mreža za Balkan br. 120. Dostupan na: http://www.crisisgroup.org/ ~ / Media / files / Europe / kosovo% 2027.pdf
40
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2002. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2002
41
zborna komisija Kosova..Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
42
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2009. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-komunale-2009
43
Izborna komisija Kosova..Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
21
Pokret VETËVENDOSJE (VV)
VETËVENDOSJE! (Samoopredeljenje) obrazovan je 10. juna 2005.
U suštini, osnivači pokreta Vetëvendosje bili su deo Kosovske akcione
mreže obrazovane decembra 1997.
VETËVENDOSJE! danas predstavlja jedinu političku grupaciju levog
krila u skupštini, dok se sve glavne političke stranke izjašnjavaju kao stranke desnog centra.
Prvobitno, koncept pokreta VETËVENDOSJE ! bilo je suprotstavljanje međunarodnom prisustvu posebno
UNMIK-u ali i drugim političkim procesima kao što su Standardi pre statusa i Ahtisarijev paket. Osim međunarodnih predstavnika, oni su se takođe snažno suprotstavljali domaćim političarima i političkim strankama zbog
njihovog podilaženja međunarodnom prisustvu, zapostavljajući po njima težnje za ujedinjavanje sa Albanijom
ali i korupciju. Vetëvendosja je uvek ignorisala kosovske institucije i tokom izbornog procesa su pozivali i zalagali se kod građana da ignorišu ovaj proces i da ne izađu na izbore.
Metodologija suprotstavljanja uglavnom je podrazumevala ulične akcije, demonstracije, proteste, ponekada i
nasilne, gađanjem kamenja i paradajza, ali i prevrtanje službenih vozila. Tokom jednih demonstracija protiv
pregovora o političkom statusu Kosova održanih 10. februara 2007 svoj život je izgubilo dvoje demonstranata44.
Nedavno, 2010. godine Pokret VETËVENDOSJE ! odlučio je da načini politički potez, učešćem na parlamentarnim izborima. Vetëvendosje je bio u predizbornoj koaliciji sa subjektom Lëvizje për Bashkim (Pokret za
ujedinjenje) i zajedno su osvojili 14 mesta u parlamentu i ovime postali treći najveći politički subjekat u zemlji45. Nakon nekoliko nesporazuma između ova dva politička subjekta, ova koalicija je raskinuta i dva poslanika
napustila su VETËVENDOSJE! Nedavno je još jedan poslanik napustio VETËVENDOSJE! iz koncepcijskih
razloga tako da u ovom trenutku pokret Vetëvendosje ima samo 11 poslanika.
VETËVENDOSJE! se po prvi put kandiduje na opštinskim izborima u svim opštinama, sa izuzetkom opštinskih
izbora u opštinama Kačanik i Uroševac. Ovi izbori poslužiće kao dobar lakmus test da pokažu svoju snagu ne
samo u parlamentu već i po opštinama.
44
Rumunska policija napušta Kosovo u sred UN-ove sonde. BDNews24. Dostupan na http://bdnews24.
com/world/2007/03/23/romanian-police-leave-kosovo-in-middle-of-un-probe
45
Izborna komisija Kosova..Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
22
Alijansa Novo Kosovo (AKR)
Alijansa Novo Kosovo (AKR) obrazovana je 3. maja 2006. i njen osnivač je
poznati kosovski biznismen, Behgjet Pacolli, koji je bio ekonomski aktivan
u bivšim sovjetskim zemljama. AKR je liberalna stranka, koja promoviše
slobodnu tržišnu privredu. Odmah nakon 2007, AKR je pokazao svoju snagu
na parlamentarnim izborima, osvajajući 12 procenata ukupnog broja glasova. Iako je AKR imao 13 poslanika u skupštini, oni su ostali u opoziciji vladi PDK - LDK46. Ova nova stranka na
kosovskoj političkoj sceni, postepeno je počela da gubi svoje samopouzdanje, prvo su njeni poslanici davali ostavku
kako bi postali nezavisni, usled unutrašnjih nesporazuma i usled nepridržavanja njenom programu.
Kolaps stranke AKR postao je još jasniji na opštinskim izborima 2009. godine, kada su sklopili koaliciju sa strankom LDD. Rezultati su ukazali na potpuni neuspeh pošto nisu uspeli da pobede ni u jednoj opštini.
Imajući u vidu ovako neuspešnu istoriju AKR-a, odlučeno je da novi parlamentarni izbori budu održani 2010.
Ocenjeno je da će Pacolli i njegova stranka naići na poteškoće da pređu cenzus od 5 %, te su ušli u koaliciju sa grupom manjih političkih stranaka sa time da su sve ove stranke zajedno postigle samo 7.29 % ukupnog broja glasova i
8 mesta u skupštini47. Iako su doživeli poraz u odnosu na rezultate iz 2007, AKR je postigao sporazum sa strankom
PDK da budu deo vladajuće koalicije.
Međutim, problemi u AKR-u nastavljeni su i nakon koalicije. Jedan od uslova koalicije bio je da Pacolli postane
predsednik Kosova. Iako je izabran na funkciju predsednika, nakon 35 dana Ustavni sud doneo je presudu da je
njegov izbor bio neustavan.
Samostalna liberalna stranka (SLS)
Samostalna Liberalna Stranka obrazovana je 27. januara 2006. Ova
stranka poznata kao liberalna stranka zastupa srpsku zajednicu na
Kosovu.
SLS je politička grupacija koja je zauzela pragmatičan stav
nakon nezavisnosti Kosova, pridružujući se parlamentu i vladi. U ovom trenutku, SLS je deo vladajuće koalicije
između stranaka PDK i AKR i oni su se nalazili na čelu dva ministarstva i imaju jednog zamenika premijera.
Na osnovu Ustava Kosova, srpska zajednica ima 10 rezervisanih mesta u skupštini, i treba da bude deo vlade.
Ukoliko pogledamo rezultate ostvarene na izborima održanim 2007. godine SLS je imao samo 855 glasova i imali
su 5 poslanika a 2010. godine imali su 14.352 glasa ili 0.02 procenata ukupnog broja glasova što pretočeno u mesta
podrazumeva 8 poslanika48.
Iz perspektive ovih rezultata i broja poslanika, budućnost i nije toliko jasna kada govorimo o stranci SLS. U poslednje vreme, nakon pregovora između Kosova i Srbije, za očekivati je da veliki broj srpskih birača poljulja položaj
stranke SLS u parlamentu i u vladi.
Uz sva ova događanja, AKR je i dalje partner u vladajućoj koaliciji. U vezi sa njenom snagom, izbori 2013. godine
biće odlučujući za politički opstanak stranke AKR na kosovskoj političkoj sceni.
46
Izbori za Skupštinu Kosova 2007. Izborna geografija 2.0.. Dostupno na: http://www.electoralgeography.com/
new/en/countries/k/kosovo/kosovo-legislative-election-2007.html
47
Izborna komisija Kosova..Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
23
48
Izborna komisija Kosova..Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
24
Priština
Površina572 km2
Broj stanovnika198 214
Broj odbornika51
Budžet za 2013. godinu63.371.731
AdresaUl.UÇK-2-10000 Priština, Kosovo
Telefon038/230 900
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/prishtina/Home.
aspx
Pregled kandidata za
gradonačelnike na
lokalnim izborima
201349.
ISA MUSTAFA- (LDK)
Isa Mustafa je profesor saradnik Mikroekonomije na Ekonomskom
fakultetu Univerziteta u Prištini i na Univerzitetu Riinvest. Bio je mentor u nekoliko doktorskih radova i član
komisije za nekoliko doktorskih radova na Ekonomskom fakultetu i za nekoliko magistarskih radova. Aktivno je
angažovan u grupama stručnjaka tokom razgovora u Beču o konačnom statusu Kosova. 2008. godine izabran je za
člana saradnika Akademije nauka i umetnosti Kosova. Predsednik je Demokratskog saveza Kosova. Decembra 2012,
izabran je za redovnog člana (akademika) ANUK-a. U ovom trenutku gradonačelnik je Prištine još od 2007 50.
AGIM ÇEKU- (PDK)
Agim Çeku je završio Vojnu akademiju u Beogradu i u Zadru u
Hrvatskoj, gde je diplomirao 1984. godine kao oficir artiljerije. Zatim je završio “Senior Executive Course” u Centru
George Marshall u Nemačkoj. Ima uspešnu vojnu karijeru. Učesnik je ratova za oslobođenje na Kosovu i u Hrvatskoj. Bio je premijer Kosova u periodu od 2006-2008. Od 2011. godine izabran je na funkciju ministra Kosovskih
bezbednosnih snaha, položaj na kome se nalazio do njegove kandidature za gradonačelnika Prištine 51.
49
Informacije sakupljene o kandidatima za gradonačelnike bile su jedine koje su autori mogli da dobiju od njih
ili njihovih stranaka
25
50
http://kk.rks-gov.net/prishtina/Municipality/President/President%60s-word.aspx, kome je pristupljeno poslednji put 16.10.2013.
51
http://www.mksf-ks.org/?page=2,4, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
26
BESNIK TAHIRI - (AAK)
Magistar nauka lokalne uprave i međunarodnog razvoja. Postdiplomske studije završio
je na Univerzitetu u Birmingham-u u Engleskoj. Završio je Akademski program za
visoke zvaničnike održan pod pokroviteljstvom OEBS-a. Dobitnik je prestižne stipendije
”Chevening”, koja se daje liderima budućnosti od strane Ministarstva spoljnih poslova
Velike Britanije (2004). On je osnivač i trenutno izvršni direktor Kosovskog instituta za lokalnu upravu. Visoki je
savetnik za lokalnu upravu predsednika Haradinaja i član Predsedništva stranke AAK 52.
Korab R. Sejdiu - (AKR)
Završio više studije na koledžu u Nju Džersiju (SAD). 2004. godine završio univerzitet
u SAD-u i stekao zvanje doktora pravnih nauka. Takođe u inostranstvu, u SAD, u
nekoliko saveznih država dobio licencu da radi kao državni tužilac. Po završetku studija,
počeo da radi u Vrhovnom sudu u Nju Džersiju (SAD). Nakon par godina zaposlen kao
advokat u jednoj advokatskoj firmi, gde se bavio uglavnom korporativnim i privrednim
pravom. Od kraja 2007. godine, Korab se vraća na Kosovo gde je angažovan od strane ugovarača američke vlade,
agencije USAID, kao pravni savetnik dodeljen Skupštini Kosova. Univerzitetski profesor na nekoliko akreditovanih
univerziteta na Kosovu53 .
Prizren
Površina284.2/km2
Broj stanovnika177,781
Broj odbornika41
Telefon038 200 35 330
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/prizren/Home.aspx
RAMADAN MUJA - (PDK)
je završio Univerzitet u Prištini, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju,
magistraturu 1975; doktoraturu 1984. 2002. godine bio je nosilac liste na
opštinskim izborima u Prizrenu, od 2002 – 2005. potpredsednik ogranka stranke PDK u Prizrenu, od 2002 - 2007
odbornik u skupštini opštine Prizren iz reda stranke PDK i predsednik je ove opštine od 2007 55.
EQREM KRYEZIU - (LDK)
SHPEND AHMETI - (VV)
Studirao na Univerzitetu Harvard u Americi. Po dolasku na Kosovu, bio na čelu Instituta
za napredne studije GAP, međutim kasnije je dao ostavku kako bi se pridružio stranci
Fryma e Re. Stranka Fryma e Re nije uspela da osvoji dovoljan broj glasova za ulazak u Skupštinu Kosova i nakon
izbora, ova stranka se raspala. Ahmeti, se sa jednim delom članstva ove stranke pridružio Pokretu Vetëvendosje, gde
je imenovan za prvog potpredsednika. Shpend je predavač na Američkom univerzitetu na Kosovu54 .
52
53
http://www.besniktahiri.com/web/index.php/biografia, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
Kratka biografija kandidata dobijena od njegovog izbornog štaba.
54
http://www.perprishtinen.com/biografia/ kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
27
Političar i profesor albanske književnosti, doktorirao je 2007. godine u
filološkim naukama na Univerzitetu u Prištini.
Od osnivanja stranke LDK na Kosovu pa do treće izborne skupštine
ogranka, bio je predsednik ogranka ove stranke u Prizrenu. Nakon izbora
održanih 1998. godine izabran je za člana predsedništva a nakon njih 2006. godine izabran je za prvog potpredsednika stranke LDK u Prištini. Inače od 1972. Eqrem Kryeziu se bavi prosvetom. Do 2007. bio je predsednik opštine
Prizren. Trenutno je poslanik u Skupštini Kosova 56.
55
56
https://kk.rks-gov.net/prizren/Municipality/President.aspx , kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
Kratka biografija kandidata dobijena od njegovog izbornog štaba.
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
28
LULZIM KABASHI- (AAK)
MUHARREM SFARQA- (LDK)
XHAVIT ZARIQI- (AAK)
ARBËR REXHAJ (VV)
UROŠEVAC
Angažovan između ostalog u Odboru za finansije opštine Uroševac. Bio član
Odbora za ljudska prava u Uroševcu. 1998. godine ponovo uhapšen zbog
njegovog angažovanja u finansiranju Oslobodilačke vojske Kosova, kada je kažnjen kaznom zatvora od tri godine.
Odbornik je Skupštine opštine Uroševac još od 2000. godine do danas u sva tri saziva skupštine, i član Odbora za politiku i finansije, šef odborničke grupe nekoliko godina za redom kao opozicija i u poslednjem sazivu šef
odborničke grupe i član Odbora za politiku i finansije kada je izabran za predsedavajućeg Skupštine opštine. U
ovom trenutku nalazi se na funkciji predsedavajućeg skupštine opštine Uroševac 58.
Površina345km²
Broj stanovnika108,610
Broj odbornika41
Telefon038 327-000
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/ferizaj/
Home.aspx
HYSEN IBRAHIMI- AKR
Završio Tehnički fakultet, smer Mašinstvo na Univerzitetu u Prištini. Radio kao
profesor u srednjoj tehničkoj školi i višoj tehničkoj školi u Uroševcu, i takođe radio
u Fabrici cevi gde je pratio investicije u tehnički deo Fabrike za spojnice i kablove.
Bio je direktor Direkcije za planiranje i razvoj, a u međuvremenu je izabran na funkciju direktora Direkcije za javne
službe. Od osnivanja stranke AKR bio član predsedništva ovog političkog subjekta u ogranku u Uroševcu a od 2013.
godine predsednik ovog ogranka59 .
AGIM ALIU (PDK)
Završio studije na Pravnom fakultetu u Prištini, i trenutno pohađa master studije
na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Takođe je studirao na Medicinskom
fakultetu u Prištini. Jedan je od osnivača ogranka Demokratske partije Kosova u Uroševcu. Od 2001. godine pa
nadalje član Predsedništva PDK u Uroševcu. Od 2007. do 2012. bio predsedavajući Skupštine opštine Uroševac. Na
kraju 2012. godine prekinuo mandat predsedavajućeg Skupštine opštine, izborom za predsednika opštine Uroševac
na izborima održanim 28. maja 57.
57
29
58
http://kk.rks-gov.net/ferizaj/Municipality/Assembly/Assembly-function.aspx, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
59
https://www.facebook.com/hysen.ibrahimi.16, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
https://www.facebook.com/AgimAliu26/info, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
30
FATON TOPALLI – (VV)
GAZMEND MUHAXHERI- ( LDK)
Završio fakultet socijalnih nauka u Cirihu, Švajcarska, i pri kraju je svojih
magistarskih studija na istom institutu.
Faton je radio u psihosocijalnoj službi u Švajcarskoj od 2008. do 2010. Takođe
je spoljni predavač na Fakultetu socijalnih nauka u Cirihu od 2007. do 2010. Bio je jedan od rukovodilaca Pokreta
za Republiku i aktivista u periodu od 1978. do 1991. Aktivista je pokreta Vetëvendosje60 .
Peć
Površina603 km²
Broj stanovnika96,450
Broj odbornika41
Telefon039 421 212
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/peje/
MUHAMET HALITAJ - (PDK)
Završio Medicinski fakultet, specijalizacija pri Medicinskom fakultetu, katedra
za psihijatriju u Prištini. Dr Muhamet Haliti je odmah nakon rata bio jedan od
osnivača ogranka Demokratske partije Kosova u Peći, i trenutno je član predsedništva PDK-a, ogranak u Peći,
odbornik u 3 saziva, takođe odbornik koji je osvojio najveći broj glasova iz reda svih političkih subjekata u Opštini
Peć, zamenik direktora Regionalne bolnice u Peći i kandidat za predsednika opštine Peć62 .
ALI BERISHA – (AAK)
Član Alijanse za budućnost Kosova. Kao član ove stranke, on je predsednik
ogranka u Peći i član Centralnog predstavništva. Srednju školu - Gimnaziju, završio je u Peći a Medicinski fakultet
u Prištini, gde je specijalizirao kao lekar opšte prakse. Berisha je nakon školovanja, od 1991-1997. radio kao lekar
u ambulanti Vlade Kosova i ambulanti “Majka Tereza”. Od 1998-1999, bio je pripadnik OVK, odgovoran za sektor
zdravstva u Operativnoj zoni Dukađinija. Od 1999-2001, direktor Direkcije za zdravstvo u Opštini Peć a od 20012007, direktor Regionalne bolnice u Peći. Predsednik je opštine Peć od 200761 .
60
61
31
http://fatontopalli.com/biografi-e-shkurter, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
http://sq.wikipedia.org/wiki/Ali_Berisha, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
HIVZI MUHARREMI - (VV)
62
Kratka biografija kandidata dobijena od njegovog izbornog štaba.
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
32
Gnjilane
Površina385 km²
Broj stanovnika90,178.
Broj odbornika41
Telefon0280/320 781
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/gjilan/
Home.aspx
REXHEP KADRIU- (AAK)
Studirao na Fakultetu za građevinarstvo i arhitekturu, smer arhitektura.
Po završetku studija počeo sa svojom privatnom građevinskom kompanijom,
a 2001. godine otvorio svoju privatnu kompaniju za proizvodnju betona
“Pro Eng” u Gnjilanu. Rukovodio je i nadgledao jedan broj građevinskih projekata. Od 2001. godine, od osnivanja
stranke AAK u Gnjilanu bio stranački aktivista. Nekoliko puta učestvovao u komisijama za urbanizam u sklopu
stranke. 31. marta 2013. izabran za predsednika stranke AAK u Gnjilanu. Dana 21. maja 2013. kandidovao se za
predsednika opštine Gnjilane65 .
FATON BISLIMI- (AKR)
QEMAJL MUSTAFA- (PDK)
Završio Elektrotehnički fakultet. Aktivno se priključio politici nakon prvih
lokalnih izbora održanih 2000. u stranci PDK. Na početku je bio samo njen
aktivista a zatim na drugim izborima u stranci je odabran za člana predsedništva - potpredsednika. Na trećim
izborima održanim 2005. godine izabran je za predsednika ogranka a 2007. godine bio je kandidat za predsednika
opštine stranke PDK i pobedio je na ovim izborima63 .
Završio studije sa visokim rezultatima (summa cum laude) na Luteranskom
univerzitetu u Teksasu (TLU) za računarske nauke i matematiku i zatim
završio magistraturu na prestižnom univerzitetu Harvard u oblasti javne
administracije i međunarodnog razvoja. Bislimi je autor dve knjige, jedna
rezime matematičkih problema i tom publicističkih radova pod nazivom “Na putu sa Kosovom: uzbrdice i nizbrdice”, koje je 2006. godine objavio u Hjustonu u Teksasu. Fondacija “The Bislimi Group” je obrazovana kako bi stvorila mogućnosti za obrazovanje mladih Kosovaca i do sada je dodelila 7 kompletnih stipendija za studije na TLU.
Faton Bislimi bio je nezavisan kandidat za predsednika Gnjilana na opštinskim izborima 2009. godine na kojima je
osvojio 6 procenata glasova 66.
LUTFI HAZIRI- (LDK)
Profesor Biologije. Bio je potpredsednik Opštine Gnjilane (1999-2000), i
predsednik Opštine Gnjilane od 2001-2004. Bio je osnivač i predsednik
Asocijacije kosovskih opština. Od decembra 2004-januara 2008. bio je
ministar Ministarstva lokalne uprave i zamenik premijera Kosova. Bio je predsednik poslaničkog kluba stranke
LDK (2008-2010) a nekoliko meseci bio je i ministar kulture, omladine i sporta (jun 2010-oktobar 2010).
Poslanik je u Skupštini Kosova64 .
ISMAJL KURTESHI- (VV)
63
http://kk.rks-gov.net/gjilan/Municipality/President/President-profile.aspx, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
64
Kratka biografija kandidata dobijena od njegovog izbornog štaba.
65
66
67
33
Studirao engleski jezik i književnost od 1971 – 1976 na Univerzitetu u Prištini.
Jedan od prvih radnika Televizije Prištine. U ovoj ustanovi, do 1988, radio na
kvalitetu programa. Od ove godine, do 1998, bio profesor u gimnaziji u
Gnjilanu. U vreme rata, doprineo kao predsednik Saveta za vanredne situacije u Gnjilanu.
1999. godine izabran za predsednika Opštine Gnjilane. Od 2001. do 2010. bio poslanik u Skupštini Kosova. Aktivista pokreta Vetëvendosje 67.
Kratka biografija kandidata dobijena od njegovog izbornog štaba.
http://www.bislimi.org/aboutus.htm, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
Kratka biografija kandidata dobijena od njegovog izbornog štaba.
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
34
Južna Mitrovica
Površina350 km²
Broj stanovnika71,909
Broj odbornika41
Telefon038 530 201
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/mitrovice/
Home.aspx
SHABAN DRAGAJ - ( AAK)
AVNI KASTRATI (PDK)
Završio Tehnički fakultet, smer Mašinstvo u Prištini 1976. Radio kao profesor
u tehničkim školama i dug vremenski period bio angažovan u Trepči na različitim
stručnim i upravljačkim i vodećim funkcijama. Bio član Upravnog odbora Privredne komore Kosova; član Predsedništva i Upravnog odbora stranke PDK – ogranak u Mitrovici, od 2002; predsednik stručne komisije za sastavljanje
razvojnih projekata za Konferenciju donatora predloženih za Mitrovicu, maja 200868 .
MEHDI JONUZI - (LDK)
AGIM BAHTIRI- (AKR)
FARUK MUJKA – (VV)
68
https://www.facebook.com/pages/Avni-Kastrati-Faqja-Zyrtare/255272261265446?id=255272261265446&sk
=info, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
35
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
36
Đakovica
Površina586 km²
Broj stanovnika94,556
Broj odbornika41
Telefon0390/321-100
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/gjakove/
LUAN GOLA (LDK)
Home.aspx
PAL LEKAJ- (AAK)
Od 1984/5 počeo studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini.
1993 godine uspeo da dobije zvanje doktora medicine. Kako bi dopunio svoje
znanje i univerzitetsku praksu, nastavio je sa pohađanjem drugih škola, kao što su: Nerheriends School of Public
Health od 2001-2002, takođe tokom 2001. odbranio zvanje mastera menadžmenta, 2005-2006 – National School of
Govermment, 2006- Menager Trainning Programme-DFID Project itd. Predsednik opštine Đakovica od 2007 69.
HAJDAR BEQA - (PDK)
KUSARI-LILA MIMOZA (AKR)
Mimoza Kusari-Lila dobitnica je stipendije Ron Brown Stejt departmenta, koja
joj je omogućila da dobije zvanje mastera za poslovnu administraciju (MBA)
na Univerzitetu Duquesne u Pitsburgu, gde je 2001. godine specijalizirala u
oblasti e-poslovanja. Stekla je višu spremu na Univerzitetu u Prištini i to na
Ekonomskom fakultetu, gde je diplomirala 1998. godine na temu sistema upravljanja i informisanja.
Bila je zamenica premijera i ministar trgovine i industrije od 23. februara 2011. do početka kampanje za predsednicu opštine. Na njenoj funkciji zamenice premijera i ministarke za trgovinu i industriju, bila je odgovorna za
koordinaciju suštinskih ekonomskih reformi predviđenih Ciljevima ekonomske vizije Vlade Kosova za period od
2011-2014, kao i za rešavanje i formulisanje politika za razvoj trgovine i industrije. Gđa Kusari – Lila takođe je
aktivna članica društva, na pitanjima rodne ravnopravnosti i uključena je u različite aktivnosti za veće učešće žena u
odlučivanju, posebno kada govorimo o većem angažovanju žene u privredi70 .
69
70
37
ARBERIE NAGAVCI- (VV)
http://kk.rks-gov.net/gjakove/Komuna/Kryetari.aspx, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
http://www.mti-ks.org/sq/Ministrja, kome je poslednji put pristupljeno 16.10.2013.
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
38
Dečani
Kosovo Polje
Površina372 km²
Površina83 km²
Broj stanovnika38 984
Broj stanovnika34,827
Broj odbornika27
Broj odbornika27
Telefon0390 361 100
Telefon038 536 006
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/decan/
Ul. Majke Tereze bb
Home.aspx
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/fushekosove/
RASIM SELMANAJ - (AAK)
BLERIM BAJRAKTARAJ - (LDK)
XHEVDET HASANMETAJ - (PDK)
BILALL HADERGJONAJ - (VV)
Dragaš
BURIM BERISHA- (LDK)
NASER GRAJQEVCI- (PDK)
HASAN KRASNIQI- (AAK)
SHABAN ADEMI- (AKR)
YLBER ISLAMI- (VV)
Glogovac
Površina290 km²
Broj stanovnika58,531
Površina435 km²
Broj odbornika31
Broj stanovnika33,997
Telefon038 584 353
Broj odbornika27
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/gllogoc/Home.aspx
Telefon029 281 543
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/dragash/
NEXHAT DEMAKU- (PDK)
SALIM JANUZI- (PDK)
IZET AVDYLI- (LDK)
FATMIR MEHMETI – ( LDK)
SHABAN HASI- (LDK)
SELAMI SAITI- ( AAK)
RIFAT DEMAKU- (VV)
BLEDI KURTISHI – (VV)
39
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
40
Istok
Kamenica
Površina454 km²
Površina423 km²
Broj stanovnika39,289
Broj stanovnika36,085
Broj odbornika27
Broj odbornika27
Telefon039 451 219
Telefon0280 371 969
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/istog/
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/kamenice/
Home.aspx
Home.aspx
HAKI RUGOVA- (LDK)
SHAIP SURDULLI- (LDK)
SHASIVAR HAXHIJAJ- (PDK)
BEGZAD SINANI-(PDK)
DONIKA KADAJ-BUJUPI- (AAK)
LULZIM LECI- (AAK)
TEUTA HASANI- (AKR)
FATMIR MATOSHI- (AKR)
FLORIN DRESHAJ- (VV)
ARDIAN SELISHTA- (VV)
Kačanik
Površina210 km²
Junik
Površina77 km²
Broj stanovnika6,084
Broj odbornika15
Broj stanovnika33,409
Broj odbornika27
Telefon038 200 46 400
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/kacanik/
Telefon0390 370 617
Home.aspx
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/junik/
BESIM ILAZI- (PDK)
AGRON KUÇI- (AAK)
SELIM REKA- (LDK)
ZENUN SHALA-(LDK)
TAHIR ÇAKA- (AAK)
NIMON TOFAJ- (PDK)
BARDHYL MJAKU- (AKR)
REXHEP PEPSHI- (VV)
AFIDE KUKA- (VV)
41
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
42
Klina
Podujevo
Površina308 km²
Površina663 km²
Broj stanovnika38,496
Broj stanovnika88,499
Broj odbornika27
Broj odbornika41
Telefon039 471 303
Telefon038/571-611
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/kline/
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/podujeve/
Home.aspx
SOKOL BASHOTA- (PDK)
FADIL GASHI- (LDK)
ENVER BERISHA- (AAK)
AVNI GASHI- (AKR)
HAJZER IDRIZI- (VV)
Lipljan
AGIM VELIU- (LDK)
NAIM FETAHU- (PDK)
ISMET ABDULLAHU- (AAK)
ISMET IBISHI- (AKR)
XHEMSHIT VOKRRI- (VV)
Mališevo
Površina306 km²
Površina422 km²
Broj stanovnika54,613
Broj stanovnika57,605.
Broj odbornika31
Broj odbornika31
E-mejl [email protected]
Telefon038 581-214
Telefon029 269 043
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/lipjan/
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/malisheve/
Home.aspx
SHUKRI BUJA- (PDK)
IMRI AHMETI- (LDK)
FITIM SELIMI- (AAK)
RABIT KONJUFCA- (VV)
43
ISNI KILAJ (PDK)
SALIH MORINA (LDK)
BASHKIM KRASNIQI (AAK)
ALBAN KRASNIQI (VV)
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
44
Mamuša
Obilić
Površina11 km²
Površina105 km²
Broj stanovnika5,507
Broj stanovnika21,549.
Broj odbornika15
Broj odbornika21
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/mamushe/
Telefon038-561-536
Home.aspx
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/obiliq/
GZİM MAZREK (KTB)
ABDÜLHADI KRASNIÇ (KDTP)
ARIF BÜTÜÇ (KTAP)
MEHMET KRASNIQI (LDK)
VEHBI SADIKU (PDK)
XHAFER GASHI (AAK-LDD)
LABINOT KRASNIQI (VV)
Novo Brdo
Površina204 km²
HILMI HALIMI (AKR)
Broj stanovnika6,729.
Broj odbornika15
Telefon038/576-012
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/novoberde/
Home.aspx
BAJRUSH YMERI (LDK)
Parteš
Površina18.3 km²
Broj stanovnika1 787
Broj odbornika15
Telefon049/339-522
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/partesh/
AVDULLA GASHI (AAK-LDD)
Home.aspx
ZELË ZEKA (VV)
DRAGAN NIKOLIĆ (G.I.S)
NAZMI SIJARINA (PDK)
NENAD CVETKOVIĆ (SLS)
RANKO MAKIC (SLS)
GORAN MILOŠEVIĆ (DI)
45
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
46
Orahovac
Štimlje
Površina275 km²
Površina134 km²
Broj stanovnika56,208.
Broj stanovnika27,342
Broj odbornika31
Broj odbornika21
Telefon029/276-037
Telefon0290/389-016
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/rahovec/
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/shtime/
SMAJL LATIFI (AAK-LDD)
NAIM ISMAILI (PDK)
IDRIZ VEHAPI (PDK)
FATMIR ZYMERI (LDK)
FAHREDIN SHEHU (LDK)
ENVER ADEMI (VV)
DERVISH ÇARDAKU (VV)
XHEMSHIR RASHITI (AAK-LDD)
SINAN EJUPI (AKR)
Srbica
Štrpce
Površina378 km²
Površina247 km²
Broj stanovnika50,858.
Broj stanovnika6,949.
Broj odbornika31
Broj odbornika19
Emejl [email protected]
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/shterpce/
Telefon
028 - 582 - 522
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/skenderaj/
Home.aspx
SAMI LUSHTAKU (PDK)
Bratislav Nikolić (SLS)
IVAN REDŽIĆ (G.I.S)
CENË BEHRAMI (LDK)
QAZIM XANI (AAK-LDD)
RAMIZ POLACI (AKR)
AJNISHAHE HALIMI (VV)
47
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
48
Suva Reka
Vučitrn
Površina361 km²
Površina344 km²
Broj stanovnika59,722.
Broj stanovnika69,870
Broj odbornika35
Broj odbornika35
Telefon029/271-282
Telefon028 571 601
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/su-
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/vushtrri/
hareke/Home.aspx
Home.aspx
BALI MUHARREMAJ (AAK-LDD)
RAMË VATAJ (PDK)
SALI ASLLANAJ (LDK)
AHMET IBISHI (VV)
Vitina
Površina276 km²
Broj stanovnika46,987
Broj odbornika27
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/viti/
Home.aspx
BAJRAM MULAKU (PDK)
REFIK RAMAJ (LDK)
MUHARREM SHABANI (AAK-LDD)
XHEMAJL PLLANA (VV)
Zubin Potok
Površina333 km²
Broj stanovnika14,900.
Broj odbornika31
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/zubinpotok/
NEXHMEDIN ARIFI (PDK)
SOKOL HALITI (LDK)
Hafir Hoxha (AAK-LDD)
STEVAN VULOVIĆ (G.I.S)
Blerim Halabaku (AKR)
Salih Salihu (VV)
49
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
50
Zvečan
Klokot
Površina122 km²
Površina23.36 km2
Broj stanovnika17,000
Broj stanovnika2 551
Broj odbornika27
Broj odbornika15
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/zvecan/de-
Telefon0280/385-633
fault.aspx?lang=en-US
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/kllokoti/Home.
aspx
VUČINA JANKOVIĆ (G.I.S)
NEBOJŠA VLAJIĆ ( G.I.SDP OLIVER IVANOVIC)
HASAN RASHITI (LDK)
XHELAL REXHEPI (PDK)
SASA MIRKOVIC (SLS)
Junik
Površina77 km²
ZORAN KRČMAROVIĆ (ZA ZAJEDNIČKU BUDUČNOST)
SREĆKO SPASIĆ (G.I.S)
Broj stanovnika6,084
Broj odbornika15
Telefon0390 370 617
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/junik/
Gračanica
Površina122,25 km²
Broj stanovnika25.000
Broj odbornika19
AGRON KUÇI(AAK-LDD)
NIMON TOFAJ (PDK)
Telefon+386 49 776 56
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/gracanice/Home.
aspx
ZENUN SHALA (LDK)
SRDJAN POPOVIC (SLS)
REXHEP PEPSHI (VV)
BRANIMIR STOJANOVIĆ (G.I.S)
ARTON SMAILI (PDK)
BOJAN STOJANOVIĆ (SRBA)
51
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
52
Ranilug
Leposavić
Površina77,62 km²
Površina750 km²
Broj stanovnika3 785
Broj stanovnika18,900
Broj odbornika15
Broj odbornika31
Telefon0280/315002
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/ leposavić/
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/ranillug/
RADOJICA ÐOKIC (SLS)
DRAGISA KRSTOVIC (SLS)
GRADIMIR MIKIĆ (G.I.S)
DRAGAN JABLANOVIĆ (G.I.S)
PERICA ANĐELKOVIĆ ( CITIZENS INIATIVE FOR KOSOVO’S AMAMORAVA)
SLADJAN OSTIĆ (GIZ)
IGOR MITIĆ (S.I)
Severna Mitrovica
Parteš
Površina18.3 km²
Broj stanovnika1 787
Broj odbornika15
Telefon049/339-522
Veb stranicahttp://kk.rks-gov.net/partesh/
Home.aspx
NENAD CVETKOVIC (SLS)
DRAGAN NIKOLIĆ (G.I.S)
ŠOŠIĆ OBRAD (N.I)
PovršinaBroj stanovnikaoko 20,000
Broj odbornikaVeb stranicahttp://kk.rks-gov.net/mnao/thecity.aspx
KRSTIMIR PANTIĆ (G.I.S)
AGIM DEVA (PDK)
ADRIJANA HODŽIĆ
OLIVER IVANOVIĆ (GI SDP- OLIVER IVANOVIĆ)
DIMITRIJE JANIĆIJEVIĆ (SLS)
(Sve informacije o kandidatima- njihova imena ili stranke ili grupe koje zastupaju uzete su sa zvanične stranice
Centralne izborne komisije: http://www.kqz-ks.org/sq/lajme/Details/102 - kojoj je pristupljeno poslednji put
16.10.2013).
53
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
54
Korišćena literatura
Demokratski savez Kosova. Organizacija. Dostupan na: http://www.ldk-ks.eu/Al/organizimi/
Demokratska partija Kosova. Upravni odbor PDK. Dostupan na: http://www.pdk49.com/index.php?page=1 , 23
Rumunska policija ostavlja Kosovo usred UN-ove sonde. BDNeës24 . Dostupan na:
http://bdnews24.com/ëorld/2007/03/23/romanian-police-leave-kosovo-in-middle-of-un-probe
Glavne političke stranke na Kosovu. Balkan Insight . Dostupan na: http://www.balkaninsight.com/en/article/ëho-isëho-political-parties-in-kosovo
Centralna izborna komisija. Opšti izbori. http://www.kqz-ks.org/sq/zgjedhjet-e-pergjithshme
Centralna izborna komisija. Lokalni izbori 2000. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2000
Centralna izborna komisija. Lokalni izbori 2000. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2000
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2002. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-komunale-2002
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2007. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/en/zgjedhjet-2007
Izborna komisija Kosova. Lokalni izbori 2009. Dostupan na: http://www.kqz-ks.org/sq/rezultatet-2009
Kosovska opozicija pozdravlja ostavku Sejdiua. Balkan Insight . Dostupan na: http://www.balkaninsight.com/en/
article/kosovo-sejdiu-welcomed-to-his-party
Kosova . Izbori za Skupštinu 2007. 2.0 Izborna geografija. Dostupan na: http://www.electoralgeography.com/neë/en/
countries/k/kosovo/kosovo-legislative-election-2007.html
Kosovo: Istorijski izbori. 21. novembar 2001 . Izveštaj za Balkan N ° 120. Dostupan na: http://www.crisisgroup.org/~
/ Media / files / Europe / kosovo % 2027.pdf
Zakon o finansiranju političkih subjekata. Dostupan na: http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2010-174-alb.pdf
Zakon o opštim izborima u Republici Kosovo. Dostupan na: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L040_al.pdf
Zakon o lokalnim izborima u Republici Kosovo. Dostupan na: http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L040_al.pdf
Nije potvrđena lista “Srbija” za izbore na Kosovu. Objavljeno 12.09.2013. Dostupan na http://ina-online.net/kosova/34781.html
PDK stranka desnog centra. Objavljeno: 2013/01/27. Koha Ditore. Dostupan na: http://www.koha.net/?page=1.
Rugova trijumfuje na kosovskim izborima. BBC. Ponedeljak, 25. oktobar 2004. Dostupan na: http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/3949293.stm
Kratke informacije o autorima
Muhamet Brajshori rođen je 26. 12. 1988. u Prištini i završio je diplomske studije na Fakultetu političkih
nauka Univerziteta u Prištini. Studirao je političke nauke i međunarodne politike na Univerzitetu u Heidelbergu
(Nemačka), Univerzitetu Turku (Finska) i Univerzitetu Uppsala (Švedska). Završio je master studije i odbranio je
temu mastera o putevima u demokratiji –međudsiciplinski program u političkim naukama, istoriji i sociologiji na
Univerzitetu Siegen (Nemačka). Dobio je svedočanstvo o postidplomskim studijama u oblasti evropskih studija od
Centre International de Formation Europenee-Berlin i diplomu na temu Southeast Europe and the EU-Leadership
Development Programme od Evropskog koledža (Belgija). Radi od septembra 2009. kao dopisnik za zapadni Balkan
i Tursku u sklopu Southeast European Times i SES Türkiye, a u prošlosti je radio pri Kancelariji Svetske banke na
Kosovu, USAID- Business Enabling Environment Program i pri Balkanskom institutu za politike-IPOL na različitim funkcijama.
Dobitnik je stipendije fondacije Konrad Adenauer Stiftung za njegove studije u Nemačkoj. 2010. godine Evropska
komisija za proširenje i politiku susedstva dodelila mu je “Nagradu mladi evropski novinari 2010 ‘sa Kosova.
Emejl: [email protected]
Granit Tërnava rođen je 03.07.1988. Završio je Političke nauke na Univerzitetu u Prištini i trenutno radi na
svojoj master temi u Programu za građansko društvo i lokalni razvoj. Bio je deo različitih organizacija koje se bave
mladima i lokalnom upravom kao što su Asocijacija kosovskih opština, Mladi za budućnost i Omladinski centar u
Kosovu Polju. Pohađao je različite seminare na Kosovu i van njega u oblasti evropskih integracija, pregovora, upravljanja konfliktom i izgradnje demokratskog društva i etničke i verske komunikacije. Veruje da se jake osnove jednog društva grade poverenjem i zajedničkim radom i povezan je sa oblašću lokalnog razvoja i lokalnog upravljanja.
Uspešno je završio Školu za evropske integracije, ozbiljan program koji organizuje Kosovska fondacija za građansko
društvo. Završio i Prištinsku političku školu gde je učestvovao u radnoj grupi za izradu analize politika zabrane
pušenja na Kosovu. Dobitnik je stipendije fondacije Konrad Adenauer tokom većeg dela njegovih master studija.
Emejl: [email protected]
Drugi izvori:
Stranice kandidata za gradonačelnika na facebook-u i informacije dobijene direktno od izbornog štaba svakog kandidata ili iz sedišta njihovih stranaka.
55
Priručnik o Lokalnim Izborima u Republici Kosovo 2013.
56
Download

Priručnik o lokalnim izborima u rePublici kosovo 2013