Dom učenika srednjih škola Sombor
Broj: 277/10
Datum: 30.07.2013.
Na osnovu člana 6. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu (,,Službeni glasnik RS,, , broj 18/2010), Dom učenika
srednjih škola Sombor objavljuje KONAČNU rang listu kandidata za smeštaj u školskoj 2013/2014. godini.
r.b. rangeb prezime i ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
30
145
34
100
148
77
21
41
141
142
159
74
6
12
23
37
88
97
99
101
160
161
186
207
208
224
225
230
240
109
177
221
173
Radojčin Stanislava
Imrek Marina
Kuruc Maja
Davidović Višnja
Pletikosić Aleksandra
Sommer Anita
Augustinov Sanja
Aleksić Marina
Oljača Snežana
Hlavač Branka
Damjanoski Dunja
Maksimović Andrea
Gagović Sonja
Nađ Andreja
Bodnar Vesna
Makaji Anastasija
Zec Marija
Vorgić Marija
Boršoš Hajnalka
Boršoš Karina
Golić Dajana
Stanivuković Ljubica
Peulić Jelena
Krupljanin Dragica
Radovanac Danijela
Abutović Suzana
Abutović Maja
Topal Adrijana
Mađar Ramona
Kalozi Olivera
Sukola Valentina
Galić Biljana
Višekruna Jovana
R
2
1
4
4
4
3
2
3
3
3
3
3
4
4
1
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
2
3
2
3
V
VI
VII
VIII prosek
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,88
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,86
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,81
4,81
4,81
4,79
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
5130,46
30,09
15859,25
10386,88
300,37
0,00
0,00
5823,85
7286,00
0,00
5331,27
3950,68
0,00
36,48
0,00
0,00
6309,47
0,00
0,00
0,00
5924,20
3985,72
2156,79
6610,98
7856,53
5142,55
5142,55
25,45
12069,20
0,00
6716,85
0,00
6500,00
12,39
0,07
38,29
25,08
0,73
0,00
0,00
14,06
17,59
0,00
12,87
9,54
0,00
0,09
0,00
0,00
15,23
0,00
0,00
0,00
14,30
9,62
5,21
15,96
18,97
12,42
12,42
0,06
29,14
0,00
16,22
0,00
15,69
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
34,16
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
34,02
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
33,67
33,67
33,67
33,53
Raz
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
8
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
48,00
48,00
45,00
45,00
45,00
44,16
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
43,02
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
42,67
42,67
42,67
42,53
strana 1 od 5
r.b. rangeb prezime i ime
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
68
154
157
169
135
2
66
93
132
140
156
201
219
237
239
248
190
249
25
48
94
29
204
222
227
214
235
84
149
178
119
50
200
27
111
246
117
181
231
130
137
182
Savić Andreja
Lukovac Snežana
Šojić Senka
Marić Z Ivana
Farkaš Klaudia
Tomas Ivana
Šomođi Čila
Kirtić Jelena
Valtner Tijana
Matković Jelena
Žekoska Talita
Šarić Biljana
Dejanović Nedeljka
Prodanović Tamara
Sabo Marinela
Ostojić Ana
Vukšić Nataša
Vrsajkov Danijela
Andrić Duška
Brdar Jovana
Mirković Tijana
Ivanić Tijana
Nedimović Dragica
Srdanović Milena
Vujinović Jovana
Toković Kaća
Svitlica Ksenija
Horvat Žofia
Đurđević Tamara
Gerštner Tanja
Dromljak Sanja
Vuković Ana
Astaloš Petra
Lovrić Tatjana
Okiljević Danijela
Đukić Miljana
Harangozo Boglarka
Savić Sanja
Bordaš Jelena
Stojičić Ružica
Belička Adrijana
Dinga Matea
R
4
3
2
2
3
4
4
3
4
3
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
3
2
4
2
2
3
3
3
4
4
3
2
4
2
2
2
3
3
4
3
4
2
V
VI
VII
VIII prosek
4,92
4,88
4,88
4,88
4,87
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,71
4,71
4,85
4,69
4,40
4,77
4,77
4,62
4,73
4,87
4,86
5,00
5,00
5,00
4,57
4,71
4,71
4,69
4,69
4,53
4,67
4,67
4,67
4,50
4,50
4,63
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
56,48
13759,97
5655,00
6698,07
5045,43
13865,38
11299,14
39241,88
8367,11
11521,72
10981,00
12285,29
9547,33
12961,74
18501,61
19231,39
0,23
4500,27
4573,71
0,00
4029,89
4787,75
0,00
0,00
0,00
21236,58
8812,80
20475,93
17234,44
18002,17
487,80
26,93
92,69
3525,25
15,51
2840,86
7999,01
2,27
10508,56
4795,75
2,06
0,20
0,14
33,22
13,65
16,17
12,18
33,48
27,28
94,74
20,20
27,82
26,51
29,66
23,05
31,29
44,67
46,43
0,00
10,87
11,04
0,00
9,73
11,56
0,00
0,00
0,00
51,27
21,28
49,44
41,61
43,46
1,18
0,07
0,22
8,51
0,04
6,86
19,31
0,01
25,37
11,58
0,00
0,00
34,44
34,16
34,16
34,16
34,09
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
32,97
32,97
33,95
32,83
30,80
33,39
33,39
32,34
33,11
34,09
34,02
35,00
35,00
35,00
31,99
32,97
32,97
32,83
32,83
31,71
32,69
32,69
32,69
31,50
31,50
32,41
Raz
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
5
4
5
5
5
4
4
1
4
4
4
4
4
4
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
42,44
42,16
42,16
42,16
42,09
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
41,97
41,97
41,95
41,83
41,80
41,39
41,39
41,34
41,11
41,09
41,02
41,00
41,00
41,00
40,99
40,97
40,97
40,83
40,83
40,71
40,69
40,69
40,69
40,50
40,50
40,41
strana 2 od 5
r.b. rangeb prezime i ime
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
22
122
45
172
175
176
103
52
71
72
83
189
213
216
226
53
171
104
113
123
138
168
218
90
92
28
62
82
61
125
105
107
42
212
174
102
116
165
233
238
202
126
Marinović Tijana
Ćirić Dragana
Matić Marija
Stanković Ana
Anđić Anastasija
Berber Jelena
Marjanović Jovana
Bukvić Nataša
Pavasović Branka
Malivuk Teodora
Serenčei Silvia
Laketa Snežana
Čonka Monika
Vranješ Jelena
Milojković Aleksandra
Marković Mira
Živković Katarina
Popin Marija
Stojisavljević Marina
Demirović Emina
Zlatanović Jelena
Balić Valentina
Grgić Mirjana
Ninkov Nataša
Umićević Svetlana
Lovrić Vanja
Virovitica Anita
Čovs Nataša
Luburić Milica
Stojanović Milica
Vaselek Dragana
Gostimirović Nataša
Dimić Jovana
Opalić Dragana
Buila Jaroslava
Zelić Nevena
Šipka Milana
Mandić Milica
Gavrić Teodora
Arizanović Nevena
Gabrić Anamaria
Hodak Violeta
R
2
4
2
3
3
3
4
1
1
1
1
1
1
4
4
1
2
4
4
4
4
3
4
2
3
1
1
2
3
3
1
4
4
3
1
1
1
1
1
1
2
1
V
VI
VII
VIII prosek
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,93
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,78
5,00
5,00
4,80
5,00
5,00
4,79
4,87
4,93
4,85
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,87
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,75
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,90
5,00
5,00
5,00
4,77
4,62
4,75
4,60
4,60
4,60
4,45
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,98
4,41
4,55
4,54
4,54
4,54
4,54
4,82
4,53
4,53
4,95
4,95
4,65
4,64
4,33
4,90
4,60
4,45
4,73
4,87
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,56
4,98
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
8531,25
0,72
10761,08
5305,02
6523,00
6039,71
7170,75
2131,95
0,00
5241,80
5922,94
2560,11
3649,20
29407,37
30006,41
545,66
14985,61
0,00
2666,66
5146,50
5381,80
28,02
19712,97
0,62
0,00
3525,25
0,04
10349,93
14932,00
4997,58
5513,00
10647,52
0,00
21632,40
2332,40
13949,59
8445,65
9469,82
11002,15
8374,77
22506,97
13577,45
20,60
0,00
25,98
12,81
15,75
14,58
17,31
5,15
0,00
12,66
14,30
6,18
8,81
71,00
72,45
1,32
36,18
0,00
6,44
12,43
12,99
0,07
47,59
0,00
0,00
8,51
0,00
24,99
36,05
12,07
13,31
25,71
0,00
52,23
5,63
33,68
20,39
22,86
26,56
20,22
54,34
32,78
33,39
32,34
33,25
32,20
32,20
32,20
31,15
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
34,88
30,87
31,85
31,78
31,78
31,78
31,78
33,74
31,71
31,71
34,65
34,62
32,55
32,48
30,31
34,28
32,20
31,15
33,11
34,07
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
31,92
34,83
Raz
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
3
3
3
0
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
0
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
5
4
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
3
5
4
4
4
4
4
3
4
1
2
1
1
40,39
40,34
40,25
40,20
40,20
40,20
40,15
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
39,88
39,87
39,85
39,78
39,78
39,78
39,78
39,74
39,71
39,71
39,65
39,62
39,55
39,48
39,31
39,28
39,20
39,15
39,11
39,07
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
38,92
38,83
strana 3 od 5
r.b. rangeb prezime i ime
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
242
13
81
150
120
31
70
143
112
153
183
256
10
114
51
217
5
158
69
124
146
163
129
19
3
155
44
55
185
80
96
179
56
60
127
139
11
166
167
18
162
9
Kostić Jovana
Anđelinović Sonja
Vojnović Ivana
Šegrt Angelina
Ćirić Marija
Radojčin Danijela
Vujasinović Nataša
Knežević Milica
Radosavljević Aleksandra
Stojković Milica
Govlja Terezija
Polić Dragana
Krajčik Orijana
Zec Marina
Živanov Jovana
Durutović Simona
Guzina Suzana
Tot Anjička
Grujić Ivana
Tojagić Sanja
Banjac Ruža
Nastasović Jovana
Vadović Ivana
Marić Olgica
Marić M Ivana
Kiseljak Bojana
Ćirić Bojana
Marjanović Anđela
Kolundžić Marija
Ćulibrk Dejana
Sarač Milica
Ranđelović Milica
Živanov Ivana
Mihić Bojana
Ruskaji Nataša
Abadžić Milena
Anđelković Željana
Adamović Anja
Čulić Olivera
Čobrda Aleksandra
Veljković Melanija
Aleksi Iveta
R
3
3
3
2
1
1
1
2
1
3
3
3
2
1
4
1
4
3
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
2
3
3
2
1
1
1
3
2
4
2
2
1
3
V
VI
VII
VIII prosek
5,00
4,75
4,67
5,00
4,78
4,79
4,87
4,80
4,80
4,93
4,80
4,87
4,92
4,87
4,93
4,93
4,53
5,00
4,87
4,53
4,83
4,86
4,87
4,93
4,42
5,00
4,83
4,58
4,58
4,71
5,00
4,86
4,64
4,71
4,80
5,00
4,80
4,73
4,66
4,93
5,00
4,93
4,87
4,86
5,00
5,00
4,75
5,00
4,50
5,00
5,00
4,86
4,79
4,50
4,60
5,00
4,87
4,73
4,27
4,60
5,00
4,93
4,87
4,60
4,40
4,67
4,38
4,38
4,95
4,78
4,78
4,35
4,91
4,62
4,33
4,47
4,31
4,73
4,73
4,87
4,58
4,58
4,72
5,00
4,86
4,71
4,70
4,27
4,12
4,40
4,80
4,35
4,35
4,06
4,33
4,31
5,00
4,85
4,85
4,27
4,12
3,82
4,35
4,06
4,47
4,00
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
1500,00
20976,44
11673,44
1,93
10009,49
42,44
0,00
5567,16
8865,75
17153,47
5617,41
8965,10
20,44
6309,47
30559,97
16162,94
17268,33
17250,53
0,00
17672,19
12266,90
1853,65
0,00
7997,12
0,00
9857,88
15448,73
13428,12
12025,75
8060,18
14638,59
12242,74
30559,97
18444,30
17222,00
11682,12
3121,60
14854,33
18219,25
99,90
7542,98
0,00
3,62
50,64
28,18
0,00
24,17
0,10
0,00
13,44
21,41
41,41
13,56
21,64
0,05
15,23
73,78
39,02
41,69
41,65
0,00
42,67
29,62
4,48
0,00
19,31
0,00
23,80
37,30
32,42
29,03
19,46
35,34
29,56
73,78
44,53
41,58
28,20
7,54
35,86
43,99
0,24
18,21
0,00
30,80
32,69
30,66
30,66
34,65
33,48
33,48
30,45
34,39
32,34
30,31
31,29
30,17
33,13
33,11
34,11
32,06
32,06
33,01
35,00
33,99
32,94
32,92
29,89
28,84
30,80
33,60
30,45
30,45
28,42
30,31
30,17
35,00
33,97
33,93
29,89
28,84
26,74
30,45
28,42
31,27
28,00
Raz
3
3
3
3
0
0
0
3
0
3
3
3
3
0
3
0
3
3
0
0
0
0
0
3
3
3
0
3
3
3
3
3
0
0
0
3
3
3
3
3
0
3
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
5
3
4
5
4
5
5
5
4
3
5
4
5
5
2
4
3
3
5
3
4
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
4
2
3
3
4
5
4
3
5
5
5
1
1
1
3
38,80
38,69
38,66
38,66
38,65
38,48
38,48
38,45
38,39
38,34
38,31
38,29
38,17
38,13
38,11
38,11
38,06
38,06
38,01
38,00
37,99
37,94
37,92
37,89
37,84
37,80
37,60
37,45
37,45
37,42
37,31
37,17
37,00
36,97
36,93
36,89
36,84
36,74
36,45
36,42
36,27
36,00
strana 4 od 5
r.b. rangeb prezime i ime
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
89
252
193
14
253
32
232
191
243
199
33
118
131
7
43
211
17
67
78
87
20
75
115
54
192
133
73
76
250
Žujić Danijela
Fejsa Nikolina
Bačik Tanja
Uskoković Željana
Mihajilo Sonja
Ivančević Milena
Bordaš Zorana
Gajić Maja
Kanjo Ester
Topić Jovana
Šajinović Andrea
Dromljak Jovana
Popović Doris
Inđić Tamara
Ivančević Nikolina
Šibalija Jovana
Banda Ksenija
Solar Nina
Dančuk Romana
Filipović Marija
Lazić Aleksandra
Sakač Ljubica
Rodić Aleksandra
Prošić Natalija
Pece Kristina
Vasiljković Dajana
Senderak Suzana
Dančuk Bogdana
Ćalić Milica
R
4
4
1
1
2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
2
2
1
4
1
2
1
1
2
1
V
4,50
4,46
VI
4,00
4,38
VII
4,33
4,60
VIII prosek
4,73
4,67
4,62
3,83
4,33
4,73
4,21
4,21
4,31
4,07
3,93
4,50
4,33
4,40
3,92
3,71
3,53
4,13
4,25
4,29
3,93
4,33
3,75
3,42
3,64
3,36
3,53
3,00
3,53
3,33
3,08
3,14
2,80
3,26
4,00
4,00
4,39
4,53
3,76
4,00
4,00
4,14
3,80
3,76
3,73
3,71
4,54
4,11
4,22
3,76
3,50
3,50
3,50
3,59
3,40
3,82
3,38
4,20
3,50
3,61
3,28
2,77
3,07
PRIHOD
/ čl.
% OP Usp
0,00
14456,61
0,28
13974,44
4323,24
13633,36
10508,56
17060,15
9,33
4155,18
6481,46
4299,40
28102,01
3073,91
10722,95
10307,04
7102,04
45,50
4,05
12816,53
83,33
5613,40
6,36
25609,57
18038,16
0,00
0,00
4,05
0,00
0,00
34,90
0,00
33,74
10,44
32,92
25,37
41,19
0,02
10,03
15,65
10,38
67,85
7,42
25,89
24,88
17,15
0,11
0,01
30,94
0,20
13,55
0,02
61,83
43,55
0,00
0,00
0,01
0,00
28,00
28,00
30,73
31,69
26,32
28,00
28,00
28,98
26,60
26,32
26,11
25,97
31,78
28,77
29,52
26,32
24,50
24,50
24,50
25,13
23,80
26,76
23,66
29,40
24,50
25,29
22,94
19,39
21,49
Raz
3
3
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
3
3
3
3
3
3
0
3
0
3
0
0
3
0
BODOVI
Pri Spec.razl ukupno
5
4
5
4
5
4
4
3
5
5
5
5
2
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
2
3
5
5
5
5
1
1
36,00
36,00
35,73
35,69
35,32
35,00
35,00
34,98
34,60
34,32
34,11
33,97
33,78
33,77
33,52
33,32
32,50
32,50
32,50
32,13
31,80
31,76
31,66
31,40
30,50
30,29
27,94
27,39
26,49
Rang lista je zaključena rednim brojem 181. Učenici koji su primljeni u Dom nalaze se iznad crte koja je završena rednim brojem 181
uključujući i učenika pod rednim brojem 181.
Predsednik komisije
______________________
Mirjana Žekić
strana 5 od 5
Download

Konačna rang lista DEVOJČICE 2013/2014