Broj: 06-05-20084-1P/13
Sarajevo, 26.11.2013.godine
Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.45/12Prečišćen tekst) i člana 8. Uredbe o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegov
PRELIMINARNU LISTU KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA ODOBRAVANJE NOVČANIH POZAJMICA BORCIMA-BRANITELJIMA BOSNE
I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA 2013.GODINU
I
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
R.br.reg.
56PNP
42PNP
112PNP
216PNP
51PNP
28PNP
203PNP
104PNP
11PNP
27PNP
13PNP
277PNP
12PNP
7PNP
87PNP
74PNP
16PNP
253PNP
52PNP
37PNP
31PNP
Prezime (Ime oca) Ime
HADŽIKADUNIĆ-BRALO (TOMO) VESNA
RANICA (SALKO) EMIR
VATIĆ (MURAT) RASIM
POPARA (SEFER) MUAMER
KADIĆ (HALIL) NEZIR
GADŽO (RAHMO) HAMED
SPAHIĆ (RAMIZ) MIDHAT
KOMAR (HASAN) HUSEIN
SIJERČIĆ (HUSEIN) ADNAN
ALIĆ (MUNIB) ĐANANA
VUKOVIĆ (MIROSLAV) BRUNO
FAZLAGIĆ (MEHO) MUHIDIN
DABO (TOMISLAV) GORAN
KOČIĆ (HASAGA) JASMINKO
DŽAKA (RIFET) IZUDIN
EJUBOVIĆ (IBRAHIM) FIKRET
DUBRAVIĆ (NEDŽAD) MALIK
IMAMOVIĆ (DŽEVAD) VELID
PRUTINA (SELIM) SELIMA
VELIĆ (KEMAL) ABDULAH
HAZNADAREVIĆ (FERID) ADNAN
Status
ŠP
DB
DB
DB
RVI80%
DB
DB
DB
DB
DB
RVI40%
RVI50%
DB
RVI70%
RVI60%
RVI60%
RVI20%
Rvi100%
ŠP
RVI60%
DB
Adresa boravka
DEREBENT 1
M.ŠUĆURA 93
ALI EF.LOKVANČIĆA 45
PODCARINA 13
S.FiliPOVIĆA 10
A.BEHMENA 47
MILINKLADSKA 157
R.F.SPAHE ČIKMA 64
BRAĆE FAZLIĆ 22
TRČIVODE DONJE 31
V.MAGLAJLIĆA 6
R.GAONA 42
ANTE BABIĆA 7
E.B.ČARLIJA 12
BRDO DŽAMIJA 4A
G.ZOVIK 142
H.KREŠEVLJAKOVIĆA 61
FRANCA PREŠERNA 14
BUŽIMSKA 18
TRG HEROJA 12
MIŠĆINA 31
OPĆINA
PREBIVALIŠTA
CENTAR
VOGOŠĆA
ILIDŽA
STARI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
STARI GRAD
N.GRAD
N.GRAD
NOVI GRAD
ILIDŽA
S.GRAD
HADŽIĆI
S.GRAD
NOVI GRAD
ILIDŽA
N.SARAJEVO
S.GRAD
BODOVI
403
403
402
402
401
401
398
396
396
395
393
392
389
388
388
388
388
387
385
384
382
Traženi
iznos
Odobreni
iznos
50.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
35.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
15.000,00
NAMJENA
sanacija
kupovina
izgradnja
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
izgradnja
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
1/5
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
115PNP
78PNP
46PNP
91PNP
257PNP
55PNP
240PNP
20PNP
101PNP
211PNP
213PNP
62PNP
214PNP
123PNP
17PNP
6PNP
110PNP
65PNP
146PNP
53PNP
73PNP
125PNP
33PNP
106PNP
4PNP
274PNP
145PNP
120PNP
246PNP
280PNP
147PNP
183PNP
90PNP
47PNP
276PNP
88PNP
63PNP
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
138PNP
142PNP
259PNP
41PNP
71PNP
82PNP
14PNP
72PNP
119PNP
23PNP
MEHMEDIĆ (SULEJMAN) VAHIDIN
HAJDAREVIĆ (MUSTAFA) ARIF
ŠARIĆ (MEHMED) HUSEIN
MEHMEDIĆ (SAFET) NURFET
IBRICA (FEHIM) FIKRET
ŠUMAN (HUSEIN) MIDHAT
JELEČ 35
M.HADŽIJAHIĆA 57
VRBANJA 12 TARČIN
JELEČ 18
VRBANJA 61
MOST SPASA 28
KURTOVIĆ (SULEJMAN) FADIL
EJUBOVIĆ (FADIL) ALDIN
BEGOVIĆ AHMED I SALIHA
RIBICA (ŠEMSO) TAJIB
BANDIĆ (IBRAHIM) ZIJAD
KAPIDŽIĆ (HASIB) ELVEDIN
MEHOLJIĆ (HEDIB) ADMIR
LENDO (FEHRAT) ESAD
ZGODIĆ (GALIB) NEDIM
DŽAKA (ISMET) ELDIN
SMAJLOVIĆ (FEJZO) RASIM
STRIK (MUSTAFA) SABAHUDIN
MUHIĆ (SULEJMAN) ALEN
KADRIĆ (ARIF) IBRO
DORIĆ (IBRAHIM) FERID
RUDALIJA (IZET) ZLATKO
ŠEHOVIĆ (SELIM) HAJRA
MALOHODŽIĆ (OMER) SAMIR
BEŠIĆ (HAJRIJA) EMIN
RAMIĆ (HASAN) EDIN
LOKVANČIĆ (MEHMED) NIHADA
FIŠO (SEID) MURIZ
JUNUZOVIĆ (MUHAMED) MIRSAD
RIZVAN (ISMET) NEDŽAD
SULJKOVIĆ (RAGIB) RAMIZ
ZEMBO (MENSUR) RIAD
FIŠO (ĐEMIL) MEVLUDIN
DžANANOVIĆ (REŠID) REŠID
HRUSTEMOVIĆ (ALIJA) OMER
HODŽIĆ (MUJO) HAMED
TURČALO (SULEJMEN) KASIM
DB
DB
DB
DB
DB
DB
Rvi100%
RVI70%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
RVI70%
RVI30%
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
DB
RVI70%
DB
DB
DB
DB
DB
RVI70%
DB
DB
DB
DB
DB
DB
HADŽIĆI
CENTAR
HADŽIĆI
HADŽIĆI
HADŽIĆI
ILIDŽA
BOSANSKA 2
NOVI GRAD
IGMANSKA 3
HADŽIĆI
12.HERCEGOVAČKA 11
HADŽIĆI
BREKA 130
CENTAR
ŽUNOVAČKA 14
HADŽIĆI
POSAVSKA 37H
N.SARAJEVO
B.M.SELIMOVIĆ 31
N.SARAJEVO
KULENVAKUFSKA 36
ILIDŽA
I.ANDRIĆA 4
N.GRAD
ALIPAŠINA 14
CENTAR
I.AHMETOVIĆA 2
CENTAR
MALI SOUKBUNAR 4
CENTAR
HENDEK 3
STARI GRAD
EJUBA DELALIĆA 68
VOGOŠĆA
KRANJČEVIĆA 9
CENTAR
GRADAČAČKA 50
NOVI GRAD
D.IBRAHIMBEGA 8
CENTAR
S.LAGUMDŽIJE 15
NOVI GRAD
M.HADŽIJAHIĆA 28
CENTAR
KAMENICA BB
VOGOŠĆA
GEN.I.NANIĆA 16
ILIDŽA
SMUCKA 2
HADŽIĆI
BREKA ČIKMA 5
CENTAR
BUTMIRSKOG BATALJ. 105 ILIDŽA
N.MUŠIĆA 32
CENTAR
S.GRAD
OBHOĐA 61
HADŽIĆI
TRZANJ 11
N.SARAJEVO
HUMSKA 369
HUMKA 29
CENTAR
M.MIKULIĆA 16
CENTAR
VRANDUČKA 62
NOVI GRAD
382
380
376
374
372
371
370
369
367
366
366
365
363
362
362
361
357
356
354
354
350
350
348
348
345
344
343
336
334
334
332
332
329
329
326
326
326
50.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
40.000,00
50.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
47.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
izgradnja
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
Zaključno sa rednim brojem 58.
NIKŠIĆ (JUSUF) EDIN
MEMIĆ (HASAN) NIJAZ
BRULIĆ (HAJRUDIN) NASUF
SADIKOVIĆ (MUHAREM) EDIN
KULOVIĆ (IZET) MIRZET
OVČINA (ABDULAH) SAMIR
KAHROVIĆ (ASIM) ESAD
TABAKOVIĆ (ESED) SEMIR
ZOLJ (MUJO) VAHIDA
SELIMOVIĆ (MUHAMED) MUSTAFA
DB
RVI70%
DB
DB
DB
DB
RVI20%
DB
DB
DB
RUŽEVIK 49
TRČIVODE 8
DŽ.BIJEDIĆA 130
TINOHOVSKA 12
DŽ.BIJEDIĆA 96
S.KULENOVIĆA 22
R.EF.HADŽIOMEROVIĆA 5
H.POZDERCA 32
PRNJAVORSKA 41
OLIMPIJSKA 46
324
323
321
321
320
320
318
318
317
317
40.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
25.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
20.000,00
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
ILIDŽA
STARI GRAD
NOVI GRAD
HADŽIĆI
N.SARAJEVO
VOGOŠĆA
ILIDŽA
N.GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
2/5
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
176PNP
281PNP
67PNP
96PNP
137PNP
105PNP
230PNP
107PNP
18PNP
194PNP
5PNP
15PNP
311PNP
324PNP
76PNP
238PNP
134PNP
79PNP
34PNP
165PNP
252PNP
44PNP
157PNP
118PNP
161PNP
2PNP
117PNP
197PNP
150PNP
39PNP
22PNP
36PNP
152PNP
70PNP
196PNP
30PNP
202PNP
180PNP
179PNP
293PNP
310PNP
122PNP
235PNP
69PNP
3PNP
290PNP
178PNP
181PNP
MUJANOVIĆ (MUJO) REFIK
KRTICA (SULEJMAN) MUSTAFA
DŽEVLAN (HAKO) SAMKA
ĆEMO (HAŠIM) RAMO
ISAKOVIĆ (OMER) EMIRA
KORJENIĆ (MUHAREM) MIRSAD
SELAK (MURAT) RAŠID
DŽAKA (ŠAHZO) JUSUF
KARIŠIK (MUSTAFA) ADEM
FORTO (BEĆIR) MIRSAD
DUMANJIĆ (JAKUF) ZAJKO
VRABAC (AVDO) DŽEVAD
ŽUNIĆ (BAJRO) BEHARA
MAŠALA (SULJO) SADETA
SOKOLOVIĆ (JOZO) ZDENKA
PENAVA (ADEM) AMIR
KOLUBARA (SALKO) RASIM
SALISPAHIĆ (MUHAMED) ALDIJANA
MUJIĆ (MARKO) ZDENKO
KAZAZ (SIFET) ENVER
MOSTARAC (FERID) FUAD
FEJZIĆ (MURAT) NERMIN
MOCO (BEĆIR) NEDŽAD
KUŠOVIĆ (ADŽIKA) SANITA
ŠEHOVIĆ (DŽEMAL) SABAHUDIN
ČOPRA (HAJDAR) NEFA
ZEBA (ŠERIF) ARMIN
ALJOVIĆ (HASAN) MUHAMED
MUJKIĆ (ŠAĆIR) ALMIR
NIZIĆ (ADIL) HARIS
HABUL (VEHBIJA) ADNAN
CIBRA (OSMAN) ARMIN
KADIĆ (EDHEM) ELMIR
KULOVIĆ (RASIM) JUSUF
LOKVANČIĆ (MIDHAD) MIRZA
ŠEHOVIĆ (IZET) MERSIHA
KAZAZ (SALIH) AIDA
MUJANOVIĆ (SALEM) ZIJAD
KRDŽALIĆ (ENVER) NESIB
KEKETOVIĆ (SULEJMAN) FATMA
MEMIĆ (RAMIZ) MIRSAD
VIDAČKOVIĆ (MURADIF) SUADA
ORUČEVIĆ (ISMET) EDIN
MALIŠEVIĆ (ESAD) ALMIR
SABLJICA (OMER) RAMIZA
FAJIĆ (MUSTAFA) FARUK
PEZO (HASAN) FIKRET
SVRAKA (EDHEM) BEKIR
DB
I.ČOMORE 56
ILIDŽA
RVI20%
BISTRIK BRIJEG 41
S.GRAD
ŠP
GRBAVIČKA 123
N.SARAJEVO
DB
VELEŠIĆI 90
N.SARAJEVO
sup.umrl.dbB.DONJEG KOTORCA DO 7 ILIDŽA
DB
MOKRINE 26
HADŽIĆI
DB
BAKAREVIĆA 15
STARI GRAD
DB
VRANJAČE 46
CENTAR
DB
IGMANSKA 62
HADŽIĆI
RVI20%
B.BATALJONA 1
ILIDŽA
DB
S.ZAJKE 89
NOVI GRAD
DB
HAMZE ORLOVIĆA 3
CENTAR
sup.umrl.rvi GRLIČIĆA BRDO 6B
STARI GRAD
ŠP
M.HADŽIJAHIĆA 28
CENTAR
NOV.SARAJ.
ŠP
PAROMLINSKA 37
RVI40%
DB
ŠP
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
ŠP
RVI 50%
RVI40%
RVI20%
DB
DB
DB
DB
RVI40%
DB
ŠP
DB
DB
RVI20%
ŠP
DB
ŠP
RVI40%
DB
ŠP
DB
RVI20%
DB
GRADA BAKUA 6
DŽ.BIJEDIĆA 131
HADŽIJAMAKOVA 18
SOUK BUNAR 10
STARA CESTA 33
DALMATINSKA 2
U.ČUVIDINE 52
A.PRIJEPOLJC CUNI 12
ŠKOLSKA 7
AERODROMSKA 32
CAZINSKA 10
TRG HEROJA 8
NEUMSKA 13
BUTMIRSKI BATALJON 4
BINJEŽEVO 11
S.FRAŠTE 16
R.DŽINDE 128
VELIKOKLADUŠKA 39
D.BOLNICE 9
VRBOVSKA 87
S.Ć.KOBRE 37
TRG ZAVNOBIHA 27
IZETA ČOMORE 107
ILIRSKA 84
PRVOMAJSKA 6
A.ANDREJEVIĆA 57
IGMANSKA 7
E.B.ČARLIJA 24
B.KRŠO 37
R.F.SPAHE 89
S.LAGUMDŽIJE 12
BRAĆE BEGIĆ 38
BISTRIK 21
NOVI GRAD
NOVI GRAD
STARI GRAD
CENTAR
VOGOŠĆA
CENTAR
ILIDŽA
NOVI GRAD
ILIDŽA
ILIDŽA
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
ILIDŽA
ILIDŽA
HADŽIĆI
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
ILIDŽA
NOVI GRAD
ILIDŽA
ILIDŽA
NOVI GRAD
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
ILIDŽA
VOGOŠĆA
NOV.SARAJ.
NOVI GRAD
CENTAR
S.GRAD
316
315
314
314
314
314
314
313
313
312
312
312
312
311
310
310
310
309
308
306
306
304
303
302
302
301
301
301
300
300
299
298
298
297
297
296
296
296
294
293
293
292
292
291
288
288
287
287
20.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
50.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
35.000,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
49.931,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
18.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
35.000,00
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
izgradnja
sanacija
kupovina
kupovina
izgradnja
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
3/5
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
139PNP
49PNP
188PNP
141PNP
133PNP
268PNP
77PNP
314PNP
10PNP
250PNP
68PNP
266PNP
167PNP
325PNP
215PNP
207PNP
267PNP
269PNP
128PNP
9PNP
227PNP
174PNP
294PNP
84PNP
156PNP
299PNP
233PNP
159PNP
38PNP
93PNP
187PNP
171PNP
212PNP
40PNP
260PNP
306PNP
175PNP
95PNP
208PNP
135PNP
255PNP
254PNP
75PNP
275PNP
303PNP
272PNP
309PNP
334PNP
SPAHIĆ (IBRO) EMIR
SMAJLOVIĆ (JUSUF) MUHAMED
KEPEŠ (AHMET) EMIR
MULIĆ (ETO) FERIZ
ĆATIĆ (DESTO) SABAHETA
PAMUK (VEJSIL) AZIZ
MAMELEDŽIJA (DESTAN) ZINA
ŽUNIĆ (SULEJMAN) ADMIR
VLAJČIĆ (HAMID) NERMIN
ĆATOVIĆ (RAMIZ) ŠEMSUDIN
PODGORICA (HASAN) EDIM
SULJOVIĆ (NURIJA) SABIT
GAZIĆ (SMAJO) MEVLIDA
POPOVIĆ (ISMET) NUSRET
HALILOVIĆ (SMAIL) SMAJO
KRAJIŠNIK (ENES) ERMIN
VRANEŠIĆ (ABIOD) ALMIR
DEDOVIĆ (MEHO) ASIM
KAZIĆ (MUHAMED) SMAIL
HORMAN (MUJO) OSMAN
PAČARIZ (IBRAHIM) MURIS
ISANOVIĆ (OSMAN) SAMIRA
KOŽLJAK (BAJRO) HASAN
KVESIĆ (MARKO) VJEKOSLAV
ZULUM (ISMET) DŽENAN
BAŠIĆ (HIMZO) VAHID
GREBOVIĆ (RAMIZ) SENAD
KALJANAC (ZAHID) FEDHA
ABAZOVIĆ (ABDULAH) EDINA
MURADBAŠIĆ (IBRAHIM) SMAIL
TALOVIĆ (HUSEJIN) RUSMIR
MUHOTIĆ (HAMDO) MUSTAFA
TURKOVIĆ (SADIK) AMELA
SADIKOVIĆ (MUHAREM) ALDINA
HADŽIBEGIĆ (KEMAL) SADUDIN
ZUKANOVIĆ (HAJRUDIN) RAZIJA
KAHRIMAN (ISMET) NERMIN
AGOVIĆ (AVDO) NIJAZ
CIBRA (RIZO) ELVIR
ŠABOTIĆ (ZIKO) USNIJA
OBRENOVIĆ (MIHAILO) ALEKSANDAR
SPAHIĆ (SULEJMAN) JASMINA
PRAŠOVIĆ (ŠEMSO) SUAD
BEĆIROVIĆ (NURIJA) HAJRIJA
MEHMEDIĆ (AHMED) SENAD
SAKALAŠ (EDHEM) ABID
ŠORLIJA (RAMO) BEĆIR
ADAMOV (RUŽICA) SINIŠA
DB
H.TURAJLIĆA 4
LJUBINA 44
RVI80%
DB
I.LJUBOVIĆA 53
DB
BREKA 152
A.BENCA 1
ŠP
B.MUTEVELIĆA 81
DB
DB
M.EF.PANDŽE 127
DB
GRLIČIĆA BRDO 6B
OLIMPIJSKA 7
DB
RVI20%
H.ČEMERLIĆA 14
DB
VRBOVSKA 118
I.KARŠIĆA 94
DB
ŠP
J.VANCAŠA 32
DB
E.ŠEHOVIĆA 3
TEHERANSKI TRG 6
DB
DB
TRG BARCELONE 1
GETEOVA 5
DB
S.AHMETSPAHIĆA 4
DB
DB
VRBANJA 47
DB
VILOVAČKA 17
RVI60%
M.HADŽIJAHIĆA 2
sup.umrl.dbA.RIZVE DO 58
ŠP
TIHOVIĆI 6
RVI90%
R.ĆATOVIĆA 6
DB
B.BRDO 184
RVI20%
Z.DIZDAREVIĆA 16
RVI70%
DOBRINJSKA 73
ŠP
B.KALJANCA 8
DB
HADŽELI 183
DB
A.MULABEGOVIĆA 16
MALTA 23
DB
DB
G.VELEŠIĆI 154
DB
BRČANSKA 15
DB
HADŽELI 177
SEDRENIK 41
DB
ŠP
KURTA SHORKA 19
RVI60%
B.KRALJEVA 56
DB
GRBAVIČKA 99
DB
GRADA BAKUA 9
ABADŽIN PUT 5
DB
DB
R.BOŠKOVIĆA 16
DB
KARPUZOVA 37
DB
K.DEMIROVIĆA 47
ŠP
VEČERICA 2
DB
JELEČ 19
DB
S.LAGUMDŽIJE 3
DB
A.MURADBEGOVIĆA 7
DB
DRINSKA 14
NOVI GRAD
ILIJAŠ
ILIDŽA
CENTAR
NOV.SARAJ.
N.SARAJEVO
NOV.SARAJ.
STARI GRAD
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
NOVI GRAD
CENTAR
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
HADŽIĆI
HADŽIĆI
CENTAR
VOGOŠĆA
VOGOŠĆA
ILIDŽA
NOVI GRAD
CENTAR
NOVI GRAD
ILIDŽA
HADŽIĆI
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
HADŽIĆI
STARI GRAD
NOVI GRAD
NOVI GRAD
N.SARAJEVO
NOVI GRAD
S.GRAD
N.SARAJEVO
CENTAR
NOVI GRAD
ILIDŽA
HADŽIĆI
NOVI GRAD
CENTAR
N.SARAJEVO
287
286
285
284
282
279
277
276
276
274
270
270
269
269
267
267
266
266
264
260
259
258
256
256
256
253
252
251
249
248
248
244
241
240
239
237
235
232
223
222
219
218
216
215
204
201
166
159
50.000,00
30.000,00
50.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
14.400,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
25.000,00
20.000,00
4.500,00
45.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
35.000,00
15.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
14.400,00
15.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
4.500,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
dogradnja
sanacija
sanacija
kupovina
kupovina
kupovina
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
izgradnja
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
kupovina
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
sanacija
kupovina
4/5
165
58PNP MEHONJIĆ (BAJRAM) SMAIL
DB
KRALJA TVRTKA 9
CENTAR
131
20.000,00
15.000,00 sanacija
Zaključno sa rednim brojem 165 (stotinušezdesetpet).
II
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo zadržava pravo da ukoliko naknadnom provjerom ustanovi da su neka lica sa preliminarne liste
dala netačne podatke o stambenoj situaciji i ostalim kriterijima, da iste eliminiše sa preliminarne liste kandida
III
Smatra se da korisnicima kojima budu odobrene novčane pozajmice u 2013.godini, realizacijom istih trajno rješavaju svoje stambeno pitanje.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za odobravanje novčanih pozajmica borcima-braniteljima
Bosne i Hercegovine za rješavanje stambenih potreba u 2013.godini nije konačna i protiv iste može se iz izjaviti prigo
Komisija u sastavu:
1.Grbo Denijal, predsjednik
2.Ožegović Zuhdija, član
3.Halilović Hajrudin, član
5/5
Download

Preeliminarne Pozajmice 2013